Ümit KARDAŞ Köşe Yazıları

Yeni anayasa inşasında kim söz sahibi olacak?

Anayasanın toplum içindeki farklı kesimlerin barış içinde özgürlüklerden eşit olarak yararlanabilmelerinin ilkelerini müzakere süreciyle, toplumsal mutabakat sonucu belirledikleri bir metin olması önemli.

 • 29.02.2024

Hukukla bağını koparan Türkiye

Türkiye’nin devletin kuruluşundan bu yana hukukun üstünlüğü konusunda pek parlak bir durumda olmadığı bilinmekte. Ancak bugün yaşanan tablo bir dibe vuruşu göstermekte. Toplum ferasetiyle çözüm yolunu bulabilecek mi?

 • 14.02.2024

Afrika balladı!

Güney Afrika’nın Mandela’nın öncülüğünde demokrasi, özgürlük ve hukuka bağlılık yönünde attığı adımları, demokratik değerlere dayalı anayasal düzenini takdir etmemek elde değil. Kuşkusuz bu gelişme ülkenin tüm sorunları çözdüğü anlamına gelmiyor.

 • 7.02.2024

Güney Afrika vicdan girişimi

Güney Afrika siyasi tarihinin yarattığı kültürden, Mandela ve arkadaşlarının insan hakları ihlallerine karşı direnme azminden aldığı ilhamla güçlülerin kurduğu hukuk düzeninde, güçlülerin de hesap vereceği hukuki süreci harekete geçirme cesareti gösterdi.

 • 31.01.2024

Cumhuriyetin tercihi tekçi otokratik rejim: 1925 Kürt ayaklanması

Yüzleşme- müzakere- uzlaşma kültürüne yabancı olan Türkiye, Cumhuriyetin Osmanlı’dan tevarüs ettiği zihniyet kodlarıyla hareket etmekte, siyasal ve toplumsal hak taleplerini bastırarak, imha ederek, şiddet kullanarak, yok sayarak enerjisini tüketmekte.

 • 10.01.2024

Postkolonyal dönemde insanın durumu

Batı kolonyalizmi sömürge durumuna getirdiği ülkelerde yaşayanları barbarlar olarak tanımlarken insanlara acılar çektirdi. Ancak ilginç olan bu ülkelerin bağımsızlıklarından sonraki post kolonyal dönemde iç çatışmalarda otoriter rejimlere kaymalarıydı.

 • 3.01.2024

İnsanın medeniyetle tanışması

Bağımsızlıklarını kazanmış ülkelerin postkolonyal dönemde, modernleştirilmiş ülkelerin de postmodern dönemde demokrasiden çok otokrasiye evrilmesi ve şiddetin artması bir olgu olarak karşımıza çıkmakta.

 • 27.12.2023

İnsanın anlam arayışı

Tüketim hırsıyla kuşatılan insana “niçin” sorusu kendisini dayatmakta. Bir tarafta çok çalış ya da bizde giderek artan bir şekilde olduğu gibi kolayca kazan ve lüks içinde tüket kuşatması diğer tarafta ölüm karşısında sorulan “niçin” sorusu.

 • 20.12.2023

“Demokratik süreç odaklı” bir anayasa inşa edebilecek miyiz?

Demokratik süreç odaklı anayasa inşası çok önemli. Topluma “Özgürlük ve barış sorumluluktur, sen de bu sorumluluğa katıl” ya da Güney Afrika’da yapılan çağrı gibi “Tarihe izinizi bıraktınız, şimdi sıra fikrinizi belirtmekte” diyerek seslenebilmeliyiz.

 • 29.11.2023

Küresel kozmopolit demokrasi

Küresel yakıcı sorunların çözümü ve barışın sağlanması insanı ve doğayı temel alan ve gelecekle ilişkili olarak insanlık hukukunu oluşturan küresel kozmopolit bir demokrasi ile mümkün olabilir.

 • 28.10.2023

Barbarlığı aşamamak: Savaşmaktan vazgeçmeyen insanlık

İsrail devletinin, çoğunluğu çocuk, kadın, yaşlı insanları öldürüp, geri kalanları göç ettirerek soykırım sonucu doğuracak bir süpürme operasyonuyla kendi barışını kurmak istemesi gücün barbarlığını ve tahakkümünü göstermekte.

 • 20.10.2023

Rumlar üzerinden otoriterleşmeyi meşrulaştırma

6-7 Eylül olayları iktidarın basına ve muhalefete yönelik baskılarının bir bahanesi oldu. Eylül 1955’te İstanbul, Ankara ve İzmir’de sıkıyönetim ilan edildi, muhalefetin meclis soruşturması istemi reddedildi. Geldiğimiz noktayla ne kadar benzer değil mi?

 • 19.09.2023

6-7 Eylüle giden süreç -2-

Yassıada’da Menderes ve diğer DP’liler 6-7 Eylül olayları nedeniyle yargılanırken, Yüksek Adalet Divanı, Seferberlik Tetkik Kurulu’nun ve ordunun bir parçası olan MAH’ın rolünü taleplere rağmen araştırmaktan kaçındı

 • 12.09.2023

6-7 Eylül’e giden süreç

Osmanlı'nın iskan ve sürgün politikası, etnik ve dinsel nüfus yoğunlaşmalarını karıştırarak önlemekti. Bütün operasyonlar Osmanlı jandarmasını yöneten Teşkilatı Mahsusa çetelerince yürütüldü. Tehcir Ermenilere uygulanacak zulmün habercisiydi.

 • 7.09.2023

İktidara uzanan yerleşik düşünceden itirazcı-ihlalci göçebe düşünceye

Ömer Faruk “Yarabıçak” isimli denemesinde bizi bir seçim noktasına getiriyor. Paranoyak köle mi yoksa şizofren göçebe mi olmak. Ve asıl soruyu soruyor. “Göçebe, yersiz yurtsuz, insanın içini yer edinmiş, insanın içine kurulmuş bir medeniyet mümkün müdür?

 • 30.06.2023

Yargının yeniden inşası: Adil yargılama hakkı

İktidara talip olan muhalefetin yargının yeniden inşasında tespitlerle birlikte çözümleri de önermesi gerekmekte. Adil yargılanma hakkını gerçekleştirmeden hukukun üstünlüğüne dayalı bir demokrasiyi inşa etmek mümkün değil.

 • 29.03.2023

Enkazın altında kalmanın dayattığı zaruret: Adem i merkeziyet

 • 28.02.2023

Despotizmin ceza hukukundaki araçları

 • 4.01.2023

Kısır döngüde yaşayan Türkiye

 • 30.11.2022

Arafta kalanlar

 • 15.11.2022

Neden “yetmez ama evet” denildi?

 • 14.08.2022

Birlikte yapabiliriz

 • 17.02.2022

Türkiye Mahkemesi nihai mütalaası: Yargı bağımsızlığı ve adalete erişim

 • 11.02.2022

Şiddetin sıradanlaşması

 • 26.01.2022

İnsanın güçle sınanması

 • 16.01.2022

Siyaset - bürokrasi - mafya - organize suç örgütü döngüsü

 • 5.01.2022

Düşüncenin erotikleşmesi

 • 6.12.2021

Akıl dışılığın büyüsüne kapılmak

 • 1.12.2021

Dekadans: Çöküş

 • 22.11.2021

Cumhuriyet nasıl anlam kazanır?

 • 2.11.2021

12 Eylül’ün simgesi: Diyarbakır Cezaevi

 • 14.09.2021

Eylül

 • 9.09.2021

Kürtler (10): Devlet iktidarının hedefindeki HDP

 • 17.08.2021

Kürtler (9) - Taleplerin siyasallaşmasını engelleme süreci

 • 9.08.2021

Kürtler (8) - 1980 Askeri darbesine uzanan süreç

 • 4.08.2021

Kürtler (7) - Dersim'den 'Tunç Eli'ne

 • 2.08.2021

Kürtler (6) - Ağrı İsyanı'ndan Zilan Katliamı'na!

 • 26.07.2021

Kürtler (5) - Takrir-i Sükun rejimine geçiş

 • 19.07.2021

Kürtler (5): Takrir-i Sükun Rejimine geçiş

 • 13.07.2021

Kürtler (4): 1922-1924

 • 12.07.2021

Kürtler (3): 1916-1923

 • 28.06.2021

Kürtler (2): 19. yüzyıl

 • 26.06.2021

Kürtler (1) : 16-18. yüzyıl

 • 22.06.2021

Çağdaş tiranlığın terör yönetimi

 • 4.06.2021

Organize suç örgütlenmesi bağlamında mafya

 • 29.05.2021

'Bir daha asla!' diyebilmek için (3)

 • 17.05.2021

'Bir daha asla!' diyebilmek için (2)

 • 8.05.2021

'Bir daha asla!' diyebilmek için

 • 1.05.2021

İnsanın hangi hali?

