• 25.01.2013 00:00
  • (2434)

 

Çözüm cephesinden

Milliyetçi oyları garantilemiş hâlde başkanlık yolunda emin adımlarla ilerleyen Başbakan’a ne oldu da reformcu siyasete geri döndü? Kürt çatışması, tarafların, çatışmanın galibinin olamayacağını (stalemate) ve çözümün bedelinin çözümsüzlüğün bedelinden daha hafif olacağıhesabını kendilerine hatırlatacak bir kolaylaştırıcının dahlini gerektirecek aşamaya gelmişti. Kolaylaştırıcının ise ABD’den başka biri olması mümkün gözükmüyor.

Doğu Türkiye ile Batı Türkiye arasındaki farkın en veciz örneği Diyarbekir’deki ağırbaşlı cenaze törenine Batı Türkiye’nin medyasının gösterdiği ilgisizlikti zahir. Otosansürün rehavetine kapılmış İstanbul ve Ankara televizyonları, töreni İMC TVdışında haber yapamadı. Önümüzdeki uzun normalleşme yolunda en hantal engel medyadaki otosansür olacak.

Tarafların mâlum sert retoriği şaşırtıcı bir şekilde erken yumuşadı. Başbakan’ın salı günkü grup konuşmasının yeni dilin habercisi olmasını temenni edelim. Bu dilin tarafların askerî faaliyetlerine de yansımasını dileyelim, kabine değişikliğine de...

Haftanın üzerinde durulmayan gelişmesi BDP’nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunduğu 20 bölgeli Türkiye teklifiydi. Bölge sayısı anayasanın işi olmasa da ademimerkeziyet tartışmasına ciddî bir boyut getirmesi açısından hayatî.


Ayman Güler
 ile Süheyl Batum’un mâlumu ilâmıyla yeni dönemin nal toplayıcısı derin CHP bakarsın mukadder bölünmeyi hızlandırır.


Alman-Fransız barışı

Salı Elysée Antlaşması’nın 50. yıldönümüydü. Asırlarca boğazlaşmış iki halkın barışmasının temelinde 2000 kardeş şehir, 5000 kardeş okul, değişim programlarıyla okumuş sekiz milyon öğrenci, ötekinin dilini öğrenme ve ortak tarih kitabı var. Darısı Türk-Kürt, Türk-Ermeni, Türk-Yunan, Türk-Rum ve bilumum ikili ilişkinin başına.

 


Çağdaş Hukukçular Derneği meselesi


“Ancak operasyonun ÇHD’ye yönelik ayağında rahatsız edici olan ve hukukun sınırları zorlayan, belki de çiğneyen arama ve gözaltıların yapılış biçimi ve uygulamasıdır. (...) İstenildiği takdirde rahatlıkla ulaşılabilecek, her gün mahkemeler önünde savunma yapan avukatların ve avukatlar tarafından kurulmuş derneklerin bu şekilde, somut suç isnadı olmaksızın, hukuki ve insani olmayan muamelelere tabi tutulması kabul edilemez. ÇHD üyesi avukatlar, toplumda tepki uyandıran Engin Çeber, Şerzan Kurt, Baran Tursun, Çağdaş Gemik davaları gibi Şemdinli ve Cizre (Cemal Temizöz) davaları gibi pek çok davada, mazlum, mağdur ve temel hakları ihlal edilmiş insanların ve yakınlarının hukuki mücadelesine destek olmuş, takdire şayan çalışmalar ortaya koymuşlardır. Soruşturmanın içeriğinden bağımsız olarak kolluk güçlerinin mezkûr pratikleriyle hukukun sınırlarını ihlal etme konusunda gösterdikleri fütursuzluk, ‘politik bir hesaplaşma mı var?’ sorusunu gündeme getirmektedir.(...)
 Avukatlar savunmalarını üstlendikleri kişilerle özdeşleştirilemezler. Şiddete bulaşmayan en muhalif fikir ve eylem bile terör suçu olarak nitelendirilemez. Bu açıdan gözaltına alınan kişiler hakkındaki var ise delillerin bir an evvel ortaya konmasını ve dosyadaki gizlilik kararının derhal kaldırılmasını, hukuk dışı uygulamalara derhal son verilmesini bekliyoruz. ÇHD’ye ve insan hakları savunucusu avukatlara, meslektaşlarımıza dayanışma duygularımızı ifade ediyor, geçmiş olsun diyoruz.”

Ben demiyorum. Bediüzzaman Said Nursî fikriyatına yakın Aksiyoner Hukukçular Derneği’nin akl-ı selîmi.


Haftanın uygulaması

Mülkî ve mahallî erkânın açıklamalarının aksine Galatasaray Üniversitesi Yangını’na denizden müdahale anca bir saat sonra devreye girebildi ve yangını söndürdü. Tartışmanın kritik noktası bu. Böylece denize ilgisizliğimiz bir kez daha faş edildi.


[email protected]