MUSTAFA YURTSEVER: TKP’nin SÖZLÜ TARİH ANLATIMINDA KENDİ HİKAYEM - 5.Bölüm

MUSTAFA YURTSEVER: TKP’nin SÖZLÜ TARİH ANLATIMINDA KENDİ HİKAYEM - 5.Bölüm
 • 4.02.2019 07:56
 • (887)
 • (0)

 1992 Yılında Türk Harb İş Sendikasının Kocaeli Şubesi Genel Kurulundaki Konuşma Metnim

Sayın Divan,Sayın konuklar ve Sayın basın emekçileri ; Tersane işçilerinin güvenini kazanmış 8.dönem kongremizi oluşturan sevgili delege arkadaşlarım , hepinizi yürekten selamlıyorum, Kongremize Hoşgeldiniz.

Dünyamız hızlı bir değişim yaşıyor.Bu değişimin etkileri ekonomide, kültürel yapıda, toplumsal olaylarda sürekli bir yenilenmeyi yaşıyor. Ülkemizde bu değişimden ve yenilenmeden sürekli etkileniyor. Bugün ülkemizin en temel sorunu demokrasidir.Demokratik bir rejime ulaşma sorunudur.Ülkemizde bütün kurum ve kurullarıyla işleyen bir demokrasinin var olduğu iddiası ANAP ve 12 eylülcülerin dışında hiçbir politik güç tarafından kabul edilmiyor. Sendikalar,meslek örgütleri,demokratik dernekler kendi sorunları ile ve istemlerinden yola çıkarak ülkede demokrasinin olmadığını,temel görevin demokrasiyi kazanmak olduğu gerçeğine varmış bulunuyorlar.

Geçtiğimiz dönemde egemen güçlerin sendikaları etkisizleştirme,zayıf ve güçsüz örgütler haline getirme,işçileri sendikadan soğutma,örgütsüz bırakma politikası önemli yaralar almıştır.Uygulanan baskı ve teröre rağmen sendikalar önemli direnişler,grevler, eylemler gerçekleştirdiler. Yığınsal eylemler hükümeti ve onun izlediği ekonomik-sosyal politikasına yönelmiştir.Bu niteliği ile sendikal hareketler bu günkü rejime ve onun hükümetine karşı toplumsal muhalefetin önemli güçlerinden birini oluşturdu.Bundan dolayı ülkemizde demokrasi,iş,ekmek ve hürriyetlerin kazanılmasında ve korunmasında sendikaların rolü büyüktür .Eğer bugün sendikal mücadelenin önündeki sorunların çözümünü doğru tespit edersek,demokrasi mücadelesinde önemli bir role sahip olan sendikalari gerçek amaçlarına yönlendirmiş oluruz arkadaşlar!

Sendikal çalışmalarımız nasıl olmalıdır? Sendikal mücadele alanı sınıf mücadelesinin temel ve dolaysız alanlarından biridir.12 Eylül rejiminin ilk olarak sendikaları ve öncü işçileri hedef almasının ve sendikal hareketleri ciddi bir biçimde geriletmeye yönelik bir eylem planı ile hazırlıklı hareket etmesinin sebebi budur.Askeri yönetim ve 12 Eylül’ü sürdürenlerin girişimleri sendikaları ve hareketin bütününü esas olarak iki yönde sarstı.Birincisi sendikal hak ve özgürlükler tırpanlanarak işçi hareketinin kazanımları geri alındı.Mücadele olanak alanları sınırlandırıldı.İkincisi yürütülen ideolojik ve psikolojik saldırıların da etkisiyle özellikle Türk-İş yönetimi sürekli biçimde uzlaşmacı ve pasif tavır almayı yeğledi.

Değerli dostlarım; artık geriye bakmanın anlamı yok,çünkü ne denirse densin çok yönlü etkileriyle bir 12 Eylül yaşanmış ve eskisinden daha farklı bir durum ortaya çıkmıştır, öte yandan da geçmiş deneyimlerimizi de yenilememiz gereken,aşmamız gereken geliştirmemiz gereken kimi eksik yanlarımızda bütünsel deney hazinemizle birlikte bu güne aktarılmıştır.Bir diğer noktada güncel gelişimlerin, örneğin; bilimsel ve teknik ilerlemenin işçi sınıfı üzerinde yaptığı ve giderek daha çok yapacağı etkiler.Bunun sendikal hareketin gündeminde yer alması gerektiği olgusudur.

Bugün artık öğretmenlerin, memurların sendikalaşması fikir üretmesi somut bir eylem konumu düzeyine yükselmiştir. 22-23 ve 24 Eylül tarihlerinde Ankara da toplanmış bulunan çalışanlar kurultayı bunun somut bir örneğidir. İzninize sığınarak toplanmış bulunan çalışanlar kurultayına kongre salonumuzdan selamımı ve başarı dileklerimi sunuyorum.Bugün çağdaş sendikacılık anlayışının temeli işçi ,emekçi yığınlarını seferber etmeye katılımlarını yükseltmeye dayanmalıdır.Bize göre sendikaların toplumsal muhalefetin en belirleyici kolu olabilmesi en başta buna bağlıdır delege arkadaşlarım..

Günün öne çıkan sorunu demokrasidir. Toplumsal ve politik yaşamın bütün alanlarında demokratikleşme nasıl sağlanacak,kazanılmış ve kazanılacak olan demokratik gelişim nasıl korunup sağlamlaştırılacaktır. Bu sorunlar gelecek sendikal hareketin gündeminde mutlaka yer almalıdır. Herşeyden önce sendikalar üyelerine demokratik katılım ve insiyatif bilincini kazandırmak için çaba harcamak,onun araçlarını yaratmak,var olanları destekleyip güçlendirmek ödeviyle karşı karşıyadırlar.Üyelerin toplumsal yaşama aktif olarak katılma olanaklarını çoğaltmak toplumsal eylemliliğini geliştirmek için sendikalara önemli görevler düşüyor.Bu görevleri iki ana grupta toplayabiliriz:

1.Sendikaların iç yapılarının en ileri demokratik işleyişine kavuşması

2.Tüm sendikaların demokrasi için mücadeleye ve demokratik yapılanmaya aktif birer unsur olarak katılımı.

Bu görevleri yerine getirebilmemiz için sendikal çalışmalarda nelere dikkat etmeliyiz.Sendika içi demokratikleşmenin noktası şube-şube tabanın birleşik iradesinin en etkin biçimde üst yönetimlere yansımasıdır.Tabanın söz ve karar sahibi olması tüm kararların alınması ve uygulanması sürecinde kollektif bir biçimde var gücüyle etkin bir dinamizimle katılmasının sağlanmasıdır.Bu amaçla sendika yönetimlerinin her önemli eylem öncesinde olabildiğince çok sayıda işçinin görüşlerine başvuracağı,onlarin fikri ve önerilerini alacağı mekanizmaların oluşturulması yönünde ısrarla çaba harcanmasıdır.Böylece bir yandan demokratik işleyiş dolaysız bir niteliğe bürünürken , sendikal yaşamda kollektif çalışma düzeyi yükselecek içeriği de buna bağlı olarak zenginleşecektir. Sendikaların önünde hızla çözülmesi gereken bir sorunda sendikal birliktir. Sendikal birlik konusunda değişik ve zengin yaklaşımlar geliştirmek zorundayız.Sendikal birliğin tek bir sendika örgütünde bütün sendikaların bir araya gelebileceği bir konfederasyon ile gerçekleşebileceğini söylemekle yetinilmez.

Bu hedefi yaşama geçirebilmek için şimdiden adım adım somut platformlar temelinde birliği örneğe başlamak zorundayız.Bunun için çok çeşitli araçlara ve yöntemlere başvurabilir.Önemli olan tek bir biçime tarihsel olarak oluşmuş tek bir olguya takılıp kalmamaktır.Ne geçmişi daha önce yaşanmış deneyleri aynen yenilemeye, ne de geçmişte o günün koşulları içinde gerçekleşmiş adımları oluşumları inkara yada değerini küçültmeye çalışmanın bir yararı yoktur. İşçi sınıfının ortaya çıkışından bu güne kadar biriktirdiği bunca deneyim zenginliğinden yaratıcı biçimde yararlanarak günün koşullarına uygun ve dönemin yeniliklerini yakalayabilen bir anlayışla birliğin fiilen gerçekleşmesinin yolunu adım adım döşemeyi hedeflememiz gerekiyor.

Sendikalar politik görüş ayrılığına bakmaksızın birbirinden ayrı farklı çeşitli görüşte insanların bir arada bulunabileceği işçi örgütleridir.Sendikanın temel,belirleyici niteliği en geniş işçi kitlesinin birlik ve mücadele örgütü olmasıdır.O halde işçilerin birliği hertürlü politik farklılığın önüne geçmelidir.

Değerli Dostlarım,

Konuşmamda ana hatlarıyla çerçevesini çizmeye çalıştığım sendikal anlayışın bugünkü sendikal çalışmalarımıza ışık tutmasını arzuluyorum. Bu inançla kongremizin ülkemizdeki demokrasinin kazanılması sürecine ,sendikal birlik ve sendikal demokrasiye ve işçilerin birliğine katkı sağlayacağı inancıyla kongremize başarılar dilerim.

Bu Konuşma Metninin Hazırlanmasında Emeği Geçen Gölcük Tersanesi Parti Komitesi ve TBKP’nin Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ali Alçınkaya’ya Saygılarımı Sunarım..

MUSTAFA YURTSEVER

Yorum Yap

Yorum yazarak yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Marmara Yerel Haber (www.marmarayerelhaber.com) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar (1)

 • Ad Soyad Giriniz...
  Ad Soyad Giriniz...
  29.12.2012 17:33

  merak etme anadilde eğitimde yapacağız ülkemiz kürditanıda kuracağız.artık sen kemalistalardan mi kurtulursun.sahte atatürkçülerden mi.kurtulamasan sana tekyol kalıyor oda gerçek ülken neresiyse oraya geri dönersin.herhalinden belli ki sen bu toprağın insanı değilsin çünkü bu topraklar senin gibi ırkı faşist hiç bir dönemde yetişmedi.sana güle güle.geldiğin yere

Yazarlar

Milleti kandırmak!
İbrahim Kahveci

Milleti kandırmak!

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Savaşı haram kılmanın kıymetini bilmek
Vahap COŞKUN

Savaşı haram kılmanın kıymetini bilmek

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Erdoğan-Biden görüşmesinin olası içeriği ve verili bağlamı
Aydın Selcen

Erdoğan-Biden görüşmesinin olası içeriği ve v

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Batı'da demokrasi cephesi toparlanıyor, Türkiye Erdoğan'la dağılıyor!
Hasan CEMAL

Batı'da demokrasi cephesi toparlanıyor, Türki

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Ekonomide iki olumsuz gelişme
Eser KARAKAŞ

Ekonomide iki olumsuz gelişme

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Biden-Erdoğan görüşmesi...
Barış Soydan

Biden-Erdoğan görüşmesi...

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
‘Yerli ve millî’ ilanının peşrevleri: Gezi ve 17-25 Aralık
Alper GÖRMÜŞ

‘Yerli ve millî’ ilanının peşrevleri: Gezi ve

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Biden ve Erdoğan görüşmesinden ne çıkar?
Akdoğan Özkan

Biden ve Erdoğan görüşmesinden ne çıkar?

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Dış politika ve yoksulluk: Ne alaka mı?
İhsan DAĞI

Dış politika ve yoksulluk: Ne alaka mı?

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Kanal İstanbul: 2.5 milyon nüfus!
Taha Akyol

Kanal İstanbul: 2.5 milyon nüfus!

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Marmara Denizi’ndeki müsilaj kirliliğinde kömürlü termik santrallerin etkisi incelenmeli
Pelin CENGİZ

Marmara Denizi’ndeki müsilaj kirliliğinde köm

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Amel defterinizde bunlar da yer alacak mı?
Mehmet Ocaktan

Amel defterinizde bunlar da yer alacak mı?

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Türkiye’nin Batı’dan bağımsızlaşma süreci ve Erdoğan-Biden görüşmesi
Yusuf Kaplan

Türkiye’nin Batı’dan bağımsızlaşma süreci ve

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Herkes bir düşmana muhtaç
Cemile Bayraktar

Herkes bir düşmana muhtaç

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Otel dalaverası, basın kampanyası
Ümit KIVANÇ

Otel dalaverası, basın kampanyası

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Savcının medyası
Mehmet ALTAN

Savcının medyası

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Yer misin, yemez misin!
Abdurrahman Dilipak

Yer misin, yemez misin!

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Erdoğan-Biden görüşmesini izlerken şimdiki kadar tedirgin olmamız gerekmeyebilirdi
Fehmi KORU

Erdoğan-Biden görüşmesini izlerken şimdiki ka

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
İran’ın seçim mühendisliği: Cumhuriyete veda mı?
Fehim TAŞTEKİN

İran’ın seçim mühendisliği: Cumhuriyete veda

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Devletin içinde bir suç örgütü var
Mehmet Y. Yılmaz

Devletin içinde bir suç örgütü var

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Erdoğan Batıyla ilişkilerini yeniden tanımlamak istiyor
Murat YETKİN

Erdoğan Batıyla ilişkilerini yeniden tanımlam

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
G-7 fotoğrafı: Bunlar mı 21. yüzyıla yön verecek? Türkiye sürprizini bekleyin!
İbrahim Karagül

G-7 fotoğrafı: Bunlar mı 21. yüzyıla yön vere

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Dertleri kadın beyanı, mal rejimi ve uzlaştırma
Berrin Sönmez

Dertleri kadın beyanı, mal rejimi ve uzlaştır

 • 14 Haziran 2021 Pazartesi
Mafya iktidarların değişmez ortağı olmuş-2
Mehmet TIRAŞ

Mafya iktidarların değişmez ortağı olmuş-2

 • 13 Haziran 2021 Pazar
Opa, şerefveşan ne demek?
Aydın ENGİN

Opa, şerefveşan ne demek?

 • 12 Haziran 2021 Cumartesi
Tüm Yazarlar