Dünü ve bugünü ile, zihniyet ve din: İslâm, tasavvuf ve çözülme devri iktisat ahlâkı

 Dünü ve bugünü ile, zihniyet ve din: İslâm, tasavvuf ve çözülme devri iktisat ahlâkı
15.04.2022 - 19:17
Haber Merkezi
707

Elimizdeki kitap "İktisadi Çözümlemenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası"nın devamı ve bir ölçüde tamamlanışıdır. Birincisinde genel tablosu çizilmiş olan zihniyet dünyamızın bu ikincisi ile dini manevi kök kaynaklarına inmeye çalışılmıştır. Kitap din sosyolojisi ve özellikle din ve zihniyet ilişkisi üzerinde Max Weber'in çığır açan görüşlerine toplu ve kritik bir bakışla yola çıkıyor. Kendi kültür çevremizde konunun sınırlarını çizerken, ağırlığın üst perdede monoton şer'î kurallardan sade ve samimi kıssaları ile tasavvufa kaydırıldığı gözden kaçmayacaktır. Sorular o açıdan bir hayli geniş ve yüklüdür: Her şeyden önce, dünkü ve bugünkü haliyle insanımızın çevre ve evrene bakış açısını şekillendirmede tasavvufa düşen pay nedir?

Dünü ve bugünü ile, zihniyet ve din: İslâm, tasavvuf ve çözülme devri iktisat ahlâkı/
Sabri F. Ülgener


Editör: M. AKAY