Askeri darbe dönemlerinden sivil darbe zamanlarına...


18.01.2021 - Bu Yazı 558 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Günlüğümün sayfaları arasında

dolaşıyorum.
İstanbul, 7 kasım 1983
Seçim sonrasının ilk saatleri...
12 Eylül "askeri darbesi"nden "sivil"
döneme geçiş başlıyor.
Gazetede çalışıyoruz.
AP, CHP, MHP, MSP kapatıldı,
seçimlere sokulmadı. Demirel, Ecevit,
Türkeş, Erbakan, bütün eski liderler
ve milletvekilleri siyasetten menedildi.
Sabaha karşı son baskıya yetiştirdiğimiz
sonuçlar:

ANAP: Yüzde 45, 213 milletvekili...
HP: Yüzde 30, 111 milletvekili...
MDP: Yüzde 24, 66 milletvekili...

Cumhuriyet'te, üst kattaki odamdayım.
Yorgunluktan bitik bir halde BBC'yi
açıyorum; şuna benzer cümleler:

Generallerin tuttuğu
partinin (Sunalp Paşa'nın
MDP'si) hezimeti...
Evren'in yalancılıkla
itham ettiği
parti liderinin (Turgut Özal) zaferi...

Cumhuriyet'in iki yıllık Genel Yayın
Yönetmeni olarak birinci sayfadan
ilk kez imzalı yazılara başlıyorum.
Bunun ayrı bir heyecanı var.
Sabahın köründe yorgunluk kahvesini
yudumlarken, 7 Kasım 1983 tarihli,
Geçiş Dönemi başlıklı yazımı okuyorum.

Sürekli özlemini çektiğimiz Batı
demokrasilerinde siyasal ve ekonomik
bunalımlar, büyük istikrarsızlık dönemleri,
özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana
seçimlerle noktalanabilmiştir. Sarsıntılar
sistemin kendi mantığı içinde aşılabilmiştir.
Siyasal ve toplumsal güçler, yeni uzlaşma
noktaları yakalayabilmiş, yeni dengelerde
buluşabilmişlerdir.
Temel hak ve özgürlüklerden
herhangi bir ödün vermeksizin
gerçekleşebilmiştir bu.
Siyaset kurumları demokratik özelliklerini
koruyabilmişlerdir...
Aynı gözlemi ne yazık ki ülkemiz için
yapamıyoruz. Çok partili sisteme geçip
demokrasiyi denemeye başladığımızdan
beri siyasal ve toplumsal çalkantılar,
Batı'daki örneklerin tam aksine,
askeri müdahale ve yönetimleri,
ara rejimleri getirmiştir.
Sistemimiz kendi çerçevesinde bunalımları
aşamayınca, zaten cılız olan demokrasimiz
onar yıllık aralarla tökezlemiş,
günlük deyişle, elimizde kalmıştır.
27 Mayıs...
12 Mart...
12 Eylül...
Siyasi hayatımızın vazgeçilmez deyimleri...
"Doğa boşluk tanımaz, her boşluk
doldurulur" kuralının siyasette de
geçerli olduğunu üç kez kanıtlayarak
siyasal yaşantımızda yerlerini
çoktan aldılar. Her üçü de,
adeta bağıra bağıra gelip
iktidar boşluklarını doldurdular.
Kesin tarihleri hariç, gelişlerinin
sürpriz olduğunu herhalde
kimse öne süremez.
Ve her üçünü de acılı, sancılı bir biçimde
yaşadık. Ama neden yaşadığımızı,
bu tür iktidar boşluklarının
neden bizim demokraside
on yılda bir doğduğunu öğrenebildik mi?..


12 Mart paşaları
 

Edinmiş olmamız gereken acı tecrübelerden
demokrasi adına dersler çıkartabildik mi?
Bu dersler tarih bilincimizde
ışıyıp demokrasiye giden yolda rotamızı
aydınlattı mı?..
Yoksa, basite indirgeyerek soralım,
27 Mayıs öncesi 12 Mart öncesinde,
12 Mart öncesi 12 Eylül öncesinde
şu ya da bu biçimde yinelendi mi?..
Bazı şeyler galiba yaşanarak da
öğrenilmiyor olmalı ki, 27 Mayıs'tan
bir on yıl sonra 12 Mart'ta,
bir o kadar sonra da 12 Eylül'de
kendimizi bulduk...
Acaba, neleri tam öğrenemedik?..
Öğrendiğimizi sanıp da bilincimize
kazıyamadık?.. Acaba neleri?..
Demokrasinin, sandıktan çıkan
çoğunluğun azınlık üzerindeki zorbalığı
olabileceği yanılgısına kendini kaptıran,
milli iradeyi böylesine tek boyutlu
değerlendirebilen iktidarları
gayet iyi anımsıyoruz.
Muhalefetin varlığını yadsıyarak
demokrasi olabileceğine inanan yönetimleri,
siyaset adamlarını da...
Çeyrek yüzyıldır olağanüstü gelişen,
kentleşen, geleneksel kalıplarını kırarak
farklılaşan bir toplumda farklı sesler
çıkması, farklı eğilimlerin örgütlenerek
çıkarlarını savunmaya yönelmeleri
son derece doğaldı
ve demokrasinin gereği idi.
Ama bu gerçekler göz ardı edildi genellikle.
Demokrasinin çoksesli uyumu sağlayacak
bir çerçeveyi içerdiği unutuldu çoğu kez.
Çoksesli uyumun sağlanması için
çaba gösterileceği yerde, bazı sesler,
çatlak ses olarak nitelenip susturulmak
istendi... Oysa çatışma yerine uzlaşma
aranabilirdi. Yapılmadı.
Bunun yerine kamplaşma,
cepheleşme süreçleri başlatıldı...
Diyalog... Uzlaşma... Hoşgörü...
Demokrasi kültürünün bu en temel
kavramları, sadece hayatımızda değil,
toplumumuzun birçok kesimlerinde,
hatta günlük ilişkilerimizde
bir türlü anlamlı bir yer edinemediler.

Karşı tarafı dinlemek, anlamaya çalışmak,
özgürce tartışıp birbirini eleştirmek gibi
çağdaş uygarlığın gereği olan erdemlere
boş verildi çoğu kez.
Buna en yatkın olması gereken
çevrelerde bile böyle bir ortam
oluşturulamadı ne yazık ki...
Siyasal şiddetle ilgisi olmayan
karşıt görüşleri demokrasi çizgisinin
dışında görmeyi, hatta vatan hainliği ile
damgalamayı alışkanlık haline
getirenlerimiz oldu.
Sağda da, solda da bunun örnekleri çoktu.
Demokrasi çerçevesinde doğal olarak
yer alması gereken karşıt görüşlere,
adeta savaşırcasına karşı çıkıldı.
Karşıt düşüncelere söz hakkı
tanınmamasının, bir siyaset açısından,
kendi mezarını kazmakla
eşanlamlı olduğu görülebildi mi?
Hayır...
Demokrasinin farklı toplumsal güçler
arasında geçtiği, diyalog olmaksızın
demokratik kurumların işlerlik
kazanamayacağı, çoğu kez, ama özellikle
büyük bunalım dönemlerinde
genellikle unutuldu.
Veya dostlar alışverişte görsün kabilinden
sözde diyaloglar arandı,
fakat inandırıcı olamadı,
sonuçsuz kaldılar...

Gerilimler, diyalog ve uzlaşmayla
azaltılacağına, çatışma ortamı daha da
koyulaştırılarak tırmandırıldı...
Demokrasi, sadece dört yılda bir
meydanlara konan seçim sandıkları
mıydı?.. Siyasi partilerin tek başlarına
yeterli olamayacağını,
demokrasinin geniş bir siyasal katılım
olayı olduğunu unuttuk.
Partilerle birlikte sendikaları, dernekleri,
kooperatifleriyle ve daha da önemlisi
yerel yönetimleriyle demokrasinin
bir bütün olduğunu,
bunlar arasında sağlıklı bir alışveriş
olmaksızın demokrasinin işlerlik
kazanamayacağını tam kavrayabildik mi?..
Hayır.
Ayrıca bütün bu kurumların
kendi yapılarında demokratik kurallar
ne ölçüde geçerli kılınabildi, en geniş
katılım tabandan, tavana doğru
sağlanabildi mi?..
Sanmıyoruz...
Bir demokrasi kültürünün kafalarda
yeşerebilmesi bakımından
eğitim kurumlarını, sorarım,
önemseyebildik mi?
Tartışma, özgür düşünme alışkanlıkları
kazandırmaktan hayli uzak, tek boyutlu,
dar ufuklu bir eğitim sistemine
çağdaş özellikler kazandırabildik mi?..
Siyasette bilinmesi gereken en temel kuralın
güçler dengesi olduğu da gözden
kaçırılmadı değil genellikle.
Kendine olduğundan daha büyük güçler
vehmedenler, herhangi bir uzlaşmayı
ya da geri adımı reddedip,
tek başlarına yürüyebilecekleri
yanılgısına saplandılar birçok dönemde.
Gerekli esneklikleri sergileyemediler...
Politikanın bir uzlaşma, gerektiğinde
bir geri çekilme olduğunu
kavrayamadılar...


12 Eylül paşaları
 

Gerçekler yerine özlemlerin ağır bastığı,
ayağı yerden kesik politikalara
bel bağlandığına tanık olduk.
Oğlan çocuklarının duvar dibi ıslatırken
giriştikleri yarıştan (deyim Mümtaz
Soysal'ındır) kurtaramadık
siyaseti bir türlü.
Partilerimizde, sendikalarımızda,
derneklerimizde, parlamentomuzda bu tür
yarışların örnekleri belleklerimizde
tazeliğini korumaktadır halen...
Sağlı sollu terör, demokrasinin ülkemizde
geçersizliğini kanıtlamak için yol alırken,
temel hak ve özgürlükler ile terörizm
arasında kesin sınır çizgisini çekip
mevcut parlamenter çerçeveyi
korumak için, ortaklaşa tavırlar
sergilenebildi mi?
Sokaktaki adam şiddete karşı korunabildi
mi?.. Terör, ülkemizde insanları yaşama
güvencesine sahip olmaktan başka hiçbir
şeyi düşünemez hale getirmeyi amaçlamıştı.
Sokaklarda her gün ortalama
15-20 can alınıyordu.
Siyasal partilerimiz, parlamentomuz
ve siyasi iktidarlarımızla bunu
engelleyebildik mi? Hayır...
Siyasal sistem Türk toplumunun
beklentilerini karşılayamadı genel olarak.
Siyasal kurumlarımız her geçen yıl
dev gibi büyüyen sorunlara
geçerli çözümler üretebilmenin hayli
uzağında kaldılar. Sağlı sollu şiddetin
kıskacındaki bir toplumda bunun ortamını
bulabilmek de mümkün değildi zaten.
Ve birbiri ardına gelen yönetimler
ekonomiye bir türlü
dikiş tutturamıyorlardı...
Çözümsüzlüğün girdabında doğan iktidar
boşluğu boş kalamazdı.
Nitekim kalmadığı da 12 Eylül 1980
sabaha karşı belli oldu:
Film kopmuş, perde kapanmıştır artık...


Kenan Evren
 

12 Eylül'den bu yana üç koca yıl geçti;
6 kasım seçimleri yapıldı; hâlâ oturmuş
eskileri karıştırıyorsun, oysa yazacak
çok daha başka şeyler var,
diyenler olabilecektir.
Benim diyeceğim şudur:
Demokrasiyi yeniden inşa etmek istiyorsak;
daha iyiye, güzele ulaşmanın özlemini
çekiyorsak; askerî müdahale ve yönetimleri
içimize sindiremiyorsak; her zamankinden
daha bilinçli bir biçimde geçmişe
eğilmemizde sonsuz yarar vardır.
Geçmişi öğrenmek, acı tecrübelerden
dersler çıkarmak, olanları toplumsal bir
özeleştiri süzgecinden geçirip,
aynı zamanda kendi kendimizle
hesaplaşmaya oturmak...
Duygusallıktan, önyargılardan sıyrılıp,
serinkanlı bir biçimde bu hesaplaşmayı
yapmak önem taşıyor.
Bugüne dek yaptıysak ne âlâ...
Ama yapmadıysak, hemen başlamakta
fayda var. 6 Kasım seçimleriyle birlikte
yeni bir 'geçiş dönemi'nin eşiğine
gelmiş bulunuyoruz.
Eğer geçmişi demokrasi açısından
yeterince değerlendirememişsek,
ülkeyi Batılı demokratik parlamenter
sisteme götüreceği umulan
bu geçiş dönemi bizi,
başka kıyılara da bırakabilir.

"Başka kıyılar"a bıraktı da...
Bu yazım tam 38 yıl öncesinin.
Geçiş dönemleri
yakamızı hâlâ bırakmış değil.
Demokrasiye geçiş bir türlü olamıyor.
Darbelerin "askeri"si bitti,
"sivil"i yaşanmakta...
Rahmetli Nadir Bey'in o sözü
aklıma takılıyor:
Yoksa ben de bu dünyaya
boşuna mı geldim?..

Demokrasi notları 6 salı gününe...

