Garo Paylan: Ermeni Soykırımı 107 yıldır inkâr ediliyor

Garo Paylan: Ermeni Soykırımı 107 yıldır inkâr ediliyor
23.04.2022 - 00:43
Güncelleme 24.04.2022 - 16:43
Haber Merkezi
814

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması” hakkında hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

Paylan, "Büyük Felaketi’nin, olması gerektiği yerde, Türkiye’nin Meclisi’nde konuşulması ve adaletin sağlanması gerekir. Ermeni halkının yarasını iyileştirecek tek toplum Türkiye toplumu, tek meclis ise Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir. Ermeni Soykırımı bu topraklarda gerçekleşti ve adaleti ancak bu topraklarda, Türkiye’de sağlanabilir” dedi.

'Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan etnik ve dini gruplar arasında önemli nüfusa sahip halklardan birinin de Ermenilerdi."

Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan etnik ve dini gruplar arasında önemli nüfusa sahip halklardan birinin de Ermeniler olduğunu, vurgulayan Paylan kanun teklifinin gerekçesinde, Ermeni Soykırımı’nın 107 yıldır inkar edildiğini söyleyerek, “24 Nisan 1915 tarihinde 250’ye yakın Ermeni aydının tutuklanması ile başlayan sürgün ve katliamlar, 27 Mayıs 1915 tarihinde çıkarılan Geçici Tehcir Kanunu’yla Ermeni halkının topyekün kadim topraklarından sürülmesi ve büyük çoğunluğunun yaşadıkları yerlerin civarında ve göç yollarında katledilmesiyle sonuçlandı” dedi.

"Ermeni Soykırımı’nın “faillerinin” isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılmasını talep ediyoruz."

Ermeni Soykırımı’nın “faillerinin” isimlerinin kamusal alanlardan kaldırılmasını talep eden Paylan şöyle devam etti:

“Ermeni Soykırımı’nın failleri olan dönemin devlet görevlilerinin isimleri, inkâr politikasını destekler biçimde, başta Ermeni Soykırımı’nın baş faili Talat Paşa olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında kamusal alanlara; sokaklara, parklara, okullara verilmiştir. Lice Kaymakamı Hüseyin Nesimi, Kütahya Mutasarrıfı Ali Faik Bey, Konya Valisi Celal Bey, Boğazlıyan Müftüsü Mehmet Hüsnü Efendi gibi Tehcir uygulamasına ve katliamlara karşı duran ve bu nedenle bedel ödeyen vicdanlı devlet görevlilerinin isim ve hatıraları ise toplumsal hafızadan silinmiştir.” 


Editör: M. AKAY