Gürbüz ÖZALTINLIBookmark and Share

Otoriterlik ve sol


21.5.2015 - Bu Yazı 2611 Kez Okundu.
Yorum : 1 - Onay Bekleyenler : 0

 Bana sorarsanız “TürkiyeTipi Sol” muhalefetin en ironik vehimi kendisini “demokrat”saymasıdır. Doğrudan Erdoğan’a ve AKP iktidarına yönelttiği sert karşıtlığın merkezine “otoriterlik” eleştirisini yerleştirmesinin kendisini demokrat yapmaya yeteceğini zannetmesidir.

Kemalist mahallede tartışmayı demokrasi eksenine taşımayı ilk akıl edenlerden birisi rahmetli İlhan Selçuk oldu. Şeriat/laiklik ikiliğinin verimsiz olduğunu görmüştü. Köksüz, içeriksiz, pragmatik bir buluştu.

Sosyalist solda ise, sınıf mücadelesi terimleriyle iç içe geçen, bulanık, eğreti bir “demokrat” kavramı eskiden de kullanılırdı. Hatta bu isimde, yönetiminde Dev-Yol grubunun hâkim olduğu bir de günlük gazete çıkıyordu. Fakat bu “demokrat”lık, 60’lı yıllardan devralınan Sosyalist Devrim/ Milli Demokratik Devrim ayrışmasına yapılan göndermeyi ifade eder; ilgili solcunun bu bölünmede MDD çizgisine olan ünsiyetini gösterirdi. Küba rejimi veya Enver Hoca ne kadar demokratsa onunda o kadar demokrat olduğunu anlatırdı. Bugün bildiğimiz anlamla tamamen ilişkisizdi.

Yeni dönemde propaganda savaşları içinde kendi kendini büyüten bir retorik olarak kullanıldıkça sol mahallenin kendisi de demokrat olduğuna inanır oldu. Yakın tarihte tartıştığım bir arkadaşım, derin bir samimiyetle, kendisinin “sosyalist ve demokrat fikirlerinin” beni neden rahatsız ettiğini sordu. Tartışmamızda, muhafazakârların iktidardan hangi yolla olursa olsun indirilmesinin yaşamsal olduğunu savunuyordu. İktidarın sokaktan da devrilebileceğini, devrimden korkmamam gerektiğini söylüyordu. (Nitekim benzer sözleri Ömer Laçiner’den de işittik- ilk günlerin sırt çantalılarını saymazsak,Gezi Ruhu da buralarda gezinen bir ruhtu)

Bir sosyalistin sokak üzerinden iktidar devirmeyi; devrim gerçekleştirmeyi meşru görmesi şaşırtıcı değil. Tuhaf olan sosyalist kimliğinin yanına, üzerine hiç düşünmediği “demokrat” kimliğini bu kadar ezbere, böylesi bir içtenlikle yerleştirmesi…

2002’den bu yana sol sosyalist çevreler ısrarla İslami damardan “demokrat çıkmayacağını” söylerler. Son üç dört yıldır da- özellikle Gezi’nin müstesna bir yeri var bu kırılmada- ışık hızıyla “diktatör”tespiti yaptılar ve haklı çıktıklarından eminler.

Fakat şu sorularla hiç ilişkileri yok: Sol demokrat mı? Değilse neden?

Kendi kendini doğrulayıp onaylayan/ olgulara kapalı/ liderleri üzerinden mitoslar üreten/ özsever cemaatlere dönüştüler. İdeolojik dünyalarıyla yüzleşme isteğinin,  hükmü kalmamış fikirlerden kopma cesaretinin zerresi yok. Ve en basit, en temel soruyu sormuyorlar: “Biz demokrat mıyız?“

Her türlü eleştiri korkunç bir öfke yaratıyor bu mahallede. Hainlik edebiyatıyla, şiddet diliyle karşılanıyor. Özellikle o tarihin içinden geliyorsanız nefret nesnesine dönüşüyorsunuz.

Oysa benim yaşıtlarımın hepsi aynı deneyimden geçti. Marksist-Leninist düşünce dünyasının demokrasiyle alakası olmayan totaliter dokusunun hiç birisi yabancısı değil.

