MUSTAFA YURTSEVER: TKP’nin SÖZLÜ TARİH ANLATIMINDA KENDİ HİKAYEM - 5.Bölüm

MUSTAFA YURTSEVER: TKP’nin SÖZLÜ TARİH ANLATIMINDA KENDİ HİKAYEM - 5.Bölüm
4.02.2019 - 07:56
901
0

 1992 Yılında Türk Harb İş Sendikasının Kocaeli Şubesi Genel Kurulundaki Konuşma Metnim

Sayın Divan,Sayın konuklar ve Sayın basın emekçileri ; Tersane işçilerinin güvenini kazanmış 8.dönem kongremizi oluşturan sevgili delege arkadaşlarım , hepinizi yürekten selamlıyorum, Kongremize Hoşgeldiniz.

Dünyamız hızlı bir değişim yaşıyor.Bu değişimin etkileri ekonomide, kültürel yapıda, toplumsal olaylarda sürekli bir yenilenmeyi yaşıyor. Ülkemizde bu değişimden ve yenilenmeden sürekli etkileniyor. Bugün ülkemizin en temel sorunu demokrasidir.Demokratik bir rejime ulaşma sorunudur.Ülkemizde bütün kurum ve kurullarıyla işleyen bir demokrasinin var olduğu iddiası ANAP ve 12 eylülcülerin dışında hiçbir politik güç tarafından kabul edilmiyor. Sendikalar,meslek örgütleri,demokratik dernekler kendi sorunları ile ve istemlerinden yola çıkarak ülkede demokrasinin olmadığını,temel görevin demokrasiyi kazanmak olduğu gerçeğine varmış bulunuyorlar.

Geçtiğimiz dönemde egemen güçlerin sendikaları etkisizleştirme,zayıf ve güçsüz örgütler haline getirme,işçileri sendikadan soğutma,örgütsüz bırakma politikası önemli yaralar almıştır.Uygulanan baskı ve teröre rağmen sendikalar önemli direnişler,grevler, eylemler gerçekleştirdiler. Yığınsal eylemler hükümeti ve onun izlediği ekonomik-sosyal politikasına yönelmiştir.Bu niteliği ile sendikal hareketler bu günkü rejime ve onun hükümetine karşı toplumsal muhalefetin önemli güçlerinden birini oluşturdu.Bundan dolayı ülkemizde demokrasi,iş,ekmek ve hürriyetlerin kazanılmasında ve korunmasında sendikaların rolü büyüktür .Eğer bugün sendikal mücadelenin önündeki sorunların çözümünü doğru tespit edersek,demokrasi mücadelesinde önemli bir role sahip olan sendikalari gerçek amaçlarına yönlendirmiş oluruz arkadaşlar!

Sendikal çalışmalarımız nasıl olmalıdır? Sendikal mücadele alanı sınıf mücadelesinin temel ve dolaysız alanlarından biridir.12 Eylül rejiminin ilk olarak sendikaları ve öncü işçileri hedef almasının ve sendikal hareketleri ciddi bir biçimde geriletmeye yönelik bir eylem planı ile hazırlıklı hareket etmesinin sebebi budur.Askeri yönetim ve 12 Eylül’ü sürdürenlerin girişimleri sendikaları ve hareketin bütününü esas olarak iki yönde sarstı.Birincisi sendikal hak ve özgürlükler tırpanlanarak işçi hareketinin kazanımları geri alındı.Mücadele olanak alanları sınırlandırıldı.İkincisi yürütülen ideolojik ve psikolojik saldırıların da etkisiyle özellikle Türk-İş yönetimi sürekli biçimde uzlaşmacı ve pasif tavır almayı yeğledi.

Değerli dostlarım; artık geriye bakmanın anlamı yok,çünkü ne denirse densin çok yönlü etkileriyle bir 12 Eylül yaşanmış ve eskisinden daha farklı bir durum ortaya çıkmıştır, öte yandan da geçmiş deneyimlerimizi de yenilememiz gereken,aşmamız gereken geliştirmemiz gereken kimi eksik yanlarımızda bütünsel deney hazinemizle birlikte bu güne aktarılmıştır.Bir diğer noktada güncel gelişimlerin, örneğin; bilimsel ve teknik ilerlemenin işçi sınıfı üzerinde yaptığı ve giderek daha çok yapacağı etkiler.Bunun sendikal hareketin gündeminde yer alması gerektiği olgusudur.

Bugün artık öğretmenlerin, memurların sendikalaşması fikir üretmesi somut bir eylem konumu düzeyine yükselmiştir. 22-23 ve 24 Eylül tarihlerinde Ankara da toplanmış bulunan çalışanlar kurultayı bunun somut bir örneğidir. İzninize sığınarak toplanmış bulunan çalışanlar kurultayına kongre salonumuzdan selamımı ve başarı dileklerimi sunuyorum.Bugün çağdaş sendikacılık anlayışının temeli işçi ,emekçi yığınlarını seferber etmeye katılımlarını yükseltmeye dayanmalıdır.Bize göre sendikaların toplumsal muhalefetin en belirleyici kolu olabilmesi en başta buna bağlıdır delege arkadaşlarım..

Günün öne çıkan sorunu demokrasidir. Toplumsal ve politik yaşamın bütün alanlarında demokratikleşme nasıl sağlanacak,kazanılmış ve kazanılacak olan demokratik gelişim nasıl korunup sağlamlaştırılacaktır. Bu sorunlar gelecek sendikal hareketin gündeminde mutlaka yer almalıdır. Herşeyden önce sendikalar üyelerine demokratik katılım ve insiyatif bilincini kazandırmak için çaba harcamak,onun araçlarını yaratmak,var olanları destekleyip güçlendirmek ödeviyle karşı karşıyadırlar.Üyelerin toplumsal yaşama aktif olarak katılma olanaklarını çoğaltmak toplumsal eylemliliğini geliştirmek için sendikalara önemli görevler düşüyor.Bu görevleri iki ana grupta toplayabiliriz:

1.Sendikaların iç yapılarının en ileri demokratik işleyişine kavuşması

2.Tüm sendikaların demokrasi için mücadeleye ve demokratik yapılanmaya aktif birer unsur olarak katılımı.

Bu görevleri yerine getirebilmemiz için sendikal çalışmalarda nelere dikkat etmeliyiz.Sendika içi demokratikleşmenin noktası şube-şube tabanın birleşik iradesinin en etkin biçimde üst yönetimlere yansımasıdır.Tabanın söz ve karar sahibi olması tüm kararların alınması ve uygulanması sürecinde kollektif bir biçimde var gücüyle etkin bir dinamizimle katılmasının sağlanmasıdır.Bu amaçla sendika yönetimlerinin her önemli eylem öncesinde olabildiğince çok sayıda işçinin görüşlerine başvuracağı,onlarin fikri ve önerilerini alacağı mekanizmaların oluşturulması yönünde ısrarla çaba harcanmasıdır.Böylece bir yandan demokratik işleyiş dolaysız bir niteliğe bürünürken , sendikal yaşamda kollektif çalışma düzeyi yükselecek içeriği de buna bağlı olarak zenginleşecektir. Sendikaların önünde hızla çözülmesi gereken bir sorunda sendikal birliktir. Sendikal birlik konusunda değişik ve zengin yaklaşımlar geliştirmek zorundayız.Sendikal birliğin tek bir sendika örgütünde bütün sendikaların bir araya gelebileceği bir konfederasyon ile gerçekleşebileceğini söylemekle yetinilmez.

Bu hedefi yaşama geçirebilmek için şimdiden adım adım somut platformlar temelinde birliği örneğe başlamak zorundayız.Bunun için çok çeşitli araçlara ve yöntemlere başvurabilir.Önemli olan tek bir biçime tarihsel olarak oluşmuş tek bir olguya takılıp kalmamaktır.Ne geçmişi daha önce yaşanmış deneyleri aynen yenilemeye, ne de geçmişte o günün koşulları içinde gerçekleşmiş adımları oluşumları inkara yada değerini küçültmeye çalışmanın bir yararı yoktur. İşçi sınıfının ortaya çıkışından bu güne kadar biriktirdiği bunca deneyim zenginliğinden yaratıcı biçimde yararlanarak günün koşullarına uygun ve dönemin yeniliklerini yakalayabilen bir anlayışla birliğin fiilen gerçekleşmesinin yolunu adım adım döşemeyi hedeflememiz gerekiyor.

Sendikalar politik görüş ayrılığına bakmaksızın birbirinden ayrı farklı çeşitli görüşte insanların bir arada bulunabileceği işçi örgütleridir.Sendikanın temel,belirleyici niteliği en geniş işçi kitlesinin birlik ve mücadele örgütü olmasıdır.O halde işçilerin birliği hertürlü politik farklılığın önüne geçmelidir.

Değerli Dostlarım,

Konuşmamda ana hatlarıyla çerçevesini çizmeye çalıştığım sendikal anlayışın bugünkü sendikal çalışmalarımıza ışık tutmasını arzuluyorum. Bu inançla kongremizin ülkemizdeki demokrasinin kazanılması sürecine ,sendikal birlik ve sendikal demokrasiye ve işçilerin birliğine katkı sağlayacağı inancıyla kongremize başarılar dilerim.

Bu Konuşma Metninin Hazırlanmasında Emeği Geçen Gölcük Tersanesi Parti Komitesi ve TBKP’nin Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ali Alçınkaya’ya Saygılarımı Sunarım..

MUSTAFA YURTSEVER

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmara Yerel Haber (www.marmarayerelhaber.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar (1)

 • Ad Soyad Giriniz...
  Ad Soyad Giriniz...
  29.12.2012 17:33

  merak etme anadilde eğitimde yapacağız ülkemiz kürditanıda kuracağız.artık sen kemalistalardan mi kurtulursun.sahte atatürkçülerden mi.kurtulamasan sana tekyol kalıyor oda gerçek ülken neresiyse oraya geri dönersin.herhalinden belli ki sen bu toprağın insanı değilsin çünkü bu topraklar senin gibi ırkı faşist hiç bir dönemde yetişmedi.sana güle güle.geldiğin yere

Zeki ALPTEKİN

Keynes 2.0 ya da Bidenomics'in ekonomi politiği(3) 1

Keynes 2.0 ya da Bidenomics'in ekonomi politiği(3) 1

 • 23 Temmuz 2021 Cuma

Hikmet MUTİ

Baykal  neden  Livaneli'den  daha ilericidir ....

Baykal neden Livaneli'den daha ilericidir ....

 • 10 Temmuz 2021 Cumartesi

Yazarlar

Erdoğan’ın dediğini yap, yaptığını yapma!
Mehmet TEZKAN

Erdoğan’ın dediğini yap, yaptığını yapma!

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Müslümanlar yeryüzüne inmeyi reddederse...
Mehmet Ocaktan

Müslümanlar yeryüzüne inmeyi reddederse...

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Yarım doktor ‘can’dan, yarım hoca ‘din’den eder
Abdurrahman Dilipak

Yarım doktor ‘can’dan, yarım hoca ‘din’den ed

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Turnusol kâğıdı
Vahap COŞKUN

Turnusol kâğıdı

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Senaryolar (1): Erdoğan ve hedefleri
Ali BAYRAMOĞLU

Senaryolar (1): Erdoğan ve hedefleri

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Lozan tartışmaları
Taha Akyol

Lozan tartışmaları

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Yedi düvele ders veren açıklamalar üzerinden
Aydın Selcen

Yedi düvele ders veren açıklamalar üzerinden

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Geçti üç, kaldı iki yıl
Mustafa Karaalioğlu

Geçti üç, kaldı iki yıl

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
‘Yandaş’ milli eksendir. ‘İç İşgalciler’e dikkat! Ruşen Çakır ve diğerleri hangi amaçla fonlanıyor?
İbrahim Karagül

‘Yandaş’ milli eksendir. ‘İç İşgalciler’e dik

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Kürtler (6) - Ağrı İsyanı'ndan Zilan Katliamı'na!
Ümit KARDAŞ

Kürtler (6) - Ağrı İsyanı'ndan Zilan Katliamı

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Bayramın hüznü, itibar suikastı ve aşı karşıtlığı
Berrin Sönmez

Bayramın hüznü, itibar suikastı ve aşı karşıt

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Taliban’ın inancıyla ters olma arzusu
Yasin AKTAY

Taliban’ın inancıyla ters olma arzusu

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Elvan top çeviriyor ve görevden alınacağı günü mü bekliyor?
Barış Soydan

Elvan top çeviriyor ve görevden alınacağı gün

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Türkiye hiç bu kadar aşağılanmamış idi
Eser KARAKAŞ

Türkiye hiç bu kadar aşağılanmamış idi

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Korona vakaları neden tırmanışa geçti? Aşılar işe yaramıyor mu?
Mehmet Acet

Korona vakaları neden tırmanışa geçti? Aşılar

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Yine 65+ kaygısı…
Muharrem Sarıkaya

Yine 65+ kaygısı…

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Türkiye yapısal çöküşte!
İbrahim Kahveci

Türkiye yapısal çöküşte!

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
En meraklılar bizim bölgedeki ülkeler.. Merak sayesinde kazanan İsrail ama…
Fehmi KORU

En meraklılar bizim bölgedeki ülkeler.. Merak

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
2023’e doğru Türkiye
Süleyman Seyfi Öğün

2023’e doğru Türkiye

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
Bütün bunlar için Teksaslı bir aileyi suçlayabilir miyiz?
Yıldıray OĞUR

Bütün bunlar için Teksaslı bir aileyi suçlaya

 • 26 Temmuz 2021 Pazartesi
İktidara bir de 'baş ihbarcı' lazım
Akif BEKİ

İktidara bir de 'baş ihbarcı' lazım

 • 23 Temmuz 2021 Cuma
Ağırlaştırılmış müebbetlik yazı
Mehmet ALTAN

Ağırlaştırılmış müebbetlik yazı

 • 23 Temmuz 2021 Cuma
Gübre kokusu
Ümit KIVANÇ

Gübre kokusu

 • 23 Temmuz 2021 Cuma
Tecrübe
Halil BERKTAY

Tecrübe

 • 23 Temmuz 2021 Cuma
Memleketten bir kovid hikâyesi: Sıradan bir köy düğününden sonra olanlar
Tuncer KÖSEOĞLU

Memleketten bir kovid hikâyesi: Sıradan bir k

 • 23 Temmuz 2021 Cuma
Tüm Yazarlar

Resmi İlanlar