Gen Paul/ ''Edith Piaf at the Moulin Rouge'' 1975

''Edith Piaf at the Moulin Rouge'' 1975

Gen Paul/ ''Edith Piaf at the Moulin Rouge'' 1975
30.04.2022 - 18:34
Haber Merkezi
914

Gen Paul (2 Temmuz 1895 -30 Nisan 1975)
''Edith Piaf at the Moulin Rouge'' 1975

Fransız ressam ve gravür ustası Gen Paul, 1895'te Paris'te Van Gogh'un desenler çizdiği bir evde doğdu. Sanatçı atölyelerinin olduğu bir sokakta büyürken çizim ve resim yapmaya başladı. On yaşındayken babasını kaybedince bir dekoratif mobilyala atölyesinde çalışmak üzere eğitim aldı. I. Dünya Savaşı sırasında Fransız ordusunda görev yapan ve iki defa yaralanan Paul, bir bacağını kaybetti. İyileşme döneminde resme döndü ve çok yardım aldığı Juan Gris, Emile Boyer ve Frank Will gibi isimlerle arkadaş oldu. İlk dönem çalışmalarında Maurice de Vlaminck ve Maurice Utrillo'nun çalışmalarından etkilendi. Resmi bir eğitimi olmamasına rağmen Toulouse Lautrec, Van Gogh, Cezanne, Goya, Velazquez ve El Greco gibi ustaları yansıtan, kendine özgü dinamik bir dışavurumculuk biçimi geliştirdi. İspanya, İngiltere, İtalya, Almanya, Belçika ve Cezayir'e seyahat ederek çeşitli sergiler düzenledi. Tutkulu bir caz hayranı olarak gittiği New York'ta dönemin ünlü müzisyenleriyle tanıştı.1920-35 Sonbahar Salonu sergilerine katılan sanatçı, en üretken döneminde yoğun el hareketleriyle yapılan fırça darbeleri sonucu yakaladığı hareketli kompozisyonlarla çalıştı. Müzikteki doğaçlama tarzıyla çalışarak, köşegen ve zik zak çizgilerle zorlama perspektifler yakaladı. Soyutlama anlayışını gerçek unsurlarla birlikte kullanarak, günlük yaşamdan şehir sahneleri işledi. 1933'te yazar Louis Ferdinand Celine ile dostluk kurdu. Çift evlendikten sonra Paul, canlı renkli yağlıboyalar üretti. 1945 sonrası kaligrafiye ilgi duyan sanatçı guaj ve suluboyala serleriyle 1950'lerde New York'ta sergiler açtı. 1972'de Andre Pacitti'de bir retrospektif düzenleyen ve eserlerinin doğasında var olan dinamizm ve hareket nedeniyle, Soyut Dışavurumcuların öncülerinden kabul edilen Gen Paul, 30 Nisan 1975'te hayatını kaybetti.


Editör: M. AKAY