20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

9.5.2018 - Bu Yazı 192 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

 TBMM Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni kurulacak üniversitelere bağlayan kanun tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Meclis Genel Kurulunda, 4'ü vakıf olmak üzere 20 yeni  üniversite kurulmasını öngören, aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz  Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes'in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini,  yeni üniversitelere bağlayan tasarı kabul edilerek yasalaştı. 

Kanuna göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik  Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal  Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli  Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi,  Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi,  Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik  Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık  Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor.

Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi,  Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla  dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

HACİZ, EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI SONUNDA YAPILACAK

Kanuna göre, özel okullar, özel öğrenci yurt ve benzeri kurumların  taşınır ile taşınmaz mallarının haczi, yapılan takipler hariç olmak üzere, içinde  bulunulan eğitim ve öğretim yılı sonunda yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarına ait kadrolarındaki  müfettiş, denetçi ve uzman personeli, YÖK'ün talebi üzerine Yükseköğretim  Denetleme Kurulunda, 2 yıla kadar görevlendirilebilecek.

YÖK, gözetim ve denetim görevi kapsamında, vakıf yükseköğretim  kurumlarının ilişkili kişiler ile yaptıkları mal veya hizmet alım ya da  satımlarına veya parasal hareketlere ilişkin olarak bu kişilerden bilgi ve belge  isteyebilecek ya da inceleme talep edebilecek.

Mütevelli heyet üyeleri ve yöneticilerin eşleri, mütevelli heyet  üyeleri ve yöneticilerin veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu ile üçüncü derece dahil  yansoy hısımları ve kayın hısımları da ilişkili kişi sayılacak.

YÖK, vakıf üniversitelerinin yurt dışı mali ve finansal ilişkilerinin  denetimini, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından istenebilecek.

İLAHİYAT ÖNLİSANS MEZUNLARINA LİSANS TAMAMLAMA İMKANI

Vakıf üniversitelerinin satım, kiralama, mal ve hizmet alımları ile  yapım işlerinde uyacakları usul ve esaslar, YÖK tarafından çıkarılan yönetmelikle  belirlenecek.

YÖK'te ihtiyaç duyulan uzman personel, 3 yıllık süre zarfında diğer  kurumlardan Yükseköğretim Kurulu Uzmanı olarak atanabilecek. Atanacakların  sayısı, Yükseköğretim Kurulu Uzmanı kadro sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek.

İlahiyat önlisans programından mezun olanlara ilahiyat fakültesi ve  aynı programı uygulayan fakültelerde, eşdeğer alanlarda lisans tamamlama eğitimi  yaptırılacak.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİNİN ADI "BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ" OLUYOR

Bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek  değiştiriliyor.

Uludağ Üniversitesinin adı "Bursa Uludağ Üniversitesi", Cumhuriyet  Üniversitesinin adı "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi", Adnan Menderes  Üniversitesinin adı "Aydın Adnan Menderes Üniversitesi", Abant İzzet Baysal  Üniversitesinin adı "Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi", Mustafa Kemal  Üniversitesinin adı "Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi", Dumlupınar  Üniversitesinin ismi "Kütahya Dumlupınar Üniversitesi", Gaziosmanpaşa  Üniversitesinin adı "Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi", Okan Üniversitesinin adı  "İstanbul Okan Üniversitesi", Namık Kemal Üniversitesinin adı "Tekirdağ Namık  Kemal Üniversitesi", Ahi Evran Üniversitesinin adı "Kırşehir Ahi Evran  Üniversitesi", Mehmet Akif Üniversitesinin adı "Burdur Mehmet Akif Üniversitesi",  Erzincan Üniversitesinin adı "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi", Bozok  Üniversitesinin adı "Yozgat Bozok Üniversitesi", Bülent Ecevit Üniversitesinin  adı "Zonguldak Bülent Ecevit" olacak.

PERSONELİN GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ EĞİTİME AYRILACAK

Öğrenci sayısının en az yüzde 50'si tam burslu olan ve toplam öğrenci  sayısının en az yüzde 50'si tezli yüksek lisans ve doktora programlarındaki  öğrencilerden oluşan vakıf üniversitelerinde çalışan personelin ücretlerinden  kesilecek gelir vergisi tutarı, özel bir hesaba aktarılacak.

Bu kaynak, vakıf üniversitesinin eğitim, öğretim, araştırma,  geliştirme, her türlü yatırım harcamalarının gerektirdiği giderler için  kullanılacak.

Özel hesabın oluşturulması, kullanımı, denetimine ilişkin usul ve  esaslar Maliye ve Milli Eğitim bakanlıkları ile YÖK tarafından belirlenecek.

4 VAKIF ÜNİVERSİTESİ KURULUYOR

Kanunla, 4 yeni vakıf üniversitesi kuruluyor.

Ankara'da Türkiye Eğitim, Sağlık, Bilim ve Araştırma Vakfınca Ankara  Medipol Üniversitesi, Türk Balkan Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı tarafından  İstanbul Atlas Üniversitesi, İstanbul'da Hacegan Vakfı tarafından Semerkand Bilim  ve Medeniyet Üniversitesi, Ses Sağlık Eğitim ve Spor Vakfınca İzmir Tınaztepe Üniversitesi eğitim hayatına katılacak.

Konya Teknik Üniversitesi kuruluyor. Selçuk Üniversitesine bağlı  Mühendislik, Mimarlık fakülteleri, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun isimleri  değiştirilerek bu üniversiteye bağlanacak, yeni olarak İşletme ve Yönetim  Bilimleri Fakültesi ile Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi kurulacak.

Kütahya'da açılacak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya  Dumlupınar Üniversitesine ait bazı fakülte ve yüksekokulların da yer alacağı  birimlerden meydana gelecek.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi kurulacak. Bu üniversite, İnönü  Üniversitesine bağlı Su Ürünleri ve Ziraat fakülteleri, Sivil Havacılık  Yüksekokulu ve meslek yüksekokulları ile yeni fakültelerden oluşacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA KURULUYOR

İstanbul Üniversitesi bölünerek, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa  kuruluyor. Bu üniversite, İstanbul Üniversitesine bağlı Cerrahpaşa Tıp, Florence  Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor  Bilimleri, Veteriner, Mühendislik fakültelerinden oluşacak. Ayrıca üniversitede,  yeni oluşturulacak diş hekimliği, eczacılık, iktisat ve işletme fakülteleri de  olacak.

İstanbul Üniversitesine bağlı Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler,  Ormancılık, Veteriner Fakültesi meslek yüksekokulları, Adli Tıp, Kardiyoloji,  Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz enstitüleri de yeni  kurulacak üniversiteye geçecek.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde Cerrahpaşa Tıp,  Hemşirelik, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner fakülteleri anabilim  dallarında öğrenim gören lisansüstü öğrenciler, Mimarlık Fakültesi anabilim  dallarında, Eğitim Bilimleri Enstitüsünde öğrenim gören lisansüstü öğrenciler,  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne, bu eğitim öğretim  dönemi sonrasından geçerli olmak üzere aktarılacak.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜNÜYOR

Gazi Üniversitesinden bazı bölümlerin bağlanacağı Ankara Hacı Bayram  Veli Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite eğitim hayatında yer alacak

Yeni üniversiteye, Gazi Üniversitesine ait Güzel Sanatlar, Edebiyat,  Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı  İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri ile Tapu Kadastro Yüksekokulu,  Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı,  Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Polatlı  Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bağlanacak. Yabancı Diller Yüksekokulu yeni  oluşturulacak.

Daha önce Sakarya Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların  da yer aldığı "Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi"; Mersin Üniversitesine  bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların bulunduğu "Tarsus Üniversitesi", Karadeniz  Teknik Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı "Trabzon  Üniversitesi", Erciyes Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların yer  aldığı "Kayseri Üniversitesi"; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı bazı  fakülte ve yüksekokulların bulunduğu "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi",  Anadolu Üniversitesine bağlı bazı fakülte, meslek yüksekokulu ve enstitülerin  olduğu "Eskişehir Teknik Üniversitesi", Süleyman Demirel Üniversitesine bağlı  bazı fakülte ve yüksekokulların yer aldığı "Isparta Uygulamalı Bilimler  Üniversitesi", Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı bazı fakülte veyüksekokulların yer aldığı "Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi",  Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı bazı fakülte ve yüksekokulların bulunduğu  "Samsun Üniversitesi" açılacak.

Ayrıca Sivas'ta Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gaziantep Bilim  ve Teknoloji Üniversitesi de yeni kurulacak üniversiteler arasında olacak.

DENKLİK BELGELERİYLE ALINAN BELGELER GEÇERLİ SAYILACAK

Mesleki Eğitim Kanununu uyarınca hak kazanılan denklik belgeleri ile  alınmış kalfalık, ustalık, iş yeri açma ve usta öğreticilik belgeleri geçerli  sayılacak.

Özel öğretim kurumlarının kurucusu, temsilcisi ve personelinde  aranacak şartlar yeniden belirleniyor.

Bu kişilerde, belirtilen süreler geçmiş olsa da kasten işlenen bir  suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ya da affa uğramış  olsa bile devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına, devletin  güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar,  zimmet, rüşvet, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,   kaçakçılık suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ceza almamış olması   veya haklarında bu suçlardan dolayı kovuşturma bulunmaması, terör örgütlerine ya  da devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,  oluşum veya gruplara üyeliği, irtibatı olmaması şartı aranacak.

Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda,  bakanlıkça belirlenen programları başarıyla tamamlayanlar, kurs bitirme  belgeleriyle tamamladıkları programlara ilişkin iş yerlerinde çalışabilecek, iş  yeri açabilecek, başka bir meslek belgesi aranmayacak.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, tasarının kabul edilmesinin ardından,  birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere bayram  ikramiyesi gibi düzenlemeleri de içeren Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'nın görüşmelerine yarın başlanacak.

Facebook Yorumları

0 0
reklam
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  
Gıdada yeni sistem geliyor
...
  
Bakanlık binasında 220, askeriyede 2 bin seçmen çıktı!
...
  
Yeni mezun 720 doktor güvenlik soruşturmasına takıldı
...
  
Üniversite 1 liralık malı 10 liraya aldı, yakalanınca 'pardon' dedi
...
  
2018 yılında 440 kadın öldürüldü
...
  
2019'un ilk işlem gününde dolar ne kadar?
...
  
Mahfi Eğilmez: Dolar kuru 2019'da 7.5 TL olacak
...
  
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belli oldu
...
  
Türkiye ekonomisini 2019'da neler bekliyor?
...
  
Her 100 işçiden 88'i sendikasız; 2018'de 70'i çocuk yaklaşık 2 bin işçi iş cinayetlerine kurban gitti
...
  
Yeni asgari ücret belli oldu
...
  
2019 yerel seçimleri: HDP adaylarını nasıl belirleyecek, üç büyük ilde ne yapacak?
...
  
2019 Bütçesi kabul edildi
...
  
Abdullah Gül yeni parti mi kuruyor?
...
  
"Asgari ücrete yapılacak zam yüzde 20'yi geçmez"
...
  
Kılıçdaroğlu: Yeni yılda CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 lira olacak
...


EN ÇOK OKUNANLAR
Düzce Satılık ve Kiralık Emlaklar Emlak8.net