Toplumsal gelişmenin insan iradesini aşan “yasalarla belirlendiğini”, sosyalizmin “bilim olduğunu”, özgürlüğün zorunlulukların bilincine varmak anlamına geldiğinisavunduk. "Tek mutlak doğru”inancı daha ileri taşınabilir mi? Kökü Hegel’den gelen bu Marksçı önermeden çoğulculuk, farklılıklara açıklık, uzlaşma gibi demokratik erdemlerin kırıntısını üretmek mümkün mü? Üstelik Leninci- giderek Stalin’de şahikasına ulaşan- parti/ devlet/ devrim teorilerinin bütün pratiğe egemen olduğu, uzlaşmanın ihanet kabul edildiği, “bilimin ışığını elinde tutan” partinin çizgisinden “sapmanın” sınıfa ihanet sayıldığı, proletarya diktatörlüğünün- yani polit-büronun mutlak iktidarının- “burjuva”demokrasisinden üstün tutulduğu bir düşünce evreninden bahsediyoruz.

Acaba dindarlar kendi kutsal kitaplarına, bizim “ustaların kelamlarına” yaptığımız kadar referans veriyorlar mıydı hakikaten merak ediyorum.

Küçük küçük fraksiyonlar, kan dökmeye varan çatışmalar, çoğunlukta olduğu üniversitelerde beğenmediği solcuların yayınlarını yasaklamalar…

Daha uzatabiliriz. Özeti şudur: Sosyalist kuram ve pratik tepeden tırnağa bugün demokrasi dediğimiz paradigmanın sadece dışında değil ona karşı olarak inşa edilmiştir.

Bazı sosyalistlere bakarsanız sol hareket bunları aştı. Tartıştı ve hatalarıyla yüzleşti.

Hayır hiç de öyle olmadı. Hatalar küçültüldü, yapısal özellikleri görünmez kılınıp arızileştirildi, tarihsel koşullara sığınıldı. Ve esas itibarıyla, sosyalist teori ve pratiğin aklanmasına hizmet etti bu tartışmalar. Tam da Ceren Kenar’ın yazdığı gibi; “Bir şeyin mazi olabilmesi için, gömülmesi, yüzleşerek tarih olması gerekir. Türkiye'de sosyalist düşünce ile henüz hesaplaşılmış değil, henüz cenazesi kaldırılmış değil. Türkiye'de hâlâ Stalin'i öven milletvekilleri var. Arkaik bir sosyalizmi benimseyen partilerin bileşeni olduğu HDP, Türkiye'nin en ilerici ve demokrat partisi olarak görülüyor, bu ülkenin demokratlık ve ilericilik noterleri tarafından”. (Bana “gericiliğin” resmini çizebilir misin?Serbestiyet 18.05.2015) 

Evet ,bu teoriyle bütün köprüleri atmadan; siyasi geçmişle, eylem anlayışıyla tam boy hesaplaşmadan demokratlık kulvarına geçilemez. Mazeretlerle, “kuram iyi uygulama kötü” kof formülleriyle, özeleştiriyi evcilleştirip aile içinde tanınmaz hale getirmelerle varılacak durak demokratlık olamaz.

Bunda kızacak bir şey yok. Diyebilirsiniz ki, biz sömürülen sınıfları kurtarma davasının bayrağını taşıyoruz. Demokrasi egemen sınıfların sistemi ayakta tutma oyunudur. Öyle ya da böyle yıkacağız bu düzeni. İktidarı vermemek için de; seçim, çok partili düzen, eski rejimi savunan düşüncelere özgürlük gibi safsatalara kulak asmayacağız. Nitekim Yalçın Küçük’ün kendisine demokrat diyenlere “hakaret etmenize izin vermem sizsiniz demokrat, ben devrimciyim” meydan okuyuşunu hatırlarız.

Kısacası benim kişisel olarak, kendisini Marksist Leninist geleneğin içinde gören, tarihiyle onur duyan, eleştirilmesine karşı çıkanların devrimcilik ve sosyalistlik iddialarına itirazım olamaz.

