Ali TürerBookmark and Share

DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976)


21.05.2020 - Bu Yazı 488 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Osmanlı Türk Modernleşmesi, 1700’lerden itibaren “İslamlaşma”, “Türkleşme”, “Batılılaşma” eğilimleri arasındaki tartışmalar içinde gelişti.

Modernleşme sürecinde ilk adımlar (1700-1838 Yılları arasında) “İslamlaşma” “Batılılaşma” ikiliği içinde atıldı. Bizde Modernleşme, temel itici gücü, Batıya olan ilgide bulmuştur.

“Türkleşme” ise II. Meşrutiyet’ten sonra ihtiyaç ve zorunluluktan (Ziya Gökalp ile) sürece dahil oldu. Çünkü “Uluslaşma” Avrupa’da Modernleşme ile ortaya çıkan sonuçtu. O nedenle  “İslamlaşma” yerine istikrarı koruyucu unsur olarak dönemin ruhuna daha uygun, daha kullanışlıydı.

Fakat diğer yandan “İslamlaşma” da geleneksel “Biat” kültürünü üreten temel taşıyıcı olarak, vazgeçilebilir bir unsur da değildi. O nedenle Jön Türk liderlerinin ömrü bu üç eğilimi uzlaştırma çabaları içinde geçti.

Kurtuluş Savaşı ile içine girilen süreçte Cumhuriyet “Devrimi”, en büyük evlat “İslamlaşmayı”, kontrol altında tutma üzerinden,  “Türkleşme” ve “Batılaşma” eksenleri içinden kendine yol açtı.  

M. Kemal Atatürk’ün düşüncesinde “Türkleşme”, Türk Etnik Kültürü üzerinden siyasi birlik (Uluslaşma) arayışıydı. “Batılılaşma” ise Batının bilimi, teknolojisi ve kurumları üzerinden toplumu “Muasır Medeniyet Seviyesine Ulaştırma” işi idi.

Ziya Gökalp’ten farklı olarak M. Kemal, Pozitivist mantık içinde Uluslaşmanın (yani siyasi birliğin) ancak, “Muasır medeniyet seviyesine ulaşma” çabası içinde gerçekleşeceğine inandı. Bu bir çeşit “Türkleşme” ile “Batılılaşmanın” senteziydi.

Oysa “Cumhuriyet Devrimi” deneyimi içinde bu ikilik uzlaşmaktan çok çatıştı. 1970-1980 arasında bu çatışma öylesine sert geçti ki, bu iki eğilim içinde yetişen çocuklar birbirini yediler. Bu ise doğal olarak İslamcılığın işine yaradı.

“Türk-İslam Sentezi” düşüncesi, Türkçülüğün kontrolü ele almak için İslamcılıkla uzlaşma niyeti içinde 1960’lı yıllardan sonra doğdu. Türkleşme-Batılılaşmaya göre daha eklemlenebilir olduğu da hemen görüldü.

Fakat bu sentez süreç içinde, sonuçta, İslamcılığın inisiyatifi ele geçirebilmesi için payanda haline gelecekti. 1990’ların ikinci yarısından sonra içine girilen Post Modern süreçte meydan, esas olarak Modernleşmenin en büyük abisi  “İslamcılığa” kalacaktı.

Türkiye’de Modernleşme Sürecine karakterini veren hikâyeyi, böyle özetlemek mümkündür.

***

1970-1980 arasında yaşanan o şiddetli çatışma; “İstikrar” ayağında hareket eden Ülkücü eksen ile “Değişim” ayağında hareket eden halka çağ atlatmak isteyen Devrimci eksen arasında yaşanan kavgadır. Birbiri ile çatışan bu aktörler bizce sonuçta, Cumhuriyetin emzirip büyüttüğü “Devrimin” çocuklarıdırlar. Necati Eğitim Enstitüsünde yaşananlar ise Türkiye’de yaşananların örneklemi gibidir.

Geçen hafta Balıkesir’de Necati Eğitim Enstitüsünde 1965-1970 arasında Ülkücüler ile Devrimcilerin siyasal saflaşmada yerlerini nasıl aldıklarını anlattık. Bu hafta ise Cumhuriyet Devriminin bu iki muteber çocuğu arasında 1972-1976 arasında ortaya çıkan çatışmaya bakacağız.

Bilindiği gibi bu süreçte, Ülkücüler, Devrimcileri “Komünist”, Devrimciler ise Ülkücüleri “Faşist” olarak tanımladılar. Biz ise bu çalışmada (metnin yazarı her ne kadar bu süreç içinde Devrimciler safında yer almış olsa da) birbirlerine taktıkları bu adları değil, kendilerini tanımladıkları adları kullanmayı tercih edeceğiz.  

1972-1973 Yılına gelindiğinde Necati Eğitim Enstitüsünde artık kılıçlar karşılıklı çekilmiştir. 1972-1973 Yılında Osman Hatipoğlu yerine gelen Zihni Gümüştekin’in Ülkücü grupla ilişkisi daha iyidir.  1972 Yıllarında Necati Eğitim Enstitüsü Matematik Öğretmeni Hüseyin Sarı, aynı zamanda Balıkesir’de Ülkücü Öğretmenler Birliği (ÜLKÜ-BİR) başkanıdır. Daha sonra MHP’den Balıkesir Milletvekilliği de yapacak olan Ahmet Duran Bulut ise bu yıllarda hem Ülkü Ocakları Başkanı, hem de Necati Eğitim Enstitüsü’nde bu kesimin öğrenci lideridir.  

Devrimci cenapta belirli bir liderlik etrafında birleşik, ortak bir hareketlilikten söz etmek mümkün değildir. Çünkü kendi içlerinde de mücadele halindedirler. Bu gurubu bir arada tutan ortak duygunun “yoldaşlar arasında daha az Devrimci görünmeme” gibi bir güdüden kaynağını aldığı söylenebilir.

Necati Eğitim Enstitüsü Disiplin Kurulunun 1973 Yılında verdiği bir karar, okulda siyasi kamplaşmanın boyutunu göstermek bakımından önemlidir.  

1973 Yılında, Necati Eğitim Enstitüsünde yatılı okuyan bir Fen Bilgisi öğrencisi Denizli/Çivril’de lisede okuyan kardeşine bir mektup yazar. Mektubunda okulun “Faşistlerin elinde” olduğunu, kendisine sataşıldığını, hakaret edildiğini, gözdağı verildiğini fakat direndiğini, direneceğini söyler. Öğretmenlerinden ise genel olarak memnundur, kendisine yardımcı olmaya çalışmaktadırlar. Lisenin Müdürü mektubu yazan öğrenciyi Necati Eğitim Enstitüsü Müdürüne resmi yazı ile ihbar eder, mektubu gönderir.  Müdür Zihni Gümüştekin olayı Hüseyin Sarı başkanlığındaki Disiplin Kuruluna Havale eder. Disiplin Kurulu öğrenciyi “Fırsat bulunca eyleme geçecek ölçüde tehlikeli bir anarşist” diye tanımlar ve okuldan “temelli uzaklaştırma” cezası verir (3 Mayıs 1973). Karar Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından hemen onaylanır (27.9.1973 tarihli karar). Öğrenci okuldan atılır, hayatı karartılır.

Bu sadece okul idaresinin değil, Milli Eğitim Bakanlığının, dahası o dönemde siyasi iradenin tutumunu açıklayan bir olaydır. Çünkü ne lise müdürü, ne Necati Eğitim Enstitüsü Müdürü, ne Disiplin kurulunun tavrı, keyfi bir tutum olarak açıklanamaz. Yönetmelik gereği Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulunun onayı olmadan bir hafta uzaklaştırmadan daha ağır karar alamaz.

1973 Yılında Ülkücülerin karşısında okulda henüz güçlü bir Sol kesim vardır. Cahit Yarış Müdür Yardımcısıdır. Salih Tozan’ın yakın arkadaşı Sahne ve Makyaj uzmanı, Balıkesir’in tanınmış gazetecilerinden Cahit Albayrak ile yakın işbirliği içinde Necati Eğitim Enstitüsü öğrencilerinden oluşturduğu bir ekiple okulda Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” Oyununu sahneye koyar. Oyun Balıkesir’de ve Balıkesir’in birçok ilçesinde sahnelenir, büyük de beğeni toplar, takdir alır.

Fakat bu oyun, birden Ülkücü-Devrimci çatışması içinde merkezi bir konuma yerleşir. Çünkü dönem seçim dönemidir ve Seçimden MSP-CHP koalisyonu çıkacaktır. Ülkücüler Cahit Yarış’ın bu oyun ile okulda ve Balıkesir çevresinde “Komünizm propagandası” yaptığı iddiasındadırlar.

Susurlukta çıkan bir gazete olayı haber yapar, konu Balıkesir sınırları dışına taşar. Polis Muhabirliğinden gelen Sağ görüşlü gazeteci ve köşe yazarı Cezmi Kırımlıoğlu Milli Eğitimde Haçlı Seferleri” adıyla 1975 yılında 2 cilt kitap yayınlar. Kitabın bir bölümünü, Necati Eğitim Enstitüsü öğretmen ve yöneticilerine ayırır. Kitapta Müdür Zafer Çağlayan, Cahit Yarış, öğretmenler Mehmet Türkkan, Nevzat Aksoy, Necla Mutlu ile ilgili hiçbir belge ve tanıklığa dayanmayan iftiralar ve karalamalar yer alır.

O dönemdeki Ülkücü söylemi ve mantığı anlama bakımından bunlar önemlidir, özetle de şöyledir:

  • “Müdür Zafer Çağlayan, gece yarısı içkili vaziyette okulun kapısını zorlamıştır.”
  • “Cahit Yarış, girdiği Tarih derslerinde Osmanlıları gericilikle suçlamış, dini ve milli duygulara sahip öğrencileri tahrik etmiştir.”
  • “Güneşin Katli” romanının yazarı Mehmet Türkkan, Bandırma Lisesinde görev yaparken “ahlaksızlığı telkin eder biçimde bir taksi anteni” sökmüş, Edebiyat Öğretmeni olarak derslerde dinsizlik ve Komünizm propagandası yapmış, bu yüzden Bandırma Lisesi’nden sürgün edilmiştir.” (Bu durumda Necati Eğitim Enstitüsü sürgün yeri oluyor(!))
  • “Öğretmen Nevzat Aksoy, Komünizm propagandası yaptığı için yargılanmıştır.”
  • “Öğretmen Necla Mutlu derslerinde kız öğrencilere “Bekârete inanmayın” demiştir.
  • “Sosyal faaliyetlerin Bölüm şefleri tarafından yapılması Bakanlık tarafından emredilmesine rağmen Balıkesir’de solculuğu ile tanınan “Topal Cahit’in” önderliğinde –ki bu adamla okulun alakası yoktur- Cahit Yarış ile işbirliği içinde “Keşanlı Ali Destanı” adlı piyes belirli öğrenciler tarafından sahneye konmuştur….” “Cahit Yarış Gece Bölümü Müdür Başyardımcısı olunca, bir kısım öğrenciye aşırı solculuğu ile tanınan Haldun Taner’in “Keşanlı Ali Destanı” piyesini, hazırlatmış, okulun kostüm ve malzemelerini izinsiz kullanmak suretiyle, gözetici öğretmen ve rejisör olarak ilçelerde CHP örgütü adına oyunu oynatmıştır (Haber, 11 Mayıs 1974 tarihli 24 Haziran isimli Susurluk mahalli Gazetesinden alınmıştır.) Basına intikal eden bu icraattan sonra Cahit Yarış Cezalandırılması gerekirken Devlet Müessesi olan Necati Eğitim Enstitüsüne Müdür tayin edilmiştir.” (Cezmi Kırımlı, M.E. Haçlı Seferleri,1975)

Kullanılan dilin ne kadar özensiz, etik olarak sorunlu olduğu ve belge ve tanıklığa dayanmadığı açıktır. Fakat bunlar sonuçta kavgada kullanılan araçlardır.

1974 yılında CHP MSP Koalisyonu iş başına gelince Cahit Yarış okula Müdür olur. Bu söylentileri okulda yayan, öğrenciler arasında ayrımcılık yapan öğretmenler okuldan uzaklaştırılacaklardır. Gerekçeler arasında kendi fikirlerinde olmayan öğrencilere kötü not verdikleri,  Alpaslan Türkeş’e Balıkesir’de karşılama töreni yaptıkları, okulda bir kısım öğrencilere Bozkurt rozeti taktırarak ayrımcılık yaptıkları, rozet takmayanlara da sataşılmasına yol açtıkları gibi değerlendirmeler vardır. Hüseyin Sarı, Macit Abi, Ahmet Akpınar, Salih Zeki İsmailoğlu açılan soruşturma sonunda çevredeki ortaokullara öğretmen olarak gönderilirler.  (Haçlı Seferleri Kitabından)

Fakat olay burada kalmaz. Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz, CHP’nin Milli Eğitim Bakanı Safa Reisoğlu’na bir soru önergesi vererek,  konuyu meclise taşır ve hesap sorar. 

Antalya Milletvekili Remzi Yılmaz’ın 4 Şubat 1975 tarihli  Soru Önergesi şöyledir:

 “Bir kısım öğrenciyi tahrik ve teşvik ederek solcu öğrencileri dövdürüp sövdürdüğü gerekçesi ile” Necati Eğitim Enstitüsü Matematik öğretmeni Hüseyin Sarı'ya soruşturma açılmış, soruşturma sonunda Hüseyin Sarı’nın görevine son verilmiş (30 Eylül 1974), orta öğretime aktarılmıştır. “Necati Eğitim Enstitüsü’nde dört yıl çalışan, Müdür yardımcılığı, Tahakkuk memurluğu yapan, MEB’in 1971’de başlattığı eğitim reformu çalışmalarına katılan, öğretmenler kurulunda Yurtlar ve Krediler Kurumu Genel Kurul Üyeliğine seçilen, orta dereceli okul öğretmenlerinin Modern Matematik'e intibakları ile ilgili kurslarda görevlendirilen, başarılı bir Yüksek Okul Öğretmeninin orta dereceli bir okula verilmesinin hukuki gerekçesi nedir?” Öğretmenin suçlu olduğuna karar verilirken sadece şikâyet eden öğrencilerin ifadesi ile yetinilmiştir, tahkikat taraflıdır.

Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Matematik- Fizik Öğretmeni Ahmet Akpınar'ın disiplin kurulu üyeliğinin 7 Mayıs 1974 tarih ve Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğünün 12040 sayılı yazısı ile sona erdirilmiştir. Oysa bu öğretmen Disiplin Kurulu’na öğretmenler kurulu tarafından seçilmiştir. Bakanlığın bu Disiplin Kurulu üyesini görevden alma yetkisi yoktur. Diğer yandan Bölüm Öğretmenler Kurulunca Fen ve Tabiat Bilgileri Bölüm Şefliğine seçilen Akpınar’ın görevlendirilmesi Öğretmen Okulları Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmamıştır.

Müdür Cahit Yarış'ın okulda bir kısım öğrenciler ile «Keşanlı Ali Destanı» adlı piyesi hazırlayarak Balıkesir’in ilçelerde C.H.P. adına temsiller verdiği 7-8 Haziran 1974 tarihli gazetelerde yayınlanmıştır. Aşırı solcuları tahrik ve himaye ederek okulda huzursuzluk kaynağı olan Cahit Yarış, neden Ekim 1974'te Necati Eğitim Enstitüsüne müdür yapılmıştır?

Necati Eğitim Enstitüsü öğretmenleri Macit Abi, Ahmet Akpınar, S. Zeki İsmailoğlu’na ders teftişi yapılmıştır. Buna neden gerek duyulmuştur?”

Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Safa Reisoğlu bu sorulara 12 Şubat 1975’te şöyle cevap verir:

“Hüseyin Sarı ile ilgili 22 öğrenci şikâyetçi olmuş, ayrıca soruşturmada 37 öğrencinin daha görüşüne başvurulmuştur. Öğretmenin okulda huzursuz olduğu görülmüş, 657 sayılı Kanun uyarınca da yeri değiştirilmiştir. Ayrıca Hüseyin Sarı’nın Bakanlık aleyhine açtığı idarî dava da mahkeme tarafından ret edilmiştir. Ahmet Akpınar kendisine verilen görevi yerine getirmediği için 7. 5. 1974 tarih ve 12040 sayılı yazı ile disiplin kurulu üyeliğinden alınmıştır. «Keşanlı Ali Destanı» isimli oyun eğitsel kol çalışmaları kapsamında değerlendirilmiştir. Gazete iddiaları incelenmiş, piyesin oynatılmasında parti yararı gözetilmediği tespit edilmiştir.

Tarih Öğretmeni S. Zeki İsmailoğlu, Meslek Dersleri Öğretmeni Macit Abi, Matematik Öğretmeni Ahmet Akpınar'ın ders teftişleri yapılmıştır. S. Zeki İsmailoğlu 4 yıl, Macit Abi 4 yıl, Ahmet Akpınar ise 3 yıldır Necati Eğitim Enstitüsünde görev yapmaktadırlar. Ahmet Akpınar, Enstitü Müdürü tarafından verilen emri yerine getirmemiş, görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine uygun düşmeyen tasarrufta bulunmuştur. Kısa süreli görevi durdurma cezası almış bu nedenle de Bölüm Şefliğine atanmamıştır.” 

Cezmi Kırımlı’nın 1975’de yayınladığı Milli Eğitimde Haçlı Seferleri kitabında daha bir yıl önce Hüseyin Sarı’nın Milli Eğitim Bakanlığına ÜLKÜBİR başkanı olarak gönderdiği itiraz dilekçesine, yine aynı tarihlerde Necati Eğitimli Ülkücü Öğrenciler imzalı bir gazeteye yollanan yazıya yer vermesi ilginçtir. Yazıda Necati Eğitimli Ülkücü Öğrenciler, Bozkurt Rozeti ile okullarda staj yapabilme “haklarının” engellenmesini protesto etmektedirler. Yazının bir bölümü aynen şöyledir:

“Bizler Necati Eğitim Enstitüsü son sınıf öğrencileriyiz. Bu yıl mezun olacağımız için bakanlığın emri ile bölgedeki okullarda staj yapmaya mecburuz. Fakat okulumuzdaki solcu hocalarla işbirliği yapan ortaokul müdürleri, çeşitli bahanelerle milliyetçi öğrencileri okula almamaktadırlar. Bilhassa Atatürk Ortaokulunda “Siz Bozkurt rozeti takıyorsunuz, onu çıkarmadan bu okula giremezsiniz” diye bizi kanuni uygulama hakkından mahrum etmekte ve haftalardır derslere almamaktadırlar. Gerekçe olarak da “Bozkurt” rozetinin bir siyasi partinin amblemi olmasını  göstermektedirler. Biz bu şekilde elimiz boş olarak geri çevrilirken, diğer taraftan yakalarında Atatürk’ten ziyade başka birisini andıran, sol eli havada rozetlerle Hippi kılıklı solcu öğrenciler rahatça derlere alınmaktadırlar. Okul müdürlüğümüz, bu haksız kanunsuz ve keyfi tutum karşısında şimdiye kadar hiçbir müdahalede bulunmamıştır. Bir milletin kendi resmi okulunda çocuklarına ders görmek hakkı tanımamak kadar korkunç bir şey olabilir mi? Kim garanti edebilir ki bugünkü staj hakkımızı elimizden alanlar yarın öğretmenlik yapma hakkımızı da elimizden almasınlar?

Şimdi soruyoruz: Fikir hürriyeti bu mudur? Hangi kanunun hangi maddesi ile “Bozkurt” rozeti takan öğretmen adayları uygulama yapamazlar? Yeni hükümet ne zaman okullarda faşist (!) ezmeyi bırakıp solcu zorbalara dur, diyecek? 19 Mart 1974. Necati Eğitim Enstitüsü Ülkücü Öğrencileri.” (Milli Eğitimde Haçlı Seferleri 1. Kitap, 1975, s.156)

Fakat 1975’te ülkedeki siyasi atmosfer yeniden değişecek, “Fikir hürriyeti” de doğal olarak Atatürk Rozetliler aleyhine, Bozkurt rozetliler lehine işlemeye başlayacaktır.

MC Hükümeti işbaşına gelir gelmez, Milli Eğitim Bakanlığına Ali Naili Erdem’i getirir. Yeni bakanın ilk işi Cahit Yarış’ı Necati Eğitim Enstitüsü müdürlüğünden almak, okuldan uzaklaştırmak olacaktır. Cahit Yarış döneminde bir ortaokula sürülen Hüseyin Sarı ise Öğretmen Okulları Genel Müdürü Ayvaz Gökdemir’in yardımcılığına getirilecektir.

Burada üzerinde durulması gereken bizce şudur: 

Necati Eğitim Enstitüsü ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan Cezmi Kırımlıoğlu gibi bir gazeteci, Remzi Yılmaz gibi bir milletvekili; Necati Eğitim Enstitüsünde olan biten ile ilgili ayrıntılı bilgiye nasıl ulaşabilmektedir?  Bu isimler, sanki okulda olaylar içinde yer almışlar gibi yorumlar yapmakta, isnatlarda, değerlendirmelerde bulunmaktadırlar. Bu insanlar olaylar çığırdan çıkmak üzere iken olaylara böyle müdahil olma hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar. Dahası neden kimse, bunu sorgulama ihtiyacı duymamıştır?

Bu bize şunu göstermektedir: Kendini Yerli ve Milli görenler o günlerde de son derece organize durumdadırlar. Bu kesimin gözünde Türkiye’de tekil olay yoktur. Her olay, bütüncül bir olayın parçasıdır. Kullanılması gereken ne varsa, (bu bir tiyatro oyunu, yakaya takılan bir rozet ya da atılabilecek bir iftira olabilir) kullanılmalıdır. Kavgada her araç meşrudur.  Bir yerden bir yara alınmışsa, o yara el birliği ile kapatılmalıdır. Bu kavgaya destek olan unutulmamalı, ilk fırsatta ödüllendirilmelidir.

“Milli ve Yerli” olan tarafından “Kökü dışarıda, Terörist” olarak tanımlanan Devrimciler ise kendi içlerinde dağınık durumdadırlar. Ortak bir liderlikten mahrumdurlar, el yordamı ile ilerlerken fırsat buldukça da birbirleri ile didişmekte, birbirlerinin gözünü oymaktadırlar.

Bu tablonun sizce de bugün yaşanan tablo ile benzerlikleri yok mudur?

1960’lı yılların ortalarından itibaren Solun toplum nezdinde giderek artan meşruiyetini 1972’den sonra hızla nasıl yitirdiğini anlamak bakımından bu çıkarım önemlidir, önemli olmalıdır. Yazık bugün yaşananlara bakarak bu dersin çıkarabildiğini söylemek de zordur.

Necati Eğitim Enstitüsünde MC Hükümeti ile birlikte Solcular aleyhine konjonktür hızla değişirken, sürece Ülkücüler lehine dahil olan da bizzat Devrimciler olmuştur. MC hükümetini protesto eden Devrimciler, Necati Eğitim Enstitüsünde 1975-1976 Öğretim yılında süresiz boykota giderler. Başka ifade ile okulu, Ülkücülere kendi elceğizleri ile teslim ederler.

Okulda 1975-1976 yıllarında toplam 1354 civarında öğrenci vardır. Bu öğrencilerden 600-700 civarında öğrenci kendini Sol’da tanımlamaktadır. Kendini Ülkücü olarak tanımlayanların sayısı ise o dönemde 300-350’yi geçmez. Boykota giden 600-700 öğrenci evine gidince, ortada kalan 300-400 öğrenci için azap dolu günler başlar. Okumak istiyorlarsa ya Ülkücü görünmek ya da bin bir hakaret ve aşağılamayı sineye çekmek zorundadırlar. İçlerinde bir an evvel ekmeğini eline almak zorunda olanlar için okumak demek, “kelle koltukta” hareket etmek demektir, omuzlarında büyü bir yük, önlerinde ise varlık-yokluk savaşı vardır.

1970-1978 Arasında Necati Eğitim Enstitüsü’nde öğrenci artışı şöyledir.

Öğretim Yılı

Öğretmen

Sayısı

Öğrenci Sayısı

Erkek (Gündüz/Gece)

Kız

Gündüz/Gece : Toplam

1973-74*

61

851 /233

71/12

922/245     :  1.167

1974-75*

 

 

Öğretmen Sayısı

70-75 civarındadır

1343

170

1513/244     :   1.757

1975-76*

1354

206

1560/765     :   2.323

1976-77*

2541

363

2.904/1476  :   4.380

1977-78*

2062

390

2.452/1188  :   3.640

           

Kaynak: Ali Erguvan Balıkesir İl Yıllığı 1973, Milli Eğitim İstatistikleri

Bu tabloda dikkat çeken bir olgu, 1973’de Necati Eğitim Enstitüsü’nde yatılılığın kaldırılması ardından Gece Öğretiminin açılmış olmasıdır. Böylece okulda öğrenci sayısı 1971’e göre beş yıl içinde üç kat artmıştır. Öğrenci sayısı 1980’ne doğru 4.500’ün üzerine çıkacaktır. Oysa okulda mevcut öğretmen sayısı sadece 10-15 artmıştır. Okul yönetimi ve öğretmenler bu boyutta bir öğrenci kitlesini çatışmalı süreçte yönetecek deneyime sahip değildirler. Bu da üzerinde ayrıca durulması gereken bir konudur.

1975-1976 Öğretim yılı boykot yılıdır ve bu yıl okul tümüyle Ülkücülerin kontrolüne geçer. Asıl büyük olaylar, saldırılar cinayetler ise Sol’un yeniden okula döneceği 1976-1977 Öğretim Yılından itibaren yaşanacaktır.

Haftaya, dilimiz döndüğünce olanları (Kazım Turan, Naver Engin Cinayetlerini) anlatmayı devam edeceğiz.

KAYNAKLAR:

Cezmi Kırımlı (Bayram) Milli Eğitimde Haçlı Seferleri. Cilt: 1 Anda Dağıtım, 1975,s 140-156

Millet Meclisi Tutanakları Dergisi, Dönem 4, Toplantı 2, 51. Birleşim 4.3.1975 Salı.

Ali Erguvan Balıkesir İl Yıllığı (1973),

Facebook Yorumları

reklam
21.05.2020
DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976)
15.05.2020
BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ
7.05.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ
1.05.2020
ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977!
23.04.2020
BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ!
16.04.2020
TOPLUMDA ADALET DUYGUSU, BUGÜN DÜNDEN DAHA YARALI!
12.04.2020
TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI!
5.04.2020
DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE!
16.03.2020
VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI!
9.03.2020
BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ!
3.03.2020
“ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ?
19.02.2020
CHP, İKTİDARA HAZIR MI?
6.02.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ
2.02.2020
1932-1933 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULU’NU ZİYARETİ (KAMİL SU ANILARI
29.01.2020
DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET?
14.01.2020
KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK!
8.01.2020
NECATİBEY MUALLİM MEKTEBİ EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİ:
30.12.2019
Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar
25.12.2019
NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP
15.12.2019
TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR?
2.12.2019
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA!
18.11.2019
YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE
5.11.2019
KİM KAYBEDİYOR?
29.10.2019
NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998)
11.10.2019
OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU!
28.09.2019
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU
22.09.2019
POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM
2.08.2019
HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ!
29.08.2019
BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
4.08.2019
KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR!
26.07.2019
İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR?
17.07.2019
MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI?
11.07.2019
BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ
17.07.2019
MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI?
10.07.2019
BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ
20.06.2019
İSTANBUL SEÇİMLERİNDE YILDIRIMA TÜRKTELEKOM DESTEĞİ
28.05.2019
BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ?
6.05.2019
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU!
12.4.2019
İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE!
1.4.2019
AYIPLI SEÇİM!
27.12.2018
TOPLUMUN YENİ YIL HEDİYESİ SAVAŞ MI OLACAK!
12.12.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2)
26.11.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR?
13.11.2018
GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT?
5.11.2018
MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE!
14.10.2018
BEKA SORUNU!
14.9.2018
KARMA EĞİTİM İLKESİNE ALTERNATİF OLUŞTURMAK DEMOKRATİK GÖREV OLABİLİR Mİ?
10.9.2018
PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! (DİKİLİ ÖRNEĞİ)
19.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2)
13.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1)
1.7.2018
EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE
22.6.2018
SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI!
11.6.2018
ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM!
4.6.2018
EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU!
30.4.2018
CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR!
3.4.2018
TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ?
28.12.2017
2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ!
12.12.2017
PARASI OLANA EĞİTİM VE SAĞLIK/ BAĞLILIĞI OLANA İŞ VE KORUMA!
8.11.2017
ÖĞRETMEN NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ!
9.10.2017
Lider Nasıl Yetişir?
27.9.2017
SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ!
6.9.2017
EĞİTİMDE ADALET VARMI?
12.8.2017
UHREVİLEŞMEYE DOĞRU!
25.7.2017
“YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR!
1.7.2017
ANLAM ARAYIŞI
22.6.2017
ZORUNLU ARABULUCULUK!
9.6.2017
Mesleki eğitim anlayışımız nasıl doğdu, nasıl gelişti?
29.5.2017
ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ?
9.5.2017
CHP’nin sorunu, Türkiye’nin sorunu!
25.4.2017
“Biz ve diğerleri”/ ikiyüzlü siyaset üzerine!
16.4.2017
BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK!
3.4.2017
YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE?
19.3.2017
Öğretmen Atamalarında Keyfilik!
5.2.2017
Evrim karşıtı yapılandırmacılar!
28.1.2017
BİREY OLABİLMEK!
18.1.2017
Akıl tutulması
9.1.2017
Zihinsel beceri ve yaratıcılık nasıl ölçülür?
1.1.2017
Yeni Yıl Kutlamasına İntizar
19.12.2016
EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI
8.12.2016
İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM!
13.11.2016
Bu topraklarda yalnız biat kültürü mü üretebildik?
24.10.2016
Maceracılık mı, kontrol altında tutma mı?
20.9.2016
GAYRETTEPE’DE BİR TARIK AKAN!
30.8.2016
Demokrasiyi savunma adına!
15.8.2016
Hani temel eğitim on iki yıla çıkmıştı?
22.7.2016
Fırsat siyasetinin sonu: Bataklık!
16.6.2016
Bu çığlığa kulak verin!
15.5.2016
Eğitim anlayışımızı etkileyen felsefi akımlar!
9.5.2016
Oldu Bittiyi Kabul Etmek
2.5.2016
ANAYASADA YAZINCA LAİK Mİ OLUNUYOR?
23.4.2016
YİBO’lar Bu Alternatif Eğitim Projesi İçin mi kapatıldı?
12.4.2016
Muhalefet Sorunu
28.3.2016
BİZE HER GÜN 1 NİSAN!
6.3.2016
İşte Başkanlık, İşte Özyönetim!
28.2.2016
İki Yüzlü Siyaset!
15.2.2016
Teröre Destek mi dediniz?
27.1.2016
BAKAN TALİMAT VERDİ: ÖDEV VERMEYİN!
18.1.2016
BİLDİRGE İLE GELEN
11.1.2016
Kırmızı Çizgiler ve Paranoyalar Üzerine
2.1.2016
Yeni Yıl Kutlamasına İntizar
25.12.2015
Bu Çocuklar Neden Ölüyor, Kim Öldürüyor?
21.12.2015
Türkiye’de Eğitimde Son On Yılda Ne Değişti? (2)
14.12.2015
Türkiye’de Eğitimde Son On Yılda Ne Değişti? (1)
4.12.2015
Ya kurbansın ya kurtarıcı
22.11.2015
Üniversitelere Kayyum Ne getirir?
15.11.2015
İstikrar ve Kontrol Aracı Olarak İslami Düşünce!
6.11.2015
HDP Bu Oyuna Gelmemeliydi!
30.10.2015
Aslan nasıl terbiye edilir!
25.10.2015
Eski Karesi Ne Olacak?
19.10.2015
Ankara Katliamı Ardından Bir Değerlendirme
12.10.2015
Sorumlu Kim?
5.10.2015
NE ÇEKTİN BE ÖĞRETMENİM!
29.9.2015
İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN!
10.9.2015
Kirli siyasetin keklikleri!
5.9.2015
İNTİZAR
1.9.2015
TÜRK İŞİ DEMOKRASİ
25.8.2015
Türk sorunu nasıl çözülür?
18.8.2015
BU POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?
11.8.2015
SAVAŞ MI DEMOKRASİ Mİ?
29.7.2015
Birini kullan, birini oyala, diğerini yok et!
24.7.2015
ŞİDDET YOLUYLA GÜÇ DEVŞİRME
6.7.2015
EĞİTİMDE EN BAŞARILI İL NEDEN TUNCELİ?
28.6.2015
YÖNLENDİRME OLMADAN YERLEŞTİRME: TEOG
22.6.2015
Siyaset lidere dayalı kümelenme olmaktan çıkmalı?
15.6.2015
KÖTÜ KOKULAR GELİYOR!
2.6.2015
İhtiyacımız olan fetih ruhu mu?
26.5.2015
KOALİSYONDANKORKMAK MI GEREK?
17.5.2015
Günümüz eğitiminin seçimler üzerine etkisi
4.5.2015
Baskı ve korku ile sonuca gitmek!
25.4.2015
23 Nisan’ı gururla yaşayabilmek!
21.4.2015
SEÇİM, PARTİLER VE GELECEĞE DAİR!
13.4.2015
Ortada silah varsa o bir gün patlar!
06.04.2015
Hukukun olmadığı yerde meydan ikiyüzlülüğe kalır!
30.03.2015
Kalitesiz eğitimi kaliteli sorularla niye ölçtünüz?
22.03.2015
Çanakkale savaşı zafer mi, trajedi mi?
16.03.2015
Anlamak için inanıyoruma geri mi dönmeli?
02.03.2015
Bakan Avcı doğruyu söylemiyor!
23.02.2015
Eril kültür, cinsiyetçi eğitim ve sonuçları!
16.02.2015
Çözüm sürecinde kritik dönemeç!
10.02.2015
Algı operasyonları ve sivilsizliğe dair
27.01.2015
BU BÖLÜNMÜŞLÜKTEN NE ÇIKAR?
19.01.2015
ALİCE HALA UYUYOR MU?
12.01.2015
Aynaya bakma zamanı...
05.01.2015
YENİ YILDAN UMUTLU MUYUZ?
29.12.2014
Eğitimde kalite bu bütçeyle Allaha emanet!
15.12.2014
İman gücü ile siyaset!
08.12.2014
19. Şura kararları ve eşeklikten kurtulmaya dair!
1.12.2014
Ortaöğretimde ne öğretiyoruz, nasıl öğretiyoruz?
24.11.2014
Ortaöğretimde okullaşma ne kadar sağlıklı!
10.11.2014
Yetenek ve amaç eğitiminde nerdeyiz!
03.11.2014
Lidere dayalı çözümsüzlük!
27.10.2014
Çözüme ve zeytinliklere dair!
20.10.2014
Böyle mi Türkiyelileşeceksiniz?
13.10.2014
Dış ve iç siyaset üzerine sorular, kaygılar!
29.09.2014
Dindersi zorunlu, baş (örtüsü) özgür!
15.09.2014
Alkolü yasaklarsan bonzai patlar!
08.09.2014
Eğitimde keyfililik dönemi!
1.09.2014
Mutlak iyilik adına yapılan mutlak kötülükler üzerine!
26.08.2014
Demokratlık nerede, mezhepçilik-milliyetçilik nerede başlar?
18.08.2014
Kimlik siyaseti girdabından Türkiye nasıl kurtulur?
11.08.2014
Ulusalcılarımızın ruh hali neden önemli!
04.08.2014
EĞİTİM SİSTEMİNDE YAŞANAN TAHRİBAT ÜZERİNE?
22.07.2014
Özerkleşme, yerelleşme, otoriterleşme ve sol liberal tutum üzerine!
14.07.2014
Çağdaş Türkiye yolunda, hangi aday yürüyor?
07.07.2014
Eğitimde yapılanmanın yeni yüzü üstüne!
30.06.2014
Siyaset ve siyasetin dili üzerine!
24.06.2014
Ortak aday ve hesap bozacak gelişmeler üzerine!
16.06.2014
Şiddetin bölgesel yüzü ve düşündürdükleri!
09.06.2014
Şiddetin sürdüğü yerde çözüm mümkün mü?
02.06.2014
Siyasette yeni arayışlar çözüme katkı sunuyor mu?
26.05.2014
Acı yükselirken vicdan betonlaşıyorsa!
19.05.2014
UTANDIM!
12.05.2014
Eğitim sistemi çocuklarımıza sahip çıkıyor mu?
05.05.2014
Türkiye’de gazeteci olmak,demokrat olmak!
28.04.2014
Siyasallaşan kurumlar, lidere endeksli siyaset!
21.04.2014
ÖZERK OLUNCA DEMOKRATİK DE OLACAK MI?
14.04.2014
Vicdan sahibi miyiz, vicdanlarımız ne kadar özgür?
07.04.2014
Yerel seçimde kaybedenler üzerine bir değerlendirme?
31.03.2014
SEÇİMLİK DEMOKRASİDEN NE ÖĞRENDİK, NE ÖĞRENEMEDİK?
24.03.2014
AKLI BAŞINDA SİYASETE ÇAĞRI!
17.03.2014
GÖRÜNENİN ARDINDA GERÇEKTE NE VAR?
10.03.2014
EĞİTİM SİSTEMİ NASIL KURTULUR?
03.03.2014
Eğitim sisteminde operasyonun adı: kadrolaşma, özelleştirme!
24.02.2014
Otoriter yöntemle sorun çözme geleneği üzerine
17.02.2014
Eğitim sisteminde yeni bir kadrolaşmaya doğru
10.02.2014
Gerçeklerin üstü itina ile örtülür!
03.02.2014
Siyasi bir cinnet hali mi yaşıyoruz?
28.01.2014
Çürüme artarken umut artmıyorsa!
13.01.2014
Kurtarıcı sistemde bir durum tespiti
06.01.2014
DERİN DEVLETTE KALICI UZLAŞMA OLUR MU?
30.12.2013
Kirli sistem suçüstü yakalanmıştır!
23.12.2013
Gençlere böyle mi örnek olacağız?
16.12.2013
EĞİTİMDE İŞLER YOLUNDA MI?
09.12.2013
Devletin mahremiyetinde başka neler var?
02.12.2013
Zorunlu din dersi ne kadar ahlaki?
25.11.2013
EĞİTİMCİLERİMİZE SAYGI, ZULMEDENLERE LANET!
18.11.2013
İSLAMİ EĞİTİM NASILDI? NE GETİRDİ?
11.11.2013
İktidarın gençlik politikası ne getirir?
04.11.2013
Ve başörtüsü meclise girdi, peki ne değişti?
28.10.2013
Sahip çıkamadığımız bir meslek: öğretmenlik!
21.10.2013
Avrupa’ya başka ODTÜ’ye başka bayram mesajı
07.10.2013
“Demokratikleşme” paketi eğitimde fırsat eşitliğine ne getirdi?
30.09.2013
Eğitim sistemimiz, her yanından su alan koca bir gemi!
17.09.2013
SOKAĞIN ROLÜNÜ VE GÜCÜNÜ DOĞRU KAVRAMAK
02.09.2013
Yasanın ya içindesindir ya da dışında!
26.08.2013
Çözümsüzlüğe beş kala artan tehlike ve umut!
19.08.2013
Zorunlu eğitim dindar gençlik yetiştirme aracı mı?
12.08.2013
Kurtarıcı hukukuyla adalet arayışı mümkün mü?
05.08.2013
Muhalefetteki boşluk ve BDP'nin Türkiyelileşmesi üzerine!
29.07.2013
Eğitimde reform neye bağlı?
22.07.2013
Umut tüketen siyaset
15.07.2013
Kin güden, hesap soran siyaset!
09.07.2013
ÜÇ GENCİMİZDEN BİRİ NEREDE?
1.07.2013
Yaratılanı yaratandan ötürü seven siyaset!
24.06.2013
Nerede duracağını bilmek!
17.06.2013
Kusura bakmasın ama başbakan çatışmayı yönetemedi!
10.06.2013
Doksan kuşağının verdiği ders: yeni tarz siyaset!
03.06.2013
Ayrıştırıcı politikalar ve sonuçları üzerine
27.05.2013
Hükümetten eğitime yeni müdahaleler
19.05.2013
Siyasetin dili üzerine!
12.05.2013
İKTİDARIN MUHALEFETİ KONTROL ETME POLİTİKALARI ÜZERİNE
04.05.2013
1 Mayıs’ta ortaya çıkan sendikalardan tahammülsüzlük üzerine
29.04.2013
“Kul hakkı” kavramın siyaset oluşturucu rolü üzerine
22.04.2013
Siyasette politik körlük ve “kul hakkı” üzerine
24.03.2013
TEDBİRLİ BİR İYİMSERLİK İÇİNDE, AMA TEDİRGİNİZ!
18.03.2013
“Barış Süreci”nde beklentiler-sorular
04.03.2013
CHP’NİN HALLERİ ÜZERİNE BİR TANIKLIK (1997-2013)
25.02.2013
Milliyetçilik kötü de İslamcılık iyi mi?
11.02.2013
Türkiye'de ailelerin eğitimden beklentileri
04.02.2013
Yargıya güvensizlik bilinçli olarak mı kışkırtılıyor?
28.01.2013
KAMU VİCDANINA DÜŞEN KARA LEKELER!
21.01.2013
Eğitime “ahlaki” müdahaleler artıyor!
15.01.2013
TÜRKİYE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNDE YÜZ YILIN KISA TARİHİ (1913- 2013)
07.01.2013
Barıştan söz edenler, yeni bir Türkiye'ye hazırmısınız?
31.12.2012
Yüksek öğretim yasa tasarısı ne getiriyor?
24.12.2012
Ya tuz da kokarsa?
17.12.2012
Ergenekon davası ve ortaya çıkan kamplaşma üzerine
10.12.2012
Velayet kültürü için demokrasi arayışı
03.12.2012
Siyaset gerginlik kaynağı haline gelirse
24.11.2012
Öğretmenlik devlet görevi mi olmalı, kamu görevi mi?
19.11.2012
Türk eğitm sisteminde fırsat eşitliği var mı?
13.11.2012
M.K.Atatürk'ün eğitim ile ilgili düşünceleri
04.11.2012
Eğitime İdeolojik Müdahale Mesleki Eğitimde Gelişmeyi Engelliyor.
22.10.2012
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR?
13.10.2012
KAZ DAĞLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!
07.10.2012
ON İKİ YILLIK ZORUNLU/SORUNLU EĞİTİM ÜZERİNE!
01.10.2012
ŞİDDET TERBİYE ARACI OLARAK KULLANILAMAZ
23.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (2)
16.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (1)
07.09.2012
ŞEHİTLERE RAHMET, ARKADA KALANLARA SABIR!
04.09.2012
+4+4 KADEMELİ EĞTİMİN MUHTEMEL SONUÇLARI ÜZERİNE
28.08.2012
NE ZAMAN BİTECEK BU KAN TUTMA HALİ!
21.08.2012
NE OLACAK BU ÜNİVERSİTELERİN HALİ?
13.08.2012
TEK AYAKÜSTÜNDE DÜŞE KALKA SİYASET!
06.08.2012
KURUTUN ŞU BATAKLIĞI; SUSSUN SAVAŞ BEYLERİ!
30.07.2012
AKP’NİN ARAYIŞI YERELLEŞME Mİ, MERKEZİLEŞME Mİ?
24.07.2012
LİBERAL DEMOKRASİ TARİHİN SONU MU?
16.07.2012
İNSANLARIN KENDİNİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİĞİ BİR YAPIYA DEMOKRASİ DENİR Mİ?
12.07.2012
BUNLAR SADECE KENDİLERİNE MÜSLÜMAN!
01.07.2012
SENDİKALARIN, SENDİKACILARIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!
26.06.2012
ÇÖZÜM, BAŞKA TÜRLÜ OLUNAMAYACAK YERDE ORTAYA ÇIKIYOR
18.06.2012
Küreselleşme Emekçilerin Örgütlenmesini Nasıl Etkiliyor?
11.06.2012
Yeni Tutucular Bulanık Suda Balık Avlıyor.
02.06.2012
Yeni Tutuculuk Eliyle Yaşam Tasarımı ve Sonuçlarımar
26.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (2)
19.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (1)
14.05.2012
Eğitim anlayışımızın sosyal,siyasal,mesleki yaşantımız üzerindeki etkileri
06.05.2012
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİK TASLAĞI NE GETİRİYOR?
28.04.2012
Neden Bir Türlü Normalleşemiyoruz!
16.04.2012
YENİ ANAYAYASA HELALLAŞMAK İÇİN FIRSSATTIR!
08.04.2012
ANADİLİ EK DERS YAPMAK, O DİLİ KULLANANA HAKARETİR!
31.03.2012
4+4+4 TAMAM, DERSANELER KAPANACAK! PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?
26.03.2012
YENİ ANAYASA NE KADAR “YENİ” OLACAK?
19.03.2012
ÖĞRETMENLER! 16 MART’I HATIRLAYANINIZ VAR MI?
10.03.2012
EĞİTİM SİSTEMİNE İDEOLOJİK MÜDAHELE EDEREK TÜRKİYE’YE KÖTÜLÜK ETMEYİN!
04.03.2012
KATSAYIYI KALDIRMA, KADEMELİ EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİME ÇARE Mİ?
24.02.2012
4+4+4= 12 yıllık kesintili eğitim yasa tasarısı üzerine değerlendirme
19.02.2012
HÜKÜMET İMAM HATİPLARİN ORTA KISMINI YENİDEN AÇMAYA HAZIRLANIYOR
07.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMENDEN NE BEKLİYORUZ! MEMURLUK MU, LİDERLİK Mİ ?
03.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
02.02.2012
Zihinsel Engelli Aileler ve Çocuklar
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive