• 15.06.2017 00:00
  • (2337)

 Zeytinlik sahalarında yatırım yapılmasına izin verecek 2. maddenin Sanayi Komisyonu'nda dört partinin ortak önergesiyle tasarıdan çıkarılmasına ilişkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı FARUK ÖZLÜ yüreğinden geçenleri faş etti:

"Bazı STK'lar bu süreçte ilin valisine, gıda tarım hayvancılık il müdürü ve bakana güvenmediklerini söylediler. Bunları doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.

15 gündür sanayicilerimizi yağmacı diye ifade eden söylemle karşı karşıya kaldık.

Getirdiğimiz 2. maddedeki sistemde bir yanlış ve kusur olmadığını buna inandığımızı ifade etmek istiyorum.

 Alternatif önerilere açık olduğumuzu her zaman ifade ettik. Bu konuda maalesef bir öneri gelmedi.

Reddetmekle sorun çözülmüyor.

Türkiye'de zeytinlik sahası tanımı ve zeytinlik sahalarıyla ilgili karar alacak bir yapılanmaya adına ne derseniz deyin ihtiyaç var.

Bu ihtiyaç giderilmediği sürece 17-20 defa bu yasa yine gelebilir. Dönmüyor desek de dünya dönüyor."

Düzce Milletvekili Faruk Özlü’nün Akçakoca’da yaşayan bir hemşerisi olarak tüm tecrübemle söyleyebilirim ki, bu girişimler yasa değişikliğine dahi ihtiyaç duymadan mahalli siyasetçiler eliyle devam ettirilecektir.

Zeytinlikler şanslı kendi çevrelerine sahip sakinleri var ve mücadeleden korkmuyorlar.

Akçakoca ve benzeri yerlerde vaziyet hiç de Ege’de gittiği gibi gitmediği için yapılan doğa tahribatlarından ülkemiz kamuoyu haberdar bile değildir.

Doğa cenneti olan Akçakoca’da denize 300 metre mesafede denize paralel uzanan Akçakoca’nın ova diye nitelenecek tek yeri, Pirinçlik bölgesi, kanuna karşı hile ile OSB alanı haline getiriliyor.

Bu ova birinci sınıf tarım arazisi ve birinci sınıf tarım arazilerine OSB yapılamıyor.

Düzce İl Tarım Müdürü Harun Kabaoğlu’nun kamuoyuna açıklamaktan hep kaçındığı İl Tarım Kurulu kararı ile Pirinçlik ovası OSB alanı ile ilan edildi.

Akçakoca’da öyle bakan Faruk Özlü’nün bahsettiği sivil toplum kuruluşlarından bulunmuyor maalesef. Buradaki STK’ar ve siyasi partilerin ilçe teşkilatları böyle zorlu ve aksiyon isteyen mevzulara girmek yerine Ankara merkezli çalışmalar ile ülkeyi kurtarmakla meşguller. (!)

Zeytinlikleri kurtarmak için sanal medyadan açıklamalar yapan birçok hemşerimiz, Pirinçlik bölgesine yapılacak OSB için hep sessiz kaldı.

Böyle olunca kanuna karşı hile ile kurulmak istenen OSB için ben de yardımı Ankara’dan aradım ve Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezinden yardım istedim. Yürütmeyi durdurma kararı için dava açtılar ve yürütmeyi durdurmayı başardılar. Kendilerine bir kere daha teşekkür ediyorum.

Faruk Özlü’nün Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı olması OSB girişimlerini tekrar hızlandırdı ve yürütmeyi durdurma kararının iptali için dava açıldı.

Bu süreç içerisinde mahalli medya üzerinden Faruk Özlü’nün ifade ettiği gibi ne sanayiciler yağmacı olarak nitelendirildi ne de İl valilerine güven duyulmadığı ifade edildi. Açıklamaları hep bu mevzuyu büyük bir siyaset malzemesi yapan Akçakoca Belediye Başkanından ve Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanından mahalli basında yazdığım yazılar ile istedim.

Kanuna karşı hileden kastım nedir onu da izah edeyim. Hile OSB kanuna karşı yapılmaktadır.  Kanuna göre en az üç yer gösterilmeli ve bunlar arasından OSB sahası belirlenmelidir. Ancak Akçakoca’da OSB sahası önceden belirlenmiş daha sonra OSB için harekete geçilmiştir.

Çünkü Akçakoca’da OSB bölgede bulunan büyük boru fabrikaları adına bir kamulaştırma projesi olarak yapılmaktadır. Bu fabrikalar genişleyecek alan bulamadıkları için böyle bir kamulaştırma projesine ihtiyaç duymuşlardır. OSB kurulacak alanın %80’ini özel mülkiyettir.

OSB kanuna aykırı olmasına rağmen OSB’de yer alacak sanayi kuruluşları baştan bellidir. O kadar bellidir ki Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı bunu övünerek açıklamaktan imtina etmemiştir.

Kanuna karşı hile dediğim budur.

Yapılan mücadele sadece hukuk yoluyla ve benim mahalli basında yazdığım birkaç yazıdan ibarettir, mahcup birkaç desteği saymazsak tabii ki.

Akçakoca’da yaşadığım tecrübe sanayi bakanı Faruk Özlü’nün zeytinliklerin sanayi alanına dönüştürülmesi için mücadeleden hiç vazgeçmeyeceğinin ispatıdır.

Birinci sınıf tarım arazilerine sahip çıkılmadığı gibi bu alanlara kanuna karşı hile OSB yapılmasına karşı verilen hukuk mücadelesine dahi sahip çıkılmamış ve destek verilmemiştir.

Zeytin insanlarını kıskanıyorum.

Fındık insanlarından gelen desteklere de çok itibar etmemelerini tavsiye ediyorum.

Fındık bahçelerine sahip çıkmak için parmağını dahi kımıldatmaktan imtina edenlerin destekleri sadece sanal medyada rol çalma çabasından başka bir şey değildir.

Bakanın ihtiyaç dediği şeyden geri dönüş yoktur. Benim Akçakoca’da yaşadığım tecrübede bu gerçeği bir kere daha ortaya çıkarmıştır.

Faruk Özlü’nün bir hemşerisi olarak diyorum ki:

Zeytinlikleri korumak için yapılan mücadele değişikliğin çekilmesi ile bitmedi asıl mücadele şimdi başlıyor.

Zeytinlikler için Akçakoca’dan sanal medyadan destekler verenlerin Faruk Özlü’nün açıklamalarına karşı tepkisizlikleri içimi acıtmıyor dersem yalan söylemiş olurum.