Ama demokratlık denilince, “işte orada durun” derim…

Bitirirken bir itirazım daha var.

Daha önce de yazdım. AKP iktidarından ölümüne nefret etmeniz, ne onun otoriter savrulmalarıyla ne de sınıf sevginiz, yoksullara-dezavantajlı topluluklara duyarlılıklarınızla ilgili; bu nefreti biz Kemalizm’le ortak yanınıza; İslamiyet’i kafanızda oturttuğunuz yere borçluyuz.

Yani, bütün fikirlerin altına yerleşen, oryantalizm aşırılığına ulaşmış Batıcı pozitivizminize...

Nereden mi biliyorum?

Kendi kişisel maceramda iç dünyamda yaptığım kazılardan.

Facebook Yorumları

reklam
2.07.2019
Kutupları terk etmek
25.06.2019
“Vermezler/gitmezler”ci apolitizm
18.06.2019
Irkçılık ve aynaya bakma cesareti
24.05.2019
Bu bir aşk değil gasp hikayesi
20.05.2019
Tartışmayan toplum olmanın bedeli
11.4.2019
Seçimleri kaybeden gider kazanan gelir kural budur
8.4.2019
Kaybedilen sadece Büyük Şehirler mi
3.4.2019
Umut nerede
28.3.2019
Erdoğan'ın Türkiye toplumuna “katkısı”
13.3.2019
Seçimler imajlar ve gerçekler
4.3.2019
İnsan doğası ve seçme özgürlüğü
23.2.2019
Askerlik, erkeklik ve şiddet
17.2.2019
Kültür değil kazanan değişiyor
11.2.2019
Erkeklik halleri
5.2.2019
Anekdotlar
26.1.2019
Berberin gözünden
19.1.2019
Ataerkil kültür
13.1.2019
Kültür üzerine
29.12.2018
Borçlanalım eğlenelim... mi?
22.12.2018
İyilik ve kötülük üzerine
17.12.2018
Yalanlarımız
12.12.2018
Aristippos’un kemikleri çınlasın
17.11.2018
Müslüm Baba
30.6.2018
AKP ve Erdoğan: Ne kadar
28.6.2018
HDP'ye ne oldu?
27.6.2018
Tahmin ve temennilerden sonra özeleştiri ve dersler
22.6.2018
Cumhurbaşkanlığı üzerine tahmin ve temenniler
21.6.2018
Tahminler ve temenniler
14.6.2018
Siyasetçi ile seçmeni arasındaki fark
10.6.2018
AKP’nin değişimi ve “demokratın” dilemması
6.6.2018
Tanıyalım tanıtalım
24.5.2018
Zihniyetle yüzleşmek
21.5.2018
Zihniyet ve siyaset
17.5.2018
Bu seçimler biraz farklı gibi
29.1.2018
Savaş ve romantizm
24.5.2017
Almodovar'dan Demirkubuz'a evlerimiz
18.5.2017
Fotoğraflarımız
16.4.2017
15 NİSAN’DA MEMLEKET MANZARALARI
9.4.2017
İnsan ve iktidar
3.4.2017
Derin bir nefes alıp kendine bakmak
27.3.2017
Amaç çift başlılığı gidermekten çok daha fazlası
12.3.2017
Erdoğan konuştukça...
23.2.2017
“İstikrar mı çoğulculuk mu” tuzağı ve kararsız azınlığın 16 Nisan iktidarı
12.2.2017
NEDEN “KARARSIZ” DEĞİLİM
8.2.2017
Yeni anayasa mevcut anayasanın kötülüğü üzerinden savunulamaz
2.2.2017
Düşünceyi kutup zincirlerinden kurtarmak
30.1.2017
Anayasa önerisinin içeriği
23.1.2017
Böyle muhalefete böyle anayasa
20.1.2017
Mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır*
13.1.2017
Muhafazakârların sınavı: Anayasa taslağı
19.12.2016
“Üst akıl” dan önce kendi aklını sorgulamak
8.12.2016
