Berrin Sönmez Köşe Yazıları

25 Kasım, Hüda Kaya, Gültan Kışanak

Din, iktidar, ataerki işbirliğiyle yönetim erklerinin politikaların aparatına dönüştürüldüğü ortamda her kadın ve her çocuk gibi gazeteciler, hak savunucuları, politikacılar, Hüda Kaya ve Gültan Kışanak gibi kadınlar, Can Atalay gibi seçilmiş vekiller dahil erk-ek şiddetinden kimse güvende değilse mücadele ortaklaştırılmalı.

 • 25.11.2023

Çirkef çukurundaki insanlığın önünde iki ihtimal var

Dünyanın sürüklendiği karanlık giderek yoğunlaşırken yeni ekonomik ve siyasi sistemler arayışı kaçınılmaz. İnsani gelişmeden umudu kesmediğimiz takdirde feminist kuramlarla daha yaşanabilir bir dünya şekillendirme gücüne de sahibiz. Hangisinin gerçekleşeceğini kestirmek zor olsa da içine yuvarlandığımız çirkef çukuru gibi bir dünya düzeninde uzun süre yaşamak olası değil.

 • 16.11.2023

‘Türkiye Yüzyılı’ Yargıtay eliyle takdim edildi

İktidarın mevcut krizi tırmandıracağı aşikar ama nereye kadar sorusuna cevap vermek güç. Anayasayı değiştirmeleri mümkün görünmüyor. Üstelik referanduma kadar beklemek de istemiyorlar. Bir yasal düzenleme ile anayasa hükümlerini daraltmaları da imkansız. Geriye en hızlı yöntem olarak hak ihlali kararı veren AYM üyelerini istifaya zorlamak kalıyor.

 • 13.11.2023

Zehirli sarmaşık: Neoliberalizm, muhafazakarlık, İslamcılık

Neoliberalizm, muhafazakarlık, İslamcılık... Şer ittifakı diyebileceğimiz bu üç politik tutum sarmaşık gibi birbirine dolanarak, ortak çıkarlarına en uygun kıvamda insanı şekillendirmek için planladığı toplum düzeninde önce aileyi yeniden inşa ediyor. Bireylerden oluşan bir kurum olmaya devam eden aile artık politikanın öznesi olduğunda kaçınılmaz olarak bireyler, özne ailenin nesnesine dönüşüyor, dönüştürülüyor.

 • 10.11.2023

Hâlâ şaşırabiliyor olmak belki en iyi siyasi kuramdır

İktidarın yaptıklarını normalleştirmeden, kanıksamadan eleştirel akıl süzgecinden geçirmeyi ihmal etmeden olayları izlemenin bir diğer adı: Şaşırmak. Şaşırabildiğimiz ölçüde itirazımızı yükseltmek mümkün olur zannımca. İtirazın haklı gerekçeleri bu şaşkınlığın ürünü olacaktır.

 • 6.11.2023

İkinci asrın ilk gününden kadın geleceğine bakış

Cumhuriyet aydınlanmasıyla suyun akış yönünü değiştiren bir sosyal mühendislik yapılmadı. Benzetmek yerindeyse suyun akış yönünde debisi yükseltildi Cumhuriyet'in ilanından sonra. Osmanlı'da başlayan kadın hakları hukukunun oluşumu Cumhuriyet döneminde aynı yönde ama çok daha hızlı ilerleyen adımlarla ve tüm yurttaşları kapsayacak şekilde sürdürüldü.

 • 30.10.2023

Kutlamasız 100. yıla itirazımdır

İktidarın 100’üncü yıl kutlamalarını hangi bahaneyle sönük geçireceğini içten içe merak ediyordum. Cumhuriyetle kavgalı bir ideolojinin iktidarında 100. yılımızı kutlamaya hazırlanırken eminim aynı endişeyi çok kişi yaşıyordu. Aranan bahane Filistin’de bulundu.

 • 23.10.2023

Ayşe Keşir neden EŞİK karşıtı açıklama yaptı?

Eşitlik karşıtı hiçbir politikanın kalıcı olacağı düşünülemez. Şimdi kamu gücüyle, kamu kaynaklarıyla beslenenlerin çıkardığı yüksek sese kulak asmak yerine bir avuç kadının çıkardığı sesin iktidarı ne denli ürküttüğünü görmek ve ibret/ilham almak gerekir.

 • 5.10.2023

Muhalefete sesleniş: AKP çaldığında kapıyı açmayın!

AKP heyetleriyle görüşmeyi kabul edip birlikte fotoğraf veren partiler, Erdoğan Anayasasına icazet vermiş gibi iktidar propagandasına malzeme olacak. Peynir gibi sunulan Evren anayasasından kurtulma tuzağına düşüp Erdoğan Anayasasına meşruiyet kazandırma vebaline toslamasın kimse.

 • 2.10.2023

Aile değil ataerkiyi tahkim çalıştayı

Bu çalıştayların “aile hukukunu sil baştan yazma” girişimine altlık döşemek için yapıldığı besbelli. Laik Medeni Yasanın bir bölümünü oluşturan Aile Hukukunu sil baştan yeniden yazma hevesinin laik aile hukukunu eşitlikçi hükümlerle düzenleme amacı taşımadığı aşikar. ile çalıştaylarının hizmet ettiği yer sonucu itibariyle ailenin güçlendirilmesi değil ataerkil sistemin aile içinde tahkim edilmesi olacaktır.

 • 25.09.2023

Türkiye yüzyılı: Mankurt, mankurtlaşma, aile hukuku

Toplum Mankurtlaşacak siyasi ve dini iktidar karşısında. Kadınlar ve kız çocukları ise siyasi ve dini otoritenin yanı sıra evdeki erkek otoritesi karşısında Mankurt, iradesiz ev kölesi olacak. Hepsi din adına yapılırken haram ile helal, günah ile sevap, emir ile yasak yer değiştirmekte Türkiye Yüzyılında.

 • 28.08.2023

Cuma namazı iktidarın oyun sahası olamaz

Diyanet cinsiyetçi yorumlarla ve pek çok camide kadınların Cuma namazı kılmasını engellerken kamudan haklar temelinde düzenleme beklentisi hiç inandırıcı değil. Daha çok laik sistemin tabutuna çakılan yeni çiviler olarak değerlendirilmeye açık bir sahtecilik hali. İnsan haklarının çıkarcı yorumlanışından ibaret ve dini diktatörlüğe gidişin adımları arasında yer aldığını söylemek, görmek, göstermek gerekir.

 • 7.08.2023

Diyanet Kobanê davasında neden sahneye çıktı?

Peki iktidar neden Diyanet'in davaya katılmasına ihtiyaç duydu? Somut delil bulamadığı için “manevi destek” arıyor olabilir. Büyük ihtimalle Kobanê davasının sonucu AYM kararını da şekillendirecek. Diyanet’in katılması sonrasında HDP’nin yerini almış olan Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSP) üzerinde kurulacak baskıyı sürdürülebilir kılmak amacına yöneliktir.

 • 6.08.2023

LGBTİ+ aktivizmiyle barışamayan İslam değil ataerki

eşcinselliğe dair iddialar, hem yerli, hem milli, hem de dini olamaz ancak ataerkil cinsiyet rollerine kutsiyet atfetmekten ibarettir. Modern dönemde Katolik öğreti bile onca katılığına rağmen “Tanrının çocukları” toleransına erişmişken İslam anlayışını engizisyon tarihi sürecindeki uygulamalarla özdeşleştirmeye kalktıkları bir 21. yüzyıl yaşanıyor. İslam tarihinin geçmişteki toleransı bugün Katolik kilisesinde ama Müslümanlar bugün Katolik kilisesinin orta çağında… Yerli milli dini hem de…

 • 19.06.2023

Yerel seçim öncesi mönü: Anayasa, Medeni Yasa, 6284

Şimdi o “90 yıllık reklam arası” heveslerinin gerçekleşebileceği yerdeyiz. Kimse bu fırsatı AKP’nin hem de böylesi radikal bir meclis aritmetiğini yakalamışken, elinin tersiyle bir kenara iteceğini sanmasın. Nafaka, evlilik yaşı, eşlerin eşitliği, mal rejimi, boşanma hakkı, kadının velayet hakkı ve çok daha fazlası bir çırpıda karşımıza gelebilir. Bizler anayasa ile oyalanırken.

 • 12.06.2023

Erdoğan seçimi kaybedeceğini uzun yıllardır biliyor

83’te Evren’e inat Özal’ı iktidara taşıyan seçmen, bir seçim kanunu hilesi üzerine ANAP’ı un ufak etmişti. Seçim kanunu değişikliğini yapanın aleyhine çevirme huyu var seçmenin. 1950 14 Mayıs'ı buna en iyi örnek. CHP seçim kanununda kendi yaptığı değişiklik nedeniyle aldığı oya oranla son derece düşük sayıda vekil çıkarmıştı. Her türlü hileye ve baskıya karşın bir kere daha görebiliriz il mi yaman bey mi?

 • 5.05.2023

AKP’den Antakya’da mezhep savaşı imalı kampanya: Laiklik şart

Laiklik, eşitlik ve özgürlüğü içkin olduğundan demokrasinin kilit taşı; demokrasiyi sürdürülebilir kılmamız için de laiklik, özgürlükçü yorumla uygulanmalı. Siyasi tarihimizin katı laiklik politikası ve akabinde içinde bulunduğumuz laiklik karşıtı politikalardan sonra ikinci yüzyılımızda siyasal ve toplumsal sentezimizi oluşturma şansımız demektir. Her toplumsal kesime baharlar işte ancak böyle gelir.

 • 17.04.2023

Siyasetçiler 15 Mayıs sabahını hiç mi düşünmez?

Gelmekte olanın demokrasi mi dini diktatörlük mü olduğu, bu iki uçtan hangisinin gerçekleşeceği bugünlerde muhalif partilerin, politikacıların, liderlerin takınacağı tutuma bağlı. Otoriter sistemden çıkıp demokrasiye yol almak için şimdiye kadar bildiklerinin dışında yeni bir paradigma oluşturmaları gerektiğini tüm partiler akılda tutmalı.

 • 6.03.2023

Taliban savunusundan Anayasa değişikliğine giden yol

İki yılı aşkın süredir düzenli olarak artan şüpheli kadın ölümleri olgusu trans kadın cinayetlerinin gözden kaçırılması politikasının ürünü olabilir. Kadın katillerinin ‘yakalanamayışı’ ile birlikte düşünmek gerekiyor bu aile politikasını. Ve elbette tüm bunları Erdoğan’ın söyleyişine atıfla Taliban ile aramızdaki o pek az farkı kapatmaya yönelik bir adım olma ihtimaliyle değerlendirip, anayasa değişiklik teklifiyle sürdürülebilir kılınmak istendiğini de görmek gerekir.

 • 28.12.2022

AKP Anayasa girişimi neden mutlaka durdurulmalı?

İktidar, aile hukukunda değişiklik yapmak istiyor. Medeni Yasayı devre dışı bırakmak yoluyla erkek çokeşliliğine anayasal meşruiyet getirmenin yolu açılacak. Oradan kız çocukları için evlilik yaşına, ailede çocuk ve kadın haklarının yok sayılmasına uzanacak, erkek egemenliğinin kurulmasına uzanacak bir girişim bu. Tüm muhalefet partilerinin, iktidarın anayasa değişiklik önerisine baştan, temelden karşı olduklarını belirtmeleri gerekir.

 • 5.12.2022

HDP’de iktidarı korkutan şey dini özgürlük potansiyeli

 • 7.11.2022

Adaylık, Kürt sorunu, Ege'de gerilim: Erdoğanizm siyaseti teslim aldı

 • 9.09.2022

Danıştay diktatorya için gereken hukuki zemini oluşturdu

 • 24.07.2022

'Sürtük' çirkinliği dindarların iktidarla ilişkisini nasıl etkiler?

 • 2.06.2022

TCK değişiklik teklifi hakkındaki ihtimaller

 • 10.05.2022

Ekrandaki şey eril şiddetin politik doğruculuk hali

 • 2.02.2022

Ulusal ve uluslararası politikanın insanileşmesi çağrıları

 • 9.01.2022

İktidar için de muhalefet için de eleştiri ertelenmez

 • 14.12.2021

Tanrılara kurban edilen bebek: Müslüme

 • 28.11.2021

Kavramsal tasarrufun şiddete yansıması

 • 23.11.2021

Serap Hoca'nın eserini 6 erkeğe tartıştıran muhalefet

 • 15.11.2021

Başka bir siyaset bu muhalefetle mümkün mü?

 • 10.11.2021

Hepimizi kuşatan çelişkiler yumağından örnekler

 • 31.08.2021

Afganistan’a Barış Gücü talebi ve Kabe resmi davası

 • 24.08.2021

'Bu sefer Taliban intikam almaya geldi'

 • 20.08.2021

'Bu sefer Taliban intikam almaya geldi'

 • 17.08.2021

Göç, kavimler göçü mü insan ticareti mi?

 • 28.07.2021

Bayramın hüznü, itibar suikastı ve aşı karşıtlığı

 • 26.07.2021

Pınar Gültekin davası ve çeteleşen aile üzerine

 • 13.07.2021

İktidar ekimde 6284’ü değiştirmeye niyetli

 • 12.07.2021

Eylem planını Sözleşme’nin alternatifi gibi yutturmaca

 • 28.06.2021

Danıştay yargıçları torunlarının yaşamını şekillendirecek

 • 22.06.2021

EŞİK miting çağrısı demokrasi dersi niteliğinde

 • 16.06.2021

Dertleri kadın beyanı, mal rejimi ve uzlaştırma

 • 14.06.2021

Daha neler olacak neler…

 • 7.06.2021

İnsanlık bilincini tersine çeviren girişimler

 • 30.05.2021

Komisyon ve Bakan faile mağduriyet atfetme yarışında

 • 23.05.2021

Tek sığınak insan hakları hukuku ama…

 • 18.05.2021

'Normalde asker bizim yanımızda olmalı'

 • 9.05.2021

Kanunsuz emir, hukuksuz karar, haksız eylem planı

 • 2.05.2021

EŞİK yedinci TBMM İzleme Raporu yayında

 • 25.04.2021

Saadetli kadınların dramı: Fedakârlık eden feda edilir

 • 20.04.2021

İçişleri yanlışlıkla doğruyu mu söyledi?

 • 18.04.2021

Medyanın vebali

 • 11.04.2021

Babacan: İstanbul Sözleşmesi kararı beş yüz milyara mal oldu

 • 6.04.2021

Konuşma yasağı Sözleşme’den kaldırılıp 6284’e getirildi

 • 4.04.2021

Sözde fesih kararını geri çektirmenin yolları

 • 31.03.2021

Eşcinsellere şiddet eril tahakküme hürmet çağı

 • 28.03.2021

İstanbul Sözleşmesi feshiyle muhalefeti şekillendirmek

 • 24.03.2021

Özlem Zengin, KADEM ve CHP yasa teklifi

 • 16.03.2021

Akşener sağ siyasette kadınlara çok iyi bir örnek

 • 15.03.2021

Eşitlik için her gün 8 Mart her gün mücadele

 • 9.03.2021

Kızlarını kurban eden aileerkillik karşısında kadın

 • 7.03.2021

Başörtülü kadının dini eleştirisi polisin neyine?

 • 2.03.2021

Darp edilen hep halkın demokratikleşme arzusuydu

 • 28.02.2021

Özel gündeme ret oyları sistematik şiddeti açıklıyor

 • 23.02.2021

HDP fezlekeleriyle şehitlerin bedeli demokrasiye ödetiliyor

 • 22.02.2021

Laiklik karşıtlığında anahtar sözcük bireysel özgürlükler

 • 16.02.2021

İnce işçilikle ruh çağırma seansı

 • 10.02.2021

Boğaziçi, İktidarın LGBTİ+ nefreti, firmanın namaz yasağı

 • 8.02.2021

Müslüman Kâbe’yi mi kul hakkını mı korumaktan sorumlu?

 • 3.02.2021

Hedef şaşırtan sözler AK Partili yetkililere ait

 • 31.01.2021

Sivil toplumun ve emekçinin Davos gündemi

 • 26.01.2021

Peki ama bu cinskırım nedir, nereden çıktı?

 • 24.01.2021

Leyla Güven iddianamesi ataerkiyi açmaza düşürmüş

 • 19.01.2021

Başörtüsü, Nasiba Şemsai ve İstanbul Sözleşmesi

 • 17.01.2021

Reform reform dedikleri kadın hakkı yemek imiş

 • 12.01.2021

Oy kaybeden seçimin aritmetiğini değiştirir

 • 11.01.2021

Cinskırıma varan erkek şiddetinin kökeni nasıl çarpıtılır?

 • 5.01.2021

Herkesin başörtüsü kendine de Fikri Sağlar'ın derdi ne?

 • 3.01.2021

Zor bir yıl biterken neşeli değil hüzünlüyüm

 • 29.12.2020

Sahte adresli kitapçıkla TBMM'de kadın düşmanlığı

 • 27.12.2020

İstisnaî olmayan vakaların tekil örnekliği gidişatın aynası

 • 22.12.2020

Yerelden küresele eşitlikçi bir düzen için…

 • 21.12.2020

Uykusu kaçanlar intiharı kalkan yaptı

 • 15.12.2020

Tekzip, genç evlilik, çocuğun cinsel istismarı

 • 13.12.2020

Erkeklik krizine karşı ulusötesi kadın dayanışması

 • 8.02.2020

Alev Alev ve zehirli baklava

 • 1.02.2020

AKPM üyeleri ile EŞİK buluşması: 'Oyunun kurallarını değiştirme stratejisine yönelmeliyiz'

 • 30.11.2020

Kadını suçladığınızda erkek kendine gelmez Sayın Soylu

 • 25.11.2020

Kadının payına düşen: Mecliste yok sayılma camide şiddete uğratılma

 • 23.11.2020

Kriz ve bütçe gündeminde muhalefetsizlik

 • 10.11.2020

Depremde kaçınılması gereken ilk şey

 • 3.01.2020

Vesayetin resmini bakanlar çizdi

 • 2.01.2020

Sınır ötesi kadın buluşması ve yeni eksen

 • 27.10.2020

Muhalefetin ‘yeni bir hikaye’ yazma şansı var ama…

 • 25.10.2020

Ayet eşit gelenek ikincil sayar kadını

 • 18.10.2020

Devlet kız çocukları için üç maymunu oynadı

 • 13.10.2020

Ali Edizer kolay asıl Süleyman Arslan azledilmeli

Yerelde seçim usulüne son veriliyor olabilir mi?

Sarkisyan: Azerbaycan şaka yaptığımızı sanıyordu

 • 29.09.2020

Operasyonda kahvaltı korkusunun payı olmalı

 • 27.09.2020

CİMER listesinde Fahrettin Altun’la köşe kapmaca

 • 15.09.2020

Kırk yıl geçmiş ama hiçbir şey geçmemişken…

 • 13.09.2020

Fuat Oktay yeni Nur Serter mi?

 • 8.09.2020

KONDA Ağustos Barometresi: Dindar kadının modernleşmesi ve erkeklik krizi

 • 6.09.2020

Ölümlerden ölüm, tecavüzlerden tecavüz beğen!

 • 1.09.2020

Zaferin yıldönümünde kadın kurtuluş savaşı ihtiyacı

 • 30.08.2020

Yaşamın adı 'kahır'dı kadın için

 • 25.08.2020

Noktalı virgül sonrası cümleyi aile tamamlarken…

 • 16.08.2020

Metne perende attırarak satır arası okumak

 • 9.08.2020

Yıkılan aile değil ailedeki eril hegemonya

 • 4.08.2020

CHP, KADEM ve kadınların siyaseti

 • 28.07.2020

Saadet Partisi'nin İstanbul Sözleşmesi'yle imtihanı

 • 26.07.2020

İstanbul Sözleşmesi neden tartışılıyor?

 • 21.07.2020

Ayrıştıran sistemle gelen ortaklaşma potansiyeli

 • 12.07.2020

Yaşam hakkını 'oy'latmayı aklınızdan çıkarın!

 • 5.07.2020

Covid-19 pandemisi: Hükümetlere insanlık bilinci testi

 • 30.06.2020

Dinlerin öğretemediği insanlığı pandemi de hatırlatamadı

 • 28.06.2020

İstismar affı marjinalleşen siyasi aklın ürünü

 • 16.06.2020

İktidarın akademisi ve savunmasız bırakılan çocuklar

 • 14.06.2020

Sorun Türklerin kimlik siyaseti ihtiyacı

 • 7.06.2020

On yılını unutturacak ilaç hayal eden kadın

 • 2.06.2020

Hızlanan siyasette kadın politikalarına DEVA olur mu?

 • 26.05.2020

Çağın medeniyet eşiği: Toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesi ve İstanbul Sözleşmesi

 • 12.05.2020

Darbe, kültürel iktidar, İstanbul Sözleşmesi

 • 10.05.2020

İktidardan tecavüzcülere bayram müjdesi

 • 5.05.2020

'De facto diktatörlüğü' yükselten sacayağı: Din-akademi-gongo

 • 3.05.2020

Erbaş’ın sözü İlahî hükümmüş! Pes!

 • 28.04.2020

Yaratanın mağfireti yaratılmışa merhametten geçer

 • 26.04.2020

Cinayet mahallinde karantina ve İstanbul Sözleşmesi

 • 21.04.2020

İnfaz paketinden canlı tutanakla madde on dokuz

 • 12.04.2020

Cinsel istismara af teşebbüsünde Romanlar 'araç' kılınıyor

 • 31.03.2020

Cinsel suçlar 'kapsam dışı' aldatmacası

 • 29.03.2020

İktidarın kadın politikasına DEVA olabilir

 • 16.03.2020

Rengârenk coşkulu isyanımız korkutuyor

 • 10.03.2020

KONDA Nafaka dosyası: Toplum mühendisliğine cevap

 • 8.03.2020

Kültürel terör kavramı yeni Baas yöntemi olmalı

 • 3.03.2020

İdlib şehitleri parti içi mesele mi?

 • 1.03.2020

Linç değil alkış gelince yükselen umut

 • 18.02.2020

Yeni deliller de haram icadına elverişli değil

 • 11.02.2020

Şiddet seviciler yasa yapıcılara karş

 • 5.02.2020

Kızılayla gelen AKP Kızılayla gider

 • 3.02.2020

İslam ve Sol Çalıştayının ardından

 • 28.01.2020

TÜİK eşitlik karşıtı lobinin mi emrinde?

 • 27.01.2020

AKP liberalizmi, laiklik, feminizm

 • 21.01.2020

Din-devlet kıskacında muhalefet

 • 19.01.2020

Erken evliliklerle mücadelede stalkingin önemi

 • 14.01.2020

Yargı, Anayasa ve yasadan emir alıyor olsaydı…

 • 12.01.2020

Çocuğun cinsel istismarının affı olmaz

 • 7.01.2020

Yasaya uymayan görevli genelgeye uyar mı?

 • 5.01.2020

Kanal İstanbul mu, II. Enver mi?

 • 30.12.2019

Bir AKP sorunu olarak Şehir ve BİSAV

 • 23.12.2019

Yasa ve anayasaya rağmen İçişleri Bakanı hakkı

 • 18.12.2019

Retorik ve sağ siyasetin karanlık yüzü

 • 16.12.2019

Kadınları değil katilleri durdurun!

 • 10.12.2019

Hayatta kalanın başarı öyküsü: A.A. için adalet

 • 8.02.2019

Emine Erdoğan, eril şiddet ve Akitle mücadele

 • 4.02.2019

Saadet Partisi nereye?

 • 2.02.2019

Kadın örgütlerine terör ithamı, istismarcıya af

 • 26.11.2019

Çakıcı affı: Suçu, eril şiddeti ve trafik terörünü teşvik

 • 25.11.2019

Kayyım politikası pilot bölge uygulaması gibi

 • 20.11.2019

Abdülhamit Gül: Kadın kazanımlarından geri adım atılmayacak

 • 18.11.2019

Kandil, düalizm, devletçilik

 • 12.11.2019

Vahdetten düalizme giden yol: Kandil

 • 11.11.2019

Önleyici tedbir kararlarına itiraz kadınları öldürüyor

 • 5.01.2019

Pekin+25 ve Cumhuriyet değerleri ışığında kadının konumu

 • 29.10.2019

Yargı reformuyla cinsel istismar yasallaştırılıyor

 • 27.10.2019

İstanbul Sözleşmesi ve Emine Bulut kararı

 • 22.10.2019

Boşama ve boşanma, düşen n ile açılan gedik

 • 21.10.2019

Savaş çığırtkanlığıyla nafaka karşıtlığı iç içe

 • 15.10.2019

Savaşın emrinde din, soykırıma Nobel

 • 13.10.2019

Nafakada restorasyonla geçmişi canlandırma isteği

Biraderlik dayanışmasını pekiştiren ‘Kız Kardeşler’

Şüpheden mağdur yararlanmalı

Yargı reformu paketinden kötü sürpriz çıkar mı?

 • 22.09.2019

Terör bahanesiyle kolektif ceza

 • 23.08.2019

Kutsadığınız aile hangisi?

 • 13.08.2019

Ümmet kim? Parçalanan ne?

 • 11.07.2019

Neden kavram ataerki cinayeti olarak değişmeli?

 • 2.07.2019

Karantinada ekonomik tedbirler ve eril şiddetle mücadele

 • 24.03.2020

Salgınla mücadelede bile göçmenlere yer yok

 • 22.03.2020

Ümmet kim? Parçalanan ne?

 • 11.07.2019

Neden kavram ataerki cinayeti olarak değişmeli?

 • 2.07.2019

İstanbul’un seçiminde dindar kadınların rolü

 • 25.06.2019

Beka tutmadıysa FETÖ ithamı cepte

 • 18.06.2019

Açlık grevi hakkında söylenmeyenleri söyleme zamanı

 • 29.05.2019

Müzeyyen Boylu’nun çocukları nerede?

 • 23.05.2019

Allah kadını dövün demiyor

 • 21.05.2019

İYİ Parti'nin sessizliği

 • 16.05.2019

İmamoğlu kolları sıvadığında

 • 9.05.2019

İçinde sığınma evi geçmeyen bir sığınma evi çığlığı

 • 30.04.2019

Bodrum, Bodrum Kadın Dayanışması ve KöyBox

 • 23.04.2019

Kışlar var baharlar içre

 • 18.04.2019

Biraz da dertleşelim

 • 4.02.2019

Şiddet dili out sükûnet ve güleryüz in

 • 2.02.2019

İmama küsüp camiye gitmemezlik yapmayın

 • 28.03.2019

Hıristiyan terörist ve Ayasofya

 • 19.03.2019

Dindar algıda EŞcinsellik terörü(!)

 • 14.03.2019

Uygur’un ve Kürt’ün çile kardeşliği

 • 26.02.2019

Çift hukukluluk tehlikesi kapıda mı?

 • 19.02.2019

Erken evlilik lobisine dinden bakış

 • 14.02.2019

Medya hukuk siyaset kıskacında kız çocuğu

 • 12.02.2019

Kadınsız yerellerde bağımsız kadın meclisleri

 • 5.02.2019

Sivil toplum, demokratik yönetişim, Turan Hançerli

 • 29.01.2019

Kadınlar belediye başkanı olmalı! Çünkü…

 • 24.01.2019

İktidarların beden politikası ve başörtülü kadın

 • 22.01.2019

'Belediyeleri Kadınlarla Sınamak'

 • 15.01.2019

Birine mansıp birine cezaevi

 • 10.01.2019

Eşcinsellere şiddeti reva gören dindarlık

 • 4.02.2019

Boşanma, nafaka, erken evlilik aynı tezgahın ürünü

 • 27.12.2018

Çocuk koruma yerine şiddet savunuculuğu

 • 25.12.2018

Psikolojik şiddet politikasıyla seçime doğru

 • 20.12.2018

Kadın beyanı karşıtlığında Dilipak aşaması

 • 18.12.2018

Kent yaşamı için kadınlar ve hak savunucuları

 • 13.12.2018

‘Şehrin anası, analar’ devrini açma zamanı

 • 29.11.2018

Sosyo-klinik arıza olarak eşitlik ve adalet karşıtlığı

 • 27.11.2018

Kendimizi emanet edemediğimiz hukuk

 • 22.11.2018

Basit bir ziyaret mi misyon-vizyon sorunu mu?

 • 20.11.2018

Avrupa Ordusu, kime yarar?

 • 16.11.2018

Yeni mücadele alanı uzlaştırmaya direnmek

 • 15.11.2018

İktidarın kadınlara uyguladığı psikolojik şiddet

 • 13.11.2018

Ya saymayı bilmiyorsunuz…

 • 8.01.2018

Hanife’nin katilleri saymakla bitmez!

 • 6.01.2018

İstihdam, ekonomik eşitlik, nafaka

 • 1.01.2018

Yasama maratonu ve nafaka karşıtlarının ikna turları

 • 30.10.2018

Ret edilen EYT önergesinin düşündürdükleri

 • 25.10.2018

Hanımlar beyleri ikna edecek, marş marş!

 • 23.10.2018

Kürtler muhtar bile mi olamayacak?

 • 18.10.2018

İki tabut

 • 16.10.2018

Nafakada yeni politika: Boşanmayın barışın!

 • 12.10.2018

Nafaka çalıştayı, sistem, demokrasi

Nafakayı 217 yıl sonra konuşalım!

McKinsey danışmanlığı ve eril şiddet aynı aklın ürünü

Çakıcı affı ya da siyasetin açmazı

 • 25.09.2018

Aşure mesajı ne yana Alevi açılımı ne yana düşer?

 • 23.09.2018

Siyasetin sağı solu

 • 19.09.2018

Karma eğitim, cinsiyetçilik ve sosyo-biyoloji

 • 15.09.2018

İnsanın primat yanı

 • 12.09.2018

Dünya malı erkeğe ahlak kadına mülk!

 • 8.02.2018

Devleti, otoriteyi put edinen dindarlık

 • 5.02.2018

Çocuk feryadıyla yürütülen kampanya

 • 1.02.2018

Nafaka 'sorun' değil, sorumluluk mecburiyeti

 • 29.08.2018

Sektörde ve dizide taciz

 • 25.08.2018

Gözü yaşlı bayram

 • 22.08.2018

Keşke yürüselerdi, keşke herkes yürüse

 • 4.02.2018

İktidarın kadın haklarıyla imtihanı

 • 1.02.2018

Din-Devlet çatışmasında turnusol: Kadın Hakları

 • 28.07.2018

Devşirilen Din: Milli Görüşten Ulusalcı İslama Evriliş

 • 25.07.2018

İdeoloji ve akçeli işler

 • 21.07.2018

Soykırımın ayak sesi: Assam yeni Arakan mı?

 • 18.07.2018

Patronları ve eril zihniyeti koruma bakanlığı

 • 14.07.2018

Bindiğimiz alamet gittiğimiz…

 • 11.07.2018

Yazar onur için değilse ne için yazar?

 • 7.02.2018

İdam, hadım, kayıplar ve deli sorula

 • 4.02.2018

Rant ekonomisinin düsturu: Çıkınca merdiveni çek!

 • 30.06.2018

Galip sayılır bu yolda mağlup

 • 27.06.2018

Kadınların sandık motivasyonu

 • 23.06.2018

Seçimden önce yardımcısını, ekibini tanıtan kazansın

 • 20.06.2018

Nefisle imtihan sonrası şükür bayramı

 • 16.06.2018

Vesayetin İnce ayarı

 • 13.06.2018

Erdoğan Demirtaş'ı neden desteklemeliydi?

 • 9.02.2018

Cumhur İttifakının seçim vaadi: FETÖ’ye, tacizciye af; Kürde inkâr

 • 6.02.2018

İYİ Parti ve 2K sorunu

 • 2.02.2018

HDP'de organizasyon değil ama moral, motivasyon yerinde

 • 31.05.2018

Seçim beyannamelerinde kadın ve eşitlik -2 - CHP

 • 30.05.2018

Kadınların alkışını sadece HDP hak ediyor

 • 23.05.2018

Bitmeyen şarkı: Adalet arayışı ve seçim ilişki

 • 16.05.2018

Ey siyaset! Kadın hakları tali mesele değil...

 • 12.05.2018

Münafıktan tövbeye arka bahçe seçim yatırımları

 • 9.02.2018

Akşener, milliyetçilik ve HDP karşıtlığı

 • 5.02.2018

Akşener, milliyetçilik ve HDP karşıtlığı

 • 5.02.2018

Erdoğan neden seçilmemeli?

 • 25.04.2018

Baskın, her zaman basanın olmayabilir

 • 21.04.2018

Nafaka, istismar, kadın düşmanlığı

 • 18.04.2018

'Çocuk kabul edilen' cinsel istismarın fail tarafı

 • 14.04.2018

Ceza yüz kırk yıl olsa ne!

 • 11.04.2018

Dillerin altında ne baklalar gizli

 • 7.02.2018

Deizm sanılan belli ki riyakar dindarlığa itiraz

 • 4.02.2018

Beş yıl kaçana iyi hal indirimi

 • 31.03.2018

'Ankara kriterleri'nin ilki suskun başkent

 • 28.03.2018

Kadın düştüğü yerden kalkarken

 • 24.03.2018

Güncellemeden önce lazım olan hukuk

 • 21.03.2018

Güncelleme 'mihne' olmasın

 • 18.03.2018

Güncelleme 'mihne' olmasın

 • 17.03.2018

Babasız çocuklar diyarı

 • 14.03.2018

New York tekstil grevinden bugüne değişenler, değişmeyenler

 • 10.03.2018

İstismarda hukuki boşluk: Akran şiddeti ve akran deneyimi kavramları

 • 7.02.2018

Komisyon cinsellikle istismarı karıştırıyor

 • 3.02.2018

İstismarın istismarı: Kastrasyon ve zina

 • 24.02.2018

Sapık değil o beyler! İçinizden biri!

 • 21.02.2018

Cinsel şiddeti meşrulaştıran devlet

 • 14.02.2018

İnsana kıymak gibi çocuk hevesini söndürmek

 • 10.02.2018

CHP kurultayından çıkan sonuç: Demokrasinin taşıyıcısı hâlâ sadece HDP

 • 7.02.2018

Bunlar suçsa ört ki ölem

 • 3.02.2018

Acil durumda eril şiddete nasıl müdahale etmeli?

 • 31.01.2018

'Zeytin Dalı' gerçekten memleket meselesi mi?

 • 27.01.2018

‘Kardeşim Esad’a zeytin dalı

 • 24.01.2018

Bir kadın seçildiğinde...

 • 17.01.2018

Diyanete sorular

 • 10.01.2018

Sizin 'kutsal aile'nizdi, o minicik tabutlarla defnedilen

 • 6.02.2018

Hijap baskısı gevşerken ikna odalarıyla İran

 • 3.02.2018

Artık ben bir sosyal vebalıyım

 • 30.12.2017

Sorunlar torunlara havale

 • 27.12.2017

Şeklen Ceditçi zihnen Selefî

 • 24.12.2017

Erkek SMS ile 'boş ol' dediğinde

 • 20.12.2017

Boş ol çirkinliği size ismet hakkı bize

 • 13.12.2017

Bir daha ‘can’ımız yanmasın

 • 2.02.2017

Türkiye'de 137 sığınma evi var, en az 8 bin olmalı

 • 29.11.2017

Eril Şiddetle Mücadele Günü

 • 25.11.2017

Fişlenme değil sevgi gerek çocuklara

 • 22.11.2017

Eril şiddeti kutsuyorsunuz aile bahane

 • 18.11.2017

Örümcek ağı adaletine de hayır

 • 8.01.2017

Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar-4

 • 1.01.2017

Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar - III

 • 28.10.2017

Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar-2

 • 25.10.2017

Kadın karşıtı kardeşlik: Din, bilim ve iktidar - 1

 • 21.10.2017

Kerkük yeni Halep olmasın

 • 18.10.2017

Büyükada iddianamesi ve hukukun olağan işleyişi

 • 14.10.2017

Müftülük nikah yetkisi kimin yararına?

 • 11.10.2017

Acillere acil müdahale ihtiyacı

Dindarın dinden çıkaran kibri

Neden o, M.A.A? Ya da kimse masum değil!

Kürt bağımsızlığında Kerkük düğümü

 • 27.09.2017

Viral eğitimle sürdürülebilir insansızlık mümkün

 • 20.09.2017

Nevin: Hiçbir şeyi gönüllü yaşamadım

 • 16.09.2017

Bizim kahraman savcımız

 • 13.09.2017

Siyasetin ensestle imtihanı

 • 9.02.2017

Ensest magazin veya şöhret aracı mı?

 • 6.02.2017

Doğu'dan yükselen çığlık

 • 3.02.2017

Yıldırım Kemal Şehitliği

 • 30.08.2017

Çekilsin o tuğla yıkılsın duvarlar

 • 26.08.2017

Adını ağzınıza alın artık

 • 23.08.2017

Ey AK Partili! Hayal ettiğin toplum bu muydu?

 • 19.08.2017

Tecridî tedrisat

 • 16.08.2017

Yanlış iliklenen düğme

 • 12.08.2017

Size bu hakkı kim veriyor?

 • 9.02.2017

Edep! Ya! Hu!

 • 5.02.2017

Sözlü beyan eski hastalık

 • 2.02.2017

Müftülüklere nikah yetkisi

 • 29.07.2017

İtaat değil itizal gerek

 • 26.07.2017

Karanlığın rengi

 • 22.07.2017

Bitmeyen 28 Şubat yapmışlar

 • 19.07.2017

Korku dengesi

 • 15.07.2017

Canparemizi İlknur’umuzu bize geri verin

 • 12.07.2017

Nuriye ve Semih 119'uncu günde

 • 5.02.2017

Şeytanı bol olsun

 • 1.02.2017

Ramazandan bayrama kalanlar

 • 24.06.2017

Etik ve demokratik açıdan sivil toplum ve 'Adalet Yürüyüşü'

 • 21.06.2017

Tecavüzcünün ekmeğine yağ sürme!

 • 17.06.2017

Peki ya sosyal kalkınma?

 • 14.06.2017

Kadına yönelik şiddet, dayanışma zorunluluğu ve engeller

 • 7.02.2017

Usule ilişkin sorular

 • 3.02.2017

Demokrasi ve kadına yönelik şiddetle mücadele

 • 31.05.2017

Üzerinde her canın hakkı var

 • 27.05.2017

Ve terörün kazandığı an!

 • 25.05.2017

Savaşın haini barışın mimarı: Siyah Giyen Kadınlar

 • 17.05.2017

Kaza değil, kader değil, cinayet bu

 • 10.05.2017

Yine denetim ve yeni demokrasi arayışı

 • 26.04.2017

Büyük resim ya da asıl komplo

 • 22.04.2017

Ekmek, aş niyetine payımıza düşen çile

 • 19.04.2017

Kerkük, çilesi bitmeyen şehir

 • 5.02.2017

'Hayır'dan sonra yeni anayasadan önce

 • 1.02.2017

Beş yıllığına “anahtar teslim ülke” referandumu

 • 29.03.2017

Değişiklik paketindeki 'iyi şeyler', ne kadar iyi?

 • 26.03.2017

Hak, Adalet ve Vicdan için 'Hayır'

 • 22.03.2017

Arkamdaki yadigâr olsun

 • 15.03.2017

Sürdürülebilir politik ortaklık sahici kadınlarla mümkün

 • 11.03.2017

Haydi kadınlar politik ortaklığa!

 • 8.02.2017

OHAL şartlarında Dünya Kadınlar Günü

 • 4.02.2017

Her darbeyle yeniden darp edilmiş vurgun yemiş nesiller ülkesi

 • 1.02.2017

EVET veya HAYIR’ın kısa formülü

 • 26.02.2017

Seçim vetoları gibi

 • 23.02.2017

Evetin soruları hayırın cevapları

 • 18.02.2017

Halkın aklıyla alay etmede devlet aklı

 • 12.02.2017

Bu sefer insanlar ölmedi ama siyasette insanlıktan eser yok

 • 8.02.2017

Pozitif ayrımcılık: Hem zehir hem şifa

 • 4.02.2017

Kadına yönelik şiddetle mücadelede paranın izini sürmek

 • 1.02.2017

Bakanlığın sayısını unuttuğu kadınlar

 • 28.01.2017

Darbecilerin anayasasına makyaj referandumu

 • 25.01.2017

Sahi bu neyin kavgası?

 • 22.01.2017

Kırk yamalı bohçaya astar 5

 • 19.01.2017

Kırk yamalı bohçaya astar 4

 • 14.01.2017

Kırk yamalı bohçaya astar-3

 • 12.01.2017

Şehîdê min ê ezîz! Mekanê te cennet be. Welat minetdarê te ye

 • 7.02.2017

Yıldızları söndürmüş fırtınanın soluğu

 • 4.02.2017

Emek verelim sevgiye barışa

 • 31.12.2016

Kırk yamalı bohçaya astar (2)

 • 29.12.2016

Kırk yamalı bohçaya astar

 • 24.12.2016

Çocuk istismarından evlilik kitabına uzanan geniş bir yelpazede eril distopya

 • 17.12.2016

Şehit değil aşık olmalı gençler

 • 14.12.2016

Bilim din politika fark etmez ataerki her yerde dipdiri

 • 11.12.2016

Kaç yıl geçti siyasi mizahtan uzak

 • 8.02.2016

Yoksullara eğitim yardımı değil yoksulluğu istismar

 • 4.02.2016

Küresel oyunlar değil yerel acılar öncelenmeli

 • 1.02.2016

Son ümit kırıntısı: Bu yasayı onaylamayın Sayın Cumhurbaşkanı

 • 27.11.2016

Adalet Komisyonu'na açık öneri

 • 23.11.2016

TBMM'de gece yarısı tecavüz baskını

 • 21.11.2016

Galeyan demokratik katılım sayılır mı? Kısas hükmü idamı gerektirir mi?

 • 16.11.2016

Hayaline cihan değer: Demokrasi ve barış için güçlü toplumsal talep

 • 13.11.2016

Grup toplantısının düşündürdükleri: HDP yine nöbete

 • 9.01.2016

Yeter artık

 • 6.01.2016

Çocuk istismarı 'kalın fırçalarla' çizilecek konu değil ama...

 • 2.01.2016

Doğan çocuğun adı: Cumhuriyet

 • 30.10.2016

Savaş, yoksulluk, istismar kıskacında çocuklar

 • 27.10.2016

Mum kimin yanan Kerkük

 • 23.10.2016

Siyasetin utanç günlüğüne eklenen yeni sayfa

 • 20.10.2016

İnsanlık onuru = İnsan hakları hukuku

 • 16.10.2016

Sorunun erkek tarafı çözümün de parçası olmalı

 • 13.10.2016

Yine bir cinsel istismar davası

Ne zafer ne hezimet Lozan sadece bir antlaşma - 2

Ne zafer ne hezimet Lozan sadece bir antlaşma

Vesayetin tezgahına düşülüyor

 • 26.09.2016

Kadınlara verilen sözler

 • 18.09.2016

Halime Hala: Türkülerde yaşayan bir memleket hikayesi

 • 16.09.2016

Muhafazakârlık ve dindar muhafazakâr

 • 15.09.2016

Resmi İlanlar