Şahin ALPAY

Yarına BakışBookmark and Share

“2020 Yılında Türkiye”


9.01.2020 - Bu Yazı 816 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Görmeyeceğimi sandığım 2020 geldi işte. Sevgilim artık yok, ama bütün hayal kırıklıklarımla ben buradayım. Belki daha göreceklerim de var.


Önce 2020 yılında kendi hâlimden söz etmek istiyorum. 27 Temmuz 2016'da "silahlı terör örgütü" üyesi olduğum gerekçesiyle tutuklandığımda bu yanlışın kısa sürede düzeltileceğini ummuştum, ama hiç öyle olmadı. Yaklaşık bir yıl sonra açıklanan iddianamede, yazılarımla "anayasayı ihlal" ettiğim gerekçesiyle üç kez, hem de ağırlaştırılmış müebbed hapisle cezalandırılmam isteniyordu. Silivri cezaevinin müebbedliklere ayrılan "yüksek güvenlikli" 9. bölümünde yaklaşık 20 ay hapis yattım. Tahliye olmam için Anayasa Mahkemesi'nin bir değil (önce Ocak, sonra Mart 2018'de) iki kez ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (Mart 2018'de) haklarımın ihlal edildiğine karar vermesi gerekti. AYM hükümeti tarafıma 20 bin lira; AİHM ise 21.500 avro tazminat ödemeye mahkum etti. Tazminatlar hemen ödendi. İki ay ev hapsinde kaldıktan sonra, iki ay da "denetimli serbest" oldum. Binlerce masum insan hapisteyken kendimi hiç özgür hissetmedim.

Adlî süreç içinde hakkımda istenen ceza üç kez ağırlaştırılmış müebbedden bir kez müebbede çevrildi. 6 Mayıs 2018'deki son duruşmada savcı ve üç yargıçtan biri "anayasayı ihlal"den müebbedle cezalandırılmamda ısrar etti, ama mahkeme başkanı ve bir yargıç beni "silahlı terör örgütü üyesi" olduğum gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapse mahkûm etmek ve yurtdışı seyahat yasağı koymakla yetindiler. Yargıtay başsavcısı 2020'ye birkaç gün kala açıklanan "tebliğname"de "silahlı terör örgütü üyesi" olmadığım, ama "silahlı terör örgütü"ne destek verdiğim gerekçesiyle, azami yedi yıl hapis cezası almamı istedi. Bakalım Yargıtay 16. Ceza Dairesi hakkımda ne zaman, ne karar verecek. Evet, 2020 yılı geldi; hayattayım, ama işte bu koşullarla.

AYM ve AİHM kararları doğrultusunda beraat etmeyi bekliyorum. Çünkü 16. Ceza Dairesi, dostum Mehmet Altan'ın beraatine karar verirken, AYM'nin benimle ilgili kararına gönderme yaptı. Doğrusu, elim ayağım tutarken yurtdışı seyahat yasağımın kalkmasını istiyorum. Zira beni görmeden ölmek istemeyen İsveçli doktora tez hocam emekli Profesör Tomas Hammar ve eşi Stina'yı Stockholm'de son bir kez ziyaret etmek; Londra'da yaşayan oğlum Acar ve küçük torunum Leyla'yı, Avrupa'nın çeşitli kentlerine dağılmış olan dost ve akrabalarımı yerlerinde görmek istiyorum. Bakalım...

Okurlarıma hâlimi duyurmak için yaptığım bu uzun girişten sonra "2020 yılında Türkiye" bahsine gelebilirim. Okurlarımın çoğu bilemez tabii, ama bu başlığı taşıyan, benim yaptığım bir gazetecilik araştırması önce Cumhuriyet gazetesinde ( 26 Mart - 13 Nisan 1991) bir dizi yazı olarak, sonra da kitap olarak yayımlanmıştı (AFA Yayınları, İstanbul, Haziran 1991). ABD Kongre Kütüphanesi (Library of Congress) de sonuçları ilginç bulmuş ve İngilizce özetini yapmıştı.

"2020 Yılında Türkiye" seçkinlerimizin (Türkiye elitlerinin) 30 yıl sonra, yani o sıra yeterince uzak görünen bir gelecekte ülkenin demokrasisinin, ekonomisinin ve dünyadaki yerinin ne konumda olacağına dair düşünce ve duygularına ışık tutmaya yönelik bir araştırmanın başlığıydı. Cumhuriyet gazetesinde çalışırken 1990 yılının son aylarında yaptığım araştırmada görüştüğüm farklı siyasi eğilimlerden 32 akademisyen, gazeteci, iş adamı, sendikacı, yönetici, politikacı, yazar ve şairden yaklaşık yarısı (İshak Alaton, Melih Cevdet Anday, Musa Anter, Tarık Buğra, Şemsi Denizer, Sencer Divitçioğlu, Coşkun Kırca, Aziz Nesin, Halit Refiğ, İlhan Selçuk, Ali Ulvi, Nevzat Yalçıntaş, Turan Yazgan, Şevket Yılmaz, Tahsin Yücel) artık aramızda değiller. En gençleri Osman Kavala hapiste. Diğerleri ise şunlar: Nabi Avcı, Cem Boyner, Yavuz Canevi, Tansu Çiller, Zülfü Dicleli, Bülent Eczacıbaşı, Şükrü Elekdağ, Kemal Gürüz, İsmail Kara, Ergun Özbudun, Haluk Özdalga, İsmet Özel, İlkay Sunar, İlhan Tekeli, Mete Tunçay, Nur Vergin.

Araştırmanın amacını şöyle açıklıyordum: "Bir bakıma Türk elitinin 'psikolojisi'ni anlamaya yönelik olan bu araştırma, şöyle bir varsayıma dayanıyor: Bir toplumun siyasi, iktisadi ve kültürel yaşamına yön veren kişilerin beklentileri bize o toplumun geleceğine ilişkin önemli ipuçları sağlayabilir. Öte yandan yarının tartışılması, bugünün temel sorunlarını ve çözüm yollarını ortaya çıkarabilir."

Bulgular şu noktalarda toplanıyordu:

1) Görüşülenlerin büyük çoğunluğu ekonominin geleceği konusunda iyimser. Gelişmiş ülkeleri yakalayamasa da Türkiye'nin 2020'de, dünya ekonomik güç ve refah sıralamasında daha yukarı bir konumda olacağına inanılıyor. (Bu öngörü büyük ölçüde doğru çıktı. Demokrasi özgürleştirdiği sürece ekonominin de daha iyiye gittiği ve tersi görüldü. 2011'den beri demokrasi, 2014'ten bu yana ekonomi darboğazda.)

2) Büyük çoğunluk 2020 yılında Türkiye'nin uluslararası rekabete açık bir piyasa ekonomisi olacağına inanıyor; 1960'lara ve 1970'lere değin hayli yaygın olan dışa kapalı, otarşik, planlı ve devlet ağırlıklı ekonomi modelinin geçerli olacağına inanan hemen hiç yok. (Şimdilik bu öngörünün büyük ölçüde doğrulandığı söylenebilir. Mülkiyette devletin ağırlığı azaldıysa da, son yıllarda ekonomiye keyfi siyasi müdahaleler artmakta.)

3) Çoğunluk, piyasanın yol açtığı sosyal dengesizliklerin giderilebilmesi açısından devletin ekonomide düzenleyici bir rol oynaması gerektiğini düşünüyor. (30 yıl öncesine nazaran bugün devletin sosyal işlevlerinin geliştiği söylenebilir. Ne var ki AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında hayli geride kalındı.)

4) Nüfus artışının yüzde 1 dolayına indirilebilmesi için ulusal nüfus planlaması gerektiğine inananlar çoğunlukta. (Son otuz yılda nüfus artış hızı, modernleşmeyle birlikte giderek azaldı; yüzde 1.3'e kadar indi. Bugün nüfus planlamasının lafı bile edilmediği gibi, iktidar her aileden "en az üç çocuk" bekler oldu.)

5) Temel hak ve özgürlüklere dayalı çoğulcu demokratik rejimin diğer rejim türlerine üstünlüğü konusunda çok yaygın bir mutabakat görülüyor. Düşünce ve örgütlenme özgürlüklerine getirilen kısıtlamaların kaldırılması isteniyor. (2011'den itibaren gelişme ters yöne çevrildi. Bugün Türkiye temel hak ve özgürlüklerin güven altında olmadığı, demokrasinin seçimden ibaret kaldığı bir tür çoğunluk diktatörlüğü rejimi altında.)

6) Laikliği tehdit eden akımlar ve Kürt ayrılıkçılığı demokratik düzene iki büyük tehlike olarak algılanıyor. Ne var ki görüşülenlerin tamamına yakın bir bölümü ne şeriatçıların, ne de ayrılıkçıların amaçlarına ulaşabileceğini düşünüyor. (Öngörüler büyük ölçüde haklı çıktı. Her ne kadar özgürlükçü ve çoğunlukçu demokrasi idealinden uzaklaşıldığı ölçüde tehditler büyüdüyse de.)

7) Çoğunluk, laikliği tehdit eden güçlerin toplumu peşlerinden götürme imkanına sahip olmadıklarını düşünüyor. Azınlıkta kalanlar ise laikliği karşı akımların son on yıl içinde rejimi tehdit edecek güce ulaştıkları, öndeki on yıl içinde de bunlarla bir hesaplaşmanın gündeme gelebileceği kanısında. (Denebilir ki Türkiye, otuz yıl önce olduğu gibi bugün de din ve inanç özgürlüğünü yerleştirmiş olmaktan hayli uzak.)

8) Çoğunluk ayrılıkçılığın başarılı olamayacağını; bir yandan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin ekonomik kalkınmasına yapılacak yatırımların, öte yandan güvenlik önlemlerinin sürdürülmesinin sorunun halline yeteceğini düşünüyor. Azınlıkta kalanlar ise sorunun çözümünün Kürtlere tüm dil ve kültür haklarının tanınmasıyla, demokrasinin genişletilmesiyle çözülebileceğine inanıyor. (Otuz yılda Kürt çoğunluklu bölgenin ekonomik kalkınmasında ve Kürtlerin kültürel haklarının tanınmasında sağlanan kısmi ilerlemelere rağmen, bölgede kişi başına gelir düzeyinin görece düşüklüğü ve işsizlik oranının görece yüksekliği devam ediyor. Ayrılıkçılık sorununun çözüldüğünü söyleyebilmekten de uzağız.)

9) Çoğunluk Türkiye'nin Batılılaşma yönündeki temel doğrultusunun değişmeyeceğine inanıyor. Ne var ki, görüşülenlerin sadece üçte biri otuz yıl sonra Türkiye'nin Avrupa Topluluğu'nun (o günkü Avrupa Birliği) üyesi olacağına inanıyor. (Hayli isabetli bir öngörü. Türkiye bugün AB üyeliğinden belki hiç olmadığı kadar uzak. Evet NATO'ya hala üye, ama tartışılan bir üye.)

10) Çoğunluğa göre, Türkiye ekonomik ve stratejik potansiyelini değerlendirdiği takdirde 2020'de bölgesinde lider rolü oynayacaktır. (En isabetsiz öngörü de bu olsa gerek. Bugün Türkiye Cumhuriyeti, belki tarihinde görülmedik bir yalnızlık içinde. Bu durum sadece bölgesiyle de sınırlı değil.)

11) Büyük çoğunluğa göre önümüzdeki 30 yıl içinde Türkiye "Sovyetler Birliği ya da Rusya Cumhuriyeti" ile çok yakın iktisadi, kültürel ve siyasi ilişkiler kuracaktır. (En isabetli öngörü muhakkak ki bu.)

12) Büyük çoğunluğa göre "ufukta Türk birliği yok", ama Türkiye laik ve demokratik rejimiyle Türki halklara örnek olacak. (Otoriterleşen ve laiklikten uzaklaşan rejimiyle Türkiye rol modeli olmaktan çok uzaklaştı.)

13) Görüşülenlerin çoğu Türklerle Yunanlıları birbirine en yakın iki ulus olarak gördüğü gibi iki ülkenin 30 yıl içinde aralarındaki sorunları çözeceklerine, Ege'nin bir barış denizi olacağına inanıyor. (Sıfır isabet denebilir.)

14) Çok ağır basan görüş, güney komşularımız Suriye, Irak ve İran ile sorunların 30 yıl geçse de çözülemeyeceği; genel olarak İslam ve Arap âleminin demokratikleşmeden uzak kalacağı yönünde. (Tam isabet denebilir.)

Araştırmanın genel sonucunu da şöyle ifade ediyorum: "Seçkinlerimizin siyasetle ve ekonomiyle ilgili bazı temel tercihlerde düne göre bugün çok daha büyük bir mutabakata ulaşmış olmaları; önümüzdeki otuz yılda Türkiye'nin demokrasisini ve ekonomisini ilerleteceğine ve bölgesinde önemli rol oynayan bir güç haline gelebileceğine ilişkin inancı birçoklarının paylaşması, toplum olarak da geleceğe iyimser bir gözle bakmamız için önemli bir neden olarak değerlendirilebilir."

Bugün, 2020 yılında toplumun genelinin psikolojisi hakkında ne söylenebilir, bilmiyorum. Ama seçkinlerimizin ezici çoğunluğunun gelecek hakkında iyimserliği korumadıkları muhakkak. Dolayısıyla, araştırmanın "öndeyi," yani geleceği okuma değeri, beklendiği üzere, sınırlı kaldı.

Bütün okurlarıma iyi seneler diliyorum.

Facebook Yorumları

reklam
9.01.2020
“2020 Yılında Türkiye”
15.12.2019
Vargas Llosa'nın keşfi
12.11.2019
Cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük ilişkisi
23.10.2019
Mirası siyasi özgürlük ve sosyal adalet için mücadele
2.09.2019
Fikirdaşlık ve arkadaşlık üzerine
12.10.2018
Fatma’ya veda
14.7.2016
Tek-adamın güvencesi muhalefetin sefaleti
7.7.2016
Erdoğan partisi ve milleti
30.6.2016
‘Yerli ve millî’den ‘evrensel’e darbe
23.6.2016
Şiddetin kaynağında İslam mı var?
16.6.2016
Askerî çözüm hayaldir
9.6.2016
‘Soykırım’ kararı ışığında Türkiye-Almanya ilişkileri
2.6.2016
Trump global faşizmin habercisi mi?
26.5.2016
Tek–adam devleti nasıl önlenecek?
19.5.2016
AKP niçin hâlâ iktidarda?
12.5.2016
Partiyi bitirdi sıra devlette
28.4.2016
Anayasa nasıl rafa kaldırıldı?
21.4.2016
Demokrasiyi niye yerleştiremedik?
5.3.2016
Söz bitmedi
3.3.2016
Kızgınlığımız aklımızın önüne geçmesin
1.3.2016
Anayasa Mahkemesi'ne çağrı
27.2.2016
Paranoya değil, safsata
25.2.2016
Tosun Terzioğlu: Bir rol modeli
23.2.2016
ABD'yle güven bunalımı nereye varacak?
20.2.2016
Terörle mücadele stratejisi yürümüyor
18.2.2016
Erdoğan iktidarı Kemalizm'e sarıldı
16.2.2016
Demokrasi ve din
13.2.2016
Tek adama AKP de katlanamıyor
11.2.2016
AB'nin ihaneti mi?
9.2.2016
PKK geriliyor mu?
6.2.2016
Abdullah Gül: Şimdi değilse ne zaman?
4.2.2016
ABD faşist olur mu?
2.2.2016
Sorun halkta değil, elitlerde
30.1.2016
CHP iktidar olabilir mi?
28.1.2016
Kürtlere husumet Türkiye'ye yaramaz
26.1.2016
PKK ile DAEŞ farksız mı?
23.1.2016
Dokuzuncu Gezegen'in mesajı
21.1.2016
Liberalizmin krizi mi?
19.1.2016
Erdoğan neden başkanlıkta ısrarlı?
16.1.2016
Siyasiler aydınlarla niçin çatışır?
14.1.2016
Suriyeleşme tehlikesi
12.1.2016
Suriyeli çocukların geleceği
9.1.2016
Başkanlıkta ısrar, yönetim zaafının itirafı
7.1.2016
İnsanlığından utanması gerekenler
5.1.2016
Köktendinciler kavgasının verdiği dersler
2.1.2016
Örnek Hitler Almanyası
31.12.2015
‘Fosil' ödülünü ikinci kez kazandık
29.12.2015
Özerklik talebi ve zemini
26.12.2015
Çoğulculuğa katkı
24.12.2015
Barış sürecine nasıl dönülecek?
22.12.2015
Ne hukuk kaldı ne de mantık
19.12.2015
50 yıl sonra Vietnam
17.12.2015
17/25 Aralık, hukuk devletinde sonun başlangıcı
1.12.2015
Dinamik değil, sahte demokrasi
28.11.2015
Fiili başkanlık ve sorular
26.11.2015
Tehlikeli yalnızlık
24.11.2015
Mehmet Baransu'nun dersleri
21.11.2015
Keyfî yönetimin itirafı
19.11.2015
Burası Türkiye mi?
17.11.2015
Gün IŞİD'le mücadele günü
14.11.2015
Sevap ve günahlarıyla muhalefet
12.11.2015
Göbels rejimi
10.11.2015
Adil olmayan seçim, demokrasi değildir
7.11.2015
Seçimli otokrasiye doğru
5.11.2015
Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz
3.11.2015
Demokrasi seçimden ibaret değildir
29.10.2015
Demokrasiyi hak ediyor muyuz?
27.10.2015
PKK'ya hayır, HDP'ye evet
24.10.2015
Özgür ve eşit yurttaşlar ideali
22.10.2015
Baskıcı rejimler nasıl çöker?
17.10.2015
‘Paralel' hukuku yıkmanın bahanesi
15.10.2015
Bu yönetime AKP bile katlanamaz
13.10.2015
Bunu bize kim yaptı?
10.10.2015
Askeri vesayet bitti mi?
8.10.2015
Şanghay Beşlisi'nde yer kalmadı
6.10.2015
Büyük Ortadoğu Projesi'nin dersleri
3.10.2015
Ortadoğu diktatörlüğüne doğru gidiş
1.10.2015
HDP'nin dışlanması büyük risktir
29.9.2015
PKK'daki kafa karışıklığı
26.9.2015
2 Kasım'da ne olur?
24.9.2015
ABD, Türkiye'de olanın farkında
22.9.2015
Trump: Obama Hıristiyanlara savaş açtı
8.9.2015
Demokrasi katlediliyor
5.9.2015
Aylan Kurdi'nin mesajı
3.9.2015
Halkın iradesi tersyüz edilemez
30.8.2015
Başkanlık sisteminin facia olacağı görüldü
27.8.2015
AKP iktidarının öğrettikleri
25.8.2015
‘Liberal' bilinenler niye bölünebilir?
22.8.2015
HDP fırsatı heba edilmemeli
20.8.2015
‘Milli irade' artık beğenilmiyor
18.8.2015
Ancak halk ‘dur!' diyebilir
15.8.2015
Türkiye niye huzur bulamıyor?
13.8.2015
Uyanın, tekrar seçim kaçınılmaz
11.8.2015
Hocaefendi'ye saygı, 1995-2015
8.8.2015
AKP'nin dış politikası var mı?
6.8.2015
PKK'ya çağrı
4.8.2015
AKP, Kürtleri kalıcı olarak kaybetti
1.8.2015
Erdoğan'ın gündemi, demokratların gündemi
30.7.2015
Sosyolojik gerçeklerin karşısında durulamaz
28.7.2015
Siyasî kriz nasıl aşılacak?
25.7.2015
Koalisyon tiyatrosu mu?
23.7.2015
Suruç katliamı niye oldu?
21.7.2015
AKP ile helalleşmek mümkün mü?
18.7.2015
Akıl, din ve hoşgörü üzerine
16.7.2015
Son yazısı Diğer Yazıları GÜNDEM
14.7.2015
Yunan trajedisi
11.7.2015
Hak ve özgürlüklere kim sahip çıkacak?
9.7.2015
Hayalimdeki Türkiye
7.7.2015
Bölücülük yapmayın
4.7.2015
Sırt çeviren yanar!
2.7.2015
YSK ifade özgürlüğünü tehdit ediyor
30.6.2015
İnsanlık onuru için mücadele
27.6.2015
Gül ve ‘cemaat'
25.6.2015
Gül'ün ihtiyacı cesaret
23.6.2015
MHP büyümek istemiyor mu?
20.6.2015
Hukuk devleti niye yerleşemiyor?
18.6.2015
Çoban Sülü'ye veda
16.6.2015
‘Paralel' safsatasına son
13.6.2015
Kirli koalisyonlara hayır
11.6.2015
Hak ve özgürlüklere sırt çevirmeyin!
9.6.2015
Demokrasiye evet, Erdoğan’a hayır!
6.6.2015
Seçimden sonra ne olur?
4.6.2015
Karanlığa boğulmak istenen Türkiye
2.6.2015
Erdoğan’a hayır, Demirtaş’a evet
30.5.2015
Hizmet okullarını kapattırma fiyaskosu
28.5.2015
Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçeklikten koptu
26.5.2015
Hizmet’e bu husumet niye?
23.5.2015
TSK’nın aralanan perdeleri
22.5.2015
İktidarın değil, halkın ordusu
19.5.2015
Hukuk devletinde idam olmaz
16.5.2015
Cumhuriyet’in en büyük başarısızlığı
14.5.2015
12 Eylül dersleri
12.5.2015
Birleşik Krallık seçimlerinden dersler
7.5.2015
Din neden sömürülür?
5.5.2015
Sosyal demokrat gözüyle siyaset
2.5.2015
Koalisyon tek adamdan kötü olmaz
30.4.2015
Hizmet İskandinavya’dan izlenimler
25.4.2015
Türkiye’nin nükleer geleceği
23.4.2015
Her koşulda silahsız çözüm
21.4.2015
Cadı avının geldiği nokta
18.4.2015
Cumhuriyet tarihinin büyük cilvesi
16.4.2015
Soykırım deyince sorun kalmıyor mu?
14.4.2015
Nükleer belaya dur diyelim!
12.4.2015
Tek çare HDP
9.4.2015
Aday listeleri ne diyor?
7.4.2015
Türkiye - AB ilişkisine ne olacak?
04.04.2015
Dış politikada çöküş
02.04.2015
Enerji bakanı istifa!
31.03.2015
Ya Erdoğan başkan olamazsa?
28.03.2015
Medeniyetimizin hali
26.03.2015
Paralelli terelellide son aşama
24.03.2015
Seni başkan yaptırmayacağız!
21.03.2015
AKP’yi sarsan on gün
19.03.2015
Kadın erkeğin, asker subayın malı değildir!
17.03.2015
Erdoğan ve medeniyetler çatışması
28.02.2015
Evet, din mühendisliğe gelmez
26.02.2015
Erdoğan gösterdi: Başkanlık facia olur
24.02.2015
Ricatın mantığı ve yararı
21.02.2015
Hizmet niye kalıcıdır?
19.02.2015
Kadın, erkeğin mülkü değildir
17.02.2015
AKP çatırdıyor mu?
14.02.2015
Batı yandaşlığı ya da düşmanlığı
12.02.2015
Meşruiyet, ehliyet, özgüven soruları
10.02.2015
Cemaatin polisi olur mu?
07.02.2015
Cemaatin bankası olur mu?
05.02.2015
Popüler kleptokratik diktatörlük
03.02.2015
Medya özgür değilse, demokrasi işlemez
31.01.2015
Gelişmişlik kriteri G-20 değil, AB’dir
29.01.2015
Hizmet okulları, medar-ı iftiharımız
27.01.2015
Nefret söylemine son!
24.01.2015
Obama Paris’te niye yoktu?
22.01.2015
Davutoğlu ‘paralel’ ilan edilirse şaşırmayın
20.01.2015
Bu seçimde HDP’ye mi oy vermeli?
17.01.2015
İfade özgürlüğü ve Fransa
15.01.2015
Kemalizm ve demokrasi
13.01.2015
İslam ve demokrasi
10.01.2015
Terörizmi lanetlemek yetmez
08.01.2015
Darbe safsata, yolsuzluk vahim
06.01.2015
Geldiği yerde AKP nedir, ne değildir?
03.01.2015
Sivil toplum boyun eğmez
01.01.2015
Bravo TÜSİAD! Bravo Haluk Dinçer!
30.12.2014
Anahtar Kürtlerin elinde
27.12.2014
Meşruiyet, baskıyla korunamaz
25.12.2014
HDP ne yapmak istiyor?
23.12.2014
Gülen’in en büyük hizmeti
20.12.2014
Zaman, özgür basının kalesidir
18.12.2014
Otoriterleşme yenilmeye mahkum
16.12.2014
Hukuk değil, tek adam devleti
13.12.2014
Nazi Almanyası’nda rahip ne demişti?
11.12.2014
Rusya’ya bağımlılığın tehlikeleri
09.12.2014
Dinle devleti ayırmadan olmaz
06.12.2014
AKP’den Erdoğan’a ‘kumpas’ mı?
04.12.2014
‘Paralel devlet’ niye safsatadır?
02.12.2014
İnançlar özgür değilse demokrasi yoktur
29.11.2014
Et yemenin insanlığa bedeli
27.11.2014
Niye her gün bir kadın katlediliyor?
25.11.2014
‘AKP-Hizmet ittifakı’na ne oldu?
22.11.2014
Erdoğan’ın Putin’den eksiği ne?
20.11.2014
Putin ne yapmaya çalışıyor?
18.11.2014
Kıbrıs’ta siyasi eşitlik olmadan olmaz
15.11.2014
CHP’den ne bekleyebiliriz?
13.11.2014
Otoriterleşme barış getirmez
11.11.2014
Vahşi, yoz ve müsrif eş dost kapitalizmi
08.11.2014
Özkök ve Yalman niye böyle konuştu?
06.11.2014
Zaman’da 12 yıl
04.11.2014
İktidarı korumak için Kemalizm’e de sarılırlar
01.11.2014
IŞİD tehdidi ve Türkiye-ABD ilişkileri
30.10.2014
Cumhuriyet’in 91. yılında manzara
28.10.2014
Oyalama politikalarıyla bir yere varılamaz
25.10.2014
İkiyüzlü seçim politikası
23.10.2014
Kürtler ‘Biji Türkiye!’ demeden olmaz
21.10.2014
İktidar geçici, Hizmet kalıcıdır
18.10.2014
Ülke bütünlüğünü korumak istiyor musunuz?
16.10.2014
Otoriterleşmeye karşı durma zamanı
14.10.2014
Fiilen Türk usulü başkanlık
11.10.2014
Erdoğan’ın Suriye politikasının tehlikeleri
09.10.2014
Otoriterleşme, ülkeyi badirelere sürüklüyor
07.10.2014
Bağnazlıktan kurtulmanın yolu
04.10.2014
Sınırötesi maceralara ‘hayır!’
02.10.2014
Hukuk devletine veda mı?
30.09.2014
Eğitimde ayrımcılığa son!
27.09.2014
Ey aklını paralelle bozanlar!
25.09.2014
IŞİD, Türk–Kürt ittifakını zorluyor
23.09.2014
Yerinden yönetim talebi yükseliyor
20.09.2014
İnsanlığın karşılaştığı en büyük kriz
18.09.2014
Zora dayalı istikrar yürümez
16.09.2014
IŞİD nasıl başımıza bela oldu?
06.09.2014
Ebedî dost ve düşman yoktur, çıkarlar vardır
04.09.2014
Yargı, otokrasiye boyun eğmeyecek
02.09.2014
Gül, Türk demokrasisini kurtarabilir mi?
30.08.2014
Ulu önder Erdoğan
28.08.2014
Ahmet Davutoğlu Pan-İslamist midir?
26.08.2014
Galtung’un bölgede barış formülü: 1-2-6-20
23.08.2014
Davutoğlu kukla başbakan olur mu?
21.08.2014
Özgürlüksüz demokrasi modeli Türkiye
19.08.2014
AKP seçmeni yolsuzluğa niye aldırmıyor?
16.08.2014
Girişim ve inanç özgürlüğüne saldırı
14.08.2014
Demirtaş CHP’nin başına geçseydi...
12.08.2014
Demokrasiye güven sarsılmamalı
09.08.2014
Türkiye, esin kaynağı olmaktan çıktı
07.08.2014
Erdoğan’a hayır!
05.08.2014
Bu seçimden sonra ne olur?
02.08.2014
Bu ne biçim seçim?
31.07.2014
Demokrasi ya da kleptokrasi kavgası
29.07.2014
İsrail politikası ne olmalı?
26.07.2014
Demokrasi ya da otokrasi kavgası
24.07.2014
Muhaberat devletine doğru bir adım daha
22.07.2014
Selahattin Demirtaş’ın çıkmazı
19.07.2014
İnsanlık herhalde öldü
17.07.2014
Brezilya, ayağa kalk, yeniden ait olduğun yere yüksel!
15.07.2014
Herkesi olduğu gibi kabul
12.07.2014
İsrail’in hedefi Gazze’nin doğalgazı
10.07.2014
İktidar gerçekten çıldırdı
08.07.2014
Al başkanlık, ver özerklik’ hesabı yanlıştır
05.07.2014
Kürt siyasal rönesansı
03.07.2014
Kürt değil Kürdistan sorunu
01.07.2014
Kürtler niye Erdoğan’ı seçecek?
28.06.2014
Batı, Türk modeline destek verdi mi?
26.06.2014
Sıra zeytin üreticisine düşmanlığa geldi
24.06.2014
‘Paralel devlet’ iddiası iflas yolunda
21.06.2014
Irak dağılır, Kürdistan kurulursa...
19.06.2014
Elbette ki oyum Ekmeleddin İhsanoğlu’na
17.06.2014
İsveç’te ırkçılık niye yükseliyor?
14.06.2014
Sıfır probleme dönmeliyiz ama nasıl?
12.06.2014
İmralı’ya gidip gelmelerle çözülemez
10.06.2014
Sana, bana, düşünen insana düşman…
07.06.2014
Ne kadar Rusya’ya benzedik
05.06.2014
Nükleer enerji belasının neresindeyiz?
03.06.2014
Suriye krizi ve artan maliyetleri
31.05.2014
Niye hep yarı yolda kalıyoruz?
29.05.2014
Yenilmeye mahkûm otokrat
27.05.2014
Tek adam demokrasisi
24.05.2014
Liberal sosyal demokrasinin timsali
22.05.2014
Medeniyetler İttifakı ve Ayasofya
20.05.2014
Soma’dan sonra değişmesi gerekenler
17.05.2014
‘Gerçekçi ol! İmkânsızı iste!’
15.05.2014
Türkiye bu zihniyetle yönetilemez
13.05.2014
Kürtlerin özerklik davası
10.05.2014
Süleymaniye’de bir gün
08.05.2014
Ahmakça ve utanmaz talep
06.05.2014
Erdoğan’ın Yüce Divan sorunu
04.05.2014
Sadece İslamcıların idamına mı karşısınız?
01.05.2014
Türkiye, Şanghay ligine sığmaz
29.04.2014
Maalesef müstahaksınız
26.04.2014
Aşırmaya aşırma demek ifade özgürlüğüdür
24.04.2014
Özür dilemek, zaaf değil güçtür
22.04.2014
Güçlü bir aday, Erdoğan’ı yenebilir
19.04.2014
Abdullah Gül kenara çekilemez
17.04.2014
Erdoğan cumhurbaşkanlığına aday olmalı
15.04.2014
Kanun değil hukuk devleti
12.04.2014
İsveç’ten bakınca Erdoğan: Putin lite
10.04.2014
Erdoğan’ın gücü, Türkiye’nin güçsüzlüğü
08.04.2014
Okullara saldıranları tarih affetmez
05.04.2014
AB normları mı, yoksa Putin normları mı?
03.04.2014
Hukuksuzluk ve yolsuzluğa evet denemez
01.04.2014
Demokrasi, seçimden ibaret değildir
29.03.2014
Çıkar yol Erdoğan’sız hükümet
27.03.2014
Üzgün, kırgın ve kızgınım
25.03.2014
Ne dikta, ne savaş
22.03.2014
AKP bile bu Erdoğan’a katlanamaz
20.03.2014
Alo Fatih çağının sonu göründü
18.03.2014
Çare demokraside
15.03.2014
Bir cumhurbaşkanımız var mı?
13.03.2014
Kumpas değil, safsata
08.03.2014
Bu seçimde oyum CHP’ye
06.03.2014
Olup bitenler hakkında üç teori
04.03.2014
Cemaat’i niye eleştirmiyorsun?
01.03.2014
Bu millet ‘bidon kafalı’ değildir
27.02.2014
Bu pislik nasıl temizlenecek?
25.02.2014
Brüksel’den bakınca Ankara
20.02.2014
Türkiye, İran’a benzedi mi?
18.02.2014
Demokrasi sürekli mücadele ister
15.02.2014
‘Dükkan sahipleri’ medyası dibe vurdu
13.02.2014
Abdullah Gül ve Bülent Arınç’tan beklenen
11.02.2014
Meselenin özü özgürlük mücadelesi
08.02.2014
Evet, suç da ceza da şahsidir
06.02.2014
Komplo teorileri işe yaramaz
04.02.2014
Kutuplaştırma demokrasiye tehdit
01.02.2014
İçimizdeki Suriye
30.01.2014
Masala kendileri de inanmıyor ya
28.01.2014
Hilafet yolunda
18.01.2014
Herkesi, her zaman aldatamazsınız
16.01.2014
İktidar kavgasıymış…
14.01.2014
Amaç nükleer bomba yapabilmek
11.01.2014
Uludere katliamı cezasız kalamaz
09.01.2014
Tayyip Erdoğan ve Kürt sorunu
07.01.2014
Komplo teorisi zirve yaptı
04.01.2014
Türkiye eskisi gibi olmayacak!
02.01.2014
Türkiye için 2014 senaryoları
31.12.2013
Yargı bağımsızlığı nasıl sağlanır?
28.12.2013
Erdoğan ile Batı arasında
26.12.2013
‘Paralel devlet’ meselesi
24.12.2013
Cumhurbaşkanı seyirci kalamaz
21.12.2013
Din savaşıymış…
19.12.2013
Kokuşmuş bir şeyler var
17.12.2013
Hizmet’e karşı tavır niye?
14.12.2013
Kodlamalı ve fişlemeli laiklik
30.11.2013
Kemalistlerle AKP’nin ortak yanları
23.11.2013
Amaç sivil toplumu da kontrol
19.11.2013
Barzani’nin ziyareti neden tarihî?
23.10.2013
Laik devlet, dindar toplum
05.10.2013
‘Ulus devletin sonu’ mu?
03.10.2013
Evet, ama niye yetmez?
01.10.2013
Evet! Ama yetmez…
28.09.2013
Çoğulculuğu kabulden kaçınılamaz
24.09.2013
Suriye düğümünü İran mı çözecek?
21.09.2013
Medya için demokrasi paketi
19.09.2013
Demokrasinin namusu özgürlüklerdir
17.09.2013
‘Liberaller’ ne demek?
14.09.2013
Sorun, kimyasal silahlardan ibaret mi?
12.09.2013
Aleviler ve Sunniler eşittir
10.09.2013
Suriye’de savaş ve barışa dair
07.09.2013
Kolektif kimlik sorunları
05.09.2013
İçeride kutuplaşma, dışarıda yalnızlaşma
03.09.2013
Suriye için ne yapmalı?
31.08.2013
Değerler ve çıkarlar ışığında Suriye politikası
29.08.2013
‘İnsanî müdahale’ gerekli mi, değil mi?
27.08.2013
Otokratlarla İslamcılar arasında Araplar
24.08.2013
Türk Alevi İslamı’nın oluşumu
22.08.2013
Evet, Batı ikiyüzlü. Ya Türkiye?
20.08.2013
El Sisi, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni hak etti
10.08.2013
Kutuplaşmadan kimseye hayır gelmez
08.08.2013
Askerî vesayetin sonu mu?
06.08.2013
El Sisi İslamcı mı?
03.08.2013
Uludere’nin dersleri
01.08.2013
‘Türkiye başbakanına mektup’ skandalı
30.07.2013
‘Arap Uyanışı’nın sonu mu?
27.07.2013
Türkiye, Mısır değildir
25.07.2013
Seçimli yıllara doğru manzara
23.07.2013
Kürtlerle beraber ya da Kürtlere karşı
20.07.2013
Suriye trajedisi devam ediyor
16.07.2013
Ne uygarlıklar, ne de mezhepler çatışması
13.07.2013
Snowden: Hain ya da kahraman
11.07.2013
Vesayetçiler ile sandıkçılar arasında
09.07.2013
Mısır’da darbenin arkaplanı
06.07.2013
Mısır’da asker niçin müdahale etti?
04.07.2013
Tahrir-2 ile Taksim arasında
02.07.2013
Gezi Parkı’nın siyasi sonuçları
29.06.2013
Erdoğan ile Rousseff: Nerede birleşiyor, nerede ayrılıyor?
25.06.2013
AB’nin Türkiye’ye değil, Türkiye’nin AB’ye ihtiyacı var
22.06.2013
Başbakan Erdoğan’a içten bir çağrı
20.06.2013
Gezi Parkı dersleri
18.06.2013
‘Milli irade’ yüzde 50’den ibaret değildir
11.06.2013
Taksim, elbette ki Tahrir değildir
08.06.2013
Demokrasi bilinci güçleniyor
06.06.2013
Başbakan değişmeli
01.06.2013
Bu dışlayıcı isim değişmelidir
28.05.2013
AKP iktidarı ‘Sünnici’ mi?
25.05.2013
Hasan Cemal’in ‘Çekilme Günlüğü’
09.05.2013
PKK ne zaman terörist olmaktan çıkar?
26.03.2013
Murat Karayılan ne diyor?
23.02.2013
Kürdistan’ı kapsayan Türkiye
14.02.2013
Her şeye rağmen, hayır
09.02.2013
AKP’nin başkanlık önerisine hayır
07.02.2013
Silahsızlanma, siyasî bir mesele
05.02.2013
Post-modern Türkiye’ye doğru
24.01.2013
Kürt sorunundan Kürdistan sorununa
22.01.2013
Altı yıl sonra Hrant Dink’in mirası
19.01.2013
Birand, haberciliğin bir numarasıydı
17.01.2013
‘Ruh ikizleri’ CHP ve MHP niye farklı?
15.01.2013
‘Hayır sulhtadır, sulh hayırdır...’
12.01.2013
Dış politika milli çıkarlara endeksli
10.01.2013
AKP’nin dış politikası mezhepçi mi?
08.01.2013
Türklerle Kürtlerin çıkarları ortak
05.01.2013
AB kapısında 50. yıl
03.01.2013
Doğruya destek, yanlışa tenkit
01.01.2013
2013, mutlu yılımız olacak mı?
29.12.2012
Türkiye’de Kürtler de var
27.12.2012
Erdoğan I’den II’ye geçiş nasıl açıklanabilir?
25.12.2012
Başbakan, protestocular ve kuvvetler ayrılığı
22.12.2012
Siyasetçinin farklı ve değişen yüzleri
20.12.2012
Putinizm Türkiye’de tutmaz
18.12.2012
Teşekkürler Taraf
15.12.2012
İki değil, dört dilli eğitim
13.12.2012
Birlikte özgürleşmeye mahkûmuz
08.12.2012
Mısır’ı anlamak için
07.12.2012
Ölerek, öldürerek bütünlük korunamaz
04.12.2012
Putinizm Türkiye’ye uyar mı?
01.12.2012
Selanik’ten bakınca Türkiye
29.11.2012
Yunan krizinin öteki yönleri
27.11.2012
Kriz kuşatmasında komşu Yunanistan
24.11.2012
Obama sınıfta kaldı
22.11.2012
Kürt sorunu: Dünü, bugünü ve yarını (2)
22.11.2012
Kürt sorunu: Dünü, bugünü ve yarını
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive