Ali BAYRAMOĞLU

KararBookmark and Share

Türk siyasetine dair bir anahtar


15.11.2018 - Bu Yazı 266 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Türkiye’nin son dönem çıplak gerçekleri arasında “yeni bir siyasi alan” oluşumu bulunuyor.

Yeni siyasi alanla kastettiğimiz, birçok aktörü kuşatan, ortak bir hassasiyet, hatta dil içeren bir tür “şemsiye sistem”dir. Bu alan her sosyal-siyasal sistem gibi ortak bir işleyişe sahip olmak kadar, o ortaklık etrafında dönen, onu araçsallaştıran ve ondan beslenen ittifak, ayrışma, çatışmaları da içeren bir yapıdadır.

Bu konuda ilk ciddi ipuçları 2015’te siyasi iktidar ve devletin değişen Kürt politikasıyla, 2016 darbe girişimi sonrası yeni siyasi dengeler ve boşlukla ortaya çıktı. Oluşum 2018 seçimlerinden sonra iyice pekişti. Bugün gelinen noktada, bu alan, bir yandan siyasi kararlar, tartışmalar, hiyerarşiler üzerinde yönlendirici, hatta belirleyici bir rol oynuyor. Diğer yandan temel siyasi tartışmalar, sıcak siyasete ilişkin ana çatışma eksenleri bu alanda şekilleniyor ya da bu alanda meydana gelen çatışmalar, tartışmalar siyasi hayatın ana çatışma eksenlerini oluşturuyor.

Alanın oyuncuları yeni bir dil ve duruşla boy gösteren muhafazakar-milliyetçi-devletçi aktörler. AK Parti ve MHP’den, İYİ Parti’ye, devlet geleneğini türlü biçimlerde temsil eden kurum, grup ve şahıslara ve ulusalcı hassasiyete kadar uzanıyorlar.

Anlamı ve karşılığı ne bunun?

Bildik siyasi aktörlerin birlikte yeni bir hareket alanı oluşturması, akla önce, yeni siyasi koşullar altında siyasi kartların yeniden karılmasını ve yeni ittifaklar dizisini getirir. Nitekim AK Parti-MHP ilişkisi (Cumhur ittifakı) yaşadığı çıkışlar ve inişlerle bu çerçevede karşımıza çıkıyor ve tartışılıyor.

Ne var ki yeni siyasi bir alan, bildik ittifak hallerinden daha ileri, daha kapsayıcı, daha kalıcı bir durumu ima eder. Bu tür, çok aktörlü, hegemon bir rol oynayan, karmaşık ilişkiler barındıran siyasi alanları, siyasi partilerin fayda arayışına endeksli ilişkilerinden ötesinde değerlendirmek gerekir. Büyük konjonktürel farklılaşmalar, yeni siyasi ve uluslararası girdiler üzerinden yaşanan bölgesel, ulusal siyasi denge değişiklikleri, bunların tetiklediği siyasi refleksler, uyum çabaları, endişe, beklentiler, bu açıdan tanımlayıcı bir rol oynarlar. Bu tür girdilerle karılan sadece siyasi partilerin fayda kartları değil, siyasal bütünlere, ideolojilere ilişkin stratejik tarihsel kartlardır.

Nitekim bu yeni siyasi alanın oluşumunu izah eden iki büyük mesele ya da siyasi girdi bulunuyor.

Bunlardan ilki başta PKK-YPG olmak üzere Kürt siyasi varlığının Ortadoğu bölgesinde kazandığı hareket sahasına verilen sistem tepkisi, bu saha karşısında biraz da siyasetsizliğin veya güvensizlik-endişenin ürettiği beka endeksli, anti-Kürt (hareket anlamında) politik hassasiyettir. Çözüm süreci döneminde hakim Kürt politikası nasıl o günün yeni Türkiye tasavvurunu simgelemişse, şu an pek çok farklı aktörü etrafında toplayan yeni Kürt politikası da bugünün resmi ve yeni Türkiye tanımının simgesi, taşıyıcısı, haline gelmiştir.

İkinci mesele, 2016’da yaşanan cumhuriyetin devlet düzenine dair en ağır travmasının etkileriyle ilgilidir. Sıkça tasfiye politikaları ve amacının ötesine taşan olağanüstü hal rejiminin ağır sonuçlarının gölgesinde kalan darbe girişiminin devlete yarattığı görülmemiş çaptaki vakum etkisi, kurumsal iflas, diğer bir ifadeyle çöküşü ima eden büyük kriz, bu yeni siyasi alanının oluşumunda belirleyici bir rol oynayacaktır. Farklı, hatta antagonist aktörlerin aynı dairede buluşmalarının ana nedeni, fail ve  ürettiği sonucun ifade ettiği sıcak tehditle mücadele kadar, vakumu gidermek istikametinde aktörlerin birbirine bağımlıkları, karşılıklı varoluşsal ihtiyaçlarıdır.

Eş zamanlı bu iki mesele karşısında, askeri karargah, devletteki milliyetçi kadrolar, beyaz ulusalcı gruplar, danışmanlık görevine soyunan milliyetçi-devletçi eski siyasiler,  bakanlar, “açık/kapalı, bilinen/bilinmeyen, planlı/refleksif çeşitli ilişki ve yollarla” bir araya geldiler. Bu aktörler arasındaki ana bağı, siyasi rant mekanizması ve iktidar paylaşımı gibi yan unsurlar dışında “beka kaygısı-tehdit-tehlike” olarak tabir edilebilecek, bir karşı-liberalleşme dalgası, ülkedeki siyasi alanını bile bir tehdit kaynağı olarak gören denetimci ve asayişçi bir bakış açısı oluşturdu.

Bugünün tartışmalarını, örneğin devletin yeniden yapılanmasını sadece, iktidarın şahsileşmesi, sadakat arayışı ve partizan düzen etrafında değil (ki o muhakkaktır ve madalyonun diğer tarafıyla tam eşleşen bir yüzünü oluşturmaktadır), aynı zamanda devletteki vakumu tamire, merkezi ve merkeziyetçiliği ihyaya, bu çerçevede devlet-toplum ilişkilerinde ve Kürt politikasında geri dönüşe yönelik, arayışlar ve alışverişlerle ele almak gerekiyor. Yaşadığımız siyasi gelişmelerin arka planında, çok aktörlü “devletçi devlet restorasyon işlemi”nin bulunması bir ihtimal olmanın ötesine geçiyor. Hukuk sınırlarını zorlayan siyasi tedbirlere, yürütme gücünün keyfi siyasa uygulamalarına, hatta yeni anayasaya açılan o büyük kapının arkasında bu ilişkiler ve endişelerin yattığını iddiası dikkate alınması gereken bir varsayım haline geliyor.

Bu tür yeni bir siyasi alan ve aktörlerinin türlü yollarla siyasal sistem üzerinde siyasi bir hegemonya kurması şaşırtıcı değildir. Muhalif aktörler ya bu “baskı” altında ezilir ya da arada kalıp silikleşirler.

Ana muhalefet partisi uzunca bir süredir, seçimlerden bu yana siyasi alanda hemen hiç yok. CHP’nin seçim sonrası siyasi gündem maddelerini, Muharrem İnce’nin Kurultay toplama girişimi, Türkçe Kuran tartışma, disiplin arayışları gibi içe dönük meseleler oluşturuyor. HDP ise dıştan ve içten çifte baskı altında siyasi denklemin olmasa bile, siyasi gündemin marjında yer alıyor.

Seçimlerden bu yana siyasi alandaki kritik ve belirleyici tüm siyasi tartışmalar esasen Af, rahip Brunson, öğrenci andı tartışması örneklerinde olduğu gibi (İYİ Parti’nin de dahil olmaya çalıştığı) bir çerçevede AK Parti ve MHP arasında seyrediyor.

AK Parti-MHP arasındaki tartışmalar, bu çerçevede, fikir ayrılıkları, Mart yerel seçimlerine cumhur bloku olarak girmeyecek olmaları, aralarındaki ittifakın sona ermesinden çok, altını çizdiğimiz bu hegemon alan içindeki rekabetlerine işaret ediyor. Gerçekten de bu tartışmalar  genel olarak bir “işletme” rekabetine ilişkin yaşanıyor.  Bu açıdan bu iki siyasi parti arasındaki ilişkilere dair şu üç hususun altı çizilebilir. 1. Popülist yarış. 2. Siyasi söylem ve yön hakimiyetinde pay kavgası. 3. Milliyetçilik, inanç süzgeci dozu konusunda kısmi ideolojik ayrışma. (Erdoğan’ın mağdur ve af arasında mutlak ilişki içeren dini vurgu konusundaki hassasiyeti, MHP’nin anti-Kürt bir bakışı da içeren Türklük vurgusu konusundaki keskinliği bu konudaki öze ilişkin göstergeler). Buna karşın, bu iki siyasi parti arasında asayişçi devlet politikası, Kürt hareketine karşı alerjik hassasiyet, tasfiye politikaları ve devletin yeniden yapılanması kimi temel ideolojik ve siyasi konularda kayda değer bir ayrışma, iktidarın paylaşımı dahil herhangi bir tartışma ortaya çıkmıyor.

AK Parti-MHP arasındaki ittifak bitebilir, bu durumda “Türkiye’nin önünde yeni bir çözüm süreci dahil yeniden liberalleşme alanı açılır” beklentisi, ne yazık ki, şu aşamada, gerçek bir durumdan çok umutsuzluğun ve sıkışıklığın  zorladığı düşüncelerden kaynaklanıyor.

Gerek siyasi aktör, gerek seçmen ittifakları bakımdan Türkiye’de son dönem siyasetin ana zemini bu tablo oluşturuyor. İktidar arayışları da muhalefet imkanları da bu durumu kavramaktan ve ona yanıt veya alternatif üretmekten geçiyor.

Bu yeni siyasi alan, sıradan sıfatlarla tanımlanamayacak ve keskin çıplak bir gerçektir. Ancak bu alanın ürettiği hegemonyanın Türkiye’nin geleceğinin kurmaktan çok boğmak riski de başka keskin ve çıplak bir gerçektir.

Facebook Yorumları

reklam
Türk siyasetine dair bir anahtar
Sert irtifa kaybı
15 Temmuz’da ve sonrasında ordu
Batı rüzgârının siyasi iklimde rolü var mı?
Yolsuzluğun algısı olur mu?
Yeni demokrasi koşusu ne zaman başlayacak?
Büyük ideolojik buluşma ve Kürt sorunu
Türk siyaseti: Yeni bir model ya da büyük paradigma değişikliği
İyi ki bu topraklardan gelip geçti...
Türkiye'deki siyasi muhalefetin görünümü
AK Parti popülizmin neresinde?
Bu topraklarda demokrasi bir hayal mi?
Otoriter neşterin yeni hedefi: İnsan hakları örgütleri
FETÖ’nün devlete yayılmasına zemin hazırlayan üç neden
15 Temmuz 2017: Şehitleri anma mı yoksa ideolojik kutsama mı?
Erdoğan’ı 2019’da yenmek mümkün mü?
Erdoğan’ın istikrarlı otoriterliği
Referandumun ilk sonuçları: Kutuplaşma, ittifak ihtimalleri, kriz
Gazeteciliğin kendisi suç olunca...
Kapıdaki Rakka krizi
16 Nisan’da neyi oylayacağız?
Türkiye yol ayrımında
Genelkurmay gerçekten rahatsız mı?
Yargıda itaat ve talimat devri
AKP’nin referandum kampanyası bile popülist-otoriter düzenin işareti mi?
Kürt siyasi partileri ölümün eşiğinde
Referandum sonuçlarını belirleyecek üç unsur
Faili meçhul cinayet davalarının iki yönlü iflası
Türk demokrasisi için son şanslar
Türkiye’de askerin siyasi rolü bitti mi?
Neden IŞİD Türkiye’ye saldırıyor?
PKK stratejik çıkmazda mı?
Erdoğan’ın piyasa ekonomisiyle savaşı
AP kararı Türkiye için sonunun başlangıcı mı?
Türk usulü başkanlık sisteminin şifreleri
Erdoğan paradoksu
Kürt sorunu da Trump’ı bekliyor
Demokrasi ipi kopuyor mu?
AKP Türkiye’nin korku ve iddialarını nasıl yönetiyor?
Bir tasfiyenin siyasi perde arkası
İkaz
Tuzak
Niyet
Ölçü
Çatışmada hangi perde?
Madalyonun her zaman iki yüzü vardır...
Siyasetsiz muhalefet muhalefetsiz demokrasi
Kürt meselesinde rüzgar değişirken…
Cerablus döngüsü...
Bir yazar ve bir asker
Demokrat bir subay
Sorun burada…
Madalyonun diğer yüzü: Ölçü
Asker sivil düzenine dair sorular
Asker-silah-siyaset sorunu
Erdoğan, 15 Temmuz öncesi ve sonrası...
Sistem inşası
Toplumsal iklim
Soru ve sorun
Dışlama, dışlanma...
Paradoksu yönetmek
Görmek ve göstermek
Ordu ve riskler
Ordudaki yeni düzen: Yanlışı, doğrusu...
Şemdinli’den bugüne: Sarıkaya’nın itirafları...
TSK’daki değişiklikleri nasıl okumalı?
Oryantalizm ve örtülü 27 Mayıs ruhu
Orduyu yeniden kurmak
Ordu ve iki reform
Üç ödev
Bilanço
Bir başlangıcın eşiğinde...
Demokratik ittifak zamanı...
Dikkat, keskin viraj
Olağanüstü dönem ve iki dev mesele
Darbe kimin işi?
Darbe ve (zihin) temizliği
Darbe ve barış...
Bir göç ve göçmen öyküsü...
Üçlü özerklik…
Işık mı?
Suriyeliler, Türkiye ve vatandaşlık...
Üst akıl...
Fayda, kuvvet, kimlik
Paralel gidiş...
İki kopuk yüz..
Bayram bilançosu...
Yeni yönetim tarzı...
Mesele
IŞİD vahşeti ve uyarılar...
Fazlası gerek...
Muhtemel “karanlık”
İngiltere’den Kolombiya’ya...
Güvenlik siyaseti mi?
Tutuklama ve bellek...
Gezi Parkı’na dönüş...
MHP ve Türkiye...
Veli Küçük ve Çetin Doğan...
Vatandaş olmak...
Askeri suç...
Sopaya mahkum olmak
Bunlar da mı kumpas altında kaldılar?
Askeri vesayet ışıkları...
EMASYA geri mi geliyor?
Kuvvet temerküzü ve devlet hukuku
Vezneciler’de ölüm...
Nereden nereye: Bellek, kimlik, siyaset...
Çevremiz düşmanlarla mı çevrili?
Çocuk sesleri...
Kayıp neslin eşiğinde…
MHP...
Devlet aklı, örgüt aklı, sokak aklı..
Sorun çözmek...
İkinci büyük mesele...
Hükümet etme meselesi...
İlk adım: Süreklilik
Azalan fırsatlar...
Dengeler, siyaset,iktidar
Binali Yıldırım seçilirken...
Umut ve endişe karşılaşınca...
En önemli soru hangisi?
Zor oyun...
Zor duruş…
Siyaset, paradigma, Kürt meselesi
Fetret devri
MHP-AK Parti ittifakı mümkün mü?
Siyasetin yeni sahnesi...
Gidiş nereye?
Üçüncü evre...
Kürt sorununu görmek...
Cemaatçi milliyetçilik kapanı
Çatışma ve sıçrama
Ergenekon: Son not…
Sol siyaset meselesi…
PKK başarılı olamaz, ya devlet?
Anayasa, laiklik, AK Parti
Kirli bezle temizlik…
Esas, umut, siyaset
Blair, Erdoğan, Santos...
Bir barış öyküsü…
Şiddet ve korku diyarı...
Kolombiya yolunda...
Yeni iktidar bloğu...
İslam Zirvesi ve şiddet
Hangi Türkiye?
Siyasi kader...
Aynı engel
Toplum mu millet mi?
Hükümetin çözüm süreci ön koşulları
2013’e dönmek gerek...
Batı ve Türkiye: Değer çatışması evresi...
Bir skandal ve bir başkası...
Türk usulü başkanlık bu mu?
AK Parti, zihniyeti ve anayasa...
Hakim parti , hakim lider, siyaset ve anayasa
En kabadayısı…
Değişim zihniyette açılan gediktir
Zihniyet
Utanç...
Kandil...
Kürt hareketi...
Demirtaş’ın bir izah borcu var...
Nereden nereye?
Rusya, Türkiye ve Rojava...
Bu gidiş...
İpin ucu...
Büyük kriz...
Hal ve gidiş...
Sıkıntı kokusu...
Erdoğan paradoksu...
Dokunmayın...
Askerin yeri ve rolü…
1994’e mi dönüyoruz?
Polis, hukuk, devlet
Neden
Aşağıya doğru…
Mahkeme, Dündar, Erdem...
İktidarın boynunun borcu...
Nereye ilerleyeceğiz?
Geri dönüşün önemi...
Siyaset dışı muhaliflik...
Ankara’ya ateş düştü
Başka bir yol mümkün mü?
Kürtler ve tehdit meselesi...
Savaş mı?
Kürt kapanı...
Gazeteye molotofla saldırmak...
Kürt meselesi artık bir dış politika sorunu mu?
Ayrışma...
Trajedi kapıda...
Yeni Kürt politikası...
Milli ve yerel, biz ve siyaset...
Paradoks...
AK Parti ve geleceğin falı...
Çözümden silaha nasıl geçtik?
Hrant’a yeni haberler var...
Başkanlık startı...
Siyaset ırmağı nasıl akacak?
Karşılıklı bakışlar...
Dış Kürtler ve kritik an...
Çözüm arayışlarının da bir tarihi var
Güvenlik alanları ve infilak riski
Devlet, özgürlük, aydın ve Türkiye...
İfade özgürlüğü…
Kürt siyasetini doğru okumak
Sokağa çıkma yasağı, hak ve hukuk...
Bildiri, tepkiler, sonuçlar...
Umut...
Siyaset çiçeğini sulamak
Asıl soru, asli sorun...
Genelkurmay ve MİT kilidi...
Değişmeye gerçekten hazır mıyız?
Faydacı kültürde anayasa...
Dokunulmazlıklar kalkarsa...
Yeni Türkiye tartışması, tekrar...
Anayasa ve mayınlar...
2015’in sarsıntıları...
Kürt meselesinde gerçekler...
HDP ve siyasetin ölümü...
Demokrasinin sahicisi…
Çatışmayı dondurma...
Çözüm için hiç mi ışık yok?
Şiddetle dans...
Sizinki hangi gelenek?
Real politik ve ulusal çıkar...
Güvenlik bölgeleri...
En kritik an...
Şiddetin sonuçları
Bu insanlar mı direnen halk?
Çatışma, çözüm ve cesaret...
Kürt sorununun içinden nasıl çıkılacak?
Kürt hareketi nereye?
Doğu, Kuzey, Batı arasında...
Karanlık odalara açılan kapı...
Büyükanıt, en nihayet...
Yarınlara dikkat!
Özgürlük ve siyaset iklimi: Geri dönüş mümkün mü?
Yalnızlık kokusu...
Tahir’i katleden...
Tarihi ayıp...
Rus krizi: Onur ve akıl...
Rusya krizi ve riskler...
Yeni kabineye dair...
Rusya-Esat işbirliği ve sonuçları
O savcı Hrant’ın gerçek katilini bulabilir...
Düzenin öfkesi...
İki yönlü kıskaç...
IŞİD’in Batı öyküsünden bir kesit...
Katil, öfke ve siyaset...
Kürt sorununda siyasete dönmenin koşulları neler?
İnsana karşı toplum...
Devlet ve Kürt meselesi
Kandil’in hedefi ne?
Yeniden başlamak...
Bir seçmen sosyolojisi kesiti..
Dink davası eşik noktada...
JİTEM beraat kapısında...
Seçimin üç boyutu...
Toplumun geri dönüşü...
Yeni bir döneme dair...
Opus Dei ve hukuk
Zihniyetin gücü
Nereye doğru gidiyoruz?
Türkiye’deki IŞİD...
Çerez
Bir yıldız kaydı: Çetin Altan...
Türkiye’nin Suriye defteri...
Tahir Elçi...
Bu nasıl dilekçedir...
Suriye’de doğrular, yanlışlar... Dün ve bugün...
Nerede hata yapıldı...
Kim Türkiye’yi Ortadoğu’ya benzetti?
Bir muhalif dilin anlamı...
Teslim olanlar ve olmayanlar...
Ateşkes ve anlamı...
Ucuz kahramanlık...
Aynaya bakmak...
Rusya ve PKK
Alevi sorunu: Kritik eşik...
Güneydoğu’da son durum
Sakının...
Kimlik hareketi, kimlik politikası...
Kanton dalgası...
Bir silah olarak basın...
Zorluk...
Medeniyet inşası...
İstifaların iç yüzü...
Karından konuşmalar...
Fark yaratan milletvekili listesi var mı?
Kimin oyu nereye ve neden?
Neredeyiz?
Ya iniş ya çıkış...
Samar Badawi...
AK Parti Kongresi ve sonuçları...
AK Parti’nin dünü ve yarını...
Başka çıkış yok
Siyasallaşan öfke...
Siyasete dönün...
Ölüm ve siyaset
Türkeş’ten MHP’ye salvolar...
İktidarın Kürt stratejisi ne ve ne olmalı?
Kürt hareketinin yeni stratejisi..
Çatışmada araç olmak…
Seçmen nasıl ve neyi tercih edecek?
Yeni siyasi gündem…
İstikamet seçimler…
Yanıldım mı?
Koalisyon mu seçim mi?
Kara Pazartesi…
Kürt krizinde ne noktadayız?
Hangi gazetecilik?
Küfün otopsisi (3)…
Meczup siyaseti (2)
Orada dur bakalım Doğan Akın (1)
Sol ve liberal muhalefetin şiddetle ilişkisi…
Geri dönüş mümkün mü?
Tek taraflı şiddet analizleri…
Şiddet evresi…
Kopan ip bağlanabilir mi?
Ne yapmalı?
Alarm…
IŞİD ve koalisyon…
Suruç, basın ve gerçekler…
Suruç’ta ne oldu?
Kürt sorununa hakim bakış…
Kapalı daire…
Cemaat ve Anayasa Mahkemesi: Yasaya iptal, Gülen’e ret…
Çatışma sahne almasın…
Seçimlere gidilirse ne olur?
Düşünce ve iktidar ilişkisi…
Kürtlere iktidarda yer yok mu?
Müptezel…
Fırtına koparan söyleşi…
Uzlaşma ihtiyacı ve “bünyesel problem”…
Koalisyon ihtimalleri…
Çözüm süreci: Yeni haller ve riskler (2)
Çözüm süreci: Yeni haller ve riskler (1)
İncelen ip
Dilemma…
Hacı Murat…
Barışa ulaşmak, barışı sürdürmek…
Bir çatışmanın öyküsü…
Gerilla merkezine doğru…
Fırsat kullanmak…
AK Parti-CHP koalisyonunun koşulları…
Nasıl bir koalisyon olmalı?
Demirel de gitti…
Koalisyon ve Kürt sorunu
Ne yapmalı? Ne yapmamalı?
Hangi koalisyon
HDP nereye?
Kürt faktörü…
Ne olacak?
Haziran depremi…
Demokrasi…
Ülkenin ruh hali…
Suç duyurusu…
Bugün ve yarın…
Siyaset…
HDP…
Bize has olan…
Seçimlerin galibi kim olacak?
27 Mayıs ve yarın…
Regresyon…
Seçim sonuçlarını kestirmek…
Bir idam hükmü ve bir suç duyurusu…
Çözüm süreci ve süreklilik…
Şiddete dikkat!
Adana ve Mersin uyarısı: Akıllar başa…
Seçim sonrası çözüm süreci nasıl seyreder?
Çözüm süreci seçim terazisinde
Ayna…
Evren ve Kürt sorunu
Evren öldü. 12 Eylül yaşıyor
HDP'li mi yoksa HDP’siz bir meclis mi?
Yeni ayrışmanın vahim sonucu
Kulak verin: Kültürü yıkmak, belleği aşağılamak…
Meşruiyet…
Hakim tutuklamak…
Çözüm süreci bitti mi?
Kaçınılmazlar…
Kilit taşı HDP…
Seçim sonrası…
Tahliye skandalı…
Hatırlamak ve hatırlatmak
Taziye ve toplum
100 yıl önce…
Bir İrlanda mektubu: Liderden lidere…
Silah bırakma, Dublin, DPI
Başkanlıkta asıl tartışma seçim sonrasında
Virüs…
Yeni açı…
Yeni sözleşme aynı zamanda bir tashih sözü mü?
Gerginlik çıkıyor…
1915, Papa ve bu toplum…
Asker meselesi halloldu mu?
Listeler ışık saçıyor mu?
Kritik virajda son görünüm
Adaylar, partiler ve seçimler
Sorunların babası: Zihniyet…
Düşünmek…
Sol, sağ, şiddet…
Bir insanın hayatı…
Simge bir mahkum...
Ana sesi, hak sesi…
Sadakat krizi…
Türk sağı ve AK Parti...
Kriz çözüm sürecini nasıl etkiler?
Kriz siyaseti…
Kriz analizi…
Nevroz ve İzleme Heyeti…
Kürt sorunu yok mu?
Kim nerede durdu, duruyor?
AK Parti ve gelecek…
Kendini önemsemek ya da siyaseti hafife almak…
Çözüm modelinde esas...
Sadakat
Fidan olayında “zemin”...
Özerklik
Baransu ve Balyoz
Uğultu ve gerçek...
Çözüm sürecinde nereye geldik?
28 Şubat: 18 yıl sonra
Dink ve Akyürek
Bayar’dan Erdoğan’a...
Bir ortak payda: Şahıs kültü
Elde ne var?
Kör noktalar
Çözüm süreci nereye doğru?
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın...
Sınıfsal değil, cinsiyetçi ...
Gerginlik
Eşik mesele
CHP yerini HDP’ye bırakacak mı?
İktidar ve muhalefet halleri...
Benzemez kimse sana
Post-kemalist sendromlar...
Gidiş nereye?
Nedir bu direnme hakkı?
Cemaatle mücadele, hukuk ve derin devlet yatağı...
Kürt politikası, cemaat, polis devleti...
Anayasa meselesi: Bir model ve türevleri
Kanıtlar, kanatlar ve altına girenler
Zihnin ahmak ve zalimi...
Somali diye bir ülke, Türkiye diye bir devlet....
Cemaatle mücadele bayrağı Afrika’da
Başbakanlık açıklaması: 1915’ten 2015’e...
Yolsuzluk oylaması
Cemaatin kanatları altında yaşamak
Sekiz yıl sonra elde ne var?
Davutoğlu’na Dink cinayeti hakkında...
Kaos kokusu alanlar
Dink davasında yeni gelişmeler..
Batı ve Doğu: Ters akımlar
Paris yürüyüşünün iki yüzü...
Parmaklar karşılıklı sallanırken...
İslamofobi mi? Basın özgürlüğü mü?
Vahşet Paris’te
Haziran seçimleri ve çözüm süreci...
Hamle mi patinaj mı?
Türk aydınının kök hücresi
Erdoğancılık ve anti-Erdoğancılık arasında
2015’e merhaba...
Cemaatle mücadele: Gerekler...
Cemaatle mücadele: Virajlar...
Anlayamıyor musunuz?
Cemaatin güç gösterisi
Avcı’ya yine mi mahpus?
Hangi asker? Hangi AK Parti?
Batı basını ve Türk tuzağı
Gerçek hangisi?
Cevat Öneş’in dinlenmesi
Zihniyet rezaleti ve skandal...
Demokrasi mi otoriterlik mi?
Cemaat, basın, özgürlük: İki keskin uç
Samast, Yılmazer, Akyürek…
Çözüm sürecindeki fasit daire…
Samast’ın ifadelerine nasıl bakmalı?
Dink Davası: Bir otopsi...
Kirlilikte üçüncü cephe..
Cemaatin kirli çamaşırları
Açık toplum olmak...
İki aşırı uç...
Anayasa Mahkemesi ve iktidar gerilimi...
Muş’taki o ışık
Demokrasi ve tahakküm
Yayın yasağı: Hatayı hatayla örtmeye çalışmak
Zihniyet testi...
Kendisini değişim sanmak...
Türk modernliği, travma, demokrasi...
Hangisi doğru?
Kısa hafıza, şahsi muhalefet...
Barış treni, tekrar...
Zihniyet şemsiyesi
Türkiye imajı
“Demokratik devr-i daim” sorunu
Yapışkan siyaset...
Çözümde toplumsal zemin
Dört kilitli kapı
Sabit değişken
Kürtlerin tahayyülü ve yeni denge
Başka bir açı...
Kürt sorununun yeni katmanları...
Asker riski
Mahçupyan...
Barış treni devrilirse
Diğer yüz: Komşu ve güven
Aktörsüz, insansız, talepsiz değişim
Kaybedilmek istenen insanlığımızdır
Kendi ayağına 'sıkmak'
Krizde devletin sorumluluğu
Davutoğlu Dolmabahçe'de neler söyledi?
Dolmabahçe'de konuşulanlar
Zamana zaman verin
Zorluk yasası...
Kürt siyaseti ve 'üç risk'...
Badire atlatıldı mı?
Çözüm süreci ne olacak?
Rojava'nın infilakı
Kapıdaki büyük tehlike
Çözüm süreci kanıyor...
Büyük devlet olmak ve Kürt meselesi..
Kürtlerin Ortadoğu öyküsü ve Türkiye
Neden şiddet?
Kürt çelişkisi...
Kemalistin bilinçaltı
Keşke farkında olsak
Kerteriz
İki mesele: Sünni siyaset ve Kürt sorunu
Medeniyetçilik...
Kürt kozu, demokrasi kozu ve tam zamanıdır
Türkiye IŞİD'e karşı mı? Ve ne yapmalı?
Ölçüsüzlüğün de bir ölçüsü var...
Eski ve derin sorun: HSYK
Zorunlu din dersi kalkmalıdır
New York Times, bizimkiler, darbe temposu
Neredeydik? Neredeyiz? Nereye gidiyoruz?
Onlara güç versin, Hrant'a da selam olsun...
Öfkeyle başetmek
Türkiye koalisyona katılmalı mı?
Çözüm süreci demokrasiyi sırtlayabilir mi?
Üç siyaset odağı...
Can pazarı…
Nasıl bir demokrasi, nasıl bir Türkiye?
Gül meselesi ve güç politikası...
Başbakan Davutoğlu'na doğru...
Biraz da kendimize siyaset
AK Parti içinde siyaset ve Erdoğan'ın stratejisi
İlk siyaset fişeği AK Parti'de...
Yeni dönemin ilk işaretleri
En sıcak seçim ve Türkiye'nin geleceği
Cemaatin kısa siyasi tarihi (3)
Cemaatin kısa siyasi tarihi (2)
Operasyonlar ışığında cemaatin kısa siyasi tarihi (1)
Tek kefeli terazi...
Yaralı dallar
Kürt sorunu ana taşıyıcı olacak...
Yalan dünya..
İki mesele: Ergenekon ve cemaat
Tarihi bir bayram...
Cemaat meselesi iktidar kavgasından ibaret değil!
Hayırlı bir soruşturma
Güvensizlik
Kürt sorunu nereye doğru?
İsrail ve Yahudiler...
Utanç rejimi
Siyasetsiz 'ekmek' hamuru...
Erdoğan takıntısı ve iki farklı yüzü...
Demirtaş: Bir siyasetin doğuşu...
Rojava'daki genç doktor adayı...
Erdoğan'ın yeni Türkiye planı...
Anti-Erdoğan bir proje olarak İhsanoğlu
Kürt Siyasi Hareketi'nin yeni pisti...
AK Parti hegemonyası
Seçim sonuçları malum, mesele sonrasında...
Delil üreten gazete!?
Kürt'ten cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Siyasi panorama...
Erdoğan ve Türkiye'nin geleceği
Yasa, ışık, Kürtler ve mızmızlar
Kürt yasası: Keskin hamle...
AK Parti etrafındaki 'üç soru'…
CHP-MHP'nin 'akıl'la oyunu…
Balyoz davası: Sorumluluklar, faturalar, bedeller ve 'durum'…
Güneş balçıkla sıvanmıyor
Balyoz tahliyelerinin anlamı: Kitabın sonu mu?
12 Eylül davası: Darbe devri bitti mi?
Adaylarla nasıl bir Türkiye'ye doğru?
İhsanoğlu nasıl bir aday ve şansı var mı?
Sorumlu Türk dış politikası ve Davutoğlu mu?
Musul düşerken: Ortadoğu faturası...
Olmazsa olmazlar ve barış
Bayrak, sorumluluk, siyaset
Lice'den İstanbul'a neler oluyor?
Kürt Çalıştayı'ndan esintiler...
Kürtler: Umut...
Çözüm sürecine Diyarbakır'da yeni start
Politik tezgahlar ve muhalefetteki algı boşluğu...
MİT Müsteşar Yardımcısı'nı kim dinledi?
Yarım gebelik, yarım siyaset, yarım muhalefet
Diktatörlük zırvalıkları ile otoriterlik halleri arasında
AK Parti kendi ayağına çelme mi takıyor?
27 Mayıs neye işaret ediyor?
Sınıfsal öfke
Paradoks...
Parçalı değişimin sorunları...
Hain projektörler ve çözüm önerileri
İrtifa...
Araçsallaşan acı ve kutuplaşma zehiri...
Yeni Türkiye'ye doğru (2)
Yeni Türkiye'ye doğru (1)
Yas ve sorumluluk
Avcı, cemaat ve adalet
Sahte siyasetçi
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru: İktidarın siyaseti, muhalefetin siyasetsizliği
İmralı, AK Parti ve cumhurbaşkanlığı...
Erdoğan cumhurbaşkanı olursa...
Türkiye'nin basın özgürlüğü tartışmaları...
Türkiye'de demokrasi var mı, yok mu?
Muhalefet
Washington'dan Türkiye nasıl görünüyor?
Haşim Kılıç ve paralel yapı...
AYM'nin muhalefete soyunması...
Ölçüyü kaçıran kim?
1915 karşısında Türk toplumu (2)
1915 karşısında Türk toplumu (1)
Tarihi bir gün: Ermeniler, 1915 ve 99 yıl sonra gelen taziye...
MİT yasası: Yeni sorunlar
Keskin siyasi viraj
Masum olan var mı?
Kim nerede?
Neden kaybediyorlar?
MİT…
Onlar…
Geçiş ile kopuş arasında: Yeni siyasi evre…
İç siyasette bilanço
Bilanço
Seçimin coğrafyası ile sosyolojisi
Eski ve yeni rejim halleri...
Gül siyasi oyunda olacak mı? Neresinde?
Cahil halk sendromu…
Seçimler: Ne oldu? Ne olacak?
Son damla: Dinleme skandalı...
Ahlak, basın, siyaset...
Biz 'cemaat-MHP-CHP' cephesinde yokuz...
Cemaate yaslanarak siyaset ya da gayri meşru siyaset...
Yasak ve yenilgi...
Nevroz 2014 ve gelecek...
Mevcut kaos karşısında Kürtler...
Yalnızlaşma
İki AK Parti, iki Türkiye...
Nüks...
Cemaatçilik zehiri...
Karar AK Parti'nin...
Berkin, tahliyeler ve ulusalcı 'cin'...
Erdoğan: Ergenekon konusunda başımı kuma gömemem...
Laik kesim, kriz ve körlük
AK Parti'nin geleceği...
Neyin krizi?
Siyasette iki gerilim hattı...
Meşruiyet krizi: AK Parti ve CHP...
Hakim Bey!?
Anlamaya, görmeye ve sorumluluğa davet...
İstihbarat zemini üzerinde muhalefet
Demokrasinin önündeki risk
Dinleme ve otoriterleşme dalgaları...
Kim otoriter?
Üç öykü
Başbakan'ı Hitler'e benzetmek!..
Benli Alime'den Cumhurbaşkanı Gül'ün siyasi işlevine...
Kürt sorunu ve ufuk
Seyyar giyotin
Demokratik zemindeki sığlık
Bula bula Sarıgül'ü bulmak...
CHP ve Sarıgül'e dair...
Temizlik paketi ve demokratikleşme
Kriz ve AK Parti'nin payı
Hasdal'daki asker ve darbe
Yeni siyasi sayfa: AK Parti, cemaat, Kürtler, asker...
Cemaat 'kamikaze' yapınca...
Dani Rodrik, Çetin Doğan: Yeniden yargılanma...
Zihniyet huzmesi
Meşruiyet ve demokrasi meselesi: Nasıl?
Asıl soru: Nereye ve nasıl ilerleyeceğiz?
Konforlu pozisyonlar
Darbecileri kahramanlaştırmamak...
Yeniden yargılama nasıl yapılmalı?
Krizden nasıl çıkılır ya da ne yapmalı?
Türkiye'de neler oluyor ya da Türk modeli...
Siyasi matruşka...
HSYK sadece bugünün meselesi değil
Siyasi alana yönelik tehdit ve tehlike
Dün, bugün ve siyaset
Avcı'yla neden söyleşi yaptım?
Böyle bir yapıyı yabancı istihbarat da kullanır
Hanefi Avcı'yla film gibi...
Kriz bilançosu: Otoriterleşme
Roboski: İki devlet...
Yargının bitişi, karanlık odalar ve kilit dava....
Kör olmayın, sorun büyük...
Başbakan'dan kriz analizi ve yeni dönem iması...
Siyasetin mağduriyeti
Balyoz, orduya kumpas, makaranın geriye sarması...
Ergenekon, Balyoz: Makarayı geri sarmak...
Üç alıntı, bir mesele
'13' rakamını hakkeden yıl
Siyasi cehennem…
Devlet krizi, demokrasi riski
Dengesini arayan terazi...
Tezgah ile yolsuzluk
Hakan Şükür, gözaltı furyası ve cemaat
İzaha muhtaç bir karar ve ağır zihniyet sorunu
Aynı anda üç zaman
Cemaat ve devlet...
Sivil baskı rejimi ve liberaller
Balbay ve ötesi...
Devlet içinde cemaat olur mu? Ya da nasıl olmalı?
Demokrasi yasta: Mandela öldü...
Fişleme, fişlenme...
Kavga AK Parti'ye oy kaybettirir mi?
Kerinçsizgiller ve polis müdürleri...
Kavga nasıl bitecek?
2004 yılını hatırlamak: MGK belgesinden Sarıkız ve Ayışığı'na...
MGK belgesi: Hükümet cemaat çatışmasında son salvo
Ergenekon'un öteki yüzü: Faili meçhuller ve kayıplar
JİTEM belgeleri neden 'devlet sırrı' gerekçesiyle koruma altında?
Cemaat ve siyaset
Devletin Kürt politikası o keskin hamleyi yapabilecek mi?
Hükümet ile cemaat...
Kürt sorunu ve yeni koşullar...
AK Parti'nin iki katmanı ve Kürt politikası...
Diyarbakır: Düğün ve nikah...
Açık ve kapalı toplum arasında
Öcalan'a karşı Barzani mi?
Sol CHP'den mi ibarettir?
CHP, umut, felaket ile tabula rasacılar…
Krizler, ahmaklar, savrulanlar...
Bağımlı değişkenler sorunu
Denize düşen yılana sarılırsa ya da Sarıgül meselesi...
Tehlikeli ve kritik eşik: Özel alana müdahale...
Elit kibri...
O talihsiz gün
Çıta meselesi…
Bayramda kan…
Balyoz ve mağduriyet, hukuk ve siyaset...
Darbeci bir neslin tasfiyesi
Gizli personel, gizli eylem...
Kafesteki Türkiye ve ahlaksız özdeşlikler
Muhayyel siyaset ve sol muhalefet
Kürt sorunu açısından demokrasi paketi
Ulus-devletin sonu mu?
Paketi küçümsemek...
Demokratikleşme paketini nasıl okumalı?
Tuncel Kurtiz
Ekim devrimine doğru...
Neden önce asker?
28 Şubat'ın otopsisi: Tutanaklar
Sahaya inen seyirci ve siyaset...
Devlet ve ölüm kuyusu
Kürt siyaseti ve yeni dengeler
Sır ve karartma
Bir 'yüzleşme metni'…
Nataşa ve Cumartesi Anneleri...
Alevi, Nuseyri ve siyaset...
12 Eylül kanı...
Kimlikçi iklime geri dönüş mü?
Dikkat: Tehlike!
Utanıyorum...
Büyük terazi
28 Şubat davası: Önce asker...
Ahlaktan azade demokrasi olmaz…
Yunus Nadi'lerden bugüne ve Kürtçe yayına
Aidiyetçilik
İmha ve eleştiri arasında...
Muhalefet olmadan siyaset...
Kanun gücünü siyasi amaçlar için kullananlar...
Dış politika mı iç politika mı?
Hazin tartışmalar...
Seçim ve Kürt alevi…
Bir ittifakın çöküşü...
Siyasi intizam…
Defterdeki yeni sayfa...
Süreklilik…
Kürtler ve Ortadoğu...
Kürt sorununda yeni sayfalar…
Kimlik, kuvvet, memleket…
Hanefi Avcı 'meselesi'nin 'derin' anlamı
YAŞ ve JİTEM
Özgürlük, açık toplum ve AK Parti…
Genç ve eksik sivillik…
2013 Bahar krizi ve asker…
Nereye koşuyoruz?
Serzeniş ve uyarı…
Krizden çıkış yolu: Anayasa paketi…
Özgürlük ihtiyacı
Cemaatler diyarında kördöğüşü
Orada oryantalist fetva, burada ilke erozyonu…
Tarla fareleri yuvalarından çıkarken
Mısır'ın 27 Mayıs'ı…
Sağ gelenek ve AK Parti...
Kopuş ile komplo arasında
Zora koşuyoruz…
Hükümet ve süreç: Bir enstantane…
Eski Türkiye'ye yeni çizik
Barış süreci: İkinci start…
Kürt meselesi demokrasi için 'can simidi' olmaya ilerlerken…
Acil uyarı ihtiyacı ve fasit daire
AK Parti, sorular, sorunlar ve parazitler…
Bir demokrasi krizi olarak 'Gezi'
Gençler, sırtına binenler, itip kakanlar…
Kaza geliyorum diyor…
Arı kovanına çomak sokmak: Çifte sorumsuzluk...
Normalleşme…
Soluk almak ile boğulmak arasında…
Hala umut var mı?
Sizi gördüm, sizi anladım diyebilmek…
Sakinleşmek…
AK Parti: Nereden nereye…
Başbakan bekleniyor…
Yangını kim, nasıl söndürecek?
Büyüyen çığ ve Taksim'in neresindeyiz?
Bu nasıl barış? Bu ne hoyratlık?
Batı'dan Güneydoğu'ya: Bardak doluyor…
Işık ile perde...
Cemaat topluma karşı: Alkol, kürtaj, vs…
Hoşgeldin Saren…
Soluma...
Anayasa ve milletvekillerinin tarihsel sorumluluğu…
Anayasa bir matematik meselesi midir?
Suriye'den kaçmak mümkün mü?
Dağ ve devlet arasında bir ananın feryadı…
CHP Avrupa'yı da dağıttı…
Yazık ve ayıp: Milli hassasiyet cinayetleri…
Millet, Bahçeli gibilerden davacı olacaktır...
Masa sağlam ama eksik...
Reyhanlı'nın perde arkası…
Yeni cumhuriyetin eşiğinde: Siyasiler ve ağır sorumluluk
Ulusalcılık virüsü…
Hem barış hem demokrasi…
DPI, İngiltere, İrlanda, Afrika…
Evlat katilini affetmek mümkün mü?
Güney Afrika'dan Kürt meselesine - 3
Nelson Mandela'nın adası...
Güney Afrika'dan Kürt meselesine (1)
Harç ve tuğla…
Batı illerinden barış selamı…
Muktedir hükümet ve yeni dönem...
Barış süreci şimdi başlıyor…
Barış sürecinin kaybedenleri
Karanlık bir kampanya ve sonrası…
Kandan kına ve gürültü…
CHP'nin yeni krizi: Kürt sorununun çözümü
Türkiye'nin aradığı…
Büyük Barış Yürüyüşü Ve bir milyon barış yürüyüşçüsünden biri olmak…
Değişimde Kürt sarkacı…
Erdoğan ve tarihi iddia: Milliyetçiliğin dönüşümü…
Yeni siyasi kırılma…
Şiddet ve devlet…
AK Parti-BDP anayasasına doğru mu?
İmralı-Ankara-Kandil hattında neredeyiz?
Ölüm homurdanması ve ırkçı öfke…
Akil Türkiye…
'Geri çekilme krizi'nin arkasında ne var?
Barış ve 'demokratik usul' meselesi
Kürt sorunu: Direnç ve kritik eşik...
Acil: Demokrat ittifakı…
Ne oluyor Sayın Bahçeli? Kimi vuruyorsunuz? Kim ölüyor?
AK Parti'nin başarı çizgisi tavan yaparken…
Türkiye nereye gidiyor?
Dev sayfa, beyaz sayfa….
Barışa giden yolun neresindeyiz?
Hasan Cemal…
Ergenekon'da sona doğru…
Kafataslarından demokratik bütünleşmeye…
Mayınlar…
Askeri kalıntılar, kalıntı ötesi tortular...
Kürt sorununda siyasi fal…
Bunları MGK'da söyleseydik, o gece ihtilal olurdu...
Darbe, basın, iktidar…
İktidar meselesi…
Tek doğru, tek siyaset, tek yol ve demokrasi…
Sabotaj, gazetecilik, ilke, fayda, vs…
Gazeteci ve İmralı…
O meşum gün: Onaltıncı yılında 28 Şubat'la hesaplaşmak…
Öcalan, tutanaklar ve kriz…
Kürt görüşmeleri ve resmin bütünü…
Türkiye'nin Mengele'si…
'İmralı'yı sadece 'bir yarım' dinler…'
Kürt sorunu şemsiyesinde: Milliyetçilik ve anti-siyaset
28 Şubat kazanı tekrar kaynarken…
Fitne, zehir, haram, cani, şerefsiz…
Demokrasi yanıt bekler…
İç infazlar, karanlık ve Eşref Bitlis…
Yargı paketi ne getirecek?
Büyük karın ağrısı: CHP ve 'kentli' sol...
Kürt, asker ve hukuk meselesi: Bardak dolarken…
Doğru sefer eğri gemi…
Saygun'dan Başbuğ'a, Şık'tan Avcı'ya: Gemi su alıyor…
AK Parti yanlış yapıyor
İmralı'yla müzakere ve iki tarz-ı siyaset…
Maskaralık…
Hanefi Avcı, ahlakın bam teli…
Asım Eren'i, 49'lar olayını bilir misiniz Sayın Kılıçdaroğlu?
Toplumsal alan daralırken...
Bu CHP her iktidara lazım…
Asker çığırtkanlığından Meclis kürsüsüne…
Kuvvet komutanının istifasına nasıl bakmalı?
Kürtlerin Ogün Samast'ı…
Özgürlük ve demokrasiye dair sorulmayan sorular…
Paris ve Gladyo..
Siyaset, cinayet ve devlet arasında …
Derin devlet oradan sırıtıyor…
6 yıl sonra…
Mehmet Ali Birand…
Işık göründü, umutlu olun, yeter ki…
Başbakan tanımladı: Barış süreci ve Kürt sorununda milat…
Cesaret, siyaset ve hamle aşaması
Barış ipi ortada kalmasın…
Paris'te üç kadın suikasti…
PKK'lının elini sıkmak meselesi...
Balyoz'da zan altı: Yargı ve asker arasında…
Ve müzakere başladı…
Karadayı: Büyük balık…
Kürt meselesinde yeni sayfa açılıyor mu?
Avcı, Çiller, Susurluk, Ergenekon...
2013'ün üç meselesi…
2012: Bilanço…
Öğrenciler mi? Rektörler mi?
Güle güle Şerafettin Bey...
Acil muhalefet ihtiyacı
Şahsileşme…
Örtülü ve özgürlükçü kuşağa selam olsun!
Demokrasi hangi baharda gelecek?
Hesaplaşma..
Ergenekon, Taraf ve taraf olmak…
Hatırlamak çok mu zor ya da zihni serbest bırakmak?
Özgürlük, basın ve siyasi iktidar
Mecbur bırakma siyaseti ile siyasi kopuş arasında…
Kürt sorunu: İşin başındayız
Edepsizlik kelimesi yetmiyor tanımlamaya..
Masal ve demokrasi
Çatlama tehlikesi ve AK Parti
Türkiye'yi yönetenler, dünü 'Unutmayın'…
Cengiz Çandar, Kürtler ve diğerleri..
Bu ne ahlak bu ne ordu!
Vah ki vah…
Bu ne zihniyetmiş böyle..
Kanuni ve Erdoğan..
Asker ve suçla yüzleşme..
Siyasetçiye kalkan parmak
Kürt meselesinde otoriter dönüşüm...
Kürtsüz Kürt sorunu
Eni sonu müzakere..
Efendi kim?
Kesik baş…
Tayyip Erdoğan neden başkanlık sistemini istiyor?
AK Parti nereden nereye?
AK Parti'nin yarını var mı?
Şaka mıydı 27 Nisan?
Türkler, Kürtler.
Siyasi pornografi..
Bir düşün Sırrı Sakık…
Savaş zayiatı…
Meclisin tüm Kürt milletvekillerine…
Vebal…
Oruç, ölüm, siyaset…
Siyasetin sopası?
Asker çağrısı ve cop arasında 'siyasi epilepsi'...
Ölümcül bir konu ve bir uyarı, tekrar...
Gazetecilik ve AK Parti..
Bayram ve bellek: Karanlık ve aydınlık arasında
Aramızdaki işkenceciler ve katiller
AK Parti ve seçkinleri?
Müzakere zamanı
Kürtlerle müzakere sayfası açılıyor mu?
Tek doğru yok...
Kibir...
Bu toplum fazlasını hakediyor
Bir arpa boyu...
Suriye uçağı ve gerginlikte risk dönemi
Kürt sorunu: Çıkmaz sokak
Yaşayan boyutlarıyla 28 Şubat (2)
28 Şubat'ı yeniden okumak(1): Unutulmaması gerekenler
Türk dış politikasının terazisi...
Çalanlar savaş tamtamları mı?
28 Şubat'ta kim kimdir?
Başkan Erdoğan'a doğru tam 'gaz'...
AK Parti'de neler oluyor?
AK Parti'nin 10. yılında Türkiye
AK Parti kongresinin önemi ve anlamı
Balyoz: Bir devrin ve neslin sonu...
Balyoz analizi...
Balyoz gibi kararlar?
PKK öldürürken Türkiye'nin geleceği...
Değişim 'oyunları'
Türkiye üç diyar...
Cemal Paşa ve Hasan Cemal...
Sorgulama vakti...
Rota: Çankaya
Az, biraz ahlak...
Bu böyle gitmez...
AK Parti basın savaşları ve üç safhası...
Şiddet yangını
Dokunulmazlıklar el yakar
Uyarıyorum...
Kürtler ve Türklerin karşı karşıya bulunduğu durum...
Nuseyriler, Esat ve Hatay...
Nefret...
Kürt sorununu çözmek zorlaşırken...
Savaş siyasetçileri, şiddet ve aydınlar...
Eller birbirine değmeli...
Kürt sorununda yeni safha...
Kürtlerin şiddeti...
İsyan ve siyaset...
Kandan beslenenler...
Suriye ve Kürt sorunu
CHP kurultayı gerçekten değişim mesajları verdi mi?
Bilanço...
Tutuklu askerler, YAŞ, yeni dönem...
Tahammül...
Türkiye için uyarı levhası...
Lider merkezli rejim değişikliği
Büyük paradoksa doğru: Türkiye, AK Parti, CHP ve diğerleri
AK Parti makası açıyor
"Zihniyet oyunu", İdris Naim Şahin ve siyasi sahne
Numan Kurtulmuş meselesi ve AK Parti'nin yeni stratejisi
Erdoğan Kürt sorununu gerçekten çözebilir mi?
Ersanlı'nın tahliyesi ve anlamı
JİTEM ve gelecek...
Büşra'dan geçmişe...
Kan kokusu ve adalet
Davutoğlu, Ersanlı, El Beşir ve Esad
Siyasi alan daralmamalı…
Karşılarında 1915'te hiç bir şey olmamış diyen bir dışişleri bakanı yok
'Benim vicdanım rahat' diyor Davutoğlu...
Sarı Levent'ler ve Genelkurmay'ın sorumluluğu...
Yüzleşme, arınma ve ordu
DPI nedir? Milletvekilleri ve gazeteciler Galler’de ne yapıyor?
Anter'in katili yaşlanmış mı?
Altımızı oyan hangisi? KCK mı, KCK operasyonları mı?
Neşter zamanı...
Suriye krizi hangi temellere dayanıyor?
Savaş tehlikesi ve karanlık kampanya hakkında...
Kürt sorunu çözülebilir mi?
Özgürlük düşmanlığı ve zihniyet
Çözüm: Kayıtsız koşulsuz siyaset...
'Azgın Kürtler' ve 'Azgın Türkler'
İrili ufaklı savaş köpekleri
Yeni bir siyasi parti...
Demirel darbe komisyonu önünde ne anlatmış olabilir?
Savcı ve hakimlerin yer değiştirmesinin anlamı
Hükümetin Kürt politikası değişti mi?
İktidar mücadelesi mi yoksa siyasi düzeltme mi?
Çiller dönemi cinayetleri...
Bir inanç kavgası öyküsü: Kan iftirası
Kürt sorununda madalyonun unutulan öte yüzü...
Türkiye'nin yeni düzeni...
Nereye gidiyoruz: 4 soru, bir analiz...
Yeni Türkiye'de kürtaj ve dindar
Bu ülkeyi kim yönetecek, nasıl yönetecek?
Kürtaj, güç, gelenek ve siyaset
28 Şubat'ta son hamle mi?
Şaha kalkan ahlak, AK Parti ve demokrasi
Bir AK Parti analizi: Toplum ve üç paradoks..
Bir AK Parti analizi: Siyaset (1)
Çocuk, terör ve gelecek...
Küçük Robespierre'ler ve oyunları
Bakan ve hükümeti
İdris Naim Şahin: İnciler mi, itiraflar mı?
Bizi de mi tutuklayacaktınız?
Basından fışkıran şiddet
Darbe ve azim…
Cemaat, Fenerbahçe, siyaset, şiddet, futbol
Silah ateş alıyor...
Toplum darbe meselesini aştı mı?
Şike, şampiyonluk, GS, FB, diğerleri
İki farklı asker…
Solun şiddetle hesaplaşması
Asker askere karşı...
Asker sivil ilişkisinden kesitler
Anayasa nasıl yapılacak?
Sarkozy'in düşüşü...
Neden bir 28 Şubat yaşandı bu ülkede?
Türkiye'nin yolu...
Asker neden konuştu?
Yeni Türkiye'nin doğum belgesi...
Ahmaklık ve ahlaksızlık
Zibidiler...
Askerin millete özür borcu var
28 Şubat: Basın meselesi (1)
Psikolojik harekatlar: Önce asker (2)
İşte 28 Şubat fişleri ve suçlar: Önce asker (1)
Karanlık geçmiş...
İnce ayarcılara hukuki ayar…
Ahır ve ibadethane...
28 Şubat: Kim nasıl hesap vermeli?
12 Eylül ve arta kalanlar…
Sonunda 28 Şubat...
Tantan'a açıklama
EMASYA'dan Jandarma'ya...
Pimi çekilmiş el bombası: Jandarma
Asker meselesinde yeni virajlar
Derin Tarih...
Bir iddianame felaketi: KCK
12 Eylül kimi mağdur etti? Nasıl yargılanmalı?
Hesap sorma anı yaklaşıyor
Yeni dönemin şifreleri
Bir zamanlar Kemalizm...
Güzergah belli ama hava sisli
Gazete 'kapanacak'
Kürt sorununun yeni üssü Suriye mi?
Hükümetin Kürt ufku
Yeşil, JİTEM, derinlik...
Demokrat ile otokrat
Ataerkil siyaset krizi ve kurucu şiddet
Sürekli baskı, sürekli isyan...
Kanlı Nevruz
Yazık...
15 yıl sonra neredeyiz?
Yeni siyasi denge...
İşte budur...
Algı boşluğu
Tahliyelerin siyasi anlamı...
Kirli devrimler... Sorunlu temizlikler...
28 Şubat'ta askeri unutuyor muyuz?
Oksijensizlik...
Basının tutkusu ya da siyaset yerine istihbarat...
Dev sorun: Jandarma...
28 Şubatçılara ne olacak?
MİT krizi ve Dink raporu…
Askeri müdahale dağarcığı
Türkiye nereye gidiyor?
28 Şubat'ta basın ve utanç
Hocalı katliamı, Bakan, Silivri...
15. yılında 28 Şubat ve İslami kesim...
Şike davası, Türkiye ve temizlik meseleleri
Son nokta...
Onlar kendilerini bilirler...
Bu krizin "iyi" ve "kötü" adamları...
Demokratikleşme ve tasfiye
Dink davası "sil baştan"...
Eski bir tartışma: Gelecek nesil ateist mi olsun, yoksa dindar mı?
Kürt sorunu unutulmaya yüz tutarken...
Bu noktaya nasıl gelindi?
Krizde son durum?
Krizin üstü örtülüyor mu?
Sivri uç, tasfiye ve tedbir...
İktidar kavgasının kökleri...
Büyük kavga: Fidan'a davet... Bardağı taşıran son damla
Siyasi ahmaklık...
Kürt sorunu neden çözülmüyor?
27 Nisan soruşturmasının hayati önemi
Hükümet, Ramazan Akyürek, Hrant Dink...
Büyükanıt adliyeye...
Cinayet ve kan izi...
Müslüman, asker ve Kürt...
Silahları gömmek...
Kemikler, askerler, süpürgeler…
Basın özgür olmazsa...
Tutuklular...
Kürt kemikleri ve asker meselesi
Kafatasları...
Nefret...
Utanmazlığın dibi yok...
Uzun ve hüzünlü bir yürüyüş...
İkinci cinayet zamanı
Hrant'a sözüm var...
Neden otoriterleşiyoruz? (2)
Neden otoriterleşiyoruz? (1)
Asker nerede hata yaptı?
Samast cinayet yerinde yalnız değildi...
Hukuk Başbuğ'a da lazım oldu...
Darbe karşıtları ve darbe yanlıları
Oslo sürecinden Uludere'ye nasıl gelindi?
Yazık bu iş daha çok kan kaldıracak...
Ordu yargılanırken: Evren ve Başbuğ
Siyasi sahne 2024'e kadar "kapalı gişe"...
Demokratik olgunluk 1915’i çözer mi?
Yapış yapış kan
35 ölü: Şehit mi, zayiat mı, terör mü?
Sertleşme hız mı kesiyor?
Marangozun tornasında 2011...
İçişleri Bakanı "bir marangoz hatası" mı?
1915'i ne yapmalıyız?
İktidar yıpranması
Yasayla soykırım yapmak
Soykırım ve yasa
Onları kim öldürdü, neden, nasıl öldürdü?
İnsanı boğmak, siyaseti boğmak, düşünceyi boğmak
Yarı temiz yarı kirli beden
İyimser gözle Kürt sorunu
CHP’nin hafızası, Alevilerin belleği ve arınma
Dersim, Susurluk, Eymür, Ağar...
Hasta olmak ve düşünmek
Susurluk ve Kürt meselesi...
Yeniden açılan dosya: Susurluk
MİT Müsteşarı'na bir soru...
Dersim, özür ve bu toplum…
Dönme dolap...
Neden otoriteriz?
Kürt meselesi için dersler...
Eşikte siyaset...
Dublin'e Kürt sorunu çıkarması...
CHP'liler konuşuyor...
Özür ve itiraf...
Kaşık yöntemi...
Vicdani red'e red...
CHP'nin aczi..
Derin sorun silahla nasıl çözülecek?
Asli soruyu unutmamak!
Zaman ile siyaset...
Yeni dönem, yeni AK Parti... (2)
Yeni dönem, yeni AK Parti... (1)
Zihinlerdeki Kürt sorunu...
Hava bulutlu...
Refleks...
Demokrasinin çakıllı yolları
Olsa ne mahzuru var?
Pürüzler...
İdris Naim Şahin, Faruk Sükan, Milli Cephe, sağcılık ve gerisi...
Başbakan'a açık mektup...
Özgürlüklerin infazı
Siyasete sıra ne zaman gelecek?
Devletin yeni Kürt stratejisi
Hangi Türkiye?
Hangi Türkiye?
Askeri kamplardan çıkabilsek...
Zaman herkesi ezer, iktidarı da...
İktidar dikkat etmeli...
Öldüren örgüt...
Pislik...
Batı "Tahrir" olurken, biz?
Şener, Şık, Kürt milletvekileri, AB ve demokrasi...
Medya bohçasında şiddet
Karanlıktaki cinayetler
Tekrar rahip cinayeti
KCK ve siyasi perde arkası...
Siyasi spazm...
Hasan Cemal ve Kürt meselesi...
PKK'yla masaya oturulmalı mı?
Hayata dönüş...
Yazıcıoğlu ve jandarma...
BDP Meclis'te, şimdi kan durur mu?
Şerafettin Elçi'ye takla attırmak...
Savaş çığırtkanları...
Sivil hayatı ve pazarlık...
Yeni Türkiye'nin serancamı
Milliyetçilik üreten şiddet
Yazıcıoğlu cinayeti mi?
Türkiye yeniden kurulurken...
Zihindeki asker
Gelane... Hablo... Holane
Şiddet müzakere aracı olunca...
Hrant'ın arkadaşlarından Başbakan'a mektup...
Kurucu şiddet var mıdır?
Bu bir demokrasi meselesiydi...
Talan...
Ucuz aydınlar, zor sorunlar, kırılgan siyaset...
Aydının şiddetle sınavı...
Hak ve itibar iadesi...
İsrail krizinin görülmeyen yüzü...
Koşaner'i unutmamak ya da hatırlamak
Yeni dönemin ilk sinyalleri...
Zaaf ve itiraf: Ordunun serencamı
Can alan örgüt ve tutsak Kürt sorunu...
Şûra ayının getirdikleri...
İstifaların anlamı ve yarını: Pek iyi...
Eşkıya, örgüt, devlet
Asiler ve asker...
Parlamentoda bir terörist...
Bisiklete binersen pedalı çevir, yoksa düşersin...
Kürt sorununun çözümü için modeller
Kürt sorununun çözüm formülü tek mi?
İyi çocuk Ali ve ağabeyi Yaşar...
Madalyonun öte yüzü: Asayişçilik...
Zihinler de dağdan ovaya inse...
Sınır: Şiddet...
Sorumlu: Kürt siyasi hareketi...
Son kağıttan kuleler...
Tam siyaset koşulları
Değişmek...
Öcalan sahnede...
Eldeki kızlar bunlar...
Siyasi ışıltılar...
Bahçeli ne derse desin...
Kriz nasıl çözülür?
Krizler bazen anlamlıdır...
Sorunları demokrat olmak çözer...
CHP firarda...
Kürtler ve dağ...
Tercih zamanı: Hangi AK Parti?
Ölüm ile doğum arasında siyaset...
Komplo ve savaş kokusu...
Kürtler ve milliyetçilik
CHP'lilere mektup...
Asker toprak altında kaldı...
Türkiye dönüşüyor ya CHP?
Kürt sorunu kimin işi?
Türkiye'nin yeni resmi
MHP barajı, AK Parti 330'u geçerse...
Yeni CHP ha! Hadi oradan...
Kadın mı kız mı, demokrat mı otoriter mi ya da Türk hastalığı...
Seçimlere az kaldı: Nereye koşuyoruz?
Cesetler...
Başbakan jandarma hakkında ne düşünüyor acaba?
Kim daha demokrat: AK Parti mi CHP mi BDP mi?
Yeni dönemde yeni Türkiye ve yeni tartışmalar zamanı...
Asker, AK Parti, CHP...
Kritik sorular...
Tek muhatap olarak AK Parti
Kürt savaşı mı Kürt siyaseti mi?
MHP'de yaşananlar ve perde arkası
Kara kutu...
Alan ve Çölaşan ya da asker gazeteci...
Askere "leş" toplatmayan generaller iş başında
Türkiye'deki hangi demokrasi?
Seçmen gözüyle...
Bu siyasi partilerle hangi anayasa?
Bağcı dövme...
Kürtlere özerklik...
Madalyonun öte yüzü ve eski taslar...
Erbakan'dan Erdoğan'a
Kastamonu saldırısı ya da BDP...
İşin henüz başındayız...
MHP ve taş devri değerleri...
Asker ve anayasa...
Solculuk değişmeden asla...
Yeni anayasayı kim hazırlayacak?
Bir zamandan diğerine hissetmek
24 Nisan dedikleri...
Üniversitedeki ayıp...
YSK krizi çözülürken siyasi manzara...
Siyasi karartma kararı...
Militarist-ulusalcı batak...
En nihayet: Diyarbakır ve cezaevi...
Ergenekon, Avcı ve devrimci karargâh...
Adaylar ve partiler için 'yorum rehberi'...
Partiler ve adayları İlk bilanço: CHP ve Ergenekon...
En kritik hafta sonu...
Asker meselesi ve asker parası...
Malatyalı episkopos ve Erzurumlu köylü...
Cinayetler, komplolar, misyonerlik...
Aleviler...
Açık topluma doğru Türkiye...
Ergenekon süreci nereye gidecek?
Zekeriya Öz neden görevden alındı?
Ergenekon'un gerçek izleri...
Böyle mi devam edeceğiz?
Ergenekon, yargı ve toplum...
Şık'ın basılmamış kitabıyla işlediği suç!
Anayasa, asabiyet ve biz...
Libya: Kırk katır mı kırk satır mı?
Libya'daki derin bombalar...
Malatya düğümü çözülürken...
Ergenekon'u hukuki raya oturtmak...
Kürtler çözüm istiyor mu?
Dedim ki eyvah!
Asker AK Parti'ye iktidarı verdi mi?
Demokrat...
Suç, gazeteci, etik ve siyaset...
Şirvanlar, Beşikçiler, ölüm ve hayat...
Ergenekon'u "okumak" meselesi...
Özgürlük eksikliği: Gazetecilerden kadınlara...
Gül: 28 Şubat'ta hatamız devleti tanımamaktı
Gül: 28 Şubat'ta hatamız devleti tanımamaktı
Ahmet Şık ve Nedim Şener: Hangi Ergenekon?
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.