Facebook Yorumları

reklam
27.02.2021
Gece yarısı telefon: "Olay doğru, jandarma hem dövmüş köylüleri hem de bok yedirmiş..."
23.02.2021
İŞKENCE... "Genç olsam dağa çıkardım!"
22.02.2021
Gönül ister ki kardeşçe yaşansın!
21.02.2021
Gare katliamı...
19.02.2021
"Demokrasi bir araçtır, amaç değildir" diyen bir Erdoğan'la temel ayrılığımız...
17.02.2021
Elde sopa aydınlığa yürümek... Ya da "erken gelen demokrasi..."
16.02.2021
Laiklik, demokrasinin altyapısıdır; laikliği altından çektin mi demokrasi yıkılır!
14.02.2021
2023'te laik Cumhuriyet'e toptan paydos demek, öyle mi?..
12.02.2021
Sevgili Çıtır Çocuk 80 yaşında!
6.02.2021
Boğaziçi öğrencilerinden terörist, vandal, barbar, faşist çıkartamazsınız! Hadi ordan başka kapıya!
3.02.2021
CHP'yi eleştirmenin dayanılmaz hafifliği...
2.02.2021
Kemal'in partisi parçalanıyor!
1.02.2021
Abdi İpekçi ve Abdi Bey gazeteciliği...
27.01.2021
Farklılıklar, görüş ayrılıkları demokrasi için birliğe engel değildir
24.01.2021
Bir zamanlar demokrasi...
22.01.2021
Yarım asırlık dostluk ve demokrasiyle hukukun sefaleti üzerine bir yazı...
21.01.2021
Başkan Biden'dan demokrasi ve barış mesajları...
20.01.2021
Okulumun kapısına, yuh kelepçe vuranlara yuh!
18.01.2021
Askeri darbe dönemlerinden sivil darbe zamanlarına...
16.01.2021
Seçimli diktatörlükler kuran liderler...
15.01.2021
Trampet sesleri... Pat pat kaz adımları... Naziler mi?..
13.01.2021
Azledin Trump'ı, o bir Başkan değil bir haydut!
29.12.2020
Roboski katliamının 9. yılında, hüzün içinde yaşamak...
27.12.2020
Kılıçdaroğlu: Türkiye bugün bir dikta yönetimi altında!
24.12.2020
Bağımsız yargı değil, Saray yargısı!
22.12.2020
Altan Öymen: Gazetecilikte 70 yıl...
21.12.2020
Güçlü adamlar, iktidarda kalmak için her şeyi yaparlar...
18.12.2020
Ne kadar bağırıp çağırsak...
17.12.2020
Gazeteci milleti ve idam sehpası...
15.12.2020
HDP'yi kapatmak, itlaf etmek!
13.12.2020
Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusunda bulunuyorum!
12.12.2020
Demokrasi, hukuk, özgürlük bizim işimiz, Merkel'lerin, Biden'ların işi değil!
8.12.2020
Erdoğan'ı kapının önüne koymak için İLK ADIM...
5.12.2020
Saray'a karşı adalet ve özgürlük için...
3.12.2020
Bağımsız yargı, bağımsız medya olmayınca...
1.12.2020
Diyarbakır'dan: Farkında bile değilsiniz, yaşattığınız acılarla bu ülkeyi bölüyorsunuz!
30.11.2020
İyi ki varsın AÇIK RADYO!
25.11.2020
Evet öyle, tek hayırlı reform bir an önce iktidardan çekip gitmenizdir!
23.11.2020
Sevgili Selo'ya: Evet, kötülüğe karşı iyiliği savunmaya devam edeceğiz!
21.11.2020
Alaattin Çakıcı... Mafya yine devlet hizmetinde... Ve can sıkıntısı...
20.11.2020
Adalet, hukuk, reform sözcükleri ağzınıza hiç yakışmıyor
13.11.2020
Ne desen, ne yapsan nafile...
12.11.2020
1503 gündür hapiste Ahmet Altan, üç yazıdan dolayı, adalet bunun neresinde?..
9.11.2020
Evet, Allah sonumuzu gerçekten hayreylesin!
7.11.2020
Biden'ın son sözleri: Zafer bizim, demokrasi işliyor
5.11.2020
Trump kâbusundan kurtuluyoruz galiba...
3.11.2020
İki gazetecinin ölümü ve bir gazeteci yazısı...
2.11.2020
Dünya nefesini tuttu bekliyor: Biden mı Trump mı?..
31.10.2020
Rahat uyu sevgili Mesut kardeşim...
30.10.2020
Yaşasın laik Cumhuriyet, yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük!
26.10.2020
Ve yakalamaya çalışırsın geçen yılları, onları yeniden bulmanın umudu i
24.10.2020
Bu suskunluğunuz ayıptır, utanç vericidir
22.10.2020
Eyy Erdoğan...
20.10.2020
Barbarlık, vahşet, ifade özgürlüğüne ölümcül bir darbe...
18.10.2020
Yargı, gücünü anayasadan değil Saray'dan alırsa...
16.10.2020
İstanbul’da Kürtçe oyun yasaklamak…
15.10.2020
Anayasayı yok sayma pervasızlığının arkasındaki güç ne?
14.10.2020
LANET OLSUN!
13.10.2020
Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e...
12.10.2020
Babacan'dan "demokrasi ittifakı" konusunda bir umut ışığı...
9.10.2020
Ben demokrasiye, hukuka, özgürlüklere saygılı bir Türkiye'de yaşamak istiyorum
6.10.2020
Milliyetçilik illeti insanlığın yakasından hiç mi düşmeyecek?..
5.10.2020
Kapatın gitsin HDP'yi de... O kadar partiyi kapattınız da ne oldu?...
2.10.2020
Anayasa Mahkemesi'ni de yok edin, yeni mahkemeyi de Bahçeli'ye bağlayın....
29.09.2020
Hiç aklınızdan çıkarmayın, yarınlara savaş naraları değil barış türküleri kalır!
28.09.2020
Eyy... Buraya baksana! Bütün bunlar senin eserin...
26.09.2020
82 gözaltı... Demokrasi ve özgürlüğe karşı yeni dalgalar...
18.09.2020
Atatürk'ü eleştirmek, onun tarihimizdeki büyük yerine gölge düşürmez
17.09.2020
Kapitalizme devlet sopası...
8.09.2020
6-7 Eylül ve Türkiye insanını yalanda yaşatmayı görev bilmiş bir devlet anlayışı...
5.09.2020
Böyle bir Türkiye, Erdoğan'ı sırtında taşıyamaz!
31.08.2020
Şırnak'tan Uludere-Roboski'ye devlet yalanları...
28.08.2020
Seçilmiş diktatörler...
25.08.2020
Bu toprakların insanları hep barışa hasret mi yaşayacak?
17.08.2020
Dolara bakıyorum, uçuyor!
15.08.2020
Türkiye'nin sizi, o 'yeni hikâyeleri'nizle birlikte tarihe gömecek gücü vardır!
14.08.2020
Eyy Türk ve Yunan siyasetçileri! Yoksa tarihe alnınızda ahmak damgasıyla mı geçmek istiyorsunuz?..
12.08.2020
Ampul çoktan patladı!
11.08.2020
Cennette cehennem!
27.07.2020
1000 gündür bir hücrede tek başına yatıyor; Osman Kavala'ya özgürlük!
21.07.2020
Devlet ana mı, baba mı bilmem ama yeniden sahne alıyor!
18.07.2020
Bu memlekette evladına hak, hukuk, adalet istemek...
15.07.2020
15 Temmuz'a karşı olmak, tek başına, demokratlığın kriteri olamaz!
14.07.2020
Evet, ya sıra Medeni Kanun'a gelirse... Yine sesiniz çıkmayacak mı?..
11.07.2020
Atatürk'ü de, laikliği de sevmeyen "tek adam"ın, Erdoğan'ın Ayasofya'yı cami yapması şaşırtıcı değil ki...
9.07.2020
AİHM Başkanı'na soruyorum, Ahmet Altan dosyasını tozlu raflarda unuttunuz mu yoksa?..
7.07.2020
Asker Paşalar'dan Sivil Paşalar'a...
3.07.2020
Oya Baydar 80 yaşında! İyi ki doğdun, iyi ki varsın sevgili Oya...
2.07.2020
Evet, Davutoğlu haklı, daha hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor
27.06.2020
Hiç elleşmeyin, ikisi de gidici!
19.06.2020
Terör örgütü mü, değil mi?
17.06.2020
Erdoğan’dan İslam iktisadı… Demek ki ekonomide işimiz Allah’a kaldı!
15.06.2020
Boğulur gibi oluyorum bu satırları yazarken...
13.06.2020
Yaşadığımız acılar gücümüzdür!
11.06.2020
Demokrasi düşmanlığı yapan, faşist bir yazı nasıl olur da...
10.06.2020
Ne yapmalı ki AKP'deki çözülme muhalefette toplansın?
6.06.2020
Kasırganın gözü, kasırganın dibi...
5.06.2020
MECLİS'TE DARBE VAR!
4.06.2020
Benim ruhum o kadar güçlü değil mi, benim aklım o kadar özgür değil mi?..
3.06.2020
Trump Amerika'ya savaş ilan etti!
2.06.2020
Adalet yoksa, barış da yok!
30.05.2020
Hiç mi değişmeyecek bu memleket?..
29.05.2020
Özgürlük ve demokrasi sevdamızdan vazgeçmeyiz!
28.05.2020
Babacan'ın çıkışı umut verici...
27.05.2020
60 yıl önce askeri darbe, 60 yıl sonra sivil darbe... Ne kadar hazin...
26.05.2020
Ben 70 yaşındayım ve hapisteyim, ümitsizliğe kapılmayın
24.05.2020
Kürtler dün de yalnızdı, bugün de yalnız…
23.05.2020
Erdoğan'ın en büyük kâbusu...
21.05.2020
Kendi şiirini ezberleyip yakan şair!
19.05.2020
Cumhurbaşkanı'nı herkesin içinde ulu orta eleştirmek, hatta hakaret etmek!
16.05.2020
"Başıma eğer bir şey gelirse, bunun sorumlusu devlettir" diyen bir gazeteci...
15.05.2020
Tarihin akışı... Güzel bir rüya veya kâbus... Hangisi?..
13.05.2020
Eyyy savcılar!
12.05.2020
Nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Hallerimiz ne kadar hazin!
10.05.2020
Bir ülkenin kendi tarihinin kepaze sayfalarıyla yüzleşmesinde Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier örneği...
9.05.2020
Aynaya bak, asıl darbeciyi göreceksin!
8.05.2020
Deniz Gezmiş yazısı...
7.05.2020
Hukuk ölümsüzdür!
 Hukuku, yüce zirvelerden alıp topluma taşıyacak olan da yargıdır
6.05.2020
Konser verebilmek için ölüme yatmak... Ya da sonu ölüm bile olsa direnmek özgürlük için...
5.05.2020
Gökdelenin tepesinden düştük ama daha yere vurmadık, demişti rahmetli Sakıp Ağa...
4.05.2020
Kitap yasaklamak... Kitap yakmak... Yazar hapsetmek... Yasaklı olmak...
2.05.2020
Özgürlüğe açılan kolay bir yol hiçbir yerde yoktur!
1.05.2020
Trump gitse, gerisi gelir mi? Trump'tan kurtulsak, sonrası kolay mı?
29.04.2020
Acılara tutunmak... Acılara tutunarak yaşamak...
27.04.2020
Bir türlü bitmeyen bir kâbus tefrikası...
26.04.2020
Saray'dan Saray'a, Sultan'dan Tek Adam'a derken, 23 Nisan'dan elimizde kalan ne ki?..
24.04.2020
Farklılıklar birlik olmanın engeli değildir!
23.04.2020
23 Nisan'ın 100. yılında bir soru: Erdoğan 23 Nisan'ı sevebilir mi?
22.04.2020
Gestapo askerleri kapıyı çalabilir mi?
20.04.2020
Sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez!
17.07.2019
Umut fırtınası!
15.07.2019
Bütün darbelere hayır!
13.07.2019
Askeri ve sivil darbelerden kurtulmak!
15.1.2019
Ya Başkan Trump ciddiyse?..
12.1.2019
Türkiye'nin oyun planı savaş değil, barış olmalı!
11.1.2019
Yazı yazmak içimden gelmiyor ama dayanamıyorum, yazmadan olmuyor!
8.1.2019
Adı İSTİBDAT olan bir kitap düşünüyorum, basılır mı?..
1.12.2018
Bravo, bağımsız yargı dediğin böyle olur!
24.11.2018
Erdoğan'ın işine geldiğinde hukuk, gelmediğinde guguk!
21.11.2018
Gazetelerin gazete mutfaklarında özgürce yapıldığı günlerin özlemiyle...
20.11.2018
Cumhurbaşkanı, ağaç dikince çevreci mi oldu?
19.11.2018
İnsan bazen ağlamaz mı bakıp bakıp kendine...
17.11.2018
İkinci Kavala Operasyonu: Derinleşmekte olan sivil darbeyi protesto ediyorum!
13.11.2018
Karar'a ilan ambargosu...
12.11.2018
Tarihten ders almak yok mu?
9.11.2018
Silah çıkmaz yoldur!
8.11.2018
Amerikan seçmeni "Dur bakalım" demiş olsa da, Başkan Trump bela olmaya devam edecek!
3.11.2018
Yandaş medya nasıl inşa edilir, demokrasi nasıl çökertilir?..
2.11.2018
Sözcükler artık özgürlüklerini kazanamayacak mı?
1.11.2018
Evet sevgili Can öyle, “Ben nerede yazıyorsam, Türkiye oradadır”
29.10.2018
Evet, bir kez daha vurguluyorum: Erdoğan'a karşı Atatürk'ün yanındayım!
27.10.2018
Saray'daki Sultan'lar tam biat ister, çatlak ses değil
26.10.2018
Erdoğan'ı İstanbul'da, Ankara'da yıkabilecek misiniz?..
24.10.2018
Devlet cinayeti, devlet terörü...
23.10.2018
Hayatın bizden yana olmadığı zamanları yaşıyoruz!
21.10.2018
Osman Kavala 1 yıldır iddianame bile olmadan hapiste; sonra da hukukmuş, adaletmiş...
19.10.2018
Acılara doğmak!
17.10.2018
Ekonomik kriz, dalga dalga gelip çarpmaya devam edecek!
15.10.2018
Suudi meslektaşım Cemal Kaşıkçı için...
13.10.2018
Hikâyedir hikâye!
12.10.2018
Hüzün!
10.10.2018
Namusluların da en az namussuzlar kadar cesur olması...
8.10.2018
Güven! Ekonomide güven mi, güldürmeyin insanı...
3.10.2018
Can, Nazlı, Ahmet derken...
1.10.2018
Demokrasi, hukuk, özgürlük bizim işimiz, Almanya'nın değil!
28.9.2018
Türkiye hikâyesiz kalmaz ama yeni bir hikâye için de yürek lazım!
23.9.2018
Erdoğan'dan nasıl ve ne zaman kurtulacağız, bilen var mı?..
20.9.2018
400 milyon dolarlık uçak...
18.9.2018
Yoksa kapımızı çalmakta olan, biz batacaksak memleket de batsın, havası mı?
8.9.2018
Zaman geriye aksa daha iyi mi olur, bilemedim
3.9.2018
Kendi kendisiyle çelişkiye düşmeyen bağnazdır!
2.9.2018
Kökü dışarıda edebiyatından dış düşman edebiyatına...
30.8.2018
Ahmet Altan'a mektup...
27.8.2018
Anaların sessiz çığlığından korkan bir ülke olduk, ne kadar hazin!
25.8.2018
Acıyı bunca yıldır içlerinde biriktiren Cumartesi Anneleri'ni saygıyla selamlıyorum!
22.8.2018
İşte geldik gidiyoruz ama...
21.8.2018
Güngör Abi de bir başka diyara göç etti gitti!
19.8.2018
Dünya 'kötüler'e kalıyor!
17.8.2018
Demokrasi için isyan etmek, emir kulu olmayı reddetmek, hayır demek, devlete itiraz etmek...
16.8.2018
Cennette DUVAR!
14.8.2018
Memleket yanıyor!
25.7.2018
Karanlık günlerde, şuncu buncu ayrımı yapmadan en geniş uzlaşmalara açık olmak...
24.7.2018
Sevgili Enis, anayasası çalınan milletvekili!
18.7.2018
Gazeteci milletine selam olsun, helal olsun yazısı...
17.7.2018
Özgürlük diye, demokrasi diye gelen faşizm ya da kapıyı çalan hayaleti
15.7.2018
Hüzün!
12.7.2018
Çaresizlik içinde seyir mi edeceğiz, bir DEMOKRASİ MANİFESTOSU bile çıkmayacak mı?
7.7.2018
Çağlayan'dan gelen mahkeme kararı ve bir ömür boyu yaşanan hayal kırıklıkları...
4.7.2018
1933 Hitler Almanyası'ndan 2018 Erdoğan Türkiyesi'ne bir çizgi...
3.7.2018
Birinci Cumhuriyet'i bitirdiğini sanan Erdoğan yanılıyor; şimdi demokratik cumhuriyet safları sıkılaşıyor!
1.7.2018
Evet, zorbalığa karşı elimdeki tek silah yazı yazmak!
30.6.2018
Yeniden suikastlar, faili meçhul cinayetler mi?.. Vurulacak son darbenin ayak sesleri mi?..
28.6.2018
Yine CHP, günahlarıyla, sevaplarıyla...
27.6.2018
CHP'de kavga zamanı değil, demokrasi için güç birliği, safları sıklaştırma zamanı...
26.6.2018
Muhalefet kendini yenilerse, güç birliği yaparsa, demokrasi mücadelesini örgütlerse...
21.6.2018
Diktatörlük kapısının ardına kadar açılmasına karşı pazar günü oylarımızla direnelim!
20.6.2018
Erdoğan, Çiller'ler ve Ağar'larla, Avrasyacı, alkışçı paşalarla milliyetçi despotluk yolunda...
19.6.2018
Selo Başkan'dan demokratik ittifak çağrısı: Millet İttifakı, demokrasi ittifakına dönüşmeli!
15.6.2018
Selo Başkan, iyi bayramlar!
13.6.2018
Bekaa'dan Kandil'e...
12.6.2018
Hadi gelin, demokrasi devrimi yapalım, sivil darbe dönemine halkın oylarıyla nokta koyalım!
10.6.2018
Oyum, HDP ile Muharrem İnce'ye!
9.6.2018
Zindanda bize acı çektirmekten keyif alıyor, Allah mazlumların ahını zalimlerde bırakmaz!
7.6.2018
Bir plaj güzeli olarak Erdoğan...
4.6.2018
Erdoğan'ı hapse atan "sivil paşalar"dan, Erdoğan'ı alkışlayan "asker paşalar"a...
3.6.2018
Trump'la Erdoğan'ın kendi başına buyruk yollarıyla daha tehlikeli bir dünya...
1.6.2018
Almanya Başbakanı Merkel'e açık mektup: Yoksa tarih bizi yeniden şaşırtacak mı?..
29.5.2018
Ruhlara daha fazla nefret aşılamayın, bırakın Ezhel özgürlüğüne kavuşsun!
28.5.2018
Erdoğan'ın çöküşüyle doğmakta olan boşluğu bir "demokrasi koalisyonu"yla doldurmak...
26.5.2018
Muharrem İnce'nin barış ve demokrasi için zincirleri kırabiliriz sözüne katılıyorum!
25.5.2018
Kulak verin! TÜSİAD Başkanı, hukuk devleti diyor, güçler ayrılığı diyor, kural diyor!
24.5.2018
Dolar krizi tek adam krizidir, tek adam gitmeden normalleşme kapısı açılmaz!
18.5.2018
Erdoğan'dan doğmakta olan boşluğu, yeni bir merkez sağ, yeni bir merkez sol doldurabilecek mi?
15.5.2018
Yazmak ve özgürleşmek!
12.5.2018
Çağlayan'da hüzün ve sevinç!
8.5.2018
Demokrasiler nasıl ölüyor?
7.5.2018
Büyük yalanlarla, özgürlük diyerek, adalet diyerek, düşmanlar icat ederek, sinsi sinsi ilerleyen bir faşizm!
6.5.2018
Ahmet Türk'ün öfkesini anlıyorum...
