Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu AYM’ye taşındı

Kanun teklifi, TBMM İçtüzüğü ve Anayasa’ya aykırılık tartışmalarına rağmen kabul edilmişti.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu AYM’ye taşındı
23.04.2021 - 18:59
532

Kamuya atamalarda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenleyen kanun, usul yönünden Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Kanun, Genel Kurul’da muhalefet çoğunluğuyla reddedilmiş ancak TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un müdahalesiyle ertesi gün yeniden oylanarak kabul edilmişti. CHP, Anayasa Mahkemesi’nden ret yanıtı gelirse esastan da başvuru yapacak. 

CHP, TBMM Genel Kurulu'nda 7 Nisan’da kabul edilerek yasalaşan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nu usul yönünden Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı. 

Muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilen ancak sonra yeniden oylamaya sunulan kanun teklifi, TBMM İçtüzüğü’ne aykırılık tartışmasına rağmen kabul edilmişti.  

CHP, Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, yeniden oylamanın TBMM İçtüzüğü’ne aykırı olduğunu belirtti. Yeniden oylamanın TBMM Başkanı’nın müdahalesiyle yapıldığı hatırlatıldı. 

Alınan bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi’nin usul yönünden yapılan başvuruyu reddetmesi halinde CHP, bu sefer esas yönünden Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. 

NE OLMUŞTU?

TBMM İçişleri Komisyonu’nda geçen yıl kabul edilen kanun teklifi, bu yıl 30 Mart’ta Meclis Genel Kurulu’na geldi, 31 Mart günü tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan sonra maddelere geçilmesi için oylamaya sunuldu.  

Oturumu yöneten CHP’li TBMM Başkanvekili Haydar Akar, maddelere geçilmesini oylattı. AKP ve MHP sıralarının neredeyse boş olduğu, muhalefet milletvekillerinin çoğunlukta olduğu Genel Kurul’da el kaldırma yöntemiyle oylama yapıldı. Kabul ve ret oylarının sayılmasının ardından Akar, teklifin reddedildiğini açıkladı.

TBMM içtüzüğüne göre, kanun teklifi reddedilmiş sayılıyor. İçtüzüğün 81. Maddesine göre, "Maddelerine geçilmesi veya tümü kabul edilmeyen kanun teklifleri, Genel Kurul'ca reddedilmiş oluyor." TBMM İçtüzüğü ayrıca, "TBMM tarafından reddedilen kanun tekliflerinin, ret tarihinden itibaren 1 tam yıl geçmedikçe TBMM'nin aynı yasama dönemi içinde verilemeyeceğini" öngörüyor.

Ancak AKP, oylamaya bir katip üyenin itiraz ettiğini belirterek, oylamanın tekrarlanmasını talep etti.
Muhalefet partileri ise oylama sırasında itiraz gelmediğini, itirazın Başkanvekili Haydar Akar'ın oylama sonucunu ilan etmesinden sonra yapıldığını belirtti.

Buna rağmen, TBMM Başkanı Mustafa Şentop devreye girerek, ertesi gün Meclis Başkanlık Divanı'nı topladı. AKP ve MHP'nin çoğunlukta olduğu Başkanlık Divanı'nda, oylamanın yeniden yapılması kararlaştırıldı.

Böylece, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanun Teklifi’nin oylamasının yenilenmesine ilişkin TBMM Başkanlığı Tezkeresi, Genel Kurul’da oya sunuldu. Tezkere AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi.
Ardından teklifin maddeleri görüşülerek kanun teklifi kabul edildi.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI VE ARŞİV ARAŞTIRMASI KANUNU NE GETİRİYOR?

AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile kabul edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu, kamuya ilk kez alınacaklara ilişkin güvenlik soruşturması kriterlerini belirliyor. 

Buna göre, statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk kez veya yeniden memuriyete ya da kamu görevine atanacaklar hakkında arşiv araştırması yapılacak. 

“Devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu gizlilik dereceli birimler” ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatları, cezaevleri, milli güvenlik açısından stratejik önemi olan birimlerde çalışacaklar, üst kademe kamu yöneticileri ve öğretmenler hakkında ise güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması birlikte yapılacak. 
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü ve mahalli mülki idare amirliklerince yapılacak.

Soruşturmayı yapan birimler, kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilecek. 
Güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması sonucunda elde edilen kişisel veriler “Değerlendirme Komisyonu”nda değerlendirilecek. Sonuçları, kurum ve kuruluşların ilgili atama birimlerine gönderilecek.


Editör: N. Cingirt