 • 22.04.2021

'KANIMLA DÜŞÜNÜYORUM!' Hermann Göring

 • 11.03.2021

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ne anlama geliyor?

 • 28.01.2021

Sıfırdan Anayasa inşası: YAP örneği

 • 12.01.2021

'Küresel eril sistemin' mağdurları: Kadınlar

 • 4.01.2021

Çok dilli-çok bölgeli anayasa: Güney Afrika

 • 29.12.2020

Sıfırdan anayasa inşası: Güney Afrika örneği

 • 21.12.2020

Tabula Rasa: Sıfırdan anayasa inşası

 • 10.12.2020

Tercihiniz; otokrasi mi, demokrasi mi?

 • 14.08.2020

Beton avluların çocukları: Anne! Toprak ne demek?

 • 13.07.2020

Frenlenemeyen iktidar sorunu

 • 17.06.2020

Bu kaçıncı Cumhuriyet!

 • 8.06.2020

İslamın siyasetle serüveni: Milliyetçiliğe savrulma

 • 1.06.2020

Devlet: Güç ve çıkar çatışmalarının alanı

 • 21.05.2020

Sürgünün trajedisi: Toprağın tadını özlemek

 • 13.05.2020

Devletin emrindeki din: Diyanet İslamı

 • 6.05.2020

Ezidiler: Acı ile özdeş bir tarih

 • 29.04.2020

Hak ve özgürlükleri budama aracı: RTÜK kılıcı

 • 22.04.2020

Bala kapılmış sineğe dönmek...

 • 16.04.2020

Sosyal Darwinizm’in faşizmle buluştuğu kavşak

 • 1.04.2020

Kadının eril iktidar zihniyetine karşı mücadelesi

 • 14.03.2020

Evsizlik dünyanın kaderi olmaya devam ediyor

 • 6.03.2020

Acil ihtiyaç: İç barışın sağlanması

 • 1.03.2020

1971-1973: Geriye gidişin ara rejimi

 • 23.02.2020

1971-1973: Geriye gidişin ara rejimi

 • 21.02.2020

1950-1960: İki partili vesayet rejimi

 • 25.12.2019

Faşizmin ayak izleri: Rousseau-Robespierre-Mussolini

 • 13.11.2019

Otokratik Cumhuriyet-çoğulcu demokrasi uyumsuzluğu

 • 30.10.2019

Yargı reformu illüzyonu

 • 22.10.2019

Yargı reformu illüzyonu

 • 20.10.2019

Tek partili otokratik rejimde ikinci parti sorunu

Anayasacılık: Batı-Osmanlı Anayasa hareketleri

 • 25.08.2019

Silah alımlarında şeffaflık: Silah mı ekmek mi?

 • 14.07.2019

Muhalefete uyarı: İnfaz sürelerinde indirim ayrımcılığına son!

 • 24.03.2020

Korona insanlığa fırsat sunuyor

 • 21.03.2020

Silah alımlarında şeffaflık: Silah mı ekmek mi?

 • 13.07.2019

İngiltere örneği üzerinden: Türkiye'de siyasi birliği temsil krizi

 • 24.06.2019

Dersim'den 'Tunç' eline

 • 31.05.2019

Narsisistin ışığı nereye düşer?

 • 18.05.2019

Hukuksuzluğun yargı etiği boyutu

 • 16.05.2019

Linç fiilleri TCK'da suç olarak düzenlenmeli

 • 3.05.2019

Linç, imha ve tenkil rejimi

 • 24.04.2019

Demokrasi kültürü olmayan ülkede seçim böyle olur

 • 14.04.2019

Çırılçıplak hayatlar ‘citizen ya da denizen”

 • 31.03.2019

Kürtlerle birlikte cumhuriyeti demokratikleştirmek

 • 15.03.2019

'Çok kalpli asi'

 • 3.02.2019

Hukuksuzluğun Kafkaesk kasveti

 • 17.02.2019

Çöküşe götüren Emevi-İttihatçı zihniyeti

 • 3.02.2019

Abesle iştigal eden kim!

 • 18.01.2019

Roboski: Vicdanın turnusol kağıdı

 • 2.02.2019

Anneler: Plaza de Mayo'dan Galatasaray Meydanı'na

 • 22.12.2018

Sessiz sedasız: 'Zorla kaybedilenler'

 • 12.12.2018

AİHM kararlarının anlamı ve bağlayıcılığı

 • 24.11.2018

Siyasi suç örneği: Cumhurbaşkanına hakaret

 • 10.11.2018

Kaşıkçı barbarlığı ve yeni bir dünya ihtiyacı

 • 28.10.2018

Kaşıkçı barbarlığı ve yeni bir dünya ihtiyacı

 • 26.10.2018

Devlet geleneği: Suç ve delil icadı

 • 13.10.2018

Affın mantığı

 • 30.09.2018

Eylül ile gelen

 • 14.09.2018

Patent, İslam ve yaratıcılık

 • 1.02.2018

Kaç patent başvurunuz var?

 • 30.08.2018

Hayali para, gerçek kriz

 • 18.08.2018

Brunson dahil herkes için hukuk güvenliği

 • 7.02.2018

Brunson dahil herkes için hukuk güvenliği

 • 6.02.2018

'Mış' gibi yapmanın sınırı

 • 26.07.2018

İnsanı ele geçiren Devlet

 • 13.07.2018

Devletin siyaseti ele geçirmesi

 • 3.02.2018

Son çıkış

 • 19.06.2018

Engellilere KHK engeli

 • 5.02.2018

AİHM'in Altan-Alpay kararlarının hukuki sonuçları

 • 30.03.2018

Guantanamo'yu hatırlamak

 • 24.03.2018

Hakikat-Empati-Uzlaşı

 • 16.03.2018

Ai Weiwei: Sisteme sanatla meydan okuma

 • 9.02.2018

Zina suç olmalı mı?

 • 2.02.2018

CHP, nasıl iktidar alternatifi olabilir?

 • 23.02.2018

Tarihin içinden gelen CHP mirası

 • 16.02.2018

Siyaseti ve bireyi ceza hukuku içinde eriten devlet

 • 9.02.2018

Hassas kalplerin cehennemi

 • 2.02.2018

Tarihin bıraktığı tortu: İmparatorlukta Hristiyanlar ve Araplar

 • 27.01.2018

Kassandra çağrısı

 • 19.01.2018

İktidarın ve polisin meşruiyeti

 • 12.01.2018

Kapıda bekletilen demokrasi

 • 4.02.2018

Küresel kozmopolit demokrasiye doğru

 • 22.12.2017

Küresel kozmopolit demokrasiye doğru

 • 20.12.2017

Batılılaşma ne zaman başladı?

 • 3.02.2017

Adil yargılanma hakkı

 • 8.01.2017

Terezin'den Diyarbakır'a

 • 1.01.2017

Sürekli istisna hali

 • 25.10.2017

OHAL’de hak ve hukuk ihlalleri

 • 18.10.2017

Rejim diyanetle laik mi?

 • 11.10.2017

İnsanın empatiye ihtiyacı var

Modernleşmenin demokrasiyle imtihanı

 • 27.09.2017

Hüzün ve Hazan

 • 20.09.2017

Cumhuriyet Oryantalizmi

 • 13.09.2017

Osmanlı Oryantalizmi

 • 6.02.2017

Faşist Daire

 • 30.08.2017

Kapının dışında bekleyen demokrasi

 • 23.08.2017

Güçle Sınanmak ya da Gücün Eziciliği

 • 16.08.2017

Hayata rağmen sevebilmek

 • 9.02.2017

Sevgi üzerine

 • 2.02.2017

Osmanlı’dan Cumhuriyete tespitler

 • 26.07.2017

Adalet !

 • 19.07.2017

Devleti yeniden tanımlamak

 • 12.07.2017

Adalet, Gözaltı, Tutuklama

 • 5.02.2017

Adalet ve Hakim Teminatı

 • 21.06.2017

Anadille yaşamak

 • 13.06.2017

Türkiye'de resmi dil algısı

 • 7.02.2017

Dünyada resmi dil algısı

 • 31.05.2017

Bölgelere yetki devri

 • 24.05.2017

İnsan ve hukuk işlevi

 • 17.05.2017

Devlet ve demokrasi

 • 10.05.2017

İdam! (3)

 • 1.02.2017

İdam!

 • 26.04.2017

İnsanlığını zayıflatırsam, insanlıktan çıkarım!

