Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi

Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi
12.04.2022 - 11:31
Güncelleme 13.04.2022 - 12:54
Haber Merkezi
523

Bu dört kitaplık dizide, Türkiye´de kapitalist ilişkilerin gelişme seyrini ele aldık. Elbette bu türden bir çalışma yeni değildir. Ama sorunun ele alınış metodu, alışılagelmiş metodlardan tamamen farklıdır. Soruna yaklaşım yöntemimiz, tarihsel materyalizm açısındandır. Bu yöntem sayesindedir ki, vardığımız kimi sonuçlar, artık kanıksanmış ve hiçbir araştırmaya, eleştirel yaklaşıma dayanmayan sonuçlardan farklı bir düzlemdedir. Türkiye´de kapitalizmin gelişmesinin bir başlangıcı olmalıydı. Bu nedenle, ne zaman ve nasıl soruları bizi Orta Asya´ya götürdü ve oradan hareketle Anadolu coğrafyasına getirdi. Bu ilk ciltte, ağırlıklı olarak, Osmanlı feodalitesinin oluşumunu ve bu feodal üretim tarzı içinde, diğer şeylerin yanı sıra, ilk bağımsız kapitalist ilişkilerin gelişmesin! saptamaya çalıştık. Eksik kaldığımız ve yanıldığımız noktalar bulunabilir. Ama tarihimize kullandığımız yöntemlerin çekici ışığı altında materyalist diyalektik/tarihi materyalizm açısından yaklaşmamızın tartışılmaz üstünlüğüyle, okuru düşünmeye sevk edebildiysek, bu bizim açımızdan amaca ulaştığımızın alçakgönüllü bir kanıtı olacaktır.

Türkiye’de Kapitalizmin Gelişimi / İbrahim Okçuoğlu.

 


Editör: M. AKAY