Postmodernizm

Postmodernizm
13.04.2022 - 13:47
Kaynak: Haber Merkezi
609

Günümüz kültür kuramcılarının başında gelen Fredric Jameson’ın uzun süredir baskısı olma-yan kitabı "Postmodernizm yada Geç Kapitaliz-min Kültürel Mantığı" gözden geçirilmiş yeni baskısıyla çıktı.
Jameson bu kitabında ideoloji, ekonomi, sinema, video, mimari ve edebiyat alanlarında yetkin çö-zümlemeler yaparak hem modernizmi hem de kitabın asıl konusu olan postmodernizmi tarih-sel bir kesit içinde günümüze kadar getirerek inceliyor.

“Fredric Jameson olağanüstü enerjisi ve yetkin bir şekilde Sophocles’ten bilim kurguya kadar kapsayıcı yazılarıyla Amerika’nın önde gelen Marksist eleştirmenlerinden birisidir. Postmo-dernizm, entelektüel bir tehditdir… popüler sosyalist karamsarlıklara yönelik bir hazır ce-vaplılığın yanı sıra aynı zamanda entelektüel bir şölendir.”
Terry Eagleton, The Irish Times

“Postmodernizm’ in kapsam ve derinliği, kapsa-yıcı bir teori olması, mimarisi, filmi, videosu ve ekonomisi gerçekten şaşırtıcı ve göz kamaş-tırıcı.”
Ziauddin Sardar, The Independent

“Modern kültürün ansiklopedik bir kavranışı”
Stuart Hall, Marxism Today

“Jameson’un kitabı postmodernizmin sadece kültürel değil, siyasal ve toplumsal sonuçlarını da anlamak isteyen herkes için temel ve eşi olmayan bir metindir.”
Gilber Adair, Sunday Times

Postmodernizm/ Fredric Jameson


Editör: M. AKAY
Hack Forum Hacker Forum Hack Forumu Warez Forumu Hacker Sitesi Hacking Forum illegal forum illegal forum sitesi warez scriptler nulled forum crack forumu hacking forumu illegal hack forumu hacking forums