Aktolga'nın 'Her Şeyin Teorisi' Kitabı Yayınladı

Münir R. Aktolga ALTER YAYINCILIK https://www.kitapyurdu.com/.../583860.html&filter_name=M...

Aktolga'nın 'Her Şeyin Teorisi' Kitabı Yayınladı
 • 9.06.2021 - 11:05
 • (999)
 • (0)

iÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ: 3

GİRİŞ. 5

1.BÖLÜM: 12

HERŞEYİN TEORİSİ... 12

SİSTEM NEDİR?.. 13

SİSTEM, MADDELEŞMİŞ BİLGİDİR... 15

BASİT BİR SİSTEMDEN KARMAŞIK BİR SİSTEME... 21

HER SİSTEMİN neden BİR MERKEZİ VARDIR?.. 23

SİSTEM MERKEZİNİN (x) SİSTEMİN  İÇİNDEKİ DOMİNANT-BASKIN  UNSUR (A)  TARAFINDAN  TEMSİLİ KONUSU!.. 25

bİr sistemin iŞLEVİ... 30

KAPALI SİSTEM-AÇIK SİSTEM…... 31

DOĞAL SİSTEMLER-MEKANİK SİSTEMLER... 33

„DAĞINIK SİSTEMLER“…... 33

BİR SİSTEMİN ÇEVRESİ VE “GİRDİ”-“ÇIKTI” KAVRAMLARI... 34

“YARADILIŞIN” SIRRI!.. 36

DURUM (“state”-“ZUSTAND”)... 39

BİR METAFOR OLARAK, VAROLUŞUN-YAŞAMIN “KUANTUM TEORİSİ”!.. 46

BİLGİNİN KORUNUMU YASASI... 48

SİSTEM KONTROL BİLİmİ... 48

GERİYİ BESLEME-“FEEDBACK” MEKANİZMASININ ESASLARI... 48

DETERMİNİZM VE KONTROL BİLİMİ... 52

“ÖZGÜRLÜK” NEDİR, “ÖZGÜR İRADE” NEDİR?.. 52

PEKİ O ZAMAN, “KADER”  NEDİR, VAR MIDIR BÖYLE BİR ŞEY?.. 55

 

2. BÖLÜM.. 58

BİR HÜCREDE ENFORMASYON İŞLEME SÜRECİ VE EVRİM... 58

BİR HÜCRENİN VARLIĞININ TEMSİLİ... 59

RP SİSTEMİNİN OLUŞUMU... 61

HÜCREDE ENFORMASYON İŞLEME MEKANİZMASI... 62

“HÜCRENİN HAFIZASI”…... 67

HÜCRE FARKLILAŞMASI... 68

ORGANİZMANIN OLUŞUM PLANI VE POTANSİYEL-PROTO BENLİK... 70

EVRİM TEORİSİ... 72

 

3. BÖLÜM.. 75

ÇOK HÜCRELİ BİR ORGANİZMADA ENFORMASYON İŞLEME  SÜRECİ VE EVRİM... 75

BİLMEK ETKİLEŞMEKLE GERÇEKLEŞİYOR, AMA ETKİLEŞİNCE DE DEĞİŞTİRİRKEN DEĞİŞİYORSUN!.. 76

SADECE GÖZÜMÜZLE GÖRMEYİZ; GÖRMEK, BİR BÜTÜN OLARAK ORGANİZMANIN ÇEVRE İLE ETKİLEŞMESİNİN SONUCUDUR!.. 77

NÖRONAL MODEL-TEMSİL... 79

GÖRÜRKEN NASIL VAROLUYORUZ!.. 81

ORGANİZMANIN TEMSİLİ... 81

KORKTUĞUMUZ İÇİN KAÇMAYIZ, ÖNCE KAÇAR SONRA KORKARIZ!.. 82

NEFS-“SELF” NEDİR, NASIL OLUŞUYOR... 83

ÇALIŞMA BELLEĞİNDEKİ BULUŞMA... 84

BİLİNCİ OLUŞTURAN MEKANİZMA, “FARKINDA OLMAK” NEDİR?.. 85

DUYGUSAL REAKSİYONLAR... 88

DANS EDERKEN HAMİLE KALINIR MI?!. 89

BİLİŞSEL ANLAMDA BİLGİ ÜRETİMİNE GELİNCE... 90

BİLGİ ÜRETİMİ NEDEN DEVRİMCİ BİR SÜREÇTİR... 93

SIRA GELDİ SANAT’A…... 96

DİL NEDİR?.. 99

KÜLTÜR NEDİR?.. 103

BEYİNDEKİ “ORGANİZMAL HARİTALAR”, “NÖRONAL KARTLAR”... 105

PROGRAM-EVRİM-ROBOTİK…... 107

 

4. BÖLÜM.. 109

DOĞADA SİSTEM GERÇEKLİĞİ VE ENFORMASYON İŞLEME SÜRECİ... 109

BİR SİSTEM, YA DA ENFORMASYON İŞLEME BİRİMİ OLARAK ATOM... 110

BİLGİNİN EVRİMİ... 112

KLASİK FİZİĞİN TEMELLERİ... 112

KLASİK BİLİMİN ÖZÜ VE TEMEL ÇELİŞKİSİ... 115

KUANTUM FİZİĞİNE GİRİŞ... 116

DALGA MI TANECİK Mİ?.. 118

KUANTUM FİZİĞİNİN ESASLARI... 119

KUANTUM TEORİSİ VE REALİTE ANLAYIŞI... 121

DIŞ KUVVET VE KUANTUM DALGALANMALARI... 124

“DIŞ KUVVET NEDİR”?  BUNUN “GİRDİ-ÇIKTI” KAVRAMLARI İLE İLİŞKİSİ... 127

“DEĞİŞTİRMEK” Mİ DEĞİŞMEK Mİ?.. 129

“POTANSİYEL GERÇEKLİĞİN” GERÇEKLİĞİ... “ÇİFT YARIKLA YAPILAN DENEY”... 129

PEKİ O ZAMAN, BİR ELEKTRONUN “VARLIĞI” NEDİR?.. 140

“ELEKTROSTATİK” Mİ DEDİNİZ?.. 142

“AĞIRLIK” VE KÜTLE?.. 145

AMA CERN’DEKİ FİZİKÇİLER KÜTLE KONUSUNDA  BÖYLE DÜŞÜNMÜYORLAR!.. 150

“KUANTUM GRAVİTASYONU’NUN” TEMELLERİ!.. 162

KOORDİNAT SİSTEMİ NEDİR?.. 182

“ÖZEL VE GENEL İZAFİYET TEORİLERİ”... VE BİR EİNSTEİN ELEŞTİRİSİ!.. 183

DÜNYA NEDEN GÜNEŞİN ETRAFINDA DÖNÜYOR?.. 188

NEDİR BU “DÜZGÜN DOĞRUSAL” HAREKET?.. 189

DÜNYA KENDİ ETRAFINDA DA DÖNÜYOR!.. 192

EVET,  İPİN UCUNA BİR TAŞ BAĞLAYIP DÖNDÜRÜYORUZ!.. 193

“MERKEZÇEKİM KUVVETİ”-“MERKEZKAÇ KUVVETİ”... K=m«a ‘nın GERÇEKLİĞİ... 196

EVRENSEL YAŞAMIN DİNAMİĞİ... 198

EVRENSEL ALT YAPI NASIL OLUŞUYOR?.. 200

KARA DELİK “TEKLİĞİ”!.. 202

“GÖZETLENEBİLİR EVREN”... 203

BİR DE “KARANLIK MADDE” KONUSU VAR!.. 205

“KARA DELİĞİN” İÇİ, “ELEKTRON KUARK PLAZMASI” VE EVRENİN DNA’SI... 206

“SIFIR NOKTASI” NEDİR, NASIL OLUŞUYOR?.. 207

ZAMAN KONUSU... 214

 

5. BÖLÜM.. 217

1- “KUANTUM” NEDİR, “KUANTİZE” OLMAK NE DEMEKTİR?... 217

2- DALGASAL VAROLUŞ GERÇEKLİĞİ VE PARÇACIK!.. 219

3- “ANTİ MADDE” KONUSU... 225

4- MOLEKÜLER YAPI... 230

5- ÇEKİRDEĞİN İÇİNDE OLUP BİTENLER, “KUANTUM KROMODİNAMİĞİ”... 234

6- “GENEL ALANLAR TEORİSİ” KONUSU... 240

7- “SCHRÖDİNGER’İN KEDİSİ”!.. 245

8- DİYALEKTİK MATERYALİZMİN VE MARKSİST DEVRİM ANLAYIŞININ ELEŞTİRİSİ…... 252

FELSEFEDE DEVRİM!.. 252

9-VAROLUŞUN GENEL İZAFİYET TEORİSİ-HERŞEYİN TEORİSİ VE TASAVVUF…... 275

İNSAN, NEREYE?.. 284

 

REFERANS KİTAPLAR.. 286

 

Bu evrende varolan her şey bir sistemdir. Bu, şekilde, merkezi varlığı C ile gösterilen bir A-B sistemi olarak ifade ediliyor. Buradaki A ve B sistemin iki temel varoluş unsurunu temsil eden rastgele semboller olup, bunlar birbirlerini yaratırken yaratılan izafi maddi gerçeklikleri temsil ediyorlar. A, dışardan gelen enformasyonlara göre sistemin neyi-nasıl yapması gerektiğine dair eylem-üretim modelini yapan “yönetici” unsur iken, B’de A’nın yaptığı bu üretim modelini hayata geçiren sistemin “motor unsuru” olarak varoluyor, biliniyor. Her A-B sistemi, çevreyle etkileşerek varolurken, aynı zamanda sistemin içinde -ana rahminde- kendi diyalektik inkarını da üretiyor (D).

 

Her şeyin teorisinin iki boyutu vardır: Birincisi, Sistem Teorisi, ikincisi de, Enformasyon İşleme Teorisi.[1] Bu yüzden onu, her iki zeminde de kendine özgü bir dille tanımlamak, ifade etmek durumundayız...

 

1) Bu evrende var olan her şey, kendi içinde bir A-B sistemi iken, aynı anda, sistem merkezinde temsil olunan varlığıyla,  bir başka  sistemin (C-E) içinde C olarak da yer alır,  var olur (buradaki A, B, C, D, E,F rasgele-sembolik ifadelerdir)...                                                                

       

 

 

                                  “Bir şey”in, ya da “her şeyin” anatomisi..

 

2) Her sistem, ya da her varlık, “dışardan” -çevreden- gelen, alınan madde-enerjiyi-enformasyonu  kendi içindeki bilgiyle değerlendirerek  işlerken, ilk adımda, dışardan gelen-alınan bu etkiye karşı bir cevap-reaksiyon olarak varolur;  bu enformasyona kaynak teşkil eden nesneyle birlikte oluşturulan  bir A-B sisteminin içinde, bu sistemin bir parçası şeklinde izafi bir gerçeklik olarak ortaya çıkar.

Yukardaki tanımdan da anlaşılacağı gibi, “Sistem Teorisi” daha çok evrensel oluşumun  yapısal yanıyla ilgilenirken, onu hayata bağlayan, ona ruh veren de  “Enformasyon İşleme Teorisi”dir. Aslında bu iki teori birbirini tamamlıyor. Çünkü, sistem gerçekliği, dışardan gelen-alınan madde-enerjiyi-enformasyonu kendi içindeki bilgiyle değerlendirip işleyerek  bir çıktı-ürün oluşturan, bununla da dışarıyı etkileyen interaktif bir oluşumdur.  Bu anlamda, “Herşeyin Teorisi”, “Sistem Teorisi”nin ve “Enformasyon İşleme Teorisi”nin birlikte oluşturdukları  en üst bir teorik çerçeve olarak ortaya çıkıyor. Fizik, kimya, biyoloji, astronomi, toplum bilimi de dahil olmak üzere  bütün bilimler, her biri kendi alanında, sistem gerçekliğini  kendine özgü biçimleriyle kavrayıp, bu zemin üzerinde enformasyon işleme mekanizmasının nasıl çalıştığını-işlediğini açıklamaya çalışırlar. Kuantum Teorisi’nden, Evrim Teorisi’ne, Genel İzafiyet Teorisi’nden, Elektromagnetizm’e, hatta ve hatta, Klasik Fiziğe-Newton’un Hareket Yasaları’na kadar bütün bilimsel çalışmaların hepsini kucaklayan evrensel oluşum yasasıdır “Herşeyin Teorisi”...

(Alter Yayınları)

https://www.kitapyurdu.com/kitap/herseyin-teorisi-amp-sistem-teorisinin-esaslari-varolusun-genel-izafiyet-teorisi-ve-tasavvuf/583860.html&filter_name=m%C3%BCnir%20aktolga%20herseyin%20teorisi

 

[1]           „Sistem Teorisi“ ve „Enformasyon İşleme Teorisi”, bu çalışmadaki içerikleriyle, benim elli  yıla yakın  çalışmalarımın ürünüdür.  Şunu açıkça ifade edebilirim ki, her iki teori de aslında  ilk kez bu çalışmayla birlikte “Herşeyin Teorisi” çerçevesi içinde  birbiriyle bağlantılı  olarak  ortaya konuluyor...

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmara Yerel Haber (www.marmarayerelhaber.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hikmet MUTİ

" Erdoğan takıntısı " ile baş edememek

 • 17 Haziran 2021 Perşembe

Yazarlar

Muhafazakârlığın sosyolojisi-1
Besim F. Dellaloğlu

Muhafazakârlığın sosyolojisi-1

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
İşsiz Kalan Antikorlar, Lanetli Pay ve Siyaset
Ali AYDIN

İşsiz Kalan Antikorlar, Lanetli Pay ve Siyase

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Baş başa 45 dakika erken seçim getirir mi?..
Ahmet TAKAN

Baş başa 45 dakika erken seçim getirir mi?..

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Memleketin birinde hoptirinam
Eser KARAKAŞ

Memleketin birinde hoptirinam

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Bugünkü medya düzeninden iğreniyorum, utanç duyuyorum!
Hasan CEMAL

Bugünkü medya düzeninden iğreniyorum, utanç d

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
İŞTE BÖYLE LAZ İSMAİL 
Ömer Ahmet ÖZEREN

İŞTE BÖYLE LAZ İSMAİL 

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Erdoğan’ın ölümcül suskunluğu
Ali BAYRAMOĞLU

Erdoğan’ın ölümcül suskunluğu

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Tayyip, dört yılda nereden nereye?
DOĞAN ÖZGÜDEN

Tayyip, dört yılda nereden nereye?

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Erdoğan’ın vizyonu şimdi nedir?
Mustafa Karaalioğlu

Erdoğan’ın vizyonu şimdi nedir?

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Rüşvet kaydının 9 dakikası niye kayıp?
Akif BEKİ

Rüşvet kaydının 9 dakikası niye kayıp?

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Bardağı taşıran damla
İbrahim Kiras

Bardağı taşıran damla

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
NATO’nun küreselleşmesi
Süleyman Seyfi Öğün

NATO’nun küreselleşmesi

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Saadet'te benzer operasyon; Kurtulmuş'a da çekilmişti
Mehmet TEZKAN

Saadet'te benzer operasyon; Kurtulmuş'a da çe

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Mehmet Y. Yılmaz

"Birçok şey ortaya saçılır!"

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Saldırı altındayız
Abdurrahman Dilipak

Saldırı altındayız

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
1980’lerde Kürt basını
Mehmet ALTAN

1980’lerde Kürt basını

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Bunca yoksulluğa rağmen AKP nasıl hâlâ yüzde 35 alıyor?
Barış Soydan

Bunca yoksulluğa rağmen AKP nasıl hâlâ yüzde

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Susurluk skandaldıysa şimdi tanık olduğumuz ne?
İsmet Berkan

Susurluk skandaldıysa şimdi tanık olduğumuz n

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Suçluyu hep başka yerde arıyoruz, oysa hiçbirimiz masum değiliz…
Fehmi KORU

Suçluyu hep başka yerde arıyoruz, oysa hiçbir

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Dış politikada “Oh be” psikolojisi
Ahmet TAŞGETİREN

Dış politikada “Oh be” psikolojisi

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
İşsizlikte çarpıcı artış
Seyfettin Gürsel

İşsizlikte çarpıcı artış

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Batı’nın “yeni düşman”ı kim olacak? Çin mi, Rusya mı yoksa Türkiye mi?
İbrahim Karagül

Batı’nın “yeni düşman”ı kim olacak? Çin mi, R

 • 17 Haziran 2021 Perşembe
Demek ki Haçlı kuşatması altında değilmişiz
Mehmet Ocaktan

Demek ki Haçlı kuşatması altında değilmişiz

 • 16 Haziran 2021 Çarşamba
İki hukuk cinayeti: Soma ve Kobane
Aydın ENGİN

İki hukuk cinayeti: Soma ve Kobane

 • 16 Haziran 2021 Çarşamba
NATO'da bir Bekçi Murtaza!
Fehim TAŞTEKİN

NATO'da bir Bekçi Murtaza!

 • 16 Haziran 2021 Çarşamba
Tüm Yazarlar