Depremzedeye DASK darbesi: Milyonlarca depremzede hak sahibi olamıyor

Kanuna göre zorunlu deprem sigortasını (DASK) yaptırmamış olan depremzedeler yıkılan, ağır veya orta hasarlı konutları için hak sahibi olamıyor. Yani DASK'ı olmayan depremzedenin, devletin yapacağı konutları 20 yıla varan taksitle alma hakları bile yok. Resmi verilere göre deprem bölgesinde DASK yaptırma oranı yarı yarıya. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Artuk Arduçoğlu’na göre yasaya yapılacak tek cümlelik bir ekleme ile milyonlarca depremzede hak sahipliğini kazanabilir.

Depremzedeye DASK darbesi: Milyonlarca depremzede hak sahibi olamıyor
17.03.2023 - 06:30
Haber Merkezi
338

Yasaya göre (Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun) DASK poliçesi olmayan depremzedeler evleri yıkılmış, ağır veya orta hasar görmüş olsa bile hiçbir şekilde hak sahibi olamıyor.

Depremin etkilediği illerde DASK oranı neredeyse yarı yarıya. Resmi verilere göre depremin etkilediği illerde sigortalılık oranı şöyle:

Gaziantep’te yüzde 64, Şanlıurfa’da yüzde 52, Diyarbakır’da yüzde 34, Adıyaman’da yüzde 43, Kilis’te yüzde 59, Adana’da yüzde 47, Kahramanmaraş’ta yüzde 52, Osmaniye’de yüzde 43, Malatya’da yüzde 52.

Resmi veriler, her ilde konutların yaklaşık yarısının DASK poliçesinin olmadığını ortaya koyuyor. Bu da depremzedelerin yarısının hak sahibi olamayacağı anlamına geliyor.

Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Artuk Arduçoğlu, Kısa Dalga için yaptığı değerlendirmede, hak sahipliğine engel olan bu duruma istisna getirilebileceğini belirterek “Bunun yöntemi ise ya meclis tarafından ya da Cumhurbaşkanı tarafından bir olağanüstü hal kararnamesi ile mevcut düzenlemeye bir hüküm eklemek” dedi.

artuk-foto.jpeg

DASK'ı olmayan kaderiyle baş başa

Arduçoğlu, deprem neticesinde yıkılan, ağır hasar gören ve orta hasar gören binalardaki konut ve işyeri maliklerine belirli koşullara bağlı olarak ve farklı imkanlarla hak sahipliği tanındığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Ancak, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un 29. maddesine 2012 yılında eklenen 8. fıkrası Zorunlu deprem sigortası kapsamındaki binalar için, bu Kanundan ve ilgili diğer mevzuattan doğan Devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri, zorunlu deprem sigortası yaptırılmamış olmasının tespit edilmesiyle birlikte ortadan kalkar’ düzenlemesini içeriyor.

Kahramanmaraş afetinin büyük hasarlara ve can kayıplarına yol açtığı bölgede zorunlu deprem sigortası oranı yüksek değil. Özellikle Hatay’da yüzde 39.

2017’deki düzenlemeye ek yapılabilir

Bu olumsuz ve afet bölgesinde birçok kişinin mağduriyetini arttıracak bu düzenlemelerin aşılmasını sağlayacak hüküm anılan 7269 sayılı Kanunda mevcut. 2017 yılında yapılan düzenlemeye yıllar içinde yeni afetler ve afet bölgeleri eklenmiş. Kanunda bazı depremler sayılarak hak sahibi olabilmek için DASK zorunluluğunun aranmayacağı belirtilmiş.

Tıpkı 2017’de yapıldığı gibi, TBMM’ye bir kanun teklifi verilerek Kahramanmaraş depreminden sonra da hak sahipliği için DASK zorunluluğu aranmayacağı hükme bağlanabilir.

Köylerde hak sahipliğinin tesisi

Ayrıca, bölgedeki köylerde de büyük bir yıkım olmuş durumda ve mülkiyeti tevsik edecek resmi bir belgenin bulunmaması ihtimal dahilinde. Bu kapsamda yer alacak yapılar için de hak sahipliği tesisi mümkün.

Köylerdeki hak kayıplarını önlemek için yöredekilerin bilgilendirilmesi ve muhtarlıklardan ilmühaber almalarının gerekliliği izah edilmeli.

Keza bölgede mülkiyet ve kadastro durumu karmaşık olduğundan köylerdeki evlerin belirli bir kısmı kişilerin kendi arazisi veya arsası üzerinde değil. Ayrıca kimi evler su baskını tehlikesi olduğu için imara uygun olmayan yerlerde ve ruhsatsız. Üstelik barajların hasar görme ve hatta görmüş olma ihtimali düşünüldüğünde birçoğunun aynı yerde yapılması mümkün görünmüyor. Bu bakımdan bu türden yapıların sahiplerinin de hak sahibi sayılabilmesi için yukarıda yer verildiği gibi ek ibareye mutlak surette ihtiyaç var.”


Editör: N. Cingirt