Etyen MAHÇUPYAN Köşe Yazıları

E la nave andra (Ve gemi gidecek)

Beğenmeyebiliriz, despotik ve faşizan eğilimli bulabiliriz, ama iktidarın gerçekten de bir Türkiye hayali var. Kendilerince ülkenin iyiliğini istiyor ve o yönde güç birliği yapıyorlar. Geçen hafta Halil Berktay olayları özetlediği yazısına bir Fellini filmine nazire olarak ‘E la nave va’ (Ve gemi gidiyor) başlığını koymuştu… İktidarın gemisi olayların (dalgaların) arasından gitmeye devam ediyor ve görüldüğü kadarıyla da muhalifleri (aynen filmdeki şaşkın ve hayran kasabalılar gibi) geride bırak

 • 28.11.2023

Farklı bir ‘millilik’ mümkün!

Yargıtay’ın bir dairesinin Anayasa Mahkemesi’ni topluca ‘gayrı milli’ ilan etmesine ve ‘milli yargı’ kavramının bir bağımsızlık nişanesi olarak kullanılmasına tanık olduk. Söz konusu mantık şöyle işliyor. Yargının millilik vasfıyla tekleşip devlete bağlanması aslında ‘demokratiktir’, çünkü milletin iradesini içerir. Nitekim milli yargı devletle bütünleşmiş olan milletin hak ve çıkarlarını ‘gayrı milli’ unsurlara karşı korumakla mükelleftir… Bu jargonun özü şu: Devletle bütünleşmiş siyaset ‘...

 • 14.11.2023

Yeni İttihatçılığın öznesi… Yapısal irade mi, karizmatik irade mi?

Türkiye aydınlarının Yeni İttihatçı rejimde yaşadığımızı fark etmesi ancak Erdoğan siyaseti bıraktığında mümkün olacak gibi… O zamana dek zihniyet konforlarını bozmak istemeyecekler, hala Kemalizm altında yaşarmış gibi yapacaklar, topluma daha da yabancılaşacaklar. Sonuçta da çok muhtemelen, ya yapısal iradenin fahri militanlığına soyunacak (kendilerini kullanıma açacak), ya da etkisizleşip iyice marjinalleşecekler.

 • 20.10.2023

Yeni İttihatçılığa dipnot (6) Anlam dünyası ve zihniyet

Türkiye’yi ‘anlamak’ ancak zihniyet analiziyle mümkün. Koşullara ve olgulara takılıp kalındığı takdirde ‘bizim’ nasıl bir zihne sahip olduğumuz, söz konusu koşul ve olguları nasıl algıladığımız, nasıl anlamlandırdığımız, niye o şekilde algılayıp anlamlandırdığımız gibi sorular güme gider. Yeni İttihatçılık ‘fıtratımıza’ uygun. Devletten, siyasetten ve liderden çok daha fazlası. Zihniyet açısından kendimizi bilinçdışının mahir ellerine terk ederek yakalayabildiğimiz bir duygu ortaklığı, böylece

 • 3.10.2023

Yeni İttihatçılığa dipnot (5) Muhalefet ve Türkiyelilik

İktidar (devlet) Kürtlere yönelik tutumunda bir değişikliğin emarelerini göstermeye başladı. Ülke içinde ve dışında Kürt etnisitesine karşı olmadığını, ama Türk devletine doğrudan ya da dolaylı biat etmeyen bir Kürtlüğe geçit vermeyeceğini ima eden adımlar atmakta. Böylece Kürtlerin Türklüğe değil, (bu haliyle) devlete rıza göstermesi isteniyor. Ancak bu yeni yaklaşımın PKK/HDP cenahına ‘uygun’ geleceğini beklemek gerçekçi gözükmüyor. Devletin Kürt kimliğine yönelik tutumundaki değişim, iç siya

 • 30.09.2023

Yeni İttihatçılığa dipnot (4) Öze Dönüş

Yeni İttihatçılığın adım adım olağanlaşıp normalleşmesi onu ‘görmeyi’ zorlaştırıyor. Siyasete ve iktidara eleştirel bakanlar hala vatandaşlık bağlamındaki meseleleri öne çıkarmakla yetiniyorlar. Oysa benlik alanında bir benzeşme, aynılaşma dalgasının içinde sürükleniyoruz. Büyük harflerle yazılan geçmiş ve gelecek, bugünü neredeyse anlamsız kılıyor. Toplumun büyük kısmı modern anlamıyla siyasetle ilgilenmeyip, modernliğe alternatif olması istenen bir ‘büyük’ siyasetin cazibesine kapılıyor.

 • 29.09.2023

Yeni İttihatçılığa dipnot (3) Kaderin daveti

Türkiye 20. Yüzyılın başındaki ruh haline döndü… Ama şimdi karşısında bölünme, parçalanma tehdidi yoktu. Aksine büyüme, gelişme, yükselme, ele geçirme, boyun eğdirme hayalini taşıyacak kadar özgüvenliydik. ‘Türkiye Yüzyılı’nın ifade ettiği üzere… Küresel boyutta yaşanan ‘modernliğin yıpranması’ süreci olmadan Yeni İttihatçılığın devlet için gerçekçi bir alternatif oluşturması zordu. Ama buna bir başka güçlü destek daha geldi…

 • 24.09.2023

Yeni İttihatçılığa dipnot (2) : Organik Bütünleşme

Yeni İttihatçılık devletle siyaset, devletle toplum ve siyasetle toplum arasında birbirini tamamlayan ve destekleyen bir organik bütünleşme tasavvur ediyor. 2016 yılından bu yana da iktidar sayesinde bu bütünleşme adım adım hayata geçiyor. Yeni anayasa söz konusu yeni rejimin (tüm benlik, kimlik ve vatandaşlık nitelikleriyle birlikte) meşruiyetini ve ilanihaye kalıcılığını ilan etme hamlesi olarak planlanıyor. Yaşananların çoğu basit, ilkel, niteliksiz, ham, hatta pespaye gözükebilir. Gerçekten

 • 21.09.2023

Yeni İttihatçılığa Dipnot (1): İradi demans

Türkçü tarihçi Necip Asım Bey, henüz basılmamış olan Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nin Genç Osman olayını bütün ayrıntıları ve iğrençlikleriyle anlatan bir sayfasını yırtıp yok etmişti. Bu davranışını kınayanlara da Necip Asım Bey şu karşılığı vermişti: “Tarihimiz için bu sayfa kara bir lekedir; bunu gelecek kuşaklara göstermek doğru olmadığından yırttım.” Tanrıkulu tartışmasında Erdoğan da Necip Asım Bey’in izinden gidiyor. Tarihimize yakışmayan sayfayı yırtıp atıyor ve böylece olmuş olanı olmam

 • 19.09.2023

İkinci Cumhuriyet’in dönülmez ufkunda

Yeni İttihatçılık Türkiye’nin bir türlü halledemediği benlik meselesine dönüşü ifade ediyor. Haksızlığa uğramışlık duygusundan beslenen kendini kanıtlama, hakkını alma, ötekilere dersini verme ihtiyacını ‘yakıcı’ bir arzu olarak taşımak… Özgünlüğüne, giderek biricikliğine inanmak; geniş ve yabancı birlikteliklerin dönüştürücü, yok edici etkisinden kaçınmak; kimsesiz, tek başına, ama aynı zamanda tüm mağdurların yanında bir Malkoçoğlu olmak… Henüz büyümemişlik, olgunlaşmamışlık, ergenliğe takılı

 • 6.08.2023

Laik cemaat artık hiç iktidar olamayacak mı?

İktidarın kesimler arası yakınlaşma istemediği, çoğunluğu elde tuttuğu sürece ayrışmayı tahrik edeceği belli… Önümüzdeki sürede de bu değişmeyecek. Ve muhtemelen kazanmaya yetecek. Diğer deyişle laik kesimin kendi kimliğini öne çıkararak iktidara gelmesi, ona eklemlenmiş olan Kemalist ideolojinin rejimin referansı olarak işlev görmesi artık pek mümkün gözükmüyor. Hal bu ise laik kesim ne yapmalı? Yönetmeye talip olmaktan vazgeçip İttihatçı siyasi yelpaze içinde eriyip gidebilir ve veya küçülere

 • 27.07.2023

Başarısız 2016 darbe girişimi asıl darbeyi Kemalizm’e vurmuş olabilir mi?

Gülencilerin nasıl taktikler izledikleri, adalet sistemini nasıl manipüle ettikleri, meşru siyasi mücadelenin dışına çıkmaya ne denli teşne oldukları (17/25 Aralık) 2013’te ortaya çıkmasına rağmen Kemalistler, solcular ve liberaller siyasi mücadelede ahlaki kriterleri kolayca bir kenara koyabildiler. İş 2016 Temmuz’unda darbeye kadar vardığında söz konusu ahlaki zaaf Cemaate destek veren bu kesimleri yıpratmış, halk nezdinde taşıdıkları (az çok) meşruiyeti de bitirmişti…Bu ülkenin geleceğinde r

 • 20.07.2023

Çünkü hepimiz biraz İttihatçıyız netekim!

Erdoğan birkaç gün önce şöyle dedi: “Türkiye’yi Avrupa Birliği kapısında elli yılı aşkın zamandır bekleten bu ülkelere buradan sesleniyorum. Önce Türkiye’nin (AB üyeliğinin) önünü açın, biz de Finlandiya’da olduğu gibi İsveç’in (NATO üyeliğinin) önünü açalım.” Herkes AB ile NATO’nun farklı ve bağlantısız teşkilatlar olduğunu biliyor. Dolayısıyla Erdoğan’ın sözleri ne AB ne NATO yetkilileri açısından anlamlı değil. Ancak şunu soralım: Acaba Erdoğan’ın sözleri Türkiye toplumunun geneli için yadır

 • 12.07.2023

Asıl yenilgi ‘yerlileri’ anlamamak mı acaba?

Laik kesim kendi tarihsel üstünlüğünden o denli emin ki ‘Yerlileri’ anlamamak bir yana, onları kendi rasyonalitesi ışığında, yapaylaştırarak kategorize ediyor ve böylece anlama imkanını hepten elden kaçırıyor. Ne yazık ki bu ‘rüya’ kısa zamanda bitecek ve laik kesim akut bir ‘yabancılaşma’ sorunu ile karşı karşıya olduğunu hissedecek. Çünkü laiklerin ‘öteki’ dedikleri artık ‘yerli’… Ve laikler de artık ‘yabancı’. Aralarından yerlileşmek isteyenler varsa bunun yolu ‘millileşmeden’ geçiyor. Diğer

 • 8.07.2023

İktidarın LGBT alerjisinin nedeni ne?

LGBT siyaseten kullanıma çok uygun bir olgu. Çünkü hem kültürel olarak reddedilmesi ‘meşru’, hem de bu sayede Batı karşıtlığı teşvik edilebiliyor. LGBT laf ettiğinizde Batı itiraz ediyor ve bu da ‘bizim kültürümüze karıştıkları’ söylemini besliyor. Diğer deyişle Batı’dan gelen uyarılar vatandaşlığa (siyasete) değil, aileye (kültüre) müdahale olarak okunuyor. LGBT Yeni İttihatçı vizyon altında artık bir vatandaşlık değil, kimlik meselesi… Kimlik de artık modernist bir tahayyülden değil, ailenin

 • 23.06.2023

CHP eksikliğini hissedeceğimiz bir partiye dönüşebilir mi?

CHP’nin sorunu liderlik, kadro, yönetim, teşkilat veya söylemleri değil. Bunları kuşatan ve anlamlandıran ideolojik konumlanmanın günümüzde anakronik kalması. CHP ideolojik kimliğine sarıldığı oranda küçülme, bu kimliği sulandırmaya çalıştığında da inandırıcı olmama riski ile karşı karşıya…

 • 19.06.2023

İkinci Cumhuriyet’: İttihatçı bir ‘dava siyaseti’

Türkiye muhtemelen henüz adı konmamış bir ‘İkinci Cumhuriyet’e geçecek ve siyaset o çerçeve içinde yeniden oluşacak. Bunu değiştirebilecek olan tek durum muhalefetin alternatif bir hikaye oluşturması, bunu bir ‘dava siyaseti’ kıvamına getirmesi, gerçekçi ve inandırıcı bir ideolojik söylemle halkın karşısına çıkmasıdır. Farklı ve dinamik bir dünya analizi, Türkiye’nin bunun içindeki yeri ve doğrultusu, geçmişin ve geleceğin bu çerçeve içinde yeniden yorumlanması, buradan hareketle ‘sürdürülebili

 • 17.06.2023

Kemalizm bir tarihsel parantezmiş meğer…

Laik kesimin serveti artık pek sorun değil, asıl mesele toplumun geri kalanına ‘yabancılaşmış’ görülen kültürü. Laik kesim bu açıdan Kemalizmi hala aşamamış durumda. İyi de söz konusu yabancılaşma ortada dururken seçimi nasıl kazanacaksınız? Dindarlığa karşı olmadığınızı söyleyebilirsiniz ama yeterli değil. ‘Ben de seninle aynı yerde duruyorum’ (aynı kimliğe ve duygulara sahibim) mesajı vermeniz lazım. Ve elinizde söz konusu yabancılaşmayı aşabilmek için tek aracınız var: Milliyetçilik. Ne var

 • 1.06.2023

Bu neyin seçimi?

Muhalefetin ne dediğinin ve neyi nasıl yapacağının önemi kalmadı. Kılıçdaroğlu’nun kazanması belirli bir siyasi çizgiyi ima etmiyor… Sadece yolu açıyor ve topluma ‘yeniden’ siyaset imkanı sunuyor. Dolayısıyla seçim iki aday arasında değil. Siyaseti (ve devleti) İttihatçılığa teslim etmekle elimizde tutmaya çalışmak arasında. O nedenle Kemalist milliyetçiliğin muhalefet sahnesini ele geçirmesine rağmen Kürtlerin menfaati Kılıçdaroğlu’nu desteklemekten geçiyor. HDP’nin hareket alanının nispeten g

 • 25.05.2023

Doğal hastalanma halimiz: Milliyetçilik

İlk tur seçim sonuçları milliyetçiliği bir anda kıymetli hale getirdi. Kim daha milliyetçi olabilirse nihai zafer de onun olacakmış kanaati güçlendi. Birleşik bir milliyetçi partinin ülkenin en büyük partisi olabileceği öngörüleri dolanmaya başladı. Görünen o ki toplumun önemli bir bölümü de milliyetçiliğin kendi doğasına ne denli uygun olduğunu yeniden keşfetti…Beş yıl kadar önce Karar gazetesinde bu konuda bir yazı yazmışım… Okuyucularımdan biri hatırlattı. Tarihi 2 Mart 2018. Okudum, hoşuma

 • 20.05.2023

Meğer asıl dip dalga Yeni İttihatçılık imiş…

Uzun söze gerek yok… Bu seçimle ilgili tahminlerimde iki yanlış yaptım. Tomurcuklanan bir olgunun derinleştiği zehabına kapılırken, gözümün önünde duran bir başka olguyu küçümsedim. Referandum türü bir seçim olmasa, aslında sonuçlar muhalefet için pek de kötü sayılmaz. AK Parti ve Cumhur İttifakı oyu az da olsa düştü, CHP ve Millet İttifakı oyu az da olsa yükseldi. Ancak halk şu anki ideolojik viraja onay verdi. Yeni İttihatçılık iktidarın topluma bir daveti olarak başladıysa da görünen o ki ‘m

 • 15.05.2023

Sakin bir seçim, Meclis’te muhalefet çoğunluğu ve ilk turda Kılıçdaroğlu

Bahçeli seçime kendi listesiyle girme kararını nasıl aldı? Hangi dinamik nedeniyle kendi partisinden (kamuoyuna yansıyan) hiçbir çatlak ses çıkmadı? Bu süre zarfında iktidarı destekleyen bürokrasi ve çevresinden niçin ‘saçmalamayın, Meclis çoğunluğu kaybedilir’ uyarısı gelmedi? AK Partililer ve bakanlar seçime darbe girişimi derken acaba Bahçeli bunlara niçin destek vermiyor? Mart ayındaki bir grup konuşmasında Bahçeli acaba niye ‘sokak olayı istemiyoruz’ mesajı verme ihtiyacı duymuştu? Önceler

 • 2.05.2023

Bahçeli AK Partiye niçin kazık attı?

MHP niçin ayrı liste ile seçime girmeye karar vererek Meclis’te muhtemel Cumhur İttifakı çoğunluğunu engelledi? Sorunun cevabı için MHP’nin ‘görünür siyasetin ötesindeki’ bağlantılarını hatırlamak gerekebilir. Bu bağlantılar cumhurbaşkanlığı sisteminin kotarılmasına, yeni bir anayasa teklifinin sunulmasına zemin oluşturmuştu. Acaba bu karar da ‘görünür siyasetin ötesindeki’ iktidar ortaklarının telkini ile mi oldu? Neden olacağı radikal farklılık, günlük siyaseti aşan bir mülahazanın etkili ola

 • 12.04.2023

Devlet muhalefetin zaferine çomak sokacak mı?

Kılıçdaroğlu bu siyasi iktidar ve onun devletteki ortakları açısından ‘yakın ve açık’ bir tehlike… Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olmasından sonra bu tehlike daha da yaklaşmış durumda. O halde soralım: Acaba ‘devlet’ Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığını ve dolayısıyla Millet İttifakı’nın iktidarını engellemeye çalışacak mı? Şaşırtıcı gelebilir ama benim cevabım ‘hayır.’

 • 14.03.2023

Meral Akşener’den niçin özür dilemeliyiz?

Akşener belediye başkanları üzerinden Kılıçdaroğlu’nu ve dolayısıyla Masa’yı vesayet altına almayı denemiş gözüküyor. Aynen Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’ndaki rolüne benzer şekilde Millet İttifakı’nın sınırlarını çizme hevesinin cazibesine kapılmış (ya da kaptırılmış) olabilir. Tabiri caizse sanki Millet İttifakı’nın ‘Bahçelisi’ olmak istedi ama karşı taraf herkesi şaşırtacak ölçüde maharetli çıktı.

 • 8.03.2023

Meral Akşener’e niçin teşekkür etmeliyiz?

Karamsarlığa gerek yok… Aksine Akşener’in bu hamlesiyle muhalefetin de büyük bir fırsat yakaladığını görmekte yarar var. Muhalefet nihayet bir tür ‘Truva atı’ndan, bozgunculuğu siyaset niyetine zorlayıp duran bir ‘partnerden’ kurtulacak. Beşli masa özgürleşecek, daha reformcu, demokratik ve cesur adımlar atma fırsatı elde edecek.

 • 4.03.2023

Palavra bağımlısı palavracıdan gocunmazmış!

Hepimiz biliyoruz Erdoğan’ın ‘depremde yıkılan binaların yüzde 98’inin 1999 öncesi inşa edilenler olduğu’ sözünün ne denli gerçek dışı olduğunu ama toplu bir infial üretmiyoruz. Üstelik bunca insanı kaybetmişken ve iktidarın depremle mücadele açısından gerekenleri yapmadığı apaçıkken… Çünkü muhtemelen palavraya düşündüğümüzden çok daha fazla alışkınız. Hatta belki de (kendimize kondurmasak da) palavranın bağımlısıyız…

 • 20.02.2023

Şehitliği sorgulamayan, depreme hazırlıklı olabilir mi?

İşin aslı, deprem toplum olarak bizim önceliğimiz değil. Hiçbir zaman olmadı ve muhtemelen bundan sonra da olmayacak. Bir süre konuşulacak ve yine arka plana itilecek. Çünkü hayata olan temel yaklaşımımız hayatı ‘her ne pahasına olursa olsun’ öncelemiyor. (…) Kendimize soralım: Şehitliği sorgulamayan, aksine doğallaştırıp içselleştiren bir toplum, depreme olması gerektiği gibi hazırlanabilir mi? Yaşamı sürdürmeyi ve yaşayanları korumayı tek ve acil öncelik olarak önüne koyabilir mi?

 • 13.02.2023

İktidar palavrayı niye seviyor?

Yeni İttihatçılık (aynen ‘eski’ İttihatçılık gibi) gerçek dışı ve arkaik bir hikâyeyi geleceğe matuf ‘gerçekçi bir kızıl elma’ olarak sunuyor. Bu palavraya inandığı ölçüde ve bu inancını sebatla, güçlü bir iradeyle vurguladığı takdirde toplumun da aynı palavranın peşinden gidebileceğini, iktidara destek vereceğini hayal ediyor. Bunun yaratacağı özel psikolojinin cazibesini atlamayalım… Hasreti çekilen bir duygu denizine atlamak gibi... Kişi ve toplumu gerçeklerden kopartan, hayal aleminde gezdi

 • 6.02.2023

Erdoğan’ın standart menüsü ve muhalefetten beklenen cevap

Muhalefet seçim ortamının iktidar tarafından ideolojik ve psikolojik olarak sonuna kadar ‘sömürülme’ ihtimaline hazır olmalı. İktidar söyleminin üzerine çıkmak için yapılanların yanlışlığına, adaletsizliklere, aklı ve bilimi dışlayan uygulamalara yüklenmek, vatandaşın sıkıntılarını dile getirmek yeterli olmayabilir. Muhalefet toplumun isteyeceği ve gerçekçi bulacağı alternatif bir devlet, millilik, vatandaşlık ve gelecek tasavvuru üretmek durumunda.

 • 29.01.2023

“İslam” ve “İslamofobi”: Karşılıklı kolaycılık

İşin özü ötekini anlama kaygısı olmayan iki zihniyetin karşılaşmasıdır. Bir tarafta inancın kamusallaşmasını (giderek hükümranlığını) doğal ve doğru bulan, saygıyı vazgeçilmez bir değer olarak tanımlayan, eşitlik fikrine özünde yabancı olan ataerkillik; diğer yanda inancı bireyselleştirip kamusallığın dışına taşıyan, değerleri göreceli kılan, saygıyı başkasına karışmama olarak gören relativizm.

 • 25.01.2023

14 Mayıs: Yeni İttihatçılık meşruiyet peşinde

İktidar, Yeni İttihatçı ideolojik tercihi bu seçim vasıtasıyla onaylatma, ona meşruiyet kazandırma peşinde. 14 Mayıs tarihi bu meşruiyet arayışı için ideal bir sembol. İktidarın ‘Yeter, söz milletindir’ diyerek önümüzdeki seçimleri kazanması halinde ‘Millet’ iktidara gelmiş addedilecek ve muhalefet (ideolojik açıdan) bir bütün olarak ‘Millet’in dışına itilebilecek. O noktadan sonra tek parti iktidarı artık ‘Millet’ in doğal iktidarı olarak sunulacak… ‘Millet’ kendi karşısında gördüğü güçlere ‘Y

 • 21.01.2023

Yeni İttihatçılık nasıl ‘gerçekçi’ bir tasavvur olabildi?

Yeni İttihatçılık ülkeyi ve insanlarını hastalıklı bir psikolojiye, ilkel bir zihinsel tıkanmaya mahkûm ediyor. ‘Türkleri’ insanlığın birikiminden nasibini almamış, hatta onu ‘bilinçli’ olarak reddeden, kıymeti kendinden menkul bir devletçiliğin peşinde sürüklenen bir güruha dönüştürme hayali güdüyor. Bu fazlasıyla arkaik yaklaşım nasıl oldu da adım adım inşa edilebildi ve halen ülkenin yarısının oyunu alabilecek bir noktada?

 • 15.01.2023

Erdoğan giderse devlet ‘bizim’ mi olacak?

Acilciler de ilkeciler de (bilerek ya da bilmeyerek) ayakları biraz havada, romantik bir ‘modern Türkiye’ hayaline yaslanarak günü geçirmenin peşinde görünüyor. Devlet adına irade koyabilen bir bürokrasinin bugün (ve yarın da) faal olacağını veri olarak aldığımızda ise önümüze gerçek anlamda siyaset yapmanın imkânları açılıyor. Her şeyden önce devlet adına irade koyanlar devletin tümünü içermiyor. Bürokrasi ideolojik ve normatif değerlere bağlılık açısından homojen değil…

 • 15.01.2023

İmamoğlu’nun adaylığı muhalefetin iktidara kıyağı olmasın?

Biri çıkıp “İmamoğlu’nun muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak öne sürülmesi iktidarın ekmeğine yağ anlamına gelir” deseydi nasıl karşılardınız? Herhalde ‘yok artık’ derdiniz. Hemen herkes Erdoğan’ın en çok İmamoğlu’ndan korktuğu, o nedenle önünü kesmeye çalıştığı konusunda hemfikirken, bu türden çıkışlar muhakkak ki ‘pişmiş aşa su’ kabilinden görülürdü. Ancak ben bu yazıda söz konusu önermeyi savunmayı ve okuyucuyu ikna etmeyi deneyeceğim…

 • 26.12.2022

Yeni İttihatçılığın mıntıka temizliği: Gayrımüslimlerden İmamoğlu’na

Aylardır İttihatçılık (Yeni İttihatçılık) tespitlerimin üzerine gelen ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonu ve şimdi de İmamoğlu ve HDP’nin üzerine ‘mıntıka temizliği’ mantığıyla gidilmesi (en azından benim açımdan) durumu bariz hale getiriyor. Eğer muhalefet karşısındaki meselenin Erdoğan’dan daha büyük olduğunu, kendi içindeki kırılmaların (oportünist ve kariyerist arayışların) iktidara alan açtığını idrak etmez ve bunları önleyici tedbirler almazsa, iktidar muhtemelen ideolojik onay almış hissederek dah

 • 24.12.2022

Yeni İttihatçılığın Müsvedde Tarihi’ne dipnot (ve bir anekdot)

Erdoğan zihniyet, kültür ve ideolojik açıdan zaten devlet ve devletçiliğe uzak değildi. Ama Kemalist laik devlet tasavvuru muhafazakârları dışladığı ve (nihayette) aşağıladığı oranda devlete uzak ‘kalmıştı’. Onun dünyasında devlet, onu ‘şu an’ sahiplenenler ‘yanlış’ olduğu için olumsuz bir etkendi. Nitekim tam da bu nedenle Gülen cemaatinin devlete nüfuz etmesi (2003-2010 aralığında) AK Parti için bir ‘yanlışın düzeltilmesi’ anlamına geldi.

 • 20.12.2022

Basiretli ve dirayetli laf esnafına teşekkür babından…

 • 24.10.2022

Sahici ve kalıcı vasatlığın eşiğinde: Haziran’dan sonra erken seçim

 • 9.09.2022

Kendini tanıma ve tarihi anlamanın yolu: Zihniyet

 • 17.07.2022

Aydın aptallığı: Normatif gerçekliğin peşinde

 • 11.02.2022

Sıradan aptallığın siyaseti istilası

 • 28.01.2022

Aptallık niçin bize daha uygun?

 • 24.01.2022

Küçük partiler niçin büyümüyor?

 • 16.01.2022

Cumhurbaşkanı adayı mı, saatli bomba mı?

 • 7.01.2022

‘Korunaklı ekonomi’ tahayyülü ve seçimin tarihi

 • 2.01.2022

Akılsızlık görünmez olursa seçimi kim kazanır?

 • 26.12.2021

Muhalefet devleti yönetebilir mi?

 • 20.12.2021

İktidarı ciddiye almadan devirmek mümkün mü?

 • 13.12.2021

İktidar yeni bir ‘resmi ideoloji’ öneriyor!

 • 4.12.2021

Muhalefetin sınavı: Yeni ‘kurucu’ dönem

 • 19.11.2021

Toplum değişirken siyaset niçin değişmiyor?

 • 15.11.2021

Süreklilik, zihniyet ve siyaset

 • 7.11.2021

İyi Parti devlete göz kırpar mı?

 • 19.10.2021

Kürtlerin anladığını Türkler niye anlamaz?

 • 1.07.2021

Yozlaşmaya karşı çıkmak Türkiye’yi değiştirir mi?

 • 21.06.2021

Eminim ortalıkta bir hırsız var!

 • 9.06.2021

Salya Cumhuriyeti olmamak için…

 • 1.06.2021

Emekli generallerin derdi ne?

 • 26.05.2021

İttihatçılığın eşiğinde

 • 20.05.2021

Türkiye’nin gerçek dip dalgası

 • 12.05.2021

Kemalizm başarılı oldu mu?

 • 6.05.2021

Soykırım eşiği: Türkiye için olgunlaşma fırsatı

 • 27.04.2021

Nasıl Avrasyacı olduk?

 • 21.04.2021

Amirallerin verdiği asıl mesaj ne?

 • 13.04.2021

Şamanist ayin misali AKP kongreleri

 • 7.04.2021

Muhalefet bildirinin siyasi açıdan işlevsiz olduğunu göstermeli

 • 6.04.2021

Devlet rehberliğinde ortak bilinçaltına doğru…

 • 31.03.2021

İttihatçılık Kürtlere derman olur mu?

 • 25.03.2021

Erkekler ıslah edilebilir mi?

 • 16.03.2021

Kırılgan çiçekler ve tepedeki dikenlik

 • 10.03.2021

Dikkat! İyimserlik herkese yaramıyor

 • 5.03.2021

Ne güzel şeydir çocukluk…

 • 24.02.2021

Devlet dindarları bir kez daha devşirirken

 • 17.02.2021

Ya modern birey göçmen gibi davranmaya başlarsa?

 • 3.02.2021

Ya yozlaşma ‘yerli ve milli’ ise?

 • 27.01.2021

Satışa sunulan insan

 • 20.01.2021

Trump: Sistemin suistimali mi, yozlaşması mı?

 • 15.01.2021

Özgürlükçülüğün sınavı: Peygamber karikatürleri

 • 6.01.2021

Farklı bir özgürlükçülük mümkün mü?

 • 29.12.2020

Bireyci özgürlükçülüğün sonu mu?

 • 23.12.2020

Kendini kandırma karakterimiz midir?

 • 16.12.2020

Gönlümüzde bir Sultan yatar

 • 8.02.2020

Batı ve biz: Niye onlar kazandı?

 • 3.02.2020

Kendini tanımak istiyorsan ‘değişmeyene’ bak!

 • 25.11.2020

Damat-Kayınpeder ilişkisinin zihniyeti

 • 18.11.2020

Bilmek kolay, anlamak zor…

 • 16.11.2020

Beş yüz yıldır değişmeyen ‘şey’

 • 13.11.2020

Kültürel hegemonya: Kökü nerede?

 • 4.01.2020

Büyük yenilgi: kültürel hegemonya

 • 28.10.2020

Muhalefetin önündeki bahis

 • 14.10.2020

‘Ruşen Çakır’ın son durumu üzerine…’

 • 29.08.2020

Şu malum ‘bilge kral’ meselesi

 • 24.06.2018

Yeni bir nefes için…

 • 23.06.2018

Halledilemeyen bir travma olarak ‘millilik’

 • 21.06.2018

Büyüme fetişi

 • 20.06.2018

Dönüşü gözükmeyen yolda…

 • 18.06.2018

İslam’da niye meşrutiyet oluşmadı?

 • 16.06.2018

Dindarların arayışları

 • 14.06.2018

‘Dip dalga’ var mı?

 • 13.06.2018

AK Partililerin draması

 • 11.06.2018

Sarmalın son halkası

 • 9.02.2018

Erken seçim istemeyip ne yapsaydı?

 • 7.02.2018

Suriye’de niçin seyirciyiz?

 • 6.02.2018

Kürt meselesi nasıl çözülmeli?

 • 4.02.2018

Dindarlar nasıl kaybetti?

 • 2.02.2018

Sivil toplumun ‘gerçek’ işlevi

 • 31.05.2018

‘Yeni’ AK Parti’de gerçeklik sorunu

 • 30.05.2018

Deizm niçin yaygınlaşacak?

 • 28.05.2018

STK’lar ‘yandaşlaşma’ sürecinde

 • 26.05.2018

Ekonomide seçim ‘istikrarı’

 • 24.05.2018

Doğru davranışın zamanı?

 • 23.05.2018

Seçimlerde ne olacak?

 • 21.05.2018

Tarihe nesnel bakmak zor değil

 • 19.05.2018

Milli tarihte nesnellik sorunu

 • 17.05.2018

Medeniyet halleri

 • 16.05.2018

İktidarın dili

 • 14.05.2018

Muhalefetin şansı

 • 12.05.2018

Devletin seçilme manifestosu

 • 10.05.2018

Bir sonraki erken seçime doğru

 • 9.02.2018

İktidarın üst aklı konuştu

 • 7.02.2018

Kendi düşen ağlamaz

 • 5.02.2018

Rüzgar gülü müjdesi

 • 3.02.2018

Abdullah Gül ne dedi?

 • 2.02.2018

Ayıp ve ötesi...

 • 30.04.2018

Zihin açıcı beyanlar

 • 28.04.2018

İktidarın haklı endişesi

 • 26.04.2018

Herkesin bildiği sır

 • 25.04.2018

Meğer asıl iktidar kimmiş!

 • 23.04.2018

Fransa’da OHAL yok mu?

 • 21.04.2018

Bahçeli rüyasında kimi gördü?

 • 19.04.2018

Türkiye İran olur mu?

 • 18.04.2018

Savaş çıkmaz Esad kalır...

 • 16.04.2018

Adil şahitler

 • 14.04.2018

12 Eylül, 28 Şubat ve bugün

 • 12.04.2018

Beka meselesi

 • 11.04.2018

Diriliş ihtiyacı

 • 9.02.2018

Yıllardır bu anı bekleyenler için

 • 7.02.2018

İnandığını bilgi sanmak

 • 5.02.2018

Ekonomide ‘muhteşem’ başarı

 • 4.02.2018

Altın vuruş ve Sinderella

 • 2.02.2018

Güncellenmesi gereken

 • 31.03.2018

Ekonominin derdi siyaset

 • 29.03.2018

AK Parti’nin kaderi...

 • 28.03.2018

Bu kadar korkmak iyi değil

 • 26.03.2018

Afrin’i azımsamak ve abartmak

 • 24.03.2018

Korumacılık ve küreselleşme

 • 22.03.2018

Dindarların 28 Şubat’ına doğru mu?

 • 20.03.2018

Medyada gönüllü araçsallaşma

 • 16.03.2018

Faiz niye bu kadar önemli?

 • 15.03.2018

Ceylanpınar’ın faili hâlâ aramızda

 • 14.03.2018

Hükümeti iktidar kılan ne?

 • 12.03.2018

Suriye üzerine yeni sorular

 • 10.03.2018

İki mektup

 • 8.02.2018

Nereden çıktı bu Karamollaoğlu?

 • 7.02.2018

Bu nasıl bir rejim?

 • 5.02.2018

Şanlı tarihimize’ niye ihtiyaç duyarız?

 • 2.02.2018

Sistem beyin göçünü hak ediyor

 • 1.02.2018

Yanlışı tercih etmek

 • 28.02.2018

Bu iş nereye gidiyor?

 • 26.02.2018

Kutuplaşma kime yarıyor?

 • 24.02.2018

'Gri alan' ve sağduyu

 • 22.02.2018

Suçsuza kaçma hakkı

 • 21.02.2018

Tek taraflı müttefiklik

 • 19.02.2018

Devekuşu rahatlığı

 • 17.02.2018

Ekonomide özerk kurum kalmasın mı?

 • 15.02.2018

Suriye’deki Türkiye

 • 14.02.2018

Suriye’deki Amerika

 • 12.02.2018

Suriye’deki Rusya

 • 10.02.2018

Suriye’deki İran

 • 8.02.2018

Sörfçü denizi değiştirebilir mi?

 • 7.02.2018

‘Asıl’ mesele ve beka sorunu

 • 5.02.2018

‘Millileşmiş’ duyarsızlık

 • 2.02.2018

Hava Harb öğrencileri ve ‘takdir hakkı’

 • 1.02.2018

Sistemin son çivisini de söktük inşallah

 • 31.01.2018

Yargının siyasallaşması

 • 29.01.2018

Başarı ihtiyacının gerisindeki

 • 27.01.2018

Türkiye’nin gerçekten istediği ne?

 • 25.01.2018

Afrin nasıl ‘zorunlu’ hale geldi?

 • 24.01.2018

Afrin'e nasıl geldik?

 • 22.01.2018

OHAL demokrasisinin raf ömrü ne kadar?

 • 20.01.2018

Kuma yazılan yazılar

 • 18.01.2018

ABD’deki davada Türkiye görünümü

 • 17.01.2018

Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak

 • 15.01.2018

Erdoğan ne yapıyor?

 • 13.01.2018

Bahçeli ne yapıyor?

 • 11.01.2018

Niye yerimizde sayıyoruz?

 • 10.01.2018

Yeni yıl temennisi

 • 8.02.2018

Suriye’de görünen çözüm

 • 6.02.2018

Ne yazık ki…

 • 4.02.2018

Hangisi AK Parti’nin ‘yolu’?

 • 3.02.2018

Sahi niye geri kalmıştık?

 • 1.02.2018

En iyisi Kürtleri unutmak

 • 29.12.2017

Dönülmez akşamın ufkunda

 • 28.12.2017

Tek tip elbise

 • 27.12.2017

Model ülke Mısır!

 • 25.12.2017

Acil para mı lazım?

 • 22.12.2017

Ortadoğu haberlerinde gerçek

 • 21.12.2017

Darbe/yolsuzluk ikilemi

 • 19.12.2017

Organik liderlikte faiz meselesi

 • 18.12.2017

Kudüs ile Afrin arasında

 • 16.12.2017

TÜSİAD eşiği aşmış

 • 14.12.2017

Kürt tedirginliği sürdükçe

 • 12.12.2017

AK Parti MHP ile Dimyat’a mı gidiyor?

 • 11.12.2017

Türkiye bağımlılıktan nasıl kurtulur?

 • 9.02.2017

Böyle büyümenin maliyeti

 • 7.02.2017

ABD’ye koz verince

 • 6.02.2017

Bir ataerkillik hikâyesi

 • 4.02.2017

AK Parti’de değişen ne?

 • 2.02.2017

Siyasetin yeni kaldıracı: Batı

 • 30.11.2017

Soçi’den çözüme uzanan yol

 • 29.11.2017

Ya ‘ötekiler’ aynı güce sahip olursa?

 • 27.11.2017

Eksik teoriden doğru pratik çıkmıyor

 • 25.11.2017

Ekonomide ‘akla ziyan’ dönemi

 • 23.11.2017

İktidar niçin Atatürk’çü oldu?

 • 22.11.2017

Yenilgiler, kader ve dava

 • 20.11.2017

AK Parti’de ‘mesafe’ sorunu

 • 18.11.2017

İktidarın tercihleri ve sorumluluğu

 • 16.11.2017

İyi Parti taşları yerinden oynatabilecek mi?

 • 15.11.2017

Demokrasiye Yargıtay desteği

 • 13.11.2017

Milli araba, milli dava, milli enflasyon

 • 11.11.2017

Ekonomi yönetimi artık sanal alemde

 • 9.01.2017

FETÖ üzerinden kimlik çapası

 • 7.01.2017

Niçin AK Parti'yi eleştiriyorum?

 • 6.01.2017

Millileşen tahammülsüzlük ve barış bildirisi

 • 3.01.2017

Tiryaki ve pasif içici

 • 2.01.2017

Belediye başkanları niçin değiştiriliyor?

 • 31.10.2017

Şahin Alpay ne yapmıştı?

 • 30.10.2017

Metal yüklemesi

 • 28.10.2017

Şerefli bir meslek olarak tetikçilik

 • 26.10.2017

Avrasya treni

 • 25.10.2017

Sizce akıllı mıyız?

 • 23.10.2017

Son milli komplomuz

 • 21.10.2017

Ayrılıkçılığı önlemek mümkün mü?

 • 19.10.2017

Popülizm devam ettikçe

 • 18.10.2017

Türkiye, Irak’a müdahale edebilir mi?

 • 16.10.2017

Irak’ta nereden nereye

 • 13.10.2017

Irak’ta nereden nereye

 • 14.10.2017

Türkiye Kürdistan’ı kuruyor

 • 12.10.2017

Gayrımeşrulaştırma gerilimi

 • 11.10.2017

Teoriye takılmayın evrime bakın

Kürtler nasıl tehdit oldu?

Doğru siyasetin sırrı

Dolayısıyla diyoruz ki ‘bize güvenin’

Devlet aklıyla gelinen nokta

Referandumun sonrasında...

 • 29.09.2017

Bindiğin dalı kesmek

 • 28.09.2017

AK Parti orta sınıfı nasıl elde tutacak?

 • 27.09.2017

İhsan Dağı ne yapmıştı?

 • 24.09.2017

Batıdan uzaklaşmak mı istiyoruz?

 • 23.09.2017

Eğitim ve korku

 • 21.09.2017

Kaderimiz…

 • 20.09.2017

‘Yerli ve milli’ niye tutmadı?

 • 18.09.2017

Federalizm gecikirse bağımsızlık kaçınılmaz

 • 16.09.2017

Yerli otomobil detayı

 • 14.09.2017

Büyüyoruz, ne güzel!

 • 13.09.2017

Şerif Mardin...

 • 11.09.2017

Siyaseten cehalet

 • 9.02.2017

AK Parti popülizme muhtaç mı?

 • 7.02.2017

AK Parti niye popülist oldu?

 • 6.02.2017

Din dışı dinselleşme: Popülizm

 • 4.02.2017

Post modern popülizm

 • 2.02.2017

Modernliğin içe kapanması

 • 31.08.2017

Modernliğin çaresizliği

 • 30.08.2017

Demokrat zihniyeti ararken

 • 28.08.2017

Türkiye tek toplum olabilir mi?

 • 26.08.2017

İran mı Kürtler mi?

 • 24.08.2017

Mısır mı olmak istiyoruz?

 • 23.08.2017

Cehaletin meslekleri

 • 21.08.2017

Etyen Yerli ve milli’ Meclis

 • 19.08.2017

Medeniyet çıtasının neresindeyiz?

 • 17.08.2017

Bugün referandum olsa

 • 16.08.2017

Faiz rantı

 • 14.08.2017

Türkiye’nin Kürtlere bakışı belli mi?

 • 12.08.2017

AK Parti ayıp etti

 • 10.08.2017

Cesaret için geç değil

 • 9.02.2017

Düşünmeme kültürü

 • 7.02.2017

AK Parti’nin yol haritası

 • 5.02.2017

Tükürüğü yalamak yetmeyebiliyor

 • 3.02.2017

Yeni bir devlet duruşuna doğru

 • 2.02.2017

OHAL’i Almanlar mı kaldıracak?

 • 31.07.2017

Hasbelkader Almanya

 • 29.07.2017

Almanya krizine şaşırdık mı?

 • 27.07.2017

Yerli ve milli Mardin

 • 26.07.2017

Cehalet kültür olunca…

 • 24.07.2017

OHAL bağımlılığı

 • 22.07.2017

Tarih ve cehalet

 • 20.07.2017

Ruh yorgunluğu

 • 19.07.2017

Bizde entelektüel niye zor?

 • 17.07.2017

Zihniyet ve özgür düşünce

 • 15.07.2017

Kendimizi kandırmayalım

 • 13.07.2017

Adalet yürüyüşü

 • 12.07.2017

Uzaklaşan insanlık

 • 10.07.2017

Sünni siyaset ve entelektüellik

 • 8.02.2017

Devlet sırrını kim ifşa etti?

 • 6.02.2017

Muhafazakar zihnin fakirleşmesi

 • 5.02.2017

Hakaret özgürlüğü ve liberalizm

 • 3.02.2017

Suriye’de diğer alternatif

 • 1.02.2017

Yargıyı ‘düzeltmek’ kimin sorumluluğu?

 • 29.06.2017

Ah şu faiz!

 • 27.06.2017

Katar’a ‘bayram’ hediyesi

 • 26.06.2017

Gerçekçi politikaya yaklaşıyoruz

 • 24.06.2017

Yargı siyasetin neresinde?

 • 22.06.2017

Türkiye’nin Suriye’deki asıl ortağı

 • 21.06.2017

Ekonomideki büyüme ne kadar başarılı?

 • 19.06.2017

‘Rakka düştüğünde..'

 • 17.06.2017

Popülizm bu sınavı geçer mi?

 • 15.06.2017

Kürtlerin referandumu

 • 13.06.2017

Ekonomide sıçrama yılı?

 • 12.06.2017

Ahlaki dış politika mümkün mü?

 • 10.06.2017

PYD’ye desteğin nedeni

 • 8.02.2017

Milli otomobil için nefesler tutuldu!

 • 7.02.2017

Çocuğa isim koyarken

 • 5.02.2017

Ekonominin altında kalma ihtimali

 • 3.02.2017

Borsa niye yükseliyor?

 • 1.02.2017

Özgürlükler liginde aşağı doğru

 • 31.05.2017

Yerli oto için ‘babayiğit’ bulundu

 • 29.05.2017

Hayalimizdeki Rakka

 • 27.05.2017

TÜSİAD yerli otoyu niye hâlâ yapmaz?

 • 25.05.2017

‘Nerede kalmıştık’ değil ‘nereye vardık’

 • 24.05.2017

Trump’a üç nokta ziyareti

 • 22.05.2017

AK Parti’deki ‘hoşnutsuzlar

 • 20.05.2017

HDP Erdoğan’a nasıl koltuk çıktı?

 • 18.05.2017

Normalleşme olacak mı?

 • 17.05.2017

Dersimiz din ve ahlak

 • 15.05.2017

Kader ağlarını örüyor

 • 13.05.2017

Suriye’nin sesi

 • 11.05.2017

Vesayete mahkum olmak

 • 10.05.2017

Tren pazara sapınca…

 • 8.02.2017

AK Parti’de İslamcı tasfiyesi mi?

 • 6.02.2017

AK Parti yeni muhafazakarlardan uzaklaşıyor mu?

 • 4.02.2017

Avrupa niye bu kadar ‘siyasi’?

 • 3.02.2017

Felsefenin ölümüne kısa yol

 • 1.02.2017

İdam çağrısının hikmeti

 • 29.04.2017

Erdoğan’ın tercihi ne yönde olacak?

 • 27.04.2017

Hâlâ... Orada

 • 26.04.2017

Bayramlık bir FETÖ hikayesi

 • 24.04.2017

Suriye hikayemiz

 • 22.04.2017

Siyaset Üsküdar’a geçmek mi?

 • 20.04.2017

Değer miydi?

 • 19.04.2017

Tarihin tekerrürü

 • 15.04.2017

Bir AK Parti’li niye ‘Hayır’ der?

 • 13.04.2017

Referandumun asıl kazananı

 • 12.04.2017

Balon

 • 10.04.2017

Suriye’de kırmızı çizgiler işlevsel mi?

 • 8.02.2017

‘Evet’ Türkiye’yi güçlendirir mi?

 • 6.02.2017

Tasarı geçerse neler olacak?

 • 5.02.2017

Cemaatçiliği aşamadık

 • 3.02.2017

Yeni sistemde ‘millilik’

 • 1.02.2017

Suriye muhalefeti elden kaçabilir

 • 30.03.2017

“Yeni Türkiye”ye ne oldu?

 • 29.03.2017

AK Partililer ne yapsın?

 • 27.03.2017

Muhafazakarların oy anatomisi

 • 25.03.2017

AK Partici’lik tuzağa dönüşebilir

 • 23.03.2017

Başarı hikayesi nerede?

 • 22.03.2017

Yerli/Milli mi? Akıllı/Ahlaklı mı?

 • 20.03.2017

PYD’nin sırrı

 • 18.03.2017

Kararsızlar hangi tarafta?

 • 16.03.2017

Avrupa ne yapıyor?

 • 15.03.2017

Hurafeler ve tuzaklar

 • 13.03.2017

AK Parti’nin tercihi

 • 11.03.2017

Ak Parti diyalektiği

 • 9.02.2017

Anayasa değişikliğinin sarkan yanı

 • 8.02.2017

Kişilikli Doğuyu ararken

 • 6.02.2017

Ekonomi referandum üzerinde etkili mi?

 • 4.02.2017

Ekonomide memnuniyetsizlik artıyor

 • 2.02.2017

Cumhurbaşkanlığı Sistemi istikrar getirir mi?

 • 1.02.2017

Meğer ne kadar ilerlemişiz

 • 27.02.2017

AK Parti Alevi sorununu niye çözemiyor?

 • 25.02.2017

Kim bu kararsızlar?

 • 23.02.2017

Esas haliyle ‘Doğu meselesi’

 • 22.02.2017

Demokrasi Doğu’da neden işlemez?

 • 20.02.2017

Çocuk yetiştirmede ehil miyiz?

 • 17.02.2017

Referandumda Kürtler ne yapacak?

 • 16.02.2017

Yeni sistemde istismar korkusu

 • 14.02.2017

Batı Türkiye’yi niye bölmek istesin?

 • 13.02.2017

En zor kampanya AK Parti’nin

 • 11.02.2017

Referanduma doğru trend hangi yönde?

 • 9.02.2017

AK Partili olmak...

 • 8.02.2017

Dış politikada realizm kalıcı mı?

 • 6.02.2017

Modernliğin nesi bize ‘ters’?

 • 4.02.2017

Ortadoğu’da Sünnilere ne olacak?

 • 2.02.2017

Kararsızlar için rehber

 • 1.02.2017

Beka kaygısı ve yozlaşma

 • 30.01.2017

‘Cumhurbaşkanlığı Sistemini’ nasıl savunalım?

 • 28.01.2017

AK Partililer tartışmalarda niçin başarısız?

 • 26.01.2017

FETÖ’cü Üretim Merkezi

 • 25.01.2017

Özgürlük korkusu ve ‘millilik’

 • 23.01.2017

Operasyon çekmeye devam

 • 21.01.2017

AK Parti’nin seviyesi bu mu?

 • 19.01.2017

Çocuklarınız utanacak

 • 18.01.2017

Kendisine operasyon çeken ülke

 • 16.01.2017

AK Parti’nin dramatik tercihi

 • 14.01.2017

AK Parti’yi niçin eleştiriyoruz?

 • 12.01.2017

CHP travmayı aşabilecek mi?

 • 11.01.2017

Durum hazin

 • 9.02.2017

Bataklıkları kurutma hayali

 • 7.02.2017

Türkiye’nin arkasındaki güç kim?

 • 5.02.2017

Türkiye’nin kullanamadığı kart

 • 4.02.2017

‘Yılın adamı’ kim olacak?

 • 2.02.2017

MHP fenomeni

 • 31.12.2016

Erdoğan’ı onaylayanların oranı ne?

 • 29.12.2016

Referandumda ‘hayır’ ihtimali

 • 28.12.2016

Faiz sömürü mü?

 • 26.12.2016

Ekonomide denizi nasıl bitirdik

 • 24.12.2016

Cinayetin amacı farklı olmasın?

 • 22.12.2016

Meğer sorun yönetimdeymiş

 • 20.12.2016

PKK’nın hayali ve tuzak

 • 19.12.2016

Referandum AK Parti’yi şaşırtabilir

 • 17.12.2016

Yeni sistem referandumda geçer mi?

 • 15.12.2016

Başkanlı parlamenter sistem

 • 14.12.2016

Türkiye manen bölünüyor

 • 12.12.2016

Ekonomide eski tüfekle son kurşun

 • 9.02.2016

Sorumluluğun gereği

 • 8.02.2016

Bu nasıl bir strateji?

 • 7.02.2016

Sıradan yandaş hikayeleri

 • 5.02.2016

AK Parti’de ekonomiden anlayan yok mu?

 • 3.02.2016

Büyüme olmadan iktidar olunabilir mi?

 • 1.02.2016

Büyük oyunu beceremiyoruz

 • 30.11.2016

İnandığımızı gerçek sanarak…

 • 28.11.2016

Ekonomideki bizim ‘paraleller’ ne olacak?

 • 25.11.2016

Ya hukuk mağdur yaratmışsa?

 • 23.11.2016

‘Millilik’ başarısızlığın örtüsü mü?

 • 21.11.2016

Hepimiz darbeciyiz

 • 19.11.2016

Başkanlıktan bunu mu anlıyoruz?

 • 17.11.2016

AK Parti’nin başkanlık sınavı

 • 16.11.2016

Modernliğin tıkanması: Trump

 • 14.11.2016

Malkoçoğlu sendromu

 • 12.11.2016

‘Uyduruk gerçek’ avcılığı

 • 10.11.2016

Türkiye makulden kopuyor

 • 9.01.2016

Talat Paşa’nın malum emirleri

 • 7.01.2016

Ortadoğu söylemimiz doğru mu?

 • 5.01.2016

Misak-ı Milli hayali nasıl gerçekçi olur?

 • 3.01.2016

Yeni emperyalizmin ‘altın’ kuralı

 • 2.01.2016

Yine mi makbul genç üretimi?

 • 31.10.2016

AK Parti’nin demokrasi sınavı

 • 29.10.2016

AK Parti’nin bürokrasi sınavı

 • 27.10.2016

Destek mi tuzak mı?

 • 26.10.2016

AK Parti taraftarlarına..

 • 24.10.2016

AK Parti destekli ulusalcılık

 • 22.10.2016

AK Parti’yi özlüyorum…

 • 20.10.2016

Türkiye bu kabuğu kırabilecek mi?

 • 19.10.2016

Siyasetçinin ekonomiye etkisi

 • 17.10.2016

Gülencilerin tasfiyesi nasıl yapılmalı?

 • 15.10.2016

Kürt meselesinde ipler kopuyor

 • 13.10.2016

Ekonomiyi yanlış anlamak siyaset mi?

 • 12.10.2016

Düşük faiz lobisi

 • 10.10.2016

Hangi faiz lobisi?

Enver Paşa’nın yolunda...

Akıl kıtlığı amigoluğun şartı mı?

‘Bizim’ çocuklar!

Ekonomide yapılması gereken

Kredi faizleri niye inmiyor?

 • 29.09.2016

Moody’s yaptı yapacağını!

 • 28.09.2016

Olur da bir gün okursanız...

 • 26.09.2016

OHAL bataklığa dönüşmesin

 • 24.09.2016

Duygusal gazeteciliğin malum dünyası

 • 23.09.2016

Yoksa meczupluk bir milli duruş mu?

 • 21.09.2016

Nihayet ABD ile savaştayız netekim!

 • 19.09.2016

At izi ararken it izi mi buluyoruz?

 • 17.09.2016

Erdoğan daha güçlü mü zayıf mı?

 • 15.09.2016

Beklenen ikinci dalga geldi!

 • 14.09.2016

Devlet nasıl hepimizin oldu?

 • 12.09.2016

Komplo ihtiyacımız

 • 10.09.2016

Yenikapı ruhuna ne oldu?

 • 8.02.2016

Yargı tartışmasında kim haklı?

 • 7.02.2016

Demokrasi artık bir ekonomik girdi

 • 5.02.2016

Mütevazı bir manifesto

 • 3.02.2016

Ekonomide bir yolun sonundayken

 • 1.02.2016

Ekonomide duraklama tehlikesi

 • 31.08.2016

Cerablus’tan Antep’e… Güvenli bölge

 • 29.08.2016

Ekonomide hâlâ ‘alt akıl’da mıyız?

 • 27.08.2016

Kürt meselesinde muhatap arayanlara

 • 25.08.2016

Gerekli dersi aldık mı?

 • 24.08.2016

Gerçekten de kahinliğe gerek yok

 • 22.08.2016

‘Üst akıl’ ve ciddiyet

 • 20.08.2016

Gülen konusunda yumuşak karnımız

 • 18.08.2016

Gülen’in dış güce ihtiyacı hiç olmadı

 • 17.08.2016

Kaliteli ahlaksızlar trollere karşı!

