Murat BELGE

T24



Bookmark and Share

Taktik ve Takiye


11.5.2016 - Bu Yazı 1510 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Bir süredir Taraf’ta yazmıyorum, T-24’e geçtim. Yani, “online” oldum! “Computer”la “tanışmamış gibi yapma”yı epey sürdürdüm ama sonunda ben de kadere uydum. Şu günlerde “Türkiye Siyasetinde İslâm ve Sol” gibi bir başlık altında toplayabileceğim yazılar yazıyorum. Bunların bir kısmının (orada haftada iki kere yazdığıma göre daha çoğunun) T-24’te yayımlandığını belirtmek için söylüyorum bunları. 

Bugünlerde, malûm, medyada “AKP’ye destek vermiş liberaller” diye özetlenebilecek bir konu var: Kendimi “liberal” olarak tanımlamam, ama AKP’li olmadan AKP’yi destekleyenlerden biriydim ve o tartışmada (“tartışma” ise) kastedilenlerden biri de benim. Böyle olduğu için de “pişman” falan değilim. Bu benim Türkiye yakın tarihine bakışımın ve buradaki siyasi akımları, çatışmaları anlamlandırmam ve değerlendirmemin doğal sonucuydu ve bugün de aynı teorik pozisyonda yer alıyorum. Bugün AKP’de temsil olunan “İslâmcı siyaset”in (Türkiye’deki somut biçimleriyle) Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği, formüllediği yöne dönmüş, o yolda ilerliyor olması da bu teorik pozisyonumu değiştirmiyor. Şunu hemen söyleyeyim: beni ilgilendiren AKP’nin tepesinde olanlardan çok tabanında olanlar. Bu bakımdan, Tayyip Erdoğan’ın adım adım ilerletmekte olduğu bu “yeni” çizgi, benim o pozisyonu terk etmemi değil, daha da şiddetle savunmamı gerektiriyor. Çünkü bu toplumun tarihinde birkaç yüzyıllık bir süre içinde biçimlenmiş bir koca akımdan söz ediyoruz. Onun bugün başında olan somut kişinin ne yaptığı elbette önemli, ama her şey ondan ibaret değil. Ondan öncesi vardı; ondan sonrası da olacak. 

Erdoğan’ın yaptığı U-dönüşüyle, “kandırılma” durumuna düşmeyi çok önemli bulmuyorum. Burada şu açıklamayı yapmamda yarar var. Siyasi iktidarın “Fethullah” öfkesiyle Bugün ve başka bazı yayınlara el koymaya hazırlandığı günlerde o gazeteden bir genç arkadaşla mülâkat yaptık. Bu arkadaş çalıştığı yerin ilkelerini benimsemiş, Tayyip Erdoğan’ın yeni çizgisinden son derece rahatsız biriydi. Belli ki onu en çok rahatsız eden şey, bu dönüşümdü. Bir noktada, “Yani, hocam, kandırıldınız mı?” diye bir soru sordu. Şimdi, bugün karşımızda gördüğümüz Tayyip Erdoğan’ı diyelim 2008’de, 2009’da, 2010’da görmüş kimse var mı? “Bunlar böyledir” diyen ve başka bir şey demeyenleri kastetmiyorum. Bunu görmüş, analizini yapmış kimse var mı? Bırakalım Türkiye’yi, Obama ve ABD (CIA’si ve State Department’ı ve Pentagon’uyla), bütün Avrupa gördü mü? Bu “yeni Tayyip Erdoğan’ı” bekliyorlar mıydı? “Evet, kandırıldık, diyebiliriz de” dedim. Bu, aslında, benim açımdan her şeye rağmen ikincil bir etken. Ama o arkadaş, buna ihtiyaç duyduğu için, bu tek sözü aldı, başlık yaptı, mülâkatın temeli sanki buymuş gibi bir kılığa soktu. Oysa bu olaya “kandırma/kandırılma” çerçevesinde bakacaksak, ben 2002’de değil, 1966’da kandırılmıştım. 2002’de AKP karşısında takındığım tavrın teorik temellerini 1960’larda tamamlamıştım. Şöyle bir ilginç durum: 2010’da gördüğüm Tayyip Erdoğan’ın beş yıl sonra bugün Tayyip Erdoğan olacağını görmemiştim; ama şimdi görmek benim için şaşırtıcı değil. Bugünkü Erdoğan 2002’de de aynı olabilirdi. Zaten sorun bu: “İslâmcı siyaset” denen akım, Tayyip Erdoğan gibi bir önderin komutasında, bilinen deyimle, “İslâmofaşist” olma potansiyelini taşır. Sorun bunun nasıl önleneceğinde.

Şimdi bu uzun dipnotu da toparlayarak bu “kandırma/kandırılma” sorunsalına “takiye” kavramından yaklaşayım. Bugünkü yazımın “ana fikri” bu.

2010’daki Erdoğan’a bakınca 2015’teki Erdoğan’ı gören olmadı, deyince, “Biz gördük” diyenler çıkıyor. Ama onlar aslında Erdoğan’ı görmüş değiller. İslâmcı ideolojiyle ilgili bir görüşleri (tevarüs edilmiş) var. Bu, son derece olumsuz bir görüş: “oradan hayırlı bir şey çıkmaz” şeklinde özetlenebilir (bunun “essentialism”ini v.b. başka bağlamlarda tartışırız). Dolayısıyla, şu somut konuşma, bu somut olgu onları ilgilendirmiyor. Sözgelişi, “Yahu, bak, adamlar Nâzım Hikmet’in vatandaşlığını iade etti” diyorsun; “takiye” diyorlar. “Ermeni konusunda tabuları biraz gevşettiler” diyorsun; “takiye” diyorlar. Yani bu “düşman”lar, “iyi” denecek ne yaparlarsa, “takiye” oluyor.

Peki, diyelim ki, “takiye” yapıyorlar. Gerçekten de, “yapmıyorlar” diye iddia edemem. Etmedim de. Benim buradaki çizgim veya tavrım, işin içinde “takiye”nin olabileceğini baştan kabul eden bir çizgi ya da tavır.

1960’ların başlarında bir “Marksist”ten başka bir şey olamayacağımı kabul ettim ve bu düşünsel temel üstünden politize oldum. Yani, “Komünist” oldum.

O zamandan beri, Türkiye Cumhuriyeti siyasi yapısı içinde, Komünizm’e herhangi bir demokratik hak tanınamayacağı söyleminin egemen olduğu bir iklimde yaşadım. Şimdi, Komünizm ciddi bir alternatif olmaktan çıkmış kabul edildiği için bu konuları tartışan kalmadı. Ama, diyelim 1989’a kadar, burada egemen görüş buydu. O zaman, “laiklik düşmanı” bir siyasi hareketin iktidar olacağı ihtimali pek güçlü değildi. Tersine, o “düşman”ları da safımıza alarak Komünizm’i gördüğümüz yerde ezmemiz gerekiyordu. Bu, çoğunluğun uzun boylu itiraz etmediği bir anlayıştı ve sonuna kadar uygulandı. TİP gibi legaliteden kararlı biçimde yana bir parti bile yaşatılmadı. 141-142 demokrasisi…

Neydi argüman? Komünistler demokrasi düşmanıdır. Ama taktik gereği (Komünistler sözkonusu olunca daha çok “taktik”; Müslümanlar olunca “takiye” – her durumda bir “tak deme” var) bunu söylemez, demokrasiden yanaymış gibi konuşurlar. Ellerine fırsat geçtiği anda demokrasiyi boğar, yok ederler. Dolayısıyla Komünistler’e “demokratik hak” tanınamaz.

Komünizm’le “liberal” bir (“birden” çok) mücadele yöntemi de olabilir. Bütün Batı ülkelerinde Komünist Partiler kurulmuş. Aralarında seçim kazanıp iktidar olan –ve böylece “demokrasi”yi yok eden– görülmüyor.

Hayır, burası Türkiye! Biz işimizi Türk usulü yaparız. Demokrasi düşmanlarına demokratik davranamayız. İsterlerse bize faşist desinler (Değil mi? “Biz yolumuza gidiyoruz, sen de yoluna git”); vız gelir, tırıs gider.

Yıllarımız bununla geçti. Evren’le Demirel’in bazı konularda görüşleri uyuşmayabilirdi ama burada bir anlaşmazlıkları yoktu: “Komünistler’in bizi kandırmasına izin vermeyiz.” 

