Ceren KENAR

Türkiye GAZETESİBookmark and Share

İş kitapta yazana uymayınca


17.8.2015 - Bu Yazı 5576 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 20. yy'ın ortalarında bu ülkenin en parlak zihinleri dünyaya, ama özellikle Batı'ya, buradaki harikulade terbiyeye bir de diploma eklemek için gitmişler.

ABD'nin, Avrupa'nın en prestijli, en gözde okullarında tahsil görmüşler, dünyanın en parlak zihinleri ile buluşmuşlar.

Onlar o parlak zihinlere kendi hikâyeleri üzerinden Türkiye'yi anlatırken, hocalarından Batı entelijansiyasının en popüler doktrinlerini öğrenmişler.

Ve modernleşme okulu ile tanışmışlar.

Hikâyemiz, 1950'li yılların Amerika'sında başlıyor. Dünya ile içli dışlı olmaya başlayan ABD'nin yeni tanıştığı bölgeleri tanıma çabasında:

“Modernleşme okulu Anglo-Saxon akademide II. Dünya Savaşı sonrası sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmaları ve bağımsız devletler hâline gelmeleri sürecinde burada sıfırdan kurulan ve herhangi bir oturmuş siyasal kültüre, ekonomik altyapıya ve kurumsal kültüre sahip olmayan devletlerin tıpkı bir yüzyıl önce Avrupa ülkelerinin tecrübe ettiği gibi bir şablonu tatbik etmesine inancı yansıtıyordu” diyor Doğan Gürpınar.

Bunu açalım...

ABD İkinci Dünya Savaşı, küresel hegemon güç hâline gelirken, bu gücü tatbik edecek bilgi arayışına gitti.

Amaç basitti: Beyaz adam, yeni tanıştığı “geri” toplumları modernleştirmek ve kalkındırmak istiyordu.

Bu illa kötü niyetli bir proje değildi, dünyanın geri kalmış köşelerine modernite götürmek isteyenler aslında kendi açılarından iyi niyetli ve iyimserdi.

Dünyanın geri kalanının da kendilerine benzeyebileceğini düşünüyorlardı. Ve bunun için son derece kolay bir iksir bulduklarına inanıyorlardı.

Ekonomik gelişme, işleyen kapitalist bir sistemin kurulması, şehirleşme, devlet tarafından uygulanacak reformist politikalar, eğitim gibi bir dizi önlem ile modernizm tüm dünyada hüküm sürebilirdi. Bu paradigmaya göre, Orta Doğu ülkeleri bir geçiş dönemini yaşayan ve modernleşme süreci sonunda kaçınılmaz olarak Batıya benzeyecek olan vakalardır. Bu okulun öngörüsüne göre, ekonomik gelişme, şehirleşme sonucu seküler ve eğitimli bir orta sınıf çıkacak ve bu orta sınıf öncülüğünde bu ülkelerde Batılı kurumlar inşa olacaktır. Kapitalizm ve modernizm, kaçınılmaz olarak liberalizm, sekülerizm ve demokrasi getirecektir.

Ancak Gürpınar'a göre modernizasyon okulunun şablonu aslında Batı'nın tarihsel sürecinden biraz farklıydı: “Bu şablon sarihti; liberal hak ve hürriyetlerin iyicil (benevolent) bir devlet tarafından tesis edilmesi, çok partili demokrasinin yerleştirilmesi, altyapıyı kuracak güçlü ve etkin bir devletin varlığı ve işleyen bir kapitalizm. Açıktır ki burada Batı’daki tarihsel akıştan farklı olarak iyicil devlete ve onun reform kapasitesine güçlü bir iman vardı. Demokrasiyi de, işler kapitalizmi de iyicil reformist devlet sağlayacaktı. Öyle ki tıpkı 'reformist' ve 'son kertede demokratik sürece saygılı' addedilen Türkiye ordusu gibi ordular dahi 1960’larda tarihsel akışta olumlanabiliyordu...”

Türkiye, modernizasyon okulu açısından başarı hikâyelerinden bir tanesiydi. Teoriye güya uyuyordu. Kemalist anlatı ile paralellikler içeriyordu.

Mustafa Kemal, az gelişmiş bir ülkede devrim yapmış, ekonomik yatırımlar ve devlet bürokrasisi ile bir orta sınıf oluşturmuş, kültürel reformlar ve ideolojik eğitim ile modern bireyler oluşturmuştu. Bu resmî anlatı pek doğru değildi. Osmanlı anlatısı yanlıştı, Kemalist devlete verilen kredi fazlaydı. Modernizm tanımı sorunluydu. Ve demokrasi, hak, özgürlükler ikinci plandaydı.

