Ümit Kurt Köşe Yazıları

Tarihçi Kieser: Modern Türkiye'nin eş kurucusu Talat Paşa

 • 17.09.2018

İsrail’den Afrin’e bakış

 • 17.02.2018

Mutlak adaletsizlik

 • 15.12.2017

Sol ve Sosyalizm perspektifleri

 • 15.11.2017

Ermeni meselesi ve gerçeklik duygusu

 • 11.11.2017

Yeni Osmanlılar’dan Jön Türkler’e

 • 19.10.2017

Jön Türklerin tarihsizliği

 • 16.10.2017

Kamusal Alan

 • 22.09.2017

Laik-seküler sistemin özü

 • 18.09.2017

Din özgürlüğü ve dini sembol

 • 14.09.2017

Hukuk ve Ermenilerin ekonomik varlığı

 • 8.02.2017

Emval-i Metruke Mevzuatında Emval-i Metruke ve Tasfiye Komisyonlarının Yapısı ve İşlevi

 • 22.08.2017

Soykırım kavramının tarihsel çerçevesi

 • 17.08.2017

‘Medenileştirme’ söylemi

 • 14.08.2017

Türkiye’nin demokrasi sınavından bir epizot

 • 18.05.2017

Bir süreklilik ve bir kopuş: Cumhuriyet Dönemi

 • 22.04.2017

Türkiye’de devlet-toplum ilişkisi

 • 4.02.2017

Tarihi olayın temsili ve popülerleştirilmesi

 • 18.03.2017

Hatırla Sevgili ve tarafsızlık

 • 27.02.2017

Hatırla Sevgili ve Türkiye’nin Ortak Belleği

 • 20.02.2017

Protez anılar ve hızla tüketilen hatıralar

 • 12.02.2017

Hafıza saplantısı ve patlamaları

 • 3.02.2017

Popüler medyanın hatırlama ve tarihi yeniden kurmadaki rolü

 • 25.01.2017

Geçmiş ölmedi; henüz geçmedi bile”: Hatırla Sevgili ve Türkiye’nin Ortak Belleği

 • 16.01.2017

Aydınlanma’nın iç dinamikleri ve Türkiye projeksiyonu

 • 5.02.2017

Modernlik ve aydınlanma

 • 26.12.2016

Maksimum ve minimum aydınlanma

 • 22.12.2016

Aslolan Aydınlanma: Sapere Aude

 • 13.12.2016

Bizi eşit kılan ilk önce özgürlüğümüzdür

 • 5.02.2016

Kant ve aydınlanma

 • 28.11.2016

Özgürlük ve aydınlanma

 • 25.11.2016

Devrimler ve Tarihin tekerleği

 • 17.11.2016

Devrimler ve karşı-devrimler

 • 10.11.2016

Darbeleri olumlayan entelektüel aparat

 • 29.10.2016

Anormal politika ve iktidarı devirme geleneği

 • 24.10.2016

Devirmek ve alaşağı etmek söylemi ve 27 Mayıs

 • 16.10.2016

27 Mayıs “iyicil” bir darbe miydi?

27 Mayıs darbesi neden kritik bir nokta?

 • 21.09.2016

Türkiye’nin darbeler tarihi

 • 13.09.2016

Zihniyet, siyaset ve tarih

 • 8.02.2016

Tarihsizlik ve belleksizlik

 • 6.02.2016

Osmanlı'dan Cumhuriyet Türkiye'sine intikal eden milliyetçi bakiye

 • 25.08.2016

Resmi İlanlar