Peki bu büsbütün yanlış mı? Bence değil. Komünistler arasında her türlü “burjuva demokratik” kuralı ortadan kaldırmak isteyenler var, belki hattâ çoğunluktalar. Ben kendi hesabıma “özel mülkiyet”in olmadığı bir dünyanın, olduğu dünyadan daha iyi bir dünya olduğunu düşünürüm. “Türk usulü demokrasi”ye inananlara göre benim legal düzeyde konuşmamı engellemek için yeterli neden. 

Ama bilirim ki insanlar, büyük çoğunluk, özel mülkiyetin toplum için ciddi zararları olduğunu, aslında “tarihî” bir biçim olduğunu, dolayısıyla aşılabileceğini, yerine daha eşitlikçi ve daha özgürlükçü biçimler getirilebileceğini benimsememiş, bu düşünceleri ve bunlara tekabül eden siyaseti anlamamışsa, bu iş zorla olmaz. Onun için, insanları “taktik” yaparak kandırdıktan sonra hoppadak iktidar olup “özel mülkiyeti lağvetme”yi ben kendim defterden silerim.

“Ben Komünist’im” diyen herkes siler mi? Hayır, silmez. Kendini orada bir bulsa, sabahı beklemeden akşamına lağvedecek çoktur.

Buna rağmen, sistemin demokrasiyi yasaklamasını ya da kısıtlamasını kabul etmiyorum. Sonunda siyaset toplum içinde yapılır ve nihaî hakem toplumdur. Toplum yanılabilir. Yanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur. Ama, son analizde, yanılan toplumdur ve önemli olan da, senin benim değil, toplumun yanlışı anlamasıdır. Sen ben, bir an önce anlaması için orada olabiliriz, olmalıyız. Ama buna bir katkımız olacaksa, toplumla konuşabilmeli, bir alışveriş ortamı kurabilmeli, bir diyalog dili oluşturabilmeliyiz.

Neyse bu da ayrı bir yazı konusu olmak üzere uzar gider; ben gene “takiye”ye döneyim.

Komünizm’in böyle yöntemlerle baskılandığı bir toplumda (Komünizm yeniden bir ciddiyet arz etsin, aynı argümanlar anında piyasaya sürülür), bana karşı düzenin kullandığı akıl yürütmeyi ben (o aynı düzenle suç ortaklığı içinde) bir başkasına karşı, örneğin bir rakibime karşı kullanamam, kullanmam. Tutarlılık bunu gerektirir.

O argümana karşı “taktik kullanmadığımı” nasıl kanıtlayacağım? Ben ne desem, karşımdaki, “İşte, bakın, nasıl taktik kullanıyor” diyor. Şimdi ben bunu İslâmcı siyasete karşı kullanacağım, öyle mi?
Hayır, çünkü “tutarlılık” diye bir şey var.

Bir “ilke” yalnızca “ahlâki” olduğu için değil, hangi durum olursa olsun, ona “doğru” cevabı verdiği için “ilke” haline gelir. “İlke”nin, “işine gelmek”le ilgisi yoktur. Zaten çok zaman işine gelmez, onun için de bu kadar sık çiğnenir. Ama “ilke”, uzun vadede, toplumun, dahası insanlığın işine de gelir. Bu anı, ilke sahibi görmeyebilir, çok zaman görmez. John Brown’un bedeni mezarında çürür; ama Amerika’da siyahlar özgür olmuştur.

Biz Türkiye’de ilkeler konusunda hiç tutarlı değilizdir. Ancak bu da, “ilkesiz” davranmanın mazereti, bahanesi olamaz. “Tayyip Erdoğan şöyle şöyle yapıyor. Biz de ona Ermeni’dir diyelim” falan. Ya da, “Tayyip Erdoğan demokrasiyi yok etti. Biz de ona karşı darbeyi destekleyelim.” Böyle şeyler olamaz; böyle şeyler olduğunda, biz, kendini demokrasinin yanında diye tanımlayanların, muarızlarımızdan bir farkımız kalmaz.

İlkesizliğin kol gezdiği bir toplumda, bu toplumda, siyasetle ilkenin bir bütün olduğunu sözüyle olduğu kadar davranışıyla da göstermek, “sol”a düşer. Biri yerinde doğru durmalı ki ötekinin eğri gittiği daha iyi görünsün. Bir toplumun kendini bulabileceği en kötü ve en acıklı durum, “Burada doğru hiçbir şey yok ki” demek zorunda kaldığı durumdur. Türkiye’de biz buraya gelmedikse de çok yaklaştık.