'Ekonomiden anlamayanlar’a karşı ‘her şeyden anlayanlar’
23.11.2016
İzlenen politikalar ne kadar yerli ve milli?
18.11.2016
Söyle bana sanal dünya var mı benden popüleri
9.11.2016
Söylemin gücü ve yanıltıcılığı
3.11.2016
İdam
14.8.2016
Gerçeğin hakkını vermek
8.8.2016
Darbenin kökleri (3) Gazze saldırısı: Değişim koalisyonunda sonun başlangıcı
5.8.2016
Darbenin kökleri (2) ABD’de dengelerin değişimi ve Türkiye’nin bölgede yükselişi
4.8.2016
Darbenin kökleri*
1.8.2016
15 Temmuz ve Batı’nın özü teorisi
29.7.2016
Hep haklı olmanın dayanılmaz kibri
27.7.2016
‘Hayır’, ‘Şer’ ve Kılıçdaroğlu
24.7.2016
Riskler ve liderliğin belirleyiciliği
22.7.2016
Tarafsız ' Demokratlar'
20.7.2016
Düşünme zamanı
18.7.2016
EN UZUN GECE VE TÜRKİYE’NİN AYDINLIK YÜZÜ
15.7.2016
İnsan ve korkuları
10.7.2016
Değişiyoruz, o halde varız
8.7.2016
Ormanlarla birlikte içi yanan bir hayalperest üzerine
6.7.2016
Türkiye’nin en uzun yılı
3.7.2016
Danışmanlar iktidarın iradesini yansıtıyorsa...
1.7.2016
Muhalefet sorunu
29.6.2016
Dünya mı bize düşman, yoksa biz mi dünyaya?
26.6.2016
İktidarın aydınları
24.6.2016
Türkler ve Kürtler neyin bedelini ödüyor?
19.6.2016
Klişeler ve gerçekler
17.6.2016
Evet Suriye’de bir fırsat kaçtı
12.6.2016
Devrimin kaderi ve muhafazakârlar
10.6.2016
Her türlü milliyetçilik ayaklar altına alınmamış mıydı?
5.6.2016
'Dava' söylemi
3.6.2016
Bir fani olarak Erdoğan
30.5.2016
Kürt sorununda şiddeti aşmak için
27.5.2016
PKK Türkiye'de neden silah bırakmıyor?
23.5.2016
Barış, demokrasi ve ' Türkiyelileşme' diye diye...
20.5.2016
Büyük açmaz
18.5.2016
'Farklı okumalar' üzerine
16.5.2016
‘Organik lider’ demokrasinin teminatı mı?
13.5.2016
Lider ve toplum
8.5.2016
Davutoğlu deneyimi
6.5.2016
'Demokrasi cephemiz' hayırlı olsun!
1.05.2016
Normalleşmede iktidarın sorumluluğu
29.4.2016
Kutuplaşma gerçek mi, yapay mı?
24.4.2016
Bayramlar
22.4.2016
Yine Tarih: 'Darbeciler' ' Yolsuzluklara' karşı!
17.4.2016
Kutuplaşma tarihimize yeniden bakış
15.4.2016
Kutuplaşmadan şikayet edenlere öneriler
10.4.2016
Çatlak korkusu
8.4.2016
Aydınlar ve siyaset
4.4.2016
Kim daha ahlaksız?
1.4.2016
Tırlar diplomatlar ve siyasal kodlarımız
26.3.2016
Dünya bize düşman mı?
25.3.2016
Muhalefetin hamaseti: 'Batı uygarlığı / Ortadoğu bataklığı'
20.3.2016
CHP, Kürtler ve Cumhuriyet'in kurucu ayarları
17.3.2016
Olanı anlamaya çalışmak
13.3.2016
Haksız kampanya
11.3.2016
Doğru yerde durmak
2.3.2016
Demokratlık yerli ve milli olmayı da kapsar
12.2.2016
Siyasal saflaşmanın eksenleri üzerine düşünceler(3)
10.2.2016
Batı karşısında Türk olmak
7.2.2016
‘Milli Birlik’ çağrıları üzerine
5.2.2016
Siyasal saflaşmanın eksenleri üzerine düşünceler (2)
4.2.2016
Yeni anayasa: Demokrasi yerine “Milli”lik mi?
1.2.2016
Siyasal saflaşma eksenleri üzerinde düşünceler (1)
31.1.2016
Başkanlık tartışmaları başlarken
27.1.2016
Yeniden inşa yolunda tartışmalar
20.1.2016
Toplumsal tecrübe ve özgürlükler
17.1.2016
Fikir ve şiddete karşı mücadeleyi ayırabilmek
12.1.2016
Başkan’(lığ)ın adamları
10.1.2016
‘İlke’ diye diye
8.1.2016
Kim daha demokrat, muhalif aydınlar mı sıradan seçmenler mi?
6.1.2016
‘Sol’un hoşgörü sınırları ve benim hikâyem
3.1.2016
Türkiye Nereye
30.12.2015
Hendeklere gömülen hayaller
27.12.2015
Jakobenci dayatma: ikna yerine silah
25.12.2015
Ezen ezilen söylemi ya da şiddete tanınan meşruiyet
23.12.2015
Kafalardaki barikatlar
20.12.2015
Halksız halk savaşı
18.12.2015
Aydınlarımız, ah aydınlarımız
17.12.2015
PKK bir özgürlük hareketi mi?
13.12.2015
Neden yargı bu kararları veriyor
9.12.2015
İflah olmaz kötümserlik
6.12.2015
Gümüşlük’te ölüm
2.12.2015
Haberin, hukukun ve ölümün araçsallaşması
29.11.2015
Kötü muhalefet
25.11.2015
Tabular
22.11.2015
Kaybettiğini anlamamak
20.11.2015
Uygarlığı değil siyaseti sorgulamak
18.11.2015
Paris kanarken yurttan sesler
16.11.2015
Paris'te terör ve ideoloji
14.11.2015
Yeni Türkiye nasıl kurulacak
10.11.2015
Kürtlerin merkeze yolculuğunda PKK barikatı
8.11.2015
Seçimler ve gerçekler
31.10.2015
Siyaset sahnesinin puslu oyuncuları
30.10.2015
Kof söylemler, katı gerçekler
24.10.2015
'İnanç' toplumu
13.10.2015
Sorumluluk duygusu ve sağduyunun uğramadığı bir dünya
11.10.2015
Şiddet ve sorumluluk üzerine yeniden düşünmek
10.10.2015
Erol Katırcıoğlu'nun düşündürdükleri: Şiddet zorunluluk mu ideolojik tercih mi?
6.10.2015
Ahmet Hakan olayının ayna tuttuğu hallerimiz
28.9.2015
Değişim sürecinde AKP'nin olanakları ve sorumluluğu
18.9.2015
Değişim ve siyasi merkezin inşası sorunu
15.9.2015
Laik cemaatin zaman dışı evreni
12.9.2015
Demokratikleşme ve silah
6.9.2015
Muhalif aydının 'evrensel ilkeleri'
28.8.2015
Seçimler ve başkanlık tartışması
20.8.2015
İnsan hayatının değeri
7.8.2015
Toprak bütünlüğü sorunu ve şiddet
30.7.2015
Krizin nedenleri
28.7.2015
İradenize sahip çıkın
13.7.2015
Eleştiri ve yüzleşme
6.7.2015
Mahalle
4.7.2015
Tasfiyeci projenin çöküşü ve fırsatlar
2.7.2015
Aramızdaki duvar
28.6.2015
Sıradan insanlık
24.6.2015
Türklerin ve Kürtlerin zor sınavı
19.6.2015
Oyunu görmek yetmez, bozacak irade gerekir
11.6.2015
Aklıselime çağrı
9.6.2015
Tartışmak zamanı
4.6.2015
Tehlikeli oyunlar üzerine düşünceler
28.5.2015
Büyük oyun
21.5.2015
Otoriterlik ve sol
14.5.2015
Hukukun araçsallaşması ve aydının ikiyüzlülüğü
7.5.2015
Popülizmi hafife almayın
30.4.2015
'Bağımsız yargı'nın tahliye kararları
26.4.2015
Diz çökerek yükseleceğimiz günü beklerken
23.4.2015
Köhne teoriler, yaşadığımız tarih ve seçimler
