MEHMET ALİ ALÇINKAYA: DÖNŪŞLERİN 31.YIL DÖNÜMÜ

MEHMET ALİ ALÇINKAYA: DÖNŪŞLERİN 31.YIL DÖNÜMÜ
22.11.2018 - 21:43
1172

 16 Kasım 1987’de Kutlu ve Sargın’ın ülkeye dönüşleriyle başlayan süreç; Demokrasi Davası ve TBKP'nin yasal olarak kurulması, TBKP 1. Kongresi, Kuruçeşme süreciyle başlayan Sol Birlik tartışmaları, SBP in kurulması, TBKP'nin Geleceği Üzerine Karar Tasarısı… “Komünistlerin kuşaklar boyu kanıtladığı boyun eğmez, özverili mücadele geleneği, bundan böyle de bizlere yol gösterici olacaktır. Ülkemizin geleceğinde söyleyecek daha çok sözümüz, yapacak daha çok katkımız var.”

TBKP yasallığını bileğinin hakkıyla kazandı, geleneksel komünist düşmanlığını yenilgiye uğrattı ve komünistleri ülkenin asli unsurlarından biri olarak kabul ettirdi. TBKP'nin 70 yıllık mücadelesine, 70 yıllık komünist hareketin tarihine yeni bir anlam kazandırdı. TBKP bununla yetinmeyerek marksistlerin birliği için, Türkiye'nin demokratik yenilenmesi için rol oynayacak bir partinin oluşması için çaba gösterdi. TBKP üyelerini SBP içinde yer almaya, bu partiyi geliştirip güçlendirmeye çağırdı. 

Komünistlerin tarihi, Cumhuriyet’in tarihinden daha eski... Cumhuriyet kurulmadan, Türkiye Komünist Partisi’ni kuran komünistler, Kurtuluş Savaşı’nda bilfiil yer alarak, Cumhuriyet’in kurulmasında önemli rol oynadılar.

Ülkeye dönen Mustafa Suphi ve yoldaşları, demokratik bir cumhuriyetin kurulmasında yer almak için hayatlarını tehlikeye atmaktan dahi bir an tereddüt etmediler ve bu uğurda canlarını verdiler.

Mustafa Suphi ve yoldaşları, demokratik cumhuriyete karşı olan Kemalist katiller tarafından hunharca öldürüldüler. Liberalleri, İslamcıları, Kürtleri ve Komünistleri düşman olarak gören Kemalistler, Cumhuriyet tarihi boyunca komünistlere işkence yapmaktan, cezaevlerine koymaktan ve sürgünlere yollamaktan, kısaca zulmetmekten geri durmadılar.

Ama Cumhuriyet tarihi boyunca komünistler tüm işkencelere, cezaevlerine, sürgünlere rağmen demokrasi, özgürlükler, insan hakları, barış ve sosyalizm uğruna mücadele etmekten vazgeçmediler… Bedel ödediler...

Komünistler, yoldaşları için ser verdiler, ama sır vermediler. Yoldaşları, komünistler için yaşamları boyunca hep önemli olmuşlardır. Hatta ailelerinden daha önemli olmuşlardır.

Birlikte yarattığımız tarihimize ve yoldaşlarımıza bugün durduğumuz yerden bakmayalım. Bugün farklı politik tercihlerimiz olabilir. Bu çok insani bir tercih.

Ortak tarihimizi birlikte yarattık. Birlikte yarattığımız tarihimizde hepimizin demokrasi, özgürlük, insan hakları, barış ve sosyalizm hayalleri vardı. Bu hayallerimiz için mücadelede bir adım dahi geri durmadık. İşkenceyi, cezaevini, sürgünü, hatta ölümü göze almaktan dahi bir an olsun tereddüt etmedik. İşkence altında ser verdik ama sır vermedik. yakın tarihimizin en canlı örnekleri, Bursa’da Ahmet Hilmi Fevzioğlu, İstanbul’da Mustafa Hayrullahoğlu’dur.
Yakın tarihimizde Behice Boran, sürgünde bu uğurda ölmedi mi? Türkiye İşçi Partisi’nin Genel Sekreteri Nihat Sargın, TKP’nin Genel Sekreteri Nabi Yağcı, komünistlerin özgürlüğü ve komünist partisini yasalda kurmak için, marksistlerin birliği için ölümü göze alarak ülkeye dönmediler mi?

Dün canımız pahasına, uğruna ölümü göze alarak mücadele ettiğimiz demokrasi, özgürlük, insan hakları, evrensel hukuk, demokratik ve sivil bir anayasa, barış istemlerimiz bugün herkesin ortak istemleri haline geldi. TBKP yasal olarak kuruldu. 141. 142. ve 163. maddeler kaldırıldı. Bunlar az emekler miydi? Bu emekler hepimizin ortak emeği değil mi?

Bugün biraz da olsa elimizi vicdanımıza koyarak, ortak tarihimize ve yoldaşlarımıza karşı söz söyleyelim. Ne demek, “dönekler”, “liboşlar” gibi yakıştırmaları yoldaşlarımıza utanmadan yapıyoruz.

Unutmayalım ki; hiç birimiz yoldaşlarımıza karşı, ben daha çok devrimciyim, marksistim deme hakkını kendimizde bulma saygısızlığına düşmemeliyiz.

Bugün her birimiz farklı politik tercihlerde bulunabiliriz. Farklı sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere üye de olabiliriz. Her birimiz, birbirimizin tercihlerine saygı duymalıyız.

Unutmayalım ki; her birimiz, bu ülkede başımız dik, alnımız açık, hala ben komünistim, marksistim diyebiliyorsak, bunu birbirimize borçluyuz.

Bugün birbirimize politik tercihlerimizle değil, öznesi olduğumuz ortak tarihimizle bakalım.

Unutmayalım ki; her birimizin, öznesi olduğumuz ortak tarihimizi gelecek kuşaklara taşımak gibi sorumluluğumuz var. En gencimizin yaşı 60’lara merdiven dayadı.

Gün geçmesin ki yeni arkadaşlarımızın hastalık haberini almayalım. Yine hangi arkadaşımızın hastalık ve ölüm haberini alacağız diye korkmuyor muyuz?

Ne dersek diyelim; bütün marksistlerin, sosyalistlerin, komünistlerin ulu çınarı Türkiye Komünist Partisi geleneğinden geliyoruz. Her birimiz birbirimize yoldaşlık bağlarıyla bağlıyız. Bugün farklı düşünmemiz ve farklı politik tercihlere sahip olmamız bu gerçeği değiştirmiyor. Her birimize düşen görev, birbirimize karşı biraz daha sorumlu davranmaktır. Ben; bundan sonra her birimizin, birbirimize karşı bu sorumlulukla davranacağına inanıyorum.

Birbirimizi sevmek zorunda olmayabiliriz, ama birbirimize saygı duymak zorundayız.

Dönüşlerin 31. Yılında ve TBKP’nin yasallaşma sürecinde Başta TİP Genel Başkanı Behice Boran'ı, TİP Genel Sekreteri ve TBKP Genel Başkanı Nihat Sargın'ı, TKP ve TBKP Genel Sekreteri Nabi Yağcı'yı, bu ülkenin tüm başı dik komünistlerini, emeklerinden ve kararlı mücadelelerinden dolayı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mustafa Suphi ve 15’lerden bugüne kadar iş, ekmek, özgürlük, barış, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde şehit düşen ve yaşamını yitiren yoldaşlarımızı saygıyla, sevgiyle anıyorum.