Doğan AKIN

T24.ComBookmark and Share

'Kitleler güruhlaştırılıyor, toplum polisleştiriliyor, artık yarı totaliter bir rejim var!..'


30.5.2015 - Bu Yazı 1703 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Türkiye, uzun süredir ilk kez seçim güvenliği konusunda yaygın bir endişeyle sandığa gidiyor. 

Anayasanın Cumhurbaşkanı tarafından askıya alınması, parlamento denetiminin ortadan kalkması, yargı ve medya üzerindeki baskılar, yolsuzluk dosyalarının yargıdaki tayin fırtınalarının ardından mahkemelere bile götürülmeden savcılıklarda kapatılması, ancak bu arada yolsuzluk haberlerinin üzerine baskı ve davalarla gidilmesinin ardından Türkiye'nin vardığı nokta bu oldu: Acaba 7 Haziran'da kullanılacak oylar doğru sayılacak mı, sandıkta hile yapılacak mı?

Dürüst bir seçim yapılacağına dair inançsızlığın temelinde, demokrasinin temeli ve yurttaşların güvencesi olan "hukuk devleti" ilkesinin anayasada geçen bir kavram olmaktan başka artık pek bir şey ifade etmemesi yatıyor. Ve, gerçek bir hukuk devletinde bugün yargıdan kaçırılan dosyaların hesabının sorulmamasının düşünülemeyeceğinden hareketle iktidardakilerin iktidarda kalmaya olan ihtiyacı dürüst bir seçim yapılmayacağına olan inancı artırıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Araştırma Bilim ve Yönetim Platformu Başkanı Prof. Sencer Ayata ile CHP İstanbul İl Başkanı, eski SHP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Karayalçın'ın bir grup gazeteciyle yaptıkları sohbet ve sunumun konusu da bu meseleydi; "rejimin otoriterleşmesi ve seçim güvenliği."

 

'Sandık güvenliği koalisyonu kurduk'

Toplantının başında Karayalçın, İstanbul'da sandık güvenliğine ilişkin olarak yaptıkları planlamayı anlattı. İstanbul'da yaklaşık 10 milyon seçmenin, 936 mahalledeki 1834 okulda bulunan 27 bin 861 sandıkta oy kullanacağını belirten Karayalçın, bütün sandıklar için Yüksek Seçim Kurulu'na bir asil, bir de yedek gözlemci bildiriminde bulunduklarını paylaştı. Karayalçın'ın verdiği bilgiye göre, İstanbul'daki 1834 okulda CHP görevileri imzalı sayım tutanaklarını partiye getirecek. Sandıkların bulunduğu okullarda, imkânlar ölçüsünde "kat sorumluları" bulundurulacak.

"Tarihimizin en küçük bütçeli seçimini yapıyoruz" diyen Karayalçın, AKP'yi de ziyaret edeceklerini, ancak AKP dışındaki partilerle görüştüklerini, Oy ve Ötesi organizasyonuyla temas kurduklarını ve bir "sandık güvenliği koalisyonu" yaptıklarını anlattı. Karayalçın ayrıca, geliştirdikleri bir yazılımla, CHP'nin geleneksel olarak istikrarlı oy aldığı sandıkları çıkardıklarını, genellikle "sıfır silerek" yapılan (150 oyu 15'e indirme gibi) sayım hilelerini bu listeyle de kontrol edeceklerini dile getirdi.

AKP İktidarı ve Rejimin Otoriterleşmesi

 Seçim güvenliğine ilişkin bu bilgilerin ardından Prof. Sencer Ayata, CHP Araştırma Bilim ve Yönetim Platformu'nun hazırladığı "AKP İktidarı ve Rejimin Otoriterleşmesi" başlıklı kitaba ilişkin olarak çarpıcı gözlemler ve saptamalar içeren bir sunum yaptı. Kitap, Türkiye'deki demokrasi açığının giderek büyüttüğü kitleler arası ortak paydanın ilgileneceği etraflı bir döküm de içeriyor.

Siyasete atılmadan önce ODTÜ Sosyoloji Bölümü Başkanı olan, Harvard Üniversitesi'nde misafir öğretim üyeliği yapan Prof. Ayata'nın sunumundan aldığım notları paylaşıyorum:

'Entelektüel dünya AKP konusunda geç uyandı'

-  "AKP İktidarı ve Rejimin Otoriterleşmesi" başlıklı kitap çalışması bir yılda hazırlandı.