ABD'ye ve Batı'ya eğitim almaya giden bu ülkenin parlak ve ayrıcalıklı entelijansiyası bu fikri sevmişti.

Muhtemelen birkaç sebepten ötürü.

Öncelikle modernizasyon okulu makuldü, akla yakındı. Ailede, okulda öğrendikleri Kemalist anlatıya uygundu. Az gelişmiş bir ülkenin ayrıcalıklı ailelerinden gelen münevverler, kitlelerin de -doğru politikalar uygulanırsa- kendilerine benzeyeceğine inanmak istiyordu.

İkinci olarak, modernizasyon okulu kolay bir reçete sunuyordu. Kafa konforu sağlıyordu. Evrensel bir şablon sunuyordu. Türkiye'nin özgün şartlarına yönelik detaylar üzerinde kafa yormaya gerek yoktu.

Ve son olarak, sınıf faktöründen mütevellit modernizasyon okulu hocalarından, öğrencilerine bir ayrıcalıklı, orta üst sınıf teorisi idi.

Fakat bir sorun vardı.

Modernizasyon teorisi bir analizden çok temenni idi. Ve indirgemeci, kolay, sığ bir temenni idi. Bu nedenle de çöktü.

Gürpınar'a göre bu çöküş şu şekilde gerçekleşti:

“Ancak modernleşme okulunun iyimser anlatısını tarih doğrulamadı. Avrupa-dışı Batı tarafından desteklenen (ya da açığa çıkması bir iki on yıl daha alsa da Batı tarafından desteklenmeyen ülkeler) diktatörlüklere evrildiler. Küresel ekonomik büyüme özellikle 1971’le beraber yerini durgunluğa ve resesyona bırakırken modernleşme sürecinin kendisinin iyicilliğine ve kaçınılmaz olarak her şeyin daha iyiye gideceğine inancı tuzla buz oldu. Bu süreçte sosyalist ve milliyetçi akımlar yükselir ve Batı-destekli ve yozlaşmış rejimleri Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Latin Amerika’ya yıkarken yeni sol kökenli akademisyenler de kendi hocalarının liberal kapitalizme sadakatlerini sorguladılar. ABD’de II. Dünya Savaşı sonrası kurulan bölge çalışmaları departmanları süreç içinde kamusal politikalar öneren 'uzman'lardan yeni kuşak eleştirel sol akademisyenlerin eline geçmeye başladı. 1970’ler itibarıyla tek bir modernleşme süreci olduğu ve bu sürecin taşıyıcının iyicil devletler olabileceği fikri artık hepten bırakılmıştı. Devir 1968 sonrası devlet ve milliyetçilik eleştirilerinin devriydi. Modernleşme süreci her şeyi çözecek bir iksir değildi; tam aksine geriye birçok ve öngörülmedik maliyet devretmişti...”

Modernleşme okulu çöktü ama bölgeye dair bakışımızda çok ciddi hasarlar da bıraktı. Yaşayan en önemli Orta Doğu tarihçilerinden Richard Bulliet, Orta Doğu çalışmalarına uzun zaman hakim olan modernleşme okulunun bu bölgeye dair algıları nasıl zedelediğini sarih bir örnekle anlatır.

Bulliet, bu paradigmanın hakim olduğu dönemde, Batı'nın saygın üniversitelerinde, Orta Doğu üzerine yazılan doktora tezlerindeki gözle görünür bir eksikliğe, hatta tuhaflığa dikkat çeker. Din ve dinî kurumlar üzerine yapılan çalışmalar neredeyse yoktur. Doktora öğrencileri bu konularda çalışmaya teşvik edilmez. Hatta din, dinî akımlar ve kurumlar, geçiş dönemi sonrası zaten olmayacak unsurlar olarak görülür. Bu yüzden bu kurumları çalışmak bir zaman kaybıdır, modernist okula göre. Zaten tarihin doğal akışı ve modernleşme sonucu sekülerizm hakim olacak, din marjinalleşecek ve hatta kaybolacaktır.

Gerçekten de, Bulliet'in tespiti son derece yerindedir. Uzun yıllar Orta Doğu siyasetine ve kültürüne hakim olan kurumlar bu nedenle araştırmacıların ilgisini çekmemiş, koca bir külliyat son derece mühim olguları incelemeyi ıskalamıştır. Örneğin, Mısır'ın ve bölgenin en köklü kurumlarından el-Ezher üzerine yapılan çalışmaların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Veya bölgedeki camiler, ulema ve İslami akımlar üzerine çalışmalar istisnadır. Bu dönemin modasına uymayan ve -belki de bu nedenle- Türkiye akademisi içinde çığır açıcı bir noktada duran Şerif Mardin, Nakşibendilik üzerine çalışırken yaşadığı mahalle baskısı bu anlamda öğreticidir.

Ezcümle, modernleşme okulu bu ülkenin entelijansiyasını sadece şabloncu bir tembelliğe hapsetmedi, aynı zamanda veriyi teoriye uydurma çabası nedeniyle kendi ülkesinin gerçeklerinden epey kopuk bıraktı.

Kitapta yazılan kolaydı. Demokrasi, liberalizm, modernleşme pürüzsüz devrimsel süreçler sonunda tesis edilecekti.

Ama sahada olan zorlu, sabır gerektiren, formülü ve sonu bir kitapta yazmayan bir toplumsal ve tarihsel akıştı.

Konumuzla ne alakası var dediğinizi duyar gibiyim.

Türkiye'yi on yıllardır yanlış anlıyor olmamızın bugünkü kakofoni ile epey alakası var.

İş kitapta yazana uymayınca kitlelere kızan, siyaset dışı aktörlerden ilahi müdahale bekleyen, akademisyenliği kafalarındaki bir nihai sona gidişi hızlandırma misyonu olarak gören entelijansiya baki.

Modernleşme okulunu pek anan yok bugünlerde. Akademide demode olan bu ekol, ne yazık ki bilinç altımızda hâlâ moda.

Ve bu ekolle büyüyen, hâlâ bu şablonu koruyan nesiller üzerlerinde eleştirel bir şekilde düşünülmeyi hak ediyorlar... 

Facebook Yorumları

reklam
14.7.2017
Musul sonrası DEAŞ
7.7.2017
Mülteciler üzerinden bir provokasyon girişimi
5.7.2017
Bir tuhaf Körfez politikası
4.7.2017
PYD'ye giden silahların akıbeti ne olacak?
27.6.2017
Türkiye Katar'ı niye destekliyor?
26.6.2017
Lübnan dağlarından bölgeye bakmak (2)
21.6.2017
Lübnan dağlarından bölgeye bakmak
7.6.2017
Körfez'de ipler nasıl koptu?
5.6.2017
Riyad zirvesi sonrası Körfez'de gerilim
2.6.2017
Kırmızı fularlı militarizm güzellemesi
30.5.2017
Brzezinski ve mirası
26.5.2017
Bir mütefekkir'in ardından...
18.5.2017
Türkiye ABD'den eli boş mu döndü?
12.5.2017
Google ve Zamanın Ruhu
4.5.2017
Sincar konusunda kim müttefik, kim düşman?
25.4.2017
İHH
19.4.2017
Referandum sonrası fırsatlar
17.4.2017
Durum tespiti
13.4.2017
Trump ters köşe yapar mı?
11.4.2017
Esad neden kimyasal silah kullanıyor?
10.4.2017
Çok az, çok geç
4.4.2017
Sykes-Picot'dan İran işgaline: Musul'un acıklı hikâyesi -3-
30.3.2017
Sykes-Picot'tan İran işgaline: Musul'un acıklı hikâyesi: (2)
28.3.2017
Sykes-Picot'dan İran işgaline: Musul'un acıklı hikâyesi
22.3.2017
Türkiye aleyhine çalışan bir Türk lobi!..
21.3.2017
PKK'yı sadece Batı mı destekliyor?
15.3.2017
Patron kim?
14.3.2017
Rakka'yı PYD neden
1.3.2017
Esad rejiminin provokatif hamlesi: El-Bab'da son durum
23.2.2017
PYD, PKK'dan ayrılabilir mi?
21.2.2017
Türkiye Trump yönetimini cidden anladı mı?
17.2.2017
Sorunun adını doğru koymak: Pers milliyetçiliği
15.2.2017
El-Bab sonrası Fırat Kalkanı'nın seyri
9.2.2017
Müttefik geri dönerken...
7.2.2017
Sağ nereye?
6.2.2017
Rakka: Washington ve Ankara arasındaki kilit nokta
2.2.2017
Obama yönetiminin son dakika golü
31.1.2017
Trump döneminde İslamofobi azalabilir mi?
23.1.2017
Trump döneminde ABD-Türkiye ilişkilerini bekleyen sorunlar
17.1.2017
İslamofobikler için kötü haber
13.1.2017
Ali Ekber Haşimi Rafsancani: Kendi devriminin kurbanı
11.1.2017
İran ve Rusya ittifakı, nereye kadar?
9.1.2017
PKK Sincar'dan çekiliyor
6.1.2017
DEAŞ Türkiye'ye niye saldırıyor?
3.1.2017
En acı imtihan: Terör
27.12.2016
Orta Doğu'yu ve dünyayı değiştiren yıl: 1516 (2)
23.12.2016
Orta Doğu'yu ve dünyayı değiştiren yıl: 1516
19.12.2016
Senin İran'ın seküler bir kurtarıcıydı yavrum
16.12.2016
Halep ateşkesinin kodları
13.12.2016
Güya Kürtler için, Kürtlere rağmen vahşet
9.12.2016
Kasım Süleymani'nin tuhaf temasları
6.12.2016
'PKK derhal Sincar’dan çekilmeli'
14.11.2016
Türkiye, Obama'nın gidişini kutluyor
8.11.2016
ABD’nin yeni İstanbul Başkonsolosu Jennifer Davis'e bazı sorular
3.11.2016
Telafer meselesi
31.10.2016
15 Temmuz'dan sonraki ilk Cumhuriyet Bayramı kutlaması
28.10.2016
Obama'nın Halep planı
20.10.2016
Niye Türkiye Musul meselesine müdahil oluyormuş?
10.10.2016
Musul nasıl düştü?
6.10.2016
Amaç üzüm yemek mi?
3.10.2016
Orada bir cami var uzakta...
27.9.2016
Ahlaki üstünlük ele geçerken..
20.9.2016
'Yenikapı Ruhu' üzerinde toplumsal mutabakat
9.9.2016
Fırat Kalkanı operasyonunu kim geciktirdi?
6.9.2016
Rusya PKK'yı nasıl sattı?
1.9.2016
FETÖ’nün ABD’ye maliyeti
29.8.2016
İki gezi, iki farklı Biden
25.8.2016
ABD’nin Gülen tavrı politikasızlığın politikası
15.8.2016
Türkiye'nin Washington gündemi
4.8.2016
Uluslararası medyada darbe apolojisi ne zaman başladı?
27.7.2016
Kahramanlara bir özür borcu
25.7.2016
Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır
22.7.2016
Obama yönetiminin dilemması
19.7.2016
İtinayla darbe aklanır
18.7.2016
Taksim'de demokrasi nöbeti
15.7.2016
Türkiye-Suriye arasında bir arka kanal mı var?
12.7.2016
Uykusu kaçan bir adamın ardından...
11.7.2016
Kemalizm niye kaybetti?
7.7.2016
Kim daha İslamofobik?
1.7.2016
Terörle mücadelenin bedeli
28.6.2016
Türkiye-İsrail anlaşması neden gecikti?
23.6.2016
Çankırı'dan Brexit'e: İbretlik bir hikâye
21.6.2016
Gezi'nin tek kaybedeni muhalefet mi?
16.6.2016
Gerçek suçlu kim?
14.6.2016
Kürt siyasetinde yeni arayışlar dönemi
11.6.2016
HDP'nin yükselişi ve düşüşü: Son bir yılın bilançosu
6.6.2016
Batı Türkiye'yi demokratikleştirebilir mi?
31.5.2016
Gezi'yi kim kazandı?
28.5.2016
PKK’nın çocuk savaşçıları
25.5.2016
Dünya İnsani Zirvesi İstanbul’da
24.5.2016
PYD'nin Rakka kumarı
17.5.2016
Bütün barışları bitiren bir barış: Rus Ruleti
10.5.2016
Bütün barışları bitiren barış: Mister Sykes
2.5.2016
"Örgüt oluşturmaya çalıştık!"
11.4.2016
FBI, Türkiye'nin hacklenmesi talimatı mı verdi?
4.4.2016
Seneye Beyaz Saray'da görüşmek üzere...
25.3.2016
Yaşadığın ülkeyi sevmemek cool mu?
21.3.2016
Bana sekülerler radikalleşiyor dedirttiremezsiniz!
17.3.2016
Muasır medeniyet demişken
14.3.2016
Frederik Hof: ABD'nin Suriye politikası “amaçsız ve tutarsızdan da tutarsız”
9.3.2016
Muasır medeniyet demişken...
3.3.2016
Amerika nasıl kurtulur?
25.2.2016
Kürtler'i kaybeden HDP
24.2.2016
Salih Müslim'in ağabeyi kardeşini anlatıyor
5.2.2016
PYD kimin muhalifi?
2.2.2016
Umarız HRW geç olmadan uyanır
19.1.2016
İşgalci güç işgal edilirken
14.1.2016
Yesinler mi birbirlerini?
11.1.2016
İtaat et ya da açlıktan öl
7.1.2016
Bu bir mezhep savaşı mı?
4.1.2016
Gayrı-liberal liberaller
31.12.2015
Uluslararası medyada Türkiye: 2015’in en başarısız öngörüleri
24.12.2015
Demirtaş Rusya'ya niye gitti?
23.12.2015
Irak'ta deve kuşu politikası: IŞİD nasıl güçleniyor?
15.12.2015
Sam Amca korkuyor
8.12.2015
IŞİD petrolünün hikâyesi
3.12.2015
Acziyet vs Özgüven
1.12.2015
Tahir Elçi'nin vasiyeti: Hendekler kapatılsın
24.11.2015
Patolojik yalancılığın sonu
20.11.2015
Avrupa banliyölerindeki hayalet
16.11.2015
Yeni bir dünya kurulurken G20 fotoğrafları
9.11.2015
YÜZDE KIRK DOKUZ BUÇUK
4.11.2015
Post seçim stres bozukluğunun dermanı: Kabullenme
2.11.2015
Akıllı seçmen, akıllı siyaset
26.10.2015
IŞİD ile mücadele savaş suçlarını meşrulaştırmaz
19.10.2015
Pragmatik mihmandarlar
16.10.2015
Yabancı savaşçılar eve dönerken
12.10.2015
Olağan şüpheli: IŞİD
8.10.2015
Batman'dan Wall Street'e: Bir Türkiye hikâyesi
6.10.2015
Rusya'nın hatırlattığı dost ve müttefikler
5.10.2015
Dervişler Washington'da
1.10.2015
Emperyalistler Moskova'ya
28.9.2015
Türkiye'nin Suriye politikası değişti mi?
21.9.2015
İhtiyacımız olan yeni bir demir lady
17.9.2015
Bir haberin hikâyesi: Onların 12 Eylül'ü
10.9.2015
HDP Kürtler'in CHP'si mi?
7.9.2015
Aylan bebeğin katili kim?
3.9.2015
IŞİD kazanırsa ABD ne yapmalı?
1.9.2015
Yeni kabinenin tek kadın bakanı
31.8.2015
Bir medeniyet ölçüsü olarak Suriye kriterleri
27.8.2015
Karşının feministleri
25.8.2015
Sloganı barış, dili savaş olan bir siyaset
24.8.2015
Odadaki fil
17.8.2015
İş kitapta yazana uymayınca
13.8.2015
Atme'de ne oldu?
10.8.2015
Eğer gençler ölmesin istiyorsak
6.8.2015
Buz gibi darbe...
4.8.2015
“Yeni Türkiye”nin “Eski” Akademisi
27.7.2015
Ateşkesi kim bitirdi?
23.7.2015
Türkiyelileşme mi Hizbullahlaşma mı?
21.7.2015
Kürtler ve Türkler de birlikte yaşamayacaksa batsın bu dünya!
20.7.2015
Kral'ın selamı
16.7.2015
İran Nükleer Mutabakatı ve Niyetlenmeyen Sonuçları
14.7.2015
Veto hakkını veto et
13.7.2015
Tanıdık geliyor mu?
9.7.2015
Avrupa nerede başlar, nerede biter...
7.7.2015
Üç Şehrin Hikâyesi
4.7.2015
Askeri diplomasiye giriş dersleri...
2.7.2015
Hainler ve makbuller...
29.6.2015
Lèborîna me dixwazin Kobanê(*)
23.6.2015
Kaçırılan fırsatlar...
22.6.2015
Babalarını seven kızlar
21.6.2015
Babalarını seven kızlar
18.6.2015
Nazmiye Hanım...
15.6.2015
HDP hangi direnişi destekliyor?
11.6.2015
Başarılı seçim kampanyası nasıl yapılır?
5.6.2015
Dedemin Sandığı
2.6.2015
Şaibeler, şaibeler...
30.5.2015
Tırlarda saklanan sırlar
28.5.2015
27 Mayıs 1960 darbesi: Türkiye Cumhuriyet'inin “ilk günahı”
27.5.2015
Diyanet kapatılmalı mı?
25.5.2015
NATO zaten görevde
18.5.2015
Bana “gericiliğin” resmini çizebilir misin?
12.5.2015
Yalanın maliyeti olmayınca...
11.5.2015
“Batı'nın Dostu, Türk teröristlerin düşmanı”
4.5.2015
Devrimi işçiden çalmak...
28.4.2015
Irak Şam Baas Devleti
27.4.2015
Bizim kahramanlarımız kim?
21.4.2015
Kavgacı Sultan ile vizyonerlik arasında: Turgut Özal'ı dünya nasıl bilirdi?
20.4.2015
Turgut Özal'ı nasıl bilirdiniz?
16.4.2015
Yeni Türkiye sözleşmesinde yeni ne var?
14.4.2015
Ferhunde Hoca...
7.4.2015
Yeni bir İran'a doğru?
06.04.2015
Stockholm Sendromu avuntusuna kaçmadan Alevi meselesi...
02.04.2015
Taşeron terörünü muhalefet bilmek...
31.03.2015
Yemen meselesinde Türkiye nerede durmalı?
26.03.2015
Yeni bir dünya kurulur, Türkiye de orada yerini alır...
17.03.2015
Türkiye niye "günah keçisi?"
09.03.2015
F-4 kazaları: İhmal mi, kaza mı?
09.03.2015
F-4 kazaları: İhmal mi, kaza mı?
26.02.2015
CHP seçmeni bunu hak ediyor mu?
24.02.2015
İran'da darağacında Kürt siyaseti
23.02.2015
Şah Fırat Operasyonuna dair notlar
19.02.2015
Türkiye’de siyasi kutuplaşma: Çelişkileri keskinleştirme
17.02.2015
Seferberliğe hazır mıyız?
16.02.2015
Gerçekten de masum değiliz hiçbirimiz...
13.02.2015
Katil Müslüman çıkmayınca...
09.02.2015
IŞİD’i yenmek için uluslararası düzeyde bir strateji yok
03.02.2015
Siyasi rakipler ortak bir gelecek kurabilir mi?
02.02.2015
Kral öldü yaşasın yeni Suudi Arabistan mı?
29.01.2015
Alan elden veren ele: Erdoğan Somali'de umut olurken
22.01.2015
Türkiye-Afrika ilişkileri: Umut kıtasıyla gelişen bağlar...
19.01.2015
Brüksel'de iki farklı Davutoğlu portresi
12.01.2015
“Aydınlanmış” ırkçılık: Anti-Semitizm'den İslamofobi'ye
08.01.2015
Bir karikatür onlarca cenaze...
06.01.2015
2015 IŞİD'in sonu mu olacak?
05.01.2015
“Demokrasi samimiyet ve cesaret ister”
25.12.2014
Burçlara inanmak terakkiye mani midir?
23.12.2014
Bir soykırım mağdurunun İsrail eleştirileri...
22.12.2014
Bir zamanlar Anadolu'da...
19.12.2014
Avrupa Birliği ve Türkiye: Amaç üzüm yemek mi cidden?
15.12.2014
Petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'ye olası etkileri
11.12.2014
Catch the Midnight Express[i]
09.12.2014
Ergenekon'la yüzleşmek...