16.4.2015
Silah ve Siyaset
8.4.2015
Terör, Medya ve Muhalefet üzerine bir söyleşi
02.04.2015
Elektrik, Cinayet ve Muhalefet
27.03.2015
Bir amatörün kehanetleri
20.03.2015
Seküler aydının derin korkuları
13.03.2015
AKP gerçeği ve Erdoğan’ın liderliği üzerine düşünceler
08.03.2015
‘Yan yana durmak’ üzerine
15.02.2015
Seçimler, Yeni Türkiye ve Kürtler
12.01.2015
Paris düşerken dindarların ve laiklerin sorumluluğu
10.01.2015
Siyaset, yolsuzluklar ve ahlaki üstünlük
29.12.2014
Bu aydınları okumayı reddediyorum
26.12.2014
Yolsuzluklar, darbe ve ahlak
21.12.2014
Hamaset önderleri
27.11.2014
Mehmet Altan: Bir aydının ürkütücü yolculuğu
13.07.2014
Bugün Ankara’da bir duruşma yapılıyor
20.06.2014
Er Kenan Evren
02.06.2014
Kutuplaşma
26.05.2014
Nefret tuzağı ve farklılıkların silikleşmesi
06.05.2014
Muhalif aydınlar ve sol: Bir savrulmayı anlama çabası*
26.04.2014
Babalar ve oğullar*
24.04.2014
Karamsar aydınlar üzerine
08.04.2014
Hababam Sınıfı’nın çuvallayanları
02.04.2014
Balkon ve gerçekler
28.03.2014
Muhafazakârlar, Kürtler ve Türkiye solu
19.03.2014
Çatışmanın kökleri
10.03.2014
Tarihe devam…
04.03.2014
Yakın tarihimizden bugüne bakmak
27.02.2014
Sırrı Süreyya Önder’in düşündürdükleri
24.02.2014
Zehra paramparça
12.02.2014
Bu operasyon AKP’yi neden etkilemez?
09.02.2014
Muhalefet nerede kaybetti
07.02.2014
Vicdanlı aydınlara sorular
26.01.2014
‘Yetti artık’ bu kavgada hiçbirimiz tarafsız değiliz
14.01.2014
Demirel barikatlara çağırsaydı…
04.01.2014
Kuvvetler çatışması ve darbe devleti mi? Kuvvetler ayrılığı ve hukuk devleti mi?
31.12.2013
“Gelmiş geçmiş en kudretli iktidar!”
28.12.2013
Doğu Batı çatışması ve derin devlet
26.12.2013
Allahtan medyamız sağlam!
21.12.2013
Gençliğe hitabe
19.12.2013
Bu cinayeti kim işledi?
08.12.2013
Hakkıyla tartışılamayan hayalet: Cemaat
1.12.2013
Erdoğan paradoksu: Ne seninle ne sensiz
21.11.2013
Gezi tecrübesi içinden Erdoğan’a bir bakış
17.11.2013
Erdoğan da eleştirilir, çok da iyi olur
15.06.2013
Gezi patikaları
12.05.2013
ALPER GÖRMÜŞ’ÜN “TURNUSOL SORUSU” ÜZERİNE
28.04.2013
Sizinle anlaşamayız
25.04.2013
Taraf’ta lastik patlatanlar
20.04.2013
Gökkuşağı Çocukları
17.04.2013
Yeniden, laikler ve ulusalcılık üzerine
13.04.2013
Laik kesimin tek seçeneği ulusalcılık mı
23.03.2013
Kürt barışını anlamak
16.03.2013
Akıl barış derken, ne bu endişe
13.03.2013
Sürecin yumuşak karnı
09.03.2013
Asıl risk altında olan CHP
09.03.2013
Asıl risk altında olan CHP
06.03.2013
Öcalan’ı ‘dövmek’
02.03.2013
Sakin olmak da bazen iyidir
27.02.2013
Toplum barış peşinde ‘halkçılar’ Silivri derdinde
23.02.2013
Muhalefete kimlik ararken
20.02.2013
Değişim ve ‘büyük uzlaşma’
13.02.2013
Sol-sağ ayrımı ne anlatıyor
09.02.2013
İnsanlar ikiye ayrılır
06.02.2013
Yok canım ne ırkçılığı!
02.02.2013
Yalan, nefret ve geleceğimiz
30.01.2013
Seçkinci ırkçılığın ‘derin korkusu!’
26.01.2013
Irkçılığın yırtılan maskesi: ‘Kemalist sol’
23.01.2013
Ahmet Kaya ve hatırlamak üzerine
19.01.2013
Sürecin iki yüzü: Söylem ve eylem
16.01.2013
Türk- Kürt ittifakı
12.01.2013
Derin devleti izleme kılavuzu ve Balyoz
09.01.2013
Osman Sakalsız
05.01.2013
Bu kez başaralım
29.12.2012
ODTÜ’nün açığa çıkarttığı nedir
26.12.2012
ODTÜ protestocuları ve devlet şiddeti
22.12.2012
Eskimiş kalıplar verimsiz duygular
19.12.2012
Kişiler ve misyon
15.12.2012
Katile hayvan demek
12.12.2012
Kadınlar kırılırken
08.12.2012
Muhafazakârlara dokunabilmek
01.12.2012
Muhafazakâr çoğunluk
28.11.2012
Bir uyarı üzerine yeniden laikler
24.11.2012
Demokratikleşmede laiklerden umut var mı
21.11.2012
Solcu arkadaşımdan gelen mektup
17.11.2012
Solcu arkadaşım
14.11.2012
Ya ölmek ya asmak mı
10.11.2012
Şemdin Sakık bir meczup mu
07.11.2012
Bir ‘halk kahramanı’nı hatırlamak
03.11.2012
Türkiye seçeneksiz mi
31.10.2012
Açlık grevleri ve sorumluluklar
27.10.2012
Temel sorun milliyetçilik
17.10.2012
Sözün gücü
13.10.2012
İstanbul Barosu seçimleri
10.10.2012
Savaş ve ahlak
06.10.2012
Kuşku
03.10.2012
Yeni vizyon: İdeolojiye dönüş
29.09.2012
Balyoz ve kanaatlerimiz
26.09.2012
Savaşın 28. yılında ‘network teorisi’
22.09.2012
Gün ortasında değişen bir yazı
19.09.2012
Büyük kırılmanın enkazı: Büyük barolar
15.09.2012
Liberaller
12.09.2012
Uzlaşmanın savaşmaktan daha çok cesaret gerektirdiği bir garip ülke
05.09.2012
Barış için
01.09.2012
Nalân ve hayatımız
29.08.2012
Pragmatizmin avantajları ve sınırları
25.08.2012
AKP, otoriterleşme ve Kürt sorunu
22.08.2012
Fark nerede
18.08.2012
Yine gerçekçilik üzerine
15.08.2012
Gerçekçi olmak
11.08.2012
Yeni iktidar mücadelesi ve bazı sorular
08.08.2012
Kendimize açtığımız savaş
25.07.2012
Türkiye düşmanlığı
21.07.2012
Katilleri eşitlerken adaleti öldürmek
14.07.2012
Kahramanlar
11.07.2012
Barış istemek
07.07.2012
Yargı
04.07.2012
Modern bir suç aleti: Çek
30.06.2012
Hukukla küçük bir sınav: Kentleşme
27.06.2012
Hukuk otorite ve kültür
20.06.2012
Cemaat tartışması
16.06.2012
Özel Yetkili Mahkemeler
13.06.2012
CHP ve yenileşme
09.06.2012
Sadık toplum hayali
06.06.2012
İdeolojiler ve feminizm
02.06.2012
Kırık
30.05.2012
Kadınlar
26.05.2012
Uzaklıklar yakınlıklar
23.05.2012
Girit’e giderken anılar
19.05.2012
Fedakârlık
16.05.2012
Kültür savaşları
12.05.2012
Asabi toplum
06.05.2012
Sol’u eleştirmek
03.05.2012
Kör nokta
01.05.2012
28 Şubat; dalgalar ve halkalar
24.04.2012
Tarih
17.04.2012
Ne değişti
10.04.2012
Yüksek bilinç mi, kör nefret mi
03.04.2012
Yeni Kürt planı
27.03.2012
Bir yaş günü
20.03.2012
Hrant hareketi
13.03.2012
FEMEN ve muhafazakârlık
06.03.2012
Millet iradesi
28.02.2012
Çengelköy’de bir akşamüstü
21.02.2012
Kirli girişim meşru müdafaa
14.02.2012
Gücün kaynağı ve şeffaflık sorunu
07.02.2012
Neden olmaz
31.01.2012
Başbakan ve medyası
24.01.2012
Hrant’ın öğrettikleri
17.01.2012
Sessiz çığlık
27.12.2011
Müzik ve insan
20.12.2011
Ütopya ve vicdan
13.12.2011
Babalar ve oğullar
06.12.2011
Şiddet ve meşruiyet
29.11.2011
Dönüşüm
22.11.2011
Devlet, PKK ve hakkaniyet üzerine
15.11.2011
Kürt sorunu teorisi
08.11.2011
Yeni politika ve tehlikeli argümanlar
01.11.2011
Havadan sudan
11.10.2011
‘Tehlikeli işleri stille yapmak sanattır’
20.09.2011
Üç dava ve değişim
1 0
m.özdemir 21.5.2015 - 14:35:45
Cok sorunlu ve sig bir yazi .Aslinda Özaltinli daha analitik ve akilci yazilar yazabiliyor. Birincisi SOL`u ayni torbaya doldurma kolayciligi.Perincek ve bazi darbeci pasalar da SOL`da görüyor kendini, Yesiller ve Sol Gelecek Yöneticileri de.Arada kalanlari saymayalim."SOL`un ironik vehimi kendisini Demokrat saymasidir:" "Erdogan ve AKP iktidarina yönelttigi sert karsitligin merkezine `otoriterlik` elestirisini yerlerstirmesinin kendisini demokrat yapmaya yetecegi zannetmesidir." Bu saptamalarin ikisinin de "normal" zekayla/akilla yakalanabilir yani olmadigi gibi,kendisini SOL`da (Liberal Demokratik Sol) gören aydinlarin akliyla alay etmektir.Sormak lazim Murat Belge`ye,Nabi Yagci`ya,Erol Katircioglu na,Ümit Kivanc`a,Oya Baydar`a vs,, Erdogan ve AKP`yi otoriter görmek kendilerini demokrat olarak tanimlamalarinin esas ölcüsü mü acaba? Ikincisi de, gecmisteki sosyalist sistem/ideoloji üzerinden yapilan,SOL`un demokrasiyle alakasinin olmadigi iddiasi. Özaltinli`ya sunu sormak lazim: Türkiye Isci Partisi Türkiye`deki onca yillik mücadele tarihinde demokratik olmayan hangi yolu denedi? Bu,parti icerisinde demokratik isleyis olmamasina ragmen (illegalite vs.den dolayi) tarihi TKP icin de gecerli. Bu partilerin ikisi de (baskalari da var) siddeti dislayan demokratik mücadele yöntemlerini kullandilar.Sendikalar,genclik örgütleri,meslek kuruluslari,kadin örgütlenmeleri,secimlere katilmak vs..Birsürü taraftarlari öldürülmesine ragmen silahla karsilik vermeyi redettiler.Ve hatta en sonunda,bu iki partinin en üst düzey yöneticileri, Türkiye`de demokratik dönüsüme katki sunmak icin ölümü dahi göze alip yasadiklari yurtdisindan gelip yillarca hapislerde yattilar,iskenceler gördüler.Tüm bunlarda demokrasiye aykiri ne var acaba Sayin Özaltinli? Demokrasi cabalari AKP ve Erdogan`la basladi herhalde,pes valla...tsk
Aynı Görüşte misiniz?
Katılıyorum   Katılmıyorum
%44,44
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive