AK Partinin dokunulmazlık önerisi hazır

AK Parti dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki önerisine CHPden gelen 3 ayrı teklifin üçüncüsünü dikkate alarak son şeklini verdi. AK Parti kendisine resmi olarak cevap veren tek parti CHP olduğu için önerisini CHPye götürecek.

AK Partinin dokunulmazlık önerisi hazır
30.03.2016 - 20:46
1200

AK Parti dokunulmazlıkların kaldırılması konusundaki önerisine CHP'den gelen 3 ayrı teklifin üçüncüsünü dikkate alarak son şeklini verdi. AK Parti kendisine resmi olarak cevap veren tek parti CHP olduğu için önerisini CHP'ye götürecek.

 AK Parti dokunulmazlıklar konusundaki hazırladığı son teklife CHP'den olumlu yanıt alması halinde süreci hemen başlatacak. CHP'den olumlu yanıt alınamaması halinde ise hazırlanan teklif tek başına sunulacak. 

Al Jazeera'nin AK Partili yetkililerden edindiği bilgiye göre, dokunulmazlıkların kaldırılması konusu salı akşamı gerçekleşen MYK toplantısının gündemi oldu. Toplantıda, CHP'nin yazılı olarak ilettiği 3 teklif değerlendirildi. Bu tekliflerden üçüncüsünün AK Parti'nin teklifine kısmen yakın ancak hukuk tekniği açısından sıkıntılı olduğuna karar verildi. 

AK Parti kendi teklifini CHP önerisini dikkate alarak revize etti.  Revizyonu 4 kişilik komisyon yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilleri Naci Bostancı, BülentTuran, Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile Siyasi ve Hukuki İşlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin verdi. 

Edinilen bilgiye göre CHP'nin önerisi ucu açık bulundu. Buna karşın 'bazı dokunulmazlık dosyaları başbakanlıkta bekletildi' gibi eleştirilere karşıda bir formül bulunmasına karar verildi.  Buna göre anayasa değişikliğinin yapılarak dokunulmazlıkların kaldırıldığı tarih itibariyle savcılıkta ya da Başbakanlıkta olan dosyaların da kapsama alınmasına karar verildi. 

CHP'nin 3. Önerisi neydi?

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay geçen hafta AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'yı ziyaret ederek partisinin 3 ayrı önerisini iletmişti. AK Parti'nin üzerinde yeniden çalıştığı üçüncü öneri şu şekildeydi:

"MADDE 1- 7/11/1982 tarih 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE  20 –

(1) Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar işlenen fiiller nedeniyle yapılacak soruşturma ve kovuşturmalarda 7.11.1982 tarih 2709 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile 100 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz.

(2) Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Başkanlığında bulunan Yasama Dokunulmazlığı Tezkereleri ve eki dosyaları on beş gün içinde, ilgili yargı mercilerine gönderilmek üzere, Başbakanlığa iade edilir.

(3) İlgili milletvekili, başbakan veya bakanın kendisine bildirim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde 85 inci maddeye göre iptal isteminde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. "

CHP'nin bu önerisi anayasa değişikliğinin yapıldığı tarihe kadar işlenen tüm suçlar için dokunulmazlığı otomatik olarak kaldırıyor.  Ayrıca haklarında soruşturma komisyonu kurularak ancak Yüce Divan'da yargılanabilen bakanlar için bu durumu ortadan kaldırıyor. Bakanlar için soruşturma komisyonu kurulmaksınız dosyalarının yargıya intikal ettirmesini getiriyor.

AK Parti 17 - 25 Aralık soruşturmaları kapsamında Yüce Divan'da yargılanmaları gündeme gelen 4 bakanı ile ilgili 'hayır' kararı nedeniyle eleştirilmişti.

Hack Forum Hacker Forum Hack Forumu Warez Forumu Hacker Sitesi Hacking Forum illegal forum illegal forum sitesi warez scriptler nulled forum crack forumu hacking forumu illegal hack forumu hacking forums