Ali TürerBookmark and Share

Evrim karşıtı yapılandırmacılar!


5.2.2017 - Bu Yazı 302 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Yapılandırmacılık, bireyin nasıl öğrendiği ile ilgili, bireyin öğrenme sürecinin nasıl işlemesi gerektiği ile ilgili bir kuram. En önemli temsilcileri arasında Jean Piaget (1896-1980), Lev Vygotski (1896-1934) yer alıyor.

Yapılandırmacılığın dayandığı felsefe Pragmatizm, Pragmatizmin (bu arada Yapılandırmacılığın da) esin kaynağı ise Darwin’in evrim teorisidir. Sadece Pragmatizmin mi, Deneyciliğin, Pozitivizm’in hatta Marksizm’in esin kaynakları arasında da Evrim kuramı yer alır.

Pragmatizme göre bilginin “doğru” olup olmadığı kullanımda ortaya çıkar. Yaşama uyum sağlamada kullanılabilen en elverişli bilgi doğru bilgidir, ortak yarara dayalı olarak toplulukça kabul edilen değer, en doğru değerdir.

Oysa bir bilginin ne zaman, nerede işe yarayacağını önsel olarak bilemezsiniz.  Bu belirsizlik, Pragmatizmin kullanılmayan/yararlanılmayan bilgi yanlıştır önermesini bir ölçüde boşa çıkarır. Özellikle işlemsel bellekte depolanacak bilgiler için bu daha da geçerlidir.

Örneğin Pragmatist hayatını toprak üstünde geçiren bir insanın yüzme bilmek istemesine bir anlam veremez. Buna anlam verebilmesi için, ona bir çiftçinin bile bir gün denize düşebileceğini, yüzme bilgisine ihtiyaç duyabileceğini açıklamanız gerekecektir.

Sadece kullanım değerine bakarak bir bilginin doğru bilgi olup olmadığına karar verilemez.

Bir eğitim süreci için bunun anlamı, öğrenciye öğretilecek olanı sonuçta önsel olarak belirlemek gerekeceğidir. Bu ise Yapılandırmacı yaklaşımın programın öğrenci ile birlikte sınıfta belirlenmesi ilkesini sakatlayan bir durumdur.

Ne kadar esnek ya da genel belirlense de, adına öğrenci tarafından elde edilene vurgu yapmak için “kazanım” da dense, sonuçta hedef öğretmenindir, davranış ise öğrencinin.

 Fakat bu size hele hele “Program içeriğini oluşturmada öğrenciyi de hesaba katma” gibi bir ilkeniz varsa, “Evrim Kuramı benim inancıma ters düşüyor, şunu programdan çıkarıvereyim” deme  hakkını vermez. Bu etik olmaz.

Öğretmen sınıf içinde ulaşacağı hedefi belirlemeden, programını yapmadan sınıfa giremez, girmemelidir. Fakat siz madem yapılandırmacısınız, en azından öğrencinin yapılandıracaklarını öğretmene program malzemesi sağlamak adına genel mevzuat biçiminde belirlemeniz gerekir. Fakat siz öyle yapmıyor, öğretilecekleri birer direktif şeklinde belirliyorsunuz. Nerede kaldı yapılandırmacılık?

Yapılandırmacı, bilgiyi önceden keşfedilmiş, kabule hazır dogmalar halinde sınıfa getirmemekte yerden göğe haklıdır. Bilginin ihtiyaçlarına, güdülenmişliğine, çevresi ile ve doğa ile kuracağı ilişkiye göre öğrenci tarafından yaşantı içinde üretilmesi gerekir. Bilginin öğrencide kalıcı olması buna bağlıdır. Başka türlüsü düşünülemez.

Öyle ise öğretmen ne yapacaktır? “Yüzme nedir”, “Nasıl gerçekleşir” diye bir soru ile sınıfa gelemez. “Eğer bir gün bindiğiniz gemide yangın çıkar, suya atlamak zorunda kalırsanız, suyun üstünde nasıl kalabilirsiniz?” diye bir soru ile sınıfa gelmesi gerekir. Yüzme eylemini öğrenci için deneyimi içinde keşfedeceği bir proje haline getirmesi gerekir. Öğrenci bilgiye ilk elden ve kendi deneyimi ile ulaşmalıdır.

