Kürtlerin geleceği


18.01.2020 - Bu Yazı 1933 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun çözülmesi gereken en önemli problemi kuşkusuz “Sykes Picot” travmasıdır. Zira bu öyle bir travma ki yüz yıldır sınır çizgilerinin geçtiği hiç bir ülkede ne huzur kaldı ne de refah. Thomas More’un Ütopya’sındaki mutsuz insanlar ortaya çıktı. İthal sınırları kabul edip kabuğuna çekilen ve kendini kapatan tüm ülkelerde “farklılıklara” zulümler yapıldı. İran ve Suriye yüz yıl boyunca Kürtlere zulmetti. Hâlâ devam ediyor bu zulümler. Irak’taki Kürtler,işkencelerden kimyasal katliama kadar tarihin en acı zulümlerini gördüler. Türkiye Kürtlerinin geçmişte gördüğü zulümleri anlatmaya kalksak Fizan’a yol olur.

 

Sykes Picot’un böldüğü her ülke, bu bölünmenin sosyolojik, psikolojik, ekonomik ve siyasal arka planını hiç irdelemeden kabullendi ve içe dönük kimliğe ve mezhebe dayalı bir baskı rejimi kurdu. Bu ülkelerdeki totaliter rejimlerden herkes zarar gördü. Evet doğru, Sykes Picot’tan en çok Kürtler zarar gördü ancak Sykes Picot aklının arka planında sadece Kürtlere değil bir bütün olarak Ortadoğu’da hiç kimseye huzur yoktu. Zira Kürtlerin zarar gördüğü ülkelerde Türkler de, Araplar da, Şiiler de zarar gördü. Salt kendi kimliğini koruma, diğer herkesi dışlama ve yok etme refleksi İslami ve insani bir refleks değildi. Bu aynı zamanda bir Ortadoğu refleksi de değildi. Tamamen Batı oryantalizminin nüvesi olarak ortaya çıkmış olan bu ırkçı/dışlayıcı refleks Ortadoğu için bir zehir işlevi gördü. Oysa Ortadoğu medeniyetinin köklerinde dışlayıcılık refleksi yoktur. Misalen İslam dini kucaklaşmayı, el uzatmayı, uzlaşmayı, barış içinde eşit ve onurlu bir şekilde yaşamayı emreder. Medine Sözleşmesi, bir çok etnik kimlik, din ve mezhebi farklılığı eşit bir şekilde barış içinde bir arada tutan “ilk evrensel toplumsal sözleşme” olarak tarihteki yerini korumaktadır.

 

Sykes Picot sonrası İran, Irak, Suriye ve Türkiye olmak üzere dört ana parçaya dağılan Kürtler, yüz yıldır siyasal, sosyolojik ve psikolojik krizler yaşıyor. Bulundukları ülkelerdeki dışlayıcılık onların sivil toplum ve sivil siyaset alanında var olmalarını engelledi ve illegal alanları güçlendirdi. Her illegalite travmatik krizlere yol açtı. Kaos, ekonomik çöküntü ve şiddet, ne Türkiye’de, ne İran’da, ne Irak’ta ne de Suriye’de eksik oldu. Tüm bu iç ve dış çalkantılar sadece Sykes Picotçu derin akla yaradı.

 

Kürtlerin her dört ülkede yaşadığı sosyolojik ve psikolojik krizlerin yanında çok derinden yaşadıkları bir “siyasal krizleri” de var.

 

Kürt hareketleri içinden çıkan siyasal yapıların hiçbirisi dört başı mamur bir perspektif ortaya koyamadı. Şiddet ile arasına mesafe koyup sivil siyaset alanını genişletemedi. Kuşkusuz bunun kendilerince sebepleri de var. Ancak Ortadoğu’da Kürtler bir gelecek arıyorsa bu gelecek hiçbir zaman silah, şiddet ya da illegal yöntemlerle gelmeyecek. Kürtlerin tek bir yolu var. O da ilk insandan bu yana milyonlarca kez denenmiş ve eninde sonunda başarılı olmuş yol olan “meşru ve sivil bir alanda siyaseti yapmak” ve muhataplarını her ne talebi varsa bunun için “siyaset yolu ile ikna” etmektir.