- Entelektüel ve akademik dünyanın önemli bir bölümü, uzun süre AKP'yi eleştirmedi. Aksine, AKP'yi demokratikleşmenin motoru olarak gördü. Ancak AKP'nin algılanması uzun süredir otoriterlikte odaklandı. Akademik dünya bu otoriterlik konusunda geç uyandı.

- Yaşadığımız sürecin birkaç boyutu var. Birincisi; otoriterliği bir siyasi süreç olarak algılıyoruz. Oysa toplumsal, kültürel, ekonomik, hatta uluslararası ilişkiler boyutu olan bir süreç.

- Ele aldığımız süreçte en önemli konu "hukuk devleti"nin tartışılması, denge-fren mekanizmalarının ortadan kaldırılması.

'Millet iradesi lider iradesine terk edildi, milletvekilleri liderin memuru oldu'

- "Millet iradesini" öne süren bir iktidar, sonuçta bunu Meclis'teki çoğunluğuna dayandırıyor. Ancak bu çoğunluğa hakim olan yürütme, TBMM'yi adeta bir "yasama bakanlığı"na dönüştürdü. Bugün Türkiye'de bir yürütme hakimiyeti yaşanıyor.

- Bu durumun önemli yansımalarından birini "torba kanunlar"da görüyoruz. Birbiriyle ilgisiz çok sayıda konunun tek bir kanuna doldurulduğu "torba kanun" öyle bir kavram ki... Hukuku bilmemek suçtur ya, bir uzman torba kanunlar için "vatandaşın bu kanunu bilmemesini nasıl suç sayacaksınız" değerlendirmesini yapıyor.

- Otoriterleşme süreci, TBMM'nin denetim yetkisinin yok edildiği bir süreç aynı zamanda. Bu durumun çarpıcı örneğini, (parlamento adına denetim yapan) Sayıştay'ın raporlarının TBMM'ye gelmemesinde yaşadık.

- Milletvekilleri "lider"in memuru olmuş durumda. Meclis bir kliğin, o klik de "lider"in elinde. Millet iradesi, lider iradesine terk edilmiş durumda. 

- Kanunlar ve anayasa uygulanmıyor. Yönetenler, yargı denetiminin dışına çıkarıldı. Yargı, muhalefeti korkutan, iktidarı aklayan bir işleve büründü. Hukuk araçsallaştırıldı. Hak ve hukuk yurttaşların bir bölümü için var. Rejimin yakınlarına uygulanan hukukla rejime yakın olmayanlara uygulanan hukuk farklılaştı.

'Bütün dekanlar yıllardır kontrol ediliyor'

- Muazzam bir gözetim var. Mesela, 2006-2007'den beri üniversitelerde bütün dekanların icraatı, en ufak harcamaya kadar kontrol ediliyor.

- Kısıtlanan özgürlükler ve ihlal edilen insan hakları eşliğinde kamu görevlilerine cezasızlık kültürü yerleşti. Kurumsallaşmış  bir cezasızlık politikası var.

- Adil yargılanma ile toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarında önemli ihlaller, itip kakmalar yaşanıyor.

- Örgütlere yaklaşımda da çifte standartlar var. Devletin örneğin TMMOB ile TÜRGEV'e yaklaşımları taban tabana zıt. Bürokrasi bu ayrımcı uygulamaları yapıyor. Devlet-hükümet ayrımı yok edildi.

- Medya ve internet üzerinde büyük baskı var. Seçimler ve siyasi rekabet, tamamen eşitsiz bir alan haline getirildi.

- Hazırladığımız kitabın diğer bir özelliği, AKP iktidarının sadece "siyasal otoriterleşme" olarak ele alınmasının eksik olacağını gösterecek bir yaklaşım ve döküm içermesi. Zira otoriterleşmenin çok önemli ekonomik ve uluslararası ilişkiler düzeyinde boyutları da var. 

'Kamu kaynaklarıyla iktidara yakın zümre zenginleştiriliyor'

- Tek bir mekanizma, bir düzen, bir sistem, hatta bir rejim kuruldu. Yandaş sermaye kamu kaynaklarıyla güçlendirilmeye çalışılırken, diğer sermaye cezalandırılıyor, TÜİK verileri manipüle ediliyor. Kamunun kurumsal ve ekonomik varlıkları hükümet tarafından kollanan zümrenin zenginleştirilmesinde kullanılıyor.

- İnşaat sektörü ve TOKİ bu düzene ilişkin önemli örnekler. Karşılaştırmalı olarak dünyaya baktık, TOKİ kadar merkezi bir yapı yok. 1250 müteahhit ve alt müteahhit -taşeron- yanı sıra bütün illerde geliştirilen yerel müteahhitler var.

- Temel konu, yolsuzluk. Ekonomi ve siyasetin temel amacı yolsuzluk denetimini devre dışı bırakma.

'Türkiye'de yarı totaliter bir rejim var'

- Peki Türkiye'de "otoriter" değil "totaliter" bir rejim mi var? Bize göre "yarı totaliterleşme" var. Totaliter rejimlerin en önemli dayanaklarından biri güçlü ideolojik yapı. Türkiye'de de içi boşaltılmış bir dini söylem var.

- Faşizmin diğer özelliği, lider kültü. Sorgulanamaz bir lider modeli. Hakkı, hakkaniyeti, ümmeti, toplumu tek başına temsil etme iddiasında, yetkileri elinde toplamış bir lider modeli faşizandır.

- Totaliter rejimlerin diğer özelliği gözetim, gözetlemedir. Toplumu, insanları sürekli gözetleterek güven duygusu yerine korku, güvensizlik yaratılıyor. Kameralar, gizli evrak, sakınca kayıtları… Kameralar bile objektif görünüyor, ama değil, tarafsız bir elektronik aygıt olarak kullanılmıyor. Mesela bir cinayete ilişkin görüntüler bulunamayabiliyor. Mesela dünyada, "passo lig" gibi bir e-bilet uygulaması göremedik.

'Polis toplumu oluşturuluyor'

- Sadece polis devleti değil, polis toplumu oluşturuluyor. İnsanları muhbirleştirerek toplumun polisleştirilmesi süreci yaşanıyor.

- Ana hedeflerden biri, kadın bedeni. Gebelik testlerinin aileye bildirim şartı getirilmesi, çok çocuk teşvikiyle kadının tek role zorlanması bu sürecin örneklerinden. 

'Siyasi baskıyla mahalle baskısı içiçe geçti'

- Siyasal özgürlüklerin kısıtlanmasıyla yaşam tarzına müdahale birlikte gidiyor. Siyasi baskıyla mahalle baskısı içiçe geçti Türkiye'de.

- "Halk desteği" konusuna gelince... Totaliter rejimler güçlü halk desteği yaratmak ister. Güçlü sivil toplumu dağıtmak ve kitleyi güruhlaştırmak! Bunu nasıl yaparsınız; kitlelerin öfkesini kamçılayarak. Toplumu kamplara bölerek, kültürel kimlik farklarını gerektiğinde derinleştirerek... Siyasi güç, toplumsal baskıyla derinleştiriliyor. "Mağdur" kesimler adına suçlu ilan edilenlerden hesap sorma, "Eyyy" diyerek bir intikamcı ruh hâli sergileme...

'Diktatörün dönüşü'

- 21. yüzyıl diktatörlüklerinde dikkat edilmesi gereken birkaç konu var. Mesela "Diktatörün dönüşü" var. Askeri vesayet azalırken, sivil otoriterliğin artması. Gizli ya da maskeli otoriterlik... Günümüz otoriterliği sadece baskı, kaba güce dayanmıyor. Kâğıt üzerinde hukuk devleti, parlamenter sistem vs. var. Ama kurumlar "yürütme"nin denetimi altında. Demokratik kurumlar ve hukuk sonuna kadar kullanlılıyor. Türkiye'de 35 kanun hükmünde kararname ile 500 yeni yasa çıkarıldı. Görünüşte her şey yasal. Biçimsel olarak demokratik, ama otoriter. Cumhurbaşkanı'nın seçim kampanyası, demokrasinin biçimsel olarak da ne kadar kalabildiğini gösteriyor.

- Sosyal sınıflar, etnik ve dini gruplar aktördür. Karizmatik liderler de aktör. Erdoğan olmasaydı Türkiye'de bu düzeyde bir husumetin olacağını düşünmüyorum.

- (AKP'nin Kürt ve Ermeni sorunlarında attığı adımlara ilişkin soru üzerine) 21. yüzyıl diktatörlüklerinin önemli özelliklerinden biri, iki adım geri, bir adım ileri atması. Mesela kadını şiddete karşı koruma adımı atarken yeni asayiş kanununu çıkarıyor. 

- Gençler arasında AKP oyları yüzde 30'un altına indi. Kesin olan şey AKP'nin oy kaybettiği, diğer üç partinin oyunun arttığı.

- Bütün totaliter rejimlerin kaçınılmaz akıbeti, ittifakların bozulması ve hesaplaşmadır. "Paralel" meselesi bunun tezahürüdür.

Facebook Yorumları

reklam
2.7.2018
Hazal Özvarış söyleşileri ve şüphenin yararı; önümüze konanın ardına bakmak...
20.6.2018
20 soruda Tansu Çiller Türkiye'sinin karanlığında işlenen o cinayetler
1.6.2018
Mavi en sevdiğimiz renkti...
5.5.2018
Kılıçdaroğlu'nun 'geniş ittifak' çağrısının hedefi Akşener, İnce'nin adaylığı İyi Parti'de beklentileri değiştirdi
24.4.2018
Dört muhalefet partisi uzlaşmaya yakın; Erdoğan'a karşı Gül'ün 'ortak adaylığı' konusunda son gelişmeler neler?
19.2.2018
Bizim 'eğer'li yalnızlığımız...
24.1.2018
Tek başına bir güçtü; gazetecilik can çekişirken Uğur Mumcu 25 yıldır yaşıyor!
29.9.2017
'Gazeteci' Alev Coşkun, 'Fethullahçı' Cumhuriyet'e karşı!
17.6.2017
CHP'ye 'sokak' ihtarları çeken iktidara bir okuma tavsiyesi: Erdoğan biyografisi
2.2.2017
Türk diplomatı öldüren terörist ABD'de 35 yıl hapsedildi; ya bizim katillerimiz?
24.1.2017
Aranızda sırıtıyor musunuz?
1.11.2016
Gerçeğe inanmak çok güç olduğunda yalan gereklidir!
9.10.2016
Bu ülke sizi 34 yıldır öldürüyor, hatıranız önünde utanarak eğiliyoruz!
11.9.2016
Yalnızca tek bir kuşağın özgür yaşamasına izin verebilseydik eğer...
1.9.2016
Uzun ince bir yolda 7 yıl...
3.8.2016
Cemaat itirafçısı Savcı Sarıkaya 'Enver Arpalı cinayeti'nin faili olarak da sorgulanmalı!
30.7.2016
Generallere başbakanla eşit oy hakkı veren bir askeri düzen; 20 soruda YAŞ neydi, ne oldu, ne oluyor?
25.10.2015
Arınç ve Gül "Erdoğan'la buraya kadar" dedi; AKP'de ne oluyor, neler olabilir?
1.10.2015
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının 'aşağılık' sözünü aynen iade ediyoruz!
21.7.2015
Bugün 'ortak tavır' çağrısı yapan Davutoğlu, dün Kılıçdaroğlu'nun Kobanê önerisine ne demişti?
26.6.2015
Diyelim ki HDP dağdan geldi, peki bağdaki AKP ne yaptı ve artık ne yapamayacak?
8.6.2015
25 maddede azınlık hükümeti, erken seçim, koalisyon ihtimalleri ne, Erdoğan ne yapabilir?
30.5.2015
'Kitleler güruhlaştırılıyor, toplum polisleştiriliyor, artık yarı totaliter bir rejim var!..'
13.4.2015
Bir zavallı yanaşma!..
22.03.2015
Yepyeni Türkiye: Arınç, Erdoğan'ın 'anayasa suçu' işlediği mesajını veriyor!
20.02.2015
Tacize, tecavüze, şiddete ilk taşı günahsız olan atsın!
11.02.2015
Erdoğan'a rağmen, Erdoğan'ın hoşlanmadığı, Erdoğan'ı tedirgin eden şeyler oluyor...
12.12.2014
Çekin ellerinizi gazetecilerin üzerinden!
20.11.2014
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ı 'bedelli askerliği kaşımak'la suçluyor!
10.11.2014
'Ezilme Mustafa Karaalioğlu' diyesim var ama...
06.11.2014
40 soruda Balyoz davasında neler oldu, ne oluyor, ne olabilir?
30.10.2014
Zaman gazetesi, ÇYDD'nin burs verdiği 'fahişeleri' ve 'teröristleri' hatırlıyor mu?
27.10.2014
Erdoğan, neden 'Hrant Dink cinayeti paralel yapının işi' diyemez?
02.10.2014
Bir AİHM, iki Erdoğan; zorunlu din dersi, sorunlu matematik
25.09.2014
Doğan grubuna vergi cezasıyla kaç kuş vuruldu, yeni medya düzeni nasıl kuruldu?
12.09.2014
İnternette büyük gözaltı ve Erdoğan'ın Gül'e attığı çizik
19.08.2014
Gazeteler nüfuz kâğıdı olunca editoryal denetim ile sansür birbirine karışır
11.07.2014
20 soruda Tansu Çiller Türkiye'sinin karanlığında işlenen o cinayetler
05.06.2014
TÜSİAD-hükümet hattında ne oluyor, Sütaş'ta da vergi incelemesi mi var?
01.06.2014
Ne yaparsanız yapın, İstanbul artık Gezi Parkı'nın etrafındaki şehrin de adıdır!
11.05.2014
Tarihten güncelliğe bir soru: Başbakan 'edepli' davrandı mı?
02.05.2014
Grev gözcülüğünden devlet sözcülüğüne Erdoğan'ın hikâyesi
19.04.2014
Başbakanlık ve Köşk için iki anayasası olan Erdoğan ile Gül yol ayrımında
07.04.2014
25 soruda Cumhurbaşkanlığı seçimi; neden tartışmalı, nasıl yapılacak?
03.04.2014
TİB Başkanı'na bugünler için yargı dokunulmazlığı sağlandı!
30.03.2014
Halk aldanmaz, inandığı aydınlar aldanırsa aldanır!
28.03.2014
TİB, hangi yasal yetkiyle YouTube'u kapatabildi?
10.03.2014
Demirören'in sıvı hâli ve gözyaşının kirlenmesi
19.02.2014
İnternet yasası değişiyor, 'beyefendi gazeteciliği' ağır yaralı!
18.02.2014
Markar Esayan ve 'kepaze olmadan yaşlanmanın imkânsızlığı...'
05.02.2014
Mahkeme kararında TİB'in yayından çıkarmak istediği CHP önergesi yok!
04.02.2014
25 soruda mevcut internet yasası ve getirilmek istenen yeni düzen
01.02.2014
Yolsuzluk sorularını TBMM'nin sitesinden de kaldıracak mısınız
27.01.2014
Yasadışı kayıtlar Erdoğan'ın dilinde, yasal dinlemelerin yayını ise yasak!
20.01.2014
AKP'nin 'cemaat savcıları'na karşı vefasızlığına dair üç hikâye
30.12.2013
Şemdinli Savcısı'ndan İstanbul Savcısı'na bir memleket hikâyesi...
27.12.2013
Kabine revizyonu neler diyor, hangi bakan Erdoğan'a sürpriz yapabilir?
25.12.2013
Erdoğan 'yargıya hakaret' ve 'adil yargılamayı etkileme' suçu işliyor!
25.12.2013
Erdoğan, AKP Programı'nda yolsuzluk için hangi sözleri vermişti?
23.12.2013
Tutuklanan Halkbank Genel Müdürü için sürpriz tanıklar mı geliyor?
22.12.2013
Gazeteci sorgusunda çekilen tespih, rüşvet baskınında niye sorun oldu?
18.12.2013
18 maddede hükümet ne mesaj verdi, cemaate örgüt operasyonu yolda mı?
18.12.2013
Penguence konuşan medya ve operasyonda cemaatin rolü üzerine...
10.12.2013
Erdoğan'ın 'möbleli zindanı'ndan Erdoğan Türkiyesi'nin cezaevlerine
02.12.2013
Şırnak katliamı ve sonrasında Ankara'da neler oluyordu?
28.11.2013
'1982 Anayasası'nda özel hayat hükmü mükemmel, ama pratikte çiğneniyor!'
26.11.2013
'1982 Anayasası'nda özel hayat hükmü mükemmel, ama pratikte çiğneniyor!'
25.11.2013
'Ağzı olmayan bir çığlık' olarak Türkiye'de gazetecilik!
20.11.2013
Erdoğan-Arınç barışı, kız-erkek evlerinin denetimini rafa mı kaldırdı?
13.11.2013
Erdoğan-Arınç krizinde hangi noktadayız, istifa gündeme gelir mi?
11.11.2013
Gül: Türkiye'nin yolu bellidir, sorun çıkarsa lokomotif değiştirilir!
09.11.2013
25 maddede Arınç'ın Erdoğan'a resti ne anlama geliyor, neler olabilir?
02.10.2013
Gül'ün hatırlattığı; 2014'te başbakan seçimi de yapılacak
17.09.2013
Devlet ayağa kalk; Hrant Dink davası yeniden başlıyor!
04.09.2013
MGK'nın ‘28 Şubat tutanakları’ açıklaması neden önemli?
16.08.2013
Demirtaş: Paketin alternatifi savaş, Öcalan'a göre başka fırsat olmayabilir
12.08.2013
Uzun bir Milliyet hikâyesi: Demirören Köşk'e neden gitti?
09.08.2013
Hüseyin Çelik için bir utanç hikâyesi
05.08.2013
Ergenekon ve Amistad: Hikâye ne?
01.08.2013
35. madde değişikliği darbe girişimi ve 28 Şubat davalarını etkileyebilir mi?
25.06.2013
Erdoğan'ın bir 'marjinal' olarak portresi...
18.06.2013
Gezi Parkı eylemleri suçsa, AK Parti Programı o suçun delili sayılır!
15.06.2013
Gezi Parkı direnişi Erdoğan'ı beş noktada değiştirdi
12.06.2013
Dolmabahçe Camisi'ne asıl sığınan kim, kim hukuku ayaklar altına aldı?
03.06.2013
Neymiş; ekonomi iyiyse, habercilik kötüymüş!
02.06.2013
Bir Gezi Parkı, üç AKP!
01.06.2013
Medya da suskun, bu halkı kim kandırıyor?
31.05.2013
Gezi Parkı'ndaki ağaçlar, kendini gazeteci sanır!
27.05.2013
'Siyasi faaliyet yapanı çok şiddetle cezalandıracağım!..'
22.05.2013
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu dolaylı olarak duyurdu
20.05.2013
‘Hasan Cemal’ deyip iki noktayı üst üste koyunca…
10.05.2013
Fethullah Gülen 'Türkiye'de yine darbe olur mu' sorusuna ne cevap verdi?
06.05.2013
15 soruda 1 Mayıs olayları, 1 Mayıs açıklamaları, hukuk ve devlet
02.05.2013
Aktivizm değil, jurnalizm
25.04.2013
Mustafa Kemal ‘light’ bir paşa mıydı
22.04.2013
Cumhuriyet gazetesinde neler oluyor?
18.04.2013
Cemaat’in ‘özgürlük’ çıkışı ne anlama geliyor
11.04.2013
Anadil yasağı Anayasa’ya ne zaman girdi
08.04.2013
Yeni Şafak ve İlhan Cihaner'in yaptırdığı telefon dinlemeleri üzerine
28.03.2013
Her insan kendi heykelini yontar
25.03.2013
Gazeteler sizinse, gazetecilik bizimdir!
22.03.2013
15 maddede Öcalan'ın mektubu
21.03.2013
Evvel zaman içinde Milliyet
14.03.2013
Mâbeyn kâtibi
09.03.2013
Hasan Cemal sansürü Hürriyet'te de yürürlükte!
07.03.2013
Türk basın kuvvetleri işbaşında
28.02.2013
Berfo Ana ile Yaşar Büyükanıt
21.02.2013
Dikkat et, başın öne eğilmesin
19.02.2013
Devletimiz Hollanda'da lezbiyen çifti takipteyken...
14.02.2013
‘Türkiye devleti’ nasıl kuruldu
07.02.2013
Başbakan, Haberal için ne düşünüyor
31.01.2013
‘Önyargı’ örgütünün ‘yasadışı’ eylemleri
24.01.2013
Gazetecilikten ‘şovmenliğe’ Birand
17.01.2013
Dünyadan Türkiye’ye barış için dokuz madde
10.01.2013
Tansu Çiller ve Nimet Baş; tarihselliğin talihsizliği
03.01.2013
Yavaşlamazsan anlayamazsın
27.12.2012
Erdoğan gizli dinleme ve izlemeleri nasıl meşrulaştırdı
20.12.2012
Beklenmedik bir hadise
13.12.2012
Koç ve Sabancı’ya reklam tebligatı
06.12.2012
Evet Hrant, Türklük aşağılandı
29.11.2012
Kanlı liste için 18 yıl sonra gelen açıklama
22.11.2012
Darbe Komisyonu’nda Çiller hayranlığı
15.11.2012
Tansu Hanım, siz zaten bitmiştiniz
08.11.2012
Gazetecileri de konuşalım mı
01.11.2012
Darbelerin ömrü ne kadar
25.10.2012
‘Terör örgütünün önemli açıklamaları…’
18.10.2012
Ve AB raporuna medya patronları da girdi
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive