• 11.10.2013 00:00
  • (1878)

 Bir cephe ısrarla paketten, iktidarın bile atfettiğinden fazla anlam çıkarma yarışında. Başbakan dahi seçime kadar başka paket yok diyerek mâlumu ilâm ederken, diğeri “arkası gelecek” diye ısrar ediyor.

Bir başkası paketin ilk defa toplumsal talepleri dikkate aldığını yazıyor. Pes doğrusu! Önceki on üç paket toplumsal talepleri gözönüne almamış! AB uyum paketleri hakkında 2007’de AB Bakanlığı şunu diyor: “AB uyum paketlerinin Türkiye’deki hayata etkisi devrimsel nitelikte olmuştur. AB uyum paketleriyle, mevcut mevzuat değiştirilerek insan haklarının iyileştirilmesi, işkenceye karşı güvencelerin artırılması, ifade ve basın özgürlüğünün genişletilmesi, dernekleşme, toplantı ve gösteri özgürlüklerinin güçlendirilmesi, kültürel hakların genişletilmesi, kadın-erkek eşitliğinin iyileştirilmesi ve demokrasinin pekiştirilmesi alanlarında iyileştirmeler kaydedilmiştir.

Bu memlekette yaşamak zorunda olanlar, başta Kürtler olmak üzere, zikredilen reformları talep etmekten usanmadı mı, yeterince bedel ödemediler mi?


TAZİYE

İzmir’de polis kurşununa kurban giden Baran Dursun adına kurulan vakıf, polis şiddetinin Gezi olaylarıyla sınırlı olmadığını ve hayatını kaybeden altı vatandaştan önce 132 vatandaşın aynı şiddete kurban gittiğini belirtiyor.

Gezi protestoları esnasında kaybettiğimiz altı bahtsız delikanlıya, kitleler sahip çıkmaya devam ediyor. Tıpkı Hrant gibi. Rahmetlilerin anısına gösterilen hatır ve saygı, devlet dersine kurban giden, kimi mezarı dahi olmayan yüzbinlerce vatandaşa gösterilecek hatır ve saygıya vesile olsun bundan böyle.


ÇANAKKALE BEYANNAMESİ

Taksim Platformu’nun seçmen manifestosundan sonra Çanakkalelilerin benzer bir girişiminden söz edelim. Çanakkale, Kent Konseyi altında alabildiğine geniş katılımla mart ayında on dört başlıktan oluşan çok kapsamlı bir “Çanakkale kenti seçmen beyannamesi” ortaya çıkardı. Başlıklar: Enerji, çevre, su ve doğa; engelliler, çocuklar, yaşlılar, kadınlar ve yoksullar; ekonomik kalkınma; fiziki yapılar; güvenli kent, barışık kent; karar süreçlerine halk katılımı, kent yönetimi ve planlaması; konut; kültür; kültürlerarası kaynaşma; sağlık; spor ve boş zamanları değerlendirme; tarihî kentsel yapı mirası; ulaşım ve dolaşım; yerel yönetim kadroları ve nitelikli hizmet. Kent hakkında yurttaşın ilgi ve bilgisi artık en az siyasetçi kadar. www.canakkalekentkonseyi.org/index.php/secmen-beyannamesi


AKKUYU’NUN DANDİK ÇED’İ

Nükleer Santralin ÇED raporu toplantısı Ankara’da yapıldı. 58 kurumdan oluşan komisyon ve talepleri üzerine Ekoloji Kolektifi, Greenpeace, Mersin Nükleer Karşıtı Platform, Tabipler Odası ve TEMA “misafir” statüsünde katıldı. STK’lar soru-cevaptan sonra toplantıdan çıkarıldı.Misafirperverlik bir yere kadar.

STK’lar Akkuyu’ya “nasip olan” VVER1200 reaktörün ‘sınanmışlık’ koşulunu ihlal ettiğini vurgulamış. Reaktör Hindistan’da 10 yıldan beri devreye girmeyen, İran’da deneme aşamasındayken ana pompaları parçalanan VVER1000 ile aynı özelliklere sahip!

STK’lar bölgedeki deprem riski, nükleer atık, ömrünü tamamlayınca tesisin sökülmesi, reaktörsoğutma suyunun deniz canlılarına etkisi, tesisin inşaatı için kesilecek 220.000 ağaç... bütün bu “hayatî” konuların nükleerciler için herhangi bir anlam veya değer ifade etmediğini belirtiyor. Durmak yok, yola devam! Felâkete doğru!


[email protected]