Tragedyanın Doğuşu

15.04.2022 - 17:37
Haber Merkezi
560


Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900): Geleneksel din, ahlak ve felsefe anlayışlarını kendine özgü yoğun ve çarpıcı bir dille eleştiren en etkili çağdaş felsefecilerdendir. Bonn Üniversite`nde teoloji okumaya başladı. Nietzsche daha sonra filolojiye yöneldi. Leipzig Üniversitesi`nde öğrenimini sürdürdü, henüz öğrenci iken Basel Üniversitesi filoloji profesörlüğüne aday gösterildi.1869`da sınav ve tez koşulu aranmadan, yanlızca yazılarına dayanarak doktor unvanı verilen Nietzsche profesörlüğü sırasında klasik filoloji çalışmalarından uzaklaştı ve felsefeyle uğraşmaya başladı.Tragedyanın Doğuşu, Zamana Aykırı Bakışlar, İnsanca Pek İnsanca, Tan kızıllığı, Şen Bilimi, Böyle Söyledi Zerdüşt, İyinin ve kötünün Ötesinde, Ahlakın Soykütüğü, Ecce Home, Wagner Olayı, Dionysos Dithyrambosları,Putların Alacakaranlığı, Antichrist, Nietzsche Wagner`e Karşı başlıca büyük eserleri arasında yer almaktadır.

Nietzche´nin bu kitabı bugüne kadar yazılmış en ufuk açıcı en muhteşem kitaplardan birisi... Tragedya´nın doğuşunu okuduktan sonra hayata dair birçok şeyi bir bütün olarak kavramaya başlayacaksınız, özellikle de sanatın nasıl bir şey olduğunu...

Yunan kültürünün aydınlanma üzerine etkisi ve estetik kuramına Nietzsche'nin bakışı.

Tragedyanın Doğuşu/Friedrich Nietzsche


Editör: M. AKAY