Ali TürerBookmark and Share

Kin güden, hesap soran siyaset!


15.07.2013 - Bu Yazı 2045 Kez Okundu.
Yorum : 0 - Onay Bekleyenler : 0

 Kin ve nefret duygusu, birikmiş ön yargıların, hesabı sorulamamış örselenmişliklerin ürünüdür. Bu duygunun esiriyseniz, adımlarınızı hep bu duyguyla atmaya başlamışsanız, hesap sormak başlıca amacınız haline gelir. Yaşanmışlara ve yaşanacaklara yaklaşımınıza bu duygu ipotek koymuşsa, gerçeklikle bağınız kopmaya başlar. Gelişen olayların içindeki yerinizi ve rolünüzü doğru değerlendiremez, yaşananlardan gerekli dersi çıkaramaz hale gelirsiniz.

Kin gütme, aynı geminin yolcuları arasında yaşanan çatışmalarda belirleyici hale gelmişse, bu çatışmaların bir kazanı olmaz. Sonuçta iki taraf da zarar görür. Annesine, kardeşine ya da eşine kin güden, ona zarar vermek için yaşayan bir insanın huzuru, mutluluğu bulabilmesi mümkün mü?

Peki ya kin ve nefret duygusu bir toplumu oluşturan bileşenler arasında yaşanıyorsa, bir toplumdaki dini gruplar, ideolojik yapılar arasında kök salmışsa. Siyasal kavga bu duygusu etrafında sürdürülüyor, İktidarı elinde bulunduran grup siyasi rakiplerine kin ve nefret duyguları içinde saldırıyorsa. Böyle bir ülke ne hale gelir? Bunu görmek için fazla uzağa gitmeye de gerek yok. Olaylar bu duygu etrafında gelişmeye başlayınca sosyal, siyasal, kültürel ekonomik yaşamın nasıl tahrip olduğunu görmek için Irak’a, Suriye’ye bakmak yeter.

Türkiye’de de Komünistlere karşı Milliyetçiler, dini referans alanlara karşı laik milliyetçiler, Alevilere karşı Sünniler, Kürtlere karşı Türkler az kışkırtılmadı. Bu kesimler arasında kin ve nefret tohumları kök salsın diye az provokasyon tezgâhlanmadı.  Bırakalım tek parti dönemini, 12 Eylül öncesi yaşanan olayları hatırlayın; Sivas’ı, Fatsa’yı, Maraş’ı Çorum’u, Gazi Mahallesi olaylarını hatırlayın, Metris’te, Diyarbakır Cezaevinde yaşananları, Hrant’ın, Rahip Santero’nun katledilişini hatırlayın.

 Bereket versin Türkiye Halkları bütün bu çabaları sağduyusu ile boşa çıkarttı, PKK-Devlet Güçleri arasında 30 yıldır süre giden çatışma bile halkları bir bütün olarak birbirine düşürmeye yetmedi.  Kin ve nefret düzeyinde değil ama güvensizlik boyutunda bazı sonuçlar alındığı da bir geçek.

AKP bunların acısını çekmiş, mağduriyetini yaşamış bir partiydi. İnsanlar ülkeyi askeri vesayetten kurtaran AKP kadrolarından bu boyutta açılan yaralara merhem olacak adımlar bekledi. Kürt açınımı (Barış Süreci), Alevi açınımı bu anlama gelebilecek, umut veren adımlardı.

Gelin görün ki AKP %51 gibi bir oy oranıyla üçüncü kez iktidara gelince, askeri vesayetin belini kırıp rüştünü ispat etmenin, ekonomide belirli bir normalleşme sağlamanın sarhoşluğu ile kendine dikensiz gül bahçesi yaratma sevdasına kapıldı. Gelecekte ipleri sürekli elinde tutacağı bir siyasi yapının hayallerini kurmaya başladı.

Demokrasiyi geliştirmek bir yana, örseleyecek adımlar atmaya başladı. Dindar gençlik yetiştirmek için eğitime, iletişimi kontrol altına almak için basına, yandaş sermaye hazırlamak için ekonomiye, sosyal-psikolojik yapıyı kendi dünya görüşüne dayalı oluşturmak için yaşam biçimlerine müdahalelerde bulunmaya başladı.

AKP’yi yakın gelecekte zorlayacak bir muhalefetin ufukta görünmediği koşullarda, ayrıcalıklı konumlarını kaybeden milliyetçilik orijinli çeşitli siyasal yapılarda bütün bu müdahalelerin geleceğe yönelik umutsuzluk, AKP düşüncesine karşı nefret tohumları yeşertmesi kaçınılmazdı.

AKP ve onun lideri vaat ettiği Alevi açınımını, Barış Sürecini kadük hale getirecek bir ruh hali içinde olduğunun sinyallerini veriyor bir süredir. Diğer toplum kesimleri ile arasındaki güvensizliği derinleştiren bir yolda ilerliyor. 

Siyasi rakiplerinize hiç bir çıkış kapısı bırakmazsanız, tutunabileceği bütün dalları keserseniz,  kontrol altında tuttuğunuz yaşam alanlarından karşıtlarınızı dışlamaya çalışırsanız; sonuçta birbirine yabancılaşmış yaşama alanları ve yaşama biçimleri ortaya çıkar. Ülkeyi fiilen bölme yolunda ilerlersiniz.

Gezi Parkı Protestosu, AKP’nin kendini en güçlü gördüğü, yaşama alanlarına ve yaşama biçimlerine fütursuzca müdahale ettiği noktada uç verdi. Başbakanın direktifiyle polisin göstericilere uyguladığı şiddet sayesinde de bütün Türkiye’ye yayıldı.

İnsanlar hükümeti gayri meşru yollardan devirmek için değil, AKP hükümetinin talimatı ile polis aşırı güç kullandığı için sokaklara döküldü. Olayları hükümeti devirme aracı haline getirmek isteyenlerin oranı, mağduriyetlerini kendiliğinden tepkiyle ortaya koyanların içinde oldukça küçüktü.  Sayın Başbakan ısrarla bunu görmezden geldi, direnişi yanlış okudu. Yanlış okumaya da devam ediyor.

AKP ve onun lideri yaygınlaşan protesto gösterilerini, politikalarını gözden geçirmek için bir fırsat olarak pekâlâ kullanabilirdi. Olmadı. AKP ve kadrolarının bu politik olgunluğu gösterecek ne fikri derinliğe ne de deneyime sahip olmadıklarını yaşayarak gördük.

Neden böyle oldu? Çünkü AKP’de sonuçta kimlik politikaları etrafında kümelenmiş Halaskarlar arası kavga temelinde yükselen geleneksel siyasi kültürün içinden geliyordu, bu kültürün ürünüydü. Bu siyasi kültür içinde “uzlaşma” diye bir kavramın gelişme şansı hiç olmadı. “Taviz” vermek güçsüzlüğü kabul etmek demekti.  Kendisine çekiç rolü biçen karşısındaki her çivinin kafasına inmeliydi. Kinine, nefretine sahip çıkmalı, kendine yapılanın hesabını sormalıydı.

Bugünlerde yaşananlar AKP ve onun liderinin bu ruh hali içinde olduğunu açıkça gösteriyor.

Dini duyguları güçlü vatandaşların göstericilere karşı kin beslemesi için yalan yanlış haberler en yetkili ellerden, meydanlardan servis edildi. Halkın arasına göz göre göre nifak tohumları saçıldı. Şiddet uygulayan polis kahraman ilan edildi. Olaylarda gençlerin ölmesine,  ciddi bir biçimde yaralanmasına neden olan polisler; göstericileri palalarla, demir çubuklarla kovalayanlar serbest bırakılırken, Taksim Dayanışması’nın üyeleri tutuklandı. “Taksim dayanışması” suç örgütü olarak ilan edildi.

Bütün bunlar hükümetin hesap sorma mantığı ile hareket ettiğini gösteriyor.

Kim var bu “Taksim Dayanışması”, “suç” örgütünün içinde? TMMOB Başkanı, Semt Dernekleri Sözcüsü, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı, KESK Kadın Sekreteri, DİSK Genel Sekreteri, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri, Şehir Plancıları Odası Şube Başkanı. Şimdi bu isimler terör suçlusu ilan ediliyor. Peki ne yapmış bu isimler? AKP hükümetinin kentlerdeki tarih, kültür değerlerini, yeşil alanları ortadan kaldırıp buraları ranta dönüştürmesine karşı çıkmışlar. Yaşama alanlarına sahip çıkmışlar. Peki, bu suç mu; yoksa demokratik bir hakkın kullanılması mı?

AKP iktidarının bu son döneminde hukuk alanında çifte standart kullanıldığına çok fazla tanık olmaya başladık. Ancak Meslek Örgütlerinin, sivil toplum temsilcilerinin mesleki örgüt olmanın doğal sonucu olarak, üyelerinin meşru haklarını savunmalarına, yaşama alanlarına sahip çıkmalarına yönelik açık faaliyetlerinin “suç” sayılmasına ilk kez tanık oluyoruz.

AKP hükümeti kent, doğa, kültür ve tarih değerlerini ranta dönüştürebilmenin önündeki engelleri kaldırma çabası içinde olduğu izlenimi veriyor.  Bütün bunlar hayra alamet değil!

Geçen hafta AKP’nin vahim bir müdahalesine daha tanık olduk. Hükümet gece yarısı operasyonu ile Torba Yasa’ya bir madde daha ekledi. Gezi Parkının hesabını sorma düşüncesi ile kurumsal yapıya müdahale etti. TMMOB’in mesleki alanda kullandığı yetkilere ve gelirlere el koydu. TMMOB’u işlevsiz hale getirdi.

Biz AKP hükümetinden 12 Eylül hukukuna son vermesini, Çağdaş Türkiye’nin hukuki, kurumsal, ekonomik yapısını, iş yaşamını katılımcılık, demokratikleşme, sosyal devlet temelinde yeniden yapılandırmasını beklerken; AKP 12 Eylül hukukuna rahmet okutacak adımlar atıyor. Demokrasiyi, hukuku iğdiş ediyor. İnsanlar arasında nifak tohumları saçıyor.

AKP’nin attığı adım ortaya çıkaracağı sonuçlar bakımından sadece TMOOB’u ilgilendirmiyor. Bütün meslek örgütlerini ilgilendiriyor. Atılan bu adımla birlikte mesleki standartların oluşumunda, korunmasında ve denetlenmesinde meslek örgütleri dışlanıyor. Bu adım daha fazla merkezileşme, daha fazla devlet müdahalesi anlamına geliyor.

Hükümetin sözcülerinden Hüseyin Çelik “Meslek ağalığına izin vermeyeceğiz” gibi bir laf etti. Sayın Çelik’e  “AKP’li milletvekillerinin zaman zaman dillerinden düşürmedikleri Ahilik geleneğine böyle mi sahip çıkacaksınız?”, “Sizin liberalizmden anladığınız bu mu?” diye sormak gerekiyor.

Ahilik, kent yaşamının düzenlenmesine sivil toplumun, meslek örgütlerinin bir katkısıdır.  Ahilik örgütleri, onun gençlik versiyonu olan Fütüvvet örgütleri sadece o meslek alanındaki kalitenin korunmasını değil, aynı zamanda üyeleri o mesleğe, o mesleğin kültürüne, etik değerlerine hazırlayan örgütlerdi. Birlikte çalışma, üretme çabası içinde mesleki örgüt içinde moral üstünlüğü sağlayan ayakta tutan yapılardı. Aynı zamanda bir eğitim kurumu olma özellikleri vardı.

İntikam duygusu ile hesap sormaya çalışırsanız, işte böyle neyi tahrip ettiğinizi bile göremezsiniz. Arkasından ne gelecek? Baroların avukatlık mesleği ile ilgili, fırıncı derneklerinin ekmek ile ilgili yetkilerini de ellerinden alacak mısınız?

Çağdaş bir Türkiye yolunda yürüdüğünü iddia eden bir hükümetten asıl beklenti, sivil toplumu güçlendirmek değil mi? Her iş kolu ile ilgili standartların belirlenmesinde ve denetiminde, adayları mesleğe hazırlayacak programların oluşturulmasında, sürdürülmesinde ve denetlenmesinde meslek örgütlerini işin içine katma yolu ile katılımcılığı arttırmak değil mi?

AKP her türlü yetkiyi elinde toplamaya dönük adımlar atıyor, güçler ayrılığı ilkesini zedeliyor. Bir taraftan bu adımları atarken  “barış süreci”, alevi açınımı konularında kendisinden beklentileri nasıl karşılayabilir? Adımlarınızı hesap sorma duyguları içinde atmaya başlarsanız, bir süre sonra adımlarınızı kontrol edemez hale gelirsiniz. Bu yol, yürünecek yol değil. Bu yolda yürümeyi alışkanlık haline getirirseniz, her adımda önünüze çıkacak olan daha fazla karmaşa, daha fazla nefrettir.

Bunu görmek çok mu zor?

 

Facebook Yorumları

reklam
14.07.2020
İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (1)
6.07.2020
ABDÜLHAMİT ÜZERİNDEN TÜRKÇÜ-İSLAMCI KAPIŞMASI VE ÇAĞRIŞTIRDIKLARI!
25.06.2020
BİR ANI: DURSUN DUMAN NASIL KATLEDİLDİ!
17.06.2020
DAYANIŞMAYA ENGEL DAVRANIŞ KALIPLARI VE ÖNYARGILAR ÜZERİNE!
11.06.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE BİR SALDIRI, BİR ÖLÜM: NAVER ENGİN
4.06.2020
CHP İKTİDARINDA NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE BALIKESİR’DE SOL (1978)
30.05.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE ÇATIŞMALI YILLAR -1- (1976-1977)
28.05.2020
KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI
21.05.2020
DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976)
15.05.2020
BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ
7.05.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ
1.05.2020
ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977!
23.04.2020
BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ!
16.04.2020
TOPLUMDA ADALET DUYGUSU, BUGÜN DÜNDEN DAHA YARALI!
12.04.2020
TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI!
5.04.2020
DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE!
16.03.2020
VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI!
9.03.2020
BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ!
3.03.2020
“ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ?
19.02.2020
CHP, İKTİDARA HAZIR MI?
6.02.2020
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARIMIZ
2.02.2020
1932-1933 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULU’NU ZİYARETİ (KAMİL SU ANILARI
29.01.2020
DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET?
14.01.2020
KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK!
8.01.2020
NECATİBEY MUALLİM MEKTEBİ EDEBİYAT ÖĞRETMENLERİ:
30.12.2019
Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar
25.12.2019
NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP
15.12.2019
TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR?
2.12.2019
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA!
18.11.2019
YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE
5.11.2019
KİM KAYBEDİYOR?
29.10.2019
NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998)
11.10.2019
OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU!
28.09.2019
NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU
22.09.2019
POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM
2.08.2019
HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ!
29.08.2019
BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ
4.08.2019
KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR!
26.07.2019
İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR?
17.07.2019
MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI?
11.07.2019
BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ
17.07.2019
MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI?
10.07.2019
BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ
20.06.2019
İSTANBUL SEÇİMLERİNDE YILDIRIMA TÜRKTELEKOM DESTEĞİ
28.05.2019
BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ?
6.05.2019
TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU!
12.4.2019
İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE!
1.4.2019
AYIPLI SEÇİM!
27.12.2018
TOPLUMUN YENİ YIL HEDİYESİ SAVAŞ MI OLACAK!
12.12.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2)
26.11.2018
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR?
13.11.2018
GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT?
5.11.2018
MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE!
14.10.2018
BEKA SORUNU!
14.9.2018
KARMA EĞİTİM İLKESİNE ALTERNATİF OLUŞTURMAK DEMOKRATİK GÖREV OLABİLİR Mİ?
10.9.2018
PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! (DİKİLİ ÖRNEĞİ)
19.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2)
13.8.2018
POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1)
1.7.2018
EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE
22.6.2018
SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI!
11.6.2018
ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM!
4.6.2018
EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU!
30.4.2018
CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR!
3.4.2018
TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ?
28.12.2017
2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ!
12.12.2017
PARASI OLANA EĞİTİM VE SAĞLIK/ BAĞLILIĞI OLANA İŞ VE KORUMA!
8.11.2017
ÖĞRETMEN NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ!
9.10.2017
Lider Nasıl Yetişir?
27.9.2017
SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ!
6.9.2017
EĞİTİMDE ADALET VARMI?
12.8.2017
UHREVİLEŞMEYE DOĞRU!
25.7.2017
“YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR!
1.7.2017
ANLAM ARAYIŞI
22.6.2017
ZORUNLU ARABULUCULUK!
9.6.2017
Mesleki eğitim anlayışımız nasıl doğdu, nasıl gelişti?
29.5.2017
ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ?
9.5.2017
CHP’nin sorunu, Türkiye’nin sorunu!
25.4.2017
“Biz ve diğerleri”/ ikiyüzlü siyaset üzerine!
16.4.2017
BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK!
3.4.2017
YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE?
19.3.2017
Öğretmen Atamalarında Keyfilik!
5.2.2017
Evrim karşıtı yapılandırmacılar!
28.1.2017
BİREY OLABİLMEK!
18.1.2017
Akıl tutulması
9.1.2017
Zihinsel beceri ve yaratıcılık nasıl ölçülür?
1.1.2017
Yeni Yıl Kutlamasına İntizar
19.12.2016
EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI
8.12.2016
İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM!
13.11.2016
Bu topraklarda yalnız biat kültürü mü üretebildik?
24.10.2016
Maceracılık mı, kontrol altında tutma mı?
20.9.2016
GAYRETTEPE’DE BİR TARIK AKAN!
30.8.2016
Demokrasiyi savunma adına!
15.8.2016
Hani temel eğitim on iki yıla çıkmıştı?
22.7.2016
Fırsat siyasetinin sonu: Bataklık!
16.6.2016
Bu çığlığa kulak verin!
15.5.2016
Eğitim anlayışımızı etkileyen felsefi akımlar!
9.5.2016
Oldu Bittiyi Kabul Etmek
2.5.2016
ANAYASADA YAZINCA LAİK Mİ OLUNUYOR?
23.4.2016
YİBO’lar Bu Alternatif Eğitim Projesi İçin mi kapatıldı?
12.4.2016
Muhalefet Sorunu
28.3.2016
BİZE HER GÜN 1 NİSAN!
6.3.2016
İşte Başkanlık, İşte Özyönetim!
28.2.2016
İki Yüzlü Siyaset!
15.2.2016
Teröre Destek mi dediniz?
27.1.2016
BAKAN TALİMAT VERDİ: ÖDEV VERMEYİN!
18.1.2016
BİLDİRGE İLE GELEN
11.1.2016
Kırmızı Çizgiler ve Paranoyalar Üzerine
2.1.2016
Yeni Yıl Kutlamasına İntizar
25.12.2015
Bu Çocuklar Neden Ölüyor, Kim Öldürüyor?
21.12.2015
Türkiye’de Eğitimde Son On Yılda Ne Değişti? (2)
14.12.2015
Türkiye’de Eğitimde Son On Yılda Ne Değişti? (1)
4.12.2015
Ya kurbansın ya kurtarıcı
22.11.2015
Üniversitelere Kayyum Ne getirir?
15.11.2015
İstikrar ve Kontrol Aracı Olarak İslami Düşünce!
6.11.2015
HDP Bu Oyuna Gelmemeliydi!
30.10.2015
Aslan nasıl terbiye edilir!
25.10.2015
Eski Karesi Ne Olacak?
19.10.2015
Ankara Katliamı Ardından Bir Değerlendirme
12.10.2015
Sorumlu Kim?
5.10.2015
NE ÇEKTİN BE ÖĞRETMENİM!
29.9.2015
İÇİMİZDEKİ DÜŞMAN!
10.9.2015
Kirli siyasetin keklikleri!
5.9.2015
İNTİZAR
1.9.2015
TÜRK İŞİ DEMOKRASİ
25.8.2015
Türk sorunu nasıl çözülür?
18.8.2015
BU POLİTİKALAR SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ?
11.8.2015
SAVAŞ MI DEMOKRASİ Mİ?
29.7.2015
Birini kullan, birini oyala, diğerini yok et!
24.7.2015
ŞİDDET YOLUYLA GÜÇ DEVŞİRME
6.7.2015
EĞİTİMDE EN BAŞARILI İL NEDEN TUNCELİ?
28.6.2015
YÖNLENDİRME OLMADAN YERLEŞTİRME: TEOG
22.6.2015
Siyaset lidere dayalı kümelenme olmaktan çıkmalı?
15.6.2015
KÖTÜ KOKULAR GELİYOR!
2.6.2015
İhtiyacımız olan fetih ruhu mu?
26.5.2015
KOALİSYONDANKORKMAK MI GEREK?
17.5.2015
Günümüz eğitiminin seçimler üzerine etkisi
4.5.2015
Baskı ve korku ile sonuca gitmek!
25.4.2015
23 Nisan’ı gururla yaşayabilmek!
21.4.2015
SEÇİM, PARTİLER VE GELECEĞE DAİR!
13.4.2015
Ortada silah varsa o bir gün patlar!
06.04.2015
Hukukun olmadığı yerde meydan ikiyüzlülüğe kalır!
30.03.2015
Kalitesiz eğitimi kaliteli sorularla niye ölçtünüz?
22.03.2015
Çanakkale savaşı zafer mi, trajedi mi?
16.03.2015
Anlamak için inanıyoruma geri mi dönmeli?
02.03.2015
Bakan Avcı doğruyu söylemiyor!
23.02.2015
Eril kültür, cinsiyetçi eğitim ve sonuçları!
16.02.2015
Çözüm sürecinde kritik dönemeç!
10.02.2015
Algı operasyonları ve sivilsizliğe dair
27.01.2015
BU BÖLÜNMÜŞLÜKTEN NE ÇIKAR?
19.01.2015
ALİCE HALA UYUYOR MU?
12.01.2015
Aynaya bakma zamanı...
05.01.2015
YENİ YILDAN UMUTLU MUYUZ?
29.12.2014
Eğitimde kalite bu bütçeyle Allaha emanet!
15.12.2014
İman gücü ile siyaset!
08.12.2014
19. Şura kararları ve eşeklikten kurtulmaya dair!
1.12.2014
Ortaöğretimde ne öğretiyoruz, nasıl öğretiyoruz?
24.11.2014
Ortaöğretimde okullaşma ne kadar sağlıklı!
10.11.2014
Yetenek ve amaç eğitiminde nerdeyiz!
03.11.2014
Lidere dayalı çözümsüzlük!
27.10.2014
Çözüme ve zeytinliklere dair!
20.10.2014
Böyle mi Türkiyelileşeceksiniz?
13.10.2014
Dış ve iç siyaset üzerine sorular, kaygılar!
29.09.2014
Dindersi zorunlu, baş (örtüsü) özgür!
15.09.2014
Alkolü yasaklarsan bonzai patlar!
08.09.2014
Eğitimde keyfililik dönemi!
1.09.2014
Mutlak iyilik adına yapılan mutlak kötülükler üzerine!
26.08.2014
Demokratlık nerede, mezhepçilik-milliyetçilik nerede başlar?
18.08.2014
Kimlik siyaseti girdabından Türkiye nasıl kurtulur?
11.08.2014
Ulusalcılarımızın ruh hali neden önemli!
04.08.2014
EĞİTİM SİSTEMİNDE YAŞANAN TAHRİBAT ÜZERİNE?
22.07.2014
Özerkleşme, yerelleşme, otoriterleşme ve sol liberal tutum üzerine!
14.07.2014
Çağdaş Türkiye yolunda, hangi aday yürüyor?
07.07.2014
Eğitimde yapılanmanın yeni yüzü üstüne!
30.06.2014
Siyaset ve siyasetin dili üzerine!
24.06.2014
Ortak aday ve hesap bozacak gelişmeler üzerine!
16.06.2014
Şiddetin bölgesel yüzü ve düşündürdükleri!
09.06.2014
Şiddetin sürdüğü yerde çözüm mümkün mü?
02.06.2014
Siyasette yeni arayışlar çözüme katkı sunuyor mu?
26.05.2014
Acı yükselirken vicdan betonlaşıyorsa!
19.05.2014
UTANDIM!
12.05.2014
Eğitim sistemi çocuklarımıza sahip çıkıyor mu?
05.05.2014
Türkiye’de gazeteci olmak,demokrat olmak!
28.04.2014
Siyasallaşan kurumlar, lidere endeksli siyaset!
21.04.2014
ÖZERK OLUNCA DEMOKRATİK DE OLACAK MI?
14.04.2014
Vicdan sahibi miyiz, vicdanlarımız ne kadar özgür?
07.04.2014
Yerel seçimde kaybedenler üzerine bir değerlendirme?
31.03.2014
SEÇİMLİK DEMOKRASİDEN NE ÖĞRENDİK, NE ÖĞRENEMEDİK?
24.03.2014
AKLI BAŞINDA SİYASETE ÇAĞRI!
17.03.2014
GÖRÜNENİN ARDINDA GERÇEKTE NE VAR?
10.03.2014
EĞİTİM SİSTEMİ NASIL KURTULUR?
03.03.2014
Eğitim sisteminde operasyonun adı: kadrolaşma, özelleştirme!
24.02.2014
Otoriter yöntemle sorun çözme geleneği üzerine
17.02.2014
Eğitim sisteminde yeni bir kadrolaşmaya doğru
10.02.2014
Gerçeklerin üstü itina ile örtülür!
03.02.2014
Siyasi bir cinnet hali mi yaşıyoruz?
28.01.2014
Çürüme artarken umut artmıyorsa!
13.01.2014
Kurtarıcı sistemde bir durum tespiti
06.01.2014
DERİN DEVLETTE KALICI UZLAŞMA OLUR MU?
30.12.2013
Kirli sistem suçüstü yakalanmıştır!
23.12.2013
Gençlere böyle mi örnek olacağız?
16.12.2013
EĞİTİMDE İŞLER YOLUNDA MI?
09.12.2013
Devletin mahremiyetinde başka neler var?
02.12.2013
Zorunlu din dersi ne kadar ahlaki?
25.11.2013
EĞİTİMCİLERİMİZE SAYGI, ZULMEDENLERE LANET!
18.11.2013
İSLAMİ EĞİTİM NASILDI? NE GETİRDİ?
11.11.2013
İktidarın gençlik politikası ne getirir?
04.11.2013
Ve başörtüsü meclise girdi, peki ne değişti?
28.10.2013
Sahip çıkamadığımız bir meslek: öğretmenlik!
21.10.2013
Avrupa’ya başka ODTÜ’ye başka bayram mesajı
07.10.2013
“Demokratikleşme” paketi eğitimde fırsat eşitliğine ne getirdi?
30.09.2013
Eğitim sistemimiz, her yanından su alan koca bir gemi!
17.09.2013
SOKAĞIN ROLÜNÜ VE GÜCÜNÜ DOĞRU KAVRAMAK
02.09.2013
Yasanın ya içindesindir ya da dışında!
26.08.2013
Çözümsüzlüğe beş kala artan tehlike ve umut!
19.08.2013
Zorunlu eğitim dindar gençlik yetiştirme aracı mı?
12.08.2013
Kurtarıcı hukukuyla adalet arayışı mümkün mü?
05.08.2013
Muhalefetteki boşluk ve BDP'nin Türkiyelileşmesi üzerine!
29.07.2013
Eğitimde reform neye bağlı?
22.07.2013
Umut tüketen siyaset
15.07.2013
Kin güden, hesap soran siyaset!
09.07.2013
ÜÇ GENCİMİZDEN BİRİ NEREDE?
1.07.2013
Yaratılanı yaratandan ötürü seven siyaset!
24.06.2013
Nerede duracağını bilmek!
17.06.2013
Kusura bakmasın ama başbakan çatışmayı yönetemedi!
10.06.2013
Doksan kuşağının verdiği ders: yeni tarz siyaset!
03.06.2013
Ayrıştırıcı politikalar ve sonuçları üzerine
27.05.2013
Hükümetten eğitime yeni müdahaleler
19.05.2013
Siyasetin dili üzerine!
12.05.2013
İKTİDARIN MUHALEFETİ KONTROL ETME POLİTİKALARI ÜZERİNE
04.05.2013
1 Mayıs’ta ortaya çıkan sendikalardan tahammülsüzlük üzerine
29.04.2013
“Kul hakkı” kavramın siyaset oluşturucu rolü üzerine
22.04.2013
Siyasette politik körlük ve “kul hakkı” üzerine
24.03.2013
TEDBİRLİ BİR İYİMSERLİK İÇİNDE, AMA TEDİRGİNİZ!
18.03.2013
“Barış Süreci”nde beklentiler-sorular
04.03.2013
CHP’NİN HALLERİ ÜZERİNE BİR TANIKLIK (1997-2013)
25.02.2013
Milliyetçilik kötü de İslamcılık iyi mi?
11.02.2013
Türkiye'de ailelerin eğitimden beklentileri
04.02.2013
Yargıya güvensizlik bilinçli olarak mı kışkırtılıyor?
28.01.2013
KAMU VİCDANINA DÜŞEN KARA LEKELER!
21.01.2013
Eğitime “ahlaki” müdahaleler artıyor!
15.01.2013
TÜRKİYE ÖĞRETMEN ÖRGÜTLENMESİNDE YÜZ YILIN KISA TARİHİ (1913- 2013)
07.01.2013
Barıştan söz edenler, yeni bir Türkiye'ye hazırmısınız?
31.12.2012
Yüksek öğretim yasa tasarısı ne getiriyor?
24.12.2012
Ya tuz da kokarsa?
17.12.2012
Ergenekon davası ve ortaya çıkan kamplaşma üzerine
10.12.2012
Velayet kültürü için demokrasi arayışı
03.12.2012
Siyaset gerginlik kaynağı haline gelirse
24.11.2012
Öğretmenlik devlet görevi mi olmalı, kamu görevi mi?
19.11.2012
Türk eğitm sisteminde fırsat eşitliği var mı?
13.11.2012
M.K.Atatürk'ün eğitim ile ilgili düşünceleri
04.11.2012
Eğitime İdeolojik Müdahale Mesleki Eğitimde Gelişmeyi Engelliyor.
22.10.2012
TÜRKİYE NEREYE KOŞUYOR?
13.10.2012
KAZ DAĞLARINDAN ELİNİZİ ÇEKİN!
07.10.2012
ON İKİ YILLIK ZORUNLU/SORUNLU EĞİTİM ÜZERİNE!
01.10.2012
ŞİDDET TERBİYE ARACI OLARAK KULLANILAMAZ
23.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (2)
16.09.2012
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE KALİTENİN ARTTIRILMASI ÜZERİNE (1)
07.09.2012
ŞEHİTLERE RAHMET, ARKADA KALANLARA SABIR!
04.09.2012
+4+4 KADEMELİ EĞTİMİN MUHTEMEL SONUÇLARI ÜZERİNE
28.08.2012
NE ZAMAN BİTECEK BU KAN TUTMA HALİ!
21.08.2012
NE OLACAK BU ÜNİVERSİTELERİN HALİ?
13.08.2012
TEK AYAKÜSTÜNDE DÜŞE KALKA SİYASET!
06.08.2012
KURUTUN ŞU BATAKLIĞI; SUSSUN SAVAŞ BEYLERİ!
30.07.2012
AKP’NİN ARAYIŞI YERELLEŞME Mİ, MERKEZİLEŞME Mİ?
24.07.2012
LİBERAL DEMOKRASİ TARİHİN SONU MU?
16.07.2012
İNSANLARIN KENDİNİ AŞAĞILANMIŞ HİSSETTİĞİ BİR YAPIYA DEMOKRASİ DENİR Mİ?
12.07.2012
BUNLAR SADECE KENDİLERİNE MÜSLÜMAN!
01.07.2012
SENDİKALARIN, SENDİKACILARIN ÜZERİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN!
26.06.2012
ÇÖZÜM, BAŞKA TÜRLÜ OLUNAMAYACAK YERDE ORTAYA ÇIKIYOR
18.06.2012
Küreselleşme Emekçilerin Örgütlenmesini Nasıl Etkiliyor?
11.06.2012
Yeni Tutucular Bulanık Suda Balık Avlıyor.
02.06.2012
Yeni Tutuculuk Eliyle Yaşam Tasarımı ve Sonuçlarımar
26.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (2)
19.05.2012
SOSYALİSTLER KENDİNİ YENİLEMENİN NERESİNDE? (1)
14.05.2012
Eğitim anlayışımızın sosyal,siyasal,mesleki yaşantımız üzerindeki etkileri
06.05.2012
ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİK TASLAĞI NE GETİRİYOR?
28.04.2012
Neden Bir Türlü Normalleşemiyoruz!
16.04.2012
YENİ ANAYAYASA HELALLAŞMAK İÇİN FIRSSATTIR!
08.04.2012
ANADİLİ EK DERS YAPMAK, O DİLİ KULLANANA HAKARETİR!
31.03.2012
4+4+4 TAMAM, DERSANELER KAPANACAK! PEKİ, ŞİMDİ NE OLACAK?
26.03.2012
YENİ ANAYASA NE KADAR “YENİ” OLACAK?
19.03.2012
ÖĞRETMENLER! 16 MART’I HATIRLAYANINIZ VAR MI?
10.03.2012
EĞİTİM SİSTEMİNE İDEOLOJİK MÜDAHELE EDEREK TÜRKİYE’YE KÖTÜLÜK ETMEYİN!
04.03.2012
KATSAYIYI KALDIRMA, KADEMELİ EĞİTİM MESLEKİ EĞİTİME ÇARE Mİ?
24.02.2012
4+4+4= 12 yıllık kesintili eğitim yasa tasarısı üzerine değerlendirme
19.02.2012
HÜKÜMET İMAM HATİPLARİN ORTA KISMINI YENİDEN AÇMAYA HAZIRLANIYOR
07.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMENDEN NE BEKLİYORUZ! MEMURLUK MU, LİDERLİK Mİ ?
03.02.2012
TÜRKİYEDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME
02.02.2012
Zihinsel Engelli Aileler ve Çocuklar
0 0
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan MARMARA YEREL HABER GAZETESİ veya duzceyerelhaber.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÜNÜN YAZARLARI
Günün Yazarları


Aradığın Evi Bul. Emlak8.Net

Dijital Reklam Ajansı Serbay Interactive