Fakat burada öğrencinin neyi öğrenmesi gerektiğine karar veren gene de öğretmendir.

Gelelim bizim Yapılandırmacılarımıza!

Bizim yapılandırmacılarımız, Yapılandırmacılığın esin kaynağı olan Darwin’in evrim teorisini programlardan çıkarıyorlar. Ders içeriklerini ezberlenecek dogmalarla dolduruyorlar.

Evrim teorisi yaşama uyum sağlayarak var oluşu sürdürmenin mekanizmasını verir: Bu “Doğal Seçme”dir (Naturel Selection).

Evrim düşüncesinin kullanılmadığı bir yapılandırmacılık nasıl olur, nasıl işler? Örneğin, yaşama uyum sağlamak için o bilgiye neden ihtiyaç duyacağını, öğrenciye evrimi atlayarak nasıl açıklayabilirsiniz? Bireyin gelişiminde kalıtım ve çevrenin etkisini, hücrede yaşanan protein sentezini, DNA’larda bilginin nasıl depolandığını evrimi kullanmadan nasıl açıklayacaksınız öğrenciye?

Bizden binlerce yıl önce yaşamış atalarımızın bizden farklı görüntülerini nasıl açıklayacaksınız? Beyazların neden Avrupa’da, Zencilerin nasıl Afrika’da ortaya çıktığını, bu iki türün nasıl olup da aynı Âdem ile Havva’nın torunları olabildiklerini nasıl açıklayacaksınız?

Hem bu nasıl yapılandırmacılık ki öğrencinin neye ihtiyacı olacağına siyaseten karar veriyorsunuz? Hadisleri ezberlerken mi kullanacaklar öğrenciler bu Yapılandırmacılığı?

Hal böyle ise Neo-İslamcıların Yapılandırmacılığa bu ilgisini nasıl açıklamamız gerekiyor? Neden 2002’den beri bir yapılandırmacılıktır tutturmuş gidiyorlar?

Bu sorunun cevabı galiba “balığın en iyi bulanık suda avlanacağı” ile ilgili bir deneyimde, bir algıda gizli. Pragmatist bakış açısından (yarardan) yola çıkarsanız kullanışlı bilgi pekâlâ teolojik de olabilir? Çünkü teolojik bir töz de insanlar arasında ortak yarara dayalı kullanılabildiği ölçüde yararlıdır, yani kabul edilebilir.

İşte İslamcılık ile Pragmatizm ve Yapılandırmacılığın “yüzük kardeşliği” tam da burada başlıyor. Artık pek çok teolojik tözü bu kapıdan sınıfa sokabilir, öğrenme konusu haline getirebilirsiniz. Hatta bunu yaparken evrim teorisini yangın merdiveninden aşağı bile atma şansınız olabilir.

Fakat ilginçtir İslamcılar eğitimde Yapılandırmacılığı kullanırken, toplum mühendisliğinde (siyasette) Davranışçılığı kullanıyorlar.

Şiddet tehdidi altında, güvenlik ihtiyacına (temel ihtiyaç) seslenerek, korkuyu dürtü olarak kullanarak, kendileri için elverişli bir siteme insanları koşullandırmaya çalışıyorlar. Bu Davranışçı Kuram içinde yer alan mekanizmadır. Davranışçılığın Şartlı Koşullanma, Edimsel koşullanma, Zamana dayalı koşullanma gibi modellerinin yaratıcılıkla kullanıldığı bir süreçten geçiyoruz. Evrim Kuramı aynı zamanda Davranışçılığın da esin kaynağıdır, hatırlayalım.

Hatırlayın, Hitler ve SS’leri de Nietzsche’nin görüşlerini çarpıtıp “madem doğal seçme (Naturel selection) var, yaşamak üstün insanın hakkı, bari bizde sürece yardımcı olalım” diye yola çıkmışlardı. Fakat umduklarının tersine işleyişe müdahaleleri, sonuçta ters tepti. Tarih sahnesinden silinenler kendileri oldular.

Evrim yapılan bütün müdahalelere rağmen işlemeye devam ediyor. Birileri kabul etsin ya da etmesin su, yolunda akmayı sürdürüyor. Sadece, ortaya neyin çıkacağı henüz belli değil o kadar. Kendimizi ihya mı edeceğiz, yoksa imha mı?

 

                                                                                                         

 

 

 

Facebook Yorumları

reklam
5.2.2017
Evrim karşıtı yapılandırmacılar!
28.1.2017
BİREY OLABİLMEK!
18.1.2017
Akıl tutulması
9.1.2017
Zihinsel beceri ve yaratıcılık nasıl ölçülür?
1.1.2017
Yeni Yıl Kutlamasına İntizar
19.12.2016
EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI
8.12.2016
İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM!
13.11.2016
Bu topraklarda yalnız biat kültürü mü üretebildik?
24.10.2016
Maceracılık mı, kontrol altında tutma mı?
20.9.2016
GAYRETTEPE’DE BİR TARIK AKAN!
30.8.2016
Demokrasiyi savunma adına!
15.8.2016
Hani temel eğitim on iki yıla çıkmıştı?
22.7.2016
Fırsat siyasetinin sonu: Bataklık!
16.6.2016
Bu çığlığa kulak verin!
15.5.2016
Eğitim anlayışımızı etkileyen felsefi akımlar!
9.5.2016
Oldu Bittiyi Kabul Etmek
2.5.2016
ANAYASADA YAZINCA LAİK Mİ OLUNUYOR?
23.4.2016
YİBO’lar Bu Alternatif Eğitim Projesi İçin mi kapatıldı?
12.4.2016
Muhalefet Sorunu
28.3.2016
BİZE HER GÜN 1 NİSAN!
6.3.2016
İşte Başkanlık, İşte Özyönetim!
28.2.2016
İki Yüzlü Siyaset!
15.2.2016
Teröre Destek mi dediniz?
27.1.2016
BAKAN TALİMAT VERDİ: ÖDEV VERMEYİN!
18.1.2016
BİLDİRGE İLE GELEN
11.1.2016
Kırmızı Çizgiler ve Paranoyalar Üzerine
2.1.2016
Yeni Yıl Kutlamasına İntizar
25.12.2015
Bu Çocuklar Neden Ölüyor, Kim Öldürüyor?
21.12.2015
Türkiye’de Eğitimde Son On Yılda Ne Değişti? (2)
14.12.2015
Türkiye’de Eğitimde Son On Yılda Ne Değişti? (1)
4.12.2015
Ya kurbansın ya kurtarıcı
22.11.2015
Üniversitelere Kayyum Ne getirir?
15.11.2015
İstikrar ve Kontrol Aracı Olarak İslami Düşünce!
6.11.2015
HDP Bu Oyuna Gelmemeliydi!
30.10.2015
Aslan nasıl terbiye edilir!
25.10.2015
Eski Karesi Ne Olacak?
19.10.2015
Ankara Katliamı Ardından Bir Değerlendirme
12.10.2015
Sorumlu Kim?
5.10.2015
NE ÇEKTİN BE ÖĞRETMENİM!
29.9.2015
İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN!
10.9.2015
Kirli siyasetin keklikleri!
5.9.2015
İNTİZAR
1.9.2015
TÜRK İŞİ DEMOKRASİ
25.8.2015
Türk sorunu nasıl çözülür?
18.8.2015
BU POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?
11.8.2015
SAVAŞ MI DEMOKRASİ Mİ?
29.7.2015
Birini kullan, birini oyala, diğerini yok et!
24.7.2015
ŞİDDET YOLUYLA GÜÇ DEVŞİRME
6.7.2015
EĞİTİMDE EN BAŞARILI İL NEDEN TUNCELİ?
28.6.2015
YÖNLENDİRME OLMADAN YERLEŞTİRME: TEOG
22.6.2015
Siyaset lidere dayalı kümelenme olmaktan çıkmalı?
15.6.2015
KÖTÜ KOKULAR GELİYOR!
2.6.2015
İhtiyacımız olan fetih ruhu mu?
26.5.2015
KOALİSYONDANKORKMAK MI GEREK?
17.5.2015
Günümüz eğitiminin seçimler üzerine etkisi
4.5.2015
Baskı ve korku ile sonuca gitmek!
25.4.2015
23 Nisan’ı gururla yaşayabilmek!
21.4.2015
SEÇİM, PARTİLER VE GELECEĞE DAİR!
13.4.2015
Ortada silah varsa o bir gün patlar!
06.04.2015
Hukukun olmadığı yerde meydan ikiyüzlülüğe kalır!
30.03.2015
Kalitesiz eğitimi kaliteli sorularla niye ölçtünüz?
22.03.2015
Çanakkale savaşı zafer mi, trajedi mi?
16.03.2015
Anlamak için inanıyoruma geri mi dönmeli?
02.03.2015
Bakan Avcı doğruyu söylemiyor!
23.02.2015
Eril kültür, cinsiyetçi eğitim ve sonuçları!
16.02.2015
Çözüm sürecinde kritik dönemeç!
10.02.2015
Algı operasyonları ve sivilsizliğe dair
27.01.2015
BU BÖLÜNMÜŞLÜKTEN NE ÇIKAR?
19.01.2015
ALİCE HALA UYUYOR MU?
12.01.2015
Aynaya bakma zamanı...
05.01.2015
YENİ YILDAN UMUTLU MUYUZ?
29.12.2014
Eğitimde kalite bu bütçeyle Allaha emanet!
15.12.2014
İman gücü ile siyaset!
08.12.2014
19. Şura kararları ve eşeklikten kurtulmaya dair!
1.12.2014
Ortaöğretimde ne öğretiyoruz, nasıl öğretiyoruz?
24.11.2014
Ortaöğretimde okullaşma ne kadar sağlıklı!
10.11.2014
Yetenek ve amaç eğitiminde nerdeyiz!
03.11.2014
Lidere dayalı çözümsüzlük!
27.10.2014
Çözüme ve zeytinliklere dair!
20.10.2014
Böyle mi Türkiyelileşeceksiniz?
13.10.2014
Dış ve iç siyaset üzerine sorular, kaygılar!
29.09.2014
Dindersi zorunlu, baş (örtüsü) özgür!
15.09.2014
Alkolü yasaklarsan bonzai patlar!
08.09.2014
Eğitimde keyfililik dönemi!
1.09.2014
Mutlak iyilik adına yapılan mutlak kötülükler üzerine!
26.08.2014
Demokratlık nerede, mezhepçilik-milliyetçilik nerede başlar?
18.08.2014
Kimlik siyaseti girdabından Türkiye nasıl kurtulur?
11.08.2014
Ulusalcılarımızın ruh hali neden önemli!
04.08.2014
EĞİTİM SİSTEMİNDE YAŞANAN TAHRİBAT ÜZERİNE?
22.07.2014
Özerkleşme, yerelleşme, otoriterleşme ve sol liberal tutum üzerine!
14.07.2014
Çağdaş Türkiye yolunda, hangi aday yürüyor?
07.07.2014
Eğitimde yapılanmanın yeni yüzü üstüne!
30.06.2014
Siyaset ve siyasetin dili üzerine!
24.06.2014
Ortak aday ve hesap bozacak gelişmeler üzerine!
16.06.2014
Şiddetin bölgesel yüzü ve düşündürdükleri!
09.06.2014
Şiddetin sürdüğü yerde çözüm mümkün mü?
02.06.2014
Siyasette yeni arayışlar çözüme katkı sunuyor mu?
26.05.2014
Acı yükselirken vicdan betonlaşıyorsa!
19.05.2014
UTANDIM!
12.05.2014
Eğitim sistemi çocuklarımıza sahip çıkıyor mu?
05.05.2014
Türkiye’de gazeteci olmak,demokrat olmak!
28.04.2014
Siyasallaşan kurumlar, lidere endeksli siyaset!
21.04.2014
ÖZERK OLUNCA DEMOKRATİK DE OLACAK MI?
14.04.2014
Vicdan sahibi miyiz, vicdanlarımız ne kadar özgür?
07.04.2014
Yerel seçimde kaybedenler üzerine bir değerlendirme?
31.03.2014
SEÇİMLİK DEMOKRASİDEN NE ÖĞRENDİK, NE ÖĞRENEMEDİK?
24.03.2014
AKLI BAŞINDA SİYASETE ÇAĞRI!
17.03.2014
GÖRÜNENİN ARDINDA GERÇEKTE NE VAR?
10.03.2014
EĞİTİM SİSTEMİ NASIL KURTULUR?
03.03.2014
Eğitim sisteminde operasyonun adı: kadrolaşma, özelleştirme!
24.02.2014
Otoriter yöntemle sorun çözme geleneği üzerine
17.02.2014
Eğitim sisteminde yeni bir kadrolaşmaya doğru
10.02.2014
Gerçeklerin üstü itina ile örtülür!
03.02.2014
Siyasi bir cinnet hali mi yaşıyoruz?
28.01.2014
Çürüme artarken umut artmıyorsa!
13.01.2014
Kurtarıcı sistemde bir durum tespiti
06.01.2014
DERİN DEVLETTE KALICI UZLAŞMA OLUR MU?
30.12.2013
Kirli sistem suçüstü yakalanmıştır!
23.12.2013
Gençlere böyle mi örnek olacağız?
16.12.2013
EĞİTİMDE İŞLER YOLUNDA MI?
09.12.2013
Devletin mahremiyetinde başka neler var?
02.12.2013
Zorunlu din dersi ne kadar ahlaki?
25.11.2013
EĞİTİMCİLERİMİZE SAYGI, ZULMEDENLERE LANET!
18.11.2013
İSLAMİ EĞİTİM NASILDI? NE GETİRDİ?
11.11.2013
İktidarın gençlik politikası ne getirir?
04.11.2013
Ve başörtüsü meclise girdi, peki ne değişti?
28.10.2013
Sahip çıkamadığımız bir meslek: öğretmenlik!
21.10.2013
Avrupa’ya başka ODTÜ’ye başka bayram mesajı
07.10.2013
“Demokratikleşme” paketi eğitimde fırsat eşitliğine ne getirdi?
30.09.2013
Eğitim sistemimiz, her yanından su alan koca bir gemi!
17.09.2013
SOKAĞIN ROLÜNÜ VE GÜCÜNÜ DOĞRU KAVRAMAK
02.09.2013
Yasanın ya içindesindir ya da dışında!
26.08.2013
Çözümsüzlüğe beş kala artan tehlike ve umut!
19.08.2013
Zorunlu eğitim dindar gençlik yetiştirme aracı mı?
12.08.2013
Kurtarıcı hukukuyla adalet arayışı mümkün mü?
05.08.2013
Muhalefetteki boşluk ve BDP'nin Türkiyelileşmesi üzerine!
29.07.2013
Eğitimde reform neye bağlı?
22.07.2013
Umut tüketen siyaset
15.07.2013
Kin güden, hesap soran siyaset!
09.07.2013
ÜÇ GENCİMİZDEN BİRİ NEREDE?
1.07.2013
Yaratılanı yaratandan ötürü seven siyaset!
24.06.2013
Nerede duracağını bilmek!
17.06.2013
Kusura bakmasın ama başbakan çatışmayı yönetemedi!
10.06.2013
Doksan kuşağının verdiği ders: yeni tarz siyaset!
03.06.2013
Ayrıştırıcı politikalar ve sonuçları üzerine
27.05.2013
Hükümetten eğitime yeni müdahaleler
19.05.2013
Siyasetin dili üzerine!
12.05.2013
İKTİDARIN MUHALEFETİ KONTROL ETME POLİTİKALARI ÜZERİNE
04.05.2013
1 Mayıs’ta ortaya çıkan sendikalardan tahammülsüzlük üzerine
29.04.2013
“Kul hakkı” kavramın siyaset oluşturucu rolü üzerine
22.04.2013
Siyasette politik körlük ve “kul hakkı” üzerine
24.03.2013
TEDBİRLİ BİR İYİMSERLİK İÇİNDE, AMA TEDİRGİNİZ!
18.03.2013
“Barış Süreci”nde beklentiler-sorular
04.03.2013
CHP’NİN HALLERİ ÜZERİNE BİR TANIKLIK (1997-2013)
25.02.2013
Milliyetçilik kötü de İslamcılık iyi mi?
11.02.2013
Türkiye'de ailelerin eğitimden beklentileri
04.02.2013
Yargıya güvensizlik bilinçli olarak mı kışkırtılıyor?
28.01.2013
KAMU VİCDANINA DÜŞEN KARA LEKELER!
21.01.2013
Eğitime “ahlaki” müdahaleler artıyor!
15.01.2013
TÜRKİYE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNDE YÜZ YILIN KISA TARİHİ (1913- 2013)
07.01.2013
Barıştan söz edenler, yeni bir Türkiye'ye hazırmısınız?
31.12.2012
Yüksek öğretim yasa tasarısı ne getiriyor?
24.12.2012
Ya tuz da kokarsa?
17.12.2012
Ergenekon davası ve ortaya çıkan kamplaşma üzerine
10.12.2012
Velayet kültürü için demokrasi arayışı
03.12.2012
Siyaset gerginlik kaynağı haline gelirse
24.11.2012
Öğretmenlik devlet görevi mi olmalı, kamu görevi mi?
19.11.2012
Türk eğitm sisteminde fırsat eşitliği var mı?
13.11.2012
M.K.Atatürk'ün eğitim ile ilgili düşünceleri
04.11.2012
Eğitime İdeolojik Müdahale Mesleki Eğitimde Gelişmeyi Engelliyor.
22.10.2012
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR?
13.10.2012
KAZ DAĞLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!
07.10.2012
ON İKİ YILLIK ZORUNLU/SORUNLU EĞİTİM ÜZERİNE!
01.10.2012
ŞİDDET TERBİYE ARACI OLARAK KULLANILAMAZ
23.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (2)
16.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (1)
07.09.2012
ŞEHİTLERE RAHMET, ARKADA KALANLARA SABIR!
04.09.2012
+4+4 KADEMELİ EĞTİMİN MUHTEMEL SONUÇLARI ÜZERİNE
28.08.2012
NE ZAMAN BİTECEK BU KAN TUTMA HALİ!
21.08.2012
NE OLACAK BU ÜNİVERSİTELERİN HALİ?
13.08.2012
TEK AYAKÜSTÜNDE DÜŞE KALKA SİYASET!
06.08.2012
KURUTUN ŞU BATAKLIĞI; SUSSUN SAVAŞ BEYLERİ!
30.07.2012
AKP’NİN ARAYIŞI YERELLEŞME Mİ, MERKEZİLEŞME Mİ?
24.07.2012
LİBERAL DEMOKRASİ TARİHİN SONU MU?
16.07.2012
İNSANLARIN KENDİNİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİĞİ BİR YAPIYA DEMOKRASİ DENİR Mİ?
12.07.2012
BUNLAR SADECE KENDİLERİNE MÜSLÜMAN!
01.07.2012
SENDİKALARIN, SENDİKACILARIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!
26.06.2012
ÇÖZÜM, BAŞKA TÜRLÜ OLUNAMAYACAK YERDE ORTAYA ÇIKIYOR
18.06.2012
Küreselleşme Emekçilerin Örgütlenmesini Nasıl Etkiliyor?
11.06.2012
Yeni Tutucular Bulanık Suda Balık Avlıyor.
02.06.2012
Yeni Tutuculuk Eliyle Yaşam Tasarımı ve Sonuçlarımar
26.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (2)
19.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (1)
14.05.2012
Eğitim anlayışımızın sosyal,siyasal,mesleki yaşantımız üzerindeki etkileri
06.05.2012
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİK TASLAĞI NE GETİRİYOR?
28.04.2012
Neden Bir Türlü Normalleşemiyoruz!
16.04.2012
YENİ ANAYAYASA HELALLAŞMAK İÇİN FIRSSATTIR!
08.04.2012
ANADİLİ EK DERS YAPMAK, O DİLİ KULLANANA HAKARETİR!
31.03.2012
4+4+4 TAMAM, DERSANELER KAPANACAK! PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?
26.03.2012
YENİ ANAYASA NE KADAR “YENİ” OLACAK?
19.03.2012
ÖĞRETMENLER! 16 MART’I HATIRLAYANINIZ VAR MI?
10.03.2012
EĞİTİM SİSTEMİNE İDEOLOJİK MÜDAHELE EDEREK TÜRKİYE’YE KÖTÜLÜK ETMEYİN!
04.03.2012
KATSAYIYI KALDIRMA, KADEMELİ EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİME ÇARE Mİ?
24.02.2012
4+4+4= 12 yıllık kesintili eğitim yasa tasarısı üzerine değerlendirme
19.02.2012
HÜKÜMET İMAM HATİPLARİN ORTA KISMINI YENİDEN AÇMAYA HAZIRLANIYOR
07.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMENDEN NE BEKLİYORUZ! MEMURLUK MU, LİDERLİK Mİ ?
03.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
02.02.2012
Zihinsel Engelli Aileler ve Çocuklar
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.