• 14.04.2018 00:00

  Bu kez cesaret edememiş olmaları yeni fırsatlar kollamayacakları anlamına gelmez. Bu nedenle her durumda savaşa hayır, barışçı ve insanların daha mutlu yaşamak için çaba sarf ettikleri bir dünya özlemeliyiz. Gerekirse bu uğurda 'savaşı' dahi göze almalıyız.

******

SAVAŞA HAYIR

Dehşet dengesi dediğimiz şey, bir gün bir yetkilinin bir parmağının, bir butona basması ile bozulacak olan şeydir.

Söylemde böyledir ama gerçekte böyle değildir. Bu silahlanma çılgınlığının sorumluluğunu taşıyanlar o butona basma yetkisini bir tek parmak sahibine vermezler. O butona ancak bir kaç kişinin fikir birliği ve kolektif bir kararla basılabilir. Çünkü o butona basma yetkisine sahip olanlar da olacaklardan müthiş ölçüde korkmaktadırlar.

Hal böyle iken yine de birisi çıkıp 'Akıllı füzelerim geliyor Rusya, hazır ol' diye tüvit atabilir. Butona basamasa da dünyanın yüreğini ağzına getirebilir. İşte olan budur.

Eğer o tüvitin gereği yerine getirilmiş olsaydı şu anda dünya, ateşlere bulanmış durumdaydı. Kim bilir başka nerelerde o 'akıllı' füzeler uçuşuyor olacaktı. İşte çıkacak bu savaş, emperyalist bir savaştır. Suriye'de, Suriyelilerle hiç ilgisi olmayan kişi ve devletler bu fitili ateşleyebilir. Sonra bu alevi tüm dünyaya yayabilirler. Son gelişmeler bunun ihtimal dahilinde olduğunu göstermiştir.

İşin gerçeği dünyamız, zamanımızda bir saatli bomba gibidir. Suriye'den ya da başka bir yangın yerinden sıçrayacak bir kıvılcım, insanlığın tüm uygarlık tarihi boyunca biriktirdiği kazanımlarını, hatta bizzat insanlığın kendisini ortadan kaldırabilir. Bunun için Trump gibi, Pompeo gibi, Bolton gibi, Esat gibi, Putin gibi savaş baronlarına karşı durmak gerekir. Bu güçte kimselere karşı durabilmek için de çok insan gerekir. O kadar çok ki, cesaret edip savaş ateşlerini yakamasınlar. Korksunlar, çekinsinler. Nitekim cesaret edemediler.

Bu kez cesaret edememiş olmaları yeni fırsatlar kollamayacakları anlamına gelmez. Bu nedenle her durumda savaşa hayır, barışçı ve insanların daha mutlu yaşamak için çaba sarf ettikleri bir dünya özlemeliyiz. Gerekirse bu uğurda 'savaşı' dahi göze almalıyız.

Dünya, emperyalist açgözlülüğün elinde oyuncak olmamalıdır.