 

Ancak bu açından da Kürtler büyük talihsizlikler ve kötü tecrübeler yaşadı. Söz gelimi HDP, çukur eylemlerinde dağa karşı sivil siyaseti, çukura karşı kürsü ve mikrofonu savunamadı. Kazılan çukurlar nedeniyle evini, canını, malını kaybeden onbinlerce Kürdün acısı karşısında diz üstüne çöktü ve günün sonunda parti içi egemenliğini Türk Solu’na teslim etti. 

 

AK Parti’ye inanan milyonlarca Kürt, bugün hayal kırıklığı yaşıyor. Kürtler ile ilgili söyledikleri ile yaptıkları arasındaki makasın 180 dereceyi aştığı bir AK Parti gerçeği var karşımızda.

 

İran ve Suriye’de Kürtler için siyaset alanı çok daha vahim bir durumda. Irak Kürdistanı bir istisna olarak karşımızda duruyor. Ancak Irak merkezi hükümetindeki Persçi/Şii despotizmi Irak’taki Kürt siyasetinin de alanını daraltmak için her yolu deniyor.

 

Her dört ülkeyi kıyasladığımızda Türkiye’nin durumu diğer üç ülkenin durumundan görece daha farklı.

 

Sözgelimi Irak’ta Kürtler, coğrafik olarak dağılmamışlar, Irak’ın kuzeyinde yaşıyorlar ve Araplar ile iç içelik çok seyrek durumda. İran’daki durum çok daha katı. İran’ın orta kesimlerinde neredeyse hiç Kürt yaşamıyor ve coğrafik olarak İran’ın Batısı olan Mahabat bölgesinde yerleşikler. Şiiler/Farslarla iç içelikleri ve evlilikleri yok denecek düzeyde. Suriye’de Kürtler Kuzey bölge olan Rojava hattında yaşıyor. Şam’da ya da daha iç kesimlerde yasayan Kürtlere pek rastlanmıyor. Suriye’de Kürtler arasında bir homojenlik yok. Bir tarafta PYD/PKK ekseni etrafında kümelenmiş yüzde 15’lik bir Kürt nüfusu var. Diğer tarafta şiddete mesafele koymuş farklı siyasi tandanslarda yer alan ve Kürtler arasındaki oransalda % 85’e tekabül eden bir Kürt nüfus var. Ancak burada da Kürtler için siyaset yapmak neredeyse imkansız. Bunun iki sebebi var. Birincisi Baasçı rejim, ki bu rejim hiç bir zaman Kürtlere bir siyaset alanı açmadı. İkincisi de PYD. Suriye’de kendisi gibi düşünmeyen hiç kimseye söz ve yaşama hakkı tanımıyor PYD.

 

Türkiye’de ise durum bambaşka. 

 

Türklerle iç içelik hemen her yerde, her an görülebilecek bir realite. Kürtler ve Türkler arasında milyonlarca evlilik, hısımlık var. Kürtler Türkiye’de belirli bir coğrafyada yaşamıyor. Bugün elinize bir cetvel alıp Türkiye’ye ortadan bir çizgi çekseniz en çok Kürt nüfus Batı’da çıkar. Şu anda Türkiye’nin en büyük Kürt şehri ne Diyarbakır, ne Mardin ne de Van. Sadece Türkiye’nin değil dünyanın en büyük Kürt şehri şu anda İstanbul. Dolaysıyla Kemalizm’in bir asır boyunca bu ülkeye pompaladığı “bölünme fobisi” aslında bir paranoyadan ibaret zira Türkiye’de fiziki bölünme demografik olarak da mümkün değil. Kaldı ki bugüne kadar yapılan kamuoyu araştırmalarının hiç birisinde “bölünmek/ayrılmak istiyorum” diyenlerin oranı %5’i geçmedi. Türkiye Kürtlerinin % 95’i “geçmişteki bunca zulüm, baskı ve ayrımcılığa rağmen” Tükiye’de Türklerle beraber yaşamdan yana.

 

Sözün özü şu: 

 

Ortadoğu’da Skyes Picot aklı çökmedikçe, kaos da bitmeyecek.

 

Tarih, zaman ve mekan yeniden kendi doğal mecrasına dönmedikçe, Sünnetullahi sosyolojiye uygun hareket edilmedikçe bu yapay sınırlar herkese acı çektirecek.

 

Tarihin, zaman ve mekanın yeniden kendi ırmağına dönmesi ve Sykes Picot aklının çökmesi tamamen Türkiye’deki Türklerin ve Kürtlerin bundan sonra ortaya koyacağı siyaset perspektifi ile ilgili.

 

Neden Suriye, Irak ve İran’daki Kürtlerin değil de Türkiye’deki Kürtlerin ve Türklerin birlikte çözebileceği bir sorun bu?

 

Çünkü Türkiye’nin Kürtler için atacağı her demokratik adım, her eşit, çoğulcu ve kucaklayıcı yaklaşım, diğer üç ülkedeki Kürtleri çok derinden etkiler ve bir rol model yaratır.

 

İstanbul’da bir Kürt kendisini özgür ve diğer etnik kimliklerle her konuda eşit olduğunu hissederse bu Erbil, Rojava ve Mahabat’taki Kürdü de etkiler. Bu etkiden ise uluslararası büyük bir vizyon ve siyaset üretilir.

 

Türkiye’de Kürtleri etkileyecek yegane siyaset tarzı bu mezkûr pespektif çerçevesinde meseleye uluslararası anlamda bakan ve adım atan siyaset tarzı olacaktır.

 

Bundan böyle Kürt meselesine dar bir vizyonla sadece bir iç sorun olarak bakan ve içi boş, kof ve arkaik söylemlerle (örneğin içi tamamen boşaltılmış “kardeşiz” gibi karşılığı olmayan bir söylemle) yaklaşan hiç bir siyasi parti Türkiye’de başarılı olamaz ve Kürtlerden oy alamaz.

 

Politik olarak sadece Türklere yaslanan ve Türklerin oyuna talip olup Kürtleri uyku pozisyonunda tutarak onlara çiçek böcek atan siyasi partilerin hiç birisi Türkiye’de başarılı olamaz.

 

Tam tersi de geçerli. Politik olarak sadece Kürtlere yaslanan ve şiddetle arasına keskin bir biçimde mesafe koyamayan hiç bir siyasi hareketin artık başarılı olma şansı yok. 

 

Bugün Kürtler hemen her platformda geçmişi muhasebe ediyor, elde edilenlere, alınan mesafelere bakıyor, kendi geleceklerini tartışıyor, üçüncü bir yol ve çıkış arıyor.

 

Herhangi bir etnik kimliğe yaslanmayan, kamusal eşitliği ve anayasal vatandaşlığı vaad eden, devlet kademelerindeki ve bürokrasideki tüm ayrımcılığı radikal bir biçimde ortadan kaldıracağını söyleyen, gasp edilmiş tüm kolektif hakları iade edecek, herkesin kendisi olarak yaşamasının tüm kamusal ve anayasal koşullarını sağlayacak, ayrımcılığa ve ötekileştiriciliğe son verecek bir siyasi parti Kürtlerin teveccühüne mazhar olabilir.

 

Bunun dışında hiç kimsenin artık şansı yok.

 

Çok yalın ve açık bir şekilde Kürtler bir arada, eşit bir şekilde, bedel ödemeden, refah ve huzur içinde Türklerle birlikte yaşamak ve diğer üç ülkede yaşayan Kürtlere rol model olmak istiyor.

 

Bu ihtiyacı da bugün ne AK Parti’nin ne de HDP karşılayabiliyor.

 

O yüzden Kürtlerde büyük bir “siyasi temsiliyet krizi” var şu anda. Çok belirgin bir arayış var.

 

Ne kimse yeniden kandırılmak istiyor, ne de istismar edilmek istiyor. Ve hiç kimse artık ne evladını kaybetmek, ne şiddete bulaşmak ve ne de ağır bedeller ödemek istiyor.

 

Her Kürt kendi kimliğinden, kendi onurundan, kendi kültüründen ödün vermeden, bir başkası gibi konuşmaya, düşünmeye, davranmaya zorlanmadan kendisi olarak var olmak, kendisi olarak siyaset yapmak ve kendisi olarak yaşamak istiyor.

 

Talepler bu kadar yalın, bu kadar basit ve bu kadar sahici!

 

Kürtler açısından gelecek, bu diskurlar etrafında şekillenecek siyasi yapıların neşvuneva bulmasına bağlı.

 

Kürtler, artık Thomas More’un Ütopya’sındaki “mutsuz insanlar” olmak istemiyor.

Facebook Yorumları

reklam
25.02.2020
Corona virüsünü laboratuvarda üreten Çin mi?
18.01.2020
Kürtlerin geleceği
15.1.2019
AK Parti, Ankara’da neler yapıyor?
23.11.2018
AK Parti’nin ‘Ak Seçim’ programı
5.9.2018
AK Parti büyük değişime gidiyor
14.8.2018
Ey sermaye sahibi!
9.8.2018
TRT’ye kimler operasyon çekiyor?
31.7.2018
Yüzyılın lideri: Başkan Erdoğan
27.6.2018
Kürt seçmen ne mesaj verdi?
5.6.2018
Yeni dönemin şifreleri
5.5.2018
Doğu ve Güneydoğu’da sahada neler oluyor?
26.4.2018
Erdoğan’ın sırtında açılan yaralar!
19.4.2018
24 Haziran 2018: Güçlü Erdoğan, Büyük Türkiye
17.4.2018
Uluslararası Kudüs Konferansı’nda neler yaşandı?
5.4.2018
2019’da Var mısınız? Yok musunuz?
3.4.2018
Erdoğan, Kürtlerle köprüleri attı mı?
29.3.2018
Sivil iktidara ayak uyduramayan bürokratlar
22.3.2018
İttifakın oy pusulası AK Parti’nin aleyhine mi?
20.3.2018
Diyarbakır ve Mardin Kongrelerinde ne oldu?
13.3.2018
Erdoğan’a kurulan iki kumpas
8.3.2018
Erdoğan’ın karşısında ne diyeceksiniz?
6.3.2018
Erdoğan’ı dünya liderliğine taşıyan sosyoloji
1.3.2018
AK Parti’ye zarar veren ahlaksız troller!
22.2.2018
Biji Tayyip Erdoğan!
16.2.2018
ABD’den Afrin’e açılan tünel
7.2.2018
CHP’nin İstanbul planı ne?
2.2.2018
Seçim barajı yüzde 15’e çıkıyor
27.1.2018
Kürtler Afrin Operasyonunu neden desteklemeli?
13.1.2018
AK Parti ve MHP, Yerel ve Genel Seçimlerde ne yapacak?
3.1.2018
2018’de Türkiye siyasetini neler bekliyor?
30.12.2017
Milletvekili Seçimi 2018’de, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2019’da
8.12.2017
Bize Cumhurbaşkanımız yeter!
6.12.2017
ABD’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup
2.12.2017
Erdoğan’ı kuşatma operasyonu
21.11.2017
AK Parti’nin altını oyan bürokratlar kimler?
14.11.2017
Diyarbakır’da neler oluyor?
7.11.2017
AK Parti’ye en çok “medya” oy kaybettiriyor!
2.11.2017
Külliye’deki resepsiyonların artıları ve eksileri
27.10.2017
Siyasi Artıklar Partisi (SAP)
25.10.2017
Yenilenme sürecinde AK Partililere düşen?
20.10.2017
Gökçek ne zaman istifa edecek? Yerine kim gelecek?
17.10.2017
Erdoğan neden “değişim” istiyor?
13.10.2017
Medyadaki metal yorgunlukları
10.10.2017
Afyon kampında neler oldu?
8.10.2017
Referandumun Türkiye Kürtlerine izdüşümü
31.8.2016
‘PKK koridoru’ mu? ‘Kürt koridoru’ mu?
16.1.2016
90'larda kulağının üzerine yatmış 1128 akademisyenin hazin sonu
12.1.2016
İslamcı Kürtler neden aktörleş(e)medi?
9.1.2016
İslamcı Türklere göre 'Anadolu' neresidir?
25.12.2015
Demokratik Hendek Partisi
22.12.2015
HENDEKLERİN DEMOKRASİ PARTİSİ
1.12.2015
DEVLETSİZLİK MESELESİ ÜZERİNE NOTLAR…
10.11.2015
Halkla müzakere, PKK’yla mücadele
4.11.2015
KÜRTLER AK PARTİ’YE NEDEN DÖNDÜ?
26.10.2015
HAMDOLSUN KUTUPLAŞTIK.!
25.10.2015
Hamdolsun kutuplaştık!
20.10.2015
ERDOĞAN VE BARZANİ NEDEN HEDEFTE?
13.10.2015
Defans yapmaktan atak yapmayı unutan Ak Parti…
30.9.2015
KAMU GÜVENLİĞİ NE İŞ YAPAR?
18.9.2015
EY AK PARTİLİLER! NE OLDU SİZE?
15.9.2015
BU KİMİN SAVAŞI?
10.9.2015
KÜRTLER, EDİ BESE (YETER ARTIK) DEMELİ
8.9.2015
Söylem üreten Ak Parti, icraat yapan Ak Parti’nin gerisinde mi kaldı?
27.8.2015
AK Parti Kürtleri nasıl geri kazanır?
19.8.2015
TEK GECELİK KÜRT DOSTLARI
12.8.2015
Şimdi, 100 yıl önceki coğrafyaya dönme zamanıdır
4.8.2015
Seçimler “parmak izi” ile yapılsın
29.7.2015
Bugün artık Kürt sorununun sebebi PKK’dır
18.7.2015
Koalisyon mu tekrar seçim mi?
18.6.2015
Kürtler Ak Parti’ye neden reaksiyon gösterdi?
24.02.2015
Dünden bugüne Süleyman Şah
12.02.2015
Sayın Erdoğan yalnız değilsiniz. Arkanızda milyonlarca “fidan” var.
05.02.2015
2015 SEÇİMLERİNDEKİ KİRLİ PLAN
04.02.2015
Yeni Türkiye’nin mütemmim cüzü: Sivil Anayasa
27.01.2015
DAVUTOĞLU’NUN DİYARBAKIR MENİFESTOSU
21.01.2015
CHP, MHP VE HDP BİRLEŞSİN
15.01.2015
Bir öğütme makinesi olarak liberalizm
13.01.2015
KÜRESEL 28 ŞUBAT SİNEMALARDA
30.12.2014
Müzeyyen Senar ve Putin “yalaka” mı sizce Sayın Kılıçdaroğlu?
18.12.2014
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ DEDİNİZ?
17.12.2014
YENİ TÜRKİYE, SAFRALARINI ATIYOR
13.12.2014
Nişantaşı kibri ve mahalle baskısı
02.12.2014
ZORUNLU ASKERLİK KALDIRILSIN
01.12.2014
İki Kutuplu Türkiye siyasetine hoş geldiniz
25.11.2014
BİR KÜRT OLARAK BEN NE İSTİYORUM?
18.11.2014
ÖZ YURDUNDA BİR PARYA: AHMET KAYA
14.11.2014
Çözüm Süreci’nin yan etkileri ve yüzleşme-2
13.11.2014
Çözüm Süreci’nin yan etkileri ve yüzleşme-1
11.11.2014
Seküler güçler kalmadı, Hello Kitty verelim ablama
07.11.2014
SAVAŞA DEĞİL BARIŞA BAK.!
28.10.2014
PKK bugün Kürt meselesinin sebebidir
19.10.2014
7-8 Ekim Olayları’nın Z raporu ve yeni bir perspektif
08.10.2014
SİZ NE YAPIYORSUNUZ EY TÜRKLER VE KÜRTLER!
30.09.2014
CHURCHİLL’İN CETVELLE ÇİZDİĞİ SINIRLARIN İFLASI
23.09.2014
YERLİ YÖNETİM, GÜÇLÜ TÜRKİYE
18.09.2014
ANADİLİME DOKUNMA
15.09.2014
Muz demokrasisi ihracatçısı: ABD
02.09.2014
Mühendisler Tarihinin Sonu ve Sünnetullah
28.08.2014
2. AK PARTİ DÖNEMİ
21.08.2014
YENİ TÜRKİYE PROSPEKTÜSÜ
20.08.2014
YENİ TÜRKİYE YENİ AK PARTİ
14.08.2014
YENİ TÜRKİYE’NİN MOTTOSU: TÜRKİYELİLİK
06.08.2014
KÜRTLER NEDEN ERDOĞAN’A OY VERMELİ?
01.08.2014
Diyarbakır’dan Hegelci bir Pozitivist geçti.
29.07.2014
Pensilvanya Kantonu’nun Otonom Polisleri
21.07.2014
EY YİĞİT KADIN, RACHEL…
18.07.2014
SİZ “VİCDAN BİLİRKİŞİSİ” MİSİNİZ?
16.07.2014
OYUM EKMEL BEYE, ÇÜNKÜ…
10.07.2014
Heybeden Rejim Bekçisi İsmail Hakkı Çıktı
08.07.2014
KİME OY VERECEKSİNİZ?
03.07.2014
1.CUMHURİYETİN SONU
01.07.2014
CHP’nin siyasal namusu ve Deniz Baykal
26.06.2014
Meğer İhsanoğlu Kağıttan Adaymış
25.06.2014
Eski Türkiye’ye veda virajları
20.06.2014
ÇATI DEĞİL “UYDU” ADAY
17.06.2014
Ortadoğu kilidini açacak anahtar: Türk-Kürt İttifakı
12.06.2014
ÇÖZÜM SÜRECİNDE YENİ BİR YOL?
10.06.2014
KÜRTLERİN TEPESİNDEKİ DEMOKLES KILICI
08.06.2014
Kürtlerin 2. Kemalizm Dönemi
06.06.2014
ÖCALAN İLE HDP ARASINDAKİ MAKAS
03.06.2014
Laik kibrin yeni hastalığı: Obsesif-Kompulsif Erdoğan Bozukluğu
29.05.2014
ÖCALAN, ÇOCUKLARI İADE EDECEK
25.05.2014
Vesayetin yeni sürüm yaşam kaynağı: Aleviler 2.0
20.05.2014
İSTİFA ETMEK BİR YENİLGİ MİDİR?
19.05.2014
Türkiye'nin McDonald's solcuları
13.05.2014
Yeni Türkiye'nin Cenne Çamurcuları
04.05.2014
GAME OVER TÜRK SOLU
29.04.2014
Emekliliği geçmiş liberallerin Erdoğan'la imtihanı
27.04.2014
YENİ SÜRÜM VESAYET: AYM 2.0
23.04.2014
1.CUMHURİYETİN ÇILGIN ÇOCUKLARI
21.04.2014
HER TÜRLÜ YASA İTİNA İLE İPTAL EDİLİR
15.04.2014
Resmi ideolojinin emniyet sübabı olarak AYM
13.04.2014
Ak Parti Olağanüstü kongreye gitmeli (mi?)
08.04.2014
BDP; Türkiye’deki muhalefet boşluğunu doldurabilir mi?
06.04.2014
Türkiye’nin Acil İhtiyaç Listesi: 1-Muhalefet
01.04.2014
SANDIKTAN NE ÇIKTI?
25.03.2014
TWİTTER CIVITTI MI?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive