• 30.05.2014 00:00
  • (1737)

 Gezi’yi halktan korumak, halkı da Gezi’den korumak: “Olumsuzluk arzusu içerisinde olabilecek dar bir (!) çevrelerin yapabilecekleri yanlış uygulamalar olursa onlara müsaade etmeyeceğiz. Sayıca küçük olan gruplar, farklı emellerine ulaşmak için tevessül edebiliyorlar, bununla ilgili tedbirleri alacağız” diyor, 25.000 polis ve 50 TOMA ile muharebeye hazırlanan serdar. Teşhisaşikâr:Gezi ve Taksim artık iktidarın iktidarsızlık sendromları hâline geldi. Tedavisi maalesef yok. Bakalım hastalık önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyecek.

ŞİZOFRENİ 2

Sorunlarla yerelde temas edildiğine göre çözümün de yerelde olması lazım. Bunun için hükümetlerin yerel yönetimlere daha fazla yetki vermesi, kaynak ayırması, yerel yönetimlerle paydaş olarak, birlikte hareket etmeyi sağlaması gerekiyor.” Beyan sahibi, bırak hükümeti sadece hükümetin başının emirlerini yerine getiren ve de “2015 Sonrası Kalkınma Gündemine dair Seçkin Kişiler Yüksek Düzeyli Paneli” üyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Yer ve zaman: New York, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey toplantısı, haftabaşı.

“ŞU MAHSUN AYASOFYA”

Şehirde durmaksızın yapılan ameliyatlarAKP’nin 1453 takıntısının, “her dem fetihçi” ruhunun göstergesi. Lâkin bugünkü hoyrat fütuhatın 1453 sonrasının kozmopolit medeniyetiyle alâkası yok. Ecdat, şehri fethettiğinde bugün şehirden silinmiş bulunan Ortodoksluğun tahtına patrik atayacak kadar evrensel ve patrikle Rumca konuşacak kadar dünyalıydı. Ortodoksluğun hâmisi konumuna gelerek hem kendi imparatorluğunun hem de Doğu Hıristiyanlığı’nın Batı Hıristiyanlığı karşısında ortak çıkarını belirleyen ehl-i Rum idi. Ehl-i kitaba olan saygısı dinen ehl-i Sünnet olmasından, siyaseten de ehl-i Rum olmasından kaynaklanıyordu.

İstanbul’un canına okuyan ahir zaman fatihleriise bu mirastan külliyen bihaber, şehri Abu Dhabi ile Anadolu kasabası arası bir yere benzeterek, eskinin bütün izlerini silerek, sonuçtaşehri yok ederek teslim alıyorlar. Camiye döndürülmek istenen Ayasofya, tabiatıyla,kadim Ortodoks varlığının ve kadim Osmanlı evrenselliğinin, bütün ihtişamıyla görülenson simgesi.

TAŞERON İŞÇİLİK

Çalışanlar için Küresel Haklar Endeksi 2014 sıralamasında Türkiye, kimi köşe yazarının akılları sıra adlarından esinlenerek dalga geçmek ve karşılaştırıp hakir görmek için zikrettiği BangladeşZambiyaZimbabve ile “işçiler için en kötü” ülkelerden biri.

Memleket işçilerin çilesini Soma katliamıyla öğrendi. Çoğu, büyük ustanın genel formülüyle “öldü, geçti” dedi ama çalışma dünyasının içinde bulunduğu feci durum daha yeni su yüzüne çıkıyor. Misal: Yeni telaffuz edilmeye başlanan “taşeron” yani iş ve çalışma güvenliği asgarîde olan işçi meselesi. Resmî rakambir milyon, kamu, özel sektör yarı yarıyaİşçi Sağlığı ce İş Güvenliği Meclisi’ne göre iki misli. Ama rakamakayıtdışı işçileri dâhil etmekgerekiyor.Bu da 22 milyon çalışanın yüzde 45’i, eder 10 milyon. Kayıtdışı işçilerin tümü, doğal olarak taşeron. Hâsılı kelam 12 milyon “köle”.

AVRUPA KONSEYİ DÖNEM BAŞKANI AZERBAYCAN

Azerbaycan’da, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi başkanlığını altı aylığına üstlendiği şu sıralar olduğu kadar siyasî tutuklu hiç olmamıştı. Din adamından vicdanî retçiye, siyasî muhaliften Ermenistan sivil toplumuyla çalışan barış gönüllüsüne kadar her çeşit farklı sesin siyasî tutuklu olduğu Azerbaycan, Konsey’e başkanlık edecek. Üstüne üstlük haziran sonunda Bakü’de AGİT’in parlamenterler asamblesi yıllık toplantısı cereyan edecek. Azerbaycan hükümeti bu toplantıların kendisine prestij sağladığını sanırken aslında toplantılarla uluslararası kamuoyunun daha çok gözü önünde olduğunun farkında değil.

[email protected]