Zeki ALPTEKİN Köşe Yazıları

Akbelen Ormanları, Enerji ve Çevre Sorunu

Modern, çevreci, ekolojik bir hareket, sadece “hayırcı” bir protesto tutumunu değil, aynı zamanda neye “evet” dediğini, yani alternatif önerisini de sunabildiği ölçüde anlamlı ve adına yaraşır bir inisiyatiftir. Çevre sorunu aynı zamanda bir (alternatif) enerji sorunudur. Bu açıdan enerji sorunu ile işimiz daha bitmedi!

 • 6.08.2023

Anti-Emperyalistleştiremediklerimizden misiniz?

Günümüzde, post-emperyalist dönemde klasik “emperyalizm” anlayışı ne anlama geliyor? Bu soruyu cevaplamak, böylesi bir kavramsallaştırmayı, teoriyi, tarihsel perspektifte ele alarak incelemekle mümkün.

 • 11.07.2023

Anti-Emperyalistleştiremediklerimizden misiniz?

Günümüzde, post-emperyalist dönemde klasik “emperyalizm” anlayışı ne anlama geliyor? Bu soruyu cevaplamak, böylesi bir kavramsallaştırmayı, teoriyi, tarihsel perspektifte ele alarak incelemekle mümkün.

 • 9.06.2023

Küreselleşme, Gelişmekte Olan Ülkeler ve “Teorinin Aşınması”

Eskinin gelişmiş ülke endüstrilerinin “ek uzantısı” olma konumundaki az gelişmiş ülkelerin yanında, bizzat gelişmenin ve inovasyonun kaynağı olarak gelişmekte olan ülkeler kategorisi ortaya çıkıyor. Bu durum, ülkelerin ve bölgeler arasındaki (ekonomik) farklılıkların yerine göre kapanmaya, teknolojik eşitsizliklerin aşınmaya başlamasının dayandığı zemini oluşturuyor.

 • 1.04.2023

“Yüzyılın Felaketi” Ama Nasıl?

Büyük oranda bir deprem hattında yaşadığımız gerçeği bir “alın yazısı” ama kader değil! Kaderimiz kendi ellerimizde. Bu nedenle yaşadıklarımız bir felaket, ama “asrın felaketi” değil!

 • 2.03.2023

Musollini’den Orban’a: illiberal zihniyet /Agnes Haller

 • 19.01.2023

Küreselleşme Sürecinin Geleceği

Son 10 yıldaki gelişmeler, yıllar önce başlamış bir sürecin tersine çevrilmesi, yani bir deglobalizasyon, ekonomik ilişkilerin renasyonalizasyonu olayı değil. Bu açıdan söz konusu olan, sürecin değişik şartlarda, belli “kaymalar” ve “bölgeselleşme” eğilimleri altında sürmesi, tedarik zincirlerinin oluşan yeni şartlara göre düzenlenmesi, küreselleşmenin girdiği yeni bir evredir.

 • 26.12.2022

Küreselleşme Sürecinde Çin’in Özgün Yolu

80’li ve 90’lı yıllar itibarıyla küresel sermayenin Ar-Ge alanında oldukça az yatırım yapması, mülkiyet hakları konusunun yasal çerçevesinin belirsiz olması ve başlangıçta girişimci stratejilerinin genellikle “ucuz işgücü”nden dolayı emek-yoğun montaj faaliyetlerine dayanması ile açıklanıyordu. Ancak bu durum, Çin’in küresel işletme sistemine, süreçlere giderek daha fazla katılmasıyla birlikte ülkenin Ar-Ge yatırımları için de “enteresan” hale gelmesiyle değişmeye başladı.

 • 30.11.2022

Küresel Üretim Zincirleri ve Gelişmekte Olan Ülkeler

Gelişmekte olan ülkeler, artık 20’nci yüzyılın büyük oranda montaj faaliyetine dayanan, gelişmiş ülkelerin ek, “uzatılmış fabrika tezgâhı” olmaktan çıkıyor; inovasyon kaynakları olarak küresel üretim zincirlerinde, “karşılıklı bağımlılık” zemininde “global fabrikalar” olarak yerlerini alıyorlar. Bütün bunlar, her iki ülke grubunun teknolojik olarak birbirine yaklaşmasının zeminini oluşturuyor.

 • 17.11.2022

“Deglobalizasyon” Tartışmaları Çerçevesinde Küresel Üretim Zincirleri

Yerel üretim zincirlerinin ayrışma süreci, buradaki ögelerin bir kısmının uluslararası arenaya taşınması 80’li yıllar itibarıyla daha da hızlandı. 90’lı yıllarda enformasyon ve komünikasyon teknolojilerinin gelişmesi ve internet vasıtası ile “küresel üretim zincirleri” gözle görülür somut olgular olarak dünya ölçüsünde yaygınlaştı.

 • 17.11.2022

Küresel Çip Endüstrisinin Ekonomi Politiği

Pandemi krizi ile birlikte ortaya çıkan tedarik zincirlerindeki aksaklıklar, yarı iletkenler ya da çip konusunun otomotiv ve elektronik sektörü için önemini, bu sektörün ne kadar hassas ve krize açık olabileceğini gösterdi.

 • 19.09.2022

Harekete Geçme Baskısı ve Sembolik Politika

RUDOLF HICKEL

 • 13.09.2022

Harekete Geçme Baskısı ve Sembolik Politika

Bu yazı Frankfurter Rundschau tarafından yayınlanmış olup, Zeki Alptekin tarafından Perspektif için çevrilmiştir.

 • 26.08.2022

Rusya’ya karşı yaptırımlar: Nükleer silahlara sahip fakir ülke

 • 18.08.2022

(Tarihsel açıdan) Göç Olgusunun Ekonomi Politiği

 • 28.05.2022

Çağırdığım Ruhlar..

Çeviri: IPG adlı internet gazetesinde Uwe Optenhögel tarafından kaleme alınan aşağıdaki makalede Ukrayna savaşı vasıtası ile dünya politikası ve ekonomisinde iyice belirgenleşmeye başlayan eğilimler ve farklılaşmalar analiz ediliyor. Savaş, Çin ve Rusya arasındaki ilişkiyi teste tabi tutuyor ve her iki ülkenin farklı çıkarlarını açığa çıkartıyor, deglobalizasyon sürecinin çelişkilerini ortaya koyuyor.

 • 18.05.2022

Putin’in arkasındaki Filozof: Alexander Dugin

Çeviri: Almanya’da TAZ (Tageszeitung)’da 04.03.2022 tarihinde yayınlanan Micha Brumlik’in kaleme aldığı aşağıdaki makale, Avrasya düşüncesinin dayandığı antika-tarihsel, reaksiyoner-ideolojik zemini ve ruh dünyasını açıklıyor, bugünün gelişmelerine ışık tutuyor.

 • 11.05.2022

Deglobalizasyon (küreselleşme karşıtı) sürecin esas kaybedeni Çin mi?

 • 5.05.2022

Pandemi, Savaş ve dünya ekonomisi: Rakamlar, Eğilimler, Tahminler..

 • 22.04.2022

Savaşta önce gerçekler ölür!..

 • 19.03.2022

Uluslararası ilişkilerde yeni bir eşik: Küresel Asgari Vergi

 • 27.09.2021

Su yolunda akar! Bir sel felaketinin dersleri…

 • 20.08.2021

Küresel Dünya ve Sorunları..

 • 3.08.2021

Keynes 2.0 ya da Bidenomics'in ekonomi politiği(3) 1

 • 23.07.2021

Keynes 2.0 ya da Bidenomics'in ekonomi politiği(2)

 • 19.07.2021

Keynes 2.0 ya da Bidenomics'in ekonomi politiği (1)

 • 15.07.2021

CORONA KRİZİ ve SONRASI..

 • 4.06.2020

Küresel krizlerin ekonomi politiği (5)

 • 15.05.2020

Küresel krizlerin ekonomi politiği (4)

 • 8.05.2020

Küresel krizlerin ekonomi politiği (3)

 • 1.05.2020

Küresel krizlerin ekonomi politiği (2)

 • 26.04.2020

Küresel krizlerin ekonomi politiği (1)

 • 20.04.2020

Tarihdeki Salgınlar ve Ekonomi Politik

 • 16.04.2020

Corona & Ekonomi

 • 31.03.2020

Industrie 4.0 Bir tasarımın ekonomi politiği

 • 15.12.2017

Yenilenebilir'in fendi petrolü, gazı, kömürü ve nükleeri yendi!


 • 2.01.2017

Küreselleşme ile ırkçılık nasıl birarada olabiliyor?

 • 19.10.2016

Ekonomide klasik paradigmalar ve 21. yüzyıl

 • 8.02.2016

Enerjide Dönüşüm & Yenilenebilir Enerji Kaynakları III. Bölüm

 • 8.02.2015

Enerjide Dönüşüm & Yenilenebilir Enerji Kaynakları II. Bölüm

 • 6.02.2015

Enerjide Dönüşüm & Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 • 2.02.2015

„Restorasyonla“- filmi geriye sararak gelişmek mümkün müdür?

 • 7.02.2015

Enerjide Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 • 15.06.2015

Yükselen kur, „yüksek faiz“, Merkez Bankası vs. vs. vs.

 • 28.02.2015

Küresel ekonomide Gelişmekte olan Ülkelerin “dayanılmaz” yükselişi

 • 10.02.2015

TTIP, CETA, TPP vs. vs.:

 • 5.02.2015

„Value Chain“: Global Üretim Zincirleri“nin ekonomi politiği

 • 15.01.2015

Geleceğin Fabrikası Industrie 4.0 ile 4. sanayi devrimine doğru mu?

 • 31.12.2014

„Rus Ruleti“ ve kriz !!

 • 20.12.2014

Şu „Milli Araba“ metaforu !..

 • 10.12.2014

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Türkiye

 • 10.10.2014

“Personal Fabricator” olarak 3D-Printer: „Do-it-Yourself“ Renaissance'sı mı?

 • 12.09.2014

Türkiye’de „enerji sorunu“nun neresindeyiz?

 • 3.06.2014

Yenilenebilir Enerjilerin Ekonomi Politiği (6)

 • 31.05.2014

Yenilenebilir Enerjilerin Ekonomi Politiği (5)

 • 27.05.2014

Yenilenebilir Enerjilerin Ekonomi Politiği (4)

 • 23.05.2014

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Ekonomi Politiği (3)

 • 20.05.2014

Yenilebilir Enerjilerin Ekonomi Politiği (2) Biyokütle Enerjisi ve Biyogaz

 • 15.05.2014

Yenilenebilir enerjilerin ekonomi politiği

 • 11.05.2014

Resmi İlanlar