4.5.2018
Türkiye'nin Avrupa hülyası...
3.5.2018
Ya demokrasi ya diktatörlük!
2.5.2018
"HDP'yi şeytanlaştırmak, demokrasiye ters düşer, çifte standarttır, enayiliktir" diyen Kılıçdaroğlu'na katılıyorum
30.4.2018
Akar Paşa, Gül'ü ziyaret etti, sıra Akşener'e gelebilir mi?..
27.4.2018
Haydi gelin, bir ilki başaralım ve hep birlikte demokrasi bayrağını ellerimizin üstünde yükseltelim!
24.4.2018
Abdullah Gül ve bir demokrasi manifestosu...
23.4.2018
Seçim sandığından bir padişah çıkmasına karşıysak...
19.4.2018
Türkiye kritik bir eşikte! Yeniden demokrasi yürüyüşü mü, karanlığa gömülmek mi?
18.4.2018
Erdoğan ne diyorsa o olacak!
26.3.2018
Bremen'den: Elimden gelse geçmişi öldürebilirim!
18.2.2018
Heyy sen, demek benim sevgili arkadaşlarım Nazlı'yı, Ahmet'i, Mehmet'i mahkûm ettirdin!
14.2.2018
Evet sevgili Enis; seni hapse mahkûm edenler, tarih önünde mahkûm olacaklar!
31.1.2018
1974 Kıbrıs'tan 2018 Afrin'e...
29.1.2018
Erdoğan'ı anlıyorum da, Kılıçdaroğlu'nu, CHP'li kurmayları anlayamıyorum!
24.1.2018
Devletten yana gazeteci, devlete karşı gazeteci yoktur, sadece gazeteci vardır!
18.1.2018
Afrin'e de girin, Kandil'i de dağıtın, darağaçları da kurun, değişen bir şey olmaz!
15.1.2018
Vatan haini gazeteciler!
14.1.2018
Sözüm demokrasi düşmanlarına...
13.1.2018
Ne hazin, hâlâ unutabiliyorum, bunun adının faşizm olduğunu...
11.1.2018
Abdullah Gül yazısı...
10.1.2018
Erdoğan'ın kompleksi!
8.1.2018
Vurdu mu oturtan bir cumhurbaşkanı istemiyorum!
7.1.2018
Kır ayağını, sık boğazını, taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakma!
5.1.2018
Nazlı'dan mektup var: Suskun ve korkan bir topluma dönüştüğümüzü fark etmek insanın umudunu kırıyor
4.1.2018
"Sen teröristsin gazeteci değilsin" diyerek hedef gösteriyorlar
2.1.2018
Yeni yıla yeni hedef: Demokrasi bloku inşa etmek!
27.12.2017
Biz konuşuyoruz, darbe derinleşiyor, bu kadar çaresiz miyiz?
26.12.2017
Ahmet çıkacak, yine yazacak!
25.12.2017
Seçimle gelip seçimle gitmeyenlere karşı mücadele...
24.12.2017
Bu memlekette hak hukuk adalet kalmadı!
20.12.2017
Erdoğan, Necip Fazıl'ın Büyük Doğu nizamını kurarken...
19.12.2017
Taziye evinden, cami avlusundan siyasete dair...
15.12.2017
Eyy Erdoğan!
13.12.2017
Kürt siyasetini bu kadar ezen bir Türkiye'de özgürlük, demokrasi ve barış hayaldir!
12.12.2017
Kelepçe ve ömür boyu hapis!
10.12.2017
Hukukun evrensel ilkelerinin unutulduğu bir dava: Gülünç olan yargı ölür!
8.12.2017
Trump barışın başına bela olmaya devam ediyor; yoksa barış sadece ölüler için mi mümkün?..
30.11.2017
Eyy, kulağınızı iyi açın, bu saatten sonra Erdoğan'ı savunmanız çoook zor!
29.11.2017
Erdoğan'la işlerin düzeleceğini bekliyorsanız, daha çoook beklersiniz!
26.11.2017
Vay vay vay! Trump söz vermiş, artık YPG'ye silah yok demiş...
25.11.2017
Türkiye Batı'dan uzaklaşıyor, hızla totaliterliğe kayıyor, ekonomi patlayabilir
24.11.2017
Ya tek adam ya demokrasi!
21.11.2017
Erdoğan'a kumpas, Erdoğan'a operasyon!
14.11.2017
Çağlayan'dan: Ahmet 'Tiyatro' diyor, Mehmet 'Husumet'; darbeyle suçlanan Nazlı isyanda!
13.11.2017
Erdoğan'la Trump benzerliği...
12.11.2017
Yemezler!
10.11.2017
Reza Zarrab hayaleti, bir heyula gibi dolaşıyor Saray'ın üzerinde...
8.11.2017
Tarih bizi hep şaşırtmaya devam mı edecek?..
6.11.2017
Erdoğan’a karşı Atatürk’ün yanındayım!
2.11.2017
Evet, zulüm hukukudur, faşizmdir!
27.10.2017
İyi Parti... Keşke iyi bişeyler yapsa da, Erdoğan'dan kurtulsak...
26.10.2017
Darbecilere karşı Soros'la kol kola Erdoğan'ın bugün geldiği nokta...
25.10.2017
Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri...
24.10.2017
Demek, TÜSİAD Başkanı hain damgasını göze aldı, bravo!
20.10.2017
Sevgili Osman Kavala, yalnız değilsin, yanındayız!
19.10.2017
Erdoğan oylarında çözülme var ama...
18.10.2017
Kerkük düştü diye bayram yapanların dikkatine!
17.10.2017
MİT Müsteşarı'nın söyledikleri...
15.10.2017
Başkan Trump, dünyanın başına bela olmaya devam ediyor!
12.10.2017
Erdoğan'ın külhanbey politikası!
10.10.2017
Tehlikeli bir dönem...
9.10.2017
İfade özgürlüğü olmadan üniversite olmaz!
8.10.2017
Ayşe Öğretmeni de, ahlâklı akademisyenleri de hapse atsan, yıldıramazsın!
7.10.2017
Şahin Alpay'dan: İktidara muhalif yazılar yazdığım için hapisteyim!
5.10.2017
Celal Talabani, Kürtlerin davası ve barış...
4.10.2017
Erdoğan neyle oynadığının farkında mı?..
3.10.2017
Haklı Erdoğan, artık AB'ye ihtiyacımız kalmadı!
1.10.2017
Kerkük - Musul hayalleri maceradır
30.9.2017
Milli ve yerli olanın ya da "Erdoğan kriterleri"nin demokrasiyle ilgisi yoktur!
28.9.2017
Erdoğan barış ve istikrarı torpillemeye, Kürtleri düşmanlaştırmaya devam ediyor!
23.9.2017
Savaş çığırtkanlığına da, askeri müdahaleye de hayır!
20.9.2017
Suçluların suçsuzları yargıladığı bir haydutluk ve zorbalık cangılı!
15.9.2017
Bir Kürd anası, 78 yaşındaki Hatun Hanım artık Ankara'da toprağa verilemiyorsa...
13.9.2017
Eyy Erdoğan, hiç aklından çıkarma!
11.9.2017
Zarrab davası, Erdoğan'ın vücut kimyasını bozmuş durumda!
8.9.2017
Şerif Mardin'in anısına...
6.9.2017
Bütün bunlar kimin marifeti, Erdoğan'ın mı, Merkel'in mi?
20.8.2017
FETÖ'cüleri gördüğümde boğazlarım!
19.8.2017
Erdoğan'ın gözü karadır!
14.8.2017
Biliyor musunuz, bir gazeteci daha hapse giriyor, Murat Çelikkan...
12.8.2017
İçimiz hiç sevinçle dolarak yaşamayacak mıyız?..
10.8.2017
Cumhuriyet'in Nuray Mert kararını kınıyorum!
8.8.2017
Erdoğan'ın yüzde 51 kâbusu!
7.8.2017
Erdoğan'ın yeni devleti!
5.8.2017
Bir koramiral kuvvet komutanı olunca...
28.7.2017
Cumhuriyetçiler'in tahliyesine hayır demek, hukuk cinayetine ortak olmaktır!
10.7.2017
Kılıçdaroğlu, diktaya karşı birinci sınıf demokrasi talebiyle tarih yazdı!
3.7.2017
Kılıçdaroğlu haklı, duvar yıkılmadan demokrasi hayaldir, o duvar da Erdoğan'dır!
1.7.2017
Diktaya karşı adalet çığlığı!
23.6.2017
İktidardan gidecekler, yargılanacaklar!
22.6.2017
Mehmet Altan'dan: Demokrasinin katledilişine alkış tutmadığım için buradayım!
19.6.2017
Hep birlikte yüklenelim, demokrasi kapısı başka türlü açılmaz!
17.6.2017
Ey özgürlük... Ey özgürlük... Ey özgürlük...
16.6.2017
Kılıçdaroğlu: Diktaya karşı yürüyoruz!
15.6.2017
Evet sevgili Enis; seni hapsedenler tarih önünde mahkûm olacak!
11.6.2017
Erdoğan'ın Katar'da ne acelesi var ki?..
3.6.2017
Erdoğan'a karşı 'hayır'da buluşmak!
1.6.2017
15 Temmuz'da altyapısı oluşturulan bir karşı darbe...
30.5.2017
Erdoğan'ın yeni Kızıl Elma'sı...
29.5.2017
Gelin, sadece kendimize demokrat olmaktan artık kurtulalım!
28.5.2017
İki işkence olayı!...
24.5.2017
Nevşin Mengü yazısı...
22.5.2017
Demokrasiymiş, değişimmiş, hadi ordan, başka kapıya!
12.5.2017
Tayyip Erdoğan'a: Olur olur, bal gibi olurrr!
9.5.2017
Diktatöre hayır bayrağı altında bir iktidar yürüyüşü...
7.5.2017
Ali Bulaç'ın Silivri çığlığı: Beni aç bıraksınlar ama beni kitapsız koymasınlar
3.5.2017
AKP'de efsane geri dönüyormuş, hadi canım sen de!
29.4.2017
Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini, herkes biliyor zarların hileli olduğunu...
27.4.2017
Briç Kulübü'nde pişpirik oynatmazlar adama...
25.4.2017
Siyasette değişim ya da zamanın ruhunu yakalamak...
24.4.2017
Erdoğan'a alternatif örgütlenmeden demokrasi uzaklarda kalır!
21.4.2017
Yenildin, yenileceksin!
19.4.2017
Yeni Türkiye tek adam yönetimidir, diktadır!
17.4.2017
Türkiye'de iki kişiden biri Erdoğan'a "Hayır" dedi
15.4.2017
Dövüşeceğiz, insanlara kötülük yapılmasına izin vermeyeceğiz!
11.4.2017
Erdoğan neden şöyle ağız dolusu bir EYY TRUMP çekmiyor ki?
10.4.2017
Yargısı iktidara bağlı bir ülkede demokrasi olmaz!
8.4.2017
Kimyasal silah üreten de, satan da, kullanan da kahrolsun derken barış umudu...
5.4.2017
Eyy cumhuriyetten intikam almak isteyenler, boşuna umut beslemeyin!
3.4.2017
Hapistekilere selam! Özgürlük bayrağı yere düşmeyecek!
28.3.2017
Her ölüm kendi acısını getirir!
26.3.2017
Cinayetin 8 kare fotoğrafını çeken gazeteci...
25.3.2017
Öfke kontrollü bir yazı!
21.3.2017
Newroz dört yıl önce ne umutlarla kutlanmıştı, şimdi acılarla kutlanıyor, ne hazin!
18.3.2017
Erdoğan'a alternatif çözüm reçetesi...
15.3.2017
Asıl Nazilik sizin yaptıklarınız!
14.3.2017
Türkiye: Korku cumhuriyeti*
12.3.2017
Tek adamlık, padişahlık, çarlık, milliyetçilik, popülistlik çözüm değil, çıkmazdır!
11.3.2017
Milliyetçi, MHP'li bir vatandaşla sohbet!
9.3.2017
Despotlar Enternasyonali!
7.3.2017
Hitler Almanyası, Erdoğan Türkiyesi...
1.3.2017
Aydın Doğan'a açık mektup!
27.2.2017
Asıl darbeci sizsiniz!
26.2.2017
Alkollü içki referandumu, idam referandumu...
24.2.2017
Kürtler dün de yalnızdı, bugün de yalnız!
22.2.2017
Yarınlar ne mi getirecek?..
20.2.2017
Üniversite: Hitler'in Almanya'sından Erdoğan'ın Türkiye'sine...
19.2.2017
Kuzey Irak'tan Kuzey Suriye'ye hayatın gerçekleri...
17.2.2017
Kürtlerle diyalog kapısı...
16.2.2017
Saray iktidarı noktalanmadan barış ve demokrasi hayaldir, bunun için de HAYIR şarttır!
12.2.2017
Direneceğiz, karanlığa teslim olmayacağız!
11.2.2017
Üniversitedeki tasfiyelere ses çıkarmayanlar utansın!
9.2.2017
Eyy üniversite, aklının tutsak alınmasına izin verme!
7.2.2017
Medrese kafası...
6.2.2017
Amerika'ya bakın, güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı neymiş görün!
5.2.2017
Michnik'ten Erdoğan'a, demokrasi dediğin nedir ki?..
2.2.2017
Eyy Erdoğan, bir VAN MİNÜT de Başkan Trump'a lütfen!
30.1.2017
Tuhaf bakışlı adama!
27.1.2017
Senden farklı düşünenlere acı çektirmek...
26.1.2017
Uğur Mumcu için...
25.1.2017
Sevgili Ahmet Bey...
22.1.2017
DİKTATÖRLÜĞE HAYIR! Erdoğan hakkında 70 maddelik manifesto...
21.1.2017
Trump'la birlikte bugün dünya çok daha tehlikeli!
19.1.2017
Cumhuriyet'i yıkamazsınız!
17.1.2017
Sevgili Hrant kardeşim...
14.1.2017
Teflon tava!
13.1.2017
Hayat işte böyle geçip gidiyor!
31.12.2016
Sevgili Ahmet Şık, sonunda kazanan yine demokrasi ve özgürlük olacak!
30.12.2016
Sevgili Ahmet Şık, sonunda kazanan yine demokrasi ve özgürlük olacak!
29.12.2016
Önüm zifiri karanlık, her şey olabilir!
27.12.2016
“Ben o adama çay vermem” dedi, ihbar edildi, hapsi boyladı!
25.12.2016
SEVR korkusuyla Erdoğan...
23.12.2016
El Bab şehitleri
22.12.2016
Meclis’teki köpekler!
21.12.2016
Teşhis ve tedavi!
20.12.2016
Diktaya geçit yok!
19.12.2016
Acılar bitmek bilmiyor!
16.12.2016
İsyan ediyorum!
13.12.2016
Şiddet şiddeti getiriyor!
11.12.2016
Teröre lanet olsun!
11.12.2016
Hayır diyenler değiştirdi dünyayı…
8.12.2016
Ahmet Altan’a mektup...
6.12.2016
İşkence!
5.12.2016
Ancak bir dikta çıkar, nokta!
3.12.2016
Kayıp yaz, kayıp yıllar!
2.12.2016
Yarın çok geç olabilir!
1.12.2016
Kürt sorununda barış!
30.11.2016
Erdoğan’a kendi saflarından eleştiri...
29.11.2016
Tahir Elçi’nin birinci yılı! Barışı gömmekte olan bir iktidarla uçuruma doğru!
25.11.2016
Piyasanın sopası kafalara inmeye başladı!
24.11.2016
Erdoğan’la Trump?..
23.11.2016
Unutma Ahmet Türk, Kasrı Kanco’da yıldızlar üstüne dökülüyormuş gibi olur!
15.11.2016
Allah’ın dediği olur!
13.11.2016
Leonard Cohen’in o kısık, o tuhaf sesiyle gelen hatıralar...
11.11.2016
Sen benim Başkan’ım değilsin, yıkıl git!
10.11.2016
Dünya için karanlık bir gün!
9.11.2016
Trump: Hem Amerika, hem dünya için korkunç bir Başkan!
8.11.2016
Erdoğan kâbusu, Trump kâbusu!
7.11.2016
Demokrasinin kanseri!
4.11.2016
Cumhuriyet ve demokrasi yıkılmaz, hukuk ve özgürlük bayrağı yere düşmez!
3.11.2016
Ne istiyor bu adamlar Cumhuriyet’ten?..
2.11.2016
Hukuk yok, demokrasi yok, hava kurşun gibi ağır!
31.10.2016
Darbe derinleşirken...
30.10.2016
Erdoğan’a karşı Atatürk’ün yanındayım!
28.10.2016
Kışanak’la Anlı hapiste, kanlı bir kaos kapımızda...
26.10.2016
Kürt kartı: Kimin eli, kimin cebinde?..
25.10.2016
İslamofobi... İslamofaşizm..
24.10.2016
Musul fatihi Erdoğan!
23.10.2016
Sözcüklerimiz satılık değildir!
21.10.2016
Aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak!
20.10.2016
"Bu ülkeye inancım kalmadı; bir günde FETÖ'cü olduk, darbe yapmadık ama fırınlara atılıyoruz!"
19.10.2016
Demokrasi ve barışa ihanet dönemi!
18.10.2016
Musul-Kerkük senaryolarıyla MASA edebiyatı...
16.10.2016
Vur davulcu vur, belki hayalleri paylaşmaya başlarız!
15.10.2016
Başkanlık sistemiymiş! Gelse n’olur, gelmese n’olur?..
13.10.2016
Fethullah Methullah!
11.10.2016
Tapu deliniyor, çıt çıkmıyor!
9.10.2016
PKK’yı toptan imha stratejisi!
7.10.2016
Üniformasız darbeciler!
5.10.2016
Sivil darbeye alet olmak!
4.10.2016
MAY olayı ve gazeteci!
29.9.2016
Kötülüğe ses etmeyenler...
27.9.2016
Moody’s geç bile kaldı!
23.9.2016
Hukuk değil guguk: Ahmet Altan için bir gün bile geçmeden tekrar yakalama kararı!
22.9.2016
Erdoğan da yargılansın!
20.9.2016
Aynı çatı altında birlikte yaşayabilecek miyiz?..
18.9.2016
Hapishanedeki, sürgündeki dostlar, ayakta yazmayı öğreniyorum!
13.9.2016
Bunun adı darbedir darbe!
10.9.2016
Sevgili Ahmet, sevgili Mehmet, sakın enseyi karartmayın!
7.9.2016
İlker Başbuğ Paşa haklı ama...
5.9.2016
Yenikapı ruhu, neyin ruhu?..
3.9.2016
Yüz karası!
2.9.2016
Bu barda sarhoş olmak için değil, ayılmamak için içilir!
31.8.2016
15 Temmuz sonrası demokrasi beklemek…
30.8.2016
Ey Komandante Che Guevara!
29.8.2016
FETÖ ve aklın özgürleşmesi...
27.8.2016
Cizre acısı...
26.8.2016
Kılıçdaroğlu’na suikast girişimi!
24.8.2016
Asker!
23.8.2016
Kül rengi sabahlara uyanmak...
18.8.2016
Özgürlüğe bir darbe daha: Özgür Gündem kapatıldı!
16.8.2016
Devlet krizi, büyük uzlaşma!
15.8.2016
Bölünme korkusu!
14.8.2016
Utanma duygusu!
13.8.2016
Kandil’e: Tuttuğunuz yol barışa değil, iç savaşa açılıyor, bu kadar acı yeter artık!
12.8.2016
Erdoğan'la Atatürk...
11.8.2016
Kılıçdaroğlu’yla Demirtaş…
10.8.2016
Erdoğan-Putin zirvesi olumlu...
9.8.2016
Erdoğan’ın İDAM mesajı!
7.8.2016
Erdoğan’ın korkuları ve liderler arası buluşmalar!
30.7.2016
Hayvan Çiftliği!
29.7.2016
Eyy gazeteci milleti!
28.7.2016
Şahin Alpay’lar yalnız kalmayacak, demokrasi mücadelesi devam edecek!
27.7.2016
Nazlı Ilıcak gözaltında: Gerçekler, görmezden gelindiğinde yok olmazlar!
25.7.2016
REİS’in kucağında demokratlık!
24.7.2016
Yoksa REİS bir gecede demokrat mı oldu?..
21.7.2016
OHAL ve Erdoğan’ın darbe hukuku!
20.7.2016
Nazlı Ilıcak
18.7.2016
Asker darbesi, Erdoğan darbesi!
17.7.2016
Eyy asker, siyasete karışma!
15.7.2016
O el sıkılmaz, çünkü...
14.7.2016
Özgürlük!
13.7.2016
Saray Yargısı'na isyan...
12.7.2016
Fehman Hüseyin...
6.7.2016
Yüksekovalı Sibel Çapraz’ın acı çığlığına kulak verin!
4.7.2016
Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır!
3.7.2016
Despot’un iki dudağı arasındaki bir hayata yuh olsun!
2.7.2016
Dünyanın hâlleri çok kötü...
1.7.2016
Erdoğan hakkında hayal kurmayın!
