3 yeni OHAL KHK'sı çıktı; binlerce kişi ihraç edildi

7.1.2017 - Bu Yazı 850 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

3 yeni OHAL KHK'sı çıktı; binlerce kişi ihraç edildi

 679, 680 ve 681 nolu üç yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. Olağanüstü hâl (OHAL) kasamında çıkarılan 3 yeni KHK ile çeşitli kamu kurumlarından çok sayıda kişi ihraç edildi. Yurt dışında bulunan ve yurda dön çağrısına uymayanlar vatandaşlıktan çıkarılabilecek. 277 kamu görevlisi görevine iade edildi. 

Kamu kurumlarından ihraç edilen personel sayıları şöyle:

Adalet Bakanlığı’ndan 1699 personel ihraç edildi.

Maliye Bakanlığı'ndan 310 kişi ihraç edildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) 13 kişi ihraç edildi.

Çalışma Bakanlığı'ndan 53 kişi ihraç edildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 kişi ihraç edildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan 3 kişi ihraç edildi.

Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nden toplam 763 asker ihraç edildi.

Sağlık Bakanlığı'nda 838 kişinin ilişiği kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2687 personel ihraç edildi. 

649 akademisyenin görevine son verildi. 

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden (BYEGM) 7 ve Radyo Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) 2 kişi ihraç edildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nundan (BBDK) 4 kişi ihraç edildi.

Türkiye İş Kurumu'ndan 180 kişi ihraç edildi.

Diyanet'ten 135 personel ihraç edildi.

Danıştay’dan 8 kişi ihraç edildi.

Yüksek Öğretim Kurumu'ndan (YÖK) 15 kişi ihraç edildi.


Listede yer alan kişiler kamu görevinden başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın çıkarıldığı belirtildi. Resmi Gazete'de "Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir" dendi.

 

İhraç edilenlerin tam listesi 


Kamu görevlisini sınır ötesine gönderme yetkisi

680 sayılı KHK’nın 83. maddesi kamuda çalışan milyonları ilgilendiriyor. Buna göre, işçiler dahil kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, Türk ordusunun gönderilmesine karar verilen ülkelerde (Suriye, Irak, Afganistan gibi) geçici olarak görevlendirilebilecek.

İlgili kanuna eklenen hüküm şöyle:

 

“Ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), Türkiye Büyük Millet Meclisi kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilir. Bu madde uyarınca görevlendirilen personele, (30.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak aylık tutarı geçmemek üzere görev süresince damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın tazminat ödenir. Bunlara ayrıca, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenen yol gideri dışında harcırah ödenmez. Görevlendirmeye ilişkin usul ve esaslar, ödenecek tazminatın tutarı ile hangi hallerde kesileceği ve ödemeye ilişkin usul ve esaslar Başbakan onayı ile tespit edilir.”

277 kişi görevine iade edildi

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 277 kişi görevine iade edildi. Görevine iade edilen personel arasında akademisyenler, Sağlık, Orman ve Su İşleri, Maliye, Milli Eğitim başta olmak üzere bakanlık çalışanları ve Emniyet mensupları bulunuyor.

Resmi Gazete'de "10 gün içerisinde göreve başlamayanlar çekilmiş sayılır. Bu kapsamda göreve başlayanlara, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir" ifadesi kullanıldı.

Göreve iade edilenlerin tam listesini görmek için tıklayınız..

60 polisin rütbesi söküldü

Rütbesi sökülen emniyet görevlileri arasında 46, birinci sınıf emniyet müdürü; 6, ikinci sınıf emniyet müdürü; 3, üçüncü sınıf emniyet müdürü; 2, dördüncü sınıf emniyet müdürü, bir başkomiser ve bir polis yer aldı. 

Rütbesi sökülen polislerin tam listesine ulaşmak için tıklayınız...

Resmi Gazete'de şöyle dendi:

"Bu kişiler görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmezler, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemezler; ayrıca bunlar uhdelerinde

"Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü'nce Yayımlanır 6 Ocak 2017 CUMA Sayı: 29940 Mükerrer taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan ve sıfatlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamazlar. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edilir. Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar."

11 gazete tekrar açıldı

679 numaralı kararname ile 11 gazete açıldı.

11 gazete tekrar açıldı.

83 derneğe kapatma

679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı bulunduğu iddia edilen 20 ilde 83 dernek kapatıldı.

Kapatılan dernekleri öğrenmek için tıklayınız

Futbol kulüpleri kapatıldı

Şırnak ile Cizre'nin futbol kulupleri Cizrespor ve Şırnak Belediyespor kapatıldı.

8 spor kulübü KHK ile kapatıldı

Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek

Yeni KHK'lar ile özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi. Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.

Özel güvenlik görevlileri silah taşıyabilecek

Özel güvenliğe silah yetkisi düzenleniyor. Özel güvenlikler silah taşıyabilecek. 

680 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeye göre özel güvenlik
görevlileri, silahlarını görev alanı dışına çıkaramayacak.

Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler ile özel güvenlik şirketlerinde, alarm izleme merkezlerinde ve özel güvenlik eğitimi verecek kurumlarda kurucu veya yönetici olarak çalışacaklar hakkında valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilen kişiler, özel güvenlik alanında faaliyet yürüten şirket veya birimlerde çalışamayacak.

Uzman onbaşı ve çavuşlar ile ilgili düzenleme

İlköğretim mezunları uzman onbaşı ve uzman çavuş olabilecek.

Vatandaşlıktan çıkarma

Türk Ceza Kanununun ilgili maddelerince hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunması nedeniyle kendisine ulaşılamayan vatandaşlar, "yurda dön" ilanına rağmen 3 ay içinde yurda dönmemeleri halinde, vatandaşlıktan çıkarılabilecek.

Yayın yasağı düzenlemesi

680 sayılı kararname ile yayın yasakları konusunda düzenleme getirildi.

Buna göre, Basın Kanunu uyarınca yayın yasağı ve kısıtlamalara aykırı yayın yapılması halinde kuruluşun programlarına bir gün durdurulur. Bir yıl içinde ikinci kez tekrarlanma halinde kuruluşun yayını beş güne kadar, ikinci kez tekrarında onbeş güne kadar, üçüncü kez tekrarında yayın lisansının iptaline karar verilir. 

Medya kuruluşlarının lisans başvuruları 'milli güvenlik' gerekçesiyle reddedilebilecek!

680 sayılı KHK ile medya kuruluşlarının lisans başvurularının reddedilmesi de kolaylaştırıldı. Buna göre, RTÜK, milli güvenlik, kamu düzeninin korunması ve kamu yararı gereklerinden kaynaklanan sebeplerle lisans taleplerini reddedebilecek.

Ayrıcak KHK'da şu hüküm yer aldı:

"Ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu Millî İstihbarat Teşkilatı veya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen medya hizmet sağlayıcı kuruluşların lisans başvuruları reddedilir.”

Haberin detaylarını okumak için tıklayınız..

Bilişim suçlarından hâkim izni alınmaksızın veri trafiği izlenebilecek

680 sayılı KHK ile polislerin görev ve yetkilerini belirleyen kanunda da değişiklik yapıldı. Buna göre, yazılı suçların önlenmesi amacıyla mahkeme kararı olmaksızın Emniyet Genel Müdürünün veya İstihbarat Dairesi Başkanı'nın izniyle yapılan işlemlere, bilişim suçlarıyla sınırlı olmak üzere bilişim suçları ile ilgili daire başkanının izni ile “internet bağlantı adresleriyle internet kaynakları arasındaki veri trafiği ile iletilen verilerin” incelenmesi de eklendi. 

10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı

679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan veya meslekten çıkarılan biri 1. sınıf, biri 2. sınıf, 3'ü 3. sınıf emniyet müdürü, 2'si komiser yardımcısı ve 3'ü polis memuru olmak üzere 10 eski emniyet teşkilatı mensubunun rütbeleri alındı.

Araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler noterliklere devredilebilecek.

Kamu personeli yurt dışında geçici olarak görevlendirilebilecek

680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel (işçiler dahil), TBMM kararlarına dayanılarak Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin gönderilmesine karar verilen ülkelerde geçici olarak görev yapmak üzere görevlendirilebilecek.

İlişiği kesilen korucular, tekrar göreve çağrılabilecek

Valinin teklifi ve İçişleri Bakanı’nın uygun görmesi halinde, daha önce ilgili maddeler çerçevesinde görevden ilişiği kesilmiş güvenlik korucuları operasyonel faaliyetler maksadıyla tekrar göreve çağrılabilecek. 

Facebook Yorumları

0 0
reklam
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  
Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturuldu; perde arkasındaki isim Abdullah Gül
...
  
'Honda Türkiye fabrikasını kapatacak, 3 bin 500 çalışan işten çıkarılacak'
...
  
NECATİ KUR: YAŞANMIŞLIKLAR 3
...
  
Gıdada yeni sistem geliyor
...
  
Trabzonspor'u 3 golle geçen Aslan zirveye yaklaştı!
...
  
31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanılacak sandıklar belli oldu
...
  
Adana'da asker uğurlama eğlencesinde facia: 3 ölü, 13 yaralı
...
  
53 bin 'yığma seçmen' kaydı donduruldu
...
  
CHP'li Adıgüzel: 24 Haziran'da insan kaynağı yoktu, 31 Mart'ta sıkıntılar olmayacak
...
  
300 kişi AKP'den istifa etti
...
  
'AKP yaptırdığı anketlerde yüzde 34'te kaldı'
...
  
Yeni mezun 720 doktor güvenlik soruşturmasına takıldı
...
  
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belli oldu
...
  
Erdoğan, Binali Yıldırım'ı ve 39 ilçe adayını açıkladı
...
  
OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun görev süresi uzatıldı
...
  
Yeni asgari ücret belli oldu
...


Düzce Satılık ve Kiralık Emlaklar Emlak8.net