• 17.06.2021 06:31

Yüreğinin en mutena köşesinde

Biliyorum

Belki kırgın

Terkedilmiş gibi belki

Ya da

Hiçbiri

Ya da hala

Gelecekmişi

Bekler gibi

-sanki hiç gitti mi ki-

Avunmak gibi yani

Alnı kızıl yıldızlı baş

Secdeye varmaz

Gibi belki

Nazım yani

Bir yanım deryada

Çalkanır ya hani

Kavga sesleri

Yüreklere su serper

Birgün

Umudu yük

Acıtmaz

BURSA,12.09.2020

Ömer Ahmet ÖZEREN