23.6.2016
Yeriniz tarihin çöp tenekesidir!
21.6.2016
Gazetecilik suç değildir, sonunda kaybedecek olan da özgürlük düşmanlarıdır!
20.6.2016
Laiklikle hesaplaşmak, Türkiye'yi zıvanadan çıkarır!
18.6.2016
Bilgi Üniversitesi’ni kınıyorum, Prof. Balıkçıoğlu’nun yanındayım!
17.6.2016
Yargı darbesi derinleşiyor!
16.6.2016
Kürt gazeteciler özgür olmadıkça Türk gazeteciler de özgür olmaz!
14.6.2016
Pulse Kulübü katliamı: Korkuya teslim olma, özgürlüklerine sahip çık!
12.6.2016
Türkiye’yi cehenneme çevirdin!
10.6.2016
Memleket cehenneme dönerken çaresizliğim büyüyor!
8.6.2016
Asıl sen delikanlı ol delikanlı, biraz dürüst ol dürüst!
6.6.2016
Bir ‘sütü bozuk’ konuşuyor: Tutsak akıl, özgür akıl!
4.6.2016
Vicdani yük...
3.6.2016
Direniş bayrağı...
2.6.2016
İslamcı-milliyetçi darbe sürecinde doludizgin...
1.6.2016
Yargıçlar, savcılar bu sese kulak verin!
31.5.2016
CHP’liler, Demirtaş’a kulak verin!
30.5.2016
Saray’ın yargıçları!
28.5.2016
Allahım, aklıma mukayyet ol!
26.5.2016
Erdoğan diktatörleştikçe Türkiye bölünecek!
25.5.2016
Führer ya da Reis düzeni...
24.5.2016
Gazeteciye hapis ve annelikten men... Lanet olsun!
23.5.2016
Barışa değil savaşa yatırım!
20.5.2016
Ha Ali Veli, ha Veli Ali!
19.5.2016
Arınç’tan Erdoğan’a: Güç sarhoşu! Baskıcı! Yasakçı!
17.5.2016
Hayır, halk ne derse o olmayacak!
16.5.2016
Akşener barikatta, Bahçeli Saray’da!
15.5.2016
Diktatör!
13.5.2016
Başaramayacaksın!
11.5.2016
Saray’ın paralı askerleriyle...
9.5.2016
Erdoğan meşru değildir, ona karşı direnmek haktır!
7.5.2016
Eyy Erdoğan! Bu ülke senin gibi darbecilere kalmayacak!
1.05.2016
AKP içi kavga...
29.4.2016
Gazeteci değil terörist!
28.4.2016
Sizin laiklik anlayışınız hikâyedir hikâye, siz ‘dindar Kemalist’ oldunuz
27.4.2016
Laiklik: Çok tehlikeli bir oyun!
26.4.2016
Futbolda devrim şart!
25.4.2016
İlker Başbuğ Paşa, yaşanan acılarla dağın yolu kapanmaz!
24.4.2016
Tarih kanamasın, artık yeter!
22.4.2016
Ergenekon, Balyoz...
21.4.2016
İş dünyasında Saray korkusu!
18.4.2016
Hayat kısa ve hazin!
17.4.2016
Merkel, Erdoğanlaşıyor mu?..
16.4.2016
Erdoğan’ın Batı kompleksi!
15.4.2016
Malum, Erdoğan Batı’yı sevmiyor!
14.4.2016
Sevgili Cengo'nun vedası...
12.4.2016
İlker Başbuğ Paşa’dan Erdoğan’a...
9.4.2016
Hitler... Evren... Erdoğan...
8.4.2016
Taş üstüne taş, baş üstüne baş...
6.4.2016
Despot’la kavga edilir, uzlaşılmaz!
5.4.2016
Erdoğan’dan Obama’ya one minüt..
3.4.2016
Mahkeme Saray’ın değil, hukukun sesini dinledi
1.4.2016
Erdoğan’la asker tiyatro mu yapıyor?
30.3.2016
Erdoğan mı değişti, asker mi?..
29.3.2016
Erdoğan’la Türkiye’nin sonu...
26.3.2016
Susturmak isteyenlere inat, konuşmaya devam!
25.3.2016
Tarih kanamaya devam ediyor!
24.3.2016
Reza Zarrab’ın tutuklanması: Saray’ın uykuları kaçtı mı?..
23.3.2016
Bazen boğulur gibi oluyorum
15.3.2016
Erdoğan’la istikrar da olmaz, barış da!
6.3.2016
Devlet yeterince hukuk dışına çıkmadı mı, hâlâ daha ne istiyorsunuz?..
5.3.2016
Zaman'a el koymak faşizmdir, buna suskun kalmak boyun eğmektir!
4.3.2016
Demek, Erdoğan için de demokrasi bir ara istasyon imiş...
3.3.2016
Erdoğan-Gül çatlağı...
2.3.2016
Erdoğan-Davutoğlu çatlağı...
1.3.2016
Türkiye bir despot düzeni ile karşı karşıya...
29.2.2016
Erdoğan’la istikrar da olmaz, barış da...
27.2.2016
Aramıza hoş geldiniz, mutluyuz, ama daha yapacak çok iş var!
26.2.2016
Suriçi’nden mektup: Biz Kürtler 'söz soğudu' deriz, dönülemez bir noktaya doğru gidiyoruz!
25.2.2016
Daha kötü günlere doğru...
23.2.2016
Faşizmi teşhir etmek, sergilemek!
22.2.2016
Kuduran kim?..
18.2.2016
Baykal’dan CHP’ye bir hayır gelmez!
17.2.2016
Erdoğan-Davutoğlu ikilisi...
16.2.2016
Türkiye’nin Kürt kartı!
15.2.2016
Kökü dışarıda edebiyatı!
12.2.2016
Saray’dan TÜSİAD’a yine ‘eyy eyy’ler yükselir mi?
11.2.2016
Gül’ün Erdoğan’dan ayrıldığı 10 nokta...
11.2.2016
Suriye’deki iflas...
9.2.2016
Türkiye’yle Kürdistan...
8.2.2016
Erdoğan ve çılgınlık!
6.2.2016
Allah akıl fikir versin!
5.2.2016
Atatürk tabu değildir, Atatürk de tartışılır!
4.2.2016
Bülent Arınç'ın açtığı gedik...
3.2.2016
Kandil'in hataları üzerine...
1.2.2016
Vahşet bodrumu!
29.1.2016
Türkiye’yi patlatacaksınız!
28.1.2016
Erdoğan’la Öcalan’ın oyunu...
27.1.2016
Özgürlük bayrağı....
26.1.2016
Her baskı isyana götürür!
24.1.2016
Sözcüklerle başkaldırı...
23.1.2016
Cizre’nin Nusaybin Caddesi'nden...
21.1.2016
Acılar biriktikçe birikiyor!
19.1.2016
Hatip Dicle’nin feryadı...
16.1.2016
Devlet şiddeti, PKK şiddeti... İkisine de hayır derken, İrem’in acısını yaşamak...
15.1.2016
Cemal Uşak’tan mektup var: ‘Terör örgütü üyesi’ imişim!
10.1.2016
Saray’dan çılgın senaryo!
9.1.2016
Türkiye’nin anayasa sorunu yok, Erdoğan sorunu var, nokta!
5.1.2016
Demokrasi adına kötü sınavlar bitmek bilmiyor, hiç akıllanmayacak mıyız?
4.1.2016
Her Allah’ın günü ‘anayasa suçu’ işleyen bir Tayyip Erdoğan’la...
2.1.2016
Hitler Almanyası’nda olan Erdoğan Türkiyesi’nde neden olmasın?..
31.12.2015
Yeni yıl yazısı mı, yazmak içimden gelmiyor!
30.12.2015
Hayır, Demirtaş hain değil, ihanet içinde değil!
30.12.2015
Kürtler bu gidişle kopacak! Çare tank top değil, diyalog ve müzakeredir!
28.12.2015
Cehennemden çıkış yolu...
26.12.2015
Barış, kiminle savaşıyorsan onunla yapılır!
26.12.2015
Evet, Türkiye kuşatma altında, başmimar da Erdoğan!
22.12.2015
Cehenneme yürüyüş var!
21.12.2015
Erdoğan’la asker elele...
18.12.2015
Erdoğan darbesi...
17.12.2015
Kitaplarımın ve özgürlüğün yanındayım...
16.12.2015
Evet öyle sevgili Can,ya demokrasi ya hiç!
12.12.2015
Sezen Aksu: Kaç yıl geçti aradan...
10.12.2015
Yanlış yerde duran Türkiye, tehlikeli maceralara açık hâle geliyor!
9.12.2015
Günaydın Can, nasılsın?..
8.12.2015
Musul-Kerkük senaryoları...
6.12.2015
Diyarbakır’dan: Barış için 10 nokta...
4.12.2015
Silvan’dan: Bizi acılara, ölümlere o kadar alıştırdılar ki...
3.12.2015
Cizre’de barikat sohbeti: Hepsi acıların çocukları...
2.12.2015
Nusaybin’in barikatlı, hendekli ve de hüzünlü sokaklarından...
1.12.2015
Diyarbakır Suriçi’nden, mevzili, hendekli sokaklardan...
30.11.2015
Diyarbakır’dan: Farkında bile değilsiniz, yaşattığınız acılarla bu ülkeyi bölüyorsunuz!
28.11.2015
Tahir Elçi, ensesinden tek kurşunla...
28.11.2015
Erdoğan’ı hiç dinlemesem mi, ruh sağlığımı korumak için?..
27.11.2015
Tutukladınız ama gazeteciliği de, özgürlüğü de elimizden alamazsınız!
26.11.2015
Rusya’yla kriz Türkiye’nin sorunlarını daha da ağırlaştıracak!
25.11.2015
IŞİD’e karşı ortak cephe!
22.11.2015
Paris katliamı sonrası... Keşke ben de ‘hiç yazarı’ olsaydım!
15.11.2015
Evet Sevgili Çetin Abi, benim hayal ettiğim dünya da bu değil
13.11.2015
Rojbaş Gülsüma Ana, Silvan’da n’aparsın, n’edersin?..
12.11.2015
Defol git, geri zekâlı!
11.11.2015
Zilli kurt...
10.11.2015
Erdoğan’ın Ergenekon’la kol kola girmesi...
7.11.2015
Evet, bütün mesele dik durmak, Göbels’çi rejime karşı...
6.11.2015
Erdoğan’la asker... Yol arkadaşlığı...
5.11.2015
Silkinin, korkmayın!
4.11.2015
Bütün dünler, bugünleri aydınlatan fenerlerdir!
3.11.2015
Yüzde 49 aldın diye unutulacak mı, hayır unutmayacağız!
2.11.2015
Erdoğan sorunu devam ediyor, huzur ve istikrar hâlâ uzakta
1.112015
Güç bir dönemin eşiğindeyiz, sandık başı yap, oy kullan!
30.10.2015
Yuh olsun, lanet olsun!
28.10.2015
Susmayacağız! Umudunu koru: Bu dünya despotlara kalmaz, nokta
27.10.2015
Erdoğan düşüyor, farkında değil, yere çakılınca anlayacak...
25.10.2015
Erdoğan: Tanrılaştırma, putlaştırma...
23.10.2015
Sevgili Çetin Abi...
22.10.2015
AKP’nin de baş sorunu Erdoğan ama...
21.10.2015
Hiç aklından çıkarma: Gideceksin!
18.10.2015
Bir askeri yönetim döneminde yapılabilen bugün yapılamıyor!
17.10.2015
Türkiye darbeler ülkesi oldu!
16.10.2015
Sen nasıl bir cumhurbaşkanısın?..
14.10.2015
Yastayız, isyandayız ama tek çare Erdoğan’a dur demektir!
11.10.2015
Hazır olun, çok daha büyük bir baskı dalgası geliyor!
9.10.2015
Saray’daki Sultan her şeyi yapabilir!
8.10.2015
AKP-MHP koalisyonu...
7.10.2015
REİS kim? Ahmet Hakan olayı, yeni bir Susurluk, yeni bir Ergenekon mu?
7.10.2015
İnsanlık ayaklar altına alınırken, insan hakları dersi vermeye kalkışmak, şaka gibi...
4.10.2015
Sen cumhurbaşkanı ol, hem de...
3.10.2015
İnadına HDP, inadına barış! Ve oyum yine HDP’ye!
2.10.2015
Ahmet Hakan’a saldırı: Faşizm işte böyle bişey...
29.9.2015
Cumhurbaşkanına hakaret...
28.9.2015
Ya benden yanasın ya da düşmanımsın!
26.9.2015
Savaş ve barış: Milliyetçilik illetinden kurtulmadıkça rahat, huzur yok!
24.9.2015
Mutlu ölüm ya da her gün sevinci ele geçirmek...
20.9.2015
Abdullah Demirbaş’ı tutuklamak cinayettir!
19.9.2015
Abdullah Gül...
18.9.2015
Bunun adı ‘despotluk’tur!
16.9.2015
Erdoğan’a kırmızı kart!
14.9.2015
Kandil, Zana’dan sonra Demirtaş’ın çığlığına da kulak vermeli!
13.9.2015
Anayasayı delik deşik eden cumhurbaşkanını konuşmadan siyasal tahlil yapılır mı?
12.9.2015
Saray’ın kanlı oyunu, Leyla Zana’nın çığlığı!
9.9.2015
Ankara’ya, İmralı’ya, Kandil’e: Bu yolun sonu cehennemdir!
7.9.2015
Heyy sen!
22.8.2015
PKK’ya bir çağrım var: Tek taraflı ateşkes ilanı...
19.8.2015
Saray’daki Sultan’ın korkusu barış!
17.8.2015
Baş sorun Erdoğan’dır, nokta!
16.8.2015
Erdoğan takıntısı!
14.8.2015
Koalisyon yolunu Erdoğan kesti, nokta!
13.8.2015
Beklediğim yarınlar hiç gelmeyecek mi kızım?..
12.8.2015
Akan kanın bir numaralı sorumlusu, Saray’daki Sultan’dır, nokta!
9.8.2015
Öcalan’ı konuşturun öyleyse!
8.8.2015
Ekonomi fena değil feci gidiyor!
6.8.2015
Hem Boğaz’da evim var, hem viski içerim, hem de HDP’ye oy verdim!
5.8.2015
Başta Abdullah Gül olmak üzere...
4.8.2015
Dağlara attığınız her bomba şehirlerde PKK’ya destek olarak döner!
31.7.2015
Kobanê destanını anlamadan, Kürtlerle barış hayaldir!
30.7.2015
Kobanê’den: Saltanatı sarsılanlar, çareyi savaşta bulur!
29.7.2015
Suruç’tan: Buralarda yaşamak ölmekten daha zor abi..
28.7.2015
Urfa’dan: Seni Başkan yaptırmayacağız dedik, olamadın; şimdi de sana savaş yaptırmayacağız!
27.7.2015
Diyarbakır’dan: Erdoğan’ın savaşını reddediyoruz, 'inadına barış' diyoruz...
26.7.2015
Silah ve şiddet konuşmaya başlayınca...
24.7.2015
Aklın yolu erken seçim değil, AKP-CHP koalisyonudur!
23.7.2015
IŞİD’in elini güçlendirmek, barışın değil savaşın değirmenine su taşımak!
22.7.2015
Erken seçim, kan gölü demektir!
21.7.2015
Birlik beraberlik içinde olalım, iyi güzel de, sorumluluk kimin olacak?
12.7.2015
Erdoğan sorunu gözardı edilerek bir adım ileri gidilemez!
10.7.2015
Nafile turlardan sonra erken seçim mi?.. Enseyi karartmayın!
7.7.2015
Yunan halkı daha büyük acılar çekmesin, devlet adamlığı sahneye çıksın!
5.7.2015
Bir hapishane ziyaretinin hüznü ve sevinci...
2.7.2015
Türkiye artık koalisyonlarla yaşamaya alışmak zorunda...
28.6.2015
Ve Saray’daki Sultan’la Genelkurmay karşı karşıya!
27.6.2015
Erdoğan kaybettirdi, Erdoğan!
25.6.2015
Erdoğan güçlendikçe, partisini ‘devlet partisi’ yaptı! AKP bundan kurtulacak mı?..
21.6.2015
AKP, Erdoğan’ın AKP’si olmaktan vazgeçebilir mi?.. Patron artık Erdoğan değildir, diyebilir mi?..
20.6.2015
Türkiye’ye savaş tuzağı kurmak isteyenlere dur demeliyiz!
19.6.2015
AKP ve CHP liderleri HDP'den gelen sese kulak vermeli
18.6.2015
Demirel'i darbeyle devirecektim!
17.6.2015
Erdoğan-Davutoğlu ikilisinin Suriye politikası bir kez daha iflas etti!
16.6.2015
Hadi gelin, hep birlikte yürüyelim!
15.6.2015
Abdullah Gül sahneye çıkarken...
14.6.2015
AKP-CHP arasında bir 'büyük koalisyon'dan yanayım, ama…
13.6.2015
Demirtaş ve HDP, demokrasi ve barış adına büyük bir şanstır, sakın gözardı etmeyin!
12.6.2015
Erdoğan değişmez, ancak değişir gibi yapar!
11.6.2015
Kılıçdaroğlu’na, Bahçeli’ye, Demirtaş’a soruyorum: Saray’a gidecek misiniz?..
10.6.2015
AKP’de patron kim?.. Hâlâ Tayyip Erdoğan mı, yoksa...
9.6.2015
Erdoğan sadece Türkiye siyasetine değil, AKP’ye de yüktür!
8.6.2015
Seçimin tek mağlubu Erdoğan, galibi de Demirtaş'la HDP...
5.6.2015
Oyum HDP’ye, Erdoğan’a hayır demek için...
2.6.2015
Türkiye’nin problemi Erdoğan’dır, nokta!
31.5.2015
Cumhuriyet’in MİT TIR’ları başyazısının altına ben de imzamı atıyorum
30.5.2015
Haddinizi bilin, haddinizi!
29.5.2015
Erdoğan’ı başkan olarak görmek istemiyorsan, ver oyunu HDP’ye!
27.5.2015
‘Erdoğan bölücülüğü’nden kurtulmak Türkiye’yi rahatlatacak!
26.5.2015
Erdoğan’da utanç verici olan...
24.5.2015
Dün geçti, yarın henüz gelmedi, bugün hızla uçup gidiyor!
18.5.2015
Darbe idam, sivil asker derken kefen edebiyatı...
17.5.2015
Elinde Kuran’la oy avcılığı yapan bir cumhurbaşkanı istemiyorum!
16.5.2015
Hukuk tepelenirken, seçim sandığında kirli oyunlar...
13.5.2015
Erdoğan’la asker...
12.5.2015
Asker sorunu aynı zamanda ‘sivil sorunu’dur…
11.5.2015
Tank sesiyle uyanmak ya da Evren Paşa…
8.5.2015
Utanç verici!
7.5.2015
Öcalan, Mandela... Erdoğan, Botha...
3.5.2015
Erdoğan, Öcalan’ı fazla küçümsedi!
2.5.2015
7 Haziran bir seçimden daha fazlası, çünkü Erdoğan dönemini kapatacak!
30.4.2015
Demek ki neymiş, Kürt sorunu yokmuş!
29.4.2015
Heyy, yoksa ağzından çıkanı kulağın duymuyor mu?..
27.4.2015
Çöküş hiç de uzak değil!
26.4.2015
Bir hayalim var!
25.4.2015
100 yıl geçse de acılar...
21.4.2015
1915’in 100. yılında Ermenilerin soykırım acısını paylaşıyorum
19.4.2015
Günter Grass: Bağımsız düşünmek ve geçmişle yüzleşmekten soykırıma!
16.4.2015
Erdoğan'la derinleşen ekonomik ve siyasal istikrarsızlık çukuru!
15.4.2015
'Bakur'un hikâyesi: Dağlarda nasıl çekildi, nasıl sansüre uğradı?
14.4.2015
HDP’yi tuzağa çekmek ya da kanla siyaset yapmak!
13.4.2015
Haddini bilmeyenlere haddini bildirmek!
11.4.2015
Karanlık bir dönem...
10.4.2015
HDP’nin barajı geçmesi…
7.4.2015
Sultan’ın umrunda değil!
06.04.2015
Futbolda devrim lazım, ama ‘devrimciler’ nerde?..
04.04.2015
İktidar ve hempaları saldırıyor ama...
02.04.2015
Şiddet ve terörle geçen bir ömür!
31.03.2015
Hukuk devleti de yok, kanun devleti de yok, Erdoğan devleti var!
29.03.2015
İnternette özgürlüğün başına üçüncü çuval geçirildi!
26.03.2015
Testi çatladı, su tutmaz!
25.03.2015
Yapma Reis, Allah aşkına!
24.03.2015
Erdoğan'a: Barış Allah’ın değil, demokrasinin ipine sarılarak gelir
23.03.2015
Eyy yandaş medya, Bülent Arınç, Erdoğan’a one minute çekti, duymadınız mı?
22.03.2015
Öcalan topu Erdoğan’ın sahasına attı; Erdoğan’la hükümet arasındaki çatlak derinleşti!
21.03.2015
Erdoğan mı askeri teslim aldı, asker mi Erdoğan’ı teslim alıyor?
19.03.2015
Erdoğan artık çöküş sürecinde!
28.02.2015
Erdoğan bir numaralı sorundur!
26.02.2015
Saray’daki Sultan’ın korkulu rüyası...
24.02.2015
Süleyman Şah Türbesi’yle Kürtler...
22.02.2015
Yenildik mi hep?..
20.02.2015
Saray’daki Sultan’a hayır!
19.02.2015
Saray’daki Sultan, Türkiye’yi büyük bir patlamaya sürüklüyor!
18.02.2015
Evet, o sözler affedilmeyecek!
17.02.2015
Özgecan cinayeti… Kadın-erkek eşitliği…
15.02.2015
Kâbus!
11.02.2015
Cennette cehennem yaratanlar…
10.02.2015
Edebiyat tapınaklarından aklın cinayetlerine...
09.02.2015
Dün gece rüyamda barışı gördüm!
28.01.2015
Kobanê Kürtlerin destanıdır, Erdoğan’ın da hüsranı…
27.01.2015
Alexis Tsipras’ın seçim zaferi beni gerçekten heyecanlandırdı ama…
25.01.2015
Eyy One Minüt’çüler, İslam değil demokrasi bayrağıyla zorlanır AB kapıları...
24.01.2015
Uğur Mumcu da ‘paralel komplo’ya kurban gitmiş olmasın!
22.01.2015
Saray’da Sultan yarın kendi kaderiyle baş başa kalabilir!
21.01.2015
İfade özgürlüğüyle Doğu Perinçek, Hrant Dink, Charlie Hebdo…
19.01.2015
Sevgili Hrant kardeşim, sen huzur içinde uyu ama...
18.01.2015
Güldürmeyin insanı, 1 tweet’e 5 yıl hapisle özgürlük yan yana gelmez!
17.01.2015
Eyy one-minütçüler, yalnız Gazze’de değil, Cizre’de de çocuklar ölüyor!
15.01.2015
Allah için bir çift sözünüz yok mu Müslümanlara dönük?..
14.01.2015
Ertuğrul Özkök ilanına protesto: Demek artık tetikçiler de yetmiyor!
13.01.2015
Kürtler, bölünmek, Cemil Bayık, özerklik, Rojava, IŞİD, Erdoğan...
11.01.2015
İki dünya birbirinden kopuyor, uçurum derinleşiyor!
09.01.2015
‘Şerefsiz domuz’lar, ‘oh olsun’cular!
08.01.2015
Paris’teki rezil saldırıyı ‘ama’sız, şiddetle lanetlerken...
07.01.2015
Erdoğan, kendinden olmayan yargıyı yargıdan saymıyor, ille de kendine tabi yargı istiyor!
06.01.2015
28 Şubat'larda isyan edenler, 'Savuşturma Komisyonu' kararına, Erdoğan fetvalarına ne diyorsunuz?
05.01.2015
Mutluluğun tılsımı...
03.01.2015
Felaket senaryosu!
01.01.2015
2015: Kafamda bir tuhaflık!
31.12.2014
Bu ülkeyi bu kadar rezil etmeye hakkınız yok, gün gelecek hesabı sorulacak!
29.12.2014
Roboski’de hayalleri öldürenler, barışı getirebilir mi?
27.12.2014
Ne hazin, askerci düdüklerden sivil darbe şakşakçılarına...
25.12.2014
Ama’sız demokratlık ya da hiç birimiz masum değiliz!
23.12.2014
Padişahı devirmek!
19.12.2014
Despotluğa direneceğiz, özgürlük hırsızlarına geçit yok!
17.12.2014
Belki de takiye yapıyordun!
16.12.2014
Demokrasi ve özgürlük hırsızları!
11.12.2014
‘Tek adam’a karşı sokağa da çıkılır, demokratik protesto hakkı da kullanılır!
09.12.2014
Muhafazakâr demokratlıktan radikal İslamcılığa, devlet eliyle toplumu dindarlaştırmaya...
07.12.2014
Türkiye’nin asker sorunu bitmedi!
05.12.2014
Allah’ı sorgularım ya da sorgulamam, sen karışma, demeden laiklik olmaz!
04.12.2014
Utanma arlanma duygusundan bu kadar mı yoksun hâle geldiniz?
03.12.2014
Erdoğan’ın Avrupa Birliği’ne alternatif Rusya planı...
02.12.2014
Ankara’yla İmralı’dan futbolun hâllerine…
30.11.2014
Emret cumhurbaşkanım gazetecisi: Gazeteci değil, evet efendimci kâtip!
28.11.2014
Erdoğan iktidarı hukuku gömüyor, seyirci mi kalacağız?..
26.11.2014
Erdoğan 'tarihin akışını tersine çevirebileceği' zannıyla yürüyor, bakalım nereye kadar?
24.11.2014
Günün birinde bu ülkeyi terk edebilirim, diyebilmek!
23.11.2014
Erdoğan ve Putin'in makûs tarihi!
22.11.2014
Erdoğan ve Doğu’da macera aramak!
21.11.2014
‘Kürt yok Türk var’dan dolayı da bu devletin özür borcu yok mu?
19.11.2014
Eski Türkiye, Yeni Türkiye kavgası derinleşirken...
18.11.2014
Çözüm süreci ya da yoğurdu üfleyerek yemek!
17.11.2014
Eyy CHP’liler, eyy Dersim için bir özürü çok görenler…
13.11.2014
Erdoğan’a uyarı: Türkiye hem Suriye’ye, hem Mısır’a nasıl döner?..
12.11.2014
Tayyip Erdoğan’ın Atatürkçülüğü...
11.11.2014
Doğru dürüst, ciddi bir muhalefet, Erdoğan iktidarının tozunu atar!
09.11.2014
Medyadaki Alo Fatih hattından, üniversitedeki Alo Yekta hattına!
08.11.2014
Hayatımda kaç kez vatan haini ilan edildiğimi unuttum gitti!
05.11.2014
Sigara da içerim, içki de, sana ne!
04.11.2014
Erdoğan, bölünme paranoyasını, Sevr söylemini canlandırıyor!
02.11.2014
Demirel ‘sınıf düşmanı’mdı ama...
31.10.2014
Maalesef karamsarım, gidiş iyi değil!
30.10.2014
Yeni devletin, ‘Erdoğan devleti’nin simgesi Ak Saray!
28.10.2014
Tutsak akıl, özgür akıl...
25.10.2014
Milliyetçilikle barışın savaşı...
24.10.2014
Türk milliyetçiliğin ve ‘Kürt fobi’nle çuvallıyor, Kürtleri de kaybediyorsun!
23.10.2014
Gazetecinin ölümü...
22.10.2014
Doğrudur doğru, AKP’nin demokrasiden otoriterliğe gittiği tezi çok yüzeyseldir!
21.10.2014
Gün gelir, Öcalan’ın çabaları da ‘çözüm süreci’ni kurtaramaz!
19.10.2014
Kulesi top mermisiyle yıkılan kilisedeki sabah kahvesinde tüten acı hatıralar
18.10.2014
En büyük derbi var, ama heyecan yok; futbol keyfimiz yitti gitti
17.10.2014
Demokrasi ve Avrupa Birliği hedeflerinden çark etme reformu!
16.10.2014
‘Kürt sokağı’ndaki gerçekler karartmayla değişmez!
15.10.2014
Her Allah’ın günü anayasa çiğneyen, Türkiye’yi uçuruma sürükleyen bir Cumhurbaşkanı!
13.10.2014
Beklediğimiz yarınlar dünde mi kaldı; 20 maddede Türkiye'nin cehennem yolculuğu
12.10.2014
Hapis, işkence, sürgün, ölüm; Kürtlerin korkacağı ne kaldı ki!
11.10.2014
HÜDA-PAR ve HDP'ye saldırılar devlet orijinli mi, Erdoğan’a Diyarbakır uyarıları
10.10.2014
Türklerle Kürtler birlikte yaşayacaklarsa, bunun yolu artık Kobanê’den geçiyor!
09.10.2014
Apoletli Kemalizm’den cübbeli Kemalizm’e!
08.10.2014
Kürtlerin kalbini Suriye’de kırıp Türkiye’de kazanamazsınız!
05.10.2014
Erdoğan’ın tehlikeli oyunu sürüyor!
03.10.2014
Yeni Türkiye, fena halde eski Türkiye’ye benziyor!
01.10.2014
Erdoğan’la Davutoğlu’nun takiyeciliği!
30.09.2014
Erdoğan’ın tehlikeli kafa karışıklığı!
28.09.2014
Unutma, yazamayanlar da var!
27.09.2014
Unutma, yazamayanlar da var!
26.09.2014
Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete!
24.09.2014
Tayyip Erdoğan’ın tehlikeli yolu…
23.09.2014
Erdoğan iktidarıyla IŞİD nereye?..
20.09.2014
Avrupa Birliği konusunda ciddi değilsiniz, ne deseniz boş!
19.09.2014
Erdoğan için uzlaşma yok, tokalaşma yok ancak biat vardır!
18.09.2014
Erdoğan’la Davutoğlu’nun işleri gün geçtikçe zorlaşacak...
17.09.2014
Koca ülke bölünecek mi, bölünürse sıra kime gelecek dersiniz?..
14.09.2014
Moskova'dan Ankara'ya hukuk devleti şaşkınlığı...
13.09.2014
Totaliter rejime doğru mu: Başbakanlar yargılanmayacak, internette özel hayatlar fişlenecek!
11.09.2014
Özgürlüklere ahlaki tarif ya da etek boyu yasağı!
10.09.2014
Çankaya Köşkü’nden AK Saray’a inmekle olmuyor, olamaz da
01.09.2014
Atatürk’ün ilaç olarak içkisinden Atatürkçülük ve Erdoğancılığa...
30.08.2014
Emine Hanım itirafı, sizi hiç rahatsız etmiyor mu?
29.08.2014
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a itirazım!
28.08.2014
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2015 seçim kampanyasını başlattı!
26.08.2014
Abdullah Gül neyi bekler, oyunu ne zaman başlar?..
25.08.2014
Erdoğan-Davutoğlu ikilisi
24.08.2014
Apo’ya özgürlük, PKK’ye siyaset yolu!
14.08.2014
Çankaya-İmralı pazarlığıyla son yazı...
13.08.2014
Ne olacak bu CHP’den?..
12.08.2014
Hayal kırıklığı ve Gül’ün adı...
11.08.2014
Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı'na karşı 50 maddelik manifesto!
09.08.2014
Devlet eliyle banka batırmaya kalkışmak mı? Allah akıl versin!
08.08.2014
Pazar günü mutlaka sandığa gidip Erdoğan’a hayır demek!
07.08.2014
Erdoğan: Eski Türkiye’nin yeni görünümlü çirkin yüzü!
05.08.2014
Erdoğan devleti bu, burada her şey olur, deyip geçecek miyiz?
03.08.2014
Menderes’in akıbetinden Erdoğan’a...
02.08.2014
Hukuku paspas etmiş bir Erdoğan, hukuktan dem vuruyor, şaka gibi!
01.08.2014
Dink davası: Erdoğan artık devletle uzlaştı, kendi kadrolarını koruyor!
31.07.2014
Erdoğan Cumhurbaşkanı da olsa, yarın tek adam da olsa…
27.07.2014
Zaman tünelinde bağımsız Kürt devleti!
25.07.2014
Erdoğan’ın Türkiye’si yeni olabilir, ama demokratik hiç olamaz!
24.07.2014
Erdoğan ve Davutoğlu: Türkiye’ye pusulasını şaşırtan ikili!..
23.07.2014
Devletleşen Erdoğan’ın ‘ben yaptım oldu’ düzeninde Nur’a da darbe!
21.07.2014
Erdoğan’la vesayet el değiştirirken, sivil despotluğa geçiş yaşanmakta!
19.07.2014
İsrail’in yarattığı bataklıkta ancak şiddet çiçekleri açar!
18.07.2014
Erdoğan, koca Türkiye’yi kendi istediği sulara sürükleyebileceğini sanıyor
17.07.2014
Erdoğancılar, Selahattin Demirtaş’a bozuk atıyor!
16.07.2014
Atatürkçülükten Erdoğancılığa, ‘takunyalı’dan ‘monşer’e giden yol!
08.07.2014
Tayyip Erdoğan’ın yeni Türkiye’si!
06.07.2014
Ya biat ister, ya düşman sayar!
04.07.2014
Erdoğan, Sarkozy derken benim oyum kime?
02.07.2014
Sarkozy gözaltındayken alt alta sıralanan Erdoğan soruları…
01.07.2014
Kemalistler, ulusalcılar, Aleviler, Kürtler rahatsız, CHP bunu neden yaptı?
28.06.2014
Eyy Hasan Cemal cevap ver cevap, Erdoğan eğer demokrasi fukarası ise...
27.06.2014
Sayın Başbakan, mızrak çuvala sığmıyor!
26.06.2014
Bağımsız Kürdistan, bir zamanlar 'kabus'tu, bugün hayatın gerçeği!
25.06.2014
Erdoğan'ın işleri hiç de kolay değil, güç günler bekliyor onu!
24.06.2014
Türkiye böyle giderse Körfez şeyhliklerine benzeyebilir!
23.06.2014
Radikal'in hikâyesi: Tehlikenin farkında mısınız?
20.06.2014
Tayyip Erdoğan ve şeytanla ittifak!
19.06.2014
Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu...
17.06.2014
Ekmeleddin İhsanoğlu ve sorular...
16.06.2014
Saddam’ın memleketi Tikrit’ten IŞİD’e...
14.06.2014
Laf öğütmek yerine çözüm üretmek!
13.06.2014
İnşallah Erdoğan’la Davutoğlu yine ormanda kaybolmazlar!
12.06.2014
Erdoğan’ın Suriye politikası Musul’da bir kez daha iflas etti!
11.06.2014
Bayrak yarışı, milliyetçilik yarışı!
09.06.2014
Top Erdoğan’la Öcalan arasında gidip geliyor ama...
06.06.2014
Erdoğan, Öcalan ve kibir...
05.06.2014
Bu dünya Tayyip Erdoğan’lara kalmaz!
04.06.2014
Siz savaş tamtamları çalarken, ben barış ve çözüm diyordum!
03.06.2014
Tankım, topum, tüfeğim yok ki!
01.06.2014
Rojava’da IŞİD’in katliamı, Kürtler ve IŞİD’ın Türkleri...
31.05.2014
Gezi’nin Çapulcuları’nı selamlıyorum!
30.05.2014
Uğur Kurt’a polis kurşunu, Baransu’ya 52 yıl hapis ve Ayasofya’da namaz!
29.05.2014
Sen sen ol, sakın Erdoğan gibi ağzını bozma dediler, vazgeçtim!
28.05.2014
Erdoğan’ın otoriterliği: Putin mi, yoksa Lee Kuan Yew mi?...
27.05.2014
Erdoğan’ın muhafazakar sağda doğurmaya başladığı boşluk!
26.05.2014
Nuri Bilge Ceylan, Yılmaz Güney...
23.05.2014
Erdoğan’dan New York Times’a bir hayal!
22.05.2014
Büyük Çerkes Sürgünü’nün 150. yılında acı ve kökler meselesi...
21.05.2014
Vahşi kapitalizmden devletleştirmeye, özelleştirmeden demokrasiye...
20.05.2014
Erdoğan’sız bir yazı yazabilir miyim?..
17.05.2014
Başbakan’dan tokat, Müşavir Bey'den tekme, korumalardan da dayak!
16.05.2014
Soma’ya gözyaşı ya da geçmişe hüzünlü bir yolculuk...
15.05.2014
Kapkara bir gün: Soma katliamı!
14.05.2014
Paris herkesi ezemez!
11.05.2014
Gidiş, ‘Eski Türkiye’ye doğru...
10.05.2014
Şaka gibi! Türkiye, AB üyeliğine hiç olmadığı kadar yakınmış!
09.05.2014
Hukuk tanımaz despotluğu, demokrasi diye yutturamazsın!
08.05.2014
Türkiye’de basın özgür, medya bağımsız diye ter ter tepinenler!
07.05.2014
Dersimlileri mağaralarda fare gibi zehirlemek hiç unutulabilir mi?..
06.05.2014
Tayyip Erdoğan, Erbakan Hoca, İlhan Selçuk, Yiğit Bulut...
03.05.2014
Biz gazeteci milleti, dünyanın en özgür ülkesinde yaşıyormuşuz!
02.05.2014
Erdoğan’ın hiç dinmeyen özgürlük ve demokrasi korkusu!
01.05.2014
Demek bunun adı halk ihtilâli!
30.04.2014
Haşim Kılıç gibi Alman Cumhurbaşkanı Gauck’u da kutluyorum!
29.04.2014
Asker duymasın diye seni hep emziriyordum!
28.04.2014
Beni yaşadığım topraklardan söküp atmaya ne hakları var?
27.04.2014
Erdoğan’la Barzani akıllarını ekmek peynirle yerlerse...
26.04.2014
Petrol labirentinde emperyalizmin giydirdiği giysiler parçalanırken.
25.04.2014
YPG’li komutan: Türkiye sonunda bizi de bir realite olarak tanıyacak!
24.04.2014
Sevgili Hrant Dink kardeşime, Rojava’dan 24 Nisan mektubu!
23.04.2014
PYD lideri: Kürt fobisinden kurtulsa bütün Ortadoğu Türkiye'nin olur!
22.04.2014
Ankara, eski hatasını Rojava Kürtlerine karşı da sürdürüyor!
21.04.2014
Milliyetçilikler, barış değil savaş getiriyor her yerde ve Ortadoğu’da!
20.04.2014
Devrim heyecanıyla devrimin güçlükleri!
19.04.2014
Tayyip Erdoğan adı, el Nusra ve IŞİD ile birlikte anılıyor Rojava’da!
18.04.2014
Rojava'da devrim heyecanıyla Barzani ve Erdoğan'a hendek tepkisi iç içe
09.04.2014
Kılıçdaroğlu'na yumruk!
08.04.2014
Erdoğan’la hukuk, demokrasiyle ekmek!
07.04.2014
Gül’le Erdoğan kavga eder mi?..
05.04.2014
Gül’le Erdoğan nereye?..
04.04.2014
Tayyip Erdoğan ve 'gayrimilli' Anayasa Mahkemesi!..
03.04.2014
Seçim sonrası edebiyatı...
01.04.2014
Demokrasi, kleptokrasi değildir, çoğunluk diktası hiç değildir!
31.03.2014
Erdoğan demokrasi ve hukuka meydan okumaya devam ediyor!
29.03.2014
Erdoğan, şu oyu alsa ne olur, bu oyu alsa ne olur?..
28.03.2014
Erdoğan’ın meşruiyet sorunu...
27.03.2014
Hey sen, demokrasi tarihinde asıl utançla anılacak olan!
26.03.2014
Erdoğan’la ülkenin nereye gittiğini hâlâ göremeyenler, gözü bağlı olanlar
25.03.2014
Tayyip Erdoğan’ın aklanması...
24.03.2014
Benim oyum kime, hangi partiye?
22.03.2014
Sürpriz yok: Öcalan’dan Erdoğan’a yola devam mesajı!
21.03.2014
Ultraaslan haklı: Kimse Galatasaray’dan büyük değildir!
20.03.2014
Erdoğan hayal kırıklığı oldu, umutları tüketti, ama kendisi de bitti!
19.03.2014
Erdoğan nasıl mı gider? İşte cevabı...
18.03.2014
Anıların çubuğunda Ahmet Cemal tütüyor, aklımda sevgili Sezen...
17.03.2014
Erdoğan’a alternatif nasıl çıkar derken...
15.03.2014
Erdoğan'ın sivil vesayetine kılıf uyduran organik aydınlar!
14.03.2014
Tayyip Erdoğan böyle giderse Türkiye’yi yangın yerine çevirecek!
13.03.2014
Erdoğan’ın cepheleştirme tuzağına düşmekten sakınalım!
12.03.2014
Ergenekon dersleri…
11.03.2014
‘Büyük patron’daki hukuk ve şeffaflık korkusu!
10.03.2014
Bu memlekette yaşamak, hayata tutunmak için acı çekmek mi lazım?..
08.03.2014
Hiç mi utanma duygunuz kalmadı? Sözün bittiği yerdeyiz!
07.03.2014
Sayın Gül, Erdoğan anayasa suçu işlerken seyirci mi kalacaksınız?..
06.03.2014
Erdoğan’a soruyorum, siz anayasal suç işlerken ‘paralel’ neredeydi?..
05.03.2014
Erdoğan: Hukuk ve adaleti katleden bir Başbakan!
04.03.2014
Tayyip Erdoğan ve 'gönül bağı kopan' Kürtler
03.03.2014
Tayyip Erdoğan’la Kürtler: 30 Mart, kritik bir tarih mi?
01.03.2014
Erdoğan-asker el ele, milli cephede mi?..
27.02.2014
Erdoğan’la ne olur, ne olmaz?
26.02.2014
Kılıçdaroğlu haklı: "Hükümet bitti, hırsızdan başbakan olmaz!"
25.02.2014
İttihatçı kesilen Erdoğan ya da İslami Kemalizm…
24.02.2014
Erdoğan: İnişteki bir lider!
23.02.2014
Eyy yandaşlar! Eyy cici gazeteciler!
21.02.2014
Tayyip Erdoğan'a: Asıl hesabı biz değil siz vereceksiniz!
20.02.2014
Sayın Gül, bu karanlıkta keşke bir mum yakabilseydiniz!
19.02.2014
Alo Fatih Hattı'nı yazmayan gazeteciler, bilin ki tarih sizi yazacak!
18.02.2014
Gül, Erdoğan’ın tek adamlık serüvenine dur diyebilecek mi?
17.02.2014
28 Şubat ruhu şimdi sizin içinizde!
16.02.2014
Erdoğan ve Tayyipgiller’in tehlikeli 'proje'si!
15.02.2014
Başbakan Erdoğan Dolmabahçe ve Kabataş için özür dileyecek mi?
14.02.2014
Erdoğan demokrasiden korkuyor, zira Yüce Divan’da yargılanacağını biliyor!
13.02.2014
Mesleğine ihanet eden, etmeyen gazeteciler!
12.02.2014
Kışanak: Erdoğan, çözüm konusunda pek bir şey değil, hiçbir şey yapmıyor!
10.02.2014
Öcalan'ın uyarısı ve devletleşen Erdoğan
09.02.2014
Alo Fatih Hattı’ndaki ‘özgürlük hırsızlığı’ndan gün gelir hesap sorulur!
08.02.2014
Bu memlekette neler oluyor, biliyorsunuz değil mi?
07.02.2014
Talimatla televizyondan haber attıran Erdoğan otoriterin danikasıdır!
05.02.2014
Cici gazeteciler ve yayın yasaklarıyla gerçeklerin üzerini örtemezsiniz!
04.02.2014
Erdoğan’la Öcalan’ın dansı!
02.02.2014
'Milli irade hırsızlığı'ndan dem vurup sansür utancını TBMM'ye sokmak!
31.01.2014
Erdoğan'ın inandırıcılığı ve alternatif meselesi…
29.01.2014
Erdoğan’a desteğim haram mı olsun?..
28.01.2014
Önümüz karanlık!
26.01.2014
Erdoğan, TÜSİAD'ı da vatan haini ilan ettikten sonra söz bitti artık!
25.01.2014
Erdoğan nihayet TÜSİAD’ı da darbeci, vatan haini ilan etti
24.01.2014
Erdoğan inşallah TÜSİAD’ı da darbeci, komplocu ilan etmez!
23.01.2014
Tayyip Erdoğan, bu memleketin sırtına deli gömleği geçirmek için uğraşıyor!
21.01.2014
Aman annem, pencereden kar geliyor, gurbet bana zor geliyor, aman annem...
18.01.2014
Evet Sevgili Hrant, fikirlere kurşun işlemez, Akan suyun önünde hiçbir şey duramaz!
17.01.2014
Sevgili İblis, yazdıklarımız ne zaman gerçek olacak, söyle bakalım!
16.01.2014
Tayyip Erdoğan, Brüksel’de Avrupa Birliği’ne de bir ‘one minute’ çekerse...
15.01.2014
Tayyip Erdoğan’la Abdullah Öcalan 17 Aralık’ın neresindeler?
14.01.2014
Cumhurbaşkanı Gül imzalayacak mı?
12.01.2014
Soğuk Savaş'ın komünisti, 28 Şubat'ın mürtecisi, Erdoğan'ın Fethullahçısı!
11.01.2014
Darbe var diye diye kendi darbesini yapanları tarih baba çok gördü!
10.01.2014
Erdoğan darbecilerin, vesayetçilerin, değişime direnenlerin safına geçti!
09.01.2014
Roboski'nin hesabı sorulmayacaksa çekin kuyruğunu gitsin!
08.01.2014
Ergenekon, Balyoz ‘milli ordu’ya değil, ‘milli iradeye kumpas’tı!
06.01.2014
Her devrin ‘cici’ gazeteci ve köşe yazarları olmuştur ama...
05.01.2014
Erdoğan’dan soruşturmayı karartma ve kendini kurtarma operasyonu!
04.01.2014
İlker Başbuğ Paşa’yla darbecilik!
03.01.2014
Eyy Erdoğan! Hayal kurma, hayatı ve Türkiye'yi avucunun içine alamazsın!
01.01.2014
Eyy ahali, haberiniz var mı, Sevan Nişanyan yarın hapse giriyor!
31.12.2013
Türkiye’yi 2013’teki istikrarsızlığa, krize sokan Erdoğan’dır, başkası değil!
29.12.2013
Başbakan Erdoğan’ın Cemaat’e yönelik darbe planı üzerine...
28.12.2013
Erdoğan’la Türkiye bu saatten sonra istikrar bulabilir mi?..
27.12.2013
Sivil vesayetse eğer, Erdoğan’ınki sivil vesayetin Allahı’dır Allah’ı!
26.12.2013
Bayraktar, hapsi de göze alarak Başbakan'a 'hodri meydan' çekti!
24.12.2013
Tayyip Erdoğan’ın tek adamlığı ya da Eski-Yeni Türkiye kavgası!
22.12.2013
Tayyip Erdoğan ve yedi düvele meydan okuyan Zaloğlu Rüstem'lik!
21.12.2013
Korkutma, sindirme, caydırma çabanız geri döner, sizi vurur!
20.12.2013
Korku duvarı yıkılıyor, medya düzeni artık 'yandaş medya'dan ibaret değil!
19.12.2013
Asker dili konuşan Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan gazeteciler
18.12.2013
Türkiye’yi siyasal istikrarsızlık ve kutuplaşma bekliyor, yazık!
17.12.2013
Şırnak Valisi’nden ifşaat: Asker, yaşlı insanları da, çocukları da öldürdü!
16.12.2013
Yalçın Akdoğan’dan Mustafa Balbay’a, İlhan Selçuk’tan Ahmet Davutoğlu’na...
15.12.2013
Futbol Federasyonu: Şike rezaletinden sonra şimdi de ırkçılık damgası mı?
13.12.2013
Karamsar değilim, hüzünlüyüm! İçimden siyaset yazmak gelmiyor
12.12.2013
Sneijder ve Drogbalı Cimbom'la ancak futbol kaçıklarına özgü bir heyecan!
11.12.2013
Muhalefet iç düşman, gazeteci vatan haini, siyaset savaş olunca…
10.12.2013
Erdoğan'ın devletleşmesi: Şırnak'tan Roboski'ye, fişlenmekten fişlemeye...
08.12.2013
Mandela: Hiçbir yerde özgürlüğe açılan kolay bir yol yoktur!
07.12.2013
Tayyip Erdoğan’la devrimci sabır!
06.12.2013
Suriye Kürtleri, PYD ve lideri Salih Müslim’le tarih sahnesine çıkıyor
05.12.2013
Çözüm süreci konusunda Erdoğan kapısı neden hâlâ aralık?
04.12.2013
Siyaset meydanında ‘otoriter tipler’den kurtulmanın yolu...
03.12.2013
Başbakan Erdoğan, Şırnak Katliamı’nın hesabını sormayacak mı?
01.12.2013
Şırnak'ta 38 cana mal olan katliamın hesabı 19 yıl boyunca nasıl sorulmadı?
30.11.2013
Sayın Başbakan, Cemaat'i bitirme kararı yoksa 'darbeci' olduğu için mi?
29.11.2013
Sayın Başbakan artık kendisini devlet olarak düşünüyor!
27.11.2013
Türkiye’nin Tayyip Erdoğan problemi gitgide büyüyor!
26.11.2013
AK Parti’nin gücü, otoriterleştikçe kendi güçsüzlüğü haline geliyor!
24.11.2013
Tayyip Erdoğan’la Gülen Cemaati kavgası: Demokrasi penceresinden...
23.11.2013
Başbakan, MİT Müsteşarı, yargıçlar ve telefonları dinlenen gazeteciler...
22.11.2013
12 yaşındaki vücuttan çıkan 13 kurşun ya da bir gazetecinin vicdan azabı!
21.11.2013
Evet CHP; Kürdistan var, dün sahip çıkmadığın Ahmet Kaya ve Şivan gibi!
20.11.2013
Türkiye önce kendi Kürtleriyle gerçek barışı örgütlemek zorunda!
18.11.2013
Dorris Lessing’in anısına: Eleştirel düşünce, özgür düşünce!
17.11.2013
Evet, Diyarbakır’da yaşanan hiç kuşkusuz tarihi bir gündür!
16.11.2013
New York’ta ya da Ece’de geçmişi tekrar etmek...
15.11.2013
Damardan Cimbomlu ve çok iyi bir gazeteci Doğan Koloğlu'nun ardından
13.11.2013
Erdoğan, iş 1915'e gelince İttihatçı, Kemalist kesilmeye devam edecek mi?
12.11.2013
Ermeniler'de geçmişi unutma, bizde geçmişi hatırlama korkusu...
09.11.2013
Bülent Arınç olayı: AK Parti, Tayyip Erdoğan’ın malı değildir!
07.11.2013
Sayın Başbakan, Allah akıl fikir ihsan eylesin, başka ne denir ki?
06.11.2013
45 soruda Tayyip Erdoğan ne yapıyor?
05.11.2013
'Beyefendi rahatsız olmasın' gazetecileri; biraz görün, biraz yazın!
03.11.2013
Ayşe Gökkan’ı tel örgülerin orada ölüm orucuna yatıran ne ola ki?..
02.11.2013
CHP hakkında olumlu bir yazı ya da yine Şafak Pavey konuşması…
01.11.2013
Meclis’te başörtüsü: Normalleşme, olgunlaşma evet ama...
31.10.2013
Başörtülü milletvekili ya da CHP’nin iki cami arasında beynamaz duruşu!
29.10.2013
10 soruda 90 yıllık Cumhuriyet’in büyük günahları üzerine...
27.10.2013
CHP’nin meselesi oy bölünmesi değil, nasıl bir parti ve program meselesidir!
26.10.2013
Erdoğan cumhurbaşkanı olunca, Gül de başbakan mı olacak?
25.10.2013
Erdoğan'ın üslubu ODTÜ'de ikinci bir ‘Gezi’ yaratır mı?
23.10.2013
Afrika, 'aslan kral'ıyla da geçti önümüzden...
22.10.2013
Olur da Afrika'da bir aslanla karşılaşırsanız...
20.10.2013
Yoksulluk bu diyarda çiçek açmış...
19.10.2013
Okyanusun dövdüğü kayalıkları kana boyayan vahşete lanet!
16.10.2013
Atlas Okyanusu'nda bir balık, bir tokat!..
14.10.2013
Afrika'da bir kızıl atlas gibi uzanan çöldeyim, olmadık dünyaların hayaliyle...
11.10.2013
Ak Parti hükümetinin yeni söylemini eskiden ulusalcılardan duyardık!
10.10.2013
Kürtçe sorunu, anadilde eğitim sorunu çözülmeden Kürt sorunu çözülmez!
09.10.2013
Başbakan Erdoğan puan kaybediyor, Cumhurbaşkanı Gül kazanıyor!
08.10.2013
Erdoğan, Demirel’leştiği, devletleştiği için mi?..
07.10.2013
Acı bir tarih resim gibi geçiyor önümden
05.10.2013
Başörtüsü, eşit yurttaşlık derken, ulus-devlet...
03.10.2013
Menderes, Özal ve Erbakan ne kadar demokrattı, Erdoğan'la Kılıçdaroğlu ne kadar demokrat?
02.10.2013
Bölünme korkusu hâlâ devam ediyor!
28.09.2013
Başbakan Erdoğan 'Büyük Doğu' derken, Çin’e büyük silah ihalesi...
27.09.2013
Fatih Hoca kararı hatadır, ‘kurumlaşma değil şahsileşme’ yolunda bir adımdır!
26.09.2013
Fatih Hoca kararı hatadır, ‘kurumlaşma değil şahsileşme’ yolunda bir adımdır!
25.09.2013
Kürt ve Alevi sorunlarına giremeyen bir 'demokrasi paketi' havada kalır!
24.09.2013
Tribünleri kim bölüyor, bu kutuplaşma kimin eseri?
22.09.2013
Gazeteci gammazlayan köşe yazarı, özgürlükten yana sanatçı!
20.09.2013
Güneydoğu'daki 'iti ite kırdırmak’ zihniyeti Suriye’de tekrarlanıyor mu?
19.09.2013
Galatasaray’da Ünal Aysal’la Fatih Terim arasındaki doku uyuşmazlığı!
18.09.2013
Çözüm sürecine asıl zararı kullanılan tetikçi takımı veriyor!
17.09.2013
Dış politikada oyun dışı kalırken, yalnızlaşmak ve imaj kirlenmesine uğramak!
16.09.2013
UTANÇ DUYUYORUM!
07.09.2013
Dümen suyunda mehtap var, telefonda Fenerbahçe'nin halleri!..
04.09.2013
Batılı güçler gelsin de mazlumları kurtarsın diye yalvarmak ayıbı…
03.09.2013
Nerede delikanlı bir tavır, nerede Kasımpaşalı bir duruş!
02.09.2013
30 Ağustos örneği: Sivilleşmeyle demokratikleşme...
31.08.2013
Acaba Tarzan güç durumda mı?
30.08.2013
Suriye'deki diktatör vicdanlara ağır yük, müdahalenin sonuçları ise belirsiz!
29.08.2013
Suriye’ye müdahalenin eli kulağında ama soru çok, yanıtlar az ve belirsiz...
27.08.2013
‘Padişahım çok yaşa’ tavrına demokrasilerde yer yoktur!
26.08.2013
Erdoğan’ın eyy eyy’leri böyle giderse, ekonominin başını da derde sokacak!
25.08.2013
Erdoğan’ın Mısır’daki darbe yüzünden hedef tahtasına koyduğu düşünür!
24.08.2013
Tayyip Erdoğan’ın gözyaşlarıyla dış politikada soru ve sorunlar…
22.08.2013
Türk dış politikası hiç bugünkü kadar perişanları oynamamıştı!
20.08.2013
Erdoğan'dan 'Eeyy Suudi Arabistan' sesi hâlâ çıkmadı, bekliyoruz!
19.08.2013
Maçlarda Gezi'ye destek yasak, Mursi'ye destek serbest mi?
18.08.2013
Kafamda hayaller, kulağımda Sezen Aksu'nun sevdalı sesi...
16.08.2013
Ömür dediğin bir gündür, o da bugün müdür?..
15.08.2013
En çok uzun seyirleri özleyen büyük denizci...
14.08.2013
‘Eyy Nobel’ ve Batı’nın günahları!
13.08.2013
Erdoğan yüzünü yine demokrasiye dönerse kendisine destek veririm...
12.08.2013
Fenerbahçe’yi ezdik, ama 1-0’la yetindik
11.08.2013
Yol boyu memleket hikâyeleri: Vetolu Türk kahvesi, kavurmalı kahvaltı!..
08.08.2013
Erdoğan’ı savunmak... Özal’ı savunmak... 12 Eylül’ün lideri Evren’i de savunmak!
07.08.2013
Demokrasinin önünde artık ‘asker sorunu’ yok, ‘sivil sorunu’ var!
06.08.2013
Af yolunu açmaktır, bundan sonra doğru olan...
05.08.2013
İşte Cimbom farkı: Fatih Hoca 2000 UEFA Kupası’nın rövanşını da vermedi
04.08.2013
Cimbom Porto'yu yendi; top ağlarla şans eseri buluşmaz!
02.08.2013
‘Beyefendi rahatsız olmasın’ gazeteciliği...
01.08.2013
Yoksa Tayyip Erdoğan yeniden Erbakan Hoca’laşıyor mu?..
31.07.2013
TÜPRAŞ örneği: 28 Şubat’ın ayıpları niye tekrarlanıyor?
30.07.2013
Tayyip Erdoğan mı, Yiğit Bulut mu?..
29.07.2013
Mısır’da darbeciler, ‘insanlığa karşı suç’ yolunda yürüyor!
27.07.2013
Erdoğan'ın düşündürücü halleri ve dananın kuyruğu...
26.07.2013
TÜPRAŞ olayı... Demokrasi için dik durma, ses verme zamanıdır!
25.07.2013
Medya ve demokrasiyi kuşatanlar şunu iyi bilin; başarı şansınız yok!
24.07.2013
Erdoğan bu oyunla giderse, Türkiye fena halde taca çıkar!
23.07.2013
Kürtler, günün birinde ‘bağımsız devlet’ de isterlerse ne olacak?..
22.07.2013
Şaka gibi: İhaleyi kapana, bonus olarak da gazete ve televizyon!
20.07.2013
Annesinin cenazesine bileklerinde kelepçeyle katılmanın acısı...
19.07.2013
Ahmet Altan Erdoğan’ı eleştirdiği için ceza aldı; bu kafayla ne demokrasi olur, ne de barış...
18.07.2013
İş dünyası tedirgin, Erdoğan iktidarında yükselen gruplar da kaygılı!
17.07.2013
Erdoğan’ın ‘monşer kompleksi’ Dışişleri’ne darbe vuruyor!
16.07.2013
Erdoğan ‘Kemalizmin duvarları’nı kendi elleriyle yeniden yükseltiyor, acaba farkında mı?..
15.07.2013
AK Parti, gerilettiği askeri vesayeti yeniden canlandırabilir!
13.07.2013
Erdoğan'ın yerinde Özal olsaydı ya da Erdoğan Demirel'leşirken...
12.07.2013
Ey iktidar sahipleri! Ey muktedirler! Bir çift sözüm var, kulak verin!
11.07.2013
PKK yönetimindeki değişim üzerine notlar ve kendi sözleriyle Cemil Bayık
10.07.2013
Müslüman Kardeşler ordu ve darbe konusunda nasıl yanıldı?
09.07.2013
Ne, Mursi’yi eleştirmek darbecilik mi?.. Güldürmeyin insanı!
08.07.2013
İyi darbe, kötü darbe!
07.07.2013
Süngüyle iktidar olursun ama süngünün üstüne oturamazsın!
05.07.2013
Darbe, Mısır’da krizi derinleştirecek!
04.07.2013
Türkiye'ye tuzak varsa, çare kafayı kuma gömmek mi, demokrasi mi?
03.07.2013
Gazeteciliğin, medyanın hazin ve de acıklı halleri üzerine...
02.07.2013
‘Sadece Kemalizm eleştirisiyle demokrat olmanın devri geçti!’
30.06.2013
Erdoğan, gerçekten bıçak sırtındaki ‘barış süreci’ni kurtarmak istiyor mu?
29.06.2013
Keşke Aziz Yıldırım da, Yıldırım Demirören de istifa etseler!
28.06.2013
Başbakan Erdoğan böyle giderse yüzde 60 oy da alsa demokrasi olmaz!
21.06.2013
Ey Başbakan, Türkiye'yi yangın yerine çevirmeye hakkınız yok!
18.06.2013
Türkiye hızla tehlikeli sulara doğru seyrediyor! Ve Sayın Başbakan, mesele sizden başkası değil!
16.06.2013
Başbakan Erdoğan’a: Tuttuğun yol yol değil; bu kafayla ne barış, ne de demokrasi gelir!
15.06.2013
Tayyip Erdoğan yapabilir mi?
14.06.2013
Çapulcu kardeşlerime mektup! Ya da ruhun yalnızlığı...
12.06.2013
Erdoğan’a Allah akıl fikir versin!
11.06.2013
Tayyip Erdoğan, acaba John Lennon’ı hiç dinledi mi?..
09.06.2013
Bugün Erdoğan’dır, ‘eski Türkiye’den hâlâ vazgeçemeyen...
08.06.2013
Erdoğan böyle giderse, Türkiye'yi çok sıcak bir yaz bekliyor!
06.06.2013
Erdoğan ve çapulcu kardeşlerim!
06.06.2013
Tayyip Erdoğan, ‘Zaloğlu Rüstemlik’ten kurtulabilir mi?..
05.06.2013
Erdoğan’daki güç kirlenmesi!
04.06.2013
Erdoğan’ın medyadaki gölgesi, Gezi Parkı'nda haberciliği acıklı hale getirdi
03.06.2013
Asıl mesele Erdoğan'ın sakat demokrasi anlayışıdır!
31.05.2013
Başbakan Erdoğan için dağdakiler ne düşünüyor?
29.05.2013
Karayılan: Türkiye halkına mesajım; psikolojik savaşın etkilerini aşalım...
28.05.2013
Murat Karayılan: Evet, Kuzey Irak’tan sonra Kuzey Suriye oluştu...
27.05.2013
Karayılan: PKK olarak geçmişte hatalarımız olmuştur, kabul ediyorum
26.05.2013
'Başkanlığa baştan retçi değiliz, demokrasi esas alınırsa tartışılabilir'
24.05.2013
'Türk askeri düşmanımız değil, Türk analarının acılarını paylaşıyoruz...'
24.05.2013
Neden geldim bu dağlara, niye elinde silah olanların nabzını tuttum?..
23.05.2013
Dağlardaki Mahir'ler ve Ulaş'lar hangi etkiyi yansıtıyor?
21.05.2013
14 yıldır dağda olan Fuat'a göre, bu çekilme neden 1999'dan daha farklı?
20.05.2013
Parisli Agit evine dönebilecek mi?
19.05.2013
İkinci grup da döndü, soru aynı; AKP demokrasi açılımı yapacak mı?
17.05.2013
Kadın gerilla Savuşka’nın burukluğu: Yine çekiliyorsun yurdundan, niye peki!
16.05.2013
Bu yıl bahar bitmek bilmemiş, yağmur altında dağa tırmanıyoruz!
15.05.2013
Bahoz Erdal: Bugün silahı bir kenara koyuyoruz, ama bu silahı bırakmak demek değil!..
11.05.2013
Sayın Kılıçdaroğlu, yoksa başka bir gezegende mi yaşıyorsunuz?..
10.05.2013
CHP, barış sürecinin neresinde?..
09.05.2013
Erdoğan… Babacan… Demokratikleşme… Ve çekilme…
08.05.2013
IRKÇILIK HAYALETİ!
07.05.2013
FENERLİ DOSTLARA...
04.05.2013
Erdoğan'la sivilleşmek, demokratikleşmek...
03.05.2013
Erdoğan'la Kılıçdaroğlu laf öğütmek yerine...
02.05.2013
ERDOĞAN, BARIŞ, DEMOKRASİ...
01.05.2013
İyi ki Galatasaray-Fenerbahçe rekabeti var, iyi ki bu yıl da kupayı kaldırıyoruz!
30.04.2013
Başbakan Erdoğan'ın deyişiyle, tarih yazılırken...
26.04.2013
SİLAHLARA VEDA!
25.04.2013
'Tayyip Erdoğan ile Abdullah Öcalan'a bir şey olursa barış süreci ne olur?'
24.04.2013
'Şeyh Said gibi asılacak olsak dahi, önderliğimiz gelin derse geliriz...'
23.04.2013
'Bizim yüreğimiz yanmış; artık torunlarımız için barış istiyoruz...'
22.04.2013
Hızu Teyze’nin sesi Sümbül Dağı'nın yamaçlarında çınlıyor: Barışa sahip çıkın!
21.04.2013
Oğulları vardı gelecekte, her biri vazgeçilmez cihan parçası!..
20.04.2013
'Top direkten dönerse, Türkiye çok fena kaybeder!’
19.04.2013
Temel soru şu: Bir Kürt, bir Türk ile eşit olacak mı?
18.04.2013
'Çanakkale'de İngilizlere karşı Türklerle omuz omuza savaşan Kürtlerin dili eğitimde yasak, ama İngilizce serbest!..'
17.04.2013
'Eşit vatandaş olma talebimizin alternatifi, artık silahlı mücadele değil'
15.04.2013
Diyarbakır'da genel hava: Çözüm sürecinden geri dönüş uzak ihtimal!
16.04.2013
Oyunbozanlığın bedelini Ankara da, Kandil de, İmralı da, Kürtler de artık biliyor!
24.03.2013
Murat Karayılan ile Kandil'de 5,5 saat
23.03.2013
Gazetecilik ve gazeteciler üzerine...
02.03.2013
Sayın Başbakan, tarihin eli yine omzunuzda, tarih bazen yaşarken de yakalanır!
01.03.2013
Barış olgunlaşmış durumda, resmin bütünü sakın ola gözden kaçmasın!
28.02.2013
Bir ‘faili meçhul’ cinayeti örtbas etmek!
27.02.2013
Apo’yla Özal, Erdoğan’la Öcalan...
26.02.2013
Çözüm süreci şimdilik olumlu seyrediyor!
23.02.2013
Başörtülüler, Ortodokslar, Aleviler...
21.02.2013
Erdoğan, Kılıçdaroğlu, milliyetçilik derken Atatürk milliyetçiliği üzerine!
20.02.2013
Başbakan Erdoğan’la barış düşmanları!
19.02.2013
Erdoğan’ın mesajı: Artık silahlar değil, fikirler konuşsun, siyaset konuşsun!
17.02.2013
Bir hayalim var: Saracoğlu stadında, dizlerinin üstünde kayan bir Drogba!
16.02.2013
Mesele yalnız hâkimlerin değil, hükümetin de zihniyetinde düğümleniyor!
15.02.2013
Fikrimle zikrimle, yememle içmemle, kılığımla kıyafetimle sakın ha uğraşma!
14.02.2013
Siyasal iktidara tabi bir yargı düzeni mi?
13.02.2013
Erdoğan, Ak Parti-BDP işbirliği diye kafaları karıştırıyor galiba...
12.02.2013
Başkan Obama’nın Milliyet’e demecinden Türk-Amerikan ilişkilerinin derinliğine...
10.02.2013
‘Askeri vesayeti geriletmek söz konusuysa, gerisi teferruattır’ demek elbette yanlıştır!
09.02.2013
Elimizde kadeh, yüreğimizde isyan!
08.02.2013
Hiç birşey imkansız değildir, barış bile!
07.02.2013
Erdoğan’ın AB eleştirileri haklı ama...
06.02.2013
Rus’çular, Çin’ciler, Şanghay, AB, vs... (1)
05.02.2013
Acıları unutmaktan duyulan korku!
27.01.2013
Tarih, CHP’yi paçalarından çekiyor!
26.01.2013
Bağımsız, tarafsız yargı özlemi!
25.01.2013
Danıştay ve başörtülü avukat
24.01.2013
Uğur Mumcu’yla ‘derin yapı’ üzerine...
23.01.2013
İlhan Selçuk’la Mehmet Ali Birand...
22.01.2013
Kışları sabah olmayan bir şehirden...
20.01.2013
Sevgili Hrant Dink’e Berlin mektubu...
19.01.2013
Gazetecilikte ‘ilklerin adamı’ Birand için...
18.01.2013
Sevgili İblis, olmadı, bizi atlattın yine...
17.01.2013
Barış umuduna sahip çıkalım!
16.01.2013
Barış durağında tuzaklara direnmek!
15.01.2013
Öcalan’dan “Seni kullanıyorlar” sözüne yanıt: “Ben de onları kullanıyorum!”
13.01.2013
Barışa el verin, uzak durmayın!
12.01.2013
Devlet Bahçeli ve benzerleri için...
11.01.2013
Liderlik, devlet adamlığı, acıların üzerinden geleceği yakalamaktır!
10.01.2013
Zamanı sakın torbaya sokmayın, barış bugünden yarına bir günde gelmez!
09.01.2013
İlk adım, gerçek bir ateşkes ilanıyla askeri operasyonların durmasıdır!
08.01.2013
MİT Müsteşarı Hakan Fidan Oslo’da PKK’lılara ne demişti, sonra ne oldu?
06.01.2013
Barış çoktan beri olgunlaştı; hayatlara değil silahlara veda zamanıdır artık!
05.01.2013
‘İmralı süreci’ ve geçmişin yanlışları...
04.01.2013
Talabani’yle Erdoğan’ın bildikleri...
03.01.2013
Cemal’den ‘one minute Erdoğan’a...
02.01.2013
Hayaller ölmez diye bağırmıştı arkamdan...
01.01.2013
Yaşamak için acı çekenler!
30.12.2012
Limon satacak halimiz yok ya, doğru bildiğini yazmaya devam!
29.12.2012
Yıl sonu notları derken yazarlık bunalımı!
28.12.2012
Ağlama anne, güzel yerdeyim!
27.12.2012
Üniversiteyi kendine tabi kılmak isteyen bir iktidar, istikrarsızlığı körüklemiş olur!
26.12.2012
Bir devlet ayıbı olarak, faili meçhul cinayetlerin üstünü kapatmak!
25.12.2012
Bir devlet ayıbı olarak, faili meçhul cinayetlerin üstünü kapatmak!
23.12.2012
Bir kez daha kuvvetler ayrılığı ve Gül’le Erdoğan ilişkisi...
22.12.2012
Anlaşılan o ki, Gül’le Erdoğan’ı sahnede daha çok izleyeceğiz!
21.12.2012
Erdoğan’ın pişmanlığı ve ‘devlet meselesi...’
20.12.2012
Tayyip Erdoğan’la devlet ve devletlû...
19.12.2012
Sayın Başbakan, demokrasinin özü ‘kuvvetler ayrılığı’ndan geçer!
18.12.2012
Uludere ve ‘devlet benim’ kibiri!
15.12.2012
Ahmet Altan, Yasemin Çongar, Taraf...
14.12.2012
Aleviler 1400 yıldır cemevinde ibadet eder ama...
13.12.2012
‘Sivil’ anayasa ille de demokratik olmaz!
12.12.2012
Mısır’ın önünde uzanan ince uzun yol...
11.12.2012
Asker öyle derdi, şimdi de Ak Parti’nin oylarıyla seçilen ombudsman öyle diyor!
09.12.2012
Türkiye zıvanadan çıkmaya başlarken, Roboski katliamı için adalet istiyorum!
08.12.2012
Apo ile PKK: Hukuki suç, siyasi gerçek!
07.12.2012
Erdoğan’la farklı sesler, uyarılar...
05.12.2012
Galatasaray’a Devler Ligi yakışır!
04.12.2012
Dış politikada Doğu-Batı dengesi!
02.12.2012
Gazetecilikte ‘ilklerin adamı’ Birand için...
01.12.2012
Başkanlıkta Latin Amerika modeli!
30.11.2012
Cumhurbaşkanı’nın çağrısına keşke kulak verilse...
29.11.2012
Ak Partili milletvekillerine soruyorum!
28.11.2012
Erdoğan’ın tavrı taktik mi, sahi mi?
27.11.2012
Mesele, Tayyip Erdoğan’ın tavrıdır!
25.11.2012
İdama giderken kelepçeli bilekleriyle ailesine yazar: “Acele ediyorlar, kısa oldu!”
24.11.2012
Türkiye’nin dış politika açmazı...
23.11.2012
Dış politikada Erdoğan’la üslubu...
22.11.2012
Galatasaray’ın Avrupa yolculuğu sürüyor!
21.11.2012
Erdoğan ve yeni bir barış süreci...
19.11.2012
Bölge barışında petrol oyunu
18.11.2012
Suriye Kürtlerinin ‘güç’ savaşı!
17.11.2012
‘Türkiye’de savaşla bir yere varılmaz’
16.11.2012
PKK silah bırakmak için bana geldi
15.11.2012
‘Suriye Kürdistan’ı realitedir!’
14.11.2012
Açlık grevleri artık sona ersin
11.11.2012
Zekasıyla alay edilen insanın şaşkınlığı!
10.11.2012
Erdoğan’ın bir ‘muhasebe’ ihtiyacı!
09.11.2012
Hiç utanmıyor musunuz, ne yazık!
08.11.2012
Amerikan halkı kumar oynamadı!
07.11.2012
Türkiye’nin içinde dışında barış kuşağı!
06.11.2012
Obama, Romney’e göre daha akıllı tercih!
04.11.2012
Mezopotamya Ekspresi, Bir Tarih Yolculuğu!
03.11.2012
Annelerinin dilini istedikleri için her geçen saat ölüme yaklaşmak!
02.11.2012
Tayyip Erdoğan’la iki kanatlı kuş!
01.11.2012
Erdoğan’ın Gül’e dönük tavrı: Siyaset geriliyor, kutuplaşıyor!
31.10.2012
Evet, utanç duyulacak konular ama...
30.10.2012
CHP’nin genlerindeki darbecilik...
28.10.2012
İlhan Selçuk kitaplarıyla baş başa...
27.10.2012
Beatles, Ritsos, Vargas Llosa, Beşikçi...
26.10.2012
Askeri vesayet, askeri harcamalar!
25.10.2012
Cumhuriyet ve temel taşlar meselesi...
24.10.2012
Açlık grevleri: Yarın çok geç olabilir!
23.10.2012
İşkence haberleriyle geçen yıllar...
21.10.2012
Evren Paşa’nın saç sakal meselesinden hapisteki gazetecilere özgürlük sorunu...
20.10.2012
Fazıl Say davasından açlık grevlerine...
19.10.2012
Özal’ın fren-gazı, Erdoğan’ın fren-gazı!
18.10.2012
Bir zamanlar asker böyleydi, şimdi de Ak Parti!
17.10.2012
Erdoğan’ın ‘yandaş komutan’ politikası mı?
16.10.2012
Fethullah Gülen’le Tayyip Erdoğan...
13.10.2012
Kürt sorunu sahneye nasıl çıktı?
12.10.2012
PKK’nın lanetlenmesi gereken okul baskınlarıyla barış yolu iyice tıkanır!
11.10.2012
Yüreklere kilit vuran duyarsızlıkla bu ülkede barış yolu açılamaz!
10.10.2012
Meclis’in ‘Darbe Komisyonu’ndan...
09.10.2012
AB’den Türkiye’ye kırık notlar...
06.10.2012
Dikkat, bugünleri mumla ararız!
05.10.2012
Önkoşul, Esad’dan kurtulmak ama nasıl?..
02.10.2012
Erdoğan yeni bir şey söylemedi ama...
30.09.2012
Başbakan Erdoğan mı, Başkan Obama mı?
29.09.2012
İspanya’dan Türkiye’ye ayrılıkçılık hayaleti!
28.09.2012
Erdoğan’ın kafasında Japon Liberal Parti modelinin Türkiye versiyonu mu var?..
27.09.2012
Erdoğan’dan yeni sayfa, üslup, muhteva...
26.09.2012
Erdoğan’ın aşil topuğu: Kürt sorunu!
25.09.2012
Bizim siyasetçiden özür, pişmanlık çıkmaz, çünkü onlar hiç hata yapmaz, yanılmaz!
23.09.2012
Balyoz davası, hukuk ve bazı gerçekler...
22.09.2012
CHP’deki kafa karışıklığı deyince...
21.09.2012
Enseyi karartmayın, iyi yoldayız!
16.09.2012
Türkiye AB’nin, AB Türkiye’nin neresinde?
15.09.2012
‘Film olayı’nda sahnelenen rezillikler!
14.09.2012
12 Eylül’leri, 28 Şubat’ları tarihin çöplüğüne atmak lafla olmuyor!
13.09.2012
Ve soruyorum Ak Parti iktidarına...
12.09.2012
Kontrol edilemezse, hem demokrasi hem kapitalizm için tehlikeli olan...
11.09.2012
CHP’den olumlu bir adım: Barış grubu...
07.09.2012
Ak Parti iktidarına yönelik uyarı...
06.09.2012
PKK’nın şiddet kullanımını mahkûm etmek için...
05.09.2012
Devlet böyle bir şey, kendi içine çekiyor, dönüştürüyor, “Ankara’lılaştırıyor!”
04.09.2012
N’olacak bizim medyanın acıklı halleri?
02.09.2012
Erdoğan teröre karşı uzlaşma diyor, ETA, IRA örnekleri veriyor ama...
01.09.2012
Enver’in bıyığından Tayyip Erdoğan’ın kalpağına kadar uzanabilen Baasçılık...
31.08.2012
Haksızlığa uğrayanlara yeni bir gelecek!
30.08.2012
PKK’ya ilişkin hatalar, 2014’le ilgili hesaplar!
29.08.2012
İktidarla medyanın demokrasi ayıpları!
28.08.2012
Uludere katliamı nasıl devletinse, Gaziantep katliamı da PKK’nındır!
12.08.2012
Sevda Tepesi: 27 yıl önce ve sonra!
11.08.2012
Ya kriz Avrupa’dan Türkiye’yi vurursa?
10.08.2012
İdris Naim zihniyetiyle nereye?..
09.08.2012
Irak bölünmüş durumda; Suriye de bölünebilir; sıra Türkiye’ye gelir mi?
08.08.2012
Tayyip Erdoğan’la memleketin halleri...
07.08.2012
Özkök Paşa demokrasi adına bir şanstı!
05.08.2012
Hakkârili bir Ana’nın Başbakan’a cevabı
04.08.2012
Hapishanede yasak, dışarıda serbest!
03.08.2012
Ak Parti iktidarı: Meselenin etrafında dolaşmak mı, özüne parmak basmak mı?
02.08.2012
Genelkurmay Başkanlığı, 28 Şubat tutanaklarını niye imha etti ki?..
01.08.2012
İşkence bir insanlık suçudur, duyuyor musunuz?
31.07.2012
Ya Gül’le Erdoğan kapışırsa...
29.07.2012
Diyarbakır’ın son Ermeni’si, bir garip Anto Dayı ölmüş diyeler...
28.07.2012
KUZEY SURİYE’YE MÜDAHALENİN ŞİFRELERİ
27.07.2012
Milliyetçilikle oy alabilirsiniz, ama gerçek barış ve demokrasi olmaz!
26.07.2012
‘Kuzey Suriye’ için beş nokta!
25.07.2012
Biz Türkler iyicene acayipleşmeye mi başladık?..
24.07.2012
Kuzey Irak’tan sonra Kuzey Suriye...
22.07.2012
Özgürlük, insanlara duymak istemedikleri şeyleri söyleyebilmektir!
21.07.2012
Haydi hayırlısı Sayın Kılıçdaroğlu, ‘değişim yolu’nuz açık olsun!
20.07.2012
Evet, şiddet şiddeti getirir!
19.07.2012
Aykırılığa yaşam hakkı, demokrasinin önkoşuludur!
18.07.2012
Sünni Ak Parti iktidarı, Alevileri asimile etmeyi tasarlıyor ama...
17.07.2012
Yasakçılık değil özgürlük kazandı hep, tarihle inatlaşmak çıkmaz sokaktır!
15.07.2012
“Darbe için herşeyi hazırlamıştık ama...”
14.07.2012
Başkan babalığın yolu böyle mi açılacak?
13.07.2012
Ak Parti: İttihat Terakki’den Kemalizm’e!
12.07.2012
Hiç mi vicdanınız sızlamıyor? BAHÇELİEVLER KATLİAMI, AK PARTİ, MHP...
11.07.2012
Bu kafayla barış ve demokrasi mi?
10.07.2012
‘Erkeğin göbeklisi, kadının bebeklisi makbuldür’
06.07.2012
Eli kanlı Esad rejiminden kurtulmak!
05.07.2012
KCK davaları: Türkiye ne zaman değişecek?
04.07.2012
Futbolda, yargıda bozuk düzen!
03.07.2012
Erdoğan-Zana buluşması önemlidir, barış adına olumlu bir gelişmedir!
19.06.2012
Yunanistan’da yeni koalisyon, 2001 Türkiye’si gibi kendi ipini kendi eliyle çekebilecek mi?
17.06.2012
‘Gazete adam’dan faşizme geçit yok ama...
16.06.2012
Ben masum muydum, yoksa ‘emperyalizmin aleti’ mi?..
15.06.2012
Özel yetkili mahkemeler bugünkü halleriyle devam edemez, değişim şart!
14.06.2012
Seçmeli ders olarak Kürtçe önemli!
13.06.2012
Güneydoğu ‘barış coğrafyası’ olursa, Türkiye de gerçek demokrasi olur!
12.06.2012
BİR KADINDAN, BİR ANNEDEN SİYASETÇİLERE ÇAĞRI:
10.06.2012
İstanbul Festivali 40 yaşında Sanat insanların yazgısına karşı bir başkaldırıdır!
09.06.2012
Kürtaj yasağı, Fazıl Say davası, bir pankarta 8 yıl hapis derken olan demokrasiye oluyor!
08.06.2012
Erdoğan-Kılıçdaroğlu buluşması tek atımlık barut olursa yazık olur!
07.06.2012
Erdoğan-Kılıçdaroğlu buluşması, hiç yoktan iyidir! Keşke silahlar sussa, siyaset konuşsa...
06.06.2012
Tayyip Erdoğan’la ekonomiyle siyaset!
05.06.2012
Tayyip Erdoğan, maşallah, Zaloğlu Rüstem gibi!
01.06.2012
Hasan Kaptan'ın Seyir Defteri - 4
31.05.2012
Hasan Kaptan'ın Seyir Defteri - 3
30.05.2012
Hasan Kaptan'ın Seyir Defteri - 2
29.05.2012
HASAN KAPTAN'IN SEYİR DEFTERİ
14.05.2012
ÜZGÜNÜM LEYLA, HAKKIMIZDI ALDIK!
13.05.2012
Ben de şeytana uyar mıydım?
12.05.2012
Ak Parti’yle kadınlar, başörtüsü sorunu ve Kürt sorunu...
11.05.2012
Para ve iktidar şımarıklığı üzerine!
10.05.2012
“Türkiye mi çok demokratikleşti, yoksa ben mi özgürleştim?..”
09.05.2012
“Başbakan’ın yazdırdığı kitap” üzerine...
08.05.2012
Fransa’da cumhurbaşkanı değişikliği ile değişim...
06.05.2012
Çok eskilere giden dostluklar...
05.05.2012
‘Hükümet dinlemiyorsa vurun tekmeyi!’
04.05.2012
Büyük medyanın eski gücü neden mi yok?
03.05.2012
1 Mayıs dersi: Devlet toplumun gerisinde!
02.05.2012
Yoksa şimdi de ‘faili meçhul şike’ mi?..
01.05.2012
Bir ‘makale teröristi’nden çağrı var!
29.04.2012
İyi ki varsın Orhan Pamuk!
28.04.2012
Bir afiş as, bir slogan at, 9 ay hapis yat!
27.04.2012
Mustafa Kemal’in dindar versiyonu mu?..
26.04.2012
Muhafazakâr dünyanın yanaşmadığı...
25.04.2012
Evet, adaletin bu mu dünya?..
24.04.2012
Sevgili Hrant, bugün yine 24 Nisan, soykırım acını paylaşıyorum kardeşim
22.04.2012
Erdoğan’ın demokratikleşme iradesi nerede?
21.04.2012
Türkiye darbecilikle hesaplaşırken, CHP de kendi geçmişiyle hesaplaşmak zorunda!
20.04.2012
Demokraside ‘sivil sorunu’na İdris Naim Şahin örneği cuk oturuyor!
19.04.2012
Futbolda ‘şeytan üçgeni’nden, şike, şiddet ve ırkçılıktan kurtulmak!
18.04.2012
Demokraside asker sorunu, sivil sorunu!
17.04.2012
28 Şubatları tarihin çöplüğüne atmak için...
15.04.2012
Suriye’de akan kan ve evimizin içi!
14.04.2012
28 Şubat’ın hesabı elbette sorulmalı!
13.04.2012
Kürtlerin ‘Büyük Kürdistan’ hayali...
12.04.2012
Atatürk diktatör değilse nedir?..
11.04.2012
Ya bağımsız Kürt devleti ilan edilirse?
10.04.2012
FUTBOLDA SÜPER FİNAL İYİ GÜZEL AMA...Adalet bunun neresinde?..
08.04.2012
“Bana bir gün bir avuç bok yedirdiler!”
07.04.2012
Korku duvarları ve Gül’ün uyarıları...
06.04.2012
Darbeciliği tarih önünde mahkûm etmek!
05.04.2012
Darbe lideri Evren’in yargılanması, demokrasi adına tarihi bir gündür!
04.04.2012
Yeni vesayet odaklarına hayır!
03.04.2012
Suriye’de ben de tarafım!
01.04.2012
İnsanın içindeki hüznü büyüten o ses...
31.03.2012
Evren’le Demirel: 32 yıl öncesi, sonrası!
30.03.2012
Avrupa futbolunda da öyledir, Briç Kulübü’nde pişpirik oynatmazlar!
29.03.2012
Afganistan’da ne işimiz var?..
28.03.2012
Yeter artık, ‘Özgür Gündem’ler kapatılarak, barışa açılan yollarda yürümek hayaldir!
27.03.2012
Hedef tahtasında Suriye; 'yumuşak karın'da Kürt politikası
25.03.2012
Pembe Konak’tan ‘butik otel’ mi?..
24.03.2012
Konuşmak mı, ölmek mi? Hangisi?
23.03.2012
Başbakan’ın itibarı mı, basın özgürlüğü mü?
22.03.2012
İktidarlardan hesap sorulamayan rejimin adı demokrasi değildir!
21.03.2012
Erdoğan’la kurmaylarına özeleştiri süzgeci!
20.03.2012
Keyifli bir Galatasaray yazıs
18.03.2012
İnsan, merakı azalmadıkça yaşamalı!
17.03.2012
Ergenekon, Balyoz sürecine zarar vermek!
16.03.2012
Madımak’ın karşısına Başbağlar’ı koymak!
15.03.2012
Madımak kararı neden pas geçildi ki?..
14.03.2012
Şener’le Şık’tan Madımak’a uzanan zincirin kırılması şart, demokrasi ve hukuk diyorsak!
13.03.2012
Kavga küfür değil, diyalogla uzlaşma!
11.03.2012
Arap dünyasında devrim ve özgürlük ruhu!
10.03.2012
Halk isterse, hayat isterse, kader boyun eğmeli!
09.03.2012
Gül’den Suriye’ye: “Hiçbir rejim, hele bu çağda, hele Akdeniz’in kıyısında zulümle, baskıyla varlığını devam ettiremez!”
08.03.2012
Evren’le, Demirel’le, Gül’le Tunus’tan...
07.03.2012
Çerkeslerin acısını da anlamak zorundayız!
06.03.2012
Keşke yanılsam ama heyecanım kalmadı!
04.03.2012
Kafası karışık bir pazar yazısı
03.03.2012
Bir zamanlar askerle medya teslim alırdı iktidarları, şimdi de tersi mi yaşanıyor?
02.03.2012
20 noktada kuru bir 28 Şubat yazısı...
28.02.2012
... ama ırkçılık bayrağı sallamadan, Ermeni düşmanlığı yapmadan..
25.02.2012
‘Devlet’leşerek demokratikleşmek mi?..
24.02.2012
CHP’den ne olur, ne olmaz sorusu...
23.02.2012
Gazeteci milleti, hayal kırıklıkları, Nuray Mert...
22.02.2012
Hrant Dink cinayetinde top yeniden yargıyla hükümette!
21.02.2012
Demokrasilerde yargı askere de, sivil iktidara da hizmet arz etmez! SEÇİLMİŞLER ATANMIŞLAR ÜZERİNE
19.02.2012
Allah kolaylık versin Yunanlı kardeşlerime!
18.02.2012
Kendine Müslüman, kendine demokrat olma!
17.02.2012
KCK’dan 6300 kişi hapiste!
16.02.2012
Fethullahçılar’ın gücü üzerine bir yazı...
15.02.2012
Futbola bir devrimci lazım ama... Yoksa her şey Başbakan’da mı düğümlenecek?
14.02.2012
Yargı bağımsız mı, hukuk devleti mi?
12.02.2012
Daktiloyu, faksı yasaklayan bir rejim!
11.02.2012
Başbakan Erdoğan’a soru hiç de zor değil: Devletleşmek mi, demokratikleşmek mi?..
10.02.2012
Hukuk sorununu çözmek için tek çare, Kürt meselesinde ‘barışçı çözüm’dür!
09.02.2012
Neyin yolu kesilmek isteniyor?
08.02.2012
Dindar yetişmedim, tinerci de olmadım!
05.02.2012
Günaydın Ragıp Zarakolu, nasılsın!
04.02.2012
Erdoğan’ın iktidar halleri üzerine...
03.02.2012
Sayın Başbakan, demokrasi bunun neresinde, laiklik bunun neresinde?
02.02.2012
Demirel’den Erdoğan’a yarı başkanlık...
01.02.2012
Bir yılan hikâyesi: Gazeteci teröristler!
31.01.2012
Ne de olsa zaman azalıyor ama...
22.01.2012
Özal’ı yazarken Erdoğan’ı düşünmek!
21.01.2012
İnsanlık ölmedi, karanlık sorgulanacak!
20.01.2012
Kuru bir yazı: Siyasetle silah ve şiddet!
19.01.2012
‘Yeni Türkiye’ derken kastedilen bu muydu?
18.01.2012
Sanık Kenan Evren, ayağa kalk!
17.01.2012
Hrant Dink davası böyle bitmez!
15.01.2012
Denktaş Bey’in ölüm haberiyle...
14.01.2012
Erdoğan ve otoriterleşmede 10 nokta!
13.01.2012
Artık bilmediğimiz bir Başbakan mı var?..
12.01.2012
Barış yaklaşırken uzaklaşıyor!
11.01.2012
Silahları gömmenin tam zamanıdır!
10.01.2012
Murat Belge’nin militarizmi anlatan kitabını tam da okuma zamanıdır!
08.01.2012
Sayın Başbakan; çoktan beri unuttuğunuz konunun adı, ‘demokrasi reformu’dur!
07.01.2012
Artık bu ülkede Genelkurmay başkanları da hesap veriyor!
06.01.2012
Umut meleklerini kimse yutamaz!
04.01.2012
Özal’dan Erdoğan’a ihracatla demokrasi!
03.01.2012
Kafa değişmezse, yeni Uludere’leri yaşamaya devam eder Türkiye...
01.01.2012
Kürtler dün de yalnızdı bugün de yalnız!
31.12.2011
Operasyon hatası değil, Uludere katliamı!
30.12.2011
Futbolda küme düşürme cezasını kaldırmak mı? Gerçekten inanılır gibi değil!
29.12.2011
Uyarı: Türkiye’de demokrasi geriye gidiyor!
28.12.2011
Aşırı güven ve kibirle 2012 zor geçer!
27.12.2011
Aşırı güven ve kibirle 2012 zor geçer!
25.12.2011
Akıp giden zamanın acımasızlığı...
24.12.2011
Allah akıl fikir ihsan eylesin devletimizi idare edenlere...
23.12.2011
Gazeteciler gözaltına alınıyor, tık yok!
22.12.2011
Fransa çok şeye yazık ediyor!
21.12.2011
Başbakan Erdoğan, Başbakanlık Teftiş Kurulu’nu neden harekete geçirmiyor?
20.12.2011
Yalanda yaşamaya isyan eden bir devrimci, Vaclav Havel...
19.12.2011
Che'nin yolu...
18.12.2011
Artık sahnede her şeyi yapabileceğine inanan bir Tayyip Erdoğan mı var?..
17.12.2011
Demokrasiye ‘asker freni’nden sonra şimdi de ‘sivil freni’ mi?
16.12.2011
Başbakan’a kırılmak ya da kırılmamak!
15.12.2011
Gül, Erdoğan ve 2014 senaryoları...
14.12.2011
Olumsuzluklar içinde AB’yi savunmak!
13.12.2011
Maşallah, güzel büyüyoruz ama...
11.12.2011
Dedemin İnsanları’ndan Yangın Var’a, isterseniz de faili meçhul cinayetlere...
10.12.2011
Meclisin Ayıbı Şike Yasası
09.12.2011
Fenerli dostlar kızmasın, Arena’daki 3-1’i, muhteşem oyunumuzu yazıyorum
08.12.2011
Demokrasi ve hukukun halleri kötü!
07.12.2011
Ermeni olmanın o tuhaf içgüdüsüyle...
06.12.2011
Mesele, futbolda günü kurtarmak değil, yarını yeniden kurmaktır!
04.12.2011
Çıngırakların sesini takip eden uşaklar!
03.12.2011
Barış sürecinin 10 şifresi!
02.12.2011
Sorunun silahla bağını kopartırken, yüksek bürokrasiye kulak asmamak!
01.12.2011
Siyasetin yolunu açın; siyaseti boğarsan silah, şiddet geliyor!
30.11.2011
Şiddeti anlamak için hukuk yetmiyor!
29.11.2011
‘28 Şubat’ta size yapılanları, bugün siz Kürtlere yapıyorsunuz!’
27.11.2011
‘Geçmişi değiştiremeyiz ama geleceği iyileştirebiliriz.’
26.11.2011
Erdoğan’ın özrü tarihidir, Kılıçdaroğlu’nun tavrı acıklıdır!
25.11.2011
Hayat bazen ne kadar acımasız!
24.11.2011
‘Bu topraklar acılıdır zaten!’
23.11.2011
Çaresizlik ve öfke!
22.11.2011
Çadır değil evde ölümü seçmek
20.11.2011
“Dersimli okşanmakla kazanılmaz!’’
19.11.2011
Özgürlüklerin sınırları genişleme bekliyor!
18.11.2011
Özgürlüklerin Sınırında İdris Şahin Kafası
17.11.2011
Yine aynı soru: Sayın Başbakan, Ankara’lılaştınız mı yoksa?..
16.11.2011
Yazık, mucize de olmadı Zagreb’de!
02.11.2011
“Propaganda terörün oksijenidir!”
01.11.2011
Ragıp Zarakolu’nun gözaltını kınıyorum!
30.10.2011
Sadece ‘Ak Partili Kürt’ mü istiyorsunuz?
29.10.2011
Beylik bir 29 Ekim yazısı mı?..
28.10.2011
Erdoğan’la demokrasinin içini doldurmak!
27.10.2011
Devlet memuru gibi gazeteci!
26.10.2011
Tarifsiz acıların kaynağındaki vicdansızlık!
25.10.2011
Çaresizlik çığlıkları inşallah uyandırır!
22.10.2011
Silahların susması, siyasetin konuşması!
21.10.2011
Devletten basına PKK’ya karşı destek çağrısı 1990’da...
20.10.2011
PKK saldırılarını şiddetle kınıyorum; savaşın değil barışın yanındayım!
19.10.2011
Yeni dünya nasıl kurulacak?
18.10.2011
Herkes ‘Atatürk milliyetçisi’ olmak zorunda mı?..
16.10.2011
Başbakan Erdoğan’a bir eleştiri...
15.10.2011
Pantolonla da, başörtüsüyle de!
14.10.2011
Blair’den barış yolculuğu dersleri!
12.10.2011
Deniz Feneri’nde köstebek olayı...
11.10.2011
Müslümanlarla Kürt sorunu ve Kürtçe eğitim!
09.10.2011
Utanç verici bir fotoğraf, futbolumuzun acıklı hallleri ve Sirkeci Garı’ndan Alamanya’ya...
08.10.2011
Apple’cı bir gazeteciden Steve Jobs’a...
07.10.2011
Bir meslektaşımızın, Gökşin Sipahioğlu’nun acısı...
06.10.2011
Siyasete kelepçe vurarak sorun çözülmez!
05.10.2011
Ak Parti, CHP, BDP uzlaşması...
04.10.2011
Böyle demokrasi olur mu?..
01.10.2011
Evet, delikanlı komutanlar aranıyor!
30.09.2011
Türkiye iyi mi gidiyor, kötü mü? İyimser bir yazı ama...
29.09.2011
Ciğeri yanan Erdoğan’a, Öcalan’a...
28.09.2011
Silahlar sussun, siyaset konuşsun!
27.09.2011
PKK, BDP, Güneydoğu’dan haberler öyle ki...
25.09.2011
Korsanlar siyaset sahnesine zıplarsa...
24.09.2011
Siyasetçiyi savaş değil barıştır, devlet adamı yapan...
23.09.2011
PKK ateşkes ilan etsin, BDP Meclis’e girsin!
22.09.2011
AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE’YE DÜRÜST DAVRANMIYOR MU?
21.09.2011
Düşen helikopterin beynini kim söküp aldı ?
20.09.2011
Türkiye örneği Berlin’de de güncel ama...
19.09.2011
TÜRKİYE’SİZ AVRUPA KAYBEDER
18.09.2011
Mutfakta erkek var, ben yokum!
17.09.2011
Asker her şeye maydanoz olunca...
16.09.2011
Erdoğan’a verilen gazın ölçüsü...
15.09.2011
İşin aslı: Barış ‘düşman’la yapılır!
14.09.2011
Erdoğan’a Hrant’ın arkadaşlarından mektup!
13.09.2011
Deniz Feneri davasında cevap hakkı!
11.09.2011
Kim görebildi ki filmin sonunu?..
10.09.2011
Deniz Feneri’nde hukuk mu, siyaset mi?
09.09.2011
12 Dev Adam’ın patlama yapacak gücü var!
08.09.2011
İsrail bu kafayla giderse, kendine yazık eder!
07.09.2011
Başbuğ Paşa da hesap vermek zorunda!
06.09.2011
Evet, bu bir Arda yazısı ama...
04.09.2011
Erdoğan’ın medyadaki eli...
03.09.2011
İsrail’le ilişkileri niye ille de sıfırlamak?
02.09.2011
Erdoğan’ın askeri vesayetle mücadelesi...
01.09.2011
‘Evet, futbolumuz kirlidir!’ diyerek, boğayı boynuzlarından tutacak cesaret!
31.08.2011
Koşaner Paşa’dan hesap sorulmayacak mı?
06.08.2011
Kürt sorunu: Bardağın dolu ve boş tarafı!
05.08.2011
Erdoğan elindeki büyük gücü nasıl kullanacak?
04.08.2011
Askerin askerliğini bilmesi için...
03.08.2011
Genelkurmay’dan internet siteleri, hükümeti yıpratmak için...
02.08.2011
Asker, hep kocaman bir kışla olarak gördü Türkiye’yi!
31.07.2011
Asker, seçilmiş sivil otoriteye tabidir!
30.07.2011
Bağımsız olmak istiyoruz ama barışçı yollardan, şiddetle değil!’
29.07.2011
Barış dostla değil, düşmanla yapılır!
28.07.2011
‘Çatışmayı bırakarak siyasal olarak anlaşabiliriz dedik’
27.07.2011
Güçlü hükümet, kararlı lider!
26.07.2011
Barışın koşullarını oluşturmak...
24.07.2011
Kaybettiğimiz çocukluğumuza mı ağlıyorduk?
23.07.2011
İngiltere’deki basın skandalından bize...
22.07.2011
‘Savaş’tan mı, ‘barış’tan mı yanasın?
21.07.2011
Bıçak kemiğe dayanıyor ama...
20.07.2011
Kıbrıs’ta tarih barışa engel olmasın!
19.07.2011
Barış namlunun ucunda değil!
17.07.2011
Sayın başbakan tarihin eli omuzlarınızda
16.07.2011
Şehitler için elbette ağlayalım ama...
14.07.2011
Futbolda üç maymun devrini kapatmalıyız!
07.07.2011
Her başlangıç taze bir umuttur ama...
01.07.2011
Barış için top Ankara’da!
30.06.2011
‘BARIŞ İÇİN TOP ANKARA’DA’
29.06.2011
Her şey konuşuldu şimdi adım atma zamanı
28.06.2011
Devlet Kandil’le temas kurdu kestik
23.06.2011
Evet, kaos ortamına geçit vermeyelim!
22.06.2011
CHP ne zaman ciddiye alınır?..
19.06.2011
Önü açılır ve uçar Türkiye!
18.06.2011
Silah ve şiddetle Kürt kimliği!
14.06.2011
‘Yeni’ kazanıyor, ‘eski’ kaybediyor!
12.06.2011
Benim ben olmamı kim yasaklayabilir ki!
10.06.2011
Erdoğan’a göre 27 Nisan neymiş?..
08.06.2011
Evren, Hasan Cemal’i nasıl azarladı?..
07.06.2011
Erdoğan’la özgürlüğün sınırı!
05.06.2011
Hilalin içinden uluyan bozkurtla...
03.06.2011
Günahlarını ne zaman itiraf edecekler?..
02.06.2011
Erdoğan’ın Diyarbakır üslubu ve barış!
01.06.2011
Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır mitingi...
22.05.2011
Medyamızın günahları üzerine...
20.05.2011
İlmikli iple boğarak işlenen cinayet!
17.05.2011
‘Hepimiz dağa çıkacağız!’
15.05.2011
Gerçek devlet adamı dediğin nedir ki?
12.05.2011
Leyla Zana: Geçmişe takılıp kalmamak ya da acılardan kaynaklanan olgunluk!
11.05.2011
Seçim meydanlarında söylenenlere kulak asmadan yazılan bir yazı...
06.05.2011
Yaşadığından utanarak yaşamak!
01.05.2011
Solcu aydınlar ve darbeler, kırk yıl öncesinden dersler!
30.04.2011
Suriye’de de dikta yıkılacak özgürlük kazanacak!
27.04.2011
Ali Karacan’dan mesaj...
26.04.2011
Gazete, fabrika, banka...
23.04.2011
Kemal Kılıçdaroğlu’nu dinlerken...
21.04.2011
Leyla Zana’lara seçim yolunu tıkamak demokrasiye darbedir!
15.04.2011
‘Avrupa fırçaları’ heyecan vermiyor, çünkü sorunlar birikmeye başladı!
13.04.2011
Erdoğan’ın kafası ne kadar berrak, önünü ne kadar görebiliyor?..
12.04.2011
Kılıçdaroğlu’na: Hani derler ya, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu?
09.04.2011
Emrin olur paşam!
08.04.2011
Ahbap, acep ne demektir, insanın kendine yönelik şiddeti?
07.04.2011
New York dediğin, deliliğin gürültülü patırtılı ırmağı...
06.04.2011
Benim de bazen sersemliğim tutar işte...
05.04.2011
Geçmiş hiç geçmiş olmuyor ki!
03.04.2011
“Cemal Paşa’nın torunu ne diyecek?”
02.04.2011
Acılarla yaşamak, acıları içine bastırarak yaşamak...
01.04.2011
CHP’nin yüzde 30’un üzerine çıkması kolay görünmüyor
31.03.2011
12 Haziran yaklaşırken SEÇİM NOTLARI - 3
29.03.2011
Erdoğan’ın 367’si MHP’den geçiyor!
26.03.2011
Basılmamış kitap avı... Kafayı mı yediniz yoksa?
24.03.2011
Türkiye demokrasi açığını kapatmak zorunda!
22.03.2011
Özgürlüklerle ilgili çifte standartlara son!
19.03.2011
Kaddafi bir an önce defolup gitsin de...
18.03.2011
Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin halleri...
17.03.2011
‘Adaletten vazgeçtim, ey vicdan neredesin?’
16.03.2011
Nükleer enerjiye de, Akkuyu’da nükleer santrala da bin kere hayır!
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive