Türkiye’’de Din ve Siyaset

Türkiye’’de Din ve Siyaset
12.04.2022 - 11:19
Güncelleme 13.04.2022 - 12:53
Haber Merkezi
660

Toplumbilimci olarak Mardin’in özgün yanlarından biri, dinin Cumhuriyet Türkiye’sindeki toplumsal-kültürel varlığını, tarihî ve güncel siyasî arka planıyla birlikte vukuflu ve kapsamlı biçimde tahlil eden çalışmalarıdır. Bu çizgisi, İslamcı çevrelerde referans alınmasını sağladı, ancak dinselliğe soğukkanlı bilimsel yaklaşımı yadırgandı.

Türkiye’’de Din ve Siyaset / Şerif Mardin. İletişim


Editör: M. AKAY