 • 15.08.2016

Bir antidepresan olarak ABD

 • 13.08.2016

Batılılar Erdoğan’dan niçin memnun?

 • 11.08.2016

Küçük hesabın yüksek bedeli

 • 10.08.2016

Asker yeniden ‘iktidar ortağı’ mı?

 • 8.02.2016

Ordunun yapılanmasında ‘acilci’ tehlike

 • 6.02.2016

AK Parti’nin ‘vesayetçi’ dönemi bitti

 • 4.02.2016

AK Parti’nin basireti sınanıyor

 • 3.02.2016

AK Parti’nin kucağındaki troller

 • 1.02.2016

Darbenin arkasında ABD yok mu?

 • 30.07.2016

Batı’nın sandığı kadar aptal olabilir miyiz?

 • 28.07.2016

‘FETÖ’ siyasetteki aymazlığın sonucudur

 • 27.07.2016

Ve… Erol Olçok

 • 25.07.2016

Siyasete hayat dersleri

 • 22.07.2016

Laik kesim ortasından çatladı

 • 21.07.2016

Büyük aptallığın küçük akılları

 • 20.07.2016

O parantez gerçekten kapandı

 • 18.07.2016

Cehalet rahatlatıcıdır

 • 15.07.2016

AK Parti’ye alternatif?

 • 14.07.2016

Eski merkezden yeni parti çıkar mı?

 • 13.07.2016

Yeni partilerin zamanı geldi mi?

 • 11.07.2016

Seçmenin üçte biri sahipsiz!

 • 9.02.2016

AK Parti ve CHP için kritik sorular

 • 8.02.2016

Duyarsız ve riyakar mıyız?

 • 6.02.2016

Saha çalışması zor iş…

 • 4.02.2016

Müslümanların içinde bir ur: IŞİD

 • 2.02.2016

Erdoğan bu adımı niçin attı?

 • 30.06.2016

Hükümet Cemaat’i aklamak mı istiyor?

 • 29.06.2016

AK Parti AB’ye muhtaç

 • 27.06.2016

AK Parti sorun çözmeme döneminde

 • 25.06.2016

Türk kimliğindeki malum korku

 • 23.06.2016

Geçmiş gündem: 1915

 • 21.06.2016

‘Tutmayın bizi objektif olacağız!’

 • 20.06.2016

Geçmişten değil bugünden utanalım

 • 18.06.2016

Orta kimlik tuzağı

 • 16.06.2016

Kürt meselesinde iktidar boşluğu

 • 15.06.2016

Suriye’de kaçan fırsat

 • 13.06.2016

Kürt meselesinde acil durum

 • 11.06.2016

AK Parti artık ‘çözüm’ istemiyor mu?

 • 9.02.2016

AK Parti'de sağcılaşma dönemi mi?

 • 8.02.2016

Dokunulmazlık mahkemeden döner mi?

 • 6.02.2016

Ya AK Parti başkanlık istemiyorsa?

 • 4.02.2016

Seviye meselesi ve 'İslam Türk' sentez.

 • 2.02.2016

Erdoğan'ın başarısının bedeli

 • 1.02.2016

Erdoğan'ın başarı sırrı ne?

 • 30.05.2016

Erdoğan'ın yeni hedefi bu mu?

 • 28.05.2016

Erdoğan 'iyi başbakandan' niçin vazgeçti?

 • 26.05.2016

Liderin genel başkanı...

 • 25.05.2016

Binali Bey niçin gecikti?

 • 23.05.2016

Omurga meselesi

 • 21.05.2016

AK Parti'nin sınavı dindarlar

 • 19.05.2016

Vizeye terör bahanesi

 • 18.05.2016

Niçin şimdi?

 • 16.05.2016

Büyük dizayn bu mu?

 • 14.05.2016

İşin tadı kaçtı

 • 12.05.2016

Davutoğlu niçin gönderildi?

 • 11.05.2016

4 Mayıs bayram olsun

 • 9.02.2016

Türk usulü

 • 7.02.2016

İş dünyası çözüm sürecinin neresinde?

 • 5.02.2016

Güney Afrika'dan ne öğrenebiliriz?

 • 4.02.2016

İktidara hakkaniyetli bakış

 • 2.02.2016

Çözüm sürecinde siyasi kültür zaafı

 • 30.04.2016

Çözüm sürecinde yöntem zaafı

 • 28.04.2016

Çözüm sürecinde ikircikli tutum (2)

 • 27.04.2016

Çözüm sürecinde ikircikli tutum (1)

 • 25.04.2016

Çözüm sürecinde ne becerildi?

 • 23.04.2016

Çözüm zihniyeti...

 • 21.04.2016

Merkez Bankası şimdi 'şeyci' mi oldu?

 • 20.04.2016

' Yumşaklık' Türkiye'nin değeri olmalı

 • 18.04.2016

Aynı yanlış bir daha yapılır mı?

 • 16.04.2016

Bir iddia olarak yeni anayasa

 • 14.04.2016

Anayasa bizi toplum yapar mı?

 • 13.04.2016

AK Parti doğru anayasa yolunda

 • 11.04.2016

Bugünün fıtratı

 • 9.02.2016

Doğal uzlaşma rejimi

 • 7.02.2016

Yoksa asıl komplo bu mu?

 • 6.02.2016

Sevgiyi sergileme hevesi

 • 4.02.2016

Gerçeküstü liderler dönemi mi?

 • 1.02.2016

AK Parti ile gurur duymak

 • 31.03.2016

Hani şu bildiğimiz komplo...

 • 30.03.2016

Hayalimizdeki düzen

 • 28.03.2016

Çözümsüzlük hevesleri

 • 26.03.2016

Hasetten siyasete geçme vakti

 • 24.03.2016

Başkanlığa kamuoyu ne diyor?

 • 23.03.2016

Türk usulü başkanlığı ararken

 • 21.03.2016

Mahkeme esasa girmedi

 • 19.03.2016

Anayasa Mahkemesi vicdanı hatırlattı

 • 17.03.2016

Türkiye bu çarkı kırmak zorunda

 • 16.03.2016

HDP’lilerin dokunulmazlıkları ve hakkaniyet

 • 14.03.2016

Hakkaniyet açısından Anayasa Mahkemesi kararı

 • 12.03.2016

Hakkaniyet açığı

 • 10.03.2016

Sınav

 • 9.02.2016

Ortadoğu’da yeni stratejik eşik

 • 7.02.2016

Suriye’de başarılı olmanın sırrı

 • 4.02.2016

ABD’nin rasyonel yanlışı

 • 29.02.2016

Ya PYD ya mülteciler

 • 26.02.2016

CHP Komisyon’dan niçin çekildi?

 • 22.02.2016

Türkiye’nin müdahalesi savaş daveti mi?

 • 19.02.2016

OLAY NE?

 • 18.02.2016

Bizde asıl, yalan beyan esastır!

 • 16.02.2016

Akademisyenler ve ‘orta kalite’ tuzağı

 • 15.02.2016

Önemli bir “hissi kabl el vuku” vakası

 • 14.02.2016

Alın size bir eğlence daha!

 • 13.02.2016

Kürtlerle yeni dönem

 • 12.02.2016

Başkanlık bu pespayeliği de ‘düzeltir’ mi?

 • 8.02.2016

Danışmanlar niçin randevu vermez?

 • 7.02.2016

Bir zamanlar iki seçim arasında

 • 5.02.2016

Bağımlı Merkez Bankası ve erken seçim!

 • 1.02.2016

Burgaz’ın sakinleri

 • 29.01.2016

‘Güzelim’ çatışma varken niye müzakere olsun?

 • 27.01.2016

Kürt meselesinde çözüm nerede?

 • 24.01.2016

Kürt meselesinde basit gerçekler

 • 22.01.2016

Siyaset zamanı

 • 20.01.2016

Olağanlığın siyaseti

 • 18.01.2016

PKK stratejisi ve gerçekçilik

 • 16.01.2016

Oportünist

 • 14.01.2016

Başkanlık ve düzeysizlik

 • 13.01.2016

Başkanlık ve meşruiyet

 • 10.01.2016

Başkanlıkta makulü aramak

 • 8.02.2016

Suriyeliler ve Türkiye (3)

 • 6.02.2016

Neden başkanlık sistemi?

 • 5.02.2016

Başkanlık ekonomiyi de ‘düzeltir’ mi?

 • 4.02.2016

Suriyeliler ve Türkiye (2)

 • 2.02.2016

Suriyeliler ve Türkiye (1)

 • 2.02.2016

Başkanlık bizi krizden çıkarmaz mıydı?

 • 31.12.2015

Başkanlığa zaten geçmedik mi?

 • 30.12.2015

Başkanlık sisteminin yumuşak karnı

 • 28.12.2015

Başkanlık niçin anlamlı?

 • 25.12.2015

Muhalefetin gösterisinde hazin son

 • 23.12.2015

AKP yeninin eşiğinde

 • 23.12.2015

Apolitik çoğunluğa dair

 • 21.12.2015

Türkiye’nin Musul hamlesi

 • 19.12.2015

Eskisi ve yenisiyle modern muhafazakâr

 • 18.12.2015

Türkiye oyunun neresinde?

 • 16.12.2015

Bu oyunun en iyi oyuncusu

 • 14.12.2015

Depresyon günleri

 • 11.12.2015

Kürtler ne yapacak?

 • 9.02.2015

'Duyarsızlığın siyasallaşması…'

 • 8.02.2015

İçinizden biri olmasın?

 • 7.02.2015

Yeni Türkiye ve belki de yeni AB

 • 5.02.2015

Bir PKK siyaseti olarak ‘ideolojik yalan’

 • 4.02.2015

Ey kendilerine AK Partili diyenler!

 • 2.02.2015

Bir Rus hikayesi ve iki not…

 • 29.11.2015

PKK ne yapıyor?

 • 27.11.2015

IŞİD niye bitirilemiyor?

 • 25.11.2015

PKK ne istiyor?

 • 25.11.2015

Demokrasi nasıl gelecek?

 • 22.11.2015

IŞİD bunu niçin yaptı?

 • 21.11.2015

Başkanlık sistemini hak etmek

 • 20.11.2015

G-20: Deccallerden insanlara geçiş mümkün mü?

 • 18.11.2015

İnsanlığı reddedenler ve biz

 • 18.11.2015

PKK’nın stratejik yanılgısı

 • 16.11.2015

Merkez yerine oturuyor

 • 13.11.2015

AKP merkez olma yolunda

 • 11.11.2015

Muhalefet niye kaybetti?

 • 10.11.2015

Büyüyemeyenler

 • 9.01.2015

Yeni muhafazakâr modernler

 • 6.01.2015

Yeniden ‘sıfır’ noktasında

 • 4.01.2015

Her seçim referandum

 • 3.01.2015

Osmanlı tokadı

 • 2.01.2015

Korku siyasetinin ötesi

 • 1.01.2015

Seçim öngörüsü

 • 31.10.2015

AKP’siz hükümet ne zaman?

 • 30.10.2015

AKP’nin doğrularla sınavı

 • 27.10.2015

Kimlik siyasetinin dışındakiler

 • 25.10.2015

ABD ‘üçüncü göz’ olabilir mi?

 • 24.10.2015

Müslümanlar yeni milliliği inşa edebilecek mi?

 • 23.10.2015

Ya cahil, ya aptal, ya ahlaksız

 • 22.10.2015

Hangi milliyetçilik?

 • 21.10.2015

Asalak siyasetinin kariyer yolları

 • 19.10.2015

Belge’nin kaderi

 • 16.10.2015

Oportünizmle sağduyu arasında

 • 13.10.2015

AKP’nin aydınları

 • 12.10.2015

HDP yine de barajı geçse mi?

 • 10.10.2015

Kalite makası

Küçük barıştan büyük Barışa

Üst akıl ve kalite açığı

Vasatlık tuzağından çıkılırsa

AKP’ye ev ödevi

Öcalan konuşmayacak

PKK’nın ‘ya hep ya hiç’ yolu

 • 30.09.2015

AKP Kürtler için ne diyecek?

 • 28.09.2015

Büyük politika

 • 25.09.2015

Kürt coğrafyasında yozlaşma

 • 23.09.2015

Bir fırsatçılık ve yabancılaşma öyküsü

 • 21.09.2015

Davutoğlu’nun yolu

 • 18.09.2015

AKP’de geçiş dönemi

 • 16.09.2015

Eski ve yeni arasında AKP’nin yolu

 • 14.09.2015

PKK ile MHP aralığında AKP stratejisi

 • 11.09.2015

Kaf Dağı’nda bir Cyclops

 • 9.02.2015

Laik literati ve Müslümanlar

 • 6.02.2015

Anti-Erdoğan siyasetin basit sonucu

 • 6.02.2015

Demokrasiyi oyun sanmak

 • 4.02.2015

Ya HDP barajı geçemeseydi?

 • 2.02.2015

Kürtlerin oyları nereye?

 • 31.08.2015

Diyarbakır’dan analizler

 • 27.08.2015

Ateşkes ihlalinde ‘yeni’ Diyarbakır

 • 26.08.2015

İktidar olmak yeterli mi?

 • 24.08.2015

Restorasyon ve reform

 • 21.08.2015

Kürt hareketinin dramı

 • 19.08.2015

Koalisyona ‘aslında’ kim hazır değildi?

 • 19.08.2015

Bir olgunluk sınavıydı sadece

 • 17.08.2015

Reddedilemeyecek teklifiniz yoksa

 • 16.08.2015

Ateşkes ‘aslında’ niye bitti?

 • 14.08.2015

Demirtaş Batı sularında sörf yaparken

 • 12.08.2015

Koalisyon mu seçim mi?

 • 11.08.2015

Ölü doğan çocuk: HDP’nin Türkiyeliliği

 • 10.08.2015

AKP’nin Suriye hamlesi

 • 8.02.2015

Kötü sultan ihtiyacı

 • 7.02.2015

HDP nasıl IŞİD’çi oldu?

 • 5.02.2015

Aydınlar ve bildiriler

 • 5.02.2015

Barıştan kaçış

 • 3.02.2015

PKK ateşkesi niçin bitirdi?

 • 2.02.2015

Sizin masallarınız, bizim hikâyemiz

 • 31.07.2015

IŞİD ve PKK

 • 29.07.2015

PKK ergenlik tuzağında

 • 28.07.2015

Davete icabet

 • 27.07.2015

AKP’ye ve Türkiye’ye tuzak

 • 25.07.2015

Suruç’un önce ve sonrası

 • 24.07.2015

Türkiye’de bir kazan/kazan durumu!

 • 22.07.2015

Doğu fundamentalizmi

 • 21.07.2015

Dershane kararı

 • 20.07.2015

Koalisyon vizyonu

 • 17.07.2015

Başkanlık kampanyasının mantığı neydi?

 • 15.07.2015

Sevenlerin kestiği ceza

 • 15.07.2015

Hangi koalisyon AKP’yi yeniler?

 • 13.07.2015

Kılıçdaroğlu için çember daralıyor

 • 11.07.2015

AKP’nin seçmeni kim?

 • 10.07.2015

Kürt siyasetinin oynak dinamizmi

 • 8.02.2015

AKP tabanı ve zihniyet değişimi

 • 7.02.2015

İyimserlik veren bir dram

 • 6.02.2015

Niye CHP ile olmalı?

 • 3.02.2015

İmam nikahı serbest oldu!

 • 1.02.2015

Özgüven HDP’ye de lazım

 • 30.06.2015

Özgüven şimdi lazım

 • 29.06.2015

Komplo veya basit ahlaksızlık

 • 27.06.2015

Kimlik siyaseti ve AKP

 • 27.06.2015

Bizde ilkeli muhalefet böyle olur

 • 25.06.2015

Topluma mahkûm olmak

 • 23.06.2015

AKP’nin asıl kaybı nerede?

 • 22.06.2015

İbre CHP’den yana döner mi?

 • 18.06.2015

Yaza davet balosunun nedimeleri

 • 17.06.2015

Olağanüstü hal çağrıları ve normalin kendisi

 • 16.06.2015

AKP’nin sosyalle meselesi

 • 14.06.2015

Dokuz puan nereye gitti?

 • 14.06.2015

Reel politik

 • 11.06.2015

Sonuçlar ve sonrası

 • 10.06.2015

Normalin çıtası

 • 10.06.2015

Toplumun cevabı

 • 8.02.2015

Korkular, hayaller ve özgüven

 • 7.02.2015

Parlamenter sistem ve demokrasi

 • 5.02.2015

AKP niçin yine kazanacak?

 • 3.02.2015

Başkanlık riski niçin alınıyor?

 • 2.02.2015

HDP’nin ‘akıllı’ siyaseti

 • 1.06.2015

Çözümün ahlaki zemini

 • 29.05.2015

AKP’nin iki dönemi

 • 27.05.2015

İrlanda örneği

 • 26.05.2015

Bask örneği

 • 25.05.2015

İyi örnekler Kürt meselesini çözer mi?

 • 22.05.2015

IŞİD, Gülen ve sekülerleşme

 • 21.05.2015

Dolar üzerine kısa bir not

 • 19.05.2015

Resmin bütününe bakamamak

 • 18.05.2015

Muhalefetin demokrasi yolu

 • 14.05.2015

Tazminat ve toprak

 • 14.05.2015

Antidemokratik adımlarla demokrasi olur mu?

 • 13.05.2015

Cemaat niçin yenildi?

 • 11.05.2015

Cemaat’in intiharı

 • 8.02.2015

Ermeni meselesi ve siyasi rejim

 • 7.02.2015

Alevi çözümü

 • 5.02.2015

Alevi meselesi: Kategorik dışlama

 • 4.02.2015

Bir Sünni meselesi

 • 1.05.2015

AKP listesinin analizi (2)

 • 27.04.2015

AKP listesinin analizi (1)

 • 23.04.2015

Bazı basit gerçekler

 • 22.04.2015

Bir gün biri başdanışman olmuş...

 • 19.04.2015

Bakur’un sıradan ve öngörülebilir hikâyesi

 • 16.04.2015

Yeni Türkiye (6): Ülke

 • 14.04.2015

Yeni Türkiye (5): Siyaset

 • 12.04.2015

Yeni Türkiye (4): Toplum

 • 9.02.2015

‘Beyaz’ hastalanma

 • 8.02.2015

Yeni Türkiye (3)

 • 6.04.2015

Yeni Türkiye (2)

 • 2.04.2015

Yeni Türkiye (1)

 • 1.04.2015

AKP’nin sorumluluğu

 • 30.03.2015

Duygu siyaseti

 • 27.03.2015

Kutuplaşma kime yarıyor?

 • 24.03.2015

Demokratik ortaklaşmaya davet

 • 23.03.2015

HDP’nin dört yolu

 • 20.03.2015

Af bir lütuf değil

 • 17.03.2015

Çözümün gerçekçi koşulları

 • 15.03.2015

Zihniyet açılımından çözüm arayışına

 • 13.03.2015

Nasıl oldu da barışa dönüldü?

 • 10.03.2015

İlişkinin zihniyeti ve çözüm süreci

 • 8.03.2015

HDP barajı geçiyor mu?

 • 5.03.2015

Tarhan Bey’le başkanlık konuşması

 • 3.03.2015

Başkanlık tartışması (5)

 • 2.03.2015

Başkanlık tartışması (4)

 • 27.02.2015

Başkanlık tartışması (3)

 • 25.02.2015

Başkanlık tartışması (2)

 • 23.02.2015

Başkanlık tartışması (1)

 • 20.02.2015

AKP’nin başarı çıtası

 • 18.02.2015

Faiz üzerine küçük bir not

 • 16.02.2015

Erdoğan’ın zihniyeti

 • 13.02.2015

Erdoğan’ın liderliği

 • 11.02.2015

Otoriter iktidarla demokratikleşme olur mu?

 • 9.02.2015

Kaderin ironisi: Erdoğan’ın karizması

 • 6.02.2015

İnkârcı dil ve takiyeye dönüş

 • 4.02.2015

Otoriterleşme ve İslamileşme

 • 2.02.2015

Barıştan sonraki ilk gün…

 • 30.01.2015

Özgürlükçü bağnazlık

 • 28.01.2015

Çomak sokma siyaseti

 • 26.01.2015

Kutuplaşma ve sağduyu

 • 23.01.2015

Sistemik yolsuzluğa ne diyorsunuz?

 • 20.01.2015

Özgürlük tiyatrosu

 • 18.01.2015

Komisyon kararının rasyoneli

 • 15.01.2015

Komisyon’un anlam dünyası

 • 14.01.2015

Kouachi ve Charlie

 • 12.01.2015

Çırpınış

 • 9.01.2015

Organ nakli stratejisi

 • 7.01.2015

Aranan kamuoyu burada bulunmuyor

 • 5.01.2015

Yeni bir dinamiğin eşiğinde

 • 3.01.2015

Laik siyasetçi depresyonu

 • 31.12.2014

Laik aydınlar niçin etkisiz?

 • 29.12.2014

Bir Kandil analizi

 • 26.12.2014

Bilinçli cehalet ve ahmaklık cemaati

 • 24.12.2014

Düşünmek isteyenlere

 • 21.12.2014

Bizim hikâyemiz ne?

 • 18.12.2014

Yüzeysel Doğu tehlikesi

 • 17.12.2014

Üzerimizdeki hayalet

 • 14.12.2014

Yeniden ‘kendimizi’ aramak

 • 12.12.2014

Yolsuzluklar AKP’nin suiistimal edilmesidir

 • 10.12.2014

Kurumların karakteri

 • 8.12.2014

Çözümün kaderi Kürtlerin elinde

 • 5.12.2014

Seçim tahmini

 • 3.12.2014

Hafıza tazeleme

 • 1.02.2014

Hizmet niçin kaybetti?

 • 27.11.2014

Hizmet geleceği hak etmek istiyorsa…

 • 25.11.2014

Nifak karşısında sukut edenlere…

 • 23.11.2014

Haklıyken kendine zarar vermek

 • 20.11.2014

AKP’nin başarısız kaldığı üç alan

 • 19.11.2014

KCK Kürtleri hak ediyor mu?

 • 17.11.2014

Hukukun siyasallığı ve bir filozof

 • 13.11.2014

Ya MGK’lar daha da uzarsa?

 • 11.11.2014

Türkiye’nin postmodern dönemi

 • 10.11.2014

Kaybeden taraf AKP mi?

 • 7.11.2014

İkilemler 7: Hukuk ve toplum

 • 5.11.2014

İkilemler 6: İhtilal ve hukuk

 • 3.11.2014

İkilemler 5: Sandık ve hukuk

 • 30.10.2014

PYD için kaybet/kaybet mi?

 • 29.10.2014

İkilemler 4: Adil yargılanma ve hukuksuzluk

 • 28.10.2014

İkilemler 3: Muktedir ve mağdur

 • 27.10.2014

İkilemler 2: Sağcılık ve reformculuk

 • 23.10.2014

İkilemler 1: Otoriterlik ve çözüm

 • 22.10.2014

Oskar olmanın dayanılmaz cazibesi

 • 20.10.2014

Zihniyetin keşfi

 • 16.10.2014

Akılsızlık ve hayal kırıklığı

 • 15.10.2014

Kaybet / kaybet…

 • 13.10.2014

Kör gözüm parmağına

 • 10.10.2014

AKP döneminin basit gerçekleri

 • 7.10.2014

Kürtler de yanıldı

 • 6.10.2014

HSYK: Vesayetin tortusu

 • 3.10.2014

Kürt hareketinde nörotik sapma mı?

 • 1.10.2014

Otoriter iktidarla demokratikleşme olur mu?

 • 29.09.2014

Cumhurbaşkanı’nın zihniyeti

 • 26.09.2014

Yeniyi kuracaklara bir Erbil mektubu

 • 23.09.2014

Ermeniler bir sivil toplum projesi mi?

 • 22.09.2014

Darbecilerin yoğrulabilir hamur hayali

 • 19.09.2014

Müslümanların demokrasi macerası

 • 17.09.2014

Kamusal alanın cemaatçi fethi

 • 15.09.2014

AKP çamur zeminde koşamaz

 • 11.09.2014

Burnunu sürtme sırası

 • 9.09.2014

İslami olanın dönüşümü

 • 8.09.2014

Türkiye İslamileşiyor mu?

 • 5.09.2014

‘Sizleri sahih adınızla çağırdım…’

 • 3.09.2014

Bir Türkiyeli olarak…

 • 1.09.2014

Bir Ermeni olarak…

 • 29.08.2014

Palyaçonun cehennemi

 • 26.08.2014

Azınlıkların en hakiki sınavı

 • 24.08.2014

İnşa sürecinin kırılgan ayağı

 • 21.08.2014

Geçiş sürecinde iktidar nasıl denetlenecek?

 • 20.08.2014

Nasıl bir başbakan?

 • 18.08.2014

Sonuçlar gelecek için ne söylüyor?

 • 14.08.2014

Gül beklenirken Erdoğan 'Yeni AKP'yi kuruyor

 • 13.08.2014

Oylar samimiyete ve sahiciliğe

 • 10.08.2014

AKP’nin tarihsel misyonu

 • 8.08.2014

İdeal cumhurbaşkanı aranırken

 • 6.08.2014

Azınlıkların en hakiki sorusu

 • 3.08.2014

Hatip Dicle ile Kürtlere yolculuk

 • 31.07.2014

Hatip Dicle diye biri…

 • 30.07.2014

Erdoğan’ın liderliği

 • 27.07.2014

İsrail, Güney Amerika’da olsaydı

 • 24.07.2014

‘Millet’ sakat doğmasın!

 • 22.07.2014

Laik/sol çevre karikatürleşmek zorunda mı?

 • 20.07.2014

CHP’nin beklenen hali

 • 17.07.2014

CHP’nin bilinen hali

 • 16.07.2014

Twitter: Kişiliğe kişiliksiz cila

 • 14.07.2014

Nesneleşen aydınlar

 • 11.07.2014

Kimliksel aptallık

 • 9.07.2014

Kimlikleşme ve aptallaşma

 • 7.07.2014

‘Çalıyorlar ama çalışıyorlar‘

 • 3.07.2014

Siyasetin özgürleşmesi

 • 1.07.2014

Anti AKP hayalleri

 • 30.06.2014

Rodrik niçin rahatlayamıyor?

 • 26.06.2014

Apolitik ve temiz hayaller

 • 25.06.2014

Manevi yük ve nörotik refleks

 • 22.06.2014

Paradigma ve makas

 • 20.06.2014

‘Orta demokrasi’ seviyesinde miyiz?

 • 18.06.2014

İhtilalin açtığı yolda

 • 16.06.2014

‘Çözüm’ barış sürecinden ayrışıyor

 • 13.06.2014

Geçmiş ruhun yeni zamanı

 • 11.06.2014

Zamanın ruhu

 • 28.05.2014

Manevî yalnızlık sendromu

 • 22.05.2014

Hukuk, adaleti sağlar mı?

 • 14.05.2014

Nasıl demokrasi olunur?

 • 9.05.2014

Demokratikleşerek demokrasi olunur mu?

 • 7.05.2014

Demokrasi tuzağı

 • 5.05.2014

Batı’nın anlamadığı boğa ve binicisi

 • 2.05.2014

Berrak bir su ararken

 • 30.04.2014

Büyük dönüşümün beklenen adımı

 • 28.04.2014

AKP ve yeni milliyetçilik

 • 25.04.2014

Millilik: Ulusalcılardan AKP’ye

 • 23.04.2014

Cumhurbaşkanlığı sürecinin ikilemi

 • 21.04.2014

Bir gün herkes AKP’li olur mu?

 • 18.04.2014

Kendini kandırmak serbest

 • 16.04.2014

Devrimin içinden

 • 14.04.2014

Halk ihtilâli

 • 11.04.2014

Geçmiş olsun

 • 9.04.2014

Anormal seçimin normal sonucu

 • 7.04.2014

Demokrasiye tutunan kazandı

 • 4.04.2014

Seçimin kaybedeni

 • 2.04.2014

Kötüye gidişin sorumlusu kim?

 • 30.03.2014

Seçimler geçmişin sınavı mıdır?

 • 27.03.2014

Yolsuzluk niçin önemli olmadı?

 • 26.03.2014

Twitter gövde gösterisi

 • 23.03.2014

‘Tek istediğimiz insanlık’

 • 20.03.2014

‘Tek istediğimiz adalet’miş

 • 19.03.2014

Gözleri bağlı olanlar

 • 16.03.2014

Yeni koalisyonun yeni devleti

 • 13.03.2014

Yüreğime su serpildi

 • 12.03.2014

İradesiyle şeffaflaşmayan kaybedecek

 • 9.03.2014

Garabet

 • 7.03.2014

Başbakan istifa etsin mi?

 • 5.03.2014

Bu MİT yasası da neyin nesi?

 • 2.03.2014

Çamurun içinde şeffaflaşma

 • 27.02.2014

Fişleme, liyakat ve riyakârlık

 • 26.02.2014

Havuz niçin sorun olmuyor?

 • 23.02.2014

Sahte siyasetin tıkandığı nokta

 • 20.02.2014

Çıplak savaşın zirvesi

 • 19.02.2014

İstanbul’u kim alacak?

 • 16.02.2014

İnternet düzenlemesi ve komplo

 • 13.02.2014

Yargının gerçek yüzü

 • 12.02.2014

Meselenin adını koyalım

 • 10.02.2014

Garip ama gerçek

 • 6.02.2014

Başbakan otoriterleşti mi?

 • 5.02.2014

AKP ikilemleri

 • 2.02.2014

Kavga ortasında basit sorular

 • 30.01.2014

Aydınlar bildiri yazmış

 • 29.01.2014

Sevan Nişanyan diye bir adam

 • 26.01.2014

Her şey gayet normal

 • 23.01.2014

Freni patlamış kamyonlar

 • 22.01.2014

Zehirli kan ve futbol

 • 19.01.2014

Demokrasi öncesinde bu işler böyle olur

 • 16.01.2014

Son sözü kim söyleyecek?

 • 15.01.2014

İdeal durum ve siyaset

 • 12.01.2014

Yargıya niye güvenelim?

 • 9.01.2014

Yargı, siyaset girdabında savrulurken

 • 8.01.2014

Doğal yatkınlığımız olarak ‘fişleme’

 • 5.01.2014

Armut ağzınıza düşmeyebilir

 • 3.01.2014

Kürtlerin aklı herkese lazım

 • 1.01.2014

Herkes çok şaşırabilir

 • 29.12.2013

Aldatıcı dengeler

 • 26.12.2013

Noel ve fitne

 • 25.12.2013

Tek sesli koroların düeti

 • 22.12.2013

Şeffaflaşma

 • 19.12.2013

CHP’nin makus talihi

 • 18.12.2013

Kafes

 • 15.12.2013

Batı, PKK’nın derdine çare mi?

 • 12.12.2013

PKK’nın önündeki yollar

 • 11.12.2013

Tasfiye

 • 8.12.2013

Türkiyelileşme ve HDP

 • 5.12.2013

Kürt meselesinin aritmetiği

 • 4.12.2013

PKK’nın ikilemi

 • 1.12.2013

Kader

 • 28.11.2013

Dershaneler

 • 27.11.2013

Öcalan örgüte hakim mi?

 • 24.11.2013

PKK niye acilci oldu?

 • 21.11.2013

Pişmanlık ve umut

 • 20.11.2013

Erdoğan niye kazanıyor?

 • 17.11.2013

Muhafazakârlar ve diğerleri

 • 14.11.2013

Muhafazakâr açılımı

 • 13.11.2013

Muhafazakârların imtihanı

 • 10.11.2013

Melezleşme ve Gezi

 • 7.11.2013

Değişim ve melezleşme

 • 6.11.2013

Başörtüsü

 • 3.11.2013

AKP ve bütünleştirici kutuplaşma

 • 31.10.2013

Kutuplaşma mı?

 • 30.10.2013

AB bizi niye demokratikleştiremiyor?

 • 27.10.2013

Hukukun inşası olarak demokrasi

 • 24.10.2013

Hukukun konuşulmayan sıkıntıları

 • 23.10.2013

Hukuk sevenler için

 • 20.10.2013

Demokrasi ve sandık

 • 17.10.2013

Kendi halinde bir futbol yazısı

 • 16.10.2013

Siyasetçiler hâlâ anlamadı

 • 13.10.2013

Laik kesimin siyaseti

 • 10.10.2013

Kürtler hangi siyasete hazır?

 • 9.10.2013

AKP’nin reform stratejisi

 • 6.10.2013

Kürtlere mini paket

 • 3.10.2013

Geri dönüşü olmayan yolda

 • 2.10.2013

Kutuplaşma ve zavallılık

 • 29.09.2013

Gezi artık bir proje

 • 26.09.2013

Gezi’nin iğdiş edilmesi

 • 25.09.2013

Riskler ve hükümetin stratejisi

 • 22.09.2013

Muhataplık meselesi

 • 19.09.2013

Bilek güreşi

 • 18.09.2013

Dostça tahammüle davet

 • 15.09.2013

Muğlâklığın hikmeti

 • 12.09.2013

Fethiye’nin yası

 • 11.09.2013

Af eşitlemesi

 • 8.09.2013

Af eşitlemesi

 • 8.09.2013

Medyada kalite ve piyasa

 • 5.09.2013

Medya ve aktörleşme

 • 4.09.2013

Dış politikada gerçekçilik

 • 1.09.2013

Sosyal körlük ve fetih

 • 29.08.2013

Arafta salınım

 • 28.08.2013

Güneydoğu notları (17): Barış

 • 25.08.2013

Güneydoğu notları (16): Çözüm

 • 22.08.2013

Güneydoğu notları (15): ‘Türkler’

 • 21.08.2013

Güneydoğu notları (14): Kürtler

 • 18.08.2013

Yargıda anlama yetersizliği

 • 15.08.2013

‘Eski’ Türkiye’ye dair

 • 14.08.2013

Bir ‘milli’ deneyim: Ergenekon

 • 11.08.2013

Güneydoğu notları (13): Milliyetçiler

 • 8.08.2013

Güneydoğu notları (12): Mustazaflar

 • 7.08.2013

Güneydoğu notları (11): İslamcılar

 • 4.08.2013

Güneydoğu notları (10): Araplar

 • 1.08.2013

Güneydoğu notları (9): Korucular

 • 31.07.2013

Gezi’nin parazitleri

 • 28.07.2013

Güneydoğu notları (8): Yozlaşma

 • 25.07.2013

Güneydoğu notları (7): Gelecek

 • 24.07.2013

Gezi’nin ahlakı kimden sorulacak?

 • 21.07.2013

Kararı kim ve nasıl verecek?

 • 19.07.2013

Bireyci batıcılar

 • 17.07.2013

Bizim çocuklar darbe yapmış...

 • 15.07.2013

‘Yeni’ gençler ‘diktatöre’ karşı!

 • 11.07.2013

Laik kesimin ‘işkencecisi’

 • 10.07.2013

Gezi’nin yapıcı misyonu

 • 7.07.2013

Seyircinin muhtemel depresyonu

 • 4.07.2013

Kürt siyaseti Gezi’ye mi çıkıyor?

 • 3.07.2013

Eksik doğrunun çocukları

 • 30.06.2013

Yönetmeye ehil olmak

 • 27.06.2013

Geçici körlük ve küçülen bardak

 • 26.06.2013

‘Duran adam’ ve ‘pısırıklar’

 • 24.06.2013

Laik burjuvazinin Gezi’ntisi

 • 20.06.2013

Gerçek ve hayal

 • 19.06.2013

Yeni olan çocukluk muydu?

 • 16.06.2013

Güneydoğu notları (6): Kalıplaşma

 • 13.06.2013

Güneydoğu notları (5): BDP

 • 12.06.2013

Ergenliğin hazin siyaseti

 • 9.06.2013

Güneydoğu notları (4): Siyaset

 • 6.06.2013

Güneydoğu notları (3): Olgunluk

 • 5.06.2013

Siyasi aklın dumuru

 • 3.06.2013

Güneydoğu notları (2): Çoğulculuk

 • 31.05.2013

Güneydoğu notları (1): Deprem

 • 29.05.2013

Medyanın dar alanında

 • 12.05.2013

Anayasayı tabii ki onlar yapacak!

 • 9.05.2013

Siyasette zihniyet kayması

 • 8.05.2013

1915: Ermeniler ne yapmalı?

 • 6.05.2013

1915: Ermeniler neyi yapmamalı?

 • 2.05.2013

1915: Zorluk nerede?

 • 1.05.2013

1915: Türkiye ne yapabilir? (3)

 • 28.04.2013

1915: Türkiye ne yapabilir? (2)

 • 25.04.2013

1915: Türkiye ne yapabilir?

 • 24.04.2013

‘Pasif içicilik’ hali

 • 21.04.2013

‘Geri’ demokrasiden kurtulma serüveni

 • 18.04.2013

Barış ‘yeni’ anayasayı kolaylaştırmıyor!

 • 17.04.2013

Niçin önce barış?

 • 14.04.2013

Hasan Cemal ne demişti?

 • 11.04.2013

‘Yeni sol’: AKP ve BDP

 • 10.04.2013

Terörle mücadelenin ‘dili’

 • 3.04.2013

CHP artık normal değil

 • 31.03.2013

Barışa konuşarak yürümek

 • 28.03.2013

Barış yapmaktan toplum olmaya

 • 27.03.2013

Mesaj basit, ama anlayana

 • 24.03.2013

Aydınlarımız telaşta

 • 21.03.2013

Fıtrat ve gerçek

 • 20.03.2013

Barıştan rahatsız laikler

 • 17.03.2013

Tarafsız gazetecilik masalı

 • 14.03.2013

Basının demokratlığı

 • 13.03.2013

Medya, siyasetle özgürlük arasında

 • 10.03.2013

Kandil, Öcalan’a ne diyor?

 • 7.03.2013

Öcalan, Kandil’e ne diyor?

 • 6.03.2013

Tutanak sızdırmanın basit anatomisi

 • 3.03.2013

Artık biz, o bize benzemiyoruz!

 • 28.02.2013

Olayın adını koyalım

 • 27.02.2013

Bu hizmet kime?

 • 24.02.2013

Yeni CHP’nin bitiş düdüğü

 • 21.02.2013

Laik burjuvazide yeni yönelimler

 • 20.02.2013

Son kez Dani Rodrik

 • 17.02.2013

Sülhe ses verenler için

 • 14.02.2013

Yargıyı siyasetten arındırmak

 • 13.02.2013

Balyoz gerçekleri

 • 10.02.2013

Merak etmeyin CHP’ye bir şey olmaz!

 • 7.02.2013

Vesayet sonrası fetret mi?

 • 6.02.2013

Dani Rodrik’in gerçekleri

 • 3.02.2013

AKP’nin Kürt stratejisi

 • 31.01.2013

AKP risk mi alıyor?

 • 30.01.2013

AKP’nin cesaretini takdir edebilmek

 • 27.01.2013

Dani Rodrik’e kim komplo kurdu?

 • 25.01.2013

AKP’ye gerçekçi bakış

 • 24.01.2013

AKP samimi mi?

 • 23.01.2013

Olgunlaşma

 • 20.01.2013

Kürt meselesini kim çözer?

 • 17.01.2013

Laiklik: AKP’nin tutkalı

 • 16.01.2013

Milliyetçilerin kritik değeri

 • 13.01.2013

İslamcılar nerede duruyor?

 • 10.01.2013

Nerede duruyoruz?

 • 9.01.2013

Kürt meselesi çözülecekse...

 • 6.01.2013

Toplum olma arzusu

 • 3.01.2013

Kürt meselesinin gölgesinde

 • 2.01.2013

Değişim ve ‘Atatürkçü’ler

 • 30.12.2012

Brutus Bakanlığı

 • 27.12.2012

Hazımsızlık

 • 26.12.2012

Ucuz muhalefet

 • 23.12.2012

Rasyonel keyfilik dönemi

 • 20.12.2012

AKP’den BDP’ye davet

 • 19.12.2012

Laik gazeteciliğin ruh hali

 • 16.12.2012

Laik aydın siyaseti

 • 13.12.2012

Erdoğan, laiklerin afyonu mu?

 • 12.12.2012

Tutarsızlığın rasyoneli

 • 9.12.2012

Mumcu’dan Selek’e

 • 7.12.2012

AKP’nin ombudsman tercihi

 • 5.12.2012

Çözümün zemini

 • 2.12.2012

Müzakereye doğru

 • 29.11.2012

Kürt siyaseti akıllı olamaz mı?

 • 28.11.2012

Siyaset dışlanınca

 • 25.11.2012

PKK niçin muhatap değil?

 • 22.11.2012

PKK: Fırsat ve basiretsizlik

 • 21.11.2012

Kürt siyaseti niçin acilci?

 • 18.11.2012

Acilcilik ‘siyaset’ olduğunda

 • 15.11.2012

Siyaset yerine açlık grevi

 • 14.11.2012

Çamurlu yollarda...

 • 11.11.2012

Genelleme ihtiyacı

 • 8.11.2012

Kolaycılık

 • 8.11.2012

Ulusalcılık niçin işlevsel?

 • 4.11.2012

‘Doğruları’ söyleyince AKP değişir mi?

 • 1.11.2012

AKP’den gocunmak

 • 31.10.2012

Travmanın arka planı

 • 25.10.2012

AKP değişti mi?

 • 24.10.2012

AKP travması

 • 21.10.2012

Anlamak isteyene (2)

 • 18.10.2012

Anlamak isteyene

 • 17.10.2012

Özgür ifadenin niyeti meselesi

 • 14.10.2012

Nefret suçu bir yanılsama mı?

 • 11.10.2012

Ağız ve kulak

 • 10.10.2012

Siyasetin ruh hali

 • 4.10.2012

Uzun ince yola mahkûm...

 • 3.10.2012

İfade özgürlüğü neyi koruyor?

 • 30.09.2012

Sol'un ikinci aşaması

 • 27.09.2012

Balyoz ve Yedi Kilise

 • 26.09.2012

Liberallerin demokratlığı

 • 23.09.2012

AKP'nin demokratlığı

 • 20.09.2012

Sol'un demokratlığı

 • 19.09.2012

Nihayet savaş

 • 16.09.2012

Demokratlık3

 • 13.09.2012

Demokratlık

 • 9.09.2012

Zihniyet 3

 • 6.09.2012

Zihniyet 2

 • 5.09.2012

Zihniyet (1)

 • 2.09.2012

Birkaç değinme

 • 30.08.2012

Demokratik temsilden İslamcılığa

 • 29.08.2012

Müslümanlığın sınırı olarak İslamcılık

 • 26.08.2012

İslamcılığa teslim olmak(2)

 • 23.08.2012

İslamcılığa teslim olmak (1)

 • 22.08.2012

İslamcılık Müslümanlara karşı mı?

 • 19.08.2012

İslamcılık seküler eşikte

 • 16.08.2012

İslamcı endişe

 • 15.08.2012

Şiddet ve sekülerleşme

 • 12.08.2012

Dindarın siyaset yolu

 • 9.08.2012

Seküler İslamcılık

 • 8.08.2012

Kefareti ödeme zamanı

 • 5.08.2012

Kurucu unsur: Hukuksuz zorbalık

 • 2.08.2012

Kurucu unsur: Hukukî zorbalık

 • 1.08.2012

Emin adımlarla yerinde sayan parti

 • 29.07.2012

Seküler dindarlık, yeni merkez ve sağcılaşma

 • 26.07.2012

Tarihin rövanşı

 • 25.07.2012

Siyaset tutulması

 • 22.07.2012

Kadınlar ve özeleştiri

 • 19.07.2012

Devrim ve özeleştiri

 • 18.07.2012

Diyanet gayrimeşruluk yolunda

 • 15.07.2012

EDP'nin şansı var mı?

 • 12.07.2012

Yarı-başkanlık ve siyaset

 • 11.07.2012

Liberal misyonerler ve zavallılık üzerine

 • 8.07.2012

Cezalandırma hevesi

 • 5.07.2012

Sessiz devrimin mahkemeleri

 • 4.07.2012

Kürtajı yasaklamak niçin zor?

 • 1.07.2012

Müstahak olmak

 • 28.06.2012

Ahlaki idrak

 • 27.06.2012

AKP'nin yeni cumhuriyeti

 • 24.06.2012

Kürtaj ve meşruiyet

 • 20.06.2012

Günah işleme özgürlüğü

 • 17.06.2012

Kürtaj döngüsü

 • 14.06.2012

Narsizmin körlüğü

 • 13.06.2012

Değerler buluşması

 • 10.06.2012

Ustanın çıraklık dönemi

 • 7.06.2012

İktidar alanı balçıklaşınca

 • 6.06.2012

Solcu aydın

 • 3.06.2012

Sol ve siyaset

 • 31.05.2012

Sol ve ideoloji

 • 30.05.2012

Sol ve toplum

 • 27.05.2012

Sol ve kimlik

 • 24.05.2012

Sol ve şiddet

 • 23.05.2012

Kötülüğün cisimleşmesi

 • 20.05.2012

Liberalizmin ardından 2

 • 17.05.2012

Liberalizmin ardından1

 • 16.05.2012

Sosyalizmin ardından

 • 13.05.2012

Rövanş korkusu

 • 10.05.2012

Tarafgirlik tuzağı

 • 9.05.2012

Sanatçılar demokrat mı?

 • 6.05.2012

Hakikatin karşısındaki duruş

 • 3.05.2012

Ermeni meselesinde şifalı el

 • 2.05.2012

Gerçekçi olmanın koşulu

 • 29.04.2012

Gerçekçi olmanın zamanı

 • 26.04.2012

Adını siz koyun!

 • 25.04.2012

İhtida ve asimilasyon

 • 22.04.2012

Hâlâ asimilasyon mu öneriliyor?

 • 19.04.2012

AKP'ye kategorik reddiye

 • 18.04.2012

Eski stratejinin yeniliği

 • 15.04.2012

Hizmet ve siyaset

 • 12.04.2012

İzahtan vareste bir durum

 • 11.04.2012

Cemaat'in sorumluluğu

 • 8.04.2012

Nesnellik ve sorumluluk

 • 5.04.2012

Bir Ergenekon suistimali

 • 4.04.2012

İlkesizliği yadırgamamak

 • 1.04.2012

Kürt meselesinde Türk açılımı

 • 29.03.2012

AKP ikilemleri(5): Demokratlık

 • 28.03.2012

AKP ikilemleri - 4: Devletleşme

 • 25.03.2012

AKP ikilemleri(3) Anayasa

 • 22.03.2012

AKP ikilemleri(2): Kürt meselesi

 • 21.03.2012

AKP ikilemleri(1): İktidar olma

 • 18.03.2012

Rumeli'de yerlilik ve imtiyaz

 • 15.03.2012

AKP-ulusalcı koalisyonu mu?

 • 14.03.2012

Türkiye ne yapmalı?(2)

 • 11.03.2012

Türkiye ne yapmalı? (1)

 • 8.03.2012

Kurucu suç

 • 7.03.2012

Dersim ve 1915

 • 4.03.2012

Eşik

 • 1.03.2012

Bu ayıp hepimize yeter

 • 29.02.2012

Hocalı katliamı

 • 26.02.2012

Temel sorular

 • 23.02.2012

Ayıklamalar

 • 22.02.2012

Ermeni tehciri

 • 19.02.2012

Türk/Ermeni meselesi

 • 16.02.2012

Rumeli göçmenliğinde aktif unutma

 • 15.02.2012

Kuşatma ve darbe

 • 12.02.2012

Kürt meselesinde üçüncü yol

 • 9.02.2012

Karanlığın sorgulanması ve sol

 • 8.02.2012

Hrant'ın parazitleri

 • 5.02.2012

Hrant'ın arkadaşları

 • 2.02.2012

Rumeli kimliğinde devlet

 • 1.02.2012

Siyasî hamle olarak Uludere katliamı

 • 29.01.2012

AKP'nin Dink sıkıntısı

 • 26.01.2012

Türkiye kendini aldatıyor

 • 25.01.2012

Anlamadığımız tarih

 • 22.01.2012

Soytarı artık çıplak

 • 19.01.2012

Anlamadığımız hukuk

 • 18.01.2012

Rumeli göçmenleri

 • 15.01.2012

Sağduyu ve duyarsızlık

 • 12.01.2012

Başbuğ nerede yargılansa?

 • 11.01.2012

Rumeli'nin sürülmüş çocukları

 • 8.01.2012

Anadolu'nun 'şeytanlaştırılmış' çocukları

 • 5.01.2012

Anadolu'nun 'hasta' çocukları

 • 4.01.2012

Namus zemini

 • 1.01.2012

İstemesek de şeffafız!

 • 29.12.2011

Yeldeğirmenleriyle savaş

 • 28.12.2011

Tuzak ve bataklık

 • 25.12.2011

Kürt meselesinde aydınlar (2)

 • 22.12.2011

Kürt meselesinde aydınlar (1)

 • 21.12.2011

'Haydi gençler hapse!'

 • 18.12.2011

Yeni anayasa yapılamaz'cılar

 • 15.12.2011

Anayasa kadük doğmasın!

 • 14.12.2011

Dostumun bana ihtiyacı olmuş

 • 11.12.2011

Yargıya vicdani ret

 • 8.12.2011

Liberallerde meşruiyet ve kırmızı çizgiler

 • 7.12.2011

Dersim özrünün anlamı

 • 4.12.2011

Kürtlere Hrant Dink sorusu

 • 1.12.2011

Kötülüğün siyaseti

 • 30.11.2011

AKP, Cumhuriyet'i devralıyor

 • 27.11.2011

Kim demokrat, kim steril?

 • 24.11.2011

CHP'de ulusalcı el koyma arayışları

 • 23.11.2011

Yirmi beş kuruşa açma da yok

 • 20.11.2011

Devletin 'millici' konsolidasyonu

 • 17.11.2011

Yeni Osmanlıcılık

 • 16.11.2011

Erkekler ve demokratlaşma

 • 13.11.2011

Geriliğin onuru

 • 10.11.2011

Anlamak bu kadar zor mu?

 • 9.11.2011

Bir zihniyet

 • 6.11.2011

Basiret ve şehvet

 • 4.11.2011

Mukabil intihar: KCK operasyonu

 • 2.11.2011

Dindarların ataerkil adaleti

 • 30.10.2011

Tahrir'den bu yana itiraz ve siyaset

 • 27.10.2011

Yozlaşma

 • 26.10.2011

Delirmek

 • 23.10.2011

Şiddette mütekabiliyet

 • 19.10.2011

Kürt meselesinde iki zihniyet

 • 16.10.2011

Karayılan'ın eksi hanesi

 • 13.10.2011

Karayılan'ın artı hanesi

 • 12.10.2011

Türkiye nasıl küresel aktör oldu?

 • 9.10.2011

Kürt meselesinde asimetri

 • 6.10.2011

Kürt meselesinde simetri

 • 5.10.2011

Kürt siyasetinin eksiği

 • 2.10.2011

Solun trajedisi

 • 29.09.2011

Şiddetin sorumluluğu

 • 28.09.2011

İlke, siyaset ve mağduriyet

 • 25.09.2011

Ahmaklık veya aymazlık

 • 22.09.2011

'Boş sözün' bittiği yer

 • 21.09.2011

Namuslu bir devlet...

 • 18.09.2011

Dinler ve sosyalizm

 • 15.09.2011

Solun siyaset yolu

 • 14.09.2011

Sosyalistler ve siyaset

 • 11.09.2011

Haklı olmak yetmiyor

 • 8.09.2011

Solculuk ve Kürt siyaseti

 • 7.09.2011

Kürt siyasetinin egosu

 • 4.09.2011

Devletin 'Kürt siyaseti'

 • 1.09.2011

Namerdin helal sütü

 • 28.08.2011

Meselenin ruhu

 • 25.08.2011

Kürt siyasetinin intiharı

 • 24.08.2011

Temsil ve sorumluluk

 • 21.08.2011

Hedef mi, muhatap mı?

 • 18.08.2011

Modernist hayalin 'çoğulcu' senaryosu

 • 14.08.2011

Otoriter özerklik

 • 11.08.2011

Demokratik özerklik

 • 10.08.2011

Akut ve kronik

 • 7.08.2011

Harakiriden hisseler

 • 4.08.2011

Asker ve mağduriyet

 • 3.08.2011

Harakiri

 • 31.07.2011

Hastalık

 • 28.07.2011

Mağduriyet ikilemi

 • 27.07.2011

Mağdurun güç siyaseti

 • 24.07.2011

Sol'un, Çarşı'dan öğrenebileceği...

 • 21.07.2011

Kürtler çözüm istiyor mu?

 • 20.07.2011

İtiraf

 • 17.07.2011

AKP'yi anlamak

 • 14.07.2011

Talih

 • 13.07.2011

Muhatabınız siyasetinizdir

 • 7.07.2011

Galip Ensarioğlu'nu duymak...

 • 6.07.2011

Aysel Tuğluk'u duyalım...

 • 30.06.2011

Çandar raporu: Çözüme davet

 • 29.06.2011

Ustalık ve olgunluk

 • 26.06.2011

Rejimin sınavları

 • 23.06.2011

Seçim çıkarsamaları

 • 22.06.2011

Başarının sırrı

 • 19.06.2011

Seçmen farkı

 • 16.06.2011

İnşa dönemi

 • 15.06.2011

Geniş fotoğraf

 • 9.06.2011

Ucubenin geri dönüşü

 • 8.06.2011

Diyarbakır mitingleri

 • 5.06.2011

Kürtlerin statüsü

 • 2.06.2011

Helal olsun şu sosyal bilime!

 • 1.06.2011

Kasetlerin anlamı

 • 29.05.2011

Ulusalcılık ovaya iniyor

 • 25.05.2011

Karşılaşmalar

 • 19.05.2011

Yumuşak ulusalcılığa doğru

 • 18.05.2011

Namuslu bir biçimde!

 • 15.05.2011

Türk siyasetinin çıtası

 • 12.05.2011

Kürt siyasetinin çıtası

 • 11.05.2011

Bizim mahalle (4)

 • 8.05.2011

Bizim mahalle (3)

 • 5.05.2011

Bizim mahalle (2)

 • 5.05.2011

Bizim mahalle (1)

 • 1.05.2011

Tarihe kayıt

 • 27.04.2011

Demokrasinin tek parti dönemi

 • 21.04.2011

Anayasa ittifakı

 • 20.04.2011

Toplumu tanımak

 • 17.04.2011

Galiba ABD laikleri tanıyor

 • 14.04.2011

ABD'nin öğrenme süreci

 • 12.04.2011

'Demokratlar' planın parçası mı?

 • 10.04.2011

Erkek söyleminde kadın

 • 7.04.2011

İslami modernlik

 • 5.04.2011

İslamcı modernliğin krizi

 • 3.04.2011

Başörtülü kadınlar

 • 31.03.2011

Kaçak güreş

 • 30.03.2011

Aile: Nereden nereye?

 • 29.03.2011

Aile: Nereden nereye?

 • 27.03.2011

İslami aydınların sınavı

 • 24.03.2011

İslami aydınların 'körlüğü'

 • 23.03.2011

CHP-BDP işbirliği?

 • 20.03.2011

Yeni Anayasada kim söz sahibi olacak

 • 15.03.2011

Resmi İlanlar

Hack Forum Hacker Forum Hack Forumu Warez Forumu Hacker Sitesi Hacking Forum illegal forum illegal forum sitesi warez scriptler nulled forum crack forumu hacking forumu illegal hack forumu hacking forums