 • 19.04.2017

Alaturka modelle ileri demokrasi olmaz

 • 12.04.2017

Ceza yargılamasında mağdur: Devlet

 • 5.02.2017

Süreç Odaklı Anayasacılık-Güney Afrika Örneği

 • 29.03.2017

Kendini unutturan anayasa

 • 22.03.2017

Yargılanan Gazetecilik

 • 15.03.2017

Merkeziyetçi yapıyla alaturka başkanlık

 • 8.02.2017

Meşruiyet ve temel mutabakat

 • 3.02.2017

Devleti yeniden tanımlamak

 • 13.07.2016

Emevi-Jöntürk geleneği

 • 6.02.2016

Dışarıdan düşünmeye devam

 • 29.06.2016

Ermeni meselesi: 1915-2016 (4)

 • 25.06.2016

Ermeni meselesi: 1915-2016 (2)

 • 15.06.2016

Ermeni meselesi: 1915-2016

 • 8.02.2016

Hukuk güvenliği bağımsızlık ve tarafsızlık

 • 6.02.2016

Dışarıdan düşünmek

 • 30.05.2016

İçimizdeki faşizm

 • 23.05.2016

Adil yargılanmanın önündeki engel: TMK

 • 15.05.2016

Yapay bir kriz: Dokunulmazlık

 • 9.02.2016

İnsanlığını zayıflatırsam insanlıktan çıkarım!

 • 27.02.2016

Demokratik bir anayasa için toplumsal mutabakat

 • 18.02.2016

İngiliz parlamentarizmi

 • 29.01.2016

Başkanlık nereye götürür?

 • 21.01.2016

‘Gücü gücü yetene’ rejimi

 • 2.02.2015

Türkler- Hıristiyanlar- Araplar

 • 29.11.2015

Benjamin- Geçmişten bugüne

 • 24.11.2015

İnsan olmanın anlamı ve empati

 • 21.11.2015

‘Sapiens’ insan türünün macerası

 • 7.01.2015

Bundan sonrası önemli

 • 2.01.2015

Fransa Cumhuriyeti ve Türkiye

 • 27.10.2015

Soruşturmanın gizliliği ve yayın yasağı

 • 24.10.2015

Kurmaca hukuk zihniyeti

 • 20.10.2015

Kutsal zorba devlet (2)

 • 17.10.2015

Katliamlar zinciri ve muhterisler

 • 13.10.2015

Devleti yeniden tanımlamak ve sol

Fasit daire

Rumlar (4)

 • 19.09.2015

Rumlar (3)

 • 15.09.2015

Rumlar (2)

 • 12.09.2015

Rumlar

 • 8.02.2015

Kral çıplak!

 • 5.02.2015

Sivil toplum ve kamusal müzakere

 • 1.02.2015

Şiddetin sarmalında! (2)

 • 25.08.2015

Şiddetin sarmalında!

 • 22.08.2015

Çölde kaybolmamak! (2)

 • 18.08.2015

Çölde kaybolmamak!

 • 15.08.2015

Gömülme hakkı!

 • 11.08.2015

Devlet milliyetçiliği

 • 8.02.2015

Etnosfer

 • 14.07.2015

AKP ile mümkün mü

 • 27.06.2015

MHP- HDP uzlaşması

 • 13.06.2015

Seçime düşen gölge!

 • 6.02.2015

İslam’ın Diyanet’le devletleşmesi

 • 2.02.2015

Anayasa inşa süreci: Güney Afrika örneği

 • 23.05.2015

İlkesizlik- hukuksuzluk sarmalı

 • 19.05.2015

Karaca- Baransu ve tutuklama

 • 12.05.2015

Tutuklama koruma tedbirinin uygulanışı

 • 9.02.2015

Tabii hâkim ilkesi ve hâkimin tarafsızlığı (2)

 • 5.02.2015

Tabii hâkim ilkesi ve hâkimin tarafsızlığı

 • 2.02.2015

Klikya Ermeni Krallığı ve Zeytun

 • 28.04.2015

Rafael Lemkin ve soykırım

 • 25.04.2015

Yakarış

 • 21.04.2015

Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve seçim

 • 18.04.2015

‘Özürden uzlaşmaya’

 • 11.04.2015

Kürtler (9)

 • 7.02.2015

Kürtler (8)

 • 4.04.2015

Kürtler (7)

 • 31.03.2015

Kürtler (6)

 • 28.03.2015

Kürtler (5)

 • 24.03.2015

Kürtler (4)

 • 21.03.2015

Kürtler (3)

 • 17.03.2015

Kürtler

 • 10.03.2015

Adalet değeri ne ifade eder

 • 7.03.2015

İfade özgürlüğü

 • 28.02.2015

Osmanlı- Türk sistemi

 • 17.02.2015

İngiliz parlamentarizmi ve Kral

 • 14.02.2015

Parlamenter sistem ve İngiltere

 • 10.02.2015

Başkanlık sistemi zaruri mi

 • 7.02.2015

Türk tipi başkanlık sistemi

 • 3.02.2015

Değişmeyen çıkmazımız

 • 31.01.2015

Hayata rağmen sevebilmek

 • 27.01.2015

Kötülük ‘bir’ olmada mı

 • 24.01.2015

Yirmi Kur’a askerleri

 • 20.01.2015

Hrant’ın ideallerini yaşatmak!

 • 17.01.2015

Ne kadar yol aldık!

 • 13.01.2015

Yoksa dünya cehennem mi!

 • 10.01.2015

Sevmeyi öğrenmek

 • 6.01.2015

Göçebe düşünce ve ihlal

 • 3.01.2015

Ademimerkeziyet

 • 30.12.2014

Güvenlik harcamaları

 • 27.12.2014

Polisin meşruiyeti

 • 23.12.2014

Meşruiyet sorunu ve konsensüs

 • 20.12.2014

Gücün gölgesinde son tango!

 • 16.12.2014

Çingene medeniyeti

 • 13.12.2014

İnsan hiç unutur mu!

 • 9.12.2014

Zorunlu/ bedelli askerlik

 • 6.12.2014

Devrimcinin özeleştirisi

 • 2.12.2014

Modernleşme ve Tanpınar’ı anlamak

 • 29.11.2014

Ezidiler

 • 25.11.2014

Siyasal İslam’ın serüveni (2)

 • 22.11.2014

Siyasal İslam’ın serüveni

 • 18.11.2014

Yara’dan bıçağa

 • 15.11.2014

İslami hareketlerin serüveni

 • 11.11.2014

Kısırdöngünün şaheser örneği

 • 8.11.2014

İslami düşüncenin serüveni

 • 4.11.2014

Cumhuriyet- demokrasi ilişkisi

 • 1.11.2014

Eskiyle yıkanan yeni AKP

 • 28.10.2014

Nasıl bir barış süreci

 • 25.10.2014

Ceza muhakemesi hukuku (2)

 • 21.10.2014

Ceza muhakemesi hukuku

 • 18.10.2014

Laikmiş gibi yapmak (2)

 • 11.10.2014

Laikmiş gibi yapmak

 • 7.10.2014

Bayram ve çırılçıplak hayatlar

 • 4.10.2014

Bencil hüznümüzdü Eylül

 • 30.09.2014

Cumhuriyet oryantalizmi

 • 27.09.2014

Osmanlı oryantalizmi

 • 23.09.2014

Yaşadığımız gibi düşünmek

 • 20.09.2014

Medenileşebilecek miyiz

 • 16.09.2014

CHP ya da yeni parti (2)

 • 13.09.2014

CHP ya da yeni parti

 • 9.09.2014

Değişemeyen CHP

 • 6.09.2014

Cezaevi öğretmenleri

 • 2.09.2014

Vicdan

 • 30.08.2014

Erdoğan-Davutoğlu kader birliği

 • 26.08.2014

Selimiye’den Yeşilüzümlü’ye

 • 23.08.2014

İktidarın kötüye kullanılması

 • 19.08.2014

Ezidi soykırımı

 • 16.08.2014

Varlığımız, kalbimiz ve zihnimiz

 • 29.07.2014

Şiddetin hukukla bağlantısı

 • 26.07.2014

Gazze ve tahakkümcü barış

 • 22.07.2014

Cumhurbaşkanı adaylarının ufku

 • 19.07.2014

Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu

 • 12.07.2014

Cumhuriyet sonrası Alevilik

 • 8.07.2014

Hakikati aramak ve ifade etmek

 • 5.07.2014

Cumhurbaşkanının tarafsızlığı

 • 28.06.2014

Cumhurbaşkanının yetkileri

 • 24.06.2014

Vicdani ret hakkı ve Türkiye

 • 17.06.2014

Başbakan Alevilerin Ali’sini tanımlayabilir mi

 • 10.06.2014

Soma faciasında cezai sorumluluk

 • 24.05.2014

Soma’nın ruhu yakanızı bırakmaz

 • 17.05.2014

Ergenekon, Balyoz ve KCK

 • 10.05.2014

1915-2015

 • 15.04.2014

Dikkat faşizme kayabilir!

 • 12.04.2014

Demokratikleşme sürecinde ordu (2)

 • 15.02.2014

Demokratikleşme sürecinde ordu

 • 11.02.2014

Zihniyet ikliminde bir çıkmaz

 • 8.02.2014

Sahici bir rejim

 • 4.02.2014

Terörle Mücadele Kanunu’nu kaldırın

 • 1.02.2014

Darbe suçu- görev suçu ve izin

 • 25.01.2014

Nasıl huzur bulacağız

 • 21.01.2014

Siyasete çağrı: Yeniden inşa zamanı

 • 18.01.2014

Roboski’nin hesabı bu dünyada sorulmalı

 • 14.01.2014

Yazık oldu

 • 11.01.2014

Balyoz davasına özel düzenleme

 • 7.01.2014

HSYK

 • 4.01.2014

Ne tarafa bakıyorsunuz

 • 31.12.2013

Bekçileri kim bekleyecek

 • 28.12.2013

Yönetmelikle CMK’ya by-pass

 • 24.12.2013

Dekadans

 • 21.12.2013

Eski pis işler

 • 19.12.2013

Denetlenemeyen bürokratik kurumlar rejimi

 • 17.12.2013

İstiklal Marşı Kürtçe okunabilir mi

 • 3.12.2013

İktidarın merkezde şahsileşmesi

 • 30.11.2013

İktidar nereye koşuyor

 • 9.11.2013

Ordu demokratikleşti mi

 • 26.10.2013

Küçükömer’in tezleri üzerinden

 • 22.10.2013

Nasıl bir devlet

 • 19.10.2013

Kurban ritüeli

 • 15.10.2013

İhtiyaçlar tanınmayı beklemez

 • 12.10.2013

Cumhuriyet’in Türklük çıkmazı

 • 8.10.2013

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e tezler

 • 1.10.2013

Rejim Diyanet’le laik mi

 • 28.09.2013

Polisin meşruiyeti ve demokratik denetimi (3)

 • 21.09.2013

Polisin meşruiyeti ve demokratik denetimi (2)

 • 17.09.2013

Polisin meşruiyeti ve demokratik denetimi

 • 14.09.2013

Kafka’nın kafesi, Elias’ın medeniyeti

 • 10.09.2013

Siyasi birlik için yerelde demokrasi

 • 7.09.2013

Dünyada bir gezegen (2)

 • 31.08.2013

Dünyada bir gezegen Türkiye

 • 27.08.2013

Dünyada bir vesayet kurumu

 • 24.08.2013

De facto başkanlığa doğru

 • 17.08.2013

Sürekli istisna hâli

 • 13.08.2013

Zorla kaybedilenler (2)

 • 10.08.2013

Zorla kaybedilenler

 • 6.08.2013

21 Anayasası’nda demokratik değerler

 • 3.08.2013

Kürtler demokrasi istiyor

 • 30.07.2013

Roboski’ye yargı engeli (2)

 • 27.07.2013

Roboski’ye yargı engeli

 • 23.07.2013

Ubuntu

 • 18.07.2013

Anadiliyle yaşamak

 • 11.07.2013

İstihbaratın denetim ve gözetimi (2)

 • 4.07.2013

İstihbaratın denetim ve gözetimi (1)

 • 27.06.2013

Sivil itaatsizlikle tanışan Türkiye

 • 20.06.2013

Değişim siyaseti zorluyor

 • 13.06.2013

Devlet ve demokrasi

 • 6.06.2013

Kalıcı barışa yolculuk

 • 30.05.2013

Kanayan yara: vicdani ret hakkı

 • 25.05.2013

Açık kapıdan girmek

 • 16.05.2013

Resmi İlanlar

Hack Forum Hacker Forum Hack Forumu Warez Forumu Hacker Sitesi Hacking Forum illegal forum illegal forum sitesi warez scriptler nulled forum crack forumu hacking forumu illegal hack forumu hacking forums