08.12.2014
Cehennem ile realpolitik arasında Halep
02.12.2014
Ferguson vs Gezi...
01.12.2014
Danke Tuğçe, Seni Seviyoruz
25.11.2014
Suriye krizinin son kurbanı Chuck Hagel
24.11.2014
“Onlar” bizim vatandaşlarımız!
18.11.2014
İslamcı faşizm mi, yeni Wilson'culuk mu?
17.11.2014
D-8'den G-20'ye: Değişen gömlekler, büyüyen hedefler...
13.11.2014
Kemalizm'i ilk üç gün ben de eleştirmiştim...
10.11.2014
Amerikan ara seçimleri: Obama için kötü, Ankara için iyi haber
04.11.2014
Orta Doğu'da “liberaller”: Bir hayat biçimi olarak liberalizm
03.11.2014
Bizi Goebbels ile tanıştıran Cumhuriyet “gazetesi”...
30.10.2014
Direnmek mi, yönetmek mi? Belki de bütün mesele bu...
29.10.2014
90'ların bedelini barışla ödemek...
27.10.2014
6-7 Ekim sonrası Diyarbakır
23.10.2014
Nejat...
14.10.2014
Yalandan ölmek
07.10.2014
PYD kendi davasına neden hizmet etmiyor?
06.10.2014
Kırıklarla dolu bir karne...
02.10.2014
12 Eylül ve İslamcılık: Hangi Türk-İslam sentezi?
30.09.2014
Partizanlık yeni ırkçılık mı?
25.09.2014
Dünya Beşten Büyüktür!
22.09.2014
Rehine kurtarma operasyonuna dair neyi biliyoruz, neyi bilmiyoruz?
15.09.2014
ABD teröre karşı savaşı nasıl kaybetti?
08.09.2014
Dinin “sivilleşmesine” hazır mıyız?
02.09.2014
İdeolojik olmayan dış politika olur mu?
01.09.2014
Muhalif Kemalizm'in dine bakışı: “Gerçek İslam” el değiştirirken...
28.08.2014
Sorumluluk...
26.08.2014
Aptallar için 'İslam' kitabıyla 'Cihad'a gitmek
25.08.2014
IŞİD'cilerimizi sana gönderiyoruz, icabına bak Türkiye
21.08.2014
Ankara, Orta Doğu'da nasıl haklı çıktı?
19.08.2014
Orta Doğu'yu yanlış okuyan Ankara...
18.08.2014
Irak'ta yeni dönem: Haydar el-İbadi başbakan
12.08.2014
Belki de CHP'nin ihtiyacı olan şey bir ideolojidir?
11.08.2014
Erdoğan ne kadar iktidarda kalacak?
05.08.2014
Favori katiller, favori diktatörler
04.08.2014
Mavi Marmara baskını Mısır istihbaratının sabotajı mıydı?
29.07.2014
Gazze sahili çocuk cesetleriyle dolu!
24.07.2014
Gazze'de Pers Oyunları
21.07.2014
Ama Hamas da...
15.07.2014
Sağ İsrail, ölü Filistin: İsrail'de sağ nasıl yükseldi?
14.07.2014
İçimizdeki Le Pen'ler...
07.07.2014
Cumhurbaşkanı Adaylarının Dış Politika Karnesi: Ekmeleddin İhsanoğlu
30.06.2014
Araplar bizi arkamızdan vurdu mu?
26.06.2014
Saddam'ı Hatırlamak... -2-
24.06.2014
Saddam'ı Hatırlamak... (1)
19.06.2014
CHP kendi seçmenini neden sevmiyor?
17.06.2014
Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) nasıl büyüdü?
16.06.2014
CHP milletvekillerinin IŞİD iddiaları
12.06.2014
Irak Şam Terör Devleti
09.06.2014
Esad ile centilmenlik anlaşması....
05.06.2014
Suriye'de “seçim”: Amerika'nın seçimi
03.06.2014
Anti-demokrat Enternasyonel
02.06.2014
Çatışma medeniyetler arasında mı, yoksa içinde mi?
29.05.2014
Farklı bir Cumhurbaşkanı portresi: Mehmet Ali Talat
27.05.2014
Bir “Kış Uykusu” olarak Twitter âlemi
22.05.2014
Kemalizm neden kaybetti?
19.05.2014
Ütopya ve gerçek arasında kömür tartışması...
28.04.2014
İfrat ve tefrit: “Kahrolsun ABD emperyalizminden, Yankee come home'a” (*)
06.02.2014
"Siyasal İslam"ın geleceği...
03.02.2014
“Siyasi İslam” ve AK Parti deneyimi
21.01.2014
Brüksel'de haydi bir daha...
16.01.2014
Deja Vu, 1991 Irak!
26.12.2013
Doğan Tarkan
24.10.2013
Lübnan’da kaçırılan Türkler: Hatalar, efsaneler ve manipülasyonlar -1-
22.10.2013
Rehine müzakeresi seçim kampanyası olduğunda
21.10.2013
Hakan Fidan ve Suriye Meselesi
17.10.2013
Shakespeare nasıl Şeyh Zubeyr oldu?
15.10.2013
Bir ideoloji ne zaman çöker?
14.10.2013
Suriye’deki Nusayriler’i kim koruyacak?
10.10.2013
Bir hükümet krizi aslında muhalefet krizi olabilir mi?
01.10.2013
Suriye ve El-Kaide: Kendini gerçekleştiren kehanet -3-
30.09.2013
Suriye ve El-Kaide: Kendini gerçekleştiren kehanet (2)
27.09.2013
Birleşmiş Milletler’de neler oluyor?
26.09.2013
Suriye ve El-Kaide: Kendini gerçekleştiren kehanet (1)
23.09.2013
Türkiye medyasının değişmeyen angajman kuralları
19.09.2013
Bosna Savaşından Suriye’ye Türkiye Medyası
18.09.2013
Yeni Türkiye'nin Yeni Orta Doğu'su
30.04.2013
Ma’a salama Taraf...
23.04.2013
Selefîlik (1)
15.04.2013
Müdahalesizliğin bedeli...
01.04.2013
Türkiye’nin yüksek öğretimle imtihanı
25.03.2013
Her yol Suriye’ye mi çıkıyor
18.03.2013
Halepçe
04.03.2013
Süreci Hatay’dan okumak
25.02.2013
Şii ‘uyanışından’ Sünni ‘uyanışına’
18.02.2013
Kayıp imamları ararken...
04.02.2013
Hayır, en asli unsur biziz!
28.01.2013
Kötü bir ‘emperyalizm’ sınavı
21.01.2013
Amerika mı İsrail’i, İsrail mi Amerika’yı yönetiyor (2)
14.01.2013
Amerika mı İsrail’i, İsrail mi Amerika’yı yönetiyor? (1)
07.01.2013
PYD kiminle hareket edecek? Öcalan’la mı Esed’le mi
31.12.2012
Suudi Arabistan tekrar Hicaz olur mu
24.12.2012
Ortadoğu Hıristiyanları
17.12.2012
Amerika’nın yeni Dışişleri bakanı
10.12.2012
Komşuda pişen iç savaş Lübnan’a da düşüyor
03.12.2012
Mısır’da ne oluyor
27.11.2012
Gazze’de hayat enkazın ortasında sürüyor
12.11.2012
Bir Ortadoğu folkloru olarak komploculuk
05.11.2012
Amerika’dan Suriye muhalefetine balans ayarı
29.10.2012
Dört soruda Beyrut patlaması ve Visam el-Hasan suikastı
15.10.2012
İsrail ve Hizbullah arasında bir kazan-kazan politikası
08.10.2012
Savaşa hayır demek için muhalefeti silahlandırın
01.10.2012
Edward Said
24.09.2012
Ortadoğu’da mezhep ekseni
18.09.2012
“Şii hilali” ve “Sünni dolunayı” ortasında Lübnan/21.05.2012
18.09.2012
Washington’dan Suriye’ye bakmak/14.05.2012
18.09.2012
Suriye hakkında sık sorulan sorular.../30.04.2012
18.09.2012
Mısır’da da denize düşen askere sarılıyor/23.04.2012
18.09.2012
Türkiyeli turistlerin Beyrut ile imtihanı/09.04.2012
18.09.2012
Kısa Süren bir Dostluk: AK Parti- Hizbullah İlişkisi/02.04.2012
18.09.2012
Türkiye medyasının Ortadoğu sefaleti/ 26.03.2012
18.09.2012
Suriye bölünür mü/ 19.03.2012
17.09.2012
Bir film onlarca cenaze
03.09.2012
Suriyeli mülteciler
27.08.2012
Özgür Suriye Ordusu kimlerden oluşuyor
20.08.2012
Lübnan’da kaçırılan Türkiyeliler: Olmayan bir devlet ve Mukded ailesi gerçeği
13.08.2012
Lübnan’ın Ergenekon davası
06.08.2012
Kofi Annan
30.07.2012
Türk sorununu çözebilecek miyiz
23.07.2012
Yani silahlar Suriye’den geliyordu, öyle mi Seyyid
16.07.2012
Arap devrimlerinin hâlâ umudu var
09.07.2012
Esed Rejimi, Nusayrilik ve Suriye…
02.07.2012
Esed rejimi çöküyor mu
18.06.2012
Esed’le centilmenlik anlaşması
11.06.2012
Kaçırılan Şii hacılara ne oldu
04.06.2012
Fas için “yetmez ama evet” vakti
28.05.2012
Suriye’ye önerilen Yemen mi, yoksa Ruanda modeli mi?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive