Hikmet Muti: 21.yy.da Çhe Kueveracılık ve idiyo(t)locistik atraksiyonlar ...

Hikmet Muti: 21.yy.da Çhe Kueveracılık ve idiyo(t)locistik atraksiyonlar ...
11.12.2018 - 13:30
1259

((( Selman Tepelitoynaklardan ))) -

Hayko Bağdat 'a kılıç artığı demişler ...

((( Macit Kılkuyrukhuzursuzu ))) -
Hayko Bağdat ' ı sevmem / önemsemem ,.
kaba , 
ağdalı , 
idiyo(t)locistik bir dili var ,.
hep bir tribünlere mesaj verme ,.
mevzi kazma , 
mevzilenme , 
saygısızlık , 
toplum mühendisliği ,
ağlak bir goşizm sırıtır yazıp çizdiklerinde ,.
bu delikanlı 
ilk olarak 
Etyen Mahçupyan'a saygısızca hakaret edip ,. küfürler savurduğunda dikkatimi çekmişti ,.
ondan sonra 
da 
farkettim ki 
hep bir dikkat çekme ( popülizm ) 
ve 
başta '' türksolu goşistleri '' olmak üzre 
sürü güdüsüyle hareket eden muhalif örgütlere 
''sahibinden telaşlı mektuplar'' çömezliği ....
ve fakat 
onun ( Hayko Bağdat ) nezdinde 
tüm Ermenileri incitecek 
bu 
''kılıç artığı '' pervasızlığı 
tam bir SIRADAN FAŞİZM dışa vurumu ....

((( Selman Tepelitoynaklardan ))) -
karşılıklı olarak 
bir
benim idiyo(t)locistiğim senin idiyo(t)locistiğini döver
durumu yani ...

((( Macit Kılkuyrukhuzursuzu ))) -
aynen öyle 
ve 
''bunlara'' 
ağzı açık olarak hayranlık duyan insanlar var 
her iki tarafta da ..

((( Selman Tepelitoynaklardan ))) -
Allah akıl fikir versin ne diyelim ...

((( Macit Kılkuyrukhuzursuzu ))) -
amin ...

((( Selman Tepelitoynaklardan ))) -
yalnız bişey var ,.
Fetö / 
Kemalci Militarist / 
merkeSS komiteSSİ ( PKK) nin 
el birliği ile piyasaya sürdükleri 
onca olumsuzluk , 
karamsarlık ( manipülasyon / dezenformasyon ) tablosu 
nasıl bir anda gerçeğe dönüştü / dönüşüyor,.
görüyor ( farkediyor ) musun ....

((( Macit Kılkuyrukhuzursuzu ))) -
lojistik destek 
de 
20.yy milliyetçiliğine dönüş için 
kıçını yırtan NEOCON ' lardan ...

((( Selman Tepelitoynaklardan ))) -
peki cevaben 
hükümet 
yada o çevreden 
geliştirilen politikalar /
yapılan atraksiyonlar neler söylüyor , 
neler anlatıyor bize ...

((( Macit Kılkuyrukhuzursuzu ))) -
daha çok milliyetçilik / 
daha çok içe kapanma / 
daha çok 3.Dünyacılık / 
daha çok idiyo(t)locistik mevzilenme
en hakiki öz Kemalci Militarizm ...

((( Selman Tepelitoynaklardan ))) -
iyi güzel de kör gözüm parmağına , 
bile bile lades değil mi bu 
tam da 20.yy egemenlerinin istediği ...

((( Macit Kılkuyrukhuzursuzu ))) -
hükümet ve çevresinde 
liberal demokrat / 
küreselci politikalar uygulayacak kimse kalmadı 
varolan da sindi bir köşeye çekildi ...

((( Selman Tepelitoynaklardan ))) -
yani Erdoğan 
21.yy Che Guevera'sı olarak 
7 düvele meydan okuyan 
20.yy solculuğunun günümüzdeki en önemli temsilcisi ...

((( Macit Kılkuyrukhuzursuzu ))) -
oysa 
Küresel Devinim / 
Küresel Demokrasi 
İnsan Hakları / 
Uluslararası Hukuk / 
Şeffaflık 
Çokseslilik / 
Çokrenklilik 
en çok Erdoğan ' a yakışırdı 
yanındaki 
sağduyulu / kıvrak , esnek politika ustalarını sindirmeseydi / ötekileştrirmeseydi / uzaklaştırmasaydı ,.
bugün 
Erdoğan 
çok ama çok değerli bir Dünya Lideri olabilirdi ....

((( Selman Tepelitoynaklardan ))) -
aslında evet doğru söylüyorsun ,.
bir anlamda 20.yy Militarizmi'nden / 
Milliyetçiliğinden /
içe kapanmacılığından / 
sıkışmışlığından beslenen 
NEOCAN ' lar 
ve Silah Sanayi tekelleri , sermayedarları 
güvenlikçi politikalardan beslenen TEKELLER 
kısaca 20 .yy egemenleri 
kendi ( gelişmiş ülkeler ) ülkelerinde 
Ekonominin ( üretimin ) 
Küreselleşmesinden ( yaygınlaşmasından ) 
etkilenen halkın 
'' huzursuzluğunu '' 
popülist / 
militarist / 
Küresel Devinim karşıtı (korumacı ) hükümetlerin 
kurulmasında oluş(turul)masında kullandılar / işlevselleştirdiler ..

((( Macit Kılkuyrukhuzursuzu ))) -
Erdoğan 20.yy bağnazlığından / militarizminden kopuşun '' adı '' olabilecekken 
ne yazık ki 
bu 
NEOCON tuzağına bir şekilde düştü 
yada 
düşürüldü ....

((( Selman Tepelitoynaklardan ))) -
buradan dönüş mümkün mü ....

((( Macit Kılkuyrukhuzursuzu ))) -
bilemiyorum ,. yaşayarak göreceğiz ...

Hikmet Muti