Facebook Yorumları

reklam
16.09.2019
“İdam” zevki
10.09.2019
Nükleer özlemler
9.09.2019
Büyüme
28.08.2019
Yıpratma görevi
23.08.2019
Gene kayyımlar
14.08.2019
Tarayan katiller
13.08.2019
Tarayan katiller
8.08.2019
Benim sadık yarim beton değildir
17.07.2019
Yıl dönümü
11.07.2019
23 Haziran
3.07.2019
23 Haziran
29.06.2019
Komplo-tarih
25.06.2019
Ne oldu?
22.05.2019
I.M. Pei
20.05.2019
Ismarlama Tarih
17.05.2019
Gerçek Türkler
14.05.2019
Seçim güvenliği
10.05.2019
Koz
7.05.2019
Britanya’da seçim
30.04.2019
Yüksek gerilim
23.4.2019
Serinkanlılık
19.4.2019
Şaşkınlık
18.4.2019
Son Seçimler
16.4.2019
Kanuni’ye cami sormak
12.4.2019
Mızıkçılık
9.4.2019
Sayı saymasını bilmek
5.4.2019
İstanbul’un kavgası
3.4.2019
31 Mart
30.3.2019
Adını koymak
25.3.2019
İktidarın 'tek doğru'su
20.3.2019
İmparatorluk ve Şizofreni
18.3.2019
“Yok hükmündedir”
12.3.2019
Bir Marx biyografisi
9.3.2019
Kavala iddianamesi
6.3.2019
İmparatorluk
1.3.2019
Kut'ül Amare
26.2.2019
Türkiye ve Orta Doğu
20.2.2019
Çoğulculuk
19.2.2019
Mart’ın sonu
17.2.2019
İntisab…
13.2.2019
"Abi" ideolojisi
8.2.2019
Diktatörlük konusu
5.2.2019
Melezleşme
1.2.2019
'Brexit'ten 'iç savaş'a
18.1.2019
Britanya'da oylama
11.1.2019
Osmanlılık
21.12.2018
Trump'tan yeni manevra
16.12.2018
Örgüte üye olmadan…
12.12.2018
Fransız politikası
2.12.2018
Tarih ve kâbus
28.11.2018
Aynı, farklı, eşit
24.11.2018
AİHM Kararı
23.11.2018
Demirtaş kararı
17.11.2018
Kaşıkçı'yı unutamıyoruz
14.11.2018
AB'ye “tam üyelik”
11.11.2018
Her şey görece
9.11.2018
Köy Enstitüleri
6.11.2018
Kaçıncı vukuat?
3.11.2018
Osman Kavala davası
31.10.2018
Çözüm restorasyon değil
27.10.2018
“Andımız” ve teferruatı
24.10.2018
Yeni Türk Hukuku
23.10.2018
Kaşıkçı'da yeni aşama
20.10.2018
“Durum devam ediyor”
18.10.2018
Kaşıkçı esrarı
11.10.2018
Kayyım tehdidi
8.10.2018
Doğu gene Doğu
4.10.2018
“Ajan” ne demek?
28.9.2018
Popülizm neyi yenmiş oldu?
26.9.2018
Karamsar Tablo
24.9.2018
Orta Doğu
6.9.2018
Amerika ve biz
5.9.2018
"Toplumsal Huzur ve Düzen"in Tesisi
2.9.2018
Cumartesi Anneleri
29.8.2018
Malazgirt
26.8.2018
Trump'sız tarafından bir Amerika?
24.8.2018
"Ilımlı İslâm" hayali
22.8.2018
Kılıç Ali'nin Anıları
19.8.2018
Krizimiz
15.8.2018
Ceza yasasında yeri olmayan suçlar
13.8.2018
Öldürmeyeceksin
11.8.2018
Terbiyesiz dolar!
10.8.2018
Temcit pilavı: İdam konusu
26.7.2018
Popülizm Devrinde Liberal Demokrasi
24.7.2018
''Ulu Hakan'' mı, ''Kızıl Sultan'' mı?
22.7.2018
Mutlakiyet
20.7.2018
Yeni Osmanlılar
15.7.2018
“Muhafazakârlık”
12.7.2018
Sağ demek Sağlam demek
10.7.2018
Mahalle Siyaseti
8.7.2018
Tahterevalli
3.7.2018
Nesnellik ve tarafsızlık
28.6.2018
"Yeni" Durum
26.6.2018
İyimser olmaya çalışan bir yazı
24.6.2018
Seçim ve futbol
22.6.2018
24 Haziran Seçimi
20.6.2018
Bölen ve birleştiren
17.6.2018
Güçlü Cumhurbaşkanı
7.6.2018
Seçim aritmetiği ve HDP
3.6.2018
Dış mihraklar
30.5.2018
Ne yapacakları, yaptıklarından belli
29.5.2018
Abdülhamid Yüceltmesi
28.5.2018
'Tekçi' kültür ve Osmanlı
23.5.2018
Saraybosna'dan dünyaya
22.5.2018
Bilim Karşısında Marksizm
20.5.2018
24 Haziran
16.5.2018
“O çıksın, bu yatsın” ahlâkı
13.5.2018
Seçim sath-ı maili
10.5.2018
Yakında özgürleşeceğiz
7.5.2018
Aday...
5.5.2018
İslâmcı Siyasetin Kılavuz Arayışı
3.5.2018
Erken seçim
29.4.2018
Maçta “kumpas”
24.4.2018
Olumlu bir örnek
22.4.2018
Seçim kararı
19.4.2018
Deizm Konusu
17.4.2018
28 Şubat dolayımıyla
15.4.2018
Sıra ekonomik komploda
8.4.2018
Son cinayetlerin gözümüze soktuğu
5.4.2018
Popülizmin Yerli ve Milli Kökenleri (II)
3.4.2018
Çatlamak ve patlamak üstüne
1.4.2018
İman ve akıl
25.3.2018
Doğan Medya olayı
22.3.2018
Popülizmin “Yerli ve Milli” Kökenleri (I)
20.3.2018
Osmanlı merakı
19.3.2018
Bir tahliye daha!
16.3.2018
Teoloji!
12.3.2018
Tahliye!
8.3.2018
Sorun odaklı çalışmak
7.3.2018
Muhalif Dil
4.3.2018
Açığa vuranlar
28.2.2018
“Political correctness”
22.2.2018
Kör Dövüşü
20.2.2018
Saltanat pahalı bir oyun
18.2.2018
Bir kitap dolayısıyla
13.2.2018
Kutuplaşmalar
11.2.2018
Nerenin tabipleri?
8.2.2018
Popülizmin Solu
7.2.2018
Azimet
4.2.2018
İçinde bulunduğumuz evre
31.1.2018
Orta Doğu bilmeceleri
28.1.2018
“Ses ve öfke”
24.1.2018
Sosyalist Siyaset (II)
23.1.2018
Inter arma enim silent legas
17.1.2018
Yüksek tansiyon politikası
14.1.2018
Boğaziçi, yerli ve milli
11.1.2018
Sosyalist Siyaset
27.12.2017
“Siyaset Yapmak” Üstüne
26.12.2017
Çok tehlikeli bir gidiş
24.12.2017
Arkadan vuranlar ve vurulanlar
19.12.2017
Deniz’in parkası
17.12.2017
Zimbabve
13.12.2017
Barışı öldürmek
12.12.2017
Anti-Emperyalist Cephe
10.12.2017
Trump
6.12.2017
Yüksek gerilim hattı
3.12.2017
Muhalefet ne demektir?
29.11.2017
Solun Dine Bakışı
28.11.2017
Tarih ve "tekerrür"
26.11.2017
Ya muhalefet? Ya muhalefet?
21.11.2017
Atatürk ve İnönü ikilisi
19.11.2017
Ilımlı İslâm olmaz!
15.11.2017
İdris Küçükömer
14.11.2017
Atatürkçüleri kovarak Atatürkçü olmak
11.11.2017
Atatürkçülük 2017
7.11.2017
Benden değilsen düşmansın
5.11.2017
Popülizm ve elitizm: Düşman kardeşler
1.11.2017
“Böylesini görmemiştik” sözü
31.10.2017
Asya Üretim Tarzı
29.10.2017
İftira hoparlörü
24.10.2017
İrlanda
17.10.2017
Değişen Emek ve Sermaye
16.10.2017
Hepsini elçi yaptı
11.10.2017
Amerika'ya kafa tutmak
9.10.2017
Katalonya
4.10.2017
Ekim Devrimi
3.10.2017
"Avrupa'ya ihtiyacımız da kalmamıştır ha"
1.10.2017
Referandum
27.9.2017
Çoğulcu ve çoğunlukçu
24.9.2017
TEOG’un düşündürdükleri
19.9.2017
Sosyalizmin Genel Sorunlarına Giriş
18.9.2017
Mezar kavgası
16.9.2017
Dış dünyada AKP algısı
9.9.2017
Restorasyon mu İnşa mı?
7.9.2017
Çoğulculuk ve çoğunlukçuluk
20.8.2017
Ne olduğunu anlamak
16.8.2017
Atatürk Kültür Merkezi
15.8.2017
Gerilim Sarmalı
12.8.2017
Ortaöğrenimde olanlar
9.8.2017
Yeni devlet kuruluşu
6.8.2017
Yakıtımızı değiştirdik
4.8.2017
Popülizmin Denetimsiz İktidarı
2.8.2017
Cumhuriyet ve Cumhuriyet
15.7.2017
Şirin ve Okay
12.7.2017
Kısır döngü
10.7.2017
Avrupa Parlamentosu
7.7.2017
Türk İşi Kuvvetler Ayrımı
5.7.2017
"Millet" kavramı
1.7.2017
Yürüyüş
27.6.2017
"Yerel/global"
24.6.2017
Hukuk, yargı vb
23.6.2017
Demokratik Muhalefet
21.6.2017
Gunga Din
17.6.2017
Arkası var
13.6.2017
Kulturkamf
11.6.2017
Tek
7.6.2017
Popülist Önder
6.6.2017
New York'tan al haberi
4.6.2017
Sofya'da Roma
29.5.2017
Hangi mekânda ne yapılır?
24.5.2017
Yoksunluk İdeolojisi
23.5.2017
Bir olgu, iki hikâye
21.5.2017
Kucaklayıcı politika!
18.5.2017
Tarihe karışmayan tarih
13.5.2017
İdeolojik asimilasyon
13.5.2017
Kısa günün kârı
9.5.2017
Popülizm ve Medya
8.5.2017
2019 düşünceleri
3.5.2017
Wikipedia
26.4.2017
Demokrasiyle Çelişmek
25.4.2017
New York Times
22.4.2017
İstanbul'un John Freely'si ölmüş
18.4.2017
Sonrasında...
15.4.2017
Referandum
13.4.2017
Trump ve Sisi
11.4.2017
Popülizm ve Temsili Demokrasi
8.4.2017
Popülist dilin kullanım alanları
1.4.2017
Şükürler olsun
29.3.2017
Dünyada Popülizm
28.3.2017
Kürt sorunu ve Kürt politikası
27.3.2017
Değerli yalnızlık
21.3.2017
Popülizm ve demokrasi
19.3.2017
Muhalefet?
16.3.2017
Popülizmin Arkeolojisi
15.3.2017
Diplomasi yerlerde
11.3.2017
Ne olabilirdi, ne oldu?
7.3.2017
Hayır deme suçu
4.3.2017
Nâzım'ın "üstat"ları
2.3.2017
Kıbrıs Çözümsüzlüğü
28.2.2017
Yunanistan'la gerilim
22.2.2017
Fevzi Kavuk ölmüş
19.2.2017
Kır katır hikayesi
16.2.2017
Özgürlük ortamında referandum
14.2.2017
Yeni Bir Enternasyonalizm İhtiyacı
9.2.2017
14 Temmuz/15 Temmuz
7.2.2017
"İslâm" ve "terör"
3.2.2017
Bir "dış politika" başarısı
31.1.2017
John Berger
30.1.2017
Orta Doğu politikaları
27.1.2017
Bir zamanlar...
23.1.2017
Şöyle bir durup bakınca…
20.1.2017
Çoraklık, Ufunet
17.1.2017
Nereye geldik?
15.1.2017
"Dünya bana düşman"
1.1.2017
Yıl sonu
30.12.2016
Değişmeyen Simetri
28.12.2016
Malvarlığına el kondu...
25.12.2016
Bu sabah neye inanalım?
20.12.2016
Birlik ve beraberlik
18.12.2016
İdam şehveti
16.12.2016
İktidarın Sürekliliği
14.12.2016
Post-gerçeklik dönemi
11.12.2016
Ekonomi-politik
7.12.2016
Bir rektör seçiminin düşündürdükleri
4.12.2016
Doların dansı
2.12.2016
Hariçten Gazel Tehlikesi
30.11.2016
“Hem suçlu, hem güçlü” dedikleri
27.11.2016
Nereden nereye?
23.11.2016
Şangay yolu
17.11.2016
Popülizmin 'Bilgi'si
15.11.2016
Hoşgörüsüz Avrupa
13.11.2016
The Americans did it
9.11.2016
Bir analiz girişimi
3.11.2016
Popülizm ve saire
2.11.2016
OHAL ve Başkanlık
30.10.2016
Soldaki kıpırdanmalar
27.10.2016
Sol ve "kitle" çizgisi
20.10.2016
Popülizm ve İdeoloji
18.10.2016
Değerler dünyası
16.10.2016
"Muhtasar" Cumhuriyet tarihi
11.10.2016
Yaygınlaşan popülizm
8.10.2016
OHAL’in kazandırdıkları
5.10.2016
Faşizm ve Toplum
3.10.2016
Bir dünya ısmarlamak
29.9.2016
FETÖ basili
27.9.2016
Amerikan düşmanlığı
24.9.2016
Tahminler, tahminler
21.9.2016
Küresel Kutuplaşma
19.9.2016
Önceliğimiz ne?
16.9.2016
Kendini alkışlamak
13.9.2016
Yaratıcılığın böylesi
10.9.2016
Kim darbe yapıyordu?
7.9.2016
Darbe Anlatısı
6.9.2016
Sürekli gerilim
3.9.2016
Abdülhamid ve bürokrasi
31.8.2016
Abdülhamit Hastanesi
29.8.2016
“Terör”: Bir muamma!
24.8.2016
Sokaklar, meydanlar
22.8.2016
Sol Popülizm ve Toplum
21.8.2016
Kasvetin egemenliği
17.8.2016
Rusya
15.8.2016
Darbe ve Batı
12.8.2016
Zurnanın zırt dediği yere doğru
10.8.2016
Demokrasi Nöbetleri ve Sınıf Meselesi
8.8.2016
Gülen hareketi ve harekâtı
4.8.2016
İdam isteyenler
2.8.2016
Batılılar niye yanımızda değil?
1.8.2016
Batılılar niye yanımızda değil?
30.7.2016
AKP ve Popülizm
29.7.2016
Yapı değişmiyorsa olaylar da tekrarlanır
28.7.2016
Yumuşama?
19.7.2016
Olgular ve mugalata
18.7.2016
“Girişim”
15.7.2016
“Popüler” ve “Popülist”
14.7.2016
Popülizmin zaferi: Geçici mi, kalıcı mı?
10.7.2016
Brexit'e sevinenler
8.7.2016
Çıkalım diyen/Kalalım diyen
5.7.2016
Britanya’da referandum
3.7.2016
Değişen ve değişmeyen
24.6.2016
Erdoğan'ın Belirleyiciliği
22.6.2016
Savaş ilanı
21.6.2016
Darülislam/Darülharb
16.6.2016
Türkiye'nin önünü bir hayli karanlık görüyorum
15.6.2016
Zoraki Apolitik
13.6.2016
Tek adam yanılmaz
10.6.2016
Kan edebiyatı ve arkası
6.6.2016
Soykırım yasasının uzantıları
4.6.2016
Almanya ve soykırım tasarısı
2.6.2016
Tarihî Terslik
31.5.2016
Bir kurultay
17.5.2016
İslâm, Kemalizm ve Sol
15.5.2016
İktidar: Amaç mı, araç mı?
12.5.2016
Avrupa Parlamentosu
11.5.2016
Taktik ve Takiye
9.5.2016
Erdoğan’ın Türkiyesi
5.5.2016
Modernleşme ve İslâm
2.5.2016
“Din halkın afyonudur”
28.4.2016
Türkiye’de din konusu
27.4.2016
Ergenekon Davası
25.4.2016
Kut’lu günler arifesinde
22.4.2016
“Tarihen/zahiren”
18.4.2016
Mesele gene “zarf-mazruf” meselesi
16.4.2016
Tarık Ali'ye Cevap
15.4.2016
Futbol eziyeti
11.4.2016
Kör döğüşü - planlı
8.4.2016
Sert değil, daha sert!
5.4.2016
Vahim bir özellik
1.4.2016
Dünyada Tayyip Erdoğan imgesi
30.3.2016
Bağlılıktan Tapınmaya Geçiş
29.3.2016
"Siz kimsiniz ya?"
28.3.2016
IŞİD ve PKK
22.3.2016
Cihanda yalnız
19.3.2016
“Merhaba” yazısı
16.3.2016
Kasvet
1.3.2016
"Ben Yaptım Oldu" Rejimi
24.2.2016
Bilir kişi
22.2.2016
Neo- Hamidizm
20.2.2016
Çığırından çıkmak
16.2.2016
Güneydoğuda yıkım
15.2.2016
AKP İçi Muhalefet
15.2.2016
‘Hakaret’ davaları
13.2.2016
Muhalefetin içeriği
10.2.2016
Ekvador vız gelir
8.2.2016
IŞİD- PYD eşitliği
6.2.2016
Türk Tipi
3.2.2016
Kuvvetler ‘Uyumu’
5.2.2016
Pervasız Gidiş ve Muhalefet
1.2.2016
Hukukun üstünlüğü ne demek
30.1.2016
‘Suça teşvik’
27.1.2016
‘Koalisyon’… Ne demek o?
25.1.2016
Biden burada ne yapıyor?
23.1.2016
Boğucu bir hava
20.1.2016
Alamet ve kıyamet
18.1.2016
Gerilime devam
16.1.2016
Haber: özgür ve yasak
12.1.2016
İnançlar ve değerler
10.1.2016
Cuma namazı
9.1.2016
“Türkiye’nin Başkanı”
6.1.2016
‘Gaf’ mı, ‘taktik’ mi
4.1.2016
Hitler Almanyası Alâmetleri
3.1.2016
Dil sürçmesi mi
2.1.2016
Bir ‘seçmecilik’ örneği
30.12.2015
Tırmandırma politikası
28.12.2015
Kürt sorunu ve özerklik
26.12.2015
Ne pahasına?
23.12.2015
Ondüleli yollar
21.12.2015
‘İç’ ve ‘dış’ ayırımı
19.12.2015
Yurtta savaş, cihanda kargaşa
16.12.2015
Hukuk Devleti
14.12.2015
İslâm Dünyasında Roman
9.12.2015
Kavram kirlenmesi
8.12.2015
Gerilim Siyaseti
6.12.2015
Solun dünyada konumu
5.12.2015
Corbyn dolayımıyla
4.12.2015
Demokrasinin geldiğini göremem herhalde
2.12.2015
‘Uçak’ ve ‘NATO’
30.11.2015
“De Facto”
28.11.2015
‘Karanlık Demokrasi’
25.11.2015
Terör ve günlük hayat
22.11.2015
Bir anekdot
21.11.2015
İstikamet: Vahşet!
17.11.2015
Bizans Araştırmaları
16.11.2015
Gene Paris
15.11.2015
‘Kaf Dağı’ndan
10.11.2015
Önümüzdeki dört yıl
9.11.2015
Sol ve din
7.11.2015
‘Kandırılmak’
4.11.2015
Etyen Mahçupyan'a Cevap
3.11.2015
Başlıca etkenlerden PKK
2.11.2015
Karanlık demokrasi
1.11.2015
Mimariden siyasete
31.10.2015
AKP ile gelecek
27.10.2015
‘Beş kala’
25.10.2015
Kokteyl teorisi
24.10.2015
Çetin Altan
20.10.2015
1 Kasım’a gelirken
19.10.2015
‘Terör’
17.10.2015
Yaşamak
14.10.2015
Davutoğlu’ndan suçlamalar
11.10.2015
‘Karışma, kaptan, ben giderim’
6.10.2015
Kıyamete doğru…
4.10.2015
‘O yaptı!’
29.9.2015
Katalonya
27.9.2015
‘Barış’ mı, ‘lütuf’ mu
26.9.2015
Sandık saçmalığı
22.9.2015
Koruculuk
20.9.2015
Aday listeleri
19.9.2015
AKP ve rasyonalite
15.9.2015
Corbyn
14.9.2015
Önce Erdoğan
12.9.2015
Vermezsen 400’ü…
8.9.2015
Körlemesine bir gidiş
1.9.2015
Acemi parlamenter
30.8.2015
“Ona görev vermem”
25.8.2015
Teamül
23.8.2015
Popülist mutlakıyetçilik
22.8.2015
Kürt cephesinde olanları anlamlandırmak
19.8.2015
Değişen ‘rejim’
11.8.2015
‘Yabancı parmağı’
9.8.2015
Önce iktidar
8.8.2015
Kritik yolçatı
5.8.2015
Siyasette kaybettiğini…
2.8.2015
HDP üstüne kurulan siyaset
1.8.2015
Son durum
28.7.2015
IŞİD ve AKP
27.7.2015
Uzun vadeli ‘Kürt Politikası’
25.7.2015
Süreç de infilâk etti
21.7.2015
Barışmanın zorlukları
20.7.2015
Tarafsızlık ve Erdoğan
14.7.2015
Koalisyon olmuyor turları
13.7.2015
İçinde olmak, dışında olmak
11.7.2015
Çiğnenen ilkeler
5.7.2015
“Çözümsüzlük sürecinden yanayım”
4.7.2015
Merak konusu: MHP
30.6.2015
İki AKP
29.6.2015
Bir günde kaç ölü?
27.6.2015
Demokrasimiz meğer zayıfmış!
23.6.2015
Bir siyasi kaçak
21.6.2015
‘Seçmen’ ne dedi?
20.6.2015
Demirel
13.6.2015
Çok kritik bir ‘kısa vade’deyiz
9.6.2015
Kısa ve net bir öneri
8.6.2015
Çok önemli bir barajı aştık!
7.6.2015
Çin-i Maçin’den esinlenmeler
6.6.2015
Seçime bir kala
3.6.2015
Oyum gene HDP’ye
31.5.2015
Fethin yıldönümü
30.5.2015
Seçim vaadleri
27.5.2015
IŞİD Palmira’da
24.5.2015
Britanya’da seçim
23.5.2015
Kefen edebiyatı
19.5.2015
Düşmanlar ve potansiyel düşmanlar
17.5.2015
Meydanlardan alınamayan adam
16.5.2015
Heykel sanatının serencamı
12.5.2015
Evren
11.5.2015
Bir adım ileri beş adım geri
9.5.2015
Silâh olarak hukuk
5.5.2015
Grup toplantıları
3.5.2015
‘Yavru’sun sen…
2.5.2015
1 Mayıs dolayımıyla ‘Çatışma’
28.4.2015
Hukuk?
26.4.2015
24 Nisan cinliği ve sonuçları
25.4.2015
İki cephe
21.4.2015
Öğretmen olmak
19.4.2015
Eğitimin yeniden düzenlenmesi
18.4.2015
Bir Gün Tek Başına
14.4.2015
Papa
13.4.2015
‘Fethullahçı Terör Örgütü’
11.4.2015
Ortadoğu Projesi
8.4.2015
İslâm adına…
05.04.2015
Rektör seçimi konusu
04.04.2015
Huzursuz ortam
31.03.2015
Deliren pilot olunca…
29.03.2015
Hangi ‘parlamenter’ sistem?
28.03.2015
Her şey başkanlığa ipotekli
24.03.2015
Hükümet ve ‘tek adam’
22.03.2015
Düşman Kardeşler
21.03.2015
İçeride ve dışarıda
10.03.2015
‘Ekonomik krizin nedeni’
07.03.2015
Odakta HDP var
28.02.2015
Süleyman- Şah masalları
25.02.2015
CHP’yi önermişim!
22.02.2015
Darbenin ideolojik kaynakları
22.02.2015
‘Darbeci’ safsatası
17.02.2015
Bir cinayet daha
15.02.2015
Şiddetin imgeleri
14.02.2015
Ne bu şiddet, bu celâl
11.02.2015
Müzeyyen Senar
08.02.2015
Sistem tartışmasının boşunalığı
07.02.2015
‘Başkanlık’ sistemiymiş
03.02.2015
Siyasette popülizm
01.02.2015
Yunanistan ve Avrupa Birliği
31.01.2015
Yunan seçimleri
27.01.2015
Destan yazanlar, yazdıranlar
25.01.2015
Fire verme konusu
24.01.2015
Suçlu ve güçlü
20.01.2015
Terörün ‘sıradan’lığı
18.01.2015
Ciddiyetle komedya
18.01.2015
Gelelim 16 Türk devletine
13.01.2015
Yeni aşama
11.01.2015
Humeyni’nin ufku
10.01.2015
Fransa’da cinayet
06.01.2015
Hanefî hukuku
04.01.2015
İktidar ve hukuk
03.01.2015
Nefret siyaseti
30.12.2014
Lavoisier’den esinlenme…
29.12.2014
Felsefe yapmanın engelleri
27.12.2014
Dil ve felsefe
23.12.2014
Nepotizm
21.12.2014
Bazı sınamalar ve sonuçları
20.12.2014
‘Hak’ ve ‘sempati’
16.12.2014
Tutuklamalar
14.12.2014
İstikbal kutuptadır
13.12.2014
‘İsteseler de, istemeseler de…’
10.12.2014
‘Şûra’nın önerileri
07.12.2014
Eğitim Şûrası
06.12.2014
Baraj
02.12.2014
Cinslerin eşitliği
30.11.2014
Yeni ‘keşif’ler
29.11.2014
Aydınlık tarih/ karanlık tarih
25.11.2014
Amerikan büyüsü
23.11.2014
‘Hilâl- Din Teorisi’
22.11.2014
Amerika’nın keşfi devam ediyor
18.11.2014
Amerika’yı eskiden keşfetmek
16.11.2014
‘Artık işleri ele alalım’
15.11.2014
Türk- Amerikan ilişkileri
11.11.2014
Eski hamam, yeni tas
09.11.2014
‘Yeni’nin ekonomik anlamı
04.11.2014
'Yeni Türkiye'
02.11.2014
Kazalar ve AKP -II
01.11.2014
Kazalar ve AKP -I
28.10.2014
İtaatkâr yurttaş
27.10.2014
Yazboz tahtası
25.10.2014
‘Villa mı verecektik?’
21.10.2014
Kazamatlar kazılırken
19.10.2014
17 Aralık hiç olmadı
18.10.2014
Kanal projesi
14.10.2014
Esed düşmanlığı
12.10.2014
Kriz yönetmek
11.10.2014
Bir kefede IŞİD...
07.10.2014
Biden’ın özürü
05.10.2014
Biden’dan al haberi
04.10.2014
IŞİD ve Kürtler
30.09.2014
Park
28.09.2014
İnşaat ekonomisi
27.09.2014
Çığırından çıkmaya karşılık...
23.09.2014
Ortadoğu düğümleri
21.09.2014
İskoçya
20.09.2014
Edepsiz Times
16.09.2014
‘Muhatap’ Davutoğlu mu
07.09.2014
'Balkon'
06.09.2014
Çankaya mı, Çiftlik mi
02.09.2014
Yeni Türkiye/ Eski Türkiye
31.08.2014
CHP ve sosyal-demokrasi
30.08.2014
Marjinal liberaller
26.08.2014
Çankaya’nın Sakinleri
24.08.2014
Giden ve kalan
23.08.2014
Kemalist veya Anti-Kemalist
19.08.2014
Kemalizm’in encamı
17.08.2014
'Dakka bir...'
16.08.2014
Gelecek belirsizliği
12.08.2014
Kazanan ve Kaybeden
10.08.2014
IŞİD
09.08.2014
'Affedersiniz'
05.08.2014
Seçime gelirken
03.08.2014
Psikozun dereceleri
02.08.2014
Kahkaha atan kadınlar
29.07.2014
Polisin bilgi edinmesi
27.07.2014
‘Dinleme’ ve ‘etik’
26.07.2014
'İlginç' değilsiniz
22.07.2014
Özel ordu
20.07.2014
‘Muhafız’ psikolojisi
19.07.2014
Aşırı ve gösterişli
15.07.2014
Tatilden
13.07.2014
'İşin doğrusu'
12.07.2014
‘Tarafsız Cumhurbaşkanı’
08.07.2014
‘İki toplumlu...’
06.07.2014
Yetmişlerden anılar
05.07.2014
'Halkla ilişkiler'!
01.07.2014
Fatalizm
29.06.2014
Halk İslâmı
28.06.2014
'Egemen ideoloji' açısından İslâm
24.06.2014
‘Sol’ ve Din
22.06.2014
Atatürkçülük’te yol ayrımı mı
21.06.2014
Günah keçisi ihtiyacı
17.06.2014
Dönelim Ortadoğu’ya
15.06.2014
Tam bağımsız İskoçya
14.06.2014
Musul’a inat Glasgow
10.06.2014
Okulları derecelendirme
01.06.2014
Gezi’nin yıldönümünde
31.05.2014
Gene Aya Sofya
27.05.2014
Ayasofya konusu
25.05.2014
Mahmud Nedim Paşa!
24.05.2014
Yurt dışında Erdoğan
18.05.2014
Bitmeyen öfke
17.05.2014
Soma
13.05.2014
Sınıfsal değişimler
12.05.2014
Hangi kapıdan? Nereye?
10.05.2014
1 Mayıs’ın ardından
06.05.2014
Çokseslilik korkusu
04.05.2014
Herkes haksız
03.05.2014
1 Mayıs
29.04.2014
Başbakan ve kitlesi
26.04.2014
Taziye
22.04.2014
Bir yol açılıyordu...
21.04.2014
Yalnızlaşma süreci
19.04.2014
‘Biz’ neye benzeriz
16.04.2014
Devlet/ hükümet gerilimi
13.04.2014
Tahterevalli
12.04.2014
Anayasa Mahkemesi
08.04.2014
Tragedyadan komplo üretmek
06.04.2014
İki tarz-ı siyaset
05.04.2014
Bazı rakamların gösterdiği
04.04.2014
Seçim-sonrası yazısı
30.03.2014
Siyasette ‘nefret’ ögesi
29.03.2014
‘Devlet sırrı’
25.03.2014
Güven bunalımı
23.03.2014
Şöyle de, böyle de dediler
22.03.2014
Alimallah, onu da kapatırız
18.03.2014
Dışarıdan görünüş
16.03.2014
Kışkırtan
15.03.2014
Tahliyeler
11.03.2014
Ukrayna ve Kırım
09.03.2014
Büyük tarih ve olgular
08.03.2014
Yaklaşan seçim
04.03.2014
Türk’ün seçimle imtihanı
02.03.2014
‘Sızma’ kökünden...
25.02.2014
Ucu açık siyaset
23.02.2014
Taş niçin Kaba
23.02.2014
Kabataş
17.02.2014
Şu liberal aydınlar
15.02.2014
Erdoğan ve Kürt sorunu
11.02.2014
Nihaî hakem: seçmen
09.02.2014
Muhalefetin basacağı yer
08.02.2014
Demokrasinin sigortası
04.02.2014
Kullanışsız âletler
02.02.2014
Bir tabelanın gerisindekiler
01.02.2014
‘Doğru’nun ölçütleri
28.01.2014
‘Biz varsak siz de varsınız’
27.01.2014
Vatan hainliği
25.01.2014
Brüksel sonrası
21.01.2014
‘Kadro’ sorunu
19.01.2014
Hangi hukuk? Kimin hukuku?
18.01.2014
Çoğunluğun egemenliği
14.01.2014
Mânidar
12.01.2014
Determinizm ve Rastlantı
11.01.2014
Seçim ve ko-optasyon
07.01.2014
‘Eski Türkiye/ Yeni Türkiye’
06.01.2014
Nereden nereye!
04.01.2014
Kuralsızlık derinleşiyor
31.12.2013
Dünya gözünde Türkiye
29.12.2013
İstiklâl Savaşı
28.12.2013
Körduman
24.12.2013
Ahlâk notu
22.12.2013
Edilgin seyirciden etkin seyirciye
21.12.2013
Yeni durum
17.12.2013
‘Müdahale etme’nin biçimleri
15.12.2013
Yabancı düşmanlığı
14.12.2013
Aya Sofya ve ‘sahte’ imza
10.12.2013
Fütuhat düşkünlüğü
08.12.2013
Şantiye
07.12.2013
Kültüre yatırım
03.12.2013
Kıyımdan kıyıma
01.12.2013
Ya dershaneler?
30.11.2013
Karar belgesi
26.11.2013
Brüksel mi, Şangay mı
24.11.2013
‘Sorun’ mu, ‘edinim’ mi
23.11.2013
‘Büyüme’ konusuna devam
19.11.2013
İşte böyle
17.11.2013
Büyümenin büyüsü
16.11.2013
‘Büyüme’
12.11.2013
Cinsellik ve ahlâk
10.11.2013
Dayatma ve tartışma
09.11.2013
Nostaljik bir sahne
05.11.2013
‘Son’una yaklaşırken
03.11.2013
Mebusan-ı Mesturin Kanunu
02.11.2013
Diktatör ‘düşürmek’
29.10.2013
Çoğunlukçuluk
26.10.2013
MİT’in miti
22.10.2013
MİT üstüne tartışmalar
20.10.2013
Gezi Turnusolu
19.10.2013
Trafik projeleri
15.10.2013
‘Kelle vergisi’
13.10.2013
‘Format atmak’ ve ‘ferman eylemek’
12.10.2013
‘Batılılaşma/ Modernleşme’ (3)
08.10.2013
‘Batılılaşma/ Modernleşme’ (2)
06.10.2013
‘Batılılaşma/ Modernleşme’ (1)
05.10.2013
‘Paket’ konusu
22.09.2013
Yunan krizi dolayısıyla
21.09.2013
Bir insanlık dersi
17.09.2013
Ağaç, park, asfalt vb.
15.09.2013
Rol Modeli ve Bölgesel Güç
14.09.2013
27 Mayıs benzetmesi
10.09.2013
Son Olimpik hüsran
08.09.2013
‘Boya’ olayı
07.09.2013
Demokrasinin ölçütleri
03.09.2013
Çatlar’ mı
01.09.2013
Komik bir olay üstüne
31.08.2013
Mısır’da yakılan kiliseler
28.08.2013
Tek derste Demokrasi ve Diktatörlük
25.08.2013
Peygamber Kültü ve siyaset
24.08.2013
Yarım-doğrularla tartışmak
20.08.2013
Demokratik evrim konusu
18.08.2013
Genel yabancı düşmanlığı
17.08.2013
Batı ve ‘çifte- standart’ konusu
13.08.2013
Ergenekon’a ‘Kuşbakışı’
11.08.2013
Nemesis
10.08.2013
Gezi ertesinde düşünceler
06.08.2013
İslâm ve Demokrasi
30.07.2013
Demokrasi neden geç kalır
28.07.2013
Demokrasi en arkadan gelir’
27.07.2013
Açıklanması gereken bir nokta
23.07.2013
Katolik/ Komünist
21.07.2013
‘Bağzı Kişiler Kahrolsun’
20.07.2013
Arendt ve ‘kötülük’
16.07.2013
Orada olmak
14.07.2013
Gezi’den süzülen
13.07.2013
Gerçeklikten korkulmaz
09.07.2013
Darbe
07.07.2013
‘Mısır’ diyorum, ‘Türkiye’ anla
06.07.2013
Mısır’a bakarak
02.07.2013
Siyaset kenetler de...
30.06.2013
‘Oyuna gelmek’
29.06.2013
Ezelî yarık
26.06.2013
Bir istifaname
23.06.2013
Düşünce Özgürlüğü Konferansı
18.06.2013
Ateşle oynamak
16.06.2013
Yeni bir özne
15.06.2013
Gecikmiş ’68 mi
11.06.2013
Yıktım perdeyi eyledim viran...
09.06.2013
Yeni bir Türkiye
08.06.2013
Yavuz Sultan Selim
04.06.2013
Yavuz ve Aleviler
03.06.2013
Taksim
01.06.2013
Yeni Salvo
29.05.2013
Duvar gibi sağır
27.05.2013
‘Aklın yolu bir’ mi
26.05.2013
Enternasyonal yollarında CHP
21.05.2013
Urfa’nın Gümrük Hanı
18.05.2013
Bu sefer de Gaziantep’ten
14.05.2013
Yeni ahlâk yasakları
12.05.2013
İzmir’den
11.05.2013
Sol Parti olsaydı
07.05.2013
Bir anketin sonuçları
06.05.2013
Taraf
04.05.2013
1 Mayıs
30.04.2013
Maksimalizm
28.04.2013
Yerel özerklik sorunu
27.04.2013
Kürtler ve talepler
23.04.2013
Süreç’ ve ‘Dil’
21.04.2013
‘Kürt Sorunu’nda bir ‘alt-başlık’
20.04.2013
Fazıl Say davası
16.04.2013
Diyarbakır’da ‘barışın’ adı
13.04.2013
Diyarbakır
09.04.2013
Derin belirleyiciler
08.04.2013
Olayın gidişatı
08.04.2013
Bir toplantı üstüne
02.04.2013
Değişim ve tarih
31.03.2013
Hasan Cemal
30.03.2013
Şu görünen durumda...
26.03.2013
Amsterdam
19.03.2013
Halk Partisi
17.03.2013
‘Uzlaşma’yı ‘dikte’ etmek
16.03.2013
Siyaset!
14.03.2013
Milliyetçi/ Ulusalcı
10.03.2013
‘Millî’ ikilem
09.03.2013
Barışın dili
03.03.2013
‘Elit’lik üstüne
02.03.2013
‘Lumpenlik’lik üstüne
26.02.2013
Lümpen-nasyonalizm
24.02.2013
Ekrem Eylisli üzerine
23.02.2013
CHP’den ‘sol’ çıkarmak
19.02.2013
Uçabilecek miyiz
17.02.2013
‘Devr-i Sabık’ konusu
16.02.2013
‘Büyük Barış’
12.02.2013
‘Antagonist çelişki’
10.02.2013
İşçi sınıfı
09.02.2013
Sınıf ideolojileri
05.02.2013
Türkiye’de ‘Sınıf’
15.12.2012
Desperado Darbe üstüne
14.12.2012
Ertuğrul Özkök ve ‘darbe’ konusu
11.12.2012
Innovation alla turca
09.12.2012
Kader
08.12.2012
Bilgi ve yorum
07.12.2012
Tarih tutkusu
04.12.2012
‘Ecel’ burada işsiz kalır
02.12.2012
Bir ‘ombudsman’ımız oldu
01.12.2012
‘Değerler’ savaşı
27.11.2012
Şimdi de ‘Muhteşem Yüzyıl’
25.11.2012
Yeniden, idam konusu
24.11.2012
Beraat ile müebbet ikilemi
23.11.2012
Vakıflı köyü
20.11.2012
Suriye sınırında
18.11.2012
İdamın kalkmasının gerekçeleri
17.11.2012
Hamurabi Abimizin kuralı
16.11.2012
‘Hayat hakkı’
13.11.2012
Grevde iki ay
11.11.2012
Atatürk’ün demokratlığı
10.11.2012
Kiminle komşu olmak istersiniz
09.11.2012
İttihatçılar ve Batı
06.11.2012
Avrupa’nın Türk önyargısı
04.11.2012
Ya BDP
03.11.2012
Siyasi rasyonalizm
02.11.2012
Açlık grevleri
30.10.2012
Açlık grevi
28.10.2012
Tarih parkı olarak Sultanahmet
27.10.2012
İstanbul izlenimleri
26.10.2012
Tekrar tekrar okumak
24.10.2012
Gene Maslak
23.10.2012
Ezidîler
20.10.2012
Şişli-Sarıyer maçı
19.10.2012
Avrupa menzili
16.10.2012
Avrupa Birliği
14.10.2012
Hümanist kültür
13.10.2012
İdeolojiler üstüne notlar
12.10.2012
‘İnsanlık nedir?’
02.10.2012
Kongre
30.09.2012
Gerçeklikle ilişki
29.09.2012
Hamasetin kısırdöngüsü
28.09.2012
Neşet Ertaş
25.09.2012
Mahkeme kararları ertesinde
23.09.2012
Avrupalı’sıyla, Asyalı’sıyla
22.09.2012
Carillo ölmüş!
21.09.2012
Türkiye’de liberalizm (3)
18.09.2012
Türkiye’de liberalizm (2)
16.09.2012
Türkiye’de liberalizm
15.09.2012
Hollanda’da seçim
14.09.2012
Köşe yazarlığı
11.09.2012
‘Boğaz’a bakarak’ teranesi
09.09.2012
Gerçekten de yılmıyorlar
08.09.2012
İnsan hayatının değeri
07.09.2012
‘Ulusal Put/ Ulusal Kahraman’
04.09.2012
Yargıda ‘değişim’
02.09.2012
İdeopatoloji
01.09.2012
‘Devrim Tarihi’ dersi
31.08.2012
Siyasî kriz
28.08.2012
Fransa’da ‘tarih’ dersi
26.08.2012
Husumette ortaklık
25.08.2012
‘Yaban’ dolayımında ‘avam/havas’
24.08.2012
Toprak fetişizmi
21.08.2012
Şirket dağılırken
19.08.2012
İmparatorluk kaybetmek
18.08.2012
‘Bocalama Devri’
17.08.2012
Belçika izlenimleri
07.08.2012
Sosyalizmin doğrusu, eğrisi...
05.08.2012
Ortadoğu ve Kürtler
04.08.2012
Balık
03.08.2012
İnat
31.07.2012
‘Pis işler’ elemanı
29.07.2012
Santralistanbul
28.07.2012
Arap Camii
27.07.2012
Cami ve mimarlık
24.07.2012
Değiştirirken değişmek
22.07.2012
Devlet ve adalet
21.07.2012
Siyaset ve mizaç
20.07.2012
Toplum ve fizik
17.07.2012
Vaka-i Efesiye
15.07.2012
Kinetik ve statik
14.07.2012
Aleviler ve Diyanet
13.07.2012
Karşıtların birliği!
10.07.2012
CHP ve “Dört İdeoloji”!
08.07.2012
Yapay ve gerçek
07.07.2012
Sol bölünmeyi sever
06.07.2012
Sudan
01.07.2012
Akademik Marksizm
30.06.2012
KCK Operasyonu
29.06.2012
Okuma hakkında
26.06.2012
Suriye ve Ortadoğu
24.06.2012
Ermeni sorununda ‘çözüm’ değil ‘ilerleme’
23.06.2012
Ermenistan dönüşü
19.06.2012
Erivan ‘çat’ında
17.06.2012
Dünyanın uluslararasılaşması
16.06.2012
Paris estetiği
15.06.2012
Paris’ten
12.06.2012
‘Fiziksel’ ve ‘kimyasal’
10.06.2012
Ateistten vicdan dersi
08.06.2012
Ulema ve Diyanet
05.06.2012
Kadın ve ‘görev’
03.06.2012
Büyük nüfus rüyası
02.06.2012
Kürtaj
01.06.2012
Ne getirir, ne götürür
29.05.2012
İçtenliğin sonu yok
27.05.2012
İçtenlikle konuşan bakan
26.05.2012
Öğretmen/ öğrenci
25.05.2012
29 Mayıs
22.05.2012
Böyle bir 19 Mayıs
20.05.2012
‘Solun silâhtan başka çaresi’ vardı!
19.05.2012
Haziran dönüm noktasıydı
15.05.2012
Sinan Cemgil
13.05.2012
‘Deniz Gezmiş ve arkadaşları’ konusu
12.05.2012
Korkut Boratav’ın yazısı
11.05.2012
Görmediklerimiz
08.05.2012
1 Mayıs
05.05.2012
Sosyalistlere göre Türkiye’nin Yapısı
04.05.2012
‘Komprador’ların Türkiye’si
01.05.2012
Toplumun öncüsü sol
29.04.2012
Temiz toplum
28.04.2012
İmza Günü
24.04.2012
Tepeden inme/ aşağıdan sürme
22.04.2012
‘Mücadele’, ama ‘imha’ değil
20.04.2012
Bir açıklama
17.04.2012
Bu dünyadaki hukuk
15.04.2012
Darbelerin muhtasar tarihçesi
14.04.2012
28 Şubat anıları
13.04.2012
‘Muhafazakâr Sanat’
10.04.2012
KCK, Büşra, Ragıp...
08.04.2012
Hic Salta!
07.04.2012
Yeni Kürt siyaseti
06.04.2012
12 Eylül duruşması
03.04.2012
‘Eğitim Reformu’
01.04.2012
Dörtler, beşler, artılar, eksiler
31.03.2012
Reklamın kökenleri
30.03.2012
Reklamda Hitler
27.03.2012
Akademya işletme olurken
25.03.2012
Akademi işletmesi
24.03.2012
Öğrenen/ Öğreten
23.03.2012
‘Yüksek öğrenim’ üstüne çeşitlemeler
20.03.2012
MHP’leşme süreci
18.03.2012
‘Müdahale’nin biçimleri
17.03.2012
Toplumu dönüştürmek...
16.03.2012
A’dan Z’ye
13.03.2012
Güzel Yurduma Senkronik Bakış
11.03.2012
Yeni ‘Otuz Yıl Savaşı’
10.03.2012
‘Adalet Çağrımız Var’ girişimi
09.03.2012
Zamanaşımı
06.03.2012
Ömer Seyfeddin
04.03.2012
Ordusunun toplumu
03.03.2012
Geçmişi deşmek
02.03.2012
‘Münferit’e ermek
28.02.2012
Hocalı Mitingi
26.02.2012
İdeolojik hegemonya
25.02.2012
Alfa’dan Epsilon’a
24.02.2012
Sosyalist Program konusuna devam
21.02.2012
Çok eskilerden bir anı
19.02.2012
MİT ve ‘komplo’
18.02.2012
MİT (2)
17.02.2012
MİT (1)
14.02.2012
Katılım ne demek
12.02.2012
Değişim ve süreklilik
11.02.2012
Taksim’e yeni biçim
10.02.2012
‘Bitmeyen kavga’
07.02.2012
Hitabeler ve ezberler
05.02.2012
Siyasî ‘vakum’
04.02.2012
Dindar gençlik yetiştirmek
03.02.2012
Modern gladyatörlerimiz
31.01.2012
Polonya dönüşüne doğru
27.01.2012
Varşova’dan
24.01.2012
Hrant turnusolü
22.01.2012
Program III
21.01.2012
Her şey beklendiği gibi
20.01.2012
Program II
17.01.2012
Yönetime katılım
14.01.2012
Program (1)
13.01.2012
‘Program’ konusuna ‘Giriş’
10.01.2012
Althusser ve ‘arı Marksizm’
08.01.2012
‘Düzeltmek’ ne demek?
07.01.2012
Sosyalizm ve ‘insanlığın ortak değerleri’
06.01.2012
İslâmî siyasetin evreleri
03.01.2012
Eski ile yeninin arasında
01.01.2012
Yanlışı düzeltmenin araçları
31.12.2011
Totalite-Totaliter ilişkisi
30.12.2011
Marksizm: utopik/bilimsel konusu
27.12.2011
Kuzey Kore’nin önderi kim olacak
25.12.2011
Bu da yapıldı‏
24.12.2011
Fransa ve biz
23.12.2011
Bilim ve ideoloji
20.12.2011
Christopher Hitchens
18.12.2011
‘Epistemoloji’ ve ‘Etik’
17.12.2011
Sosyalizm tartışmasına devam
16.12.2011
Şehir ve ‘koruma’
13.12.2011
Projesiz dünya
11.12.2011
Tam oturan anayasa
10.12.2011
Sosyalist Enternasyonal ve CHP
09.12.2011
Kılıçdaroğlu ve ‘bedelli askerlik’
06.12.2011
Misyon toplumu
04.12.2011
Hukukta misyon
03.12.2011
Medyada misyon
02.12.2011
‘Tarihçilere bırakalım’
29.11.2011
Niye sosyalist olduk
27.11.2011
Gelenekçi toplum
26.11.2011
Britanya dönüşü izlenimler
20.11.2011
Dönüşürken kimlik
19.11.2011
Kendine bir ‘ata’ beğen
18.11.2011
Toplum ve ‘ata’sı
15.11.2011
Demokrat mı, diktatör mü?
13.11.2011
Geldiğimiz dönemeç
11.11.2011
Orhan Ulutin’in ölümü üzerine
08.11.2011
Hanioğlu’nu okuyor musunuz?
06.11.2011
Organ nakli
05.11.2011
‘KCK soruşturması’
04.11.2011
Yeni tutuklamalar
01.11.2011
Sol esintiler
28.10.2011
Gene bir yolculuk
23.10.2011
Kaddafi
21.10.2011
Silâh ve barış
18.10.2011
Yeni vergiler üstüne
16.10.2011
Takiye zamanı
15.10.2011
Türkiye’de ‘kadın’ ve ‘derin erkek’
14.10.2011
İşlemeyen iletişim kanalları
11.10.2011
Sarkozy, Ermeni konusu ve Atsız
09.10.2011
Nobel, İzmir vb.
08.10.2011
Bilgisayar
04.10.2011
Bir seminer sonrası
01.10.2011
Kürt sorunu ve reform gereği
30.09.2011
Yunanistan ve Avrupa
27.09.2011
Yunanistan
25.09.2011
Bugünkü ortamda sosyalizm
24.09.2011
Proletarya ve geleceğin dünyası
23.09.2011
Devrimin öznesi işçi sınıfı
20.09.2011
Görev olarak darbe
18.09.2011
Bunların hangisi doğru
17.09.2011
‘Antagonist çelişki’
16.09.2011
Hrant günü
13.09.2011
Bilim ve utopya
11.09.2011
Marksist politika teorisi
10.09.2011
Sosyalist partiler ve kapitalizm
09.09.2011
Dünya değişirken
06.09.2011
Ertuğrul Özkök ve ‘İçindekiler’
04.09.2011
Özkök’vâri özeleştiri
03.09.2011
Düş kırıklığına uğratmayan yazar
02.09.2011
Yalancılar alayı
23.08.2011
Bir ‘üslûp’ sorunu
21.08.2011
İdeolojinin ögeleri
20.08.2011
Alaturka sosyalizm savunucusu olarak ben!
19.08.2011
Kriz!
16.08.2011
‘Türk’üm’ demek
14.08.2011
“Hayat Tarzı”
13.08.2011
İstanbul ve ‘açık hava’
12.08.2011
35. Madde hikâyesi
09.08.2011
Bir ‘eylem’ anısı
07.08.2011
Askerî demokrasinin sol cenahı
06.08.2011
Yeni ‘ekonomi-politik’
05.08.2011
Devlet ve ‘değişim’
02.08.2011
Kinesis / Stasis
31.07.2011
‘Önemli’ ve ‘sıradan’
30.07.2011
Gerilla ve intifada
29.07.2011
Öcalan’ın otoritesi
24.07.2011
Güvenilir zemin yaratmak
23.07.2011
Bazı iyileşmeler
22.07.2011
Öcalan konuştu...
19.07.2011
Bir yol ayrımı görünüyor gibi
17.07.2011
Altmışlardan bugünlere
16.07.2011
Tan-1968 çizgisi
15.07.2011
Kitle eylemi
12.07.2011
‘Komplo’ üstüne
10.07.2011
‘Komplo teorisi’
09.07.2011
Kürt Politikası / Kürtlerin Politikası
08.07.2011
Zorunlu bir cevap
06.07.2011
‘Askerî sorun’ Kıbrıs
03.07.2011
Hangi Kıbrıs sorusu
02.07.2011
Kıbrıs’ın işi kolay değil
01.07.2011
Kıbrıs hikâyeleri
26.06.2011
Mevzuat ve seçmen
25.06.2011
Çinekop sorunu
24.06.2011
Son ‘Kriz’imiz
18.06.2011
Bir ‘tarihî’ durum daha
17.06.2